nan
Missing.

Είναι από τις πιο δημοφιλείς εκτρεφόμενες πάπιες στον κόσμο. Παραδοσιακά εκτρέφεται για παραγωγή αυγών και κρέατος. Εμφανίζεται σε διάφορα μεγέθη και χρώματα (συνήθως λευκό).

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAGAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAGAATGAATGGGGGTCCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGTAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCCCACAACGAACTGGCGTCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGTGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAGAGGATAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGAGACAACCTT-CTCTTGTAAGCCAGAGCATTATCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTAGGGCAGAGGAACGAGCCAGAGCCGACGGAACAGCGCGGAAGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACCCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGTAAGCATCGCCACCTACG--GTTACCTCAACTCCTTGGACCATTC
00900 GCAGGCACATAGGGAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTCTGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAGGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCACCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCTGCCGCAACAT-TGATCTCGGAAAAAAGACAGTG
01600 TAAAATACCCCGCGCTTAGTATCCGCTCCAATCCGAAATAACATAAAAATTTGCCAATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACAGACACAGGAA
01700 CATG-TCCAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACAACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAAGGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGTGAACACCGAGGGCGGAAATGCGCTCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------AAAGGGAGGAGCAGAGAACGA-GAAGGTGGAGAAGAAAGACG-GAAAGTTAC
02100 CGA----CAAAAAAAGCCACCGGGAAGTAG-AAGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCACCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCCCGACTATGGAAGCTTCACTGTCAACCTGGGAGCCCGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAGGGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCCCTTAAGTAGGGGGGGCCACGATCAGTATGGTGAGCCCCTGAGGGGCTTTCAACGCAATGAACCTTAGTGGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAATACCCAAAAAAGCGTTCT--------TCTGTAACTCATAGACACATC-CAGCCTAATGAATCCGGCGC-CAACAGT
02500 ACCCA----CGATCACTTACACCCCTAATTAA-CCTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTACACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGCATGATAT
02700 CTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAACCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTTTAATCAAT
02800 TATAGATCAACCTAAAACGGATTGTGCTCATAGACTAATCCCTTGTAAGCACCCTAAATCACCCCCAAG----TGTGTGTGTGTG----ACTTGCTAACC
02900 CACGACGCGGTGTGCAGAGCCAGCTGCTGTCTAACCTGAAGCCACGGGCAAGCACTTAAGAAGCAGGACCAATTAACTTTATATAGACCAACGCTATTTC
03000 CCTTTCATTGGAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCCCTCTGTAGGAGG---AGTAACATACATAGCAATGCAGT
03100 GGTGTAACCTCTTTGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACAGCTCCCTGAAGCCGTGCGCGCCGCGTG---AAGCAGCTATAAATACCC-TT--C
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTTA----C------TTTGGTTGGTTAGAGTGGCCCTGGGATC-T-AACTCTACATTA-------------------------
03300 T---------------------TATTTT-TTTT----TAAGTACTC-TT-TAAACGATTTTACTTGGATATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTGACC
03400 TGTCTTT-TAAA-CT--GGGTGAAAATGTA-GCAAAG-TCAAC-TCAAGTGATGAACTTGAGAAAGATGTCTTTCAGGAAGCATACCC-TGAAAGAT-GT
03500 GTG---CATGTCAGGGAAGATTGCTCAGTTGCACAGTGGAAGGAGTCTTCTACAGCTTTTTTTTTTTTT---------------------------TTTT
03600 TTTATAACAGGTCTTAAAGAAA--TTAGTATTAAGTATTGAA-TGAGCA-AAATCCAGTGCCGGGCAA-----AA----------------------ACC
03700 ATAGAAC--TTAGAGGAGTAACTGCCTCGGCCCTCAAA-CACGTTT------CTTGATCAGTTCATAGGTGGCAAGGCATTTACCAAGGTTCCCTAACA-
03800 -ATGTCTCCAAGCA-GCTGGACT-CAGACTGCAGCTCTGGCTCCGA-----TTCGC-----CTCAGATACA-AATCTTTCTGCCTTCTGTAGCA------
03900 T--AAAGTTGTGAGCTTTC--------------TTCTTCTGCACCAAAT--GAGGGTAGGGAG--ACAAAT-GGCTGGAGATAAGGTA----G---GGAG
04000 TTGCCGCAG-TGCAG-TAGGCTTGTGCTAACAGCTCACTGGGGTGC-TCTTCCCCTCCAGTAAAGACAA----ACTTTCCTC-----TTTCC--CTGGGT
04100 AACT-TCTCTCCAATTACTCTTTCTGTTGAGTAAATGAATGCTCAACTAGGACTTCGCTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTCATGTTGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAAGAAAAGCCTCT--AGTCTCGCAGAC----AGATGCCTTAGATCTCTGTGTGAGTCTATTAAAACTGGTCAAGGCTGCTTTCGGTTCTGCCAGCCAG
04300 C-----AG-A-TTTTT-TGGGAGAAGTCTCATTTTTCAGTTCAGTAGAAGAACTAGTAGGAGAGTCGGG-TGGTTTT---TTTTTTGGCCTTGAAGATGC
04400 TGAAGG-CCCCATACCAATTTTACAAGTTAAAAGGAATATT---------------------------------------------ATATATAATTTCCT
04500 GCT-------------------GCTGCCGCCTCCTTCCAGAACTTCTCAAAGTTCACAC--TTGACCGTTGCAGG-CCTTGTAGTAGCGGCGGTAGGGAG
04600 GGAGGTCATATATCAAGCACTCCAGGG-GAAAATAAACTCCTGACCTTCTTGGAAATAACTGTAGAGTTGCTGCCAAAAACCTGTTCCTA---TTTTTTA
04700 AACTAAA-TGGCCTGCACCTT---GAGGA-G-AAAAATACCTAACGAAAGTCAAACTTTCAGAAGCCTCTCCTAAAAAATGCTGTGTAC-TCTT-TCTCC
04800 TTTG---TTTTTGGTGCGACTCTGCTTTAAAAT-ACCTGCTTTAACATCCATCAGTACAGACCCTAATTAGTG-TTTTCACTGCCTAGCGTGTGGCTCGC
04900 TGTAGCCTGTTGCCA--GT-CCCCCA-----AA------CACTC-TGGT-GCAC-ATCTGGCACTAGGTACAGCTGCAGC-TTTTGTGCATCA-CAGCGC
05000 ACCTGGATTCACATAC-TTTTTACCAGCTGGATCAGAATGATCTTGAAGGGAACAAATTCACCTTCTTTTT--TCCCCAAGAACTGGG-TGGAGGAATGC
05100 ----TGTAC----------------CCCTTT-GTGAGCGTG-CTTACTGCTCTG-TTTCCCAAGG--T-----TTCTGACCGAGGTGTGA----TTGTTA
05200 CACCCCGGATTCAGCGTTC-CCTGTTTCCCCACGGTGG-CTGTGGCAGCGGTAGC---AGCGTGGTGCC-T--------GGGCTGGG-------------
05300 -------------------GACAGCTTGCCCCTGG-GGCGGCGCGCCCCACTCGGCTGCCTCGCTGTGC-----------------TGAGCTGCGA-GGA
05400 TTTTCCGTCGCCCTCCCAAGGCTCCAAGATTTTGATCAAACTTATGTCA-TCCCGCTACTTGACTTGATAATCCGTTTAGGTCTCGCTAATCCAATTGCA
05500 CATTGGTGGAAGACCCTTCGGATGACGATGCCTGTGGCTGGCGGCGTGACAGCGGGGCTGCAGGCGACTAATAATATCGCGGGTCAGATG--ACCCC-GC
05600 GGCTCCGAGTGCCGATGACAACCTT-ATGATCAT-AAA----GATAGACGGTGC-TCAGGTTTCAGCCTCGGT----CTTGCTGTGA-----CAAAGACT
05700 GTACCTGGCTGC-TGCTGGGTTTACTTATCCTGGC-AGAATAAAGCTCCTGTT-TGAAGGAGAACTTGCCACC-TTAGGG---TTTT--CTTTCCT-AAA
05800 ATGCTCAACAAGC-TGGTGACTAACA-T--TTATTTC-AAAG-CCGAGGGGA-AGCAACTGTTCAGTTAGGTTAGGTA--CTAGTCCATGCTGCAGTG-A
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTCTTTCCATGGCTGGTATCACAGCAATGCCA--TTAACCATCTT-AAGAA---------ATAAT-GTGCCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCTGCTCCCTGCATCCAGGA-TGTCTGAGAGGGCTGTGTTTTGCTCCAGTTGAGTAAGAG-TTTGTCAGCTCTGCC-TCTGGTGGGATTGTT-CC
06100 CAGCTGGTGCTGAGCACTGAG-GCC--ATG-GAAGTGATGATACCAGC---AAGAGG---TG--TTAGCGC--TGACTTAC-----TGAGCACGGTATTT
06200 CTGCAGAGA-TAGTGAAC-CTCTTCCT--CCT-TTCACTTCTCATCTGTGCGTGCAAGAAGAT-------------------TTAGCTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAG-GG-TAAGTGTGTTTGTGTAGG----ATGTA-CAC-GATGCACGCAGGGAAGAT-CCTCAG-TTCTGGCCTTTT-TTTAAGAC----GGTCTG
06400 GTGGCAA--GGTTGCAAGAGCTTCTTGGGCTGG--GGCTGTGGGGAAGA-CGCTACAGGGGAGCA-AGATTGTCAAGCTACGTAGGGGATGATGAAAAGA
06500 CTGCAT--AA---------ACCATGAAAGCTGATGCCTTTCTAACTCCTCGGTTCCTTAGGG------GTTGGCTGTTCATC------TTCTT-------
06600 -----CTGCC-TTCCCCTGA--TCTGCTCTGTGGCTTCAGACCACTCTAGGAAGCTGGGCAGCATTAATGACA-TGAGGCAGGAAAAGATG---CACTTA
06700 -------AGGAGCTCAGAAGAAAACCTT--AGCCCTGGCTCTGTGCAG--AAGACATACT--TCTTTCACTTTTGATGGATGTGGC-TTTCTCT------
06800 --------------------GACA--------------GGAG--GCAGGGCTCCTGTTTGCTTATC-TTTAAATA---------TAAGCAATATTAGTGT
06900 GGCAGCTTGGATTTA-TTACCATTT------GCTGGGTTTGCTGC-TTC-AGAGAATGGTTGTGATCACGAGGGATGTTTTAAAGATAGCCCGCTTTTGT
07000 AT-A-T-GGAAATAGGTTTCTCTTTAGGAGGGGAAG--G--TT--TTGCTCTCCCTGGTTCACATGTTCCAGCTGTCTCAGGTCTAAGTCCTGCCCCAAA
07100 ---GGACGG-TGTGGCAACATAATCCTGGT-ACGGTCACTGTTCAAACACGC---AGACCCA-GCGCGGTCTGCGGAAT--TGTCTTACTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGGGAAAAAACCTGCAGTG-AGAA----CCTGGTGGTGGTTCGGAGAGGTTGACTTG-TACA----CT-CCCC-GTAGGCCTTGTTTACTC
07300 TGACAGATAGCAAAGCACTTCCTGTAAAGCAGCTGAATAGC-AGCTTCACCGTTTCCTGCTAC-TCAG-----GG-AGCAGGCTCTTCACCTGCTG--TG
07400 TGC--------TC---GTGTGCG------TGCTCTAGG----TACTTTC------------TGATAGAAGGAAC-CCCCTGTTCCAGTGGTA--GGTTT-
07500 -----T-GGAATCACTTGGGTTTAGGACTCTTG--GAGGGCAGTG-CATTTTCAGCCTGGTTTCC-----TG-AAATGAC-ATCTAATGAT-GAATT---
07600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
07700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
07800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
07900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08400 -----------------------------------------------------------------------------------------GATG-ATTGA-
08500 TCAT-C--------------------------------------------------------AAGTGAAATGAATGATTTCCCGAAATGACACCTT---G
08600 AAA------------------------------------TGACATCTAATGCTTTTGC-TTCTCT--AGTCTACTACTCTTT-GGTCCGACTTCTAGCTG
08700 CTTTATGGTAAAAAAAT-GCATTTCTCTTTGTGATCACAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTCCATGCTGCTGCACCCAAACTCCTGACAACGAGCA-
08800 GCCT--CAGCGCC-G-TAATGTGGCGTGTTGGGTTATGGTACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCTTAACACG-TCCTCGCCTT-AAATCTTCGCTTTA
08900 AGGCTGGAGAT---TGTTCTCTCTGTTGTTCTTGGCTCGCACACTTCAAACATTCCT-CTCTGTACAGGG-TCTTTTAAAA--AGTCAG-CCACTGATGC
09000 T--TTTTAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTT------------------------------------------------------------GTCTCAGA-TA
09100 C------------------------------------------------CAAGCTCCAT-C-AATGGG--------------------------------
09200 -----------------------GCAGTGTAAGATGTGCAGCAGGCAGACCTT-CAGTA-----TGGGGTAGGAGCAA-TCTCTGGTCAGAAACATGATG
09300 TC-AGCG-------GTGTGGAGAGCCTCCACTGCTCCTGGAGTC--------TGCCTTCTTGCTTGTGTCTGGCCTCATTCGTTGGGTGTTTAAAGA---
09400 ---AAATAACTGTGTGAGCTCTAAGGC-AG-CAGCAAGGCATCT-AGT--TGTGGGGGTCAGGATTTCAGCCT--CGGGGAGTATTGTGTGAT--TTGAG
09500 GTCGTGGCTCATCACCTGCTG-AAAGTTAGGGAAGTTGACTGTGGCTTTTGGAGGCAGCAGGCTTAGG--------------------------------
09600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09800 ------------------------------------TTCTAAAGGCAGAAAGGAGAAAATGC--TGTCTGGTCTGGTCTGTTCTTAGCCTCTGCCTC--T
09900 TGCTGATGATACCTCTTGCTTGAACTCATTTCACTGCCTTTGTAGGTGTGCTC-ATATGCTGAT-TTTTTTTACTTAAGCAGCAG---GCTTTCCAGTCT
10000 C-ACTGCCAAC------AGCAGAAA--------TTACGTTGTGTTACATGAA-A-----TCAGTAACAGAAACTCCCATGTAAAATTG--TGCCTGTGAT
10100 GGCGG-TGGGGGTGC-TTGT-AAGGTGTTCTTAGTCAACA------------------------------------------------------------
10200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10300 --------------------------------------TTTAGGACAAGAGGG-----------------------------------------------
10400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10600 --------------------AACGGCCTCCAGTTGCACC----------------------GGGGGGTCGTGTGTGTCTTGTTACCTTGCAGGAAA----
10700 --TGATATAAAGC-CCACAGCATCTGGAT-------TACCGCACGTAGCTGTCAG-CAGGA-----GCCTCTAAAATTCTCCAGTCTTCCTGA-GAACAG
10800 AATGGGTTCTTAACAGGAGGGGGC-T--T---CAAATCGCTCTGCCACTGGTGCATTTTGCCTTCCCGC---TTA--GTGCTTACCAGCTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAAGGAATCCCTAACA-T-----TTT-T--TAAAACTCGGTAGAGGTCGCTTTGGGAAGTGGGGTTGAGATTTTGTTT-ACCTATGCAGCGTAGAC
11000 CTGAG---------------------------------TGAGCGTGGAGTCTGTTCAAATGTTAGGTTAGCTTGACTGGCTCT---AAGCCAGGTAGAAA
11100 AGGGT--GAGGCAAC-GTGA-GCAGGAAGGCA--TGGTTTTGGGAC-------TAAA-----------TTGCTTCAAACATCACGTGGCCATTGT-AGGT
11200 GTCACCAGTAAAC--CTCTACAACCC---TC--AG-GTGGA-TTTGAGAGGAGAGGTTGAGCGATTCTTCCCC---CTTAAGG----TATG--GCTTTAG
11300 GGAAGC-------------------------------CTGG--GATGTCGCT----TCT-AGAACAAGGC-AATGCAAC--AGAGTGTT-----------
11400 --TGGGGTGAAGTGGGGAAGCCTCTGGG-GA-GGAGAGGAG------------------------------GGGAGTGGAGACATCAGCTTGAGGTTGT-
11500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
11600 ---------------------------------------------------------------CTAT-----------------TTTCCCTGCACTACAA
11700 TGAACTGT------------GTCCGTGAATATTTTGTCCATATTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCGTGAGCTAGAAAATACAGCTGAATAACTTG
11800 GACAATAAATGGAATTA----------GTAAAT-GGTT--AAAGTTAACT----TCTAATTACAGCCTACAAA---------------------------
11900 -CG---CAAATGCTGTAGCCGTGTCCTTTAGCTCCCGAC--AGATTCCCATGAAAGTTGCAATATTTCCTGTGCTAACACCTGCTTGTGTGGTGCTACTA
12000 TTAACAGTTGGTTTCAAGAGAAGATTTCTCTGCTTTGTGTGGAAAGAGCCAAGCGCTGGTTTCGGCTTACCCGTGGCTCTTACTGCCTGGCACTGGCGAC
12100 TGATCCTGCAGCCA-TCTGGGGGGCTGGGCTTGAGAGCAGTAAAATCGGTCTTCAGAG----CATAGTGAG-GATGAGACAAA--CTCCT---GCG--TT
12200 TTG--TAGCAGG--AAGCTTCACGTCAGAGTCATGATGTGTG------------ATGTGGTTA-ATGTGTGG-------------AATGGTGCATCCGAG
12300 CAGAGAAGCCTGGAG--------------------------------------------CACAGAGCTC--CGGGGATG---------------------
12400 -----------------------------------------------------------------------------------TGGCATCCGAGCA----
12500 -------------------------------------------------------------------------------------GAGAAGCCTGGAGCA
12600 ----CGGA----GCTCTGGGGGCGGACCATCG-GTGCCGATGA-CCCCAC-GGTCCAGTCACTGGCGC-TTGCTGGCCCC-TAACTGCCGAACTGCTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTTAA----CTTCGGCGTCTCGGTCTGTA------ACAGCTTGCAGAT-GTTCTGGGGAGAGGGGATGTGAGCAGCCAGCTGGTGTGT
12800 AGGAAGCAGAG--GTGGCT-GT--CCGTGTAGTCTGGGCGTAAC--AGGTGGTGTTTGACTCCTGATAGATGCAGGGCTG---C-AGCATGTTAATGTTG
12900 GTACATAATTATAGGGTGCAAAACTGCCCAA-AAGAAAGTTCAGTGTTG---CTCT-TT-----------------------GTAGTGTAAAT---TAGT
13000 AGATAAATGCTCGTTGCTAGCTAGCTTCTTCCTAGCAGGTATCCTCAAGTCTGTGGTTTTCTCCTGACCTGCTCTAGGG---GTG-GCAGTGGAGA-GGC
13100 AGGGACCACTGCAGC-ACAGCAAGCTGCACAA--ATACTCCAATCACCTAGGCATCAGGTACTT--TG-TGTTAATGCAGCATG-T-GGAGTCCACAGCA
13200 GATCTGGT--GCCCAGGTAAAATGGCAAAATCAGAGCAGCTGTCGGGGCAGGCTCCGTGAATCAGG--TG-TACCTGGCTGTCACTCCTTGTCCTGCTGC
13300 CTGTAAATGCCTGCAGTG-CA-----GGAACACAGTAAGGACCAGTGGCAAGTGAAACATCTCTTTGTCACGCCTGGCAAACATGACAGCCAAATGTGTT
13400 GATGCTTTTTCAAAATGTTTTGTTTTGATGCTTTTTGGAAAGGTTTTATTGCGAACTTTAAGCCATAGCTAATTTTAAATTGGG-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AATTAGGGCGATTAATGGCCTGTCTTACATGTGCAAACGG----ATCTAGT-----------TC-TTGTATTATCAGAAAGTGCAGG--GATTGAGC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GAGCAAAAA-TACCCGAGTGTGCTAGCATAAATA-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTGC----AGTTTATAAATACCACCGCTG----------GCTTTATAA----------AGATGTGTGTGCCCTCTGCTT-CATCAGCAAGCGCTGA
13800 GCCGGAGGGGATTGCTTAGGGC-AGTCACATCTGATTGTTCCTGAACCGTCTCAATCAACCTCGGTGGGCTGCAGCGTC------TCTTCCCTGGAGAGG
13900 GCTCCCTGCA--TCTCCGTG-------------------TGCCCTC-TTTTATAAAGCTGTGC-TTTGAGCCACGGCTCATAGGTC-TTGT----AACGC
14000 GTGTGTTGATGTGGTTTTTGA--------------------GTGAG--------------GGGCTTTGGTGATTTCAAAGAGCCTTCT-GGATCTTTAGT
14100 TTTT---TCCCG-TGTTGGTATATGAGA-GA---TCAGTTT--A-TTGCTTTTGGCTACTTAAAC-AAAC-CAAGTTGATAAAA-C--TCCTTGCCTTTC
14200 CGCTAAAGAGGAT-TATTTGGGC---TTATTTCTAGGGT---ATTT-TAAGAGCATGAGGTACATTCATAGGATCCTTTCCAAAGCAGGAACTCCATTAT
14300 -----------TTC-----------CTTGTAAAGCTTCTGCT-AATGCTGTGTATCCCTGTGCATAGCGGCCTGCAGTTCTTGGGTATC-GGGCAGGTTT
14400 TTGATGACAACTC----------------TGGAATAATCCCCTGCACA-------------GGGA-GGCATGGG-----CTCTTCCTCT------G-AGG
14500 GCAATAAAGCTGCTACAGGTGAGCATCCAGCTTC-TGGGTGTTGTGTC--TCACAACT-GTGAGACTGAGAAGAAACT-GCTCC------------CAGT
14600 CCTCTGGCATTGTGCTGCTGGGGG---------------------------------------TTGCTTCTTGCAGCAGCCCTTCCACGCATCGTTCTCG
14700 CTGTGTGATGATCCCTGCTGCAGTGTCAGCTTAACTGCTGCTGACTGGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCCCTATTGTTG-AAGCAC-ACCAGAAGTCACT
14800 TCAGAAGCACCT-TCCAGGCCTGTGCACTAACCCCAGGCCGTGTGCCTGCTGTCACAGCAGAT-GAG--GGCTGTGAGGCCA-CGGCAGAGGAGAGCC-A
14900 CTCGGTTGGGCNN-NNG-CG-----GAGGTGGCTGCCTCCCTGCAGCTTTCTG-----TTGGAGCCCAGTGGAGCAAGGCTC--GAGGAGGGT--GGAAG
15000 CACAGTGCTGACTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAGC--TCGCCCTTGGACTCCAG-----GCTTC-TCTAAGCCA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 GCTT-CAGC-TTTAT--------TGCTTTGA-TAAAAGCCGAAGCCTTTCAG-TC--AGCCTCCTGCCGCAGCT-----------------ATGGTGAT-
15200 GGAGGCACTGATATGCACACAGCTACT-GGGA-GCTGATGTG-------------------------------AA-AACAAACCAGG-------------
15300 ------------------------AGGTAGGCAGTCTGTCTGAAAGCTCCGGTC-TGAGGCT---CTTACTGGCTTTGCCTCTTCAGCTGG---------
15400 ---------TCGGTTGTTTCTTTTTGTTCCACT--AAGAAAGGTGCAGGCATTCCTAAA-TCTCTGAACTGCTTTCAT----CCTGCACTG-TGGTACTG
15500 CCAGGGCAATTCTGAGTGAAGATCAA---------CAGTATCAAAGGGAAAGTT-AC--TTCGTTGTGGCAAAGCCTTTC--TTTTTGGGGTGA--CTTA
15600 AGAAATC-GAAAGGAAAA-GTGTTCAGATGTAGGAGTTGATATCTCTG-TAACAGTC-AGGGCTGCCCATGACGG----------TTTGAC-TAAGGG-C
15700 -AGTAAAACTTGAGGTTAACCTTGTTAACCAAGGTGACGGTGAGAC--TTGCTGCGGCAGGGGACTGAGAAG-CTGGAG-TGAAGAACATT----GAG-T
15800 GAGT---GTAGCAGTAGAATTTGTTGTTCCTTTCAGATAAGTGCCACTGAT---------------TGCCTG-TAAAGT-CAG-TTTCAGTTTGAG---G
15900 TAATTCATGGTGACTTAAGGTCCTGTTCCAAAGTAAA-CTTTTC---------------------------TGTAGCAGGACACGTTGTAGCTGTTCACA
16000 --GAACAGTAGCTAGTGTG---TAGCAGCA--TTTGGTAGT---T-----GAGAACA-CCTCATTGC-AGTTGGATGGATGTTTTGATACTGG-TGTTCT
16100 AGCC---TATGATTTTATATCTCTTACAAAGTGCTT--------------------AAT----CTTACCGGTTTGTGTCAGTGACAGC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TGTTTGTTCTGTTTACCTGTTAAATACAGGCTAACGAG--------------------AAGAGCCTGCCCCTGA
16300 TGGGCAAG----GGTGGG----------------------------------------------------------------------------------
16400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16500 -----TCTCATTGCAGTTGGATGGATGTT-TTAGGAGAGCCTGCC-------------------------------------------------------
16600 --------TGTAGTTGTTCATTTTACTGTTTGAGAGGAGCCCAGAAGTCTGTTTTCGAGAGGACTT-CAGCCCTAT----AAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAA--------CTAGCTTCTCCGTGGTATTGCAGCA-ATCCTTGCTGCAGGCTGTTAGGTCTCCTGTGATGTCCTGCAGGACTTCTGACTGCATCAAACA
16800 TCAAGCTGTGTGGATTTGCTGAAGGGATTTTAGATACGTC-CATTTAAACAAAAAAACAATACTCGGAGAGAC-AAATACTCCTTCTTGAGCAGCAATTC
16900 GGGTTAGACAGCAAGGGCTGCATTCCCTGGATGGGTC--TTGTT-----AGAGGGG--TGTTACAGAAGGCCGGTATCCT-GGGTCTGGTG---GT-A--
17000 GCGCTGTGTT-TTGTG-------------------TTTTTTTGTGTAACTGTTGTGTACTGAA--GTGTA--TAT------AACCGACCTGTTTTCTGTC
17100 -ACAG-TATGTGTCG-TGACAC---AGACTTTCCCTTCCTTTCAAG-TAGGGATTATTCAGTGACTGAAATGTTAAGGTGCTTTTGAGAAGAATGC----
17200 -T-------AAACAATTTTGTCCCGTCAGTGATTG----TT----TTCAAGTTT--AAACTTTGATTTACTTTG--CACTACTAATT---ATTGCATGAT
17300 CCAACTGCCACA-G-GACATGTTCCAAGGGAAATATTATAGGTCTGTGCTGAGCCAACTTGAGC-AACTAGT---CTGGT---GGCTGT--AGAAAAGGA
17400 ----TATTGTGTGACTG-CAATGCAATGTGTGGACAAACAAAATGGCTGTGCATGCCAGCCACGCTGGTAGGGCAGGCG-----TGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-GGTCGTCATGCAGCTGGCAGGGCAGAG--TCTTCCTCTTGGATTCTTGC
17600 CC-A-TTTATCTTT-TAGCAGATCTGACAGCCCAAGATCTTGATTTATTTTGGTTTTC-TTTATTATACGGAGAGAATGTGGTAGTACTGGGCCT-GCCG
17700 GCTAGAGTGGCGTTGCTGGAGACACGGGAAATCATTCCTGAAAGGTC--AGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTCC
17800 -----AG-TAGGGGGAGGAC-AGTT-ATACGTGCAGCAGTTGCTGTGTGTGTT-GTCAGAACGTGCAGGGAGAGATTCTATATTTAAAAAAAAAAAAGA-
17900 ----------------GACAGGCTTCTATTGAGCTTCCCAACAATTTCATAAC--AAAAGAGTCTCTTTGGTTCTTGCA---------------------
18000 -------------------------------------------TTAAAA----ATAAATAAATACGCAGCAATG-----TTTTCTTCTCCTGAATTAAGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTAATAATTGAGTTCAGTATCGTGGTGAGAACAATAAATGCTTTTAGGCTTGGTTTTCTGGGGGAGA-----GGGGAGCAGAG
18200 GAGTGA-TGTTTGAGAAACCTGTCAATGTCGGCACTT-GATCGAG-CTGAAGCTTT-ACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGATGTGGGAA-GCCTG--A
18300 GCTGGTAATATTGGTGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAACTGAACTCTGATAGGAAAATTGTG---TC--TCTTCAT------AT-------CT
18400 GAAAAAATCTGGAGTACACAGGACAGTTATGTG-AAATAACTTCCAATG-----AAC--ACGTACAAAATAAGAGG-TAAAAT-CCAGCCAGCTTTGCTG
18500 --TCTAAGATG-GTTTTTTC--TTCCTGTCTTAGCATTC-CCATGATAGTGAC-TGAGGTTACTTGTCCTGTACTGTATTTG------------------
18600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
18700 --------------------------------ACTGTGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGA----ACTTGCCTTTATGAATGTTAAAAGGTTTCTGGA
18800 G--CTTGGAATG-TTTAAATGGAA-CTACAGCTTGAGTGTAG-TCTGAACA-GAAATCT--------------ATGTCCC-TAGGATGGATC--ACGTTG
18900 AT-AGGGAGAAAAATGTTGCACCTACAGTGAATGCTGAGGTTATTGCATGTGTCAGACTCTAGCCC--CAGTTGTTGCTGAGGATTATTTGAC-GATTAC
19000 TT-CTCACCCACGAGAAGGC-GGATAGTTGAGATTTTGTACTGTCA--TGGGG-TTGGCTTGCTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCCGAATCGAGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGCACTAATACATCTTGCCCCTAATAAGTATTGTAGCTCTGGGAGAT-GAT-GCAACGCCCTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 ATGGGCT-------GTGGGACCAACTAAAA-----------------------------ATGCATGG-TTAG----AACCTC-GACTGCTGCAATGAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAAACTTGTGTTGATGAGATGATGGCTACAGGGGT-GG------AG---GAGGAGTTTGAAAAGAGACCGA-TTT------------TG
19400 TGTATAAGCGCTAGC-GTAAGAATTGCT-TTTTTAGAGAGCAGAAACCTGCTTTCTTAGGACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGGTGTCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGCA----AAGTAGCTGATG-TTACTGGCTATATAGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAAGCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTATTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG------------AAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCAC--TGTGCTGACTGAAGCT
19800 GTGCGCAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGAATAGGAGCATCTGCATTGGAGTTGGGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCG-TATTTATTTCTCTCTGGG-TG---GGACGTATAGATATATTGCAGGAATATATTC-TCTACAACTCGAG---GTTGACAT--ATA
20000 TATAAAAT---TGTT---TGCTATTTA------------AAAAATACA--------TCTGTGCAGCAATGAATC-TGA-CATCATTAAAGAT---CTCCT
20100 CT---------TTC-CCTTAAAATTTATAGGTTTTCTCATACTT-CCAGACTCTAAAATGCTGCCTGTGTTCCTGCTGTAAC-TGTCTCCTGGCATGACA
20200 -CTG---ACTTCTGATTCTTGCAGGTAAGTACTTAGATCTCT-GGGATATTTGCAG--------------------------CATAAA--AACTTCAAAC
20300 ACTTTG----ATGGGG-TGGTAGGAA---ACCGCTGCACTGGATTCGGGCAGCCTCCTGAA-TTTT-GTGTGGTTGCA---A----CAGCCC-TCTTGCA
20400 ACCCCATGAGGCAAAGCAGATGCAGTAC-AACAAGGAAATGAGCTGAC-AGA----GGGAAGC-TGGACTT------CT-GGCTGTTGCATGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC---AGT-GCTGATTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAT-GAGGA--GTAAAGAT--AGCTACATCACTG-TAGCAAT-TGT-A
20600 TC-----------CTCTGAGTGTCTGGTGTTCTTTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTAGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCCTGAG
20700 G---------AGACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCACGAGAACCCAA--GGCTCTGCTAATTATTATCAGTAGCCTAACAGAGTGAGTTT-TCTGTG
20800 TGTTCT-CTCTGAGAGAGCGTAGTACCTTCTAATAATAA---GTATCTTCTGGGGACACAACTT--ACCTGAG--GAATA-TAGGAT-TCATCAAGAGCT
20900 CAGGGTAACT----TTTTTCT-----TCTG-----TTTCTTATGGGCAAAG-GGACAA-CTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAACAGGGAGAGAAGCTTT
21000 TTTGGGAGGACTTACCTT-ATTATTCAAAGTGCTTGATGCAA---GTGAGCCCAT----GTAGAATTC-CTACGTAAACGAGGTCTGCCCTCCTAAAAGC
21100 ATGCAGCCAGG-ATT---TGGCTCAGGCA-TCTTATTCTCTGTAGTG---AGATTTCTGTCACTTG-GGGCACAGGT-------AGAGATGGAAGGATGG
21200 GTGTGGGTGGGTTGCGTTGTT-CAGCAGGCCTGGGAACAGAGC-AAGCTCTCCACATAACG--CTCTG-AGTACTCAGAACCAGGCGGTTTTGCCGCCCT
21300 TGCACAGCCATATGTCTCTTATCAGTTACAGCACGGTGACGAGATGCTT--CAG-AGTGCTGAAGCTCTGTGGCATTGCTCAGTTTGTTGTGCTTCTCAC
21400 ACAGCGTGTCTGAC-AGATGT---------GGGGGGGTTGGTCTGTAG-GTGAGAGCCCCTGTTCCACATGTACCAC---TGCTT-GTCTTCTGTGGG-C
21500 -TGTGTTGAACTGCGTCTTGTAGCTGGCCTAGTTTTTAGGGCAGCATCTTACTGCTGGCACAGTTTCTGCATTTGCATAGA-TTTACGT-AGCTGGG--G
21600 AGGGGCATTGA--TATGA-GAGGGTGGAATTTTACGA-TGTTGTCACCTA-ACTTAACATA----GAAC-TTCTGTGGTATTTAA-AGAGACAAATCCTG
21700 ACCTGTGAAC---TGGCTGATTTTAATTTCATACTCACTCTGAAGGTTTGTTGCA-TTGGCATGAGCTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAACAAGTG
21800 ATCTGAAAGCATCCGCTACT--------TG-AGATA-A---GGGTCCCGTTCAAATTGGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGAC-------TGGAAATTGGA
21900 --GGGAGGCACAGA-GGACTCACCTCCAAATTATGATGATTCTGATAGCTAAAGTACGTGTTCCTCTTCAT--GGATTGCTCTGCAGCT-AGCCTAGATG
22000 TCAAAAATAACCGATTTTTGCTCCACTCT-GAAAGA-CCTTTAAGGCCA--AG--TG-TTTG-TTCTATTTC-CTGGTGTGAAATAAAGATTACTTCCTT
22100 GTAG--TTGTCACCATGACTTTTTAAGCT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCGCTGTTGTATC--TAGGAGTAACTCCA---TGCCTTCAGAC
22200 CAAGTACCTT--CA-TGTCTCGTCAGCC----AGATGTCCCCTGTCAGGATTTGTGGAGCCTGGGATGAGGACAGTGGTGG----TTTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-CGTTAGCCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 -----------AAGGAAATATTCCTGTTCTCATGCTGTTCTTGCTTATAGATGAAGGAGTAGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGAATGCCCTTG
22500 CCTCTATTTATGGCTTGAAACAATAA-----AACCCTAAAGCAGATGCCT---------AGCCTGGATATTG----ATAACTATTGGATTCTGAAATATC
22600 ATCTTTAATGTGTATTCATAAATCCAAGAGTAATGGGGTTGTTTAT-AATCACTTTTTCCAA-T-TAAAATAAATTGAATATGTGAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TGGAAAA-CAGAGACTTTTCACTTTTGCC-TTTTCTGATGCACCAGGCT--CTATAAGGTCAATAAC-----------AT-----------
22800 --------------CAAAAAGGAACATTTTTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGATATTCTTTTATAGTTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAACTTAAAAACACCACCAGTGTACACAAAGGGTAGCTAAAGCAG-ATGCTGTTATTTGCAGAAGAGCAGTGGTAGCATATCCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAATGTTCATATTTTCTGTAAGAAATAGG-AGGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCCATGTTGGCTTTAGCAGGAT-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 GTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACTGCAACAAACTAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAGAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGTAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGAACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTAA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCCAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCTAAGTCTGTATTTGCCACAGATATATGGAGGTTCAATCTACACATTAAATTATAAGAAGTTGTTCATGTTTCTGTCACTA---A----ATAGGTAGT
23900 GAAACTTGCATTGTAAAC------TTTCAGCTCC-TTAAAACTTACTGGTAGAAATT-GGCTTTGGTCAAAC---GTTTCATATGGAGCATTTCAACTGT
24000 GAAATAACTGTTGTATTAAAAATAAAATGCAATTTAGAAATTCTTCTCTAACACTTTGAAACTACA-GAAAAGCAAGCATATTGGTTTTGGATACATCTT
24100 AAGAGTCATTATTGAAACAAACATTATTATTTACTAATAAATGCTGCACACAT------TCTTGAAATATACAGCTATTTTAATATTAAAAAGAAA-C--
24200 AAATTCCTAATTAAGTTTG-AAAA--ATAGAGTTTGTGCATGTAAAGCATCTTCTCATATCATTTTT-GTTATATTTAGTACATCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTAATAATTACCACATACACACACACA--ATATAATTAAAAAGAAAAAAAG-AAAATGTAAATAACATG---TATAAA------------------GA
24400 TAC-AGTCAAGCTCA--T--ACTTTTGTCTGTTCTTT-------------------GGTTTATTCC-TT----AGGTTATCACAC--TAT---TATCAGG
24500 AAAGAGTGACGTCCTTTATTGAA-------CATGTA--TCTGATCATTCATAAATTGTACAG-CTCCTTA-AAAT---ATCACTGATATCTTGAACACCC
24600 TCATTTGCTTTAAAAATATCAGATATAGGGTAGTTAC-------TGTGTATTT-----T-TTGT-CATACTTCATAGTAAAGAA----------------
24700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
25000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
25100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
25200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
25300 ------------------------------------------------------------------------ATTAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCCGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCGTGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG-AAAAAAAACAATTTGCTTATAGATTTTCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 AT---TTTT-------TTTAACGCTGCTC-TTT-----TTT-TC--CCCC--CCTTCATATTCACAAATC---ATACAAACCTGAACCCATTTGCTTCGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGGGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGTCCTAGC-AGCATT----AATC-AAAAATTATCCGAGG-AAAACAGT-TTGTC-AGAA
26300 ACTTAGAGGCAAG--TACGCACCTGAAAACATCTGATGGAGCACTACA-AAAGCGTCTGTTA-GCGTTTGGATGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTCTGATCATTAGCAGGAG-CAAAAA-TGCCAAAGT--------GAG-GGGGA------------GGGAGAG---AGAGACGGAG
26500 AG------AAA-CACCCTGAGATCTTGC-ATTTTCCGTAGGGAGCAGCAGAGGCTGTGCACGCATGCTGCTGGTTTGGGG---------ACTTCACCGAA
26600 ATGTTC----TCTCTCCTTACCTTT-GTTGGCTCTATTTCCCTAGTTCAGAATTTATTTTCACACATGCAGCTCTTTATTC--TGGTGACACTTCTCTAT
26700 CATTTGGCACATTTGGTGGGG-CTAAT-CCC--TGCCCGGCAGTCCCTCCCCATCCGAGGTTTTC--T--CTTAAGTAAATTCCTGCCGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCGCATCT-AAAATCCTGCTGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---CACTTCACACG-AATGTCCCTTTTCCAGC
26900 AGGTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-GAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AAC---------------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------T
27300 GCTATGATTGTTTATGGCTGTGTTTG--TGCTATTTATTGCCCTCTAA--CTAGGAACACTGAAAATGCAAGGGTCGTGACTGAAACATGTAGCGGGGCT
27400 GTCAGG---CAGCTTTTCCGTCAGCTTGGCAA-GTGTT--TTGTGTGTCAG-CATTGGTGGCTGATAGCTGTAGGCA---GATGTTGCCTGGGTCGGTG-
27500 -----------TCACCCAGCTCTCT-AGTGGGGAAACTGAGGCAGCAA-------GGTGAG-GGGACGGGCAGAG---GGAGTGCAG-TGAGAGCTGG--
27600 -TGGC------------------AGAGCC------------CTACCTGG---TCCTAGAGCTCTCAGTCCATAGAAACTGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CCTTCCTGGAGA-TTTTTCTGTCTTCATGGGACC-CGTG-GTTCCTGCGAGAGTCTGAGCACAG
27800 CCC---CTGAGCTCTCTGCCTGTCCC-------CTCTGGTGGCACTTGGGGCACCCAGCTGTGGCTTGGCCCCGTT--GTCTGTTCCTCACTCACTA-CC
27900 CCTAAGCGGAGTTTCCTCCTCCGGGCCCTTCC---ATTCAAAG-CCCCTGCGATCGGTGTGCGTCTTCACTGGCTTGCGCCAAGTTTTG-----GCTCCA
28000 AGCCCTGTTCTACATTCAGCG-AAAGCCTGCGGAGCAGTAC---CGGTGCCAACAGGCTGCATCAGCGTCTCAGCCCCGCTCTCTCCTCCCACTC-CTTC
28100 CTACTCCTTTGCTACTTATTCTACCTTCCCCGACCGTGCGCTTT-CCCCTGCCTCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCTC-CCCCCACTTCCCACCCTCAC
28200 CCAACGAAGTCTTCGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTGAAAGAAAT-GATGTACTCTTCCACTCTTTAGCCATGTGCAATGCCGGGCACTGTGTCTCCTGC
28700 AACCGG-CACCCCCTCCTGATGCTGCTG------------GGCCCCCCCAGCTCCTGGGCACACGTCCGTGCACGGCACGG----CCCACC---CGCTGC
28800 CA-TCC--------CCACCCC-CT---CCCCCCGCCACCATCTCCGCTGTGGAATAACTGG--CTGTGGTGCTGACAGCTTTCGCAGGCG----ATGCCT
28900 CCGAGTCACAGCAGC--------------------------------GGCGGCGGCTTCCGGAGAGGAGCTTGCCATGGCT--GCA-------ACACAAG
29000 TCGCAGCCGCGGCCAGCCCTGCCTATCCAAAAA-CAGC-ACGGGAGCTTAATTGCTCTGCAGGCCCTCGAGG-CCCATCGCCTGCTCCCTTCCTCTTACA
29100 CAAATAACATAATAAGCC--TCTTCCTGCACCTTTGCTTTGCATGCAGTAT-------TATTTTTTTCTAGCTACTTCTTG-AGCCCATCAATCTAGTAC
29200 ACGATACGCTAGATGGCTGTTAATTC--------CA--CTC---CCTAGCCCCTCTTTATCAGGAGCA------CACGTTGGGAATCGTGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGCGAGGAGGCAGCTTCACTCTCCCTCACTGGCCCAACTCTGCATCCCTA-------AAGCTGTGGTTTTAGGCTG-----GGGCCTGTCC
29400 CCTGGCTGTGCCCCAAGTACAAATCGGGCAT-GCTGCAGCAACCAGCTTGGCTCTCCCTC-ATCATTT-GGTCTTTCAGGGCGACCCC-TGGCTAACTGG
29500 GACAGGAGCACGGGATGA-ACATA--GTGAGCTGGGTTGCCAGAGGAAAACTGAAGCAGGCCAAGAGCAGACAGAAATGAAACAGAAAGCATGTGGAGAA
29600 -GTGCATTATTTCAATTTAGGCATGAAGGAG--GGAGCTGCAAAT----GGAAGTAAG-AGGCCTTGCTGCAGCCAGTGCAGGCCT-GGGGTG-------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
30000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
30100 -------------------------------------------CTTG-GTTCAACTCACTACGTCTGACGA-----------------------------
30200 -----------------GAGGACAGAGAGCAGAAA------------------TGGGGTACAGGCCCACTGCAACTAAGACAGGGAAGTTATCCC-TGTG
30300 ACATGGGAGTACTGCTC---ACTTTTCTCCT-TGTCTCCATCCTC-ATCCAGCCT-------CTTGCTATCACG-CAAGAACTTCGCA--CAC-CTG-AG
30400 G--------------------------------------------------AACTGAAGCAAGGAGGAGCGAGAAGACTGCTCATA-TGGTCTG-----G
30500 ----GACAGGAAAGTCCTGGTTGCTTT--CCATTGCTCTAGA--GTATCCCAATCTGGTCCCAAGGCTGTAGTTTAT-CAGCCCTGGTCTAAGGCCACTG
30600 TTC-CTGTAGTAGTCTAC-AAAATGGAAAGCTATTT-ATCCTTCCTCCAGCTCTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATGC-TCCCCTTTCCTTTTTGC
30700 TACTTTCATATTTTGTAGTCACCTTCGTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCGCTTCTCTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATTATAAT--
30800 ---A--AAATCCTAACAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCATGGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACCAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGCGCG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCGTGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAAGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGT------TTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CACTGGATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCAGTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTACCACATTGCGATGGATTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACTGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TCACTGTAT-AGGT--TTTTTCCCCTTAAATGTCTTTATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AATGCTCCAGCA----TTT-CTTCTCCGGGAAAGAGA-TTTAGGTAC-AAAAC--AAAGAGGTCATCACTAAG--GCTATGAAATCACAAGG--------
31900 -AATCAGAGCGTCAAACAAC-TGTTAGAGAGAGGCAGTGGAAATACTCAGAAGAAAATCCTTAACCTGTGCATTTTTC-AGTTCTCTT-----TTCTCTT
32000 CATCTATACGTTTCAGAATTC-GCAATTGCCATAATCTTTAACTGCAATAT-ACAAAA-TGAAGCAG-GTGTATGAATAGTGGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 TGTGCTCTGCTGTC-TTTCTGAAGAATCCTCTCAGGAGTTGATGTGAAGGGAA-------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά