Creator:John Gerrard Keulemans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HapalodermaVittatumKeulemans.jpg), „HapalodermaVittatumKeulemans“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
Creator:John Gerrard Keulemans, HapalodermaVittatumKeulemans, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Αφρικανικό είδος που τρέφεται κυρίως με φρούτα και έντομα.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAGGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATGTTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGAAATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAGAACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCCCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTCCCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCACTAGCATCAAAGGCAGGCACACACTTCCAAACGATAATAGGGAGAAAGGAGAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGAGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCTGGGAGGA-C---CGGAACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCGCGCTGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGACGGAACGGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATATG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAACTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCAAGTATCGACACCTACG--ATTACCTCAACTCCCAGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATAGGAAAGGTAGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATCTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAACAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCTCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACAGCCG-A---ATACGCGGTGCCGCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCCCTCCAACCCGAAATAACAAAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCCGAGTAAGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACTACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CATGTTAGG-AAAGATTTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGCGAATGCCGACGGTGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGGGAGGGGCAAAGAACCC-GAAGGTGGAGAAGGAAGACG-AAAAGTTAG
02100 TGACCAGGAAGAAGAGCCACCGGGACAGAG-AAGTAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGAAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCGGTATGGATTCGAGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTCAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAGCGAAGTGAACCTTAGTGGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAGAAAAGAGTTCT--------TCGGTAACTTATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCAC-CAACAGC
02500 ACCTACTAGCGATCATCTTCACCCCTAACTAA-AGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 CTTGATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGTAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATCGATTAATCTCTTGTAAGAGTCTTAAATCATCTCTAAA-----T--TATATATG----ACTTGCTAACC
02900 CGTGGAGTAGTGTTCGGAGCCAGCTACTGT----CCTGAAACCACAGGCAAGCATTTAAGAAGTAGGGCCAATTAACTTCATAGAGAAGAGCAAAATTTC
03000 CATTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTATCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCTCGCTGTAGGAGT---AGCAGCATACATAGCAATGTAAT
03100 GGTGTAACCTCTCGGA------GTTGACGGTTCTGGCATGTAAACAGCTCCCTGAAGCC-TGCACTCGGGCTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCGCTCTCC------------------------TTGTCCAGGGTGGCTGTGGGATC-T-AACTCACCTTCAGGGGT-----TTTTTTTTGTTGTTG
03300 T---------------------TTTTTT-TAATGAAATCAATACTC-TT-AAAATTATTTTGCTTGAACACGCT--AAAAGTTG----TAG---TTGAAC
03400 TGGCTGT-GAAA-TG--AGAGTTAAATGCA-GGGGGG-TCAAC------TTAAGAACCAAAGGAAGATACCTTTTAGAAGAGGAGCCG-TAAAAGATAAC
03500 ACG---TGTGTCAAGGTAGATTATCCCATTGCACCATGGGATAAGTCTTCT--------C----TG--------------------------------TT
03600 TTTTTAGTAGGTATTACAGTAA--TTTTTCTGAAGTATTAAA-TGAG-C-AGATCCAGCACCAGAGGA----------------GCAA-AATGCCG-AAC
03700 GTATAAC--TT---AGGAGAACTGCTTTGATCCTCAAA-CACGTTTTATAA-TATGAAGAGTTTGTAGGTGACAGGACATTAACTAAGGTTTTCTTGTGA
03800 TATGTCTCCAAAGA-GCTGAACT-CTGTCTCCAGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATATG-AATCTTTCTGCCTTCTGTCACACGAATG
03900 G--AAAGTTGTGAGCCCTC--------------TTCTTTTGCTACAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAAT-AACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-GAGACTAGTGCTAACACCTCACTTGCGTGC-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTTCCCTC-----TTTCA--CTGTGT
04100 AGCT-CGTCTCCAGTTACGCTCTCTATTGAGTAAATGAATGCCTGACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTTGTGTTTCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTTTCACAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGTTTCTTAAAACTGATTAAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAA
04300 C-----A----TTTTT-TGGGAGATGTTTAATTTTTCAAC--------AGAAGAACTAGAAGGGTCAGG-TT-TTTTGAGTGCTCCAGCCTTAGAGATGT
04400 GGAAGGCCTCTGAAGGAATCGTAAAAGTCAGAAGGAATCTCTCTAGGCT-------------------------TTTTTTTTTTTTTCTTTTTTCTCCCC
04500 ATT-------------------GCTGCTGCCTCCTAT-GGAACTACTCAAAGTTCAGGC--CTGACCCTTGCAAG-TCTTCTAGCAACAGAGATAGGGAG
04600 TGGGGTCATGTATCATATGCTCCAGAG-AAAAATTATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCGTAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCC---GAATATG-AAAAATATCTGACAAAA---------------------------------------------------
04800 -------------------------------------------------------------------TTATTA-TTTTTTTT------------------
04900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05000 ------------------------------------------------------------------T-TCC--TGTATGAGGACAGGA-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAT----------------CCCTTTCCCAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAGGA--T-----TTCTTACTGAGACGTGA-TTTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGTGTTCACCTCTCTCAAGACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGAACAGTGTC-T--------GAACGAAGCTGAAATTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGGG-GT-GACTCCGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTCATCCAGCTGGCTCGCTTCGCT-AAATACCGCTTGC-TGGTATTATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCCGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAATTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTCTGCTTGTGCCTGGCAGCGTGACAGTGGCGCTGAAGGTGACTAATAACACGGCCAGTCAGATG--ACCTC-CC
05600 GGCTGCAAGTGCTGATGACAACCTT-AGGATCAT-AAAGATAGACAGACACCGC-TCAGGTTTCATCCTAGGTTTGACTTGCTGTGAACAACCAAAGACT
05700 CTGTGTGACTCCTTGCTGCTTTTATTTATCAAGGCAAAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGCCACCTTTAGGG---TTTT--CTTGCTG-AAA
05800 AGGTTCAACAAACTTGTTGCCAAATG-T--TTATTTT-GAAGGCTGAGTGGC-TGTAACT-----GTTGGGTTGTATT-ACTAGTCAGTGCTGCAGTGCA
05900 ---AGGGTCTTGGAGCTCCTTCCATGCCCGGTGCCATTAA-------------------C-AAGAA----AGAGTTTAAT-CTGTCA--AGT-----TGT
06000 CATAGCCTGTGCTGCATCAGGAGCT-GGCTGGGAAGGGCTGTGTTTTGTTCCACTCAAATAAGAATTTTATAAGCTCTGCC-------------------
06100 -------TCTTGCGCATTGAG-GCT--GTG-GAATTGATGACGCTGGT-----GAGG---TG--TTAGCAC--TGCTTTGCCTAC-TGAATGTCATATTT
06200 CTGCAGAGGTCAGTGAAC-CTCTTGCC---------------CCTCTTG---CACAGGAAGTT-------------------TTAACTGGAAGAG-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAGGTGTATTTGCTTAGAATACATACA-TAC-AGTGCACATGGGGAAGAT-CCTCGG-TTTCAGCCTTTT-ACGAAGAC--AGAGACTG
06400 CTGGCTC--AGTGGTAGGAGCTGCTTGGACAGGCTGCTTGAGAGGAGGG-TGCTGCAGGTGAGCA-AGATCGCAGAACCACATAGGGAGTGGTTAAATGC
06500 CTGCGG--AAAATGTCTT-TTGGTCAAGGCTTGTGCCTTTCTAACTGTTCATTTCCTGATGT------GTTTACTGTTCAGC------TTTTT-------
06600 -----CAGTT-TTCCCCTAA--TCTATTCTGTGACTTCAGAC-ACTGTAGGAAGTTGGGCATTATTGCTGACA-TAAGGCAGGGAAAGATGCCCCCCTTA
06700 -------AGTAACTCAGAAGG------T--ACTCCTGGCTCTGCACAG--GATACATCTT--TCCTTAACTTCTGATGGATGCCGC-TTCCCCCTGCCCC
06800 A-TCTTGGTTCTGAAGTTTAGCCT--------------GGAG--GGAGGGCTTCAA----CTCACT-TTTCGAGAGTGACCCAGTAAG--GTATTAGTGT
06900 AGCAGCAAGTATTAA-TTAGTATTTGCCAGGGCTGTGTGTGCTAC-TTG-AAAGAGTGGTTATAGCCAGCAGTGGTGTTTTCAAGGTGGCTCATTATTGT
07000 GT-G-T-GGCAGTGGGTTCCTCTTTGAGA-GGTAAG------------TTTTCCCTGGTTCACATGTTTAAACTGTCTTAGGCCTAAATCGTGCCCCAGA
07100 ---GTACAG-CTTGGCAGTGTAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACACGCAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTC-TACG----CT-CCC--ATAGACCTTGTTTACTT
07300 AGAGAGATAGCGAAAGACTTCCTGTGAAGTAGTTGAATAACAGGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTTTCACTTACTC--TG
07400 TAC--------TTCAGGTCTGTTTTGTACTTGTATGTA----TGCTTTCTGGCATAA----TTTTAGAAGGAAC-TCTTCATTACAGTGTTA--GTTTTC
07500 AATGCT-TGTGT--CTCTAGCTTGGGGCTGTTATTGAGGGAAGGA-AGCTTT----------TCC-----TT-CAATTGG-GCT-AAAAACCTTATTGTG
07600 A--CATTG---AGCTTCTGT-TCTCCTTAACTTTTTT---TCTAAATG-TT---TGACTTCTCTTGGCTTGCTTGGGTGTGGAAGTTTGAATTGCACTTG
07700 TGTTACTTCTGG------GG------G---GATTTGGAGCATGCTTCCTG-CC-CCAAGTTTACCACATG-CC--------TCC--ACTTGCCTTTCGTA
07800 GACTTGGAGCCTGTTGCTTGGGATTCCCTTCTGATGAAACTAAGGCA-CA-AGATGTGATCTCATTCTGTCTAG-GTGGTGGTCGAGCATGGCTAGTGGC
07900 TGAGAC-TAGACCTAAGTTTG-GAATAGTCTTGTGTAAA---GTTTAGTGTGGACG-TGTCAGTAGGCCTTCAGTCTTGCTCTGAAGATCTGCTCTCAGT
08000 GT-ATCTTACTAC-TGCTAGTGTAAATGTAGCTTCA-GAAACCAAGGTGTGTTTGT--AAAGAGGCGTTTAAGAGCCTGT---TGGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGGTATCAG-AAAGTCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--GTGTGCG---TGCTCATTTGAAGTTAGGGTCTAGGAAATATTTTGTAATCACGTTAGTCC
08200 ACA-GATGAGA-TTCCAT--TTACCTGGGAATTC--TTTTGACTTAATTGGTTCAGAAATGCAGTCGTG--------TGGTC-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAACCTGCACAGGGCACACATGTTATGA--ATTCTACTTGAAAGTTT-------GTTGGGGTTAGTCTAGTCAACCATG--G--G-G----------
08400 --GGAAAG----------------C-------------------CCACAGGTTCTGGAAACTAGGCTTCAGGTGTTTTCATACTCATGTAGTT-A-----
08500 CTTT-CTCTTTGCATGTGCTCAGTTCTAGACA-GA--ATG------------TTTTTGGACTACATGTGACAGAAGTTTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTACTTCTGCCCT-CCTG-TTACAATACAGGGTTGGCTT-TAAGGCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAGCC-GTACTC-AGTCCAACTTCTAGTTG
08700 TTTTATGGT--AAAAGGTGCCTTTTCCCGTATCATAGTAGC--CTGC-AGGGAAGTGCTTGTTTTCGTGCTCTTAGACTCAAACTTCTGGCAGTAAGCAT
08800 TTTTTTCGGTACTGG-TAACTTGGCATGTTCCTCTCTTGCACCAGCATAACGCAGGAATTCCCAGCATAATGT--TTCTCACTTA--AATCTCCACCTTA
08900 TGCTGAAGATTAAAAATCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCCT-CTTTTAACAGAG-TCTTTTTAAA--AGTCAA-CTGCTGCTGA
09000 T--GTTTAGT-TAATTCTTTGTCC-TTTTTT------TTTT---CTCAGACAACAAGTTAGAGAATGAGGTCAACAGAAGCAG-CTCTTGTCTCAGA-CC
09100 AGGTTGAAGTCTATAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGCCCTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATA-GGGAGGGTTCTACTGCAAAATATGGTTG-TT
09200 AAAAGTGGATATGTAACTCACAAGGGACGTGCGATGTGCGGTAGGTAGAGCTC-CGATATCCTGTTTAACAGGCGCAG-TCTCTAGCCAGAAGCATGATG
09300 TCTTGCAGTTTGCAGCACAGAGAACTTCCAGTGATTCTGGAGTC-CAGCTT-CTTTGTCTTGTTTCAGTCTGGACTTACTCTTTGGGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CATGGTGTGAACTCTAAGGC-AG-TAGAGAGAC-------------AGAGGTTAGGATGTAGCCCT--GGAGAAGTATTGTAGAGC--TTCAG
09500 GCCATGATTGCTAATCTGCTG-AAAGTGATGGAAATCGCCCATGACTTTTACAGACAA------CAGGCTCTAGAGTGGTTAAAGGTTCAAGGTCGTGCC
09600 AGAGGAGATTTGAGCTGGAC-ATCAGGAAGCA-TTTCTTTACA---GAGAGGGTGGTCAAACCCTGGAACAAGCTTCCTAGAGAGGTGATCGATGCCCCA
09700 GGCCTGTC--TTTTTAAGAGGCATTTGGACAATGCCCTTAACAACA-TGCTTTGACTTTTGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAGGCTGTTGGAC-A-AGAGG
09800 ATCATTGTAGGTCCCTTCCAACAGAAATGGATTCTTCTGCAGAAGCAGAAGGAAGAAAATGC--TGTCT----GGGCCTGTTCTTAG-------------
09900 ---------TCCTTAGTACTTAAACCTATTCCGTTGCCTTTCCAACTGTACTT-ATGTGATAAACTTGTTTCAGGGCAGCAGCAG---ACTTTGAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AAAAAGTA----ATAGTCTTTACTTTGTATATGTC-AT---GGCAGTAACAGGAACTGTAATGTGAAATTT--TGCGTGTAGA
10100 GAAGG-TGGGGATGT-GTTT-AATGTGTTCTCAGTCAACCTGTGCAGATTCTGAAAACGTACTGCAAAAGTACGTGATAAATGATGCACATACCTCTT-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTTAATCCTAGCAGAGAAAGCAAATGTTTCTTGTATGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAG-TAATGCATTGTAGTTTGTCCAG
10300 TCTTGGGGCTTT-----GCCTTGCAGGT----AAT-C-TTTTGAATGTGGACT---TAAA-TTAACACTAAGGACTATA-ATAGTGA----CTTTT-GAA
10400 GTCAG---------GTATTTTGGAGAAT-ACGTGCCTTAGAGGTGTAATTGAAACTGGCTTTCTTAAACTGAACTCTTAACTGGGATCTGTGCTTGAACC
10500 TGTTTGCCCAAGGC---------------------------------AGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGATGAT-TTAATCTTT
10600 TTCAGTTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGT-TTTTTAA------------ACACAAGGTC--ATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGGAG---T
10700 TATTATAGAAAGTCCCACATCATCAGGTTTACAGCATACTGCATATAGCTGCCAG-CAGGA-----GTCTGTAAAATTCCCTGTTCTTCCTGG-AAATAG
10800 AATTAGTTCTTAACAGAAAGTGAC-T--TAT-AAAACCAGTCCACAAGCAGTGCGTTTTACTACCTCAC-T-TTT--TCACTTGGCAGCTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATAAATCCTTAACG-T-----TTTCT--TAAGACTTTGTAGAGGTGATGTTGGAAAGCAAGATT------TCGCATCAGCTATGCATTGCAGAC
11000 CTGTG-TTGTTTT---------TGATGTTAGGCTCTCTGGTGTGACGTGTCGGTTCCCATGCTGTGTTAGCTTGACTGTCT------------GTAGAAA
11100 AGGAT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTTTTGCAAT-------GAAATAAATCT-CGTTGGCTTCAAACTTCATAGGGCCCTC---AGGT
11200 GCCACTAATAGTG--CTCTACATCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAAAGGTTGAGTCATTAATTCCCTCCCTTAAGA----TCTA--GTGTTAA
11300 G----------GAA-GTA----GGTGATTGTGGGAACTTGG--GATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATGCAAC--CAAGTGGCT-TATAAATGT
11400 G-GGGAGCAAAGTGGTGGGGTGTCTG---GA-GGTGAGCAG-----ACCTCA---GCTGGTGCCCT-----GGGACTGGAGGTAGCAGCTGGGTTTTGTT
11500 CAAGGCTCAGAATGTGAAGTTACTGTGGCCTGAACTTTGTGTTGCGGG-CTGCCCCTGTCGCCTCGCTTT-------------GTCTGGTGGTAGATAGT
11600 GTGACAGACTTTGGACAAAGGACAATTGCTGTGAGAAGGTTTGACTA---------G------------------------------AACTGAAATAAGA
11700 GGAACTGTGTGTGGATCCAAGTCTTAACATACTTTGTCCGTGTTATCAAGCA-----TTGTG-TAAGTGCACAAGCTAAAAAATAAAACTGAGTAATTTG
11800 GACAATTAATGGAATTAAATGGAATAAGTAAAT-AATA-ATAAAAAA-------TTTAATTATTACTGCCAAA--GAAATACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAAACCCAAATGCTGCAGTGTTGCCCCTTGGCACATGACAGAGATTCAGGATGAACTTGCGTCTTT--CTGTGTTGACA---------GCAGAGTTACTA
12000 TTATTGGTTGATTTCAAAATGGTATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGACAAGTGCTGGTTTCAGCTTACCCGTATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGTGGCCA-TTTGGGGGACTGGGGCTGAGGGCAGTAAAA-CAATCTTT-GAG----CATAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GTG--TT
12200 TTC--TAGCAAGGTGAACTTAATATCAGAATTGTAATGTGTGTGACTG--TAAAGCCTTGCTG-TTGCAAGGGCTATGCTGAAATATCATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGGTCTGAGGGC--TC---TTGGCTTCCAAGGATGCAGTCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGGGGATG-----GAGATGCAGCTGATGC
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCCGAGA-AGCGTGGTCATGTGCAATACTGAGCAAACATATCGTCTGT-CGTATTGCTGTTGCCATCTAGGCAC---
12500 TTCTAAAGGAGCTT-----GGTTTCCTTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTAATGGGTTAATATACGGAATCATAGAACTGGGTCTAAGAGCTCTGGAGCG
12600 ----TAGA----CCTCCAGCGGTGGCCCACCT-CTGCTAGTGG-CCTCTG-TGCTGAATTGCTGACGC-GTACTGATCTC-TCACTGCTGAACTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTGGGTCTCAGTCGGTGATTA--ACAGCTTGTGAAT-GTTGTGGAGGGGGAGGATGTCAGCAGACAGCTGCTGTGG
12800 AGGAAGCAGAGGTGTGTCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCGTGAC--AGAGGACATTTGACTGCTGATAGGCGTAGGACTG---C-GATGTGCTAATGTTG
12900 GTACATCATTGTAGGATTTAAAACTCCCAAA-AAGCAAGTACAGTCTTA---ATCT-TT-----------------------GCAATGTAAAT---TAAT
13000 AGATTCACGCTTCTT----GCTGACTTCTTCATAGCAGGTATTCAGAGGTCCTCAGTCCTCTCCTGAGCTGTGCTGGGA---GTTGGCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGATGGCAGT-GAAGTAAGGTGTTCAA--ATATCCTGACCACCTAGTTACCAGTAACTT--TG-T-GTTACGCAGCACG-T-GGAGTTCACAGCA
13200 TATCCA---------GGTAAAGTGTTGGAATCTGAGTAGCTGT--GAGCAAACTTCATGGATAAGA--TG-TGCTTATCTGT-ACACTGTGTCCTGCTCC
13300 TGGCACATGCCTGGAGTG-CA-----AGACCACAGTAACAAGCAGTGGCAAGC-GAG-GTCCCTTCGTTGTGTGTGGCAAACAGGGCAGCCAAATTTTAT
13400 ACTG---------------------------TTTTTTTAAAGGGTTTGTTGCTAACTTTAAGCCATAGATTATTTTGAATTGGC-TTT-----------T
13500 AACTAGGGCTATTAATGGCCTCTCTTACATGTGCAAATGC----ATGT-AT--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATA--T
13600 GTCAGAGC-----CTGGCAGATCTTCTGCTGAATGAAATGA-GGGCAAAAG-TATCCAAGTCTGCTAGCTTGTATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACTCTGTTG----------GCTCTATAA----------AGGTGTATACGCCCTCCACTT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACAAGGAGGATTAC-TTCTGT-AGTCATGTCTGATTGTTCCCGAGTTGA------------CTGTGGGCTGTAGTCCACTGAAGTTTTCACTGAACAGA
13900 GTTCCCTACA--TCTCTAGA-TAAATCTCAGGTGCTGGATGCCCTC-TTCTATA-------------AAGCTACATCTTGTGGGTC-TTGT----AATGC
14000 ATGGGATAT------------------------------------------------------TTTGATAATGTTCAGAGAGCCTTCT-GTAAC-TCATC
14100 TTTT---TCCTA-TATTGGTACTTCAGA-GA---TTATTC--------CTTTCAGCTGCTTGAAC------GGAGTTGATAGAA-C--TTTTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACGGGG--TTTTTAAAC---TTA-TTGTAAGGTTGCCTTC-TAAGAGCATGAATCACATGCTTGGTATCCTTTCTGAGGTATTAGCTCCATAAT
14300 -----------TTCTTTAACGGGTACTTGTAAAGGTTCTACT-AACAC--TCTATTCCTGAGCACAGTGCTCTGCAATTCTTAGGTGTC-AGACAGTTTT
14400 CTGATCCCAGTTCTCTAGAGTACTGGGTGTTGCATTAGCCCCTAAATACTGAGGCAAGTCCAGGA-GGGATACA-----TTCTTCCTCT----AAA-AGG
14500 GCAATGAAGCTACTGTAGGTGAATATCAAACTT----GCAGTTGTTCCTCTCACAACT-CTGAGACTGAGAAGGAGGTTTGTCTGCTTGCCCCACGCTGT
14600 CCTCTGGCATCGTGCTGTTGT-GG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCCGGGTAAGTCGCGGCTATCTTCCTTGATTTGTG-AAAAAT-AT---AAGTCAGT
14800 TAAGAAGTAACT-GCCAGTTCAGGGAGTAAACTTCAGGCTGCGTG-----CTTCACAGTGGAG-AAGGTGTCTGCAAGGTCT-GGGAAGAGGATTGCC-C
14900 CTTAGGCTGT-GC-TGA-AG-----GAGGTGGGTGGCTCTGGAAATCTCTCTGCTC-TCTAGAGAAGAATGGAAAAGTACCGTGGAGGAGAGA--AGAGG
15000 CTCAATCCCCACTCCTAC----AAAGA----CAAGGCTTCTGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCT---TTAAGGCA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 ATTT-AGAC-TTGGTGGTC-ACCTGCCTTGG-TAAAAGCTGGGCCCTTTCAG-TCCCAGTCTC---CTGCAGCT-GTGGCAGG---TGCTGCTGGTGAT-
15200 GCAGGGGCTGGTAAGCAAAGAGCTGTT-AAGA-GCTGACAGA-------------------------------AAGAAAAGAAAAAA-------------
15300 ------------------------ACAACCAGAGGCAATCAGAAAGCTCCAGCG-TGAAGCT---CTTGCAGTTTTTCCCTCTGAAGC-TT---------
15400 ---------------------TTTTTTAATATT-------AAGTATGGACATTCCTAAAGTCTCTGTGACATTTTTAT----TGTGGTCTC-CAGTACCG
15500 TTGGAGCAACTTCCACTAATGATTGA--CGCTTGGCAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTTGTTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTGACTTTTG
15600 AGAAGGAGGAAAGCAAAA-CTATTTTGATGTAAGAATTACTTTGTCTG-TAACATTCAAGGG-TGCCAGTGAGAG----------TTTGAT-TAAGGG-C
15700 -TGCAAAGCTTCGCATTAATCTCCTTAATTAAGGAGGCCGTGAGGC--TTTCTATGGCATGGGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAGGAAAGCT----GAGTT
15800 GTGT---GCAGCTGGAGGGCTTGCTGCTCTTTCTGAATAGATGCCACTGGT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAGTTTGAGGTGA
15900 TAATTCTTGGTGACTAAAGGACCTGCTGCACAGTAAA-ATTCCAGGGAATCTGGAGACCCTTTAGGTC---TATAGTAGGTCATACAGTAGCTCTTTACC
16000 --GAATAGTATGTAGTCCTCAGTGGCAGTA--TGTGATCGTC--T-----GAGAGCA-CTGCATTGC------AAACAATGTTTTGATGTTGG-TGTTCT
16100 AG-------------------TCTTAAAAATTAATT--------------------AAT----CGTATCAGTTTTTGGAGGTGAGAAC-AGAGCA-----
16200 --------------------------CACCTGTTCTGTCTGCCTGTTATGTACTGAGCAATGAC--------------------AA--------------
16300 ---------------TGGGAAGGGTGCTAACAGTGTGCAGCACAGGATCGTACCCAGAACCTGCTCC-------TC-AGGGTTTGCAGCAGCAGTGGT--
16400 TGGTAAAGCCAACGCCACTTT-------------------GGTCCTGGTGGTCTCTTGAGCTGCAGTG--GGTCAGGGTGGAGGCTGTGAGGGTACTTGG
16500 GCC-------------CAAGATGATGGAC-TTCAGTGGTGGTTCAGAGTGACGAGTT---AGCTGAAGGCTAGAGAAATGAGTTGGAGCAAATGGGGCTT
16600 CAGAATT-GATAGTGACCCGTTTCAGTGTTTGACGGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGGGAGGACCT-CAGCCCTGT----GAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAACACAGCAGCTGGCTGCTTCAGGGTATTGCATCA-AGAGTGGCTCGTGGTTGTTAGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTCTGAGTGCTTCAGACT
16800 GCAGGTTGTGGGGATTTGCTAAAATGGTTCTAGATCTATC-CATTGAAATTGAAAG--TGTTCTTGGAGAGAT-TAATAC-CCTTTGTAAGGAGCAATTC
16900 AGGTTAGACAGCGAAAGTTGTGTTCCTTGGATTAATT--TCCTGTT-AGAGAAAAGACTCATGCAAAAGGCTGATACCCT-GGGCCTAGAG---AT-A--
17000 TTGTGGCATT-ACCT---------------------TTTTTGGTCAAATTGTTGCCTGTTGAA--GTGTG--TGTGTA---AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTTG-TGACCACATTGCCTTGCTTTCCTTTTTGAG-TAGGATTAGG--AGTGTCTAAAATATTAGCTGTTTACTGCTC----TGG----
17200 ---------AAACACCTTTGTTCAACCAGTGTTTG----TT----TTTAAATTT--AAACTCTGATTTACTCTG--CAGTACTAGTT---ATTGCATGCT
17300 CTCACTGCCACA-G-GACATGTTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTGTGCTGAGGCAGCTCGAGC-ACCTAGG---CTGGC---AGCAGT--AAAAAAGGG
17400 ----CACTGTATGACTGTTGGTGCG-----TGGGTGAACAAAACGGCTGTGAGTGCCAGCCGGGCTGGCGGAGCAGTCA-----CAGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCCTCGTGGACGTGGTAGAAAGTG--AC-AATAGTGATGCAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCCTATTGGATTTTTGC
17600 TT-G-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGATAGCCTAAGATCCTGAT---TTTTGGCTTTC-ATTATTCTACCGTGAGAATGAGGTAGCACTGAGCCT-GCCA
17700 GGTAAAAGGGCAAAGCTGGAGATGTGGGAAGTCATTCCTGAAAGACT-GGGAAATAGTATGGCATCATGGCTTAAATAATCTGG-TTGATTTTGTTTTTC
17800 ---T-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCC---AAATGCAGCAGGGGTTGTGCGTGTT-GTCAGCGTGTACAGGGAGGATTCTC-TGTT--ACAAATATGGAGA-
17900 ----------------CTCTGGCTTTTGTTAAGCTTCCCAACAATTTCCTAAG-----AAAGTCTTTTTGCTTTTAAAAAAA------------------
18000 ---------------------------------------------------------------------------------CCCACCTACTGAGTTGAGT
18100 TTGTGA----AGAGTTGTTAATAACTGAGTTCAGTATCGTGGTGAGAATGTTAAATTCTTTTTTG---TTTTTTTTTTGGTGGG-----GGGGGAGGGTT
18200 GGATGA-TATTTGAGGAAGTTATCCACTTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTTCAACAGGTGAGAACTTTTCTTCATGTGGTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCCGTTCCTACCAGCATGCATTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCTAAA--CTGACAGGAGAGTTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTGAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCGAAAA--AGTCATGTG-AAATAACTTGCAATG-----AAT--GCACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTGCTT
18500 --TCTGAGATG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCATTT-CCATCATAGTAAC---AAATTACCCACCCTGTACTGGCCTTGGTATGAGGA----TCCTC
18600 --CCTCTTTGAAGTAGAATGTATTAATCTTCATTGCTGTGGTGT-GAAATGCTTGACTAGCTGGATGTGGGGGCTCTTAGAA-TAAGGTGTGATCTGAGG
18700 ---ACCATGGTTGCTACTGCCCTGCTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGA----ACTTTTATTTAAGAACTTTTAAAACTTTCCTGA
18800 AGTTTCAGAATG-TTTACACTGAG-CTACAGCA----------CCTGAATA-GAAACCCTTTTGAGGTATTTGATGTCCT-TAGGACAGCTA--CTACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGCCTCTCCAGTGAGCGCTGGGGTTACTGCATGTGTCGGGCTCTAGCCT--TGGTTGTCACTGAGGATTATT-----TATGGT
19000 TT-GTCACCTGTCAGAAGGC-AGATTGTCAGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCGAAATCAAGCT
19100 T-CTCAT--CTGAAGTACTGACACATCTTGCCTCCTATATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACAGCACTGTCGTGTTGCCATGTAGCCAGCTGGAT
19200 GCGATCT-------GCTGGACCCACTAAGT----GTCAAAG------ACAAAA-ACA--ACATGTGATTTAG----AGCCTT-GAACACTGCAGTGAAGC
19300 ACAGCTCGTCTCAACCCTGTGTTTAGAGGATGAGGGCAACAGGGGT-GG------AGT--TTGCAGTTCTGGAAGAGCCAGA-TTTTGACAGAAT---CG
19400 CATACGAGAACTACA-TTCAGAATTGCG-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCATGTTCCTTCTTTCCCTTTGGTCTGATTAGACATCATCGAAGAAG
19500 CTACTGTTTCTGTTCTGAA----AAGTAGCTGATG-TTATGGGCTAGATAGC-GAAGTGGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGGTTTTGCTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACTAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG--------GGAAAAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTCTGCGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACGGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACGCTGGCCTGCCTGCTCTCGCATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGCACA-TATTTATTTTTTTCTGGGCTG---GGATGCATAGGCGTACTGCGGAA----CCTC-TGTGCAACTAGAG---GTTGGTGT--ATG
20000 TGTCCAAG---CGTT---TCCCAACTGTACCTGCTGTTTACAAAGTTG--------TTTGCACAGCAGTGAATCTTGA-CATCTGTGAGAAT---CTCCT
20100 CC------TTCTTC-CCTTAAGATTTATCTGTTCTCCAGTACCT-ACAGGCTATAAAATG------------TTGTTGTGAC-TGTCTCCTGTCATGATG
20200 -TTG---GCTTTTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTCTAAGGAATCTTGGGG--------------------------AGTGAAAGAACTTCAGAC
20300 ACCTTG----AGAGGGTTGATAGGAA---AGTGCTGCTCTGGGTTAGGGTGAAATTTTGAA-TTTT-GACTGGTTGTGCACT----GAGCCC-ACTTGCA
20400 GCCGCATGAGGCAAAGAAGACGCAGTAC-AACAAGGAGATGAGCTTGC-AGA---GGAGACGC---AGCTT------GT-GGCTCTTGCA--------TG
20500 TTGAAAG-AGTC--TTTAAC-CTGAT-ATTGGTTTGAG-C-TTCACTTGGCTTGT-GTTGA--GTAAAGATAGAGCTACCTCACTG-TTGTGGC-TGC-A
20600 TCCTTTACTC-GCCCCTGAATGTTCTGTGCTCTGTTCTTGTTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GAGGTA-TTTGC--TTACTGTGCTTGAA
20700 GGAGGTGGATGAACCTGGAGATACCTGCAGATCGGGCCATGAGAACCCAA--GGCCCTGTCC---ATTACCTTCAGCCTAGCAGTTTGAGTTC-TCTGTG
20800 TGCTCT-GTCTGAGAGTGAGCAGCGCCTGCTAGTAACAA---G-----CGTGGGGATGTACCTT--ACCTGAG--GCATA---GGAT----TCAAGACCT
20900 CAGGATAATG---CTTTTTGT-TACTTTTT--TTTTTTTTTATGGGCAAAG-GGGCTATTTGGG--TG-TACGTGCTTGT-GAACAGAGGGAAAAACCTC
21000 TTTGGGAGGTCTTCT----AC-----------TTTAACTCAC---ATGAACCCAT----ATAGAACCC-ACATGTAAGTACAATCTGTCCTTGTAGAAGC
21100 ACGGACACAGG-ATT---TAGCCGAGACA-TTGCAGTCTCGGCAGTG---AGATTTCTCTCATTCT-GGGCATGGGT--GGAGGAGAGATGGAAAGAAGA
21200 ATGTGAATGGCTTGTGGTCTT-CTGTAGCCCTGGG-GTAAAGC-AAACTCCACATAAAATG--CTTTG-A----------------GCCT---CTGCCCT
21300 GGAGCAGCCTCATGGCTCTGGCCAGCTCTTGTGTGGCAACAAGGTGCTT--TAG-AGTGCTGAGGCCTTATGGCCCCGCTCAGCGTGCTGTACTT---GT
21400 GTGGTGTGTCTGAC-ACGCTT----C----TGGGGGTCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CATGCCTATGGT---TGCTT-GTCCGTCCATGA-C
21500 -T--GTTGGGCTGCATCTTGTAGCTGGCCTAGTTTGGAGGGCTGCCTTTTATTGCTGGCACCATTTCTATATTTGCATAAA-TTTACTT-AAATTGG--G
21600 ACAGGTGTTGA--TGCGA-GAGGGCGGGATTT-ATTC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTTGGGTATTTAA-AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGACTGCTCTTAATCTCCTGCTCACTCCTGAGATTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCGAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTGCTTGAG---ATG-AGATT-ATTGGGGTCCTGTTCAGATCAGCTTCT-GGACAAAAA-TAAGGACTTGC-TATGGAGATGGGA
21900 --GGGAGCGTCAAA-GGATTCACCTCTAAATTATGATGATTCTGACAATTAATGTAAAAGTTGCTCTGCAT--GGATGGGTCTGCAGTG-TGCCTGGATG
22000 T-GAAAATAGCCTGCCCTTGCTTCACTTT-GAAAA--CCCCCAAAGCCA--TG--CA-TATG-TTATACTTA-ACAGTGTGAAATAAAAATTAGTTTGTT
22100 CCGT--TCATCACCATGGTTTTTTAACCT---TGACATGGCC-TAAAAACTCGGGGACCAATGTTGCCCC--TGGGCGTAACTCCG---TACATT-----
22200 ------------CATTATCTCCTCAGCC----AGATCTTCCCTGCCAGGAATTGTGAAGTGTGGGGTGAGGATGGTGGTGG----TCTTTCCCTCTCAGG
22300 ACACTCTTGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCATGCAG----------------------------------------------------------
22400 ------------------TTTTCTTGTTCTCGTGCTCTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGCAAGTTTCAGGTCACTAGTCTTCCTACAGTGCTGGCCCTTG
22500 CCTCTGGTTATGCCTTTAAACAATAA-----ACCCCTTAAGCAGATTCTTAGGCTCAGAAACCTGAGTACTG----CTAACTGTTAGATACTGAAAGAGC
22600 ATCTTCTCTGTGTGTTAATAAATGCTTATGTAACAGGATTATTTAT-AATCAC--TTTCTAG-T-AAAAACTAATTGGACTCATAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGGAAA-AAATAATTTTTCACTTCTGTCTTTTTCTAACATAGTGTGTT--CTATAAGGTGAATAAC------------------------
22800 -------ATTTTTTAAAAAAAGGCCATTACTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGTACTGTG-TGATTTTTTACAGTTCTTTGCTGTATGTACTTT
22900 GATAAGTT-AGAATACCACCAGTGTACACAAAGAATAGCC----AAG-ATGATGCTATTTGCAGAATAGTAGTAGTAGCATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAACGTGCATATTTTCCTTGAGAGATAGG-AAAAGATGTCACGGTCTAAATTATTCTGTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTCTCTCATAATTCTGTCACAGTGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCACTTC-TATGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGCTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTGCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGGCTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTCTATTTGCCACAGATACATGAAGATTCATTCTACGTGTTAAATTATAATAGGTTGTTCATGTTTCTGTTGCTA---A----GTAGGTAGA
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAGTTTTCAGCTGT-TTAAGACTTAGTAGCTAAAACT-GACTTAAGTCAAAC---ATTTGGTATGGAGTGTTTTAGCTGT
24000 GGAATAACTGTTCTATCAAAAATAAAACAT--TTTTTTAATTCCGCTGTAATGCTGTGGAACTACT-AAAAAGACAGCATTTTGGGTTTGGCTACGTGTT
24100 AACACTCGTTAATGAAACAAGCATTGTCTTTTACTAATAAACGTTGTGGACGTTT------------------------------------------ATG
24200 AAATCCCCGCTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCATTTCTGCATGCAAAACAGTTACTCATTTTATTT-------TATTTAGTATATTTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTGATAATTT----A-CCTGAAACTCA--AATTTACC-CAAAGCCATGGAC-AAAATGTCAATAACATG---GATAAA------------------GA
24400 TAT-AAA-----------T-TTTTTTGTCTGTTCTTT-------------------GATTCACTCC-TT----AAGTTTGCAGGC--TTT---TGTCAGG
24500 AAAGAATGATTTCATTTACTGAA-------CACATA--CTTGATCATTCATAATATGTACAG-ATCATTTAAAAAAA-ATGACTGATGACTTGAACACTT
24600 GCATTTACTTTAAAATTGTCAGCTCTGGCATTTTTAC-------TGTATTATTAT-----TTTC-TCTTCTTAAGAGTAAAGAATAACAATGATATATAT
24700 AAA--ACGACAATATTACCAGTAGAAATTAATCATTCTTAATAAAATTCAAATGACA----ATAGCTCTGCCTGCAGAAACACCCAGGAAAA-CCTCTGA
24800 AGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGCCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGGCACAAATGATGTATGAGCCAAACATGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTATGAGCAGGATCAGGCC-TCCTTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGCAATTCATTTGTGCACGGTAATGCACAGGGAGCGATATAATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAC----CGACTAAAC
25200 TCAGTACT------------GGATATTAGGACTGTGCTCAGACGAGCTGGTTCTTCAGATATTTT----TA-T--TTTTTCTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTTGCTCGGGTAAAAAAATAAATGAATATAGCATACGTTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCTGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTTGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCCA
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAACCAATTTGCTCGTAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TT---TTTT-------TTTAAGATTGCTC-TTT-----TTC-TC----CC--ACTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCTACTTGCTTGGC
26200 TAC-TTCCACACAACCAGAGAAAAT-AACTAGCAGCCAGGAGGCCTAACAAAAATT----CATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTT-AGAA
26300 ATTCCAAGGCAAG--TACGCACCTGAAAATGCCTGACAGACCACTGCA-AAAAAGTCTGTTGCACATTTAGATGGAAGGAGCTTTG-CCCATTACCATTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTATCAGGGG-GAAAAAATGCCAAAAT--------GAG-TTGGG----------GAGGGAGAA---AAAGAGAGAG
26500 AT------ATC-CACCCTAAGAGCTTGT-ATTTTCGATACAG----------GCTGTATGTACGTGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAAACAAA
26600 ATGTTCTATATCTTGCATTATCTTT-GCTGGCTCTATTTCCTCCTTTCAGTATTTA-TTTCGCATGTATGGCTTTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCATTCATTGGGGCTTTAT-CCT--GACCTAGCAGTCCCTCCACATCTAAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAAATCCTACAGTATAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGTACATTC-AAAATCTCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCATTTACAGCT----TATG---TACTTCACATG-AATGCTCCTTTTCCAGT
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGTAAAATGTTTC-TCTTTTATCTAATCAGGAAAACGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACAGTGTTGG----AACAC---AT--------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 -------------------------------------------------------GAAAAGAGAAACTCAGGTACTGCTGTGCTCGGAGAAATATGTTAT
27300 GATGACAGTACGTTTGGTTACATTTC--TGTTACTTCTTGTCCGTTCT--CGAAGAACGCTGGAAATGCAAGGGCAG-GACTGAAACATGTAGCAGGGTT
27400 GTCGGG---GGGCTTTTGGCTCAGCTCGGGAGCGTTTT--GTGCGTGTGAGACATCCGTGGCTGATAGCCATGGGGA---GGTGCTGTCTGGATCCCTG-
27500 -TCGCGGCTGCACGCACAGCCTCCT-GGTAGGGAAACCGA---------------GGTGAA-GGGACTGGTGA---------------TTAGAGCTGG--
27600 -TGAC------------------AGACCT------------GTACCTGA--ACCCTGGGGCTGCTGGTTCACAGGAGCTGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------TGTTTGTGGATA-ATTTTCTGTCTTCATGGGACC-AGCA----------CTACCCAGCGCACAG
27800 ------CCAGGCTGTCTACCTGGCCA------CCCCCAGTGGCACCGG------------------------------GCCTGGTCTTCACCTGCTG-AC
27900 TCCAAGTGGAGGTTCTTCTTCCAAGCCGTGTTCCGATTCAGGC-TTCCCGCAGTGAGTGTGCTTCTTCACC-GCTTCCTCCCAACGTTG-----GCTGTA
28000 GGCCCTGTTCTGTGGTCGGTGAAAAGCCTGTAGAGCACTAC---CCGTGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGGGTGTTGCTCTCCCCTCCCACTC-TTTC
28100 TTCCTTCTTCACTACTCACTCC-CCCTTCCTGAGGCTGTGCTTTCCCCCTGCCTCCTCCGGATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCCCC-GCCCCTCGCTCGT
28200 GCAACAAAATCTTAGGTTCTTCCTGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATGGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATCTTCTCTTCCACTCTTGAGCCATGTGCAGTGCTGGGCACTGCGTTTCCTGC
28700 AACCCA-CCCCCTCTCCCCACACTTTGG----------AGGGCTCCCCCGGCCTGCGGACACCCGTTTGTGCACTGCACGG----CCCGGA---TACTGC
28800 CG-TCC--------CCTCCCCGCT---CCACCAGCACCAGCCTCTGCTTTCTGACGAGAGGGGCTCTGGCGCCGACAGGTTTTGTGTGCGTGCGATGCCT
28900 CCGAGTCAGTGGCGA------------------------CCGTGGCAGCGAGGGGCTTTCCACGGGGGGGTTGGCCTGGTCGCT----------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ------------------------------------------------AGAGAGCTGTAGCAGAAGGGAGGAAGCAGTAAGAT-AGCCCACAAA--CAT-
29900 CCCATACAAACATGATCATTGATATTCAC-AGC-TTTTTTCCCTCAAATCTCCCC-TCTTCTCCC----TTGTTTCGCTATGTACCTCCTACCAGT----
30000 GTTCTCCCCTGTCCCCACCT-TCCTCTTTGCTCTTTGGCTCTGGTATTCAGAGGCT-TTTGCT-TTTTC-------TGTTTG--CATTTTCTCCCTTCAT
30100 CCTTTT--TCCTCCTCTTCTCCAGTCCTATGT-TTCTAGCCTGCTTG-GCTTTGCTTCCTAAGCCTTTTGATGGGT--CTCAC-TT---GCAGTGTAAAT
30200 TCTGGGTGCTTCCACT-AAG---TGGGAGCTCCACTAAGTGCAGTGGGCTTT-AAAACCACAGTCC---TGCAACCGAGAGAAGCGAGTTAGGCC-TGTG
30300 ACAT-GGAGTATATTTA---ATTC--------TATTTGCATCCTC-ACGCAGCCT-------ATT----TCATGTTAAGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTTGCAAG--AGAAAAT-------CTGTTT-A-TTTGTGACCTTCAACAGCAGCAAGGAAGAATGAGAGGATTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----TATAGGGAAGCCCTGTTTGCTTT--CCATCGCTGCAGG--GTATTCCAAGTTAGCTCCAAGGCTGTGATTTAT-CAGTCCCGGTCAAAGGCCA---
30600 --------------CTGC-ACAACTGAAAGCAACTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTGAACCTGGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCCCTTTCCCCTTGGC
30700 TACTTTCATGTTTTGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT--
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCCGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGCTT
31400 TTTTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGA-----GGTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTCTATGCT-TGCGGAATGTGTAAGCTCTCCTT-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTTCAGTGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACACATGGCATTATCTCTCACACCCAAAGTAGAATTACTGCTAGAT-GCTCTACT-----TACT
31700 TCACTCTAT-AGG---TTTTCCCTCTTCAATGTCTTTATAAGAAATAATTTATCCTAAAACCTCATTGCTTACATTACCAAAATACAGTCCAAATCACAA
31800 AACGCTGCAGCA----TTT-CTGCCTAGGGAAAAAGG-TTT-GGGGC-AAAAC--AAAGAGGCCACCACCAGA--GCTACGGAACCACCAGGCGTTCAGG
31900 -AATCAGAACACCAAACAAC-CCTCACAAAAGGGAAGTGGCAATACTTTGAAGAAAAACCTTAGCTTCTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTGTT
32000 CGTTCATACATCTCAGAACTC-TCAATTGCCATAGTCTTCAAGTGCACTAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGCATG-ACTGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGGTTGCTGTGAAGGGAA-------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά