Denis Luyten (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007_Snow-Hill-Island_Luyten-De-Hauwere-Emperor-Penguin-62.jpg), „2007 Snow-Hill-Island Luyten-De-Hauwere-Emperor-Penguin-62“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-author
Denis Luyten, 2007 Snow-Hill-Island Luyten-De-Hauwere-Emperor-Penguin-62, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Ενδημικό της Ανταρκτικής, που δεν πετάει αλλά κολυμπάει τέλεια! Τα μέλη της οικογένειάς αναγνωρίζονται μεταξύ τους μόνο από τα ειδικα φωνητικά τους καλέσματα.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAGCACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAGGGAAGCAAGAGCAGTGGCATCAAAAGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGACA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGAGGA-A---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACTCTGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGGCGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCCCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAATCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCGGGACCACTC
00900 ACAGGCCCATGGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCTTACAGCCG-A---ATACGCGGCGCTGCTGCG
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCTAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAATAAAATCGAAATTGAAAGTCCCAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CATGTTAGG-AAAAATCATAAGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGCGAACGCCGACGGCGAAAATACGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGCAGATGCGG---------------GAAGGGAGGAGCAAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-GAAAGTTAG
02100 TAACAAGCAAAAAGAGCCACCGGGACGTAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCCCCGCCAACCCGGGAGCCCGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAGAGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAGTGAACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAGAAAAGCGTTCT--------TCGGTAACTCATAGAGACATC-GAGGCTAATGAATCCGGCAT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGCGATCATCTTCACCCCTAGCGAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGATTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGGATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTCAAACGGATTGTGCTCATGGATTAATCTCTTGTAAGCGTCTTAAATATTCTCTATA----TG--TATATATG----ACTTGCTAACC
02900 TGTGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTATCTAACCTGAAACCACAAGCGAGCACTTAAGAAGCAGGGCCAATTAACTTTATACAGAACAGCACTATTTC
03000 CTTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CCCTCTTGACTGTGCCTCCATTGA--------GCAGGAGG---AGTGGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTATTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACAGCTCCCTGAAGCCTTGCACTCTGTGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTTA----C-TTTA-TCTGGTTCTTCCAGGTGGTTGTGGGATC-T-AACTCACCTTCAG------------------------
03300 G---------------------TTTTTT-AAATGAAATCAATAATC-TT-TAAGTGATTTTGCTTGAATGTTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTAAAT
03400 TGACTTT-TAAG-TCGGGGGGGAAAATGCA-GGGATG-TCAAC-TTACGTTATGAACCAGGGGGAGATACCTTTCAGGAAAGGGACTC-TGAAAGAT-GC
03500 ATA---TGTGTCAAGGTAGATTATCCCCTTGCACAGTGGAAGGAGTCTTCT--------C-------CA--------------------------TTTTT
03600 TTTTTAATAGGTATTACAGTAA--TTTGTATTAAGTATTAAA-TGAG-C-AAATCCAGTACCGGGGTG-----GGGGG------------GAACGA-AAC
03700 ATATAAC--TT---AGGATAACTGATTTGGTCCTCAAA-CACACGTCTTAA-ATTGAAGAGTTTATAGGTGGCAGGGCATTTACTAAGGTTCTCTTATGA
03800 TATGTCTCCAAACG-GCTGAACA-CTCTCTACAGCTGTAATTC-GA-----TACAC-----TTAAGATTTG-AATCTTCCTGCCTTCTGTAGCATGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAGCTTTC--------------CTCTTTTGCAACAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAAT-TACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAACAGCTTACTTGCGTGC-TTTTATCCTCCAGCAAAGGCAA----ACCTACCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACTCCATCTCCAATTACTCTCTCTATTGAGTAAATGAATGCTCAACTGGGACTTCTGTAAGCTGTTGCCCTACAGTAACTTGTGTCAGAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCACAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGTCTCTTAAAACTGATCAAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 T-----GC-A-TTTTT-TGGGAGACG--------TTCAGT--------AGAAGGACTAGGAGGGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCTTAGCCTTGAAGATGT
04400 GCAAGGCCCCCAGACCAATTGTAAAAGTCAGAAGGAATCTCTCTTTCTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
04500 NNN-------------------NNNNNTGAATTCTTTCAGAACTAGTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-CCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATATATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCTGAGGAGTATG-AAAAATATCTGATGAAAGTCGAGGTTTCAACAG-CTTTCCTAAAGAAAGTTGTCTAC-CCTC-TCTCC
04800 CTTG---TTTCTGTTGTGACTCTGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCACATCTGTCAGAACAGATCATAATTAATG-TTTGTGTTG-CTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTTAGGATGTTTCAA--GC-CCCCAG-----AA------CA----------------CTGGTACTAGATGTGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 AGCTGGGTTCATGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTTGAAGTGAATGAATTAGCCTTAC-TTT--TTTGCCAGGATGGGG-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCCTT-GCAGGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGA--T-----TTCTTATGGAGATGTGA-TTTATGTTA
05200 AACGCATGATTTAGTGTTCACCTGTCTCAGGACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGCACGGTGTCTT--------GAAAAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACACT---GGG--GT-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGATCCAGCTGGCTCGCTGTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTATTATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCAGCCACTGA--------AGCTTTTGATCAAACTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTACGCTTATGTCTGGCAGTGAGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATATGACCGGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAACCAT-ATGATCAT-AAAGATAGACAGATGATGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTACTTGCTGTGAACAACCAAAGACA
05700 GTGCGTGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAACAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGTCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACAAAC-TGTTGCCAAGTG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----ATTGGGTTATATA--CTAGTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTCCTTCAATGCCCAGTATCACAGCGGTGCCA--TTAGTGATCTT-AAGAA----AGAGTTTAGT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCTGTGCTGCATCAGGGGAT-GGTTGTGAAGGGCTGTGTTTTGCTCCAGTCAAGTAAGAGTCTTATCAGCTCTGCC-TTTGGTGGGATTGTT-GC
06100 TGGCTTGTCTTGTGCGTTGAG-GCC--ATC-AAATTGATGATGCCAGTGAGAAGAGG---TG--TTAGCAC--TGACTTGCTTAC-TGAATATGGTATTT
06200 CTGCAGAGGTCAGTAAAC-TTCTTGCG--CCT-CT------TCCTCTTC---TGCAAGAAGAT-------------------TTAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTATCTTTGCTTGGG----ATACA-TAC-AGTGCATGTGGGGAAGAT-CCTCAG-CTTCAGCTTTTTTATTAAGAC--AGTGTCTG
06400 ATGGCTA--GGTGGCAAGAGCTTCTTGGACAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTGCAGGTGTGCA-AGATCACAGAACTATATAGGGAATGGTTAAATGC
06500 CTGCAG--AAAAGGTCTC-TCAGTTAAGGCTTATGCCTTTCTAATTGCTCGGTTCCTTATGT------GTTTGCTGTTCAGCTTTTACTTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TGTATTCTGTGACTTCAGACCGTTATAGGATGCTGGGCATTATTAATGACA-TAAGGCAGGGAAAGATG---CCCTCA
06700 -------AGTATCTCAGAAGAAAATCTT--ATCTCGGGCTCTGCATAG--AATACACCTT--TCCTTCACTTCTGATGGATGCAGC-TTCCCTGTGCCCC
06800 AGTCTTGGTTCTGAAGGTTAGCCT--------------GGAG--GTAGAGCTCCTATTTGCTTACC-TTTGAAAAGCATCCCAATAAG--ATAC-----T
06900 AGCAGCTAGTATTGA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTACCCC-TTC-AAAGAATGGTTATAGTCAAGAGCGGTGTTTTCAAGGTAGCACCTTCTTGT
07000 AC-G-T-GGCAGTAGGTTCCTCTTTGAGA-GGTAAGCTG--TT--TTCTTTTCCCTGCTTCACGTGTTTTAAC--TCTTAGGCCTAAATCCTGCCGCAGC
07100 ---GTACAG-CTTGACAACGTAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACACACAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT--TCTCTCTCCGATGTTGATA
07200 AATGAGCAGAGC--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCC-GTAGACCTTGTTTACTT
07300 AAATAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTTCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTCTCACCTACTC--TG
07400 TAC--------TTCAGATCTGTTTTGTACTTGTGTGTA----TGCTTTCTGGCATAA----CGTTAGAAGGAAC-TCTTTATTACAGTGTTA--GTTTTT
07500 AATGCT-GGAGTTGCTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGGGAAGTA-TAGTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAATTGG-GCT-AAAAAA-TAAT-ATG
07600 A--GATTG---TTCTTCTGC-TCTCACTAACGTCTTG---TCCAAGTG-TT---TGACTTCTGTCGGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTTTGAGGTGCACCTA
07700 CATTACTTCTGGG-----AG------G---GATTTGGAGCATACTTCCCA-CA-GCAAGTTTGCCACCTG-CC--------CCC--ACTTACCTCTCCTA
07800 GGTTTGGAGCCTGTCATTTGGCATTCCCTTCAGATGAAACTAATCCA-TA-AGATGCAGTCTTGTTGTGTCTAG-GTGTTTGTCTAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TAGGCCTAAGTTTG-AAATAGTCTTCTGGAAT---GTATAGTGTGGACA-CGTTAATAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGAAGGTCTGCTCTTGGT
08000 GTAATCCTACTACTTGCTAGTGTAAACATAGCTTCA-GAAACCAAGATGTGTTTGTGAAAAGAGGCATTTAAGAGCCTAT---CAGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGCA---TGCTCATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATACTGTGTAATCCAGTCAGTCC
08200 ACA-GATGAGA-TTTTCT--TTTCTTGGGAATTC--TTTCAGCGTCATTGTTTCAGAACTGCAGTTCTG--------CAGTC-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCTGCACAGGGCAGAC-----ATGA--ATCCTAGTTGGAAGTTT-------GTCAGAGTTAGTCTA-TCAACCACG--A--G-G----------
08400 --AAAAAA----------------A------------------------ACTTTCGGAAACCAGGCTTCATGTGTTCTCATGCTCGTGGAGTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCATGTGCTCAGTTCTAGACA-GAATATG------------TTTTTGAGCTTAATGTGACAGAAGAT-TCCTTTAAGGGAATCGT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCCT-TCTG-TTAGGATGCAGGGCTGACTTCTAATGCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAACTAGTACTT-GGTCCAACTTCTACCTA
08700 TTTTATGGT--AAAATG-GCATTTCTCTGTGTCATGGTAGT--CTGC-TGGGAAGTGATTATTTTCATGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTTAGTACTGG-TAACTTGGCATGTTCTTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCGGCATAACATG-TTCTTGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTAAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCTT-CTTTGTAC--AG-TCTTTTAAAA--AGTCAA-CCGCTGGTGA
09000 T--GTTTAGTGTAACTCTTTGTCCTTTTTTT---------T---CTCAAAAAGCAAGTTAGACAATGAGGTCAACGTAAGAAG-CTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAGTCTGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACCTACTT-GAAAAAAA-GGGAGGGATCTACTACAAAATACAGTTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAATTCACAAGGGATGCATAATGTGCAGTAGGTAGAGCTC-CAATATTCTTTTAAATAGGAGCAG-TCTCTAGTGAGAAGCATGATG
09300 CC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTCTAGTGATTCTGGAGTCTTGACTT-CTTCATCTTGTATGGGACTGGACTCATTCTTTGGGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CACTGTGTGAACTCTAAAGC-AG-TAGCAAGACATCCTAGT--TGTAGGGGTTAGGATTTAGTCCT--GGGGGAGTATCGTAGGGC--CTCAG
09500 GTCATGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATGGAAGTTTTCCATGACTTTTAGAGACAGTAGGCTCAGGCTCTAAAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGCACC
09600 AGGGGAGGCTTAGACTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTTACT---GAGAGGGTGGTCAAACACTGGAGCAGGCTTCCTAGAGAGGTGGTCAATGCCCCA
09700 AGCCCGTCAGTGTTTAAGAGGCATTTGGGCAATGCCCTTAACAACA-CGCTTTAGCTTATGGTCAGCCTT-GAAGTGGTCAGGCAGTTGGAC-T-AGATG
09800 GTCGTTGTAGGTCCTTTCCAACTGAAATAGTCTATTCTATAAAAGCGGAAGGAAGAAAATGC--TGTCTTGTCGGGTCTGTTCTTGGACCGTGCCTCTCT
09900 TGCTGACAATGCCTCTTGCTTAAATCTATTCCGTTACCTTTCTAATTGCACTT-ATGTGATAAAATTGTTTCAGCGCAGGAGCGG---ACTTTCAATTCT
10000 TAACTGCAAGC------AAAAAAAAAT----AGCCTTTACTTTGTATATGTT-AC---AGCAGTAACAGGAACTGTAATGTAAAATTT--T-TAT-GAAA
10100 GAAGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGGTGTTCTCAGTCAACCTGTGCAGGTTCTGAAAACATACTGCAGAAGTACAGGATAGATGACACATTTACCTCTT-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTGAATCCTAGCAGATAAAGCAAATGTTTCTTGTGTGAAACTGAAAAT-TTATCAG--TGCAA-TAATGCATTTTAGTTTGTCCAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCTTTGCAGGT----AAT-C-TTTTAAACAAGGACT---TAAG-TTAATACTAAGGACTGTA-TTAGTGA----TTTTT-AAA
10400 GTCGG---------ATATTTTAGAGAAT-ACTTGCCTCAGAGGTGTAATTGAAATGGGCTTTCTTCAACTGAACTCTTAACGGGGGTCTGAGCTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCGCGCT--GTAGGGCAGTATGAT-AAGAGTATCAAATAGAAGGG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACACAAGGTCATGTGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCACATCATCTGGATTACACTATACTGCATATAGCTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAATTGCCTAGTCTTCCTGG-AAACAG
10800 AAGTAGTTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TAA-GAAACTGGTCTGCAAGTGGTGCATTTTGCTACCCTAC-T-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--AAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGATT------TTGTGT-ATTTGCGCAATGCAGAC
11000 CTGCG-TGGTAGTTCTTCTTGGTATTGGCAGGCTGGCTAGTGTGGCACCCCTGTGCAAATGCTACGTTAGCTTGACTGACTCTAGAAAGTGAGGTAGAAA
11100 AGCGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTTTTGCAAC-------TAAATAAATCTGTGTTGGCTTCAAACTTCATATGGCCCTCAT-AGAT
11200 GCCACTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGGTTGAGTAATTAATTCCCTCCCTTAAGA----TACA--GTGTTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATCATGGGAACCTGG--GATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAGGTGCAAC--AAAGTGGTCGT-TAAATGT
11400 G-GGGGACAAAGTGGTGAAGTGTCTGGACGA-GGAGAGCAG-----CCCTCA---CTTGGTGCCCT-----GGGGGTGAAGATACCAGCTGGGTTGGGTT
11500 TGAGGCCTGGAATGTGAAGTTGTTGAGACCTGAACTTTGTGTTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTAGCTTTAAGTGTGCTCCTGGACTGCAGCTAGATAGT
11600 GAGACGGACCTTGGACAAGTGAGCATTGATGTGAGAGACTGTGGTTTCCCCTCNNNNNTTCCCCCCC-----------------CCCCCCTAAAATAAAA
11700 GGAGCTGTGTTTGGATCTAAGTC--AACGTATTTTGTCCATGTTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAGATACAACTGAGTAATTTG
11800 GACAATAAATGGAATTAAATGGAATAAGTAAAT-AATG-AAAAAAGAATT-TGTTTTAATTATCACTGCCAAA--GAAATACTTATGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGTGCATGACAATGATTCAGGTTGAACTTGCAACTTT--CTGTGTTGACACCCACTTGTGTAGCGTTACTA
12000 TTAGTGGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGCAGCCA-TTTGGGGGGCTGGGGTTGAAAGCAGTAAAA-CAATCTTTAGAG----CGTAGTAAG-AATGAAGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAATATCAGAATTGTAATGTGCGTGACCT--TAAAGTCTTGCTA-TTGCAAGGCCTATGCTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTG---------------GCTT--TAAGGATG-----GAGATGCATCTCACGC
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCT---A-AGTGTGGTCATGTGCAATGCTGAGCAAACACATCATCTAC-CATGTCGCTGTTATCTACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAATAACTT-----GGTTTCATTTGTCCT-GAGAT---CTTTACTAATGGATTAATATATGGAATCATAAAACTGAGCATAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGACAGAGCGTCT-CTCTTGGTGG-CCCCCC-TGTTGAATCACTGACAC-TTGCTGATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTTGGTCTCAGTCCATGATTA--ACAACTTGTGAAT-GTTGTGGAGAGGGAGGTTGTCAGTGGACAGCTGGTATCT
12800 AGGAAGCAGAGATGTGTCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCGTGAC--ATAGGGCATTTGACTCCTGATAGGTGTAGGACTG---T-GATGTGTT-ATGTTG
12900 GTACATAATTATAGGATGCAAAACTTCCCAA-AAGAAA-TTCAGTCCTG---ATCT-TT-----------------------GTAGTGTAAAT---TAAT
13000 AGATACATGCTCATT----GCTGGCTTCTTCATAGCAGGTATTCTGAGGTCTGCAGTCTTCTCCTGAGCTGTTCTAGGG---GTT-GCAGTGGAAA-GGC
13100 AGGGATGACTGCAGC-GAAGTAAAGTGTGCAG--ATATACTAGTCACCTAGTTATCAGTTACTT--TG-T-GTTATGCAGCACA-T-GAAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCCGGGTAAAGTGTTGAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCATGGATCAGG--TG-TACCTATCTGTAACACCGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTAACGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTTTTCATAGTGCTTGGCAAACCTGGCAGCCAAAACTGTT
13400 GCTG---------------------------TTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGCCATAGATTATTTTGAATTTGT-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AATTAGGGCTATTAATGGCCTCTCTTATATGTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---A---TC-TTTTATTATCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TATCT--GTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTGTAA----------AGGCATATATGCCCTCTACTT-TATCAGTAAGCACTAA
13800 GACAAAGAGCATTACTTTCTGT-AGTCATATCTGACTGTTTCTGAGTTGA------------TTGTGGGCTGTAGCCCACCAAGGTCTT-ACTGAAAAGG
13900 GCTCCCTACA--TCTCTAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCCCGC-TTTTATAAAGCTGAAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AATGC
14000 ATGGGGTTTGGTTTGGTT------------------------TTTT--------------TTGTTTTGTCATGTTCAAAGAACCTTCT-GTAGC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-TATTGGTACTTCAGA-GA---TCACTTC--A-TTGCTTTCAGCTATTTGAAC-AAAC-TAAGTTGACAGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAGGA--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGCATGAGCCACATTCTTGGGATCCTTTCCGAGGTATTAACTCCATAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTTGTAAACCTTCTACT-AATGCCATGTATTCTTGTGCACAGTGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-AGACAGTTTT
14400 CTGATCCTAATTCTCTGGAGTACGGGGTCTTGCATAAGCCCCTAAACACAGAAGCAAGTCCAGGA-AGTATGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-GGG
14500 GCAATAAAGCTACTATAGGTGAACATCAAACTTT-TGGGGGTTGTCCCTCTCACAACTCTTGAGGCTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTGCCCCACACTGT
14600 CCTCTGGCATTGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAACTATTTTGCTCTCTTTATG-TAAAAT-GT---AAGTCAGT
14800 TAAGAAGCAACT-GCCAGTTTA--------------GTCTGTGTGCCTGCCTTCACGCTGGAC-AAGGTGTCTGCGAGGTCA-GGGCAGAAGATTGCC-A
14900 CTTAGGTTGG-GC-TGA-CG-----GAGGCGGTTGGCTTTGCAAAGCTTTCTGCTC-TCTGGAGTGTAATGGGGCAGCACTCTGGAGGAGAGC--GGAGG
15000 CTCAATCCTAGCTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTC-TTTAAGACAGAGAGGC-TTGCTTGACA
15100 ACTTAAAAC-TTTGTCGCC-ATCTGCATTGA-TAAAATCTGGGCCCTTTCAG-TCATAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTGGTAGA---TGCTGCTGGTGGT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGGAAAGAGCTATT-AAGA-GCTGATGCA--------------------------------A-AAGAAGAAAAA-------------
15300 ------------------------CCAACC-GGGGCAGTCAGAAAGCTCCAGTC-TCAGGCT---CTTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGC-TG---------
15400 ------------------TTTTTTTGTTATACT--AAATAAGGTACAGGTATTACTAAAGTCTCTCTGCCATTTTCAT----TATGCTCTC-TAGTACTG
15500 TCAGAGCAACTTCCACTGATGATTGA--CACTTGGCAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTGGCTCTTA
15600 AGAAAGA-GAAAGCAAAA-CTGTTTTGATGTAAGAATTGCTATCTC---TAACATTC-AGGG-TGCCAATGAGAA----------TTTGAC-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTGCTTAATTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCT----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGGAGGGCTCACTGCTTTTTCTGGATAGGTGCCATCGCT---------------TGCCTG-TAAAAT-GAG-------TTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTCTGGAGACC-TTTAGGTC---TATAGTAGGTCATACAGTAGCTCTTCACA
16000 --GAACAGTAGCTAGTCCACATTAGCAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAATTAATGTTTTGATGCTGGTTGTTCT
16100 AGTCTGTTATTTCTTTAAACCTCTTACAAATTAATT--------------------AAT----CTTAACAGCTGTTGACGATAAGAAC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TATCTATTCTGTCTGCCTGTTATGTACTGAATAATGAA--------------------GAGAGCCTGCCCTCGA
16300 TGGGCAAG----GGTGGGGAAGGATGCTAGCAGTGTACAACATGTGATCGTACCCAGAACCTT-CTCAGGGCAGTC-TAAGTTTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 CAGTAAAGCTGATGGCACCTT-GCTGCTCTTCTCTG-CCACGGGCTGGTGGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAGGCTGTGTCTGCAAGGGGCCTTGG
16500 GCCGCTCTTGTTGTAGGGAGATGATGGAC-TTCAGTGGTGGTTCAGAGTGACAAGTT---GGCTGAAGCCAAGAAAAATGCATTGGAGCAAACAGAGCTT
16600 CAGAATC-GATAGTCATCTGTTTCGGTGTTTGAGGGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGACTT-TAGCCCTGT----G-AGATCCTTG----CCTTT
16700 GAATGTACTGTCTGGCTGCTTAATGGTTTTGTAGCA-AGAACAGCTCGTGGCTGTTAGGTCTCCTGTGGTGTTCTGCAGGACTTCTAAGTGCATCAAATT
16800 GCAAGTTGTGTGAATTTGCTAAAGGGGTTACAGATATATC-CATTCAAACTAAAAG--TGTTCTCAGAGAGAC-GAATACTCTTTTGCGAGCAGCAATTC
16900 AGGTTAGACAGCAACAGTTGTGTTCCTTGGCTTAATT--TCTTGTT-AGAGAGGAG--TCTTGTAAAAGGCTGATACCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GTGCAGCATT-ACTTG--------------------ATTTTTGTCAAACTGTTGCATATCAAA--GTGTT--TCTATA---AACTGAAATGTCTTCTTCC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TGACAATGTGGCCTTTCTTTCCTTTCCAAG-CAGGATCAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCAGTGATTG----TT----TTTAAATCT--AAACTTTGATTTACTCTG--CAGTACTAATT---ATTGCATGCT
17300 CCCACTGCCACAGG-GACATGCTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTGTGCTGA---------AGC-ACCTAGG---CTGGT---AGCAGT--AGAGAAAGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGACGAACAAAATGGCTGTGAATGCCAGCCAAGCTGGTAGAGCAGTCA-----CGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTGGACATAGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGCTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCCTGTCAGATTCTTGC
17600 CC-G-TTTATCTTC-TAGTAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTTC-TTCATTATACTGGGAGGATGAGGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATAGCAAAGCCGGAGATGTGGAAAATCACTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-ATATGTGCAGCAGAGCCGGTGCATGTT-GTCAGCATGTATAGGGACGATTCTC-TGTT--ATAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTCATAAG--AAAAAAGTCTCTTTGCTTTAGGGAAGAA-----------------
18000 -------------------------------AAAAAAAATCAGATGAAG----TATAATTAGCGTGCAGCAATG-----CTTTCACCTACTG-----AGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTAATAACCAAGTTCAGTATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTTTA-G-----TTTTTTTGGCGGGG-----GGAGGTGGGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAATGTCAAAACTT-CCTCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGTAAGAACTTCTCTTTGCGTGGTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGTGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCTGATAGGAGAATTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGCGTCCAGAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGATG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCATTC-CCATGACAGTAAC-TGAGATTACTTACCCTGTATTGGCCTTGGTGCAAGGG----TCCTC
18600 --ACTCTTCCAAGTAGAATGTATTAATCTTCAGTGCTGTGCTGT-AAAATGCTTGACTAACCGAGTACGTGGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATAGATTCGCTACCACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGA----ACT----TTTAAGAACTTTAAAACTTTTCCAGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAACTGAA-CTACAGCATGAGTGTAG-CCTGAATA-GAAACCCTTTTGAAGTACTTAATGTCCC-TAGGACAGCTC--ATACTG
18900 GTCGGGGAGAAAAATGTTGCGTCTGCAGTGAATGCTGGGGTTATTGCACATGTTGAGCTCTAGCCC--TGACTGTCGCTGAGGATTATTTGTC-TATCGC
19000 TT-GTCACCCATCAGAAGGC-AGATTGTTGGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGA-TTGCCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTAACACATCTTGCCTCTAATATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACAACACTGTCACGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 ACGGTCT-------GCAGGACCAACTAAGT----GTCAAAG--A---AAAAAA-ACA--ATGCGCAA-TTAG----AGCCTC-GAATACTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAACCCTGTGTCTAGAAGATGATGGCTACAGGGGTGGG------GGG--GAGCAGTTCCGGAAGAGACAGG-TTTTGACAGAGT---TG
19400 TGTATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTATTTCACTCCCTTTGATCTGATTAGACGTCCGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCGTGAA-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTCTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG------------AAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCGGAAGCATACTC-TCCGCAACTACAG---GTTGACGT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCACAGTAGTGAATCTTGA-CATCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 TC---CACATCTTC-CCTTAAGATTTATATGTTCTCCAATACTT-AGACTATATA-------GTCTATGTTCCTGCTGCGAC-TGTCTCCT-GTGTGATC
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTT-GGGAATCTTGGTG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAC
20300 ACTTTG----ATAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGCGAAATCATGAA-TTTC-AAATGGTCGCACACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 GCCCCATCAGGCAAAGAAGATGCAGTAC-TACAAGGAAATGAGCTAGC-AGA---GGGGAAAC-TGAACTT------GT-AGTTGTTGCGTGCTTTTCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TCGAT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAC-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTAACTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTGAATGTCCTGCGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGT-GATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCACAAGAACCCAA--GGCTCTGCCA---ATTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTTT-TCTGTG
20800 TGTTCT-GTCTGAGGGAGCATAGTACCTTC---TAATAA---G-----CCTGGGGACATACCTT--ACCTGAG--GCATA-TAGGAC-TCATCAAGAGCT
20900 AAGGATAACT---TTTTTTGT-TACTCTTG-----GGTTTTACGGGCAAAG-GGGCTA-TTTGG--TG-TAAGTGCTCAT-GAACAGAGGGAGAAGCTGC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AT-----------CTTGACTCAT---GTGAACCCAT----ATAGAATCC-ATATGTAAGTACAATCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTCGGG-ATC---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCCGTAGTG---AGATTTCTGTCATTTT-GGGCACAGGT--AGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATATGGGTGGGTTGCGATCTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAAC-AAGCTCTCCGTATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCTGTATGTCTCTTGGCAGCTCTTGCACGGTGACAAGGTGCTT--CAG-AGTGCTGAGGCTGTATGGCACTGCTCGGTTTGCTGTACTT---AC
21400 ACAGAGTGTCTGAC-AGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CGTGTGTATGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTAGTGGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTACGTTTGCATAAG-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGG-GAGGGTGGGATTT-ACTC-TGACGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTAAGAGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCGTACTCACTCTGGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-TG-GAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTGCTTCGG---ATG-AGATT-A---GGTTCCTATTCAAATCAGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TATGGAGACTGGA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACTTGCCTCTAAATTATGATGATTCTGATAATTAATGTAAACGTTCCTCTGCAC--AGATGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACACCATCCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TA-TGTG-TTATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TCGTCGCCATGGCTTTTTAACCT---TGACATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCACTGTTGCCCC--TAGATGTAACTCCG---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCATCAGCC----AGACGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGCGGCGG----TTTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 --------------------------TTCTCATGCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGAAGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCCGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAA-----AACCCTTAAGAAGATGCCTAGCTTCAGAAGCCTGAGTACTG----CTTACTGTTAGATGCTGAAATAGC
22600 ATCCTCTATGTGTATTAATAAATCCACGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTCTAA-T-CAAGACAAATTAAACTCACAAC-----TGACAGAA
22700 ATGT---G-TTGAAAA-TAAAGACTTTTCACTTCTACCTTTTTCTAATATAACATGCT--GTACAGGGTGAATAAC------------A-----------
22800 -------AAAAAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGACATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAAGCTAAAAATGCCACCAATGTACACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATAGCAGTAGTAGCATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAAAGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTGTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACTGTGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACATCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGGAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGTAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCAGAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGACACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAAGTTGTTCATGTTTCTGTCACTA---A----GTAGGTAAC
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTTCAGCTGT-TTAAAACTTACTGGTAAAAATT-GGTTTTGGTCAAAC---ATTTGGTATGGAGTGTTTCAGCTGT
24000 AGAATAATTGTTCTATTAAAAATAAAGGGTGATTTGTAAACTCTGCAGTAATGCTGTGGAACTACT-GAAAAGAAAGCATATTGTGTTTGTATACATGTT
24100 AACACTCATTACTGAAACAAACATTGTCTTTTACTAATAAATGTTGTGGACATGTTATTCATAAAAGTATACAGTTATTTCAATATTAAAAAGAAA-CTG
24200 AAATCCCTACTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCATTTGTGCATGCAAAGCAGCTTCTCATTTTATTTTT-GTTGTATTTAGAATATCTAAATAAATATTCTG
24300 ATTTGATAATTA----A-CGCGCAAAACACCAAAATTATGCAAGGCCATAGAC-AAAAAGTCAGTAATGTG---ATTAAA------------------GA
24400 TAT-AAGCAAGCTCA--TT-TTTTTAA--TGTTGTTT-------------------GGTTCACTCC-TT----AGGTTAGTAGGC--TTT---TGTCAGA
24500 GAAGAGTGATTTCTTTTACTGAA-------CGTATA--TTTGATCATTCATAATATGTACAG-ATCCTTT-AAAAAA-AAGACCGATGTCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTACGGTGTCATTAC-------TATATTATTATTA-A-ATTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATGATATATA-
24700 -TA--ACAATAAT----------------------------------------------------------CTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGTCCCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGACGCAACTGACGTATGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCCCCTGCCTCTCCTATGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGCGTGCTTTTGTTTG
25000 GCTTAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAACGCACAGGGAGAGATATGATATAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----TGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCACGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATTCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTTGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTGCAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A-----TT
26100 TTTT-TTTT-------TTTAAGACTGCTC-TTT-----TTT-------CC--CTTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAAACCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCTGAC-AAAATT----AATC-AAGAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTT-GGAA
26300 ATTTCGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTGCG-AAAAAGTCTGTTGCGCATTTAGGTGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCTTCATTAGCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GGGGG--------GAGGGAAGAGA---AAAAGGAGGG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGCTTGC-ATTTTCGGTACGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGGT---------ACTTAACTGAA
26600 ATGTTC----TCTTACATTATCTTT-GCTGGCGCTATTTCCCCATTTCGGTATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGCCTCGTTCACCGGGGTTTTAT-CCC--CACCTGGCAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--CTCAGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACGTTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTCTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCGTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTG-----------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 -------------------------------------------------------------------------------------------------CAC
27300 GATGACAGTGCGTTTGGTTATGTCTG--TGTTATTTATTGTCTGTTAA--CTAAGAACACTGAAAATGCAAGGGCCATGACTGAAATGTGTATCAGGGCT
27400 GTCAGG---CAGCTTTCGCCTCCGCTTAGCTA-GTGGT--TTGTGTGTCAGACATCAGTGGCTGAAAGCCATGGGAA---GGTGCTGTCTGGATCGGTG-
27500 -TCACTCCTGATCACCCAGCCTCCT-AGTAGGGGAACGGAGGCAGCGA-------GGTGAG-GGGACTGATGGAG---GGTGCACAG-TGAGAGCAGG--
27600 -TGGC------------------AGAGCC------------GTACTCGA--CCCCTGGCGCTGCCAGTTCACGGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTT-CTGGAGA-TTTTTCTGTCTTCACGGGACC-TGCG-ATTCCGGAGAGAGCTGGCGCACAG
27800 CCA---CCAAGCTGTCTGCCTGGCCG------CCCCGCATGGCGCTTTGACCGCCCCGCTG------------------TCCGTTCTTCACCCGCTG-AC
27900 TCTAAGCGGAGGTTCTTCCTCCCAGCCTTGCTCTGGTTCAAGC-TCCCCGCAGTCAGTATCCGTCTTCACT-GCTCCCTCTAACCTTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCTGTTCCGCGTTCGGTG-AAAGCCTCTAGAGCAGTAC---CAATGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGGGTGTTGCTCTCCCCTCCCGCTC-TTTC
28100 CTTCTTCTTTGCTACTCACTCCACCTTCCCCGACTCTGCGCTTTCCCCCTACCTCCTCCGAATCCCCCCTCCTCTTCCT-CCCCCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGATTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCACTGTGTTTCCTGC
28700 AACTGA-CACCCCCTCCACACACTCTTG----------AGGGCTCCCCCAGCCCGTGGGCACGCATTTGTGCACTGCACGG----CCTGTC---CACTGC
28800 CA-TCC--------CCACCCC-CT---C------CACCAGCCTCTGCTTTCAAACAACTGG--CTCTCGCGCTGACAGCTTTCGCATGCG----ATGCCC
28900 CGGAGTCAGAGCAGT----------------------G---GCAGCAGCAAGCAGCTTCCGGAGAGGAGCTTGCCATGTCT--GCGGGCTTGCACACAAG
29000 TCACAGCCGTGGCCAGCTCTGCCTATCCGAAAA-CAGC-GAGGGGGCTTAATTGCTCTGGAGGCCCTCAAGG-CCCATCGCCTGTTCCCTTTCTCTTACA
29100 CAAGTAATGTAATAAGCC--TCCCCCTGTACGTTTGCTCTGCATGCTTTTTTTT----TTTTTTTTTTTGGTTACTTATTT-AACCCATCAATCTAGTAC
29200 ACGATATGCTCGATGGCTATTAATTC--------CA--CCC---CCCAGCCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACATTGGGAATCATGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCTCTCATTGGCCCAGCTTTATAT-CCTA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCAGCTGTGCTCTGAATACAAATCAGGCAC-ACTGTAGTAAACAGGTCAGCTCTCCCTC-TTTGTCA-GGTCTTTCGGGC----------GGTGACTGG
29500 GACAGGAGCATGAGATGA-ACCCG--ATGCGCTGGGATGCCAGAGGACAAGTGAAGCAGGCCAAGAGCAGACAGAAAT-CAGCAGAAACCACGTGGAGAA
29600 -GTAGGTTATTTTAGTGTAGGCGTGAAGGAG--GGCACTGCAAATGGAAGAAAGCAAG-AGGCCTTGCTACA----------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 --------------------------------------------------------------------------------GATCATCCCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAACAAGATCATTAGTGTTCCC-AGCTTTTTTACCCT--GAATTTCCC-TTTTCTCCT----CTGTTTGGC--TGTTTCTCCTACTAGT----
30000 GCTCCTCTGTGTTCCCATTT-TCCTCCTTGTTCTTTGTCTCCGGTATTCACAGGCT-----CT-TTTTC-TTTTTCCATTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTTT--TCCTCCTCTTCTCCACTCCCACAC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTTGCTTCCCAAGACTTCTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGCAGTGTAAAT
30200 TTTGGGTATTTCCACT-AAAATCACTAAGCCCCACTAAGTGCAGTGGGCACT-AAAATCACAGTCCCACTGCAACTGAGAGAAGTCAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGTACATTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGTGTCCTC-ACTCAGCCC-------ATC----TCATG-TAAGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCATGACCTTCAACAACGGCAAGGAAGAGTGAGAGCACTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----TATAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCGTTGCTCCAAG--GTATTCCAGTTTGGCTTCAAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTC-CTCTAGTAGCCTGC-ACAACTGAAAGCTATTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTGCATCCAGTAT---AACCTCCCACATTC-TCCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATC-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAATATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTGAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGCGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG------GTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-TGCTGAATGTATAAGCTCCCGTC-AAAGCCCTGTTTCATCATTTTCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCAAAACATAGGCCATTATGTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACTAAACATGCT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTGAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAACATATTCCAAATGGCAA
31800 AACGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTGGGAAAAGAGG-TTT-GGTGC-AAAAC--AAAGAGGTCATC--------GCTATGGAACCACCAGGCATTCAGG
31900 -AATCAGA----------AC-CCCCACAAAGAGGCAGTGGAAATACTCTGAAGAAAAACCATAGTCTCTGGA---------TTCTCCC-----TTCTACT
32000 CATCTATGCATTTCAGAACTC-TCAATTGCCATAATCTTCAGGTGCAATAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-GCGGTAGTTTCTCTGACGCT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGGTTGATGTGAAGGGAACATTAGTATGCCAAATAGCT-----------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά