Paddyspig (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fem_Anna's_Hummingbird.jpg), „Fem Anna's Hummingbird“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
Paddyspig, Fem Anna's Hummingbird, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Ζει στις ΒΔ ακτές των ΗΠΑ. Αναφέρεται ως είδος "ελάχιστης ανησυχίας" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTCAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGGGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAAAACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGACTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCCCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAATAGCATCAAA-ATAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAATAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGAACGGTAAGCCGGGCATCACGACAGCAGCAGT---------------------------------GCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGAGTAGAGGAACGAGCAAGGGCTGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTTACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAGCTCCAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCCACG--GTTACCCCAACTCCCGGGGCCACCC
00900 GCAGGCCCATAGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCATTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAGGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCGAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACATAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAG-CCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCTC--------------------------------
01600 -AAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAAAACGAAATAACATAAGAACATGCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACTGGAA
01700 CATG-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAAATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGGCAAGAAAAGCAAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGG-AAAAAGCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGTGAACGCCGATGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GGAGGGAGGAGCAAAGACCCC-GAAGGTGGAGAAGAAAGGTA-GAAAGTTAG
02100 TAACAAGCAAGAAGAACTACCGGGACATAG-AGGCAGGTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 GTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGATTATGGAAGCTTCGCCGGCAACCCGGGAGCCTGTATGGATGCGGGGAGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CCGTATGTGCCCCACTTAAGGAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAGCGCAATGCACCTTAGTGGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATGGAAAATGAAACCGAAAACCCAAGAAAGCGTTCT--------TCGATAACTCAAAGACACATC-GAGCCTAATGAATGCGGCGT-CAACAGC
02500 ACTTACCAGCGATCGCATCCACCGTTAACCAA-CTCCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTGATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 ACGATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATACCATCATTATCAACACGCATGATAT
02700 CTTAATATATGGCTNTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAGAGGCAAAAACGACAAATTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATAGCTTAATCCCTTGTAAGTGTCTTAAATATTCTCTGAA----T---CATGTATG----ACCTGCTAAGC
02900 CAAGGAGTAGTGTTCAGAGCTAGCTG----CTAACCTGAAACCACAGATAAATGCTTAAGAAGCAGGACTGGTTAACTTCATATAAACCATTGCTATTTC
03000 CCTTTTGTTTAAGGACTTTGGTAGTAAATTT---CTCTTTTGCCTGTGCCTCCATTGAGCCCCTCTGCAGGAGGAGTAGCAGCACACATAGCGATGTGGT
03100 GGTGTAACCTCTTGGAGAGATGGTCGGCAGTTCTGGCAGATACACAGCTCCCTGAAGCCTTGTGCTGTGTGTG---AAGCTGCCATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTTTTCTGGTCTTA----C-TTTA-TCTTGTTCTTGTGGGTGGTCGTGGGATC-T-AACCTGTCTTCAG------------------------
03300 TTTGGGGTTTTTTTGGTGGTTTTTTTTT-TAATGAAATCAATAATA-CT-TAAATGATTTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TATTTCTTGAAC
03400 TGGTTTT-TAAA-TC--TGGGTAAAATGCA-GGGACA-TCAAC-TTATGTTATGAACCAGGGAAAGATATCTTTCAGGAAAGGAACTCTTGAAAGAT-GC
03500 CTC---TGTGTCAAGGTAGATTAT-CATTTACACAGTGAAA--AGCCTTCT--------G-------TA---------------------------GTTT
03600 TTTTTAATAGGTATTAAAGTAA--TTTGTATTGCATATTAAA-TAAG-C-AAATCCAGTACCAGGGGT-----ACA------------------------
03700 ----AAC--AT---GAAATAACTGCTTTGGTCCTCAAA-CACATTTCTTAA-GTTGGAGTGTTTATACGTGGCAGGACATTTACCAAAGTTCTCTTATGC
03800 TATATTTCTGAACA-GCTGGA---CTCTCTACAGCTGTAACTTTGA-----CACAC-----TTCATATTTG-AATTTTTCTGCCTTCTGTAGCATG----
03900 ---ACAGTTGCAAACTTTC--------------CTCTTTTTCAACAAAC--AAGGATATGGAGGCTCAAGT-TACTGAAGATAAGTTG----GTGTGAAC
04000 TTGCTCCAGTTGCAG-TAGACTTGTCCATGCT---------------TTTTATGTGACAGCAAAGGCAA----ACTTGCCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-CATCTCCAGTTA--CACTCTATTAAATAAATTAATACTTCACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGTCCTGCCGTACCTTGGGTCGCAGGGCTGTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCACAGAC------ATGATTTAGATCTCTGTATCAGTGTATTAAAACTGATCAAGGATACTTTTGGTTCTGACAGCTAG
04300 C-----AT-T-TTTTT-TCAGAGAAG--------TCCAGT--------AAAAGTATAAGGAGGGTTGGC-AG-TTCTGGGTGTCCTAGCCTTAAAGATGT
04400 GCAATATGCCCA-ATCAATTGTGAAAATCAAGGATTTTTTTTTTTTCACT-------------------------------------------TTCACCT
04500 CCT-------------------GCAGCTGCCTCCTTTCAGAACTAGTCTAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAC-CCTTCAAGTAAC--AGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATGTAACACATGCTCCAGAGAAAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTCCTGCCAGGGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTAAA-TGTCTCGCACCCTGAGGAGCATG-AAAAATATCTGATTAAAGTTAAGATTTTAACAA-CTTCCCTGAAG--AGTTATCTGC-TC---TCCCC
04800 TTTG---TTCCTGCTATGGCGTTAGTTTAAAAT-ACCTGCTTCTACCCCTGTAAATTCAGATCAGAATTAGTG-TTGGTGTTGCCTACCCTGCTGCTCCC
04900 TCTGCCATGTTATGA--GC-CTCCAG-----AA------CATT--------------CTGGTACTAGATGTGGTTGCAGC-TTTTGTGAAACAGCAGTGC
05000 AGCTGCCGTCATGTGTGGTTTGAGCAGCTAGTTCAGAATTAACTTGAAGTGAAAGAATTAGTGTTAC-CTT--TTTGTAGGGATGGGGTTAGAGACAAAT
05100 GTC-TTTGCAAGTCATTGTTTGCAGCACTTT-GCAAGA--G-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGA--T-----TTCTTACTGAGATGCAATTTTATGTTA
05200 AGCCCATGATCTAGTGTTCACCTGGCTCAAGACTGTTG-CTGTGGCACGTGTGGTAC-AGCA--GTGTC-T--------GAATAAAGCTGGATGTTG-TT
05300 GTGGCTCT---GTG--GT-AGCAGTTGTCCTCTAG-AGGAGAGCACCTCATTCAGCTGGATTGCTTTGCTAAAAAACTGCTTGTGTTGTATTATGT-GAA
05400 ATTTTGATCATCCACTTAAGCCCCTTAGGTTTTGATCAAACTTATGTCA-TCCCAGTACTTGA----------TAATCAGTTCTTGCTAATCCAGTCACA
05500 AATTAGTGGAAGA--CTCTGAATGACTACATTTATATCTGGCA--GTGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATATGACCAGTCATATG--ACCTC-AC
05600 TGTTGCAAGAGCTGGTGACAACCTT-ACAATCAT-AAAGACAGGCAGATGATGC-TCAGGTTTCATC----------CTTGCTGTG---AACCAAAGACA
05700 GCATGTGACTGTTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAACAAATTTCCTGTT-TGAAGAGG---TTTTCACT-TTAGGG---TTTC--CTTGCCC-AAA
05800 AGGTTCAACAAAC-TGTTGCTACATG-T--TTATTTT-AGAGACTTAGCGGA-TGCAGCT-----CTTGGGCTCTGGG--CTAGTCACTGCTGCAGTACA
05900 ---AGTATCTCAGG--CTCCTTCATGCCCATTGTCACAGCACTGCCA--TCAGCCATCTT----------AGAGTTTATT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCTGTACTGCATT--GGGGT-GGTTGTGAAGGGCTGAGTTTAGCTCCAGACAAGGATGACTTGTGTCAGTTCTCCC-TTTGGTGGGACCGTT-GC
06100 TGGTGAGTCTTGTGCATTGAG-GCC--CTTAAAAATGATGATGACAGTGAGGAGAAG---TG--TTTGCAC--TGACATGTTCAC-TGAATGTACTATTT
06200 CTGAAGAGGTCAGTGAGC-CTCTTGAA--CCT-------------TTTC---TGCAAGAAAAT-------------------GTAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGATGAG-AAGGTATCTTTGCTTAGG----ACACATTGC-AGTGGATGTTGGAAAGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTCAT-AGTAAGAC--AAAGTCTG
06400 ATGGCTATGGTTGGCAAGAGCCTCTCAGTCAGG--GCTTGAGGGGCAGA-TGCTACAGGTGAGCA-AGATGACAGGACTATA-ACGGGGTGGTTGATTGC
06500 CCATGT--AGAAGGACTT-TCAGTTAAGGCTTATGCCTTTCTTATTGCTCAGTTTTTTAGGT------G-TTGTTCTTCAGCCCTTACTTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCGCAG--TCTATTCTGACACTTTAGGCTATTATAGAAAGCTGGGCCTTATTAATAACA-CATGTCAGGAAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGCTTCAAAGAAAATCT------------------TAG--AATACACCTG--ATCTTCACTTCTGATGGATGCAGC-TTGCCCTTGTTCC
06800 AGTCTTGGTTCTGAAGTTTAGCCT--------------GGAG--ACAGGGCTTCTATTTGCTTACC-TTTGAAAA-TGTCCCAGTAAG--ATAGTAGTGT
06900 AGCAGCCAGCACTAA-TTATCATTTACTAGGGCTGAGCATG--AC-TTG-AAAGAATGGTTATAGTCAAGCATGATGTTTTCAAGGTAGGACCTTCTTGT
07000 GT-A-C-GGAAGTAGGTTCCTCTGTG---------------TT--TTGTTTCCTCTGGTTTACGTGTTTCAACTGTCACAGGCTTGCATCCTGTGGCAGT
07100 ---GTATAA-CTTAACAACACGATCTTGAT-ATTGTAACTGTT----CACACACAAGGCCTT-ATTTGGCCTGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATA
07200 AATGAGTAGAGG--AAAAATCTGTAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAGGTCTGACTTG-TACA----CT-CCCC-ATAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATACCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTTGG-----TG-ATCAATCTGTTCAC---CTC--TG
07400 TAC--------TTCAGGTCTGTTTTGTACTTGTATAAA----TGCTTTCTGGCATAA----CATTAGAAAGAAG-TCTTTATTACACTGTTA--GTTTTT
07500 AGTGCT-GGAGTCACTTTATCTTAGGACTGTTGTTGAGGAAGGTG-TATTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAGTTGG-GCT-AAAAAA-TAATTGGG
07600 GTTGCTTACTATTCTCCTGT-GCTAACCAATTTTTTG---TCCTTAGT-GT---TTGACTTTGTTGGATTGCTCAGGTGTAGAATTTTAAGGTGTACATG
07700 CATTATTTCACGG-----GGATGGGAG---GATTTGGAACATACTTCCTG-CA-GCAGGTTTGTAACCTG-CC--------ACC--ACTAACCTTTCCTA
07800 GGTTTGGAGCTT-TCTTTTAGGACTCCCTTCAGATGAAACTAATCTC-TG-AGATGTGGTTTTGTTGTGTTTAG-CT---------------TTAGTGGG
07900 AAAGAC-TAGACCTAACTTTG-AAACAGTCTTCTGGAAT---GT--AGTGTGCACA-CGT---TAGGTCTTCAGTCCTGCTCTGGAGGTCTGATCTTAGT
08000 GT-CTCCTACTACTTGCTAGTGTAAATGTAGCTTTG-GAAACCAAGACTTGTTTGTGAAATGAGGTATTTAAGAGCCTAT---AAGGTGCTCTAGGACAT
08100 GCTAGATAGAAG-AAAATCCACG-CAGGCAGGA-ATTT--GTATGTG---TGCTCATGTGAACTTAGGTTTTTGGAAATAATAGCTAATCTAGTCAGTCC
08200 ACA-GATA------TTCT--GTGCTTGGAAATTC--TTGCAGATTAATTGTTTCAGAACTGCAGTTCTG--------CAGCG-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCTGCACAGGGCAGATATGTTATGA--ATCCTGCTTTAGAGTTT-------GTCAGAGTTAGTCTG-TCAATCATA--A--G-G----------
08400 --AAAAAAAA--------------G------------------------ACTTTTTGAACTCAGGCTTCAGCTGCACTCTTGCTCATGGAGTTACTTTA-
08500 TTTT-CTTTTTATACATGCTCAGTTCTAGACA-GAATAAG------------CTTTTGAACTTAACAGGACAGAAGATTCCCTACAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAATACTGCCCT-GCTG-TTATGAGGCAGGGCTGACTTCTAACACTTTTGA-TTCTTT--AGTCAGATGGTACTT-GGTCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTCATGTT--AAAAAG-GCCTTTCTCTGC-------TAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTCCATGCTGTTAGATCCAAAGTTGTGGCAAAAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACTGG-CAACTTGGCATATTCCTGTCTTGCACCAATATAACTGAGTAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCTCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAAT-CTCCCTATGGGTCTTGGCCTCTAAATTTCAGGCATTCCT-CATTGTACAGAG-TCCTTTAAAA--AGTCAG-CTGCTGCTGG
09000 C--ATTTAGTATAATTCTTTTTCC-TTTTTT---------T---CTCGGATAGCGAGTTGGACAATGTGGTCAATGTAAGAAG-CTCTGGTCGCAAA-CT
09100 GGTTTGAGGTCTTTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACTTACTA-G-AAAAC---GGGGGGATCTACTGCAAAATACAGTTG-TT
09200 AAAAATGGATTTGTAGTTCAGAAGGGACATGTAACACGCAGGAGGTAGAGCTT-GACTATCCTTTTAAATAAGAGCTG-TCTCTAATCAGAAGCATAATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGTGTGGACAGTTTCCAGTGATTCTAGAGTC-TGCC----TTCATCATTTTTGGATCTGGAC--------TGTGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CACAGTGTGAACTCTAAAGC-AG-TAGCAAGACATCCTAAC--TATAGGGGTTAGGATTTACTCCT-----GCAGTATTGTAGGGC--TTCAG
09500 GTCATGATTGCTCATCTGCTG-TAAGTGATGGAAGTTGCATGTGAC--TAAGAGACAGCAGGCTCGGTCTCTAAAGTGGTTAATGGTCCAAAGCTACGCC
09600 AGGGAGGGTTTAGACTGGAC-AATAGGAAGCA-CT---------------GGGGGGCTGAATGCTGGAACTGGCTTCCTAGATGG---------------
09700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10400 --------------------------------TGTCCTAGAGGTGTACCTGAAACTG----CCTTGAACTGGACTTGTACCTGGGATCTGTGCTTGGGGC
10500 TGTTTGCCCAAGGCTATACTCATGCT--GCTGAGCAGTATGAT-AGGGGTATCAAATAGAGCTG-AAG-AA---GCACCTCATAGGTGAC-TTCATAATT
10600 TTCA--------------------AATCATTGATGCAGC-TTTTTTCACTGTCATGCTGACAC-AGGTCATGTGTTTCTCGTTACCTTACAGGAAA---T
10700 TATTGTAGAAAGT-CTGTGTCACCTGGATTACAGTATGCTGCCTATAGCTCCCTG-CAGGA-----ACCTGTAAAATTCCCTGTTCTTAGTGGAAAATAG
10800 AATTGGTTCTTAACA-GAAGTGAT-T--TAC-AAAACTGATCTGCACATGGTGCATTTTGGTACCCAAC-T-TTTCATTCCTTAGTAGCTT-TTAACTGG
10900 ATGCAAGTGACTCTTCAGTG-C-----TTT-T--TTAGACAACTTAGAGGTGATGCTGGGAAGTGAGATG------TCGTGT-AC---------------
11000 --------------------------------CTGGCTAGTGTGGTGTCTCTGTGTGAATGCTGCATTAGCTTGACTGAATGTAGAAAGTAAGGTAGAAA
11100 AAAG--------------GA-GTAAGAAGAC----AGTTTTGCAAC-------TATATGAATCTGGGTTGGCTTAAATCTTCACGGGTCCCTCCA-AGGT
11200 GCTACTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--AG-TTGTA-TTTAGAAGTAGAGTGTGAGTAATTAATTCCTTCCCTTAAGA----TCTA--GTGTTAA
11300 GGAACCCTGGAGAA-GCATCTTGATGATAATGGGAGCCTGG--GATGTCACT----TCT-AGGACCAGGCAAATGCAAC--AAAGTGTCTGTGTAAATGG
11400 G-GGCAGA------------------------CAGGGGGGA-----ACCTCA---CTTGGTGCTGT-----G-GTGTGAAGATACCGGCGGGGTTGGGTT
11500 TGGAGCCTGGAATGTGAAGTTGTTGAAACGTGAACTTTGTGTTGGGGG-CTACCTCTGACTTCCAACTTTAAATCTGCTCCTAGATTGCTGCTAGGTACT
11600 GTGACAAATCTTAGACAAATGAGCATTGATGTGAAAGGGTGTGGTGTT--------TTTTTGTTTTT-----------------TTCTCATACAATGAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATCCAAGTCTCAACATATTTTGTCCATGTTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAATTAGAACTGGGTAGTTCG
11800 GACAATAAATGGAATGAAATGGAACAAGGAAAT-AATG-AGAAAAGAGTT-TGGTTTAATTATTATTGCCAAG--T------------GTTGTA---AAA
11900 AAC---AAAATGCTGCAGTGTTGCCCCTCAGTGCCTGAC--AGATTCAGGTTGAACTTGCAACTTT--CTGTGCTGACACCTGCTTGTGCAGTGTTACTA
12000 TTAGCAGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAGCTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGCGGCCA-TTTGGAGGACTAGGGTTGAAATCAGTAAAA-TGATCTTTAGAG----CACAGCAAG-AACGAGGCAAG--CTCCT---TCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAATATCAGAATTGCAGTGTGTGTGACCT--TAAAGCCTTGCTA-TTGCGAGGCCTGTGCTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCAGAAGAG-----TCTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTC--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGC
12400 G-----C----TGTTCTGTCTCTGCTGAAG-AACGTGGTCATGTGCAGCTCTGAGCAAACACATCATCCCC-CATATCCCTGTGATCAGCCAGGCAC---
12500 TTCTACAGTAGCTT-----AGTTTCATTT-TCCT-CAGAT---CTTTACTAATGGATTCATAAATGGGACCGTAAAGCTGAGCATAAAAGTTCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGATGGACCATCT-C---TGGTGG-CCCTTC-CTTTGAATCACTGAAGT-TTTCTGGTTTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 TTT-CAGGTAAGTTAAAACTGCT------TCTCAGTCCAGGATTA--GCAGCGTGAGAGTGATGATGGAGAGGGAGGATGTCAGTGGACAGCTGCTGTCT
12800 AGGAAGCAAAGATGTGTCT-GT--CCCAGTAGTCTGGTCATGAT--GTAGGGCATTGGACTCCTGATAAGTGTAGGACTG---C-ACTGTGTTAATGCTT
12900 GTACGTAATTACAGGATGCAAAGCTTCCCAA-AGGAAGGTGCAGTCTTG---ATCT-TT-----------------------GTAGTGTAAAC---TAAT
13000 AGATACGTGCTTATT----GCTAACTTCTTCATAGCAGATACTTTAGGGTCTTCAGTCTTGTCCTGAGTTG-TGTAGGT---GCT-GCAGGGGACA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-AAAGT----TGAGCAA--ATACACTGGTCAGTTAGTTGTCACTTACTT---C-T-GTTATGCAGTATG-T-GGAATCCACAGCA
13200 GATCAAGT--GCCTGGGTAAAGTGCAGAAGCCTGAGTAGTTGT--GAGCAAACTTCATAGAGGAG---TG-TACCTCTCTGTGACACTCTGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAAAGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGCAACAAGCAGTGACAAGT-AAGCATCTCTTCATAGTGCTTGGAAAACCTAGCAGCCGAATTTGTT
13400 GCTGGTTTGTT-T------------------TTTTTTTAGCAGCTTTGTTGTTATCTTTAAACCATAGATTATTTTGAATTTGC-TTTTAAAACTCAAAT
13500 AATTAGGGCAATTAATGGCCTCTCTTATATGTGCAAATGG----GTGTAAT--TC---A---TC-TTCTAGTACCAGGAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GCCAGAGA-----CAG------CTTTTGCTGAATGGAATGA-AGGCAAAAA-TACACAAGTCTGCTAG--AAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCT----GGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCACACGTGCCCTCTGCTT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GGCAAGGAGGATGACTTTGTGT-AGTCATGTCTGATTA-TTCTGAGTTGA------------TGGTGGGCCATAGCCCACCAAGGTCTTTATTGAAAAGG
13900 CTTCCCTACA--TCTCTAGG-TAACTTCCAGGTGTTGGAAACTCTC-TTTTATAAATCTGTGC-TTTAAGCTACACTTTATGGGTC-TTGG---------
14000 ----------------TTGA----------------------------------------GGATTTTGTTATGTTCAAAGAACCTTCT-GTAGC-TCACC
14100 TTTT---CCCTG-TACTAGAACTTCAGAGGA---TTACTTC--A-TCCCCTTCAGTTATTTGAAC-AAAC-CGAGTTGACAGAA-C--TTACTGCCTTTG
14200 TGCTAAATAGGA--TTTTTAGGC---TTA-TTCT--TGT---CTTC-TAAGAGCATGAGCCGCATCCTTGGGATCCTTTTCAAAGTATTAACTTCGTAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTTGTAAAGCTTCCACT-AACAATGTGTCTTCCTCTGTACAGTGGTCTGCCATTCTTGGGTGTC-ACACACTTT-
14400 ----TCCCAGTTCT--------CTGGGTGTTGTGTAGGCCCCTAAGTATAGTGACAAGTCCAGGA-GTGATGCA-----TTCTTTTTCT----AAG-AGG
14500 GAAATAAAGCTAC-------------GTAACTTT-TGGGGGTTGTCCCTCTCACAACT-GTGAGACAGAGGAGGAGTT-TCTCTGCTTGCCCAACACAGT
14600 CCTCAGGCATTGTGTTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------TTCTGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCTCAATCTGTG-AAGAAT-GT---A----AGT
14800 TAGAAAGCAGCT-GCTGGTTCA--------------GCTCCTGTGCCTTGCTTCACACTGGAC-AAGGTGTCTGTGAGGTCA-GGGCAGAATATTGCC--
14900 CTTTGGTTGG-GC-TGA-C-------AGGTGACTGTCTCTAGAAAGCTTTTTGCTC-TT--GGGTGGAATGGAGCACCACTCTGTAGGAGAAC--AGAGG
15000 CTCAATCCTAGCTCCTGC----AAAGG----CCAGGTGTCACT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTC-TTTACAGCA--GAAGC-TTGCCTTGCA
15100 ACTT-AAAC-TTTGTCACC-ATCTGCTTTGA-TAAAAACTGGGCCCTTTCAA-TCCTAGTCTCCCTCTGCAGTT-GTGGTAGG---TGCTGCTGGTGAT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTGTT-ATGA-GCT-----------------------------------------TAAAAAAATA-------------
15300 ------------------------CCAACCAGAAGCAGTCAGAAG------ATC-TGAGGCT---CTTGCAGGCTTTGCTTCTTCAGC------------
15400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15600 ---------------------TTTCTTCTGTAAGAATTGCTATCTC---TAACATTC-ATGC-TGCCAATGATAA----------ATTGAC-CAAGGGAC
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTCCTTAATTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCAGAGTGAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGGAAGAAT-GCAGCTCTTTCTGGAGAGGTGCCATCGAT---------------TGCCTG-TAAAGT-AAG-TTTCAGTTTGAGGCAG
15900 TAATTTTATGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTCTGGAGATCTCTGAGGTC--------------ATAGGGCAGCA-------
16000 --GAACAGTAGCTAGTCTGTGTTAGCAGTA--TTTGGTTGTT--T-----GAGAGTG-TTTCATTGC-AACTGAATTATTACTTTGCTGCTGG-TGCTCT
16100 AGTCTGTTATGACTTTATACCTCTTACCAATGAATT--------------------AAT----CTTACCAGCTGTTAACATTAAGAAC-AGAGTG-----
16200 --------------------------TATCTCTTCTGTCTGCCTGTTGTGCACTGAATAATGAG--------------------GAGAGCTTGCCCTT--
16300 ------------GGTGAGGAGGGACACTGGCAGTGCACAACACACCAGTGTACCCAGAGCCTTACTCAGGGCTGTCTTAAGTTTGGAGCAGCCAGGGT--
16400 TAGTAAAGCTGATGGCAATTG-GCTGTTCTTCCTTG-CCAGGAGCTGGCAGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAGGCCCTGTCTGCAAGGGGTCTTGG
16500 GCTATTT---TTGTGGTGAGATGGTGGAC-TTCAGTGGTGCTTCA--GTGACAAACT---AGCTGCAGC-----AAAGTGCTTTGAAGCAAATAGGGCTT
16600 CAGAATC-AATAGTCCATAATGTTTGTCTTCAAGGGGAAACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGTCTT-TGACCCCAA----GAAGTTCTTTGAAGATCTTT
16700 GAATGTAGTGGCTGGCTTCTTCACAGCATTGCAACA-AGAATGGCTTGTAACTGTT--GTGACCTGTGATGTTCTGCAGGATTTGTAAGTGCATCAAATT
16800 GCAGGTTGCATGGATTTGCCAAAGGGGTTATAAATGCATC-CATTCACACTAAAAG--TGTTCTTGGAGGGAT-GAATGCTCTTTTGTGAGCAACAATTC
16900 AGGTTAAAAGGCAGAAG---TGTTCTTCGGATTAATA--TCTTGTTAAGTAAGGAG--TGTTGCAAAAGGCTGATAGCCTGGGGGATAGAG---GT-A--
17000 GTTTGGTGTT-ACTTC---------------ATTTTGTTGCTGTTTAACTGCTGCATATGGGA--GTGTGTCTGTATA---AACTGAATTGTTTTCTCTT
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TAACAGCATGGCCTTTCTTTCCTTCTAAGG-TGGGATTAGG--AATGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCACTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCAGTGATTA---------------------AACTTTGATTTTTCTCTG--CAGTGCTAATT---ATTACATGTT
17300 CCTACTGCCACA-G-GACAGGTTCCAAGGGAAGTGT--TAGCTCTGTGCTGAGCTGACTTGAGC-ACCCAGG---ATGGC---AGCAGT--AGAAAAGGG
17400 ----CACTGTCCAACTC-TGGTGCA-----TGGATGAACAAAAT-GCTGTAAATGCCAGCCAAGCTGGTAGAGCATTCA-----TGGAATTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTGGACCTGGTGGAAGAAG--GC-AACAGTCATGCAGTTGGCAGAGCAGAGAGTCTTCCTGTCAGATTCTTGC
17600 CC-A-TTTATCTTT-TATTAGATCTGACAACCTAAAATCTTGGTTTATGTCAGCATTC-TTTGTTACACTGGGAGAATGGGGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GCTAGAGTAGCAGAGCTGGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGAGAGGAT-GGCT-AAATGTCCAGCAGAGTCCTGCATTCTT-TTCAGCATGTATAGGAAGGGTTCTT---TT--ATAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CTGTTGCTTGTACTAAGCTTCCCAACAATTTTACAAG----AAAAGTCTCCTTGTTTAAAAAAACC------------------
18000 -------------------------------CCAACAGCCCAGATTAAA----TCTAATTAGTGCATGGCAATG-----CTTTCACCTACTGAAGTAGGT
18100 TTTTAA----AGAATTGGTAATAGCTGACTTCAATATCATGGTGAGAAAAATAAATCCTTTCA-G-----GTTTTTTTTCTGGT-----GGGGGGA----
18200 GGATGA-TGTTTAAGGAAGTTGTCAATCTCGAAGTTT-GATGTAG-TTGAAGCTTTAAGAGGCAAGAACTTAGCTTT-----GTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GTTGGTAGTATTAGCATGCTCTCTGGAAGAGCTGCAGGAGCAGAGCTAAACTCTGGTAGGACAACTGAG---CA--TCTT----TCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAT--TAGTGTCCAAAGGACAGTCAAGTG-ACATAATTTGCAGTG-----AAT--GCACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTCATCTG-GTTCTTCC--TTTCTGTTTTGGTATTC-CTCTGATAATAAC-TGAGATTACCTACCCTGTAATGGGCTTTTTGCGAGCA----TCTGC
18600 --ACTGTTTTAAGTAGAATGTATTAGTCTTCAGTTCTG-----------TGTTTGACCAGGCAGGTCTGTAGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AGTATACACACTACCACTGTACTGA-------CTGG--TGTGAATGTCTTACAG-TAAGA----ACTTTCTTTTAAGTTACTTTAAAACTTTCTGGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAACGGAA-CTACAGCATGAGTGTTG-TCCCAATA-GAAACTCTTTCAAAGTACTTAATGTCCC-TAGGAC-------------
18900 GTCAGGGAGAAAAAAGCTGCTCCTGCAGTGTATGCTGAGGTTGTTGCACGTGTTGTGCTCGAGCCC--TGATTGTCATGGAGAA-TATTGGTC-TGCAGC
19000 TC-TTCACCCATCAGAAAGC-AGCTTGTTGGGTCTTTGTAATGTCA--TGCAA-ATGGCTTTTTTGGAAGCCAGCTGAGCTGT--GGTTTGAGTTAACCT
19100 TACATCTTACTGATGTAAAAACATACCTTGCCTCTAATGTGTATTGTTGCTTTGCGAGAT-AAT-AGAGTACTGTTGTGTTATCTTGTGGCCAAATGGAT
19200 ACAGTCT-------GCAGGACCTACTAAATAAGAGTGAAAG--C---AAAAAA-ACA--ATGTGTGA-TGAG----AGCCTT-AAGTGCTGCAGTCAAAT
19300 CCAGCTCATCTCAGCCCTGTGTTTAAAAGATGAAGGCAGAAGGGCA-GG------GAG--GAGCAGTTCCAGAAAAGACAGA-TATTGCCAGAGT---TG
19400 TGTATGAGAACTGGA-TTAAAAATTGCA-TTTTCAGAACACAGCAACCTGGTTTCTCATTGTTTTGCCCCCTTTGATCTGATTAGACGTCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGCAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGCTTAAGTAGCACCATGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCCCAAGCCCCAGAGTTCATTCTGCTGTCTGTTT-----CTGTTTATCTGTG-ATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG------ACAAAAAAAAA---TATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCACAGAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCGCATGTTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCCAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGTG-TATTTCTTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCAGAAGCATACTC-TCCACA-----AG---GTTGGTGT--ATA
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCCACTATTAAAAAAGTTA-----ATTGTTGCACAGTAGTGCAGCTTGA-GATCAGTGAGAAT---CTTTG
20100 CC---------TCC-CTTTAAGATTTGTATGTTCTCCAGTACTT---AGACCATAAAATGCAGCCTATGTTCCTGCTGTGAC-TGCCTCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTGTTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTG-GGAAAT--------------------------------------AAAAACTTGAAAC
20300 ACCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCACTGCATTAGGGCAAAATCATGAA-TTTC-TAACGGGTGCACACG----GTGCCC-TCTGGCA
20400 GCTCTATTGGGCAGAAAAGATGCAGTAC-AACAGGGAGATGAGCTAGC-AGA---GGGGAAGC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCAGGCTTTACTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TCTATC-TCAGT-GTTGGTTTGAG-A-CTCAGCTGCCCTAC-CATCA--GTAAAGGT--AACTACCTCACTG-TTGTGAC-TGC-A
20600 TCCCTTACTT-GCCTCTCAGTGTCTCATGTTCTCTTCTTGATGCTCAGGTAGTGTCTGGGAGTTTTCTTTG-GGAATATATTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTCTGGAGGTAGGGCT-CAAGAACCCAA------------------ACCTTCAGCCTGGCAGCATAATTTTCTTTGTG
20800 TAGTCT-GTCTGAGAGAGCTTAGTATCTTCTAATAAAAA---G-----TCTGAGGACACACCGT--ATCTGTG--GCATG-TAGGAC-TCTGCAAAAGCT
20900 AAGAGTAATT-TATTTATTGT-CACTTTTG----TTTATTTATGGGCAAAG-GGACTA-TTAGG--TG-TGAGTGCTTAT-GAACAGAGGGACAAACATC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTTTT-AT-----------CTCATAT-----------------------GAACCC-ATATGTAAGTACAAATTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACGAACCCAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-CTGGAGTTTTGGTAGTG---AGATTTTTCTCATTGT-GGACACAGGT--AGAGGAGAAATGGAGAGAAGG
21200 GTAAGGGTGGGCTGGGTTGTT-TGGTAGCCTGGGG-ATGAAGC-AAGCTCTCCATATAATG--TTTTG-AGCATTTACAGCCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGCACAGCC--ATGTCTCTCACCAGCTTTTGCACGGTGACACAGCACTT--CAG-AGCACTGAGGCTGTGTGGCACTGCTCAGTTTGCTGTACTT---GT
21400 GCAGACTGTCTGAC-AGATTT----T--GGGGGGGGGCTGATTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CATGTGTATGGT---TGCTT-GTCTG-CTGTGA-C
21500 -T--GCCAAGCTGCATATCATAGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCAGAGTTTCTACATGTGCATAAA-CTTAGAG-AAACGGG--G
21600 AGGGGCATTGA--TGTGA-GAGGGTGGAATTT-ACTC-TGATGGCACATA-AGCT----------GAAT-TTATGTGGTGTTTAA-ATAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACCTACTCTGGAGGTTTACTGTG-GTGGCATGAGTATGCTGTTCTGCCTGAGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATATGGAA-CATCCACAACCTGAG---ATG-AGATT-A---GAGTCCTATTCAAATTGGCTACT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGCTTATGGAGATAGGA
21900 --GAGAACCTCAAA-GGACTCATCTCTAA------AGGATTCTGACAAT----GTAAATG-TCCTTTGCAT--GGCTGGGTCTGCAGCT-AGACTGCATG
22000 C-AAAAATACCCCATCCTTGCTTCACTCT-GAATGA-CCCTTAAAGCCACGTG--TG-TGTG-TTACACTTC-CCAGTGTGAAATTAAAATCACTTTCTT
22100 GTAG--TTGTCCCCATGACTTTTTAACCT---TGGCAGGGCC-TAAAATCTTTGGGACTGCTGCTGCCCC--TAGATGTAACTCCA---TACCTT-----
22200 ------------CG-TGTCTCATCAGCC----AGATATTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGCAG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ATATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG-------GCACTGCAATAAACAGTTCGACAGCATCCAAACATTAATTATAACAATCTA
22400 TGGAGTAATAAAAGGA-----------------ACTTTTCTGGCTTACAGATCAAGGAGCAGGTTTCAGGTCACTAGACATCCTACAGTGCCAGACCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAA-----AACCCTTACGCAGATG-----------------------------------------------------
22600 ----TGTATCTGTATTAATAAACCCATAAATGACAGGATTGCTTAT-AAACCT-TTTTTATT-T-ATAAAAAAATTTCACTGATAAC-----AGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAGGACTTTTGAATACTGCC---TTCTAACATAACCTGCT--TTTTAAGATGAATAAC-----------AC-----------
22800 --------AAAAAAGGAAAAGGGCTCTTTCTTTATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGAACTCTGATATTCTTTAGAAGAGCTTTGCTGTATGCATTTT
22900 GATAAGCAAAAAATACCACGAATGT--ACAGAGAGTAGTCAAAGAAG-ATGCTATTATTTACAGAATAGCAGTAATAGCATATTCCACCTTCAGCTAATT
23000 ATAATAATATACATATTTTCTACAAGAAATAAG-AACAAATGTCTCTGTCAAAATTATTCTATATTGACTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTTTATCACAGCGACAAAATAAAACTATATTCTATTCTCCATGTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCTAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGC--TGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTTAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATCATGATGCTCTAGAGAGAGACCGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAATCCTTGAAGT
23800 AGCGAAGTCTGTGTTCGCCACAGCTACAGGGTGGTTCATTCCCCATGTTATATTATAA---GTTGTTCATATTTCTGTCACTA---A----GCAGGTAGA
23900 AAAACTTTCATTGTAAACTTCAGGTTTCAATTGCAGAAAAACTTGTTGGTAAAAATT-AACTTTGGCCAAAC---CTTTTATATCTAGTGTTTCAGCTGC
24000 TGAATAATTATTCTGTTAAAATAAAGAAGAATTTGTTAAA-------------------AGTAAAA-AAGAATAAAGCAAATTGGATTTGGACAAGTGTT
24100 AGCACTCATTACTGAAATAAGCATTCTCTTTTAGTAATAAATTTTGTGGACATATTACTCATAAAAGTATACA-TTATTTCAATATTAAAAACAAA-ATA
24200 AAATCTCTACTGAAGTGTG-AAAA--TTAACATTTTTGAATGCAAAGCAGCATCTC--TTTTTTTTT-ATTATATCTAGAATATCTAAATAAATGTTCTG
24300 TTTGTACAGTTA---GGGTACAAAAGCTA--AAATTAGTGCAAAGACATAGAC-ATAAAGTCATTAACGTG---AATACACGTTTTGGAAACTCCCATAA
24400 TGC-AAGTATTGACT--GGGAGAAGGCTCTGAAGGCTATAGTAAGTACCTATAAAAAATTTCCTTTGCA----ACCTTGGCTTTC--ACTGAGTTCTTTG
24500 AAAGACTAATTCTTCTCATTTAAATGCAGCTAGAAA--TTATTCATCTAGTACTTTAT---------------------TATATATTGATATGAAACTCT
24600 CTCATGTTTTTTCAGGGGTGAAAGATGGGTACATT----------------------------------------AGTAAAGCAAGTCATTT--------
24700 ------------------------------------------------------------------------------AACACCCAGGAACG-CCTCTGA
24800 AGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTGTTAAGTAACATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAGG
24900 GATGCAG-GTGAGCCTCAGATGATGTATGAGCCAAGCTCAAGC-TTTGCCACTGCTTCTCTTATGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTATAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATTAAAAAAAA----CTACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACAGTGTTCAGACAGGCTGATTCTTCGGATATTTT----TT-T--TTTTTGCTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGATATTTGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTCAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTTGCTATATAAAGCACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGAACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGGAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TT---TTTT-------TTTCAGACTGTTC-TTT-----TTT-TT----CC--CCTTCATACTCACAAATC---ATGCCACCCTCAACTCACTTGCTTTGC
26200 TACTTTCCACAAAGCCAGAAAAAGT-AGCTACCAGCTGAGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTAAGG-AAAAT-GC-TTGTT-GGAA
26300 ATTTCGAGACAAG--TACACACCTGAAAGCATCTGACAGAGTGCAGTG-AAAAAGTCTGGTGCACATTTAGCCTGAAGGAGCTTTA-TCCCTTAATGCTG
26400 CTAACTCCATCAAC-TTACCATCATTAGCAGAGG-AAAAAA-TGCCATAGC--------AAG-AGGA-----------------------AGAGAGAGAG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGCCTGC-ATTTTCCAAACAG----------GCTGTGTATACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAAGCAAA
26600 ATGTTCCATATCTTTCATTATCTTT-GCTGGCATTATTTCCCCATTTCTGTATTTA-TTTCACATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTGATTCATTGGGGTTTTAT-CCC--TGCCTGGTAATCCCTTCACATCTGAGGTTTTC--T--CTTACATAAATTC-------CTAAT--GTC
26800 AGTCCATTAGCACATTT-AAAATCGCTTTGTCTGCTATGCTTAAACATTGGTTCACAGTT----TATA---AGCTTCACCCG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTCAGAAAAAGCAGGA--------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 -------------------------------------------------------AATACTGGTGAA------------------------AACAGGGTT
27400 GTCAGG---GAGCTTTGGCCTCAG----------------------------------------------------------------------------
27500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28000 --------------------------------------------CAGTGCCAGCGGGCTGCATCAGC-TCTGGGGGTTGCTCTCCCCTCCCACTC-CTTC
28100 CTCCTCCTTTGCTACTCACTCTACCTTCCCCAACTCTGCACTTTTCCCCTGGAACCCC-----TCCTCCTCCTGCTCCT-CCCCCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTGGGTTCTTCCTGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGCCGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGTTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTT-GCCACGTGCAATGCCAGGCACTGCCTTTCCTGT
28700 AGCTGA-CGCCCTCTCCCCACGCTCTCG----------GGGGCTCCCCCAGCCCATGGGCACGTGTTTGTGTGCTGCA-GG----ACCATC---CTCCAC
28800 CA-TCC--------ACACTCC-CTCCACCACCAGCACCAGCCTCTGCTTTCCAGCAACTGG--CTCTGGTGCTGACAGCTTTCACATGAG----ACTCCC
28900 CCTGGTCAGAGAAGC-----------------------------------AGCAGCTTCTGGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--CCAGGCTTGTGCACAAG
29000 TCACAGCCTCAGCCAGCCCTGCCTGTCCAAAAC-CAGT-GAGGGGGTTGAATTGCTCTGGAGGCCCTCAAGGCCCCGTCGCCTGCTCCCCTTCTCTTTCA
29100 CAAGTAACCTAGTAAGCC--TCCCCCTGGATGTCTGCCCTGAATG-------------CTTTTTTTGTTTGTTACTTACTT-CGCTCATCAATCCAGTAC
29200 ACGATATGCTCGATGACCATTAATTC--------CA--CCC---CCCAGCCCCTCTTCACTGGGAGCA------CACATTGGGAATCACGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCCCTCATTGGCTCTGCTTTATAT-CCTA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCACTCGCACTCTGAATACAAATCAGGCAC-ACTGTAGTAACCAGTTCAGCTCTCACTC-TTTGTTG-AGTCTTTCAGACAGACCCCATGGGTGACTGG
29500 GATGGGAGCACAGGATGA-ACCTG--GTGAGTTGGGATGCCAGAGGAAAACTGGAGCAGGCCAAGCACAGACAGAAAT-CAACAGGAATTACACGCAGAA
29600 TATAGGGTTTTTTAGCATAGACATGAAGGAG--GGAACTGTGAATGGAAGGAAGCAAG-AGGCCTTGCTACAAGTAGTGCATGCTT-TAGCTGTCT----
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ------------------------------------------------------------------------------------ATCCCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAACAAGATCACTGGCATTCCC-AGC-TTTTAACCTT--GAATTTCCC-TTTTCTCCT----TTGGTTGGTTATGTTTATCCTACCAGT----
30000 CTGCTCTTGTGTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCAAGAGGCTTTTG-------------TTTTC-TTTTTCTGTTCC--TATTTTTCTCCTTCCT
30100 CTT-----TCCTCCTCTTCTCTACTCCCATGC-TTCTATCCTGCTTG-GCTTTGCTTCCCAAGACC-TTGATTCTG--CTCTC-TTACAGAAGTGTAAAT
30200 TTTAGGTACTTGCACT-AAAATCACTAAACTCCACTAAATGCAGTGGACACT-GTAATCAGAGTCACAATGCAACCCAGAGAAGGGAGTTAAGGC-TGTG
30300 ACAT-GGAGAACAACTA---ATTTTTCTCCC-CATTTGTGTCCTC-CATCAGCCC-------GTT----TCACA-CAAGAGCTTTGTA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--GAAAAAG-------CTGTTT-A-TCCATGACCTCCAACAGTGGTGAGGAAGAGTGGGAGGGCTGCTCTTC-CTGTCTGGGATAG
30500 ----GATAGGAGAGCCCTGTTTGCTCT--CCATTGCTCCAGG--GTGTTCCAGTTTTGCTCCAAAGCTGT--TTTAT-CAGCCCTGGGCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTAGACTCCAACACCTGAAACTTATTT-ATCTTTACTCCAGACCTGCAACCAGTAT---AACCTCCCACATCCTTCCCTTTTCCCCTCTGC
30700 TACTTTCATATTTTGTAGTCACCTTCCTAAAAGATCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACCACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AAACAATCCTAAAAAGATTTGATGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGGCTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACTGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTGAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATGCAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCTGTGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTATTCTTCTAACAAGCGAGCAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGGGTTGGGGTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CACTGAATGTGTATGCTCTGCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAAC-TATTGGAACA-TTTTTATTGCCCCAGAAACACAGGCCATTATTTTACACAACCGAAGC------------AGAT-GCTCTACT-TATATACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTCCACCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAATACTTTATTGCTTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AATGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAGAAGAGA-TTT-GGGGC-AAAAC--AAAGAGGTCATCACAAGG--ACTGC--AACAACTAGGCATTCAGG
31900 -ACTCAAAATGCCAATCAACCCTTTGCAAAGAGGCAGTGGAAATACTCTGAAGTAAAGCCTTAGCTTCTGGA-TTTTC-AGTTCCCCC-----TTCTACT
32000 CACCTATGAATTTCAGAAT------------------------TGCAATGT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ACAGTATCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTTC-------TCTCTGAAGGATCCTGTCAGAAGCTGATGTGAAGGGAACATCAGTAGGTCAAATAACTTTTTTTTTTTTTT----

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά