DickDaniels (http://carolinabirds.org/) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuck-will's-widow_RWD2.jpg), „Chuck-will's-widow RWD2“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
DickDaniels (http://carolinabirds.org/), Chuck-will's-widow RWD2, CC BY-SA 3.0

Νυκτόβιο πουλί, που βρίσκεται στις ΝΑ Η.Π.Α. κοντά σε βάλτους, βραχώδεις ορεινές περιοχές και πευκοδάση. Μεταναστεύει στις Δυτικές Ινδίες, την Κεντρική Αμερική και τη ΒΔ Νότια Αμερική. Αναφέρεται ως "Σχεδόν Απειλούμενο" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAACGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGTCCCAAGCCGACCAAAACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCCCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGATCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCA------------------------------------------------------
00600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01000 --------------------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATACACCGTATGTAGCTCAGTAAACC----------------------------------
01600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
02000 ------------------------------------------------GAAGGGAGGAGCAAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGAAAGACA-GAAAGTTAG
02100 TAACGAGCAAAAA--GCCACCGGGACGTAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAAGGAGGGGTGGCCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTACC
02200 ATCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGGCAACCCGGGAGCCCGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGCATGTGCCCCGCTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCGATGAAGCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGGAAATGAAACCAAAAACCCAAAAGAGCGTTCT--------TCGACAACTTATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCTT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGCGAGCA--CTCACCCCTAACGAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATTATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGCATGATAT
02700 CTTGATATATGGCTCTATTGGCCACCACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGGAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATGGACTAATCTCTTGTAAGCATCCTAAATATTCTCTAAA----CG--TATATATA----ACTTGCTAACC
02900 TGCAGAGTAATGTTCAGAGCCAGCTACTATCTAACCTGAAACCACAGGCAAGCACTTAAGAAGCAGGGACAATTAACTCTATACAGAACAGCACTATTTC
03000 TCTTTCCTTTAAGGAATTTGGTGGTGAATTT---CTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCCCGCTGCA-GAGG---AGTAGAGTACATAGCAATGTGGT
03100 AGTGTAACCTGCTGGAG-AGTGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACAGCTCCCCGAAGCCTT-TGCTCTGTGCA---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--T
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTGT----C-TTTA-TCTGGTTATTCCGGGTGGTCATGGGATC-T-AACTCACCTTCAG------------------------
03300 G---TTGTTGTTGTTTTGGTTTTTTTTT-TAATAAAATCAATAATC-TTAAAAACTATTTTGCTTGAACATTCA--AAAAGTTG----TGTTTCTTGAAC
03400 TGATTTT-TAAG-TC--AGGGGAAAATGTG-GGGACA-TTAAC-TTAAGTTATGAACCAAGGGAAGATACCTCTCTGGAAAGGAACTC-AAAAAGAT-GC
03500 ACG---TGTGTCAAGGTACCTTATCTCTTTGCACAGTGGAAGGAGTCTTCT--------C-------CAGTTGTGTGTTTGTTTTGGGATTTTTTGGGTT
03600 TTTTTAATAGGTATTACAGTAA--TTTATATTAAGTATTAAA-TGAG-C-AAATCCATTACCAGGGCA-----GGGGG-------AAA-CCAAACA-AAC
03700 ATATAAC--TT---AGGGTAACTGCTATGGTCCTCAAA-CACATCTCTTCA-ATTGAAGAGTTTATGGGTGGCAGGGCATTTACTAAGTTTCTCTTATGG
03800 TGTGTCCCCAGACA-GCTGAGCT-CTCTCTACAGCTGTAATTCTGA-----TACAG-----TTCAGGTTTG-AATCTTTCTGCTCTCTGTAGTGTGAATG
03900 TAAAAAGTTGTGAGCTTCC--------------CTCTGTTGCAACAAAT--GAGGGTTTGGAGACACAAAT-TCCTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGGTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCCAACAGCTCACTTGCGTGC-TTTTATTCTACAGCAAAGGCAA----ACTTACCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AATT-CATCTCCAGTTA----CTCTACTGAGTAAGTGAATGCTTAACTGGGACTCCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTACCTTGTGTTGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTGTCACAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCACGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCAGCTGG
04300 C-----AC-A-TTTTT-TGGGAGAAG--------TTCAGT--------AGAAG-ACTAGGAGGGCAGGC-TT-TTTTGGATCCCTCAGCCTTGAAAATGT
04400 GCAAGGTCCCCAAGCCAGTTGTAAAA-TCAGAAGAAATATCTCTCTTTTT----------------------------TTTCCTTTTTTCCCTCACCCCT
04500 CCC-------------------GCTGCTGCCTCCATTCAGAACTAGTCAAAGTTCAGCC--TTGACCCTTGCAAG-CCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 AGAGGTCATGTATCATATGGTCTGGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCGTAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TATTTTA
04700 AACTCAA-TGACCTGCACCCTGAGGAGCACA-AAAAATATCTGATGAAAGTGCAGATTTCAACAG-TTTTCCTAAAGAACGTTTTCTAC-TCTC-TCCCC
04800 ATTG---TTTTTGTTGTGACTCTGCTTTAAAAC-ACCTGCTTTCA-GTCTGCCAGTACAGATCATGGTTAGTG-TTTGTGTTGCCTCCCCTGCTGCTGGC
04900 TTCAGGGTGTTACAA--GC-CCCCAG-----GA------CACTC-AGGCTGCGC-ATCTGGTACTAGATACGGCTGCA-C-TTTTGCACATCAGCAGTAC
05000 AACTGGGTTCATGTGT-ATTTGAGCCACTAGCTCAGAAGGATCTTAAAGTCAATTAATTAGCTTTGC-TTT--TTTGCAAGAATGAGA-TGGCGAGGAAT
05100 GTC-TCTAC----------------CCCTTT-GCAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAGGA--T-----TTCTTATCGCGACGTGA-TTGATGTTA
05200 AACCCGTGATTTAGTGTTCACCTGTCTCAAGACTGTCA-CTGTGACAGCAGCAGCAG-AGCGGGGTGC--T--------GAACAAAGCTGAATTTTGTTT
05300 GTGATACC---AGG--GT-GACAGTGCTCTGTTGG-AGCAGTGCTCCTGGTCCAGCTGGCTTGCTTTGTGAAAATTCTGCTTGTGTTGTATGCTGG-GGA
05400 ATTTTGGTCATCTGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAATTTATGTCA-TCCCGGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAGTTACA
05500 AATCAGTGGAAGGCAGTTTGAATGACTATGCTTATGTCTGGCAGTGTGACAATGGTGTTGAAGGTGACTAATAATGTGACCAGTCAGGTG--ACCTC-AT
05600 GGTTGTATCTGCTGATGACAGCTCC-ACCATCAT-AAAGATAGACAGATGATGC-TCAGGTTTCATCCCAGATTTTACTTGCTGTGAACAACCAAAGACT
05700 GCTGTTGACTGCTGCCTGCTTTTATTTAACCTGGA-AAAATAAATTTCCTGTT-TAAAAAAG---TTGCCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGCTCAAAAAAC-TGTTGCCAAGTG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAGCT-----GTTGGGTTATGTA--CTAGTCAGTGCTACAGCACA
05900 ---GGTG----------CCTTCAGTGCCCAGTGTCACAGCAGTGCCA--TGAATGATCTTTAGGAA----AGAGTTTAGT-TTGTCA--AGT-----TGT
06000 CATATGCTGTGCTGTGTGAGGGGGT-GGCTGTGCAGGGCTGTGTTTTGCTCCAGTTGAGTAAGAGTTTTATCAGCTCTGCC-TTGGGTGGGATTGTTCAC
06100 TGGTTGGTCTTGTGCATTGAG-GCC--ATC-AAATTGGTGATGCCAGCGAGAAGAGG---TG--TTAGCAC--TGACTTGCTTAT-TGGATATGGTATTT
06200 CTGCAGAGGTCA------------------CC-TC------TCCTGTTC---CACAAGAAGAC-------------------TCAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTATCTTTGCTTAGG----ATACA-TAC-AGCACGTGCAGGG-AGAT-CTTCAG-TTTCA--------------------------
06400 ---GCTG--GGTGGCACGAGCTTCTTGGATAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTGCAGGTGAGCA-AGATCCCAGAACTATACAGGGAATGGTTAAATGT
06500 CTGCAT---AACAGTCTG-TCAGTTAAG------GCCTTTCTAATTGCACAGTTCCTTACAT------ATTTGCTGTTCAGC-TTTAGTTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCTCCAG--TCTGTTCTGTGACTTCAGACCATCATAGGAAACTAGACGTTATTAATGACA-TGAGGCAGGGAAAGATG---CCCTGA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATTGT--ATCTCTGGCCCTGCACAG--AATACACCTT--TCCTTC---CCTGATGGATGCAGC-TTCCTCTTGCCCC
06800 AGTCTGGGTCTGGGAGTTTAGCCT--------------GGAG--GTAGGGCTCCTATTCTCTTCCC-CTTGAAAAGAATCCCAGTAAG--ATGCTCGTGC
06900 AGCAGCCAGTATTGA-T---NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNN-NNNGAGCGGTTATGGTCAGGAGCGGTATTTTCAAGGTAGCACCTCCTTGT
07000 GT-A-T-GTAAACAGGTTCCTCTTTGAGA-GGTAAACTG--TT--CTGTTTTCCTTGATTCACATGTTTTAACTGTCTTAGGACTAAATCCTGCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTGCAAACACACGCAAGGCCTA-ATTTGGCCGGTGGCAT--TCTCTCTCTGATGTTGATA
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGGCTTG-TACA----CT-CCCC-ATAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAAAAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTTTCACCTATTC--TG
07400 TCC--------TTTCTATCTGTTTTGTACTCGTATGTA----TGCTTTCTGGTGTGA----CGTTAGAAGGAGC-TC--TATTACAGTGTTA--GTTTTT
07500 AATGCC-AGAGTCACTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGGGAGAGGTG-TATTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAATTGG-GAT-AAAAAA-TAATTAGG
07600 A--GGTTGCTCTTCTCCTGC-TCTCACTAACTTTTTG---TCCAAGTG-TT---TGACTTCTGTCAGCTTGGTCAAGTGTGGAAGGTGAAGGTGCACCTC
07700 TGTTACTTCTGGA-----AG-----GG---GATTTGGAACATACTTCCCA-CA-GCAAGTTTGCCACCTG-CC--------CCC--ACTTGCCTCTGCTC
07800 GGTTTGGAACCTGTACTTTGGGATTCCCTTCAGATGAAACTAAGTCC-TA-AGTTGCAGTCTTGCTGTGTCTAG-GGGTTTG----ACTTGGCTGGTGGG
07900 CAAGAC-TAGACCCAAGTTTG-AAATGTTCTTCTGGATC---ATATAGTGTGGACA-CATTAGTAGGTCTTCCATCTTGCTCTGAAGGTCTGCTCTTGGT
08000 GT-ATCCTACTACTTGCTACTGTAAGCACAGCTTCA-GAAATGAAGATGTGTTTGTGAAGAGAGTTATTTAACAGGCTGC---CAGGTGATGTAGGGCAA
08100 GCTAGATAGCAG-AAAATCCATG-CAGGCAGGA-GCTGGTGTATATA---TGCTCATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATACTGGGTAATCCAATCAGACT
08200 GCA-GATGAGA-CTTTCT--TTCCTTGGGAATTC--TTTCAGCTTAATTGTTTCAGAACTGTGGTTCTG--------CAGTC-TG-ATTCCTTGTTGGGT
08300 AGAGAATCTGCACAGGGCAGACATGTTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTT-------GTTGGAGTTGGTCTG-TCAACAATG--A--G-G----------
08400 --GGGGAAAAAAAAACAACAAACCA------------------------ACTTTTGGAAACCAGACCTCAGCTGTT----TGCTCGTGGTGTT-CCTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCATGTGTTCAGTTCTAGACA-GAATATA------------TTTCTGAGCTTAATGTGAC---AGATTTGCTTTAAGAGAATCTT---A
08600 AAAGT-TTAGCTTTACCCT-CCCG-TTACAATGCAGGGCTGACTTCTGATGCTTTTGA-TTCTCT--AGTGAGCTAGTGCTT-GGTCCAACTTCTAGCTG
08700 GTTTATGGT--AAAAAG-ACATTTCGATGTGTGATGGGGATGGATGT-TGGGAAGTGATTCTTTTCATACTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACTAG-AGACTTGGCATGTTCCTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAGCATG-TTCTGGCTTT--AATCTTCAGCCTA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCCT-CTTTTTACAGAG-GCTTTTAAAA--AGTCCA-CTGCTGGTGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT---------T---CTCAGATAGCAAGTTAGACAACGTGGGCTGTGTAAGGAA-CTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAGTCTGTAAATCTGAGATGAATGCTTGTAGCACTCTTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATA-GAGAGGGATCTGCTGCAAAATATGGTTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAATTCACAAGGGATACATAA----TGGTAGGTGGAGCTC-CAATA---TTTTAAATAGGAGCAA-TCTCTAGTCAGAAGAATGATG
09300 TC-TGCAGTCTGCAGCATGGAGAACTTCCACTGATTCTGGAGTT-TGAC------------------------------TTCATGGATATTAACAGT---
09400 ---AA--CAC--TGTGAACTGTAAAGC-AG-GAGCAAGACATCCTAGG--TGTA--GGTTAGGGATTAGTCCT--GGGGGACTGTCGTGGGGC--CTCAG
09500 GTCATGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATGGAAGTTGCTTGTGACTTTTAGGGACAGTGGACTCGGGCTCTGAAATGGTTAAT-GTTCAAAGCTGTGCC
09600 AGGGGACGTCTAGACTTGAT-GTTAAGAAGCA-TTTCTTTACT---GAGAGGGTGATCAGACACTGGAACAGGCTTCCTAGAGAGGTGGTCGATGCCCCA
09700 AGCCTGTCAGTGTTTAAGAGGCATCGGGACAATGCCCTTAATAACA-TGCTTTAGCTTATGGTCAGCCCT-GAATTGATCAGGTGA-TGGAC-T-AGGTG
09800 AT-GTTGCAGGTCCCTTCCAACTGAAATAGTCTAGTCTATAAAAACAGGAGGGAGAAAATGC--TGTCTTGTCAGGTCTTTTCTCAGGCCAGGCCTCTTT
09900 TGCTGACAGTGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCATTACCTTTCTAATTGCACTT-ATGTGATAAAATTGTTTCAGTGCTGGAGCAG---ACTTTTAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AGGGAAAAAAAA-AAGTCTTTACTTGGTATATGTT-AC---AGCAGGAACAGGAACTGTAATATAAAATTC--TGTATGGGAA
10100 -AAGG-TGGGGGTAC-CTTT-AAGGTGTTCTCAGTCAG-CTGTGCAGATTCTGAAAACACACTGCAGAAGTACAGGATAAAGTACAGGTTTACCTCTT-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTGAATCCTAGCAGATAAAGCAAATGTTTCTTGTGTGAAACTGAAAAT-AGAGCAG--TGCAA-TAATGCATTTTAGCTTGTCCAG
10300 TCTTGGGCATTT-----GCCTTGCAGGTAACCAAC-C-TTTTGAACAAGGACT---TGCA-TTAATACTAAGGACAATA-TTAGTGATTTTTTTTT-AAA
10400 GCAGG---------GTATCTTGGAGAAT-ACTTGCCTCAGAGGTGTAATTGAAACTGGCTTTCTTAAACTGAACTCTTGACTGGGATCTGTGCTGGGCCC
10500 TGTTTGCCCAGGGCAGTACTCATGCT--CTAGGGGAGTGTGAT-AACAATTTCAAATCGAACCG-AAG-AA---GCATCACACAGGTGATGTTCAGCTTT
10600 CTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCACTGTTGCAGC-TTTTTAAACTGTCACACTGATACCAGCTCTTATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAGGT-CCATGTCATCGGGATCACAGT---CTGCGTATAGCTCCCAG-CAGGA-----ACATGTAAAATTCCCTGTTCTTCCTGG-AAACAG
10800 AATTCATTCTTAACAGGAGGTGACTT--TAC-AAAACTGGTCTGCAAGTGGTGCATTTTGCTACCCCAC-T-TTT--TTCCTTAGCAACCC-TTAAATGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--AAAGTCTTCTTAGGGGTGATGTTGGGAAGTGAGATT------TTGTGT-ATCTGTGTGATGCAGAC
11000 C---G-CTGTAGTTCTTTTTGGTATTGTCAGGCTGGCTAGTGTGGCATCTCTGTGTAAATG--------------CTGACTCTGGAAAGTGAGGTAGAAA
11100 A------GAGAGAGC-ATGA-GTAGGAAGGGG--TAGTTTTGCAAC-------CAAATAAATCTGTGTTGGCTTCAGACTTCATATGGCCCTCAT-AGGT
11200 GTTGCTAATAAAG--CTCTACACCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGACAGGTTGAGTGATTAATTCCCTCCCTTAAGA----GACA--GGGTTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GGTGATCCTGGGAACCTG---------------------GGACAAGGCAAATGCAAC--CACGTGGCTGTGTAGATGA
11400 G-GGGCACAAAGTGGGGAAGGGTCTGGATGA-GGAGAGCAG-----ACCTCG---CTTGGTGCCCT-----GGCAGAAAAGGTACCAGCTGGGTTGGGTT
11500 CAAGGCCTGGAACGTGAA---GTTGAGGCCTGAACTTTGTGTTGGGGG-CTACCTCTG-------CTTTTACATCTGCTCCTGCACTGCTGCTAGGTAGT
11600 GTGACAGACCCTGGACAAAGGAGTGTTGATGTGAAAGGGTGTGATTGAT-------TTTTTTACTTT-----------------TTTCCCTAAAATAAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATCCAAGTCTTAACATCTTTTGTCCATGTTATTCAGCA-----CTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAGTGATTTG
11800 GACAATAAATGGAATAAGT--AAATACTGAGGG-GGAA-AAAAAAAAAAA-AGGTTTAATTATCACTGCCAAA--GAAATAGTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAACCCTGCAGCATTGCCCCTCAGTGTGTGACAGAGATCCAGGTTGAACTTGCAGCTTT--CCG---TGACGCCCGCTTGTGTAGCGCTACTA
12000 TTAGCAGTTGGTTTCATAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAGGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTACCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGTGGCCA-TTTGGAGAACTGGGGTTGAAAGTAGTAAAA-AAATCTTTAGAG----CTTAGTAAG-AATGAGGCAAA--CTCCT---GCA--TT
12200 CTG--TAGGAAGATAAACTCAATATCAGAATTGAAATGTATATGGCCT--TAAAGTCTTGCTC-TTGCAAGGCCTGTGCTGAAATAACATTTTAGAAATG
12300 CCAATAGCTCTGAAGAC---T-CTTTGGCTTCCTAGGATGTGTTCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGACG-----GAGATGCAGCTCGTGC
12400 G-----CTGTTTGTTCTGTCTGCGCTGAGA-AGCGCGGTCACGTGCAGTGCTGAGCAAACACATCATCTAC-CCTGTCGCTGTTATCAACCTGGCAC---
12500 TTCCAGAGTAACCT-----GGCTTCATTT-TCCT-GAGGT---CTTTACTGATGGATTAATATATGGAATCA----------------------------
12600 -----------------------------TCT-CTGTCGGTGG-CCTCCC-TGTTGTATCACTGACAC-TGGCTGATCTCTTAACTGCTGCATTGGTGTT
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAATTGCTTCTCGGTCTCAGCCTGTGATTA--ACAGCTTGTAAAT-GTTGTGGAGAGGGAGGATGTCAGCAGGCAGCTGGTGTCT
12800 AGGAAGCAGAGATGCATCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCACAAT--ATAGGGCATTTGACTCCTGATAGATGTAGGACTG---C-ACTGTGCTAATGTTG
12900 GTACATAATTACAGGATTCAGACCTTCTCAA-AAG----TATAGTCTTG---ATCT-TT-----------------------GTAGTGTAAAT---TAAT
13000 AGATATATTCTCATT----ACTAGCTTCTTCATAACAGGTATTCCAAGGTCTGAAGTCATCTTCTGAGCTGTTCTAGGT---GTT-GTAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-AAAGTAAGGTGTGCAA--ATGTACTAGTCGCCTAGTTATCAGTTACTT--TG-T-GTTATGCAGCTCT-T-GAAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCTGAGAAAAATGTCGAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCATGG-CCAGG--TG-CACGTGTCTGTAACGCTGTGTGCTGCTGC
13300 TGGTCAGTGCCTGGTGTG-CA-----AGAGTGCAGTAACGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCTTCATAGTGCTTGGCAAACCTGGCAGCTGAATCTGTT
13400 GCTGTTT------------------------TTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGACATAGATTATTTTGAATTCAC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AATTAGGGCTATTAATGGCCTCTCTTGTATGTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---A---TCTTTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG-----TTTTTTGCTGAATGGAATGAGGGGAAAAAA-TGTCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTACAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGTGTATATGCCCTCTGCTTCCATCAGCAAGCGCTGA
13800 GACGAGGAGGATGACTTTCTGT-AGTCATGTCTGATTGTTTCTGAGTTGA------------TTGTGGGCTGTAGCCCACTGAGGCCTTCACTGAAAAGG
13900 GCTCC-CACA--TCTCTAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCCCTC-TTTTATAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TGGC----AATGC
14000 ATGGGATTTTGTTTGGTTGGG--------------------GTTTTTTTTGGTTT-----TCTTTTTGTCATGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-CATTGGTACTTCAGG-GA---TCCTTTT--G-TTGCATTCAGCTGCTTGAAC-GAAC-TAAGTTGATAGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAGGG--TTTTTAGAC---TTA-TTCCAGGGT---CTTT-TAAGAGCATAAACCACATTCTTGGGATCCTTTTTGAGCTATTAACTCCAGAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACATGTAAAGCTTCTTCT-AACAT--TGTATTCCTGTGCACGGTGGTCTGCGGTTCTTCAGTATC-AGACACTTTC
14400 CTGATCCCAGTTCTCTGGAGTACTTGGTGTTGCATAAGCCCCTAAATACAGAGGCAGGTCCAGGA-GGTATGCA-----TCCTTCCTCT----GAG-AGA
14500 ACAGTAAAGCTACGAGAGGTGAATATCTAACTTC-TGGGGATTGTCCCTCTCACGACT-ATGAGACTGAGAAAGAATT-TACCTGCCTGCCCCACACTGT
14600 CCTCTGGCATTGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTCGGCAGGCTGCAGCTGTTTTGCTCTATCTGTG-AAAAAT-AA---A----AGT
14800 TAAGAAGCAAGT-GCCAACTCA--------------GCCGGCGTGTCTGCCCTCACACTGGCC-AGGGTGTCACCAGGGC---AGGTAGGAGGTT-----
14900 -----------GC-TGA-CG-----GAGGTGGTTGGCTCTGGAAAGCTTTCTGCTC-TCTGAAACGTAA------------------GAGTGC--AGAGG
15000 CTCAGTCCTAGCTCCTGC----AAAGT----CACGGTGTCAGG--TCACCCCTGGACTCCTG-----GCCTC-TGAGGCAGA--GGCTT-GTGCTTGACA
15100 AATT-AAAC-TTTGTCGCC-ATCTGCCCTGA-TCAAAGCTGGGCCCTTTCAG-TC-TAGTCTCCT----------------AG---TGCTGCTGCTGAT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTGTT-AAGA-GCTGATGCA------------------------------AAA-TAAAAGAAAAC-------------
15300 ------------------------ACAACCAGAGGCAGTCAGAAAACTCCAGTC-TCAGGCT---GTTGCTGGCTTTGCCTCTTCAGC-TG---------
15400 ---------GTTTTTTTGTTTGCTTGTTTTATT--AAGCAAGGTACAGGTATTGCTACAG--TCTGTGCCCTTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTCCTG
15500 TCAGAGCAAC-------------TGA--CACTTGGCAGTAGCAGAGGAGAAGTT-AC--TCCATTATAACACAGCCTTGT--TTTTTGGGGTGGCTCTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGCAAAA-CTGTTTTGATGTAAGAATTGCTATTTC---TAATATTC-AGGG-TACCAATGAGAA----------TTTGAC-TAAGGG-C
15700 -TGTACAGCCTCAA-TTAATCTCCTTAATTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGCAGCGTGGGATTGAGCAG-CTGTAG-TGAGGAACACT----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGCAGAGCTCACTGCTCTTTCTGGATAGGTGCCATCGCT---------------TGCCTG-TGAAAT-AAG-TTTCAGCTCGAGGTCG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAGAGGGTCTGGAGACCTTTTAGCTC---TGCAGTAGGTCACACAGTAGCTGTTCACA
16000 --GAACAGTACCTACTCCACATTAGCAGTA--TCTGGTAGTT--T-----TAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAATTCATGTTTTCATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTCTGTTCTTACTTTAAACCTCTTATAAATGAATT--------------------AAT----CTTACTGGTTGTTGATGATAAGAGC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TCTCTCTTCTGTTTGCCTGTTATGTACTGAATAATGAA--------------------GAGACCCTGCCCTTGA
16300 TGGGCAGG----GGTGGGGAAGGATGCTAGCAGTGTACAACACACAGTTGTCCCCAGAACCTTGCTCAGGGCAGTC-TGGGTTTGGAGCAGCGATGGT--
16400 CAGTAAAGCTGATGGCACCTT-GCTGTTCTTCCCTG-CCAGGGGCCTGCAGTCTCTTTAGCTGCTGTG--TGCCGAGGCTCTGTCTGTGAGGGACCTTGG
16500 GCTGCTCTTGTTGGAGTGAGTTGATGGAT-TTTGGTGGTGGTTCAGGCTGACAGGTT---GGCTGAGGTCAAGAAAAATGCATTGGAGCAAACAG---CT
16600 TCAAATC-AATA---ATCTGTTTCAGTGTTTGAGGGGAGACTAGAAGTTTGTTGTTGGGAGGACTT-TAGCCCTAT----GAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAACGTGCTGGCTGGCTGCTTAATGGTATCACAGCA-AGAACAGCTCATGGCTCTCAGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTGTAAATGCATCGAACT
16800 GCAAGTTGTGTGGGTTTGCTGAGGGGGTTTCAGGTATGTC-CATCCAAACTAAAAG--TGTCCTCGGAGACAC-AGATACTCGTTTGCCAGCAGCAGTTC
16900 AGGTCAGACAGCAAAAGTTGTGTTCCTTGGCTTAACC--TCTGGCT-AGAGAGGAG--TGTTGTAAAAGGCTGATACCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GTGCAGCATTAACTTG--------------------ATTTTTGTCAAACTGTTGCATATCAAA--GTGTG--TATATA---AACTGAAATATTTTATTTC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TGACAACATGGCCTTTCTTTCCTTTCCAAG-CAGGATTAAG--TATGACTAAAACGTTAGCTGTTTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGATTAATCAGTGATTG----TT----TTTAAATGT--AAACTTTGGTTTATTCTG--CAATGCTAACT---ATTGCACACT
17300 CCCACTGCCACA-G-GACAGGCTCCAAGGGAGGCAT--TAGCTCTCTGCTGAGCCAACTTGAGC-ACCGAGG---CTGGT---AGCAGT--AGGGAAGGA
17400 ----CA-TGTATGGCTG-TGGTG--------------------TGGCTGTGAGCGCTGGCCAGGCTGGTGGAGCAGTCA-----CAGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTTTTGCTGCAGGGCAGCATGTCATTGTGGACATGCTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCCTATCAGATTCTTGC
17600 CT-G-TTTATCTTTAAAGTAGATCTGACAGCTTAAGATCTTGATTTATGTCAGGTTTC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTATTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCTGGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AGGTAGGGGGAGGGC-AGCT-GTAT--------------GTGCATGTT-GTCAACATGCATTGAGAGGATTCTC-TGTT--ATAAAAATGGAGA-
17900 -------------------------CTATTAAGCTTCCTAACAATTTCACAAG-AAAAAAAGTCTCTTTGCTTAAAAAAAAATAAT--------------
18000 -------------------TAAA--------AAAAATCATCAGCTTAAG----TATAATTAATGCACAGCAATG-----CTTTCACCTACTGAATTAAGT
18100 TTATGG----AGAGTTGTTAATAACTGAGTTCAGTATCATGGTGAGAACAGTAAATAGTTCTA-G-----GTTTTTTGGCGAGG-----GGAGGGGGGTT
18200 GGATGA-TGTCTGAGGAAGAGGTCAGTGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTCTG--G
18300 GCTGGTAACATTAATGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCTGATAGGAGAATTGAC---CA--TCTGTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAGAAT--TAGTGTCCAAAGGACGGTCCTGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAACAAAAGG-TGAAAT-CCAAACAGCTTTACTT
18500 --TCTCAGATG-GTTTTTCC--TT--TGTCTTAGCATTC-CCATGA---GAAC-TGAGATCACATACCCTGTACTGGCCTTTGTGCAAGGA----CCCTC
18600 --ACTCTTCTAAGCAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTGTGCTGT-AAAATGCTTGGCTAACCGGATACAGGGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---GATGTACTCACTACCCCTGGACTGG----ACTGGGT--TGTGAATCTCTTCCAG-TAAGA----ACTCTTGTTTAAATTACTTTAAAACTTTCTGGA
18800 T--TTTGGAATG-TTTAAACTGAG-CTATAGCATGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACCCTTTCCAAGTACTTGATGTCCC-TAGGACAGCTC--GTACTG
18900 CTCGGGGAGAAAGATGTAACGTCTGCAGTGAATGCTGGGGCTATTGCAC--GTCAGGCTCTAGCCC--CAATTGTCCTTGAGGATTATTTGTCTTATCAC
19000 TT-GTCGCCCATCAGAAGGC-AGATTGGGACTTTGTAACAGTGTCA--TGAGA-TGGTCTTACTTGGAAGCCAGCTGGTCCTT--GATCTGAATCTAGCT
19100 TCCTCAG--CTGAAGTACTAATACATCTGGCTTCTAATATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-GCAGCACTGTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 TTGGTCT-------GCAGGACAAACCAAGT----GTCAAAG------AAAAAA-ACA--ATGTGTGA-TTAG----AGCCTT-GAATGCTGTAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAGCCCCGTGTTTAGAAAATGGTGGTAATAGGGTT-GG------GGG--GACCCATTCCAGAAGAGACAGA-TCTCAACAGTGT---TG
19400 CATATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGTA-TTTTCAGGAGACAGAAACCTGGTTTCTCATTACTTCATTCCTCTTGATCTGATTAGACACCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCACGTGTTCAGAA----AAGTAGCCGATG-TTACAGCCTAGATGGC-TAAGTAGCACCCTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTCTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAACCCTGGAGTTCATACTGCTGT-----------CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG-------AAAAAAAAAA---TATCTGAGAATGAAA-GGATTACTCATGTGTCCGAG-TCCATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTGCATTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCAAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGCTGTGTTGGCGTATTGCAGAAGCATACTC-TCCACAACTAGAG---GTTGACAT--ATG
20000 TATAC-----------------AACTGTACCTGCTATTTATAAAGTTA--------TTTGCACAGTGGTGAATCTTGA-CATAAGTGAGAAT---CTCCT
20100 CC---CCCTCTTCC-CCTTAAGATTCCTGTGTTCTCCAGTAATT-ACAGACTATAAAATGCTGCCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAAGTCTTT-GGGAATCTTGGGA--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAT
20300 ACCTTT----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACGGCTGCACTGGATTTGGGCAGAATCTTGAA-TTTT-GAATGGTTGCACACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 GCCCCTTTGGGCAAAGAAGCTGCAGTAC-AACAAGGGAATGAGCTAGC-AGA---GGAGAA--------TT------GT-GGCTGTTGCATGTTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TCAGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAC-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTCACTA-CTGGGAC-TTT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTGTCAATGTCCCATGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTGTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTAAG
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCATGGGAACATGA--GGCTCTGCCA---GTTGCCTTCAGTTTAGCAGCGTGAATTT-TCTGTG
20800 TGTTCT-GCCTCAGAGAGCACAGTGCTCTCTAATAATAATGGG-----CCTGGGGGCGTAGCTT--GCCTGAG--GCACA-CAGGGC-TCCTCAGGAGCT
20900 GAGGGTAAC--------TTGG-TACTTTTG-----GATTTTGTGGGCAAAG-GGGCTA-TTCAG--TG-TAAGTGCTTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-CT-----------CCTGGCTCAC---GTGAA-CCAT----ATAGAATCC-ATACGTAAGTACAGTCTGCCCTCTTCATAGC
21100 ACAGGTTTGGG-ATT---TGGCTGAGACA-CTGCAGTCTCAGCAGTG---AGATTTCTCTTATTGT-GGGCACAGGT--AGAGCAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATATGGATAGGTTGTGTTGTT-CAGAGGCCTTGGG-ATGAAGC-AGGCTGTCCCTGTAATG--CTTTG-GGCGTTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGACCAGCCGCGTGTCTCTTGCCCCCTCTGGCCTGGTGACAAGGTGCTC--CG--GGCACTGAGGCCGTACGGCACCGCGCAGTTTGCTGTGCTC---AT
21400 AC--AGTGTCTGAC-AGACCC----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCCTCGT-GGTGTGCATGGT---TGCTT-GTTTTGCTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGATGCATCTTGTGGCCAGCCTAGTTCTCAGGGTTGTGTTTTATTGCTGACACAGTTTCTACATTTGCATAAA-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGGATTT-ACTC-TGATGGCACATA-AG-T----------GAAC-TGGTGTGGTATTTCC-AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACCCAGTCTGGAGGTTCGTTGTG-ATGGCATGACCTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCAAGTG
21800 ATCTGGAAGGATCTACTACTTGAG---ATG-AGGTT-A---GGGTCCTATTCAGATTGGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TATGGAGACTGAA
21900 --GGGCGCCTC-AA-GGACTTGCCTCTAAATTGTGATGATTCCAACAATTAATGTAAACGTTCTGCTGCAT--AGGTGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAACACCCCATCCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CCTCTAAAGCCA--TC--TG-TGTG-CTATACTTA-CTAGTGTGAAATGAAAATTACTTTCCT
22100 GTAG--TTGTCACCATGGCTTTTTAACCT---TGGGATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCACTGATGCCCCTATAGATGTAATTCCA---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCATCAGCC----AGAGGTTCACTGTCAGGAATTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGATGGTCTCTCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCATGCAG----------------------------------------------------------
22400 ------------AGGAACTTTTCTTGTTCTCATGCTGCTCTTGCTTACAGATCAAGGAGCAGGTTTCAGGTCACTTGACTTCCTACAGTGCCTGCCCTTG
22500 GCTCTGTTTATAACTTGAAACAATAA-----AACCTTTAAGCAGATGCATGGTTTCAGAAGCCTGAGTACTA----CTAACTGTTAGATGCTGAAATAGC
22600 GTCCTCTATGTGTATTAATAAATCCATGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTTCAA-T-CAAAACAAATTGAACTTATAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAGAACTTTTCACTTTTGCCTTTTTCTCATATAACACACT--CTATAAAGCGAATAAT------------------------
22800 ---------ATAAAAAGAAAAGACCTTTTCTTTATTCAATTCCTTTTCTCCATCTGATGCGTTGCGATATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATAGCATAAATGTACACAAAAGG-----------G-ATGTTATTATTTGCAGAATAGCAGTAGTAGAGTATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 GTAATAATGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTGTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAG
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACAATGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCAGTTTC-TGTGATCTTTCACTTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCCGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCATTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTGGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGCATTTGCCACAGATACATGGAAGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGATGTTCATGTTTTTGTCACTA---A----GTAAGTAGT
23900 AAAACTTCCACTGTAAACTTAAATTTTTAGCTGT-TTAAAACTTACTGTTAAAAACT-GGCTTTGGTCAAACTGGCTTTAGTATGGAGCTTTTCAACCGT
24000 GGAATAATTGTTCTATTAAAAATAAAAGATAATTAGTAAATTCTGCTATAATGCTGTGGAACTACT-GAAAAGAAAGCATATTGGGTTTGGATACATGTT
24100 AACAGTCATTACTGAAGCAAGCATTGTCTTTTACTAA---------TGAACATGTCATTCATAAAAGTATACAGTTATTTCAATATTAAAAAGAAA-TTT
24200 AAATCCCCACTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCATTTGTGCAGGCAAAGCAGCTTCTCATTTTATTTTT-ATTATATT-----TATCTAAATAGATGTCCTG
24300 TTTTGATAATTA----A-CTCAAAACCCA--AAGTTACTGCAAAGCCATAGAA-AAAAAGTCAATAATGTG---GATAAA------------------GT
24400 TAT-AAGCAGTCTCA--TT-TCTTTTATCTGTTTTTT-------------------GGTTCACTCC-TT----AGGTTAGTAGGC--TTT---TGTCAGG
24500 AAAGAATGATTTATTTTACTGTA-------CATATATTTTTGATCACTCCTAATATGTACAGAACCTTTT-AAAAAA-ATGACTGCAGTCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTGCAAAATTGCCAGCTATGGTGTGGTTAC-------TACATTATTATTA-A-TTTT-TGTTCTTAATAGCAAAGAATAATAATTATATATA-
24700 -TC--ACAATAATGTTACCAT--------------------------------------GGATAGCTCTGCCTCCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGC-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGACACAAGTG--GTATGAGCCAAACTTGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTAGGAGCAGGATC-----------GTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGAAACATGGTGTTTTATTGGGCTGCAATAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATATAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CTACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCCTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCAGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACACGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAAGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGCTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A---CTTT
26100 AATT-TTTT-------TTTCAGTCTGCTC-TTT-----TTT-TC----CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGGAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAT-TTCCACACAGCCCAAGAAAGT-AACTATCAGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAATAGT-TTGTC-AGAA
26300 ATTTTGAGGCAAA--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTGTG-AAAAAGTCTGTCGCGCATTTAGATGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTATCATCATTAGCAGGGG-AAAAAA-TGTCAAAAT--------GAG-GGCAG--------GAGAGAGAAAA---AGAGAGAG--
26500 --------ATC-CACCCCAAGAGCTTGT-ATTTTCGATACGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAATTGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCCTT-GCTGATGCTATTTCCCCATTTCGATATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTCCTAT
26700 AATTTGTCTTGTTCACTGGGGTTTTAT-CCC--CTCCTGGCAGTCCCACAACATCGGAGGTTTTC--T--CTTGGGTAAATTC-------CCAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCACTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGTT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTACAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAATAGGGAAATGAGTTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACCGTTGG----AACAC---ATCTGTCA--------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 --------------------------------------------------------------------------------------------------AA
27300 AAACCAGGACAGTTTGGTTCTGTCTG--TGTTACTTATTGTCTCTTAA--CTAAGAACACTGAAAATGCAAGGGCCTTGACTGAAATGTCTGTGGGGGTT
27400 GTCAGG---CAGCTTTTTTCTCAGCTTAGCGA-GTGTT--TTGTGTGTCAGACACGAGTGGCTGATAGCCATGGGGA---GGTGCTGTGTGGATCGCCC-
27500 -TCGCTCCTGATTGCCCAGCCTCCT-CGTAGGGAAACGGAGGCAGC-----------------------------------------------TCTGG--
27600 -TGAC------------------AGAGCT------------GTACTCGA--CCCTTGGGGCTGCCAGTTCCCAGCAGCAGTTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGG-TTTTTCTGGGTTCACAGGACA-CACC-GCTCCTGCCAGAGCTGGCACACAG
27800 CCG---CCAAGCTGTCTCTCTGGCCC------CCTCTGTTGGCACTTTGACCGCCCAGCTGTGCTTGGGCCCTGCT--GTTGGTTCTTCACCCACTG-AC
27900 TCGAAGTGAAGGTTCTTCCTCCCAGTC-----CTGATTCAAGC-TCCCTGCAGTCAGGATGTGTCTTCACT-GCTCCCTCCAGCCCTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCTGTTCTTCATTCGGCG----------AAAGCGGTAC---CAGTGCCAACAGGCTGCCTCAGCTTCTGGGTGTTGCTCTCCCCTCCCCCTC-TTTC
28100 CTTCTCCTTTGCTACTCACTCCACCTTCCCTGACTCTATGCTTTCCTCCTGCCTCCTCCACATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCCTC-ATCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGATTCTTTCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCCGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCATTACGTTTCCTGC
28700 CACTGA-CACCCCCTCCCCACACTCTCG----------GGGGCTCCCCCGGCCCGTGGGCACACATTTGTGCGCTGCCCTG----CCCATC---CACCTC
28800 CA-TCC--------CTGTCCC-TT---CCACCAGCACCAGCCTCTGCTTTCAAACATCTGG--GTCTCACGCTGACAGCTTTTGCATGCG----ATGCCT
28900 CCGAGTCAGAGCAGC----------------------------------AAGCAGCTTCTGCAGAGGAGCTTGCCATGTCC--ACGGGCTTGCACACAAG
29000 CCACAGCCGTGGCCAGCCCTGCCTGTCCAAAAA-CAGC-GAGAGGGCTTAATGGCTCTGGAGGCCCTCAAGG--CCATCGCCTGCTCCCTTTCTCTTAGG
29100 CAGGTAACATCATAAGCC--TTCCCCTGGATGTTTGCTCTATGTGCTT----------TTTTTTTTTTAATTACCTTATTT-AGCCCATCAATCTAATAC
29200 ATGGTATGCTCAGTGACTACTAATTC--------CA--CCT---TCCAGCCCCTCTTTATTGGGAACA------CACACTGGGAATCATGTTTTATGTCC
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAACTTGTCTCTCCATCATTGGCCTAGCTATGTAT-CTGA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCACTTGTGCTCTGAATATAAACCAGGCAT-GCTGTAGTAACCACTTTGGCTCTCCATCTTTTTTCA-GGTCTTTCAGATGGACCCCATGGATGACCAG
29500 GACAGGAGCATGAGATGA-ACCCA--ATGAGCTAGGATGCCAGAGGAAAACAGAAGCAGGCCAGGAGCAGAGAGAAAT-CAACAGAAAACACATGGAGAA
29600 -GTAGGTTATTTTAGTGTAGGCATGAAG-----GGAACGGTGAATGGAAGGAAGCAAG-AGGCTTGGTTACAACTAGTCCATGCTT-TGGCTGTCTCATA
29700 GGAGGC----------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------GTG---------------AGCTGTAGCAGAAGGGAGGTAGCATT-AGATCATTCCACAGA--TAT-
29900 CCCTCACACACAAGATCATTGGTATTCCC-AGC-TTTTTACCCT--GAATTTCCC-TCTTCTCCT----TTGTTTGGCTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 GCTCCCTCATATTCCCATCT-TCCTCTTTGCTCTTTGGCTCCGGTATTCAGAGGCT-----CT-----------------------TTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTCTT--TCCTCCTCTTCTCCACTTCCATAC-TTCTAGCCTGCTTG-GCTTCACTTCCTAAGACCTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGCACTGTAAGC
30200 GTTGGGTACTTCCACT-GAAATCACTAAGCTCCACTAAGTGCAGTGGGCACT-AAAATCACAGTCCCACTGCAACTAAGAG----GAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAG-GGAGTACATTTC---ATTTTTCTCCT-TGTTTGTGTCCTC-ACTCAGCCC-------ATT----TCACA-TGAGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAAAGCTAGCAAG--GGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCACGACCTTCA------GCAAGGAAGAGTGAGAAGACTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----TATAGGAAAGCCCTG-GTGCTCT--CCATTGCTCCAGC--ATATTCCAGTTTGGCTCCAATGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGCTCAAAGGCCAGTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCTGC-ACAACTGAAAGCTATTT-ATCCTTCCTCCAG-TTGGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGCA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAACCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAGCTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACACATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATATAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 GTTTGTCTAAAATTACCCAACAGACTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCCTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCACGAT-GAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATAAGG-----GGGTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CATTGAACATGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGTTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AAAGAATCTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCAAAACATAGGCCATTACCTCTCACACCCAAACCAGAATTATTGCTGCAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTTATATTACTGAAACACATTTCAAATCACAA
31800 AATGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-GGAGC-AAAAC--AAAGACGTCATCACTAGG--GCTATGGAACCACGAGGCATTCAGG
31900 -AATCAGAATGCCAAACAAT-GCTCAC-------------AAATACTCTGAAG-AAAGCCTCAGCCTCTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTATG
32000 CATCTGTACATTTCAGCACTC-TCAATTGCCGTAATCTT------CAATAT-ACAAAA-TTAATCAA-GTGCATG-ACGGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATTCTCTCACAGGCTGATGTGAAGGGAATGTTAGTGGGCCAAATAG-------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά