Jebulon (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cariama_cristata_Schönbrunn_Vienna.jpg), „Cariama cristata Schönbrunn Vienna“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
Jebulon, Cariama cristata Schönbrunn Vienna, CC0 1.0

Χερσαίο αρπακτικό πουλί που ζει στην κεντρο-ανατολική Λατινική Αμερική. Η φωνή του χρησιμοποιείται σε μουσικά κομμάτια. Αναφέρεται ως είδος "ελάχιστης ανησυχίας" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAACGTGGGGAGAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAGTAGTATCAAAGATAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGACAC-------------------------------------------------
00600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01000 --------------------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCTTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCTGCCA-----------------------------
01600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
02000 ------------------------------------------------GAAGGGAGGAGGAAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-GAAAGTTAG
02100 TAATAAGCAAAAAGAGCCACCGGGAGGTAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCCGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGATA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCTCCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGAACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAGGAAAGCGTTCC--------TCGGTAACTCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCGT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGCGATCATCTTCACCCCTAGCTAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGATTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGTATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATGGATTAATCCCTTGTAAGCATCTTAAATTGTCTCTAAA----CG--TATATATG----ACCTGCTAACC
02900 CGTGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACTTGAAACCACAGGCAGGCACTTAAGAAGCAGGGCC--TTAGCTTCGCTTAGAACTGCACTGTTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTTT--TTTTCTTGACTCTGCCTCCATTGAGCCCCGCTGTAGGAGT---AGCAGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTATCGGAGAAATGGTTGCCAGTTCTGGCGTGTACACAACTCCCCGAAGCCTTGCGCTCTGTGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 CCCACCCCCCTGCTGGTCTTA----C-TTTA-TCTGGTTGTTCAGGGTGGCTGTGGGATC-T-AACTCGCCTTCAAGTTT--------------------
03300 --------------------------TT-TAATGAAATCAATACTC-TT-TGAATGAGGTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TG--AGGGAGAAATACA-GGGAAG-TCAAC-TTATGATATGAACCCGGGGAAGATACCTTTCAGGAAAGGAACTC-TAAAACAT-CT
03500 ATA---TGTGTCACGGTAGATTATCCCTTTGGACAGTGGAAGGAGTCTTCT--------C----CCCTT----------------------------CTT
03600 TTTTTAATAGGTATTACAGTAA--TTCTAATTAAGTATTAAA-TGAG-C-AAATCTGCCACCAGGGGG-----AA---------AAAA-AAACCCA-AAC
03700 ATATAAC--TT---AGGATAACTGCTTTGGTCCTCAAA-CACATTTTGTAA-TTTGAAGAGTTTATAGGTGGCAAGGCTTTTACTAAGGTTTTCTTATGA
03800 TATGTCTTCAAACA-GTTGAACT-CTGTCTACAGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGGTATG-AATCATGTTGCCTTCTGTAGCATGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAACTGTC--------------GTCTTTTGCAGCAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAGT-GACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTCCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTGGCAGCTCATTTGCGTGC-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTCACCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-TGTCTCCAG-TACACTCTCTATTGAGTAAATTAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTTGTGTCGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAGTAAAAGCCTCT--AGTCTCACAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCGTGAGTCTATTAAAATGGATCAAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-A-TTTT--TGGGAGAAGTTTCATTTTTCAGT-----------AGAACTAGGAGGGTTGGC-TT-TTTTTAGTGCCTCAGGCTTGAAGATGT
04400 GGAAGACTCCCAAACCAATTGTAAGAGTCAGAAGTAATCTTTCTTTTNN----------NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCGCCTCC
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTTCAGAACTACTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-TCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 AGAGGTCATATATCATATGCTCCAGAG-AAAAACAGTCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCT---GAATATG-AAAAATATCTGACAAATGTCAAAATTTCAGCAATCTTTCCTAAAGAATGTTGTCTAC-TCCT-TCCAC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGACTCTGCTTTAAAAT-ATTTGCTTTCACATCTGTCAGTACATATCATAATTAGTG-TTTGTGTTGCCTACCCTGCCACTCAC
04900 TTTAGGATGTTACAA--AC-CCCCAG-----AA------CACTT-AGGTGGCAC-ATCTGGTACTAGATAGGGCTGCAGC-TTTTGTGTGTCAGCAGTGC
05000 ATCTGGATTCACGTGT-ATTTAAGCAGCTAGCTCATAATTATCTTGAAG----------------TT-TTT--TTTGCAAGAATGAGG-TAGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCTTTT-GGAAGA--------------TG-TCTTTCAGGA--T-----TTCTTATTGAGGTGTGA-TTTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGCGTTCACCTGTCTCAAGACTGTC----CTGGCAGCAGTAGCAG-AGCACGGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGG--GT-GCTGGTGTTCCACTAG-AGCACTGCGCCTGACCCAGCTCACTCGCTTTGCTAAAATACTCTTTGTGTTGTATTATGA-GAA
05400 ATTTTAGTCATCTGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTTAGGTCA-TCCCGGTACTTGACTTGATAATCTATTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGCGGAAGACCCTTTGAATGGCTATGCTTATGTCTGGCAGTGTGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATACGACCAGTCAGATG--ACCTC-AT
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAACCTT-ACGATCAT-AAAGAT----AGACCGTAC-TCAGGTTTCACCCTAGCTTTTACTTGCTGTGAACAACGAAAGACG
05700 GTGCATG-------GCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTATC-TGAAGAAG---CTGCTACC-TTAGGG---TTTT--CTTGTCTAAAA
05800 AGGTTCAACAAAC-TGTTGCCAAATG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TACAGCT-----GTTGGGTGGTATA--CTAGTCAGTGCTACAGTGCA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTCCTTCCATGCCCAGTATTACAGGGGTGCCA--TTAGCGATCTT-AAGAA----AGAGTTCAGT-GTGTCA--AGT-----TGT
06000 CACACCCTGTGCTGCATCAGGGGGT-GGCTGGGAAGGGCTGTGTCTCTTACTGGTCAAGAAAGAGTTTTATCAGCTCTGCT-TCTGATGAGATTGTT-GC
06100 TAGTTGGTCTTGTGCATTGAG-GCC--GTT-GAATTGACGATGCCAGCGAGAAGAGG---TG--TTAGCGC--AGACTTGCTTAC-TGAATATGGTGTTT
06200 CTGCAGAGGTCAGTGAAC-CTCTTGTG---------------CCTGTTC---TGCAAGAAGAT-------------------TTAACTGAGAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTATCTTTGCTTAGG----GTACA-TAC-AGTGCATGTGGGGAAGAT-CCTCAG-TTTTAGCTTTTT----AAGAC--AGAGTTTG
06400 ATGGCAA--GGTGGCAAGAGCTTCTTGGACAGG--ACTTGATAGGATGA-TGCTACAGGTGAGCA-GGGTTGCAGAACTA-ATGGGGAATGCTT-AATGC
06500 CTGTGT--AAAATGTCTT-TTAGTTAGGGCTTGCACCTTTCTAATTCCTCAGTTCCTGATGT------GTTTACTGTTCAGC------TTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCACGG--TCTATTCTGTGACTTCAGACCATTATAGGAAGCTGGGCACTATTAATCACG-TAAGGCAAGGGAAGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGTTCAGAAGAAAATGTT--ATCTCTGACTCTGCACAG--AATACATCTT--TCCTTCACTTCTGATGGATGTAGC-TTCCCCCTGCCCT
06800 AGTCTTGGTTTTGA-----AGCCT--------------CGAG--GTAGGGCTTCTATTTGCTTACC-TTCGAAAAGCATCCCAATACG--ATATTAATGT
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTC-TAAGAATGTTTATAGTCAAGAGTTGTGTTTTCAAGGTAGGATCTTCTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGTAGGTTCCTCTTTGAGA-AGTAAGATG--TT--------TTCCTGGTTCACGTGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAATCCTGCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACACGCGAGGCCTA-ATTTGGCCCGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGC--TAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCGGCAAAGCTGACTTG-TATG----CT-CCCC-GTAGACCGTGTTTACT-
07300 ---TAGGTAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGAGGTTGAATAACAAGTTCCAACGTTTCCTGCTACTTCAA-----CG-ATCAGTCTTTTCACCTACTC--AA
07400 TAC--------TTCAGATCTGTTCTGTACTTGTTTGCA----TGCTTTCTGGCGTAA----CGTTAGAAGGAGC-TCTTTATTACAGTGTTA--CTTTTT
07500 AATGCT-GGAGTCGCTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGGGAAGTG-TATTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAATTGG-GCT-GAAAAA-TAAT--TG
07600 A--GATTG---CTCTTCTGC-TCTCACTTGCTTTTTG---TCCAAGTG-TT---TGACTTCTGTTGGCTTGTTCAGTTGTGGAAGTTTGAGGTGGACCTA
07700 CATTACTTCTGGGG----GG------G---GATTTGGAGCATATGTCCTG-CA-GTAAGTTTGCTGCCTG-TC--------CCC--ACTTACCTCTCCTA
07800 GGTTTGGAGCCTGTCATTTGGGATTCCCTTCAGATAACACTAAGCCA-TA-AGATACAATC---TTTTGTCTAA-GTGATTGTCTGGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTAAGTTTG-ACATAGTCTTCTGGAAT---GTATATTGTGGACA-CATTAGTAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGGAGGTCTGCTCTTGGT
08000 GT-ATTCTACTACTTGCTAGTGTAAATGTAGCTTCA-GAAACCAAGATGTTTGTG---AAGAGGCATTTTAAGAGCCTCT---CAGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATG-CAAGCAAGA-CCTG--TTATGCA---TGTTCATTTGGAGTTAAGTTTTAGGAAATGTTAGGTGATCCAGTCAGTCC
08200 ACA-GACAAGA-TTTTCT--TTGCTTGGGAGTTC--TTTCAACTTAATTGTTTCAGAACTGCAGTTCTG--------CAGTC-TG-ATTCCTTGCTGGGC
08300 AGAAAATCCACACAGGGCAGGTATGTTATGA--ATGCTACTTGAAAGTTT-------GTTGGACTTAGTCCA-----------------A----------
08400 --AAAAAC----------------C------------------------ACATTTGGAAATCAGGCTTCAGCTGTTCTTGTGCTAGTGGAGTT-ACTTAT
08500 TTTT-CTCTTTCCATGTGCTCGGTTCTAGACA-GACTGTA------------TCTTTGAGCATAATGTGACCAAAGATTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 GCAAT-TTAGTTCTGCCCT-CCTA-TTACGATGCAGGGCTGACTTCTAATGCTTTTGT-TTCTCC--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAGCTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTC-------TGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTTCATGCTGTTAGAGCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACTGG-TAACTTGGCACGTTCCTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTTGCTTT--AATCTCCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGACCTGTAAATTTAATGCATTCCT-CTTTGTACAGAG-GCTGTTTAAA--AGTCAG-CCGCTGGTGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT--------TT---CTTGGATAGCAAGTTAGACAATGAGGTCAATATAAGAAG-CTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAGTCTATAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATA-GGGAGGGATCTACTGCAAAATACGGTTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAATTCACAAGGGATGCATAGTGCATATTAGGTAGAGCTC-TAGTATCCTTTTAAATAGGAGCAGTTCTCTAGTCAGAAGCATGATA
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCCTGGAGAACTTCTAGTGATTCTGGAGTC-TGATTT-CTTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTGGGTATTAACAAT---
09400 ---AA--CAC--TATAAACTTGAAAGT-AG-TAGCAAGACATACTAGT--TGTAGGGGTTAGGATTTAGTCCT--GGAGGAGTATTGTAGGAC--CTCAT
09500 ATCATGATTGCTCGTCTGCTG-AAAGTGGTGGAAATTGCCTATGTGTTTTAGAGACAGTAGGCTCAGGCTCTGAAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGCGCT
09600 GGAGGAGGTTTAGACTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTTACC---AAGAGGTTGTTCAAACACTGGAACAGGCTTCCCAGAGAGGTGGTCAGTGCCCCA
09700 AGCCTGTCAGTGTTTAAAAGGCGTTTGGGCAATGCCCTTAATAACA-TGCTTTAGTTTGTGGTCGGCCCT-GGAGTGGTCAGGAAGTGGGAC-T-AGATG
09800 ATCATTGTAGGTCCCTTCCAATTGAAGTACTCTGTCCTATAAAAGTGTAAGGAAGAAAATGC--TGTCTTGTTGGGACTGTTCTTAAACCATGCCTTCTC
09900 TGCTGACAATGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCATTACCTTTCTAATTGCACTT-ACATGATAAAATTGTTTCAGTGCAGGAATGG---ACTTTCAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AAAAAAAA-TATACAGTATTTACTTTGTATGTGTT-AC---AGCAGTAACAGGAACTGTAATGCAAAATTT--TATATGGAAA
10100 G-----TGGGGATAC-TTTT-AAGATGTTCTCAGTCAACCTGTGCAGATTCTGAAAACACACTGCAGAAGTACAGGATAAATGACACATTTACCTCTT-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTGCATCCTAGCAGATAATG-------TTTCTATGGGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAA-TTATGCATTTTAGTTTGTCCAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GTCTTGCAGGT----CAT-G-TTTTGAAAAAGGACT---TAAATTTAGTACTAAGGACTGTA-TTCATGATT--TTTTT-AAA
10400 GTCAG---------ATATTTTTGATACT-A--TGCCTTAGAGGTGTAACTGAAACTGACTTTCTTAAACTGAACTCGTAACTGGGATCTGTGCTTGGGCC
10500 TCTTTTCCCAAGGCAGTACTCATGCC--ATAGGGCAGT---AT-AAGAGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTGTACTGTCATGCTGACACAAGGTCATATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAG---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCATGTCATCTGGATTACAGTATACTGCATGTAGCTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAATTCCCTATTCTTCCTAG-AAATAG
10800 AATTAGTTTTTAGCAGGAGATGAC-T--TAC-AAAACTAGTCTGCAAGAGGTGCATTTTGCTACCCTGCTT-TTT--TTCCTTAGCAGCTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAATA-T-----TT--T--TAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGGTT------TTGTGT-ATCTGTGCAGTGCAGAC
11000 CTGCA-TGGTCGTTCTTTTTGGTATTGTCAGGCTGGCTAGCGTGGCATCTGTGTGCAAA-GCTTGATTGACTCTATTGACTCTAGAAACTGAGGTAGAAA
11100 AGCAT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTTTTGCAGC-------TAAATAAATCTATGTTGGCTTCAGACTTCATATGGCCCTCAT-AGGG
11200 GTCACTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGGTTGAGTGATTCATTCCCTTCCTTAAGG----TATA--GTGTTAA
11300 GGAAGCCCGGAGAA-GCA----GATGATCTTGGGAACCTGG--GATGTCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATGCAAC--AAAGTGGCTGTAGAAATGT
11400 G-GGGGATGAAGTGTTGAAGTGTCTGGATGA-GGAAAGCAG-----ACCTCG---CTTGGTGCCCT-----GGGAGTGAAGATGCCAGCTGGTGTGGGTT
11500 TGAGGCCTGGAATGTGAAGTTGTTGAGACCTGAACTTTGTGTTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTAGCTTTAACTCTGCTCCTGAACTGCTGCTAGATAGT
11600 GTGTCAGACCTCGGGCAAATAAACATTGATGTGAGAGGGTGTGGTTT---------GTTGTTA------------------------CCCCCCCATAAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATCCAAGTCTTAACATATTTTGTCCATGTTATTCTGCA-----TTGTG-TAAGTGCGTGAGCTAGAAAATAGAACTGACTAATTTG
11800 GACAATAAATGGGATTAAATGGAATAAGTAAAT-AATG-AAAAAAGATTT-GGTTTTAATTATCACTGCCAAA--GAAATACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAG---CAAATGCTGCAGTGTTGCCCTTTAGCGCATGACAAAGATTCAGGTTGAACTTGCAACTTT--CTGTGTTGATGCCCGCTTGTGTAGCGTTACTA
12000 TTGGTGATTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGACCCTGCGGCCA-TCTGGGGGACTGAGGTTGAAAGCAGTGAAA-CAACCTTTAGAG----CATAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCACGATAAACTTAATATCAGAATTGTAATGTGCATGACCT--TAAAGTCTTGCTA-TTGTAAGGCCTAAGCTGAAAT-TCATTTTAGCAATG
12300 CAGATAGCTCTGACGAC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGGTGCAGTCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGT
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGTGTGGTCATGTGCAATGCTGAGCAAACTCATCATCTAC-CGTATCGCTGTTATCAACCAAGTAC---
12500 TTCTAGAGTAACTT-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTAATGGATTAATATATGAAAACGTAAAATTGAGCATAAAAGATGTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGATGGCCCATCTGTTGTTGGTGG-GCCCCCCTATTGAATCACTGACGC-TTGCTGATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTTGGTCTCAGTCCATGATTA--ACAACTTGTGAAT-GTTGTGGAGAGGGAGGATGTCAGCAGACAGCTGGTATCT
12800 AGGAGGCAGAGATGCATCT-GTCCCCCAGTAGCCTGGGCATGAT--GTAGTGCATTTGACTCCTGGTAGGTGTAGGACTG---T-GATGTGTTAATGTTG
12900 GTACATAATTATAGGATTCAAAACTTCCCCA-AAGAAAGTACATTCTTG---ACCT-TC-----------------------ATAGTGTAAAT---TAAT
13000 CAATATGTGCTCATT----GCTAGCTTCTTCATAGCAGGTATTCTGAGGTCTGCAGTCTTCTCCTGAGCTGTTCTAGGGACAGTT-GCAGTGGACA-GCC
13100 AGGGATGATTGCAGC-GAAGTAAGGTGTACAA--ATATACTAGTCACCTAGTTATCAGTTGCTG--TG-T-GTTATGCAGCACA-T-GGAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCCAGGTAAAATGTTGAAATCTGACTGGTGGT--GAGCAGACCTCATGGATCAGG--TG-TACCTGTCTGTAACACCATGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----AGACCCTAGTAACGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCCTCATAGTGCTTGGCAAACATAGCAGCCAAATTTGTT
13400 GCTG---------------------------TTTCTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGCCATAGATTATTTTGAATTGGC-TCTTAAAACTTGAAT
13500 AACTACAGCTATTAATGGACTCTCTTACATGTGCGAAGGG----ATGTAAT--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTAGAA----------AGGCGTATATGCCCTCTACTT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACAAGGAGGATTACTTTCTGG-AGTCATGTTGGGTTGTTTATGAGTTGA------------TTGTGGGTTATAGCCCACCAAGGTCTTCACTGAAAAGG
13900 GTTCCCTACA--TCTCCAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCCCTC-TTTTGTAAGGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTACGAGTG-TTGC----AATGC
14000 ATGGGGTTTTGTTTGGTTGGGTTTTGGGGGGTGGTTTTTTTTTTTGT-------------TTGCTTTGTCATGCTCAAAGAGCCTTCT-ATAGC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-TATTGGTACTTCAGA-GG---TCACTTC--G-TCACTTTCAGCTGCTTGAAC-AAAC-TAAGTTGATAGAA-CTTTTTTTTCCTTTC
14200 TGCTAAACAGAA--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGTATGAGCCACATTCTTGGGATCCTTTCTGAGGTACTATCTCCATAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTTGTAAAGCTTCTACT-AATGCTGTGTATTCCTGTGTGCAGTGGCCTGCAATTCTTGGGTATC-AGAGAGTTCT
14400 CTGATTCCAGTTCTCTGGAGTACTGGGCGTTGCATAAGCCCCTAAATACAGAGGCAAGTCCAGGA-AGGGTGCA-----TTCTTCCTGT----AAG-AGT
14500 GCAATAAAGCTACTATAGGTGAACATCAAACTTT-TGGGGGTTGTTCTTCTCACAGCT-GTGAGACTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTG-----------
14600 CCTCTGGCATTGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCCAGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCTCTACTTGTG-AGAAATCTT---AAGTCCGT
14800 TAAGAAGCAACT-GCCAGTTCAGTGAATTAACTCCAGCCTGTGTGCCTGCCTTCACACTGGAC-AAGGTGTCTGTGAGATCA-GGGCAGAAAACTGCC-C
14900 CTTAGGTTGG-GC-TGA-CG-----GAGGTGGTTGGCACTAGAAAGCTTTCTGCTC-TCTGGAGAGTAATGGGGCAGCGCTCTGGAGAAGAGC--GGAGG
15000 CTCAAGGCTAGCTCTTATAGTAAAAGA----CAAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTC-TTTAAGGCA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 ACTT-AAAC-TTTGTCACT-ATCTGCCTTGA-TAAAAGCTGGGCCCTTTCGG-TCGCAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTGGTAGA---TGTTGCTGGTGCT-
15200 GCAGGGGCTG---------------TT-AAGA-GCTGATGCA--------------------------------GAAAAGAGAAAAA-------------
15300 ------------------------TGAACCAGAGGCAGTCAGAAAGCTCCAGCC-TGAGGCT---CTTGCAAGCTTTGCATCTTCAGC-TG---------
15400 ------------GGGTTTTTTATTTGTTAGACT--AAGTAAGGTACAGGTATTACTAAAGTCTCTATGCCATTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 TCAGGGCAGCTTTCACTGATGATTGA--TGCTTGGCAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAGCAAAGCCTTGC--TTTTTGAGGTGGCTCTTA
15600 AGAAAGA-GAAAGCAAAA-CTATTTTGATCTAAGAGTTGCTATCTC---TAACATTC-AGGG-TGCCAGTGAGAA----------TTTGACTTAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTCCTTAATTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-TTGTAG-GAAAGAATGCA----GAG-T
15800 GATT---GCAGCTGGAGGGCTCACTGCTCTTTCTGGATAGGTGCCATTGGT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAATTTGAGGTAG
15900 CAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGTAAAGGAAA-CTTCCCAAGGCTCTGGAGACCCTTTAGATC---TATAGTCTGTCATACAGTAGCT-TTCACA
16000 --AAACAGTAGTTAGTCCTCATTAGCAGTA--CTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTGCATTGC-AACTGAATTAACATTTTGATGCTTG-TGTTCT
16100 AGTCTGTTACTACTTTATACCTCTTACAAATGAA------------------------------TTATCGGTTGTTGACTATAAGAAC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TATCTATTCTGTCTGCCTGTTACGTACTGAATAATGAA--------------------GAGAGCCTGCCTTTGA
16300 TGGGCAGG----GGTGGGGAGGGATGCTAGCAGTGTACACCACGCGATTGTACCCGGAACCTTGCTCAGGGCAGTC-TAGGTTTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 TAGTAAAGCTGATGGCACGTC-GCTCTTCTTCCCTG-CCAGGGGCTGGCGGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TCCCGAGGCTGTGTCTGTGAGGGGCCTTGG
16500 GCTGCTC---TTGTAGTGAGATGATGGAC-TTCAGTGGTGGTTCAAAGTGACAAGTT---AGCTGAAGTTAAGAGAAATGCATTGGAGCAAATAGGGCTT
16600 CAGAATC-AATAGTGATCTATTTCAGTGTTTGAGGGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGACTT-TAGCTATCT----GAAGATCCTTG----CATTT
16700 GAACATACCGACTAGCTTTCTAATGGTATTGCAACA-AGAATGGCTCGTGGCTGTTGAGTCTCCTATGATGTTCTGTAGGACTTCTAAATGCATCAAACT
16800 GCAAGTTGCATGGATTTGCTGAAGGGGTTATAGATACGTC-CATTCAAACTAAAAG--TGTTCTTGGAGAGAC-GAATGCTCTTTCATGAGCAGCAATTC
16900 AGGTTAGACGGCAAAAGT--TGTTCCTTGGATTAATT--TCTTGTT-AGGGAGGAG--TGTTGCAAAATGCCAATATCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 TTGCGGCATT-ACTTG--------------------TTTTTTGTCGAACTGTTGCATATTGAA--GTGTA--TGTATA---AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TGACAACATAAGCCTTTCTTTCCTTTCAAG-TAGGATTAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCACTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCAGTGATTG----TT----TTTAAATTT--ATACTTTGATTTACTCTG--CAGTACTAATT---ATTGCATACT
17300 GCCACTGCCACA-G-GACGTGTTCCAAGGGATGTAT--TAGTTTTACACTGTGCCAACTTGAGC-ACCTAGG---CTGGT---TGCAGT--AGAAAAGGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGACGAACAAAATGGCTGTGAATACCAGCCAAGCTGGTAGAGCAGTCA-----CGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTCTTGCTCCAGGGCAGCACTTCATGATGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTGATGCAGTTGGCAGGGCGGAGAGTCTTCCTGTTGGATTCTTTC
17600 CT-GTTTTATCTTT-TATTAGATCGGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTGC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAAAATGGCAAAGCTAGAGATGTGAGAAATCATTCCTGAAAGACT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATACGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-ATATGTGCAGCAGAGCCGGTGCATGTT-GTCAGCATGGATAGGGAGGATTCTC-TGTT--ACAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAAATTCATAAG--AAAAAAGTCTCTTTGCTTTAAAAAAA-------------------
18000 -------------------------------AAAAAAATTCAGATAAAA----TGTAATTAGTGCACAGCAATG-----CTTTCACCTACCAAATTAAGT
18100 CTGTAA----AGAATTGTTAATAACTGTGTTCACTATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTTTA-G-----TCTTTTTGGCAGGG-----GGAGGAGGGTT
18200 GGGTGA-TATTTGAGGAAGTTGTCAATGTCAAAACTT-CATCTAGCTTCAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGATGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGTGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCTGATAGGAGAATTGAG---CA--CCTCTTT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTATCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAATG-----AAC--ACACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACGAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGG-G-TTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCATTC-CCATGATAGCAAC-TGAGATTACCGACCCTGTGCTGCCCTTAGTGCAAGGG----TCCTC
18600 --ACCCTTCTAAGCAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-AAAATGCTTGA-TAGCCGCGTACGTGAGCTCTTAGGG-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATATGCTCGCTACCACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTCTTACAG-TGAGA----ACTTTTGTTTAAGAACTTTAAAACCCTTCCCGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAACTGAA-CTACAGCATGAGTGTAG-TCTGAGTG-GAAACCCTTTTGACGTACTTAATGTCCC-TAGGACAGCTC--ATACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGCATCTGCAGTGAATGCTGGCGCTACTGCATGTGTCAGGCTGTAGCCC--TCATTGTCATTGAGGATTATTTGTC-TATCAC
19000 TT-GTCACTCATCAGAGGGC-AGATTGTTGGGACTTTGTAGTGTTA--TGAGA-TTGTCTTTCTTGGAAACCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TCCT-----CTGAAGTACTAATACATCTTGCTTCTAATATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACAACAGTGTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 ACTGTCT-------GCAGGA----CTAAGT----GTCAAAG-------AAAAA-ACA--ATCTGTGA-TTAG----AGCCTG-AAATGGGGCAATGAAAT
19300 GCAG-----CTCAACTCAGTGTTTAGAAGATGATGGCAACGGGTGTGGG------GGG--GAGCACTTCCGGAACAGGCAGA-TTTTGACAGAGT---TG
19400 CTTATGAGAAGTAGA-TTAAGAA-TGCA-TTTTCAGAGCACAGCAACCTGGTTTCTCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGACATTAGTGAAGAAT
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGCCTAGATGGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTCC
19700 TACACAAAGG------------AAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTATTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGGGTGCTGACTGAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGTTTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCCAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCACTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCGGAAGCATACTC-TCCGCAGCTTGAG---GTTGATAT--ATG
20000 TATACTAG---TGTT---TCCTAACTGTACTTGCTACTT--AAAGTTA--------CTTGCACAGTAGTGAACCTTGA-CACAAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC---TCGTCCTTC-CCTTAAGACTTACATGTTCTCCAATACTT-ACAGACTATAAAATGCTGCCTTTGTTCCTGCTGTGAC-TGCCTCCTAGCGTGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTGGGTCTTC-TGGAATCTTGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAC
20300 GCTTTG----ACAGGGTGGGTAGGAA---CCTGCTGCACTGAATTAGGGCAAAATCCTGAA-TTTG-GAATGGTTGCACACA----GAGCAC-TCTTGCA
20400 GCCCCATCAGGCAAAGAAGATGCAGTAC-AACAAGGAAACAAGCTAGT-AGA---GGGGAAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCATGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TTGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGATTCAT-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTCACTG-TTATGAC-TTT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTTCCTGGAAGTTTTCTTGG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGATGCTAGAGATGCCTGCAGGTAGGGCCACGAGAACCGAA--GGCTGTGCCA---ATTGCCTTCAGCCTACCAGCATGAGTTT-TCTCTG
20800 CATTCT-GTCTGAGAGAGCTTAATACCTTCTAATAATAA---G-----CCTGGGGACATACCTT--ACCTGAA--GCATA-TAGGAC-TCATCAAGAGCT
20900 AAGGATAACT---TTTTTTTTGTTACTCTT-----TTTTTTATGGGCAAAG-GGGCTA-TTGAG--TG-TAAGTGCTTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGAGAGGGCTTGTCTT-AT-----------TTTGATTCAC---GTGAACCCAT----ATAGAATCC-ATATGCAAGTACAATCTGTCCCCTTAAAAGC
21100 ACGGACTCAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCAGTAGTG---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCACAAGT--AAAGGAGAAATGGAAAGGAGG
21200 ATATGGATGGGTTATGTTGTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGCTCTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACTGCCGTATGTCTCTTGCCAGCTGTTGTACGGTGATGAGGTCCTT--CGG-AGTGCTGAGGCTGTATGGCACTGCTCAGTTTGCTGTACTT---AT
21400 ACAGAGGGTCTGAC-AGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAGTGAGAGCTCTTTTGTT-TGTGTGTGTGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 -T--GTTAAGCTGTGCATCGTAGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTATATTTGCATAAA-TTTACCT-GAATGGG--G
21600 AGGGGCATTGA--TGTGA-GACAGTGGGATTT-ACTC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTAA-AGAGACAAATCTTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACTCCCTCTGGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCACTGTTCTGCCTGGGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTCGAAGCACCCACTACT--------TG-AGATT-A---GAGTCCTATTCAAATTGGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TGTGGAGATTGGA
21900 --GGGACTCTCAAA-GGACTTGCCCCTAAATTATGATGATTCTGACAATTAATGTAAACATTCCTCTGCAT--GGATGAGACTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGCCTCGCTCT-GAAATA-CCCCTGAAGCCA--TG--CA-TGTG-TTATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTTCTTTCTC
22100 GTAG--TCATCACCATGGCTTTTTAACCT---TGGCATGGCCTTAAAAACTTTGGGACCACTGTTGCCCC--TAGATGTAACTCCA---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGAGTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGCAG----CCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCATGCAG----------------------------------------------------------
22400 -------------------------------ATGCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGCGGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCTGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAA-----AACCCTGAAGCAGATG--------------CCAGAGTAGTG----CTAACTGCTAGATACTGAAATGGC
22600 ACCCTCTATGTGTGTTAATAAATCCATGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTCCAA-T-TGAAAAAAATTGAACTCATAAC-----CGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAGGACTTTTAACTTCTGCCTTTTTCTAATGTAACATGCT--CTATGAGGTGAATAAC-----------ATTAAAAAAAAAA
22800 AAAAAAGAAAAAAGAAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGGTATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATATCACCAACGTACGCAAAGAGCAGCCAAAGAAG-ATGTTATTATTTGCAGAATAGCAGTAGTAGCGTATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ACAATAATGTGCATATTTTCTGTAAGAAACGGG-GAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACAGCGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCGAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 ATACAATGCTGCGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTACACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACGTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCAAGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTCTTCATGTTTCTGTTGCTA---A----GGAGGTAGC
23900 AAAACTTTCATTGTAAACTTCAGTTTTCAGCTGT-TTAAAACTTACTGGTAAAAAAT-AGCTTTGGTCAAAC---ATTTTGTATGGAGCATTACAGCTGT
24000 GGAATAACTATTCTATTAAAAATAAAAGATAATTTGTCAATTCTGCTGCAATACTGTGGAACTACT-GAAAAGTAAGCATATTGGGTTTGGACCTATGTT
24100 AACACTCATTACTGAAACAAGCATTGTTTTGTACTAATAAATGTTGTGGACATGTTATTCATGACAGTATACAGTAATTTCAATATTATAAAGAAA-CTG
24200 AAATGCCTGCTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCATTTGTGCATGCAAAGCAGCTTCTTATTTTATTTTT-ATTATATTTAGTATGTGTAAACAAATATTCTG
24300 ATTTGACAA---------CCCAGAAACCA--AAATTACTGCAAAGCCATAGAC-AAAAATTCAATGACATG---AATAAA------------------GA
24400 TAT-AAGCAAGCTCA--T--TTTTTTGTCTGTTGTTT-------------------GGTTCACTCC-TT----AGGTTAGCAGAC--TT----TGTCAGG
24500 --AGAGTGGTTTCTTTTATTGAA-------CATATA--TTTGATCATTCGCAATATGTAGAG-ATCCTTT-AAAAA--ATGATCAATGTCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAATTGCCAGCTAAGGTGTTGTTAC-------TATATTACTAA---T-TTTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACACCTA-------
24700 --------------------------------------------------------------------TGCCTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 AGGCT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAGTTTGGCAGTCAGGGACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAGG
24900 GGTGCAG-GTGAGACACAAGTGATGTATGAGCCAAACTCCAGC-TTTGCCACTGCCT---CTATGGGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACG-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACTAGGTAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAATATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCAGAAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTGTTTGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACCTTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACGAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAGAAAAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGCGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A-------
26100 -TTT-TTTT-------TTTTAGACTGCTC-TTT-----TTT-T-----CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAGTTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-AGAA
26300 ATTTCGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTGCA-AAAAAGTCTGTTGTGCATTTAGGTGGAAGGAGCTTTA-CCCATTAATGCCA
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGA-TAAAAA-TGCCAACGT--------GAG-AAAAG--------GAGAGAGAAAA---AGACAGAGAG
26500 AG------ATC-TACCCTAAGAGCTTGC-GTTTTCGGTATGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------CCTTAACCGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCCGACGCTATTTCCCCATTTCAGTATTTG-TTTCGCGTGCACAGCTCTTTACTC--TGGTAACATTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTTGTTCATTGGGGTTTTAT-ATC--TGCC--GCAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTATAGTCTAATTAGTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCCCTCTGTCTGCTGTGCTT-AATGTTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGGGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---A---------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 -------------TTGGTAATGTTTG--TGTTACTTATTGTCTGTTAA--GTAAGGACACTGAAAATGCAAGGACCATGACTGAAATGTGTGTCAGGGTT
27400 GCCAGG---TAGCTTTCTCCTCAGCTTCATGA-GCGTT--CTGTGTGTCAGACATCAGTGGCTGATAGCCATGGGGA---GGTGCTGGCTGGATCCGTG-
27500 -TCACTCCTGATCGCCCAGCCTCCT-AGCAGGGAAACGGAGGCAGCAA-------GGTGAG-GGGACTGATGGAG---GGTGCACAG-TGAGAGCTGG--
27600 -CAGC------------------AGAGCC------------GTACTCGA--CCTCTGGGGCTGCCAGTTCATGGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGA-TTTTTCTCTCTTCACGGGACT-TGTG-ATTCCTGAGGGAGCCAGCACACAG
27800 CCA---TCATGCTGTCTGCCTGGCCC-------CCCAGATGACACTTTGACCACCCAGCTGAGGTTTGGCCCTGTG--GTCTGTTCTTCACCCACTG-AC
27900 TCAAAGTGGAGGTTCTTCCACCCAGCCCTGCTCTGATTCAAAC-TCCCTGCAGTCAGTCTGTGTCTTCACC-ACTCCCGCCAGCCTTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCTGTTCTGTGTTCAGCA-AAAGCCTGTAGAGCAGTAC---CAATGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGGGTGTTGCTCTCCCCTCCCCCTC-TTTC
28100 CTTCTCTGTTGCTACTCACTCCACCCTCCCCGACTCTGCGCTTTCCCTCTATCTTCTCTGAATCCTTCCTCCTCTTCCT-CCCCCT-ACCCTTCCCTCAC
28200 TCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCACTGCGTTTCCTGC
28700 AACTGG-CACCCCCTCCCCACACTCCTG----------GGGGCTCCCCCAGCCCGTGAGCACACATTTGTGCTCTGCACAG----CCTGTC---CACTGC
28800 CA-TCC--------CCACCCC-CT---CTGCCAGCACCAGCCTCTGCTTTCCAATAACCGG--CTCTCACGCTGACAGCTTTCGCGTGTG----ATGCCT
28900 CGGAGTCAGAGCAGC----------------------GGCAGCAGCAGCAAGCAGCTTCCGGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--GCGGGCTTCCACACAAG
29000 TCACAGCCGTGGCCAGCCCTGCCTGTCTCTAAA-CAGC-GA-GGGGCTTAATTGCTCTGGAGGCCCTCAAGG-CCCATCGCCTGCTCCCTTTCTTTTACA
29100 CAAGTAATGCTATAAGCC--TCCCCCTGTATGTTTGCTCTGGATGCTTTTC-------TTCTTTATTTTGGTTACTTATTT-AACCAATCAATCTAGTAC
29200 ACGATATGCTCCGTGGTTATTAATTC--------CA--CTC---CTCAGCCCCTCTTTCTTGGTAGCA------TACATTGAGAATCATGTATTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGAAGGCAGCTTCTCTTACCCTCATTGGCCCAGCTTTATAT-CCTA-------AAGCTGTGGCTGGAGCCTG-----GGATCTGTCC
29400 CCGACTTGTGCTCTGAATACAAATCAGGCAG-ACTGTAGTAACCAGTTTTGCTCTCCCTC-TTTGTCA-GGTCTTTCAGACAGACCGCGTGGGTGACTGG
29500 GACAGGAGCGTGGGATGA-ACCCG--ATGAGCTGAGATGCCAGAGGAAAACTGAAACAGGCCAAGAGCAGACAGAAAT-CAACAGAAACCATGTGGAGAA
29600 -GTAGATTATTTTAGCATAGGCATGAAGGAG--GGAATTGCAAATGGAAGGACGCAAG-AGGCCTTGCTACAGCTAGTGCATGCTT-TGGCTGTCT----
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------------------------------------AAAGCGCCAAGACCATCCCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAATAAGATCATTGGCATTCCC-AGC-TTTTTACCCT--GAATTTCCC-TC--CTCCT----TTGTTTGGCTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 GCTCTCCCATGTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCTCTGGCATTCAGAGGCT-----CT-TTTTC--------GTTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTTT--TCCTC-----CTCCACTCCCACGC-TTCTAGCCTGCTTG-ATTTTGCTTCCCAAGACCCTTGCTTCTG--CTCAC-TTGCAGCAGTGTCAAT
30200 TTTGGGTACTTCAACTAAAAATCACTAAGTTCCACTAAGTGCAGTGGGCACT-GAAAT--CAGTCCCACTGCAACTGAGAGAAGTGAGTTAAGCC-TGTG
30300 GTAT-GGAGTACATTTC---ATTTT--CCCC-TGTTTGTGCCCTC-GCTTGGCCC-------GTT----TCATA-TAAGAACTCTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAAAGCCAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCGTGACCTTCAACAACGGCAAGGAAGAGGGAGAGAACTGCTCTTA-CAGGCGG-----G
30500 ----TATAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCGTTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCCACCG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCT-T-TTATCTAAAAGCTATTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGCAT---AACCTCCCACATCC-TCCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTTGTAGCCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-GTGCCACACTTCGCTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCTTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCGTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACCGTCGCTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAACTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACGCAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATAACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCACAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATACGTACTGGAAATCAGGGT---TTTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCTGAATGTGTGAGCTCCCCTT-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTATTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TCACTGTGT-AGG---TTTTTCCCCTTCAACGTCTTCATAACAAACAATTTATCCCAAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAACACATGCCAAATCACAA
31800 AACGCTGCAGCA----TTA-CTTCTTAGGAAATGAGG-TTC-GGGGC-AAAAC--AAAGAGGTCATTGGTAGG--GCTACGGAACCACCAGGCATTCAGG
31900 -AATCCGGATGGCCAACAAC-CCTCACAAAGAGACAGGGGAAATCTTTTGAAGAAAAACCTTAACCTCTAGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 CACCCGTACGCTTCAGAACTC-TCAATTGCCATAATCTTTGAGTGCAATAC-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ACGGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCCC-TTTCTCAAGGATCCTCTCAGGGGTGGATGTGAA------------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά