ALAN SCHMIERER (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VULTURE,_TURKEY_(4-6-11)_patagonia_lake_state_park,_scc,_az_-01_(5595821123).jpg), „VULTURE, TURKEY (4-6-11) patagonia lake state park, scc, az -01 (5595821123)“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
ALAN SCHMIERER, VULTURE, TURKEY (4-6-11) patagonia lake state park, scc, az -01 (5595821123), CC0 1.0

Πτωματοφάγο πουλί που ανήκει στους γύπες του Νέου Κόσμου. Ζει στη Β. και στη Ν. Αμερική. Αναφέρεται ως είδος "ελάχιστης ανησυχίας" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 -------------------------------------------CCCGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGAAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGAGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGCAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAATCGGGGAGGA-C---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTGAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAGCTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCGGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATGGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA--------------------------------------------------TTATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCCATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACACCCG-A---ATACGCGGCGCCGCCGCC
01600 CGAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAACATCCCGATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATAAGCTTGAGCGAACGCCGATGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGGGAGGAGCAAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-GAAAGTTAG
02100 TAACGAGCAAAAAGAGGCACCGGGACGTAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCTGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAACGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAGTGAACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAGGAAAGCGTTCT--------TCGGTAACTCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCAT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGCGATCATTTTCACCCCTAACTAA-CGCCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TACAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATGGATTAATCTCTT????????????????????????????????????????????????????????
02900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
03900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
04900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
05900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
06900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
07900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
08900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
09900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12700 ???????GTAAGTTAAAACTGCTTCTTGGTCTCAGTCCGTGATTA--ACAACTTGCAAAT-GTTGCGGAGAGGGAGGATGTCAGCAGACAGTTGATATCT
12800 AGGAAGCAGAGATGTGTCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCGTGAC--ATGGGGCATTTGACTCCTGATAGGTGTAGGACCG---C-GATGTGGTAATGTTG
12900 GTACATAATTACAGGATTCAAAACTTCCCAA-AAGAAAGTAAAGTCTTC---ATCT-TCGTAGTGTAAATTAATAGATACTTGTAGTGTAAAT---TAAT
13000 AGATACATGCTCATT----GCTAGCTGCTTCATAGCAGGTATT-TGAGGTCTGCAGTCTTGTCCTGAGCGGTTCTGGGG---CTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-G----AAGGTGTGCAG--ATATACTAGTCACCTAGTTATCAGTTACTT--TG-T-GTTATGCAGCACG-T-GGAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCCGGGTAAGGTGTTGAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCATGGATCAGG--TA-TACCTATCTGTAACACCATGTCCTGCTTC
13300 TCGTGAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTAACGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCTTCATAGTGCTTGGCAAACATGGCAGCCAAACTTGTT
13400 GCTG---------------------------TTTTTTTAAAGGCTTTCTTGTTAACTTTAAGCCATAGATTATTTTGAATTGGC-TTTTGAAACTTGAAT
13500 AACTAGGGCTATTAATGGCCCCTCTTATATGTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGCGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGCTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCATATATGCCCTCTACTT-CTTCAGTAAGCCCTGA
13800 GACAAGGAGAATTACTTTCTGT-AGTCATGTCTGATTGTTTCCAAGTTG-------------CTGTGGGCTATAGCCCACCAAGGTCTTCACTGAAAAGG
13900 GTTCCCTACA--TCTCTAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGGTGCCCTC-TTTTGTAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTTTGGATC-TTGT----AATGC
14000 ATGGGGTTTTGTTTGGTTGGT---------------GGTTTTTTGTT-------------TTGTTTTGTCATGTTCAGAGAGCCTTCT-GTAGC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-TATTGGTACTTCAGA-CA---TCACTTC--A-TTGCTTTCAGCTGCTTCAGC-AAAC-TAAGTTGATAGAA-C--TTTTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAGGG--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---GTTT-TAAGAGCATGAGCCCCATTCTTGGGATCCTTTCCGAGGTATTAGCTCCATAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTTGTAAAGCTTCTACT-AACACTGTGTATTCCTGTGCACAGTGATCTGCAATTCTTGGGTATC-AGTCAGTTTT
14400 CTGATCCCAGTTCTCTGGAGTACTGAGTGTTGCATAAGCCCCTAAGTACAGAAGCAAGTCTAGGA-GGGATGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-AGG
14500 GCAATAAAGCTACTATAGATGAACATCAAACTTT-TAGGGGTTGTCCCTCTCACAACT-GTGAGACTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTGCCCAACACTGT
14600 CCTCTGGCAGCGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCTCTAGTTGTG-AAAAAT-GT---AAGTCGGT
14800 TAAGAAGCAGCT-GCCAGTTCAGTCAATTAACTCCAGTCTGTGTGCCTGCCTTCACAGTGGAC-AAGGTGTCTGCGAGGTCA-GGGCAGAAGATTTCC-C
14900 CTTAGGTTGG-GC-TGA-TG-----GAGGTGGTTGGCTCTGGAAAGCTTTCTGCTC-TCTGGAGAGTAATGGGGCAGCGCTCTGGAGGAGACCAGAGAGG
15000 CTCAATCCTAGCTCCTAC----AAACA----CAAGGTATCACT--TTGCCCTTGGACTCCTG-----TCCTC-TTTAAGTTG------------------
15100 --------------------GTCTGCCTTGA-TAAAAGCTGGGCCCTTTCTG-TCATAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTGGTAGA---CGCTGGTGGTGAT-
15200 GCAGGGGCTGATGAGCAAAGAGCTATT-AAGA-GCTGATGCA--------------------------------A-AAAAAGAAAAA-------------
15300 ------------------------CCAACCAGAGGCATTCAGAAAGCTCCAGTC-TGAGGCT---CTTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGC-TG---------
15400 ------------------TTGTTTTGTTACACT--AAGTAAGGTACAGGTATTACTAAAGGCTCTATGCCATTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 TCAGAGCAGCTTTCACTGATGATTGA--CACTTGGCAGTATCAAAGGAGAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTCAGGTGGCTCTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGCAAAA-CTGTTTTGATGTAAGAATTGC----TCTC-TAACATTC-AGGG-TGCCAATGAGAA----------TTTGAC-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTCCTTAATTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCA----GAG-T
15800 AAGT---GCAGCTGGAGGGCTCGCTGCTCTTTCTGGATAGCTGCCATCGGT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAGA-CTTCCAAGGGGTCTGGAGACCTCTTAGGTC---TATAGTAGGTCATACAGTAGCTCTTCACA
16000 --GAATAGTAACTAGTCCTCATTAGCAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAATTAATGTTTCGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTCTGTTATTACTTTATACCTCTTACAAATGAATT--------------------AAT----CTTATCAGTTGTTGACGATAAGACC-AGAGCG-----
16200 --------------------------TATCTATTCTGTCTGCCTGTTATGTACTGAATAATGAA--------------------GAGAGCCTGCCCTCGA
16300 TGGGCAAG----GGTAGGGAAGGATGCTAGCAG--------------ATGTACCTAGAACCTTGCTCAGGGCAGTC-TAGGTTTTGAGCAGCAGTGGT--
16400 TAGTAAAGCTGATGGCACCTT-ACTGTTCTTGCCTG-CCAGGGGCTGGTGG--TCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAGGCTGTGTCTGTGAGGGGCCTTGG
16500 GCCGCTCTTGTTGTAGTGAGATGATGGAC-TTTAGTGGTGGTTCAGAGTGACAAGTT---AGCTGAGGCCAAGAAAAATGCACTGGAGCAAATAGGGCTT
16600 CGGAATC-GATAGTCATCTGTTTCAGTGTTCAAGGGGAGACCAGAAATCTGTTGTTGAGAGGACTT-TAGCTCTAT----GAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAACATACCAGCTGGCTTCTTAATGGTATTGCAGCA-AGAACAGCTCGTGGCTATCAGGTCTTCTGTGATGTTCTGCAGGACTTCTAAATGCATCAAATT
16800 GCAAGTTGTGTGGATTTGCTAAAGGGGTTATAGATATGTC-CATTCAAACTAGAAG--TGTTCTTGGAGAGAC-AAATACTCTTTCACGAGCAGCAATTC
16900 AGGTTAGACAGCAAAAGTTGTGTTCCTTGGATTAATC--TCATGTT-AGAGAGGAC--TGTTGCAAAAAGCTGATATCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GTGCGGAATT-GCTTG--------------------GTTTTTGTCGAACTGTTGCATATCGAA--GTGTA--TATATA---AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TGACAACATGGCCTTTCTTTCCTTTCCAAG-TAGGATTAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACATCTTTGTTTAATCAGTGATTG----TT----TTTAAATTTAAAAACTTTGCAATCATTAG--TACTGCAGAGT---AAATCATATT
17300 CCCACTGCCACA-G-GACATGTTCCAAGGGAGGCGT--TAGCTCTGTGCTGAGCCAACTTGAGC-ACCTAGG---CTGGT---AGCAGT--TGAAAAGGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGATGAACAAAATGGCTGTGAATGCCAGCTAAGCTGGTAGAGCAGTCA-----CAGAATTGCTG-TTTT
17500 CCTATTGCTGCAAGGTAGCATTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGACAGAGCAGAGAGTCTTCATGTCAGATTCGTGC
17600 TC-G-TTTATCTTT-TAGCAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTGC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTATTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGACTGGCAGAGCCAGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGTCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-GTATGTGCAGCAAGAGCTGTGTGTGTT-GTCAGCATGTATAGGGAGGATTCTC-TGTT--ATAAAGATGGAGG-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTCATAAG--AAAGAAGTCTCTTTGCTTTAAAAAAAAAACAACC-----------
18000 -------------------AAAA--------AAACAAAACCAGATGAAA----TGTAATTAGTGCACAGCAATG-----CTTTCACCTACTGAGTTAAGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTAATAACTGAGTTCAGTATCACGGTGAGAAGAAGAAATCCTTTTA-G-----TTTTTTTGGCGGGG-----GGAGGAGGGTT
18200 GGATGATTATTTGAGGAAGTTGTCAATGTCAAAACTT-TCT----------GGTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGGTGT-GGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGAGTGCTTTCTGGAGGAGCTGCAGGAACAGAGTTAAGCTCTGAT---AGCATTGAG---CA--TCTGTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCAAAGGACAGTCGTGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAATAAATGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGATG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCGTTC-CCATGATAGTAAC-TGAGATTACCTACCCTGTACTGGCCTTGGTGCAAGGA----TCGTC
18600 --ATTCTTCTAAGTAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-AAAATGCTTGACTGACTGGGTACGTGGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---A--ATACTTGCTACCGCTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTTTTACAG-TAAGA----ACTTCTGTTTAAGAACTTTAAAAACTTTCCGGA
18800 G--CATGGAATGTTTTAAACTGAA-CTACAGCAT--GTATAG-TCTGAATA-GAAACCCTTTTGAAGTACTTAATGTCCC-TAGGACAGCTG--ATACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAAAGTTGTGTCTGCAGTGAATGCGGGGGTTACTGCACATGTCGGGCTCTAGCCC--TCATTGTCGTTGAGGATTATTTGTC-TATCAC
19000 TT-GTCACCCATCAGAAAGC-AGACTGTTGGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGATTTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TCTTCAT--CTGAAGTACTAATACATCTTGCCTCTAATATATATTGTTACTTTCGGAGAT-AAT-ACGACACTGTCATGTTGCCACGTAGCCAGATGGAT
19200 ACAGTCT-------GCAGGACCAACTAAGC----GTCAAAG------GAAAAA-ACA--GTGCGTGA-TTAG----AGCCTC-GAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCCTCTCAACCCTGTGTGTAGAAGATGATGGCAACAGGGGT-GG------GGG--GAGCAGTTCCAGAAGAGACAGA-TTTTGACAGAGT---TG
19400 CCTATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGACGTCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGACAGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCAGTCTGGCT
19600 GTTTGATTTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCTAGAGTTCATACGGCTGTCTGTTT--TT-CTCTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG------------AAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAGA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCAGAAGCATATTC-TCTGCAACTAGAG---GTTGACGT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAATTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------CTTGCACAGTAGTGAATCTTGA-CATCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC---TCCTCCCTG-CCTTAAGATTTATATGTTCTCCAATACTT-ACAGACTATAAAATGCTGCCTGTTTTCCTGCTGTAAC-TGTCTCCTGGTGTGATG
20200 -CTG---GCTTGTGATTATTGCAGGTAAGTACTTGGGTCTTT-GGGAATCTTGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAT
20300 GCCTTG----ACAGAGTTGGTAGGAA---CCTGCTGCACTGGATTAGGGCAAAATCATGAA-TTTC-GAATGGTTGCACACA----GAGCCC-TGTTGCA
20400 GCCCCATCAGGC-AAGAAGATGCAGTAC-AACAAGGAAATGAGCTAGC-AGA---GGGGAAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCCTGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TTGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAT-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTCACTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGAGTCTGGAAGTTTTTTTTT-TTAATA-TTTAC--TTATTGGGCTTGAA
20700 ACAAGTGGGTGAACCTGGAGATGCCTGCAGGTAGGGCCACGAGAACCCAA--GGCTCTGCCG---ATTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTTT-TCTGTG
20800 CATTCT-GTCTGAGAGCGCTTAGTACCTTCTAGTAATAA---G-----CCTGGGGACATACCTT--ACCTGAG--GCATA-TAGGAA-TCATCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTTTGTCACTTTC-----GTTTTTATGGGCAAAG-GGGCTA-TTGGG--TG-AAAGTGCTTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTCGGGAGGGCTTCTCTT-TT-----------CTTGGCTCAT---GTGAACCCAT----ATAGAATCC-ATATGTAAGTACAGTCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ATGGACCCAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCACAGTAGTG---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCACAGGT--AGAGGAGAAATGGA---AAGG
21200 ATATGGATGGGTTGTGTTGTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-GAGCTCTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCATATGTCTCTTGCCAGCTCTTGCATGGTGACAAGGTGCTT--CGG-AGTGCTGAGGCTGTATGGCACTGCTCAGTTTGCTGTACTT---AT
21400 ACAGGGTGTCTGAC-AGATTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CGTGTGTATGGT---TGCCT-GTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTTGTAGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTGTATTTGCATAAA-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AGGGCCGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGAATTT-ATTC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTAA-AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTTTTAATCTCATACTCACTCTGGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGTTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCAGCCACTACT--------TG-AGATT-A---GGGTCCTATTCAAATCGGCTTCT-GAACGAAAA-TGAGGACTTGC-TATGGAGATTGGA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACTCGCCTTTAAATTATGATGATTCTGACAATGAATGTAAACGTTCCTCTGCAT--GGATGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TG-GCTG-CTATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TCATCACCATGGCTTTTTAACCT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCGCTGTTGCCCT--TAGCTGTAACTCCG---TACCTT-----
22200 ------------CG-TGTCTCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGAATTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGCGG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCCGGTTATTTCTGATCTTCCTCACACAG----------------------------------------------------------
22400 -------------------------GTTCTCATGCTGTTCTTCCTTACAGATCAAGGAGCAGATTTCAGGTCACTAGACTTCCCACAGTGCCGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAA-----AACCCTTAAGCAGATGCCTAGCTTCAGAAGCCTGAGTACTG----CTAACTGTTAGATACTGAAATAGC
22600 ATCCTCGACGTGTGTTAATAAATCCATGAGTAACAGGATTTTTTCT-AATCAC-TTTTCCAA-T-CGAAACAAATTGAACTCATAAC-----TGACAGAA
22700 ATGT---G-TTGAAAA-TAAGGACTTTTCACTTCTGCCTTTTTCTAATATAACATGTT--CTATAAGATTAACAAC------------A-----------
22800 -------TAAAAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCCCTGTGATATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATCCCACCAATGTACACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATAGAAGTAGTAGCATATTCCAC-TTCAGCTAATT
23000 ATAATAAAGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTGTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGCCACAGTGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTATGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCATTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTGTTCATGTTTCTGTCACTA---A----GTAGGTAGC
23900 AAAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTTCAGCTGT-TTAAAACTTACTGGTAAAAATT-GGCTTTGGTCAAAC---ATGTGGTATGGAGCATTTCAGCTGT
24000 GGAATAACTGTTCCATTAAAAATAAAAGATAATTTATAAATTGTGCTGTAATGTTGTGGAACTACT-GAAAAGAAAGCGTA-TGGGTTTGGATATATGTT
24100 AACACTCATCACTGAAACAAGCATTGCCTTTTACTAATAAATGTTGTGGACATGTTATTCATAAAAGTATACAGTTGTTTCAATATTAAAAAGAAA-CTG
24200 AAATCCCTACTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCATTTGTGCCTGCAAAGCAGCTTCTCATTTTATTTTT-ATTATATTTAGTGTATCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTGATAATTA----A-CCCAAAAACCA--AAATTACTGCAAAGCCATAAAC-AAAAAGTCAATAATGTG---GATAAA------------------GA
24400 TAT-AAGCAAGCTCT--TT-TTTTTCATCTGTTGTTC-------------------GGTTCATTTC-TT----AGGTTAGCAAGC--TTT---TGTCAGG
24500 AAACAGTGATTTCTTTTACTGAA-------CGTATA--TTTGATCATTCATAATACGTACAG-ATCCTTT--AAAAA-ATGACCGATGTCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTACAGTGTTGTTAC-------TATATTATTATTA-A-TTTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATGATCTATA-
24700 -----ACACTAATATTA------------------------------------------------------CTGCAGAAACACCTAGGAACA-CCTCTGA
24800 AGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-GAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGACGCAAATGATGTATGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTACAAGCAGGATCAGGCC-CCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTTGCTTCAGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTCTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGCTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCAGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAACCAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A-------
26100 -----TTTT-------TTTTAGACTGCTC-TTT-----TTT-TC----CC--CCTTTATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 AAC-TTCCACACAGCCAGCGAAAGT-AACCACCAGCCAGCAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-GGAA
26300 ATTTCGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAAAGCACAGTG-AAAAAGTCTGTTGCGCATTTAGATGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCCATTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GGG-GGGGG------GGGGGGGGGGGGG---GGGGAGAAAG
26500 CG------ATC-CACCCTAAGAGCTTGC-ATTCTCAGTACGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAACCGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGTGCTATTTCCCCATTTCGGTATTTA-TTTTGCACGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCACATTCATTGGCGTTTTAT-CCC--CGCCTGGCAGGCCCTCCACGTCTGAGGTTTTC--T--CTTCGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATGCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATC-------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28100 --------------------------------------------CCCCCTGCCTCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCCTCCCCCCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCGACCAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCTGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCATGTGCGATGCCAGGCACTGCGTTTCCTGC
28700 AACTGA-CATCCCCTCCCCTCACTCTTG----------GGGGCTCCCCCAGCCCGGGGGCACGCATTTGTGCGCTGCGCAG----CCCATC---CGCTGC
28800 CA-TCC--------CCACCCC-CT---CCACCAGCACCAGCCTCTGCTTTCAAACAACTGG--CTCTGGGGCTGACAGCTTTCGCATGCG----ATGCCT
28900 CCGAGTCAGAGCAGC----------------------G---GCAGCAGCAAGCAGCTTCCGGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--GCGGGCTTGCGCACAAG
29000 TCACAGCCGCGGCCAGCCCTGACTATCCAAAAA-CAGC-GAGGGGGCTTAATTGCTCTGGAGGCCCTCAAGG-CCCATCGCCTGCTCCCTTTCTCTTGTG
29100 CAAGTGACATAATAAGCC--TCCGCCTGTATGTTTGCTCCGCATGCTTTTGGGTTGGGGTTTTTTTTTTGGTTACTTATTT-AGCCTATCAATCTAGTAC
29200 ACGATATGCTCGATGGCTATTAATTC--------CAC-CCT---CCCAGCCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACCTTGGGAATCATGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCCCTCATTGGCCCAGCTTGATAT-CCTA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCAGTTGTGCTCTGAATACAAATCAGGCAC-ACTGTAGTAACCAGTTCGGCTCTCCCTC-TTTGTCA-GGTCTTTCAGACGGACCCCATGGGTGACTGG
29500 GACAGGAGCGTGGGATGA-ACCCG--ATGAGCTGGGGTGTCGGAGGAAAACTGAAGCAGGCCAAGAGCAGACAGAGAT-CAACAGAAACCACGTGGAGAA
29600 -GTAGGTTATTGTAGCGTAGGCGTGAAGGAG--GGAACTGCGAAAGGAAGGAAGCAAG-AGGCCTTGCTACAGCTAGTGCATGCTT-TGG----------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ------------------------------------------------------------------------AGCACTGAGATCACCCCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAACAGGATCATTGGTATTCCC-AGC-TTTTTACCCT--GAATTTCCC-TCGTCTCCT----TTGTTTGGCTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 GCTCCCCCATGTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCTTCGGTATTCAGAGGCT-----CT-TCTTT-TTCTTCTGTTTG--TATTTTATCCCTTCCT
30100 CCTTTT--TCCTCCTCCTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTTGCTTCCCAAGACCTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGCAGTGTAAAT
30200 TTTGGATACTTCCACT----------AAGCTCCACTAAGTGCTATGGGCACT-AAAATCACAGTCCCACTGCAACTGAGAGAAGTGAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGTACATTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGCGTCCTC-ACTCAGCCC-------ATT----TCACG-TAAGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCATGACATTCAACAACGGCAAGGAAGAATGACAGGACTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----TATAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCATTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCTGC-ACAACTGAAAGCTATTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCGTAGCCAGCTTCTTCAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCACATTCC-GTAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTCTTCTTTTATCC-CATACCCATGATGGAAGTGATAAAA-AATAAGTACTGGAAATCAGG------GGTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTT-AAAGCACTGTTTCATCATTTTCTGATTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACGTACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTACTGCTTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AACGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-CTGTT-TGTAT--TTTAAGGTCATCACCAGG--GCTATGGAACCACCAGGCATTGAGG
31900 -AATCAGAATGCCAAACAAC-CCTCACAAAGAGGCAGTGGAAATACTCTGAAGAAAAGCCTTAGCCTCTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 TGTCTATACATTTCAGAACTC-TCAATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTGTG-ACGGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGGTTGATGTGAAGGGA--------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά