Dominic Sherony (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChaeturaPelagica.jpg), „ChaeturaPelagica“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
Dominic Sherony, ChaeturaPelagica, CC BY-SA 2.0

Ζει στη Β. και στη Ν. Αμερική. Απειλείται λόγω καταστροφής των ενδιατημάτων φωλιάσματός του. Αναφέρεται ως "τρωτό" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAACTTAGTAGCGCAGTCCTGCAGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 GGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTAAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAGAACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTGGGGGAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGAGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCCCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACTATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAATAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCCGGGCATCACGACAGCAGCAGTCCGGGGGCA-C---CGGAACGAGGCGACGTCGCGCACTATAGGTGACGGACT
00600 GTCCACGCCGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGATTGGTATA-G-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAAGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAGAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACTTGCGCACCCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-TGAGATAGG-GGGCCGCCAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCAGGACCACTC
00900 GCAGGCCCGTAGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAGGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGAGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGACCCAAGTTCACTCTTCCACACACAGCAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTACAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACCCCCG-A---ATACGCGGTGCCGCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAATATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTATCTGCTCA
01700 CA-G-TACTAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCGCCAG
01800 AATTACCACAGCCAAGAAAATCAAAATTGAAAATCCCAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTAAAGCCCGTGTCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGTGAACGCCGATGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCTGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG-----------------AGTGAGGAGGAAAGAACCC-GAAGGTGGAGAAGAAAGAAT-GAAAGTTAG
02100 TAACAAGCGAGAA--GCCACCGGGACGCAA-AAGAAGATCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCATAGTGAGATGTCCGCGCCCGGCC
02200 CCCGGAGAAACACGACAGTAGGGCTATCTTCGACTATGGAAGCTGCACCACAAATCCGGAATCCCGTATGGATTCGAGGAATCAATGTAAGGGAGAGATA
02300 CAGTATATGCCCCACTTAAGTAGGGGGAACCACGATCAGCACGGTGAGCTCCTGCGGGGGTTTCAACGCGATGGACCTTAGTGGGACCAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAGTAAGAAATGAAACCGAAAACCCAGAAAAACGTCGT----------GATAACTCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCGT-CAACAGC
02500 ACCCACCAGCGATCA--TTCACCCCTAACTAG-CCTAATTCCTCTATCAAAAATGACTCATTTAATAATATAAGAACATGGAATAATAGATGATATAACT
02600 GTAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGAGTAGCGAATTGTCCTTTCCAAAATAGCATAATTATCAACAAGCATGATAT
02700 TTTGATATATGGCTCTATTGGCCACCACACAAACTGAATTATCTTAAATCAAGCCATCCCCCGTCAATTGGGAGGCAAAAACGACAAGTTTTTAATCAAT
02800 TATAAATCAATCTAAAACGGATTCTGCTCATAGATTGATCCCTTGTAAGGGTCCTAAATGTTGTCTAAA----TG--TATGTATG----ATCTACTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTATCTGACCTGAAACCACAGACAAGCACTTAAGAAGCAGAGCCAATTAACTTTATATAGAGCAGCACTATTTC
03000 CCTTCTGTTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTGGACTGTGCCTCCATTGAGCCCTGCTGCAGGAGG---AGCAGCACACATAGCAATGTGGT
03100 GCTGTAACCTACTGGAGAGATGGTTGACAGTTCTGGCTTGTACACAGCTCCCTGGAGCCTTGTGCTCAGTGTG---AAACTGCTATAAAT-ACCAAC--C
03200 ----TCCCTCTGCTGGTCTTG----C-TTTAGCTTTGTTGTTCCGGGTGGTCGTGGGATC-A-AACTTGTCTTCAG------------------------
03300 G---TTTGTGTTGTTGGGTTGTTTTTTT-TTATTAAATCAGTAGTT-TT-TAAATTATTTTGCATCAACATTCT--TAAAGGTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGATTTT-TAAG-TC--AGGGAAAAATGCA-GGCATG-TCAAC-TTAGGTTATGAATCAGAGGAAGATAACTTTCA-GAAAGGAAGTC-TGGAAGAT-GT
03500 GTG---TGTGTCAAGGTATATTATCCCTTTTCCCACTGGAAGGAGTTTTCT--------G-------CT----------------------------GTT
03600 TTTTTAATAGGTATTACAGTAA--TTTGTATTAAGAATTAAA-TGAG-C-AAATCCAATAGCAGTGGT-----A----------------CAAACA-AAC
03700 ATATAAC--TT---AGGATAACAGCTTTGGTCCTCAAA-CACATTTCTTAA-ATTGAAGCTTTTATAGGTGGCAGGGCAATTACTAAGGTTCTCTTG---
03800 -AAGTCTCCAAACA-GCTGAGCT-CTCTCTACAGCTATAGTTCTAA-----TACTC-----TTCAGATTTG-AGTATTCCTGCCTTCTGTAGCATTAGTG
03900 C--AAACTTGTGAGCTTTC--------------CTCTTTTGCAACA--------GATACGGAGACACAAAT-TACAGGAGATAAGGTG----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAACAGCTCACTTGGGTGCTTTTTATCCTACAGCAAAGGGAA----ACTTTCTTCTTTCCTTTCC--CTGGGT
04100 AACT-CATCTCCAGTTACACTCCCTGTTGAGGAAATGAATACTTCACCAGGTCTGCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTTGTGTCAC-AGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAACCTCT--AGTGTCACAGAC------ATGACTT-GATCTCTGCATCAGTCTAGCAAAACTGATCAAGGATGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-A-TTTTTTTCAGAGGAA--------TTCAGA--------AGAAGAACTAGGAAGGTTGGT-GC-TTTTCAGTATCTCGGCCTTGAAGATGT
04400 GTGAAACCCCCAAACCATTTGTAAAAATCAGAAGGATTTTTTT--------------------------------------------------TCCCCCT
04500 CCT-------------------GCAGCTGCCTTCTGTCAGAACTAGTCAAAGGTCAGGC--TTGACCC-TGCAAC-CCTTCTAATAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATGTATC--ATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTATTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGGGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGACCTGCACCCTGAGGAGTGTG-AAAAATATCTGATGAAAGTCAGGATTTCAACAA-CTTTCTTTAGGATAGTTGTTTTC-TCTCTTCCCC
04800 CTTG---TTTCTGTTGTAGCTCTGTTGTAAAAT-ACCT--------------------------------GTG-TTTGTGTTGCCTTGCCTGCTGCTCCC
04900 TTTGCCACTTTGCAG--GT-CTCCAG-----AA------CATTT-AGGCCATGT-GTCTGGTACAAGACATGGCTGCAGC-TTTTCTGCATCAACAGTGC
05000 AACTGAGGTCATGTTC-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTTCAGGTTAATAAATTATCATGAC------TTTGCAAGGATGGAG-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTGCAAGACATTCTTTGCAACACTTA-GCAAGAGTG-GTT----TTCTG-TCTTTCAAGA--T-----TTCTTACTGAGACGCAATTTTATGTTA
05200 GACCCATGATTTAGTGTTCACCTGGCTCAGGAATGTTG-CTGTGGCAGCAGTGGCAG-GGCATGGTGTC-T--------GAACAAGGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGGCTCTGTGGTG--GT-GACAGGGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGAGCCAGCTGGATCATGTTGCTGAAATACTGCTTGTGTTGTATTA--G-GAC
05400 ATTTTGGTCATCCACTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATAAAATTTTTGTTA-TCCCAGT-----ACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATTGGTGGAAAACCCTTTGAATGACTACATTTATGTCTGGCAGAGTGATAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATACGACCAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 AGTTGCAAGTGCTGATGACAACCCT-ACAATCAT-AAAGAT----AGATGATGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTCCTTGCTGTGAACAACCAAAGACA
05700 GCATGTGACTGTTTGCTACCTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTTCCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-ACA
05800 A-GTTCAAGAAAG-CATTGCCAAATG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGTGTTATGTA--CTAGGCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTACCTCAGAGCTCCTTCAGTGCCCAGTGTCACAGCAGTGCCA--TTAGTGATCTT----AA----CACTTTTGGT-ATGTCC--AGTGTTACTGT
06000 TTGACCCTGTGCTGCATCAAGGGGT-GGTTGTGAAGGGCTGGGTTTTGCTCTGATGAAG---AAGTTTTATCAG--CTGCC-TTTGGTGGGATTGTT-AC
06100 TGGTTGGTCTTGTGCATTGGG-GCC--ATT-GAATTGATGATGCCAGTGAGGGGATG---TG--TTAGCAG--TGACTTGCTCAC-TGAATA---TATTT
06200 CTGCAGAGTTCAGTGAGT-CTCTTGCA--CCT-CT------TTCTCTTC---CACAAGAAAAT-------------------TTAGCTGAAAGAA-TGTC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGCATCTTTGCTTAGG----ACACA-TAC-AGTGCATGTGGGGAAGAT-CCTTGG-TTTCAGCTTTTT-ATAAAGAC--AGACCGCG
06400 ATGGCTA--ATTGGCAAGAGCCTCTTGGGCAGG--GTTTGAGGGAAGAA-TGCTACAGGTGAGCA--------AGAACTATGTAGGGAGTGCTTCAATGC
06500 CTGCAT--AAAAGGTCTT-TCAATGAAGACTTAAGCCTTTCTAATCCCTCG---------GT------GTTTGCTGTTCAGCC----CTTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TCTATTCTGTGACTTCAGACCATTATAGGAAGCTGGGCATTATTAATGACA-TG----AGGGAGGGATG---CCCTTA
06700 -------AGCAGCTCCAAAGAACATCT------------------TAG--AATACACCTT--TCCCTCAGTTCTAATGGATGCAGC-TTCCCTGTGCCTC
06800 AGTCTTGGTTTTGAAGTTTAGCCT--------------GGAC--AAAGGGCTCCTGTTTGCTTGTC-TTTGAAAAGCATCCCAGTAAG--GAACTAGTGT
06900 AGCAGGCAGCATTAA-TCACCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTG-AAGGAACAGTTATAGTCAAGCATGGTGTTTTCAAGGTAGGACCTTCTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGTAGGTTCCCCTTTG---------------TT--TTGTTTTCCCTGGTTCATGTGTTTCAACTGTTTCAGGCTTAAATCCTGCTGCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAGCTGTTCAAACACACACAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATA
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGTAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTGGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCT-GTAGACCTTGTTTACTT
07300 AGACAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGCAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATAAGTCTTTTCAC---CTC--TG
07400 CAC--------TTCAGATCTGTGTTGTACCTGTATGTA----TGCTTTCTGATGTAA----CCTTAGAAGGAAG-TCTTTATTACAGTGTTA--GTT---
07500 ---------------TTTATCTTAGGACTGTTGTTGAGAGAAGTG-TATTTTAAGCCTTCTTTCC-----TTAAAATTGG-GCT-AAAAAA-TAAT--TG
07600 A--GATTGCTCTT---CTGC-TTTAGGTAATTTTTTG---TCTGAGTG-TT---TGACTTGTGTTTGGTTGCTCAGATGTGGAATTTTCAGCT-------
07700 -ATTATTTCAGGG-----GG-----GG---AATTGAGAGCATACTTCCCT-CA-GCAAGTTTGTCATCTG-CC--------CCC--ACTTATTTCTTCTA
07800 GGTTTGGAACCTGTCATTTGGGATTCCCTTTAGATGAGACTGAACCA-TG-AGATACGGTTGTCTTGTGTCTAG-CTGTTTGTCTAGCTTGGATAGTGGG
07900 TAAG----------AGCTTTG-AAGCAGTCTTCTGCAAG---GTATAGTGTGGACA-TATTAGTAGGACTGCAGTCTTGCTCTGAAGGTCTACTTGTGGT
08000 GT-CTCCTGCTACTTGCTAGTGTAAATGCAACTTCA-GAAACCAAGAGATGTTTGTGAAA----------AAGAGCCTCT---CAAGTGTTCTAGGGCAG
08100 GGTAGAGATGAG-AAAATCCATC-CAGGCAAGA-GTTG--GAGTGTG---TGCTCATTTGGATTTATGTTTTTGGAAATATTAGCTAATCCAGTTAGTCT
08200 GTA-GGTGAGA-TATTAT--TTGCTTGGGAATTC--TTTCAGC----TTGTTTTAGAACTGCAGTTCTG--------CACTG-AG-TTTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCTGCACAGGGCAGACATGTTATGA--ATCCTACTTAAAAGTTT-------GTTGGAGTTAGTCTG-TCAAACATA--A--ATT----------
08400 --AAAAAA----------------A------------------------ACTTTTGGAAATCAGGCTTCAGCTGTTCTCACGCTTGTGGACTTAATTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGTATGTGTTCAGTTCTAGACA-GAATATG------------CTTTTGAGCTTGATGTGGCAGAAGATTTCCTTTAAAGCAATCTT---A
08600 AAAAT-TTATTCCTGCCCT-CCTG-TTAGGATGCAGGGTCGGCTTCTAGCACTTGC-A-TTCTCT--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCCTTTCTCTGTGTGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTTCATGCTGTTAGATCCCAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTCCTGG-TAACTTGGCATGTTCCTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCCACATAACATG-TTCTCGCTTT--AATCTTCGGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAATGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCTTGTACAACTAAAACATTCCT-CTTTGTAGAGTC-TTTTTAAGAA--AGTCAA-ATGCTGATGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT---------T---CTCAGATAGCAAGTTAGACAATGTGGTCAATATAAGAAG-CTCTTGTCTCAGT-CT
09100 GAGTTCAAATCTGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTTGCA---TTGGGTACAACCTGCTA-G-AAAACA-GGGAGGGATCTACTGCAAAATACAGTTG-TT
09200 AAAAGTGGGTGTGTAATTCACAAGGGATACGTAACATGCAATAGGCACAGTTC-CAATATCCTTTTAAATGGGAACAG-TCTCTAGCCAGAAGCGTGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGTGTGGGCAACTTCCAGTGATTCTGGAGTC-TGAC----TTCATCTTGTTTGGG-----------CTTTTGGGTGTTAGCAGT---
09400 ---AA--CAGCGTGTGAACTCTGAAGC-AG-CAGCAAGTCATCC---------------TAGGATTTAATCCT--CAGGGAGTATCATAGGGC--CACAG
09500 GTCATGTTTTCTCATCTCCTG-AAAGTGGTGGAAGTTGCCTGTGACTTTTAGAGGCAGTAGGCTCAGGCTCTAAAATGGCTAATGGTCCAGAGCTGC---
09600 -----------TGACTGGAC-AATATGAAGCA-TTTCTTAACG---AAGAGAGGGGTCAAACATTGGAACAGGCTTCCTAGAGAGGTGGTCGATGCCCCA
09700 AGCCTTTCACTGTTT--GAGATGTTTGGACAATGCCCTTAGTAACA-TGCTGTAACTTTTGGTCAGCCCT-GAAGTGATCAGGCAATTGGACAG-AAATG
09800 ATAATTGTAGATTCCTTGCAACTGAAATAGTCTGTTTTATAAAAACAGAAGGCAGAAAATGC--TGTCTTGTCAGGTTTGTTCTTAGACCATGCCGCTCT
09900 TGCTGACAGTGCCTCTTGTTTAAACCTATTTTGTTACCTTTCTAATTGCATTT-AAGTGACAAAATTGTTTCTGAGCAGGAGTGG---ACTTTGAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------CAAAAAAAAAAC-------AGTCTTGGTATATGTT-AC---AGCAGGAA----------------------------------
10100 --------------------------------------------------CTGAGAACACACTGCAGAAGTACAGGCTGAGTGACACATTTACCGCTT-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTGAATCCTAGTAGATAAAGCAAATGTTTCTTGTGTAAAGCTGAAAAT-ACATGAG--TGCAG-TAATGCATTTTAGTTTGTTTGG
10300 TTTTGG-----------GCCTTGCAGAT----AAT-C-CTTTGAACAAGGACT---TAAA-TTAATAACAGGGACTGTA-TTAGTAA----TTTTA-AAA
10400 ATCAG---------GTATTTTGGAGAAT-ATTTGACTCAGAGGTGTAACGAAAACTGACTTCCTTAAACTGAACACTTAACTGGGACCTGTGCTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAAGCAGTACTCAGGCT--GTAGGGCAGTATTAA-AAGAGCTTCAAACAGAACTA-GAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTAAGCTTT
10600 TTCAGTTAACTGCCTGATCAAATTGCTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACTCTTGTGCTGACAC-AGGTCGTATGTTTCTTGTTGTCTTGC----------
10700 ------AGAAAGT-TCAAATCATCTGGATTACAGTATGTTGCATAGAGCTCCCAG-CAGGA-----AACTGTAAAATTCCCTAATCTTCCTGG-AAATAG
10800 ----------------------------------------------------------------TTAGC-T-TTT--TTCCTTAGCAATTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--TAAGACAACTTTGAGGTGATGCTGGGAAGTGAGGTC------CCATAT-ATCCACCCAGTGCAGAC
11000 CTCAG-TGGCAGTTCTTTT--------------TGGCTGCTGTGGTGTCTCTGTGCAAATGTTGCATTATCTTGACTGACTCTAGAAAGTAAGCTGGAAA
11100 ATGGT--GAGAAAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTGCTGCAAC-------TAAATAAAT-TGTGTTGGCTTCAGACTTCACGTGGCCCTTGT-AGAT
11200 GC---------------CTACATCTC---TC--AG-CTGGA-TTTGAAAAGACAGGTTGAGTAATTTATTCCCTCCCTTAACA----TACA--GTGCTAA
11300 AGAACCCTGGAGAA-GCA----GCTGATGATGGGAACCTGG--GGTATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAACACAAC--AGTGTGGCTGTGTAAATGT
11400 G-GGGCACAACCTA--GAAGTGTCTGGACAAGGGAGAGCAG-----ACCTCA---CTTGGTGCCCT-----GAAAGTGAACATACCAGCTGGGTTGGGTT
11500 TGAGGCCTGGAATGTGAAGTTGTTGAAACCTGAACTTTGTTTTGGGGG-CTGCCTCTTACTCCCAG-TTTAAGTCTGCTCCTGGACTGCTGCTAGATTAT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATGAGCATTGATGTGAGAGGGTGTGGCT----------GGGTTTTTTTT-----------------TCCCCCTAAAATAAAA
11700 GGAAC--TGTTTGGATCCAAGTCTGAACATATTTTGTCCATGTTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAATTACAACTGAGTAATTTG
11800 GACAATAAATGGAACTAAAT-GCATAAGGAAAT-AATG-AGAAAAAGGTT-TGTTTTAGTTATTACTGCCAAA--GAAATGCT---------TT---AAA
11900 AAA---GAAATGCTGCATTGTTGCCCCTTAGCACATGACAAAGATTCAGGCTGAACATGCATCTTT--CTGTGTTGACACCTGCTTGTTTAGTGTTACTG
12000 TTAGTGGTTGGTTTCAAAAGAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAGCTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 GGATCCAGCGGCCA-TTTGGAGGACTAGGGTTGAAAGCAGTAAAA-CGATCTTCAGAG----CATAACAAG-AACGAGGCAAG--TTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTGAAATCAGAATTGTAATGTGTGTGACCT--TAAAGCCCTGCTA-TTGCGAAGCCTGAGCTGAAATGATATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC-----TCTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAAAGCTT--TAGGGATG-----GAGATGCAGCTCACAT
12400 G-----C----TGTTCTGCCTGTGCTGGGA-AGCGTGGTCATGTGCAATGC-GAGCAAACACATCATCTAC-CCTATTGCTGGTATC-ACCAGGCTC---
12500 ATCTAGAGTAATAT-----GGTTGTGTCT-TCCT-GAGAT---ATTTACTAATGGATTAATATATGGAATCATCAAACTGAGCATAAAAGTCCTGGAGCA
12600 ----CAGA----CCTCCAGTGATGTACCATCT-CTGTTGGTGG-CCCCCC-TATTGAGTCACTGACAT-TTGC--ATTGC-TAACTGCCCAATTCGTGTC
12700 -TTGCAGGTAAGTTAAAACTGCT------TCTCAGTCTGTGATTC--ACAACTTGTGAATGGTTATGAAGAAGGAGGGTATCAGCAGACAGCTGGTATCT
12800 AGGAAGCAGAGGTGTGTCT-GT--CCCAATAGCCTGGGCATGAT--GTAGAGTGTTTGACTCCTGGTAGGTGTAGGACTG---C-ACTGTGTTAATGTTT
12900 GTACATAATTACAGCATGCAGAGCTTCCCAA-AAGAAGGTGCAGTCCTG---ATCT-TC-----------------------ATAATGTAAAT---CAGT
13000 AGATACATACTCGTT----GCTGGCTTCTTCATAGCGGCTGTTCCAAGGTCTGCAGTCTTCCCCTGAGCTGTTCTGGGG---TTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGGTTACAGC-CAAGTAGGGTGAGCAA--ATATACTAGTCA--TAGTCATCAGTTACTT--GG-T-GTTAAGCAGCACA-T-GGAGCCCACAGCA
13200 GATCCAGC--ACCCAGGTAAAGTGTGTAAGTCTGACTAGTTGT--GAGAAAACTTGATGGAGGATGCATG-TACCTGTCTGTGACACCATGTCCTGCTGC
13300 TGGTACATGCCTGGTGTG-CA-----AGGGCCCAGTGAGAAGCAGTGAC-----AAGCATCTCTTCATGATGCTTGGCAAACCTAGCAGCCAAATCCA--
13400 --------------------------------------------TTTGTTGCAATCTTTAAGCCATAGATTATTTTGAATTACC-TTTTTAAACTTGAAT
13500 AATTAAGGCTATTAATGGCCTGTCTTATATGTGCAAATGG----ATGTAAT--TC---A---TC-TTTTATTGCCAGAAAGCAAAAAGTGATTGAAT--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTCAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAG
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCATATATGCCCTCTGCTG-CTTTAGTAAGCAGTAA
13800 GACAAGAAGGATTACTTTCTGTAAATCATGTCTGGTTA-TTCTGAGTTGA------------TGGTGGGATATAACCCACAAAGGTCTTCGCTGAAAAGG
13900 CTTTCNNNNN--TCTCTAGA-TAACCTTCAGGTGCTGGGTACCCTC--CTTATAAAGCTGTGC-TT-----TACGGCTTATGGGTC-TTGTCTTGAATGG
14000 ATGGGGTTTTGACTGGTTGGG--------------------CTTT---------------TTGTTTTGTCATGTTCAAAGAGCCCTCT-GTATC-TCACC
14100 CTTT---CCCTG-TGTTGGTACTTCAGA-GA---TTATTTC--A-TCCCTTTCAGCTGCTTGAAC-AAAC-TGAGTTGATACAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAATCAGGA--TTTTTAGAC---TTA-CTCTAG------TCTT-TTAGAGCATGAGCCACATCCTTGGGATCTTTTTGAAGTTATTAACTACAGAAT
14300 -----------TTATTTAATGGCTACTAGTAAAGCTTCTACT-AACATACTATATTCCTGTGCACAGTGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-AGACACTTTT
14400 CTTATCCCTGTTCTCTGGAGTTCTGGGTGTTGCATAAGTCCCTAAATATAGAGACAAGTCCAGGA-GTGATGCA-----GTCTTCCTCT-----AA-GGG
14500 ATAGTAAGGCTAC-------------CTAACTTT-TGGGGGTTGTCCCTGTCACAACT-CTGAGACTGAGAAG---TT-TCCCTGTCTGCCCCACGCTGT
14600 CCTCTGGCATCATGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCTCTATTTGTG-AAAAAT-CT---A----AGA
14800 TAGAAAGCAAAT-GCCAGCTCA--------------GCCTGTGTGCCTGCCTTCACACTGGGC-AAGGGGTCTTTGAGGTCA-GGGCAGAAGATTGTC--
14900 CTTGGGTTGG-GC-TGA-TG-----GATTCGGTTGGCTCTGGAAAACTTTCTGCTCTTCTGGGGAGGAATAGGGCAGCACTCCAGAGATGAGC--AGAGG
15000 CTCAGTCTTAGCTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCATT--TCATCCTTGGACTCCTG-----TCCTA-CTTAGGGCA--GAGGC-TTGATTCACA
15100 GCTT-AAAC-TTTATCACC-ATCTGCTTTGA-TAAAAGCTAGGCCCTTTCAG-TCCTTGTCTCCCTCTGCAGCT-GTGGTAGG---TGCTGCTGGGGAT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAGAACTATTTAGGA-GCTGATGGA-------------------------------AA-AAAAAGAAATA-------------
15300 ------------------------ACAACCAGGGGCAGTCAGAAAGCTCCATTC-TGAGACT---CTTGCAGACTTCAGC--------------------
15400 ---------------AGGTTTTTTTAATATCCT--AAGTAAGGTACAGGTGTCACTGAGGTCTCTGTGCCATTTTCAT----TGTGGTCTC-TAGTATTG
15500 TGAGAGCAGCTTTCACTGATGATTGA--------CCTGTATAAAAGGAAGAGTT-AC--TCCGTTATATCAAAGCTGTGC--TTTTAGGAGTAACTCTTA
15600 AGAAGAA-GAAAGCAAAACCTGTTTTGCTGTAAGAATCTCTG-------TCACGTTC-AGGG-AGCCAATGAAAA----------TTCAAC-TATGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTCATTTCCTTAATTGAAGTAGCCATGAGAC------TCTGGCATGGGATTGAGAAG-TTGTAG-TGAAGAACACA----GTG-T
15800 GAGT---GCGGCTGGAAGCCTCGCTGCTCTTTCTGGAGAGGTGCCATCCAT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCTTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAAGGTGTGGAGACCTCTTAGGTC---TCTAGTGGGTCAGAGAGTAGCTCTTCACA
16000 --GAACAGTAGCTAGTCTGCATTAACAGTA--TTTGGTAGTT--G-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAGTTAATATTTTGATGCTGA-TGCTCT
16100 AGTCTGTTATTACTTTATACCTCTTACAAATGAATT--------------------AAT----CTTATCAGCTGTTGACAATAAGAAC-AGAGTA-----
16200 --------------------------TATTCATTCTGTCTGCCTGGGATCTCCTGAATAATGAG--------------------GAGAGCCTGCCCTGGA
16300 TGGGCAAG----GGTGGGGAGGGACAGCAGCAGTGTAC----TCAGAATGTACCCAGGCCTT------------------GCTCAGAGCCACTGGAGT--
16400 TAGTAAAGCTGATGGCACCTC-GCTGTTCTTCCCTG-CCAGGGGCTGGCAG--TCTCTGGCTGGCCTG--TCTCAAAGCTCTATCTGCAAGGGG-CTTGG
16500 GACACTTATTTTGTAGTGAGATGG------TTTCATGGTTGTTCAGGGTGACAAGTT---ACCTGAAGCCAAGAGAAGT--------GCAAATAGGGCTT
16600 CAGAATC-AGTAGTCACCAGTTTCAG---TCAAGGAGAGACCAGAAGTGTGTTGTTGAGAGGACTT-TAGCCCCGT----GAAGAGCCTTG----CCTTT
16700 GAAGGTACTGGCTGGCTTCTCAATGGCATTGCAGCA-AGAACAGCTTGTGGCTGCTGGGTGTTCTGTGATGTTCTGCAGGACTTCTAAATGCCTCCAATT
16800 ACAAGTGGCATGGATTTGCTAGAAGGGTTAAAGCTATGCC-CATTCACACTACAAA--TGTTCTTGGAGAGTC-AAGTACTCTTTTGCAAGGAACAATTC
16900 AGGTTAAACAGCAAAAGAT---TTCCTTGGATTAAGT--TCTTATTAAGGGAGGAG--TGTTGCAAAAGGCTGATATCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GTGCTGCATT-GCTTG------GGTTTGTTGTCATTATTGTTGTGTTATTGTTACATATCAAA--GTGCA--TACATA---AATTGCACCGTTTTCCCTC
17100 CATAG-TATGTGTCA-TGACAACACAGCCTTTCTTTCCTTTCCAAG-TGGGATTAGG--AATGACTAAAATGTTAGCTGTCTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAGCACCTTTGTTTAACCAGTGATTG----TT----TTTAAATTT--AAACTTTGATTTACTGTG--CAGTACTAGTTATGATTTCATGCC
17300 CCTGCTGCCACA---GACATGTTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCAGTGCTGAGCTGACTTGAGC-ACCTAGG---CTGGTAGCAGCAGC--AGCAAAGGG
17400 ----CACCATACAGCTG-TGGTGCC-----TGGACAAACAAACTGGCTGTAAATGCCAGCCAAGCTGGTAGAGCTTTCA-----TGGGATTACTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTGGACATGGCAAAAGGTG--AC-GATAGTCATGCAGTTAGCAGAGCTGAGAGTCTTCCTGTCAGATTCTTGC
17600 CC-A-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGCCAATCTAAGATCTTTATTTATGTCAGCTTGC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTGCTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAGTGGCAAAGCTGGAGATGTGGGAAATCATTTCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGACTTAAATAATATGGCTTTGTTTTATTTTTT
17800 ---CCAG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-GTCTGTGCAGCAGAGCCCATGCATGTT-GTCAGCATCTATAGGAAGGATTCCC---TT--ATGAAAATCGAAA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTTGTAAG--AAAAAGGTCTCCTAGCTTAAAAAAACCC-----------------
18000 -------------------------------CCGACAACCCAGAGTAAA----TGCAATTAGTGCACAGCAATG-----CTTTCACCTCCTGAGTTAAGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTAATAACTGAGTTCAAAATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTTCA-G-----ATTTTCTGGCAGGG-----GGAGCAGGGTT
18200 GGATGA-TGACTGAGGAAGCTGCCAATGTCAAAACTT-ACTCTAG-TTGAAGCTCTAACAGGCAAGAATTTAGCTTTGTATG--GTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAGTACTGACATGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAGCAGAGCTAAACTCTGCTAGGACAATTGAG---CT--TCTCTCTCCCTTAAC-------CT
18400 GACAAAG--CAGTGTCCGAAGGACAGCCATGTG-AAATAATTTGCAGTA-----AAT--GCACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGTTTTACTT
18500 --TCTAGGATG-ACTTTTTC--TTTCTTTCTTGGCACAC-CTATGAAACTAAC-TGAGTTTACCTACCCTGTGCTGACCTTGGTGCAAGGA----GTCTG
18600 ----CACTCTAAGTAGAATGTGTTGGTCTTCAGCGCTGTGCTGT-AAAATGTTTGATTAACTGGGTACATGGGGCCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATATACTTGCTAGCACTGTCCTGG----ACTGTGG--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGA----ATTTTCATAAGAAGAACTTTAAAACTTTCTAGA
18800 G--TTTGGAATA-TTTAAACTGAA-CTACAGCATGAGTGTTG-TCCAAATA-GGAATCCTTTCAAAGTCCTTACTGTCCC-TAGGGCAGCTC--ATAGTG
18900 GTCAGGG-GGGAAATGTTGCATCTGCAGTGAATGCTGGAGTTATTGCACATGTCAGACTCTACCCC--TGATTGTTGTTCAGAGTAA--TGTC-TGCTGC
19000 TT-GGCACCTGTCAGAAAGC-AGCTTGTTGGGTCTTCGTGCTGTCA--TGAGC-TTGGCTCACTTGGGAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATGAACCT
19100 TTCTCAT--CGGAAGTA-TAACACATCTTGCTTCTAATATGTATTGTTATTCTGGGAGAT-AAT-AGAACAGTGTCATGTTACCTGGTGGCCAGATGGAC
19200 ACATTCT-------GCAGGACCAAGTGAGT----GTCAAAG------GAAAAA-ACA--GTGTGTGA-TTAG----AGCCTC-AAGTGCTGCAACCAAAT
19300 GCAACTCATCTCAGCCCTGCCTTTAGAAGATGAAGACAAAAGAGCT-GGGGTGGAGGG--GTGCAGTTCCAGAAAAAACAGA-TTTTGGCTAAGT---TG
19400 TGTATGAGAACTAGA-TTAAAAATTGCA-TTTTCTGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTAATTCATTCCCTTTGATCTGATTAGATGTCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTCATGTTGACAA----AGGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCCTCATGAG-TTTTGGAATCTTTTTGTTTTTACTTTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCCAGAGTTCATTCTACTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 -ACACAAAGG-------AAAAAAAAAA---ACCCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCAGTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GTGTGCAGGGCCATGAGCTGATTTGTTTCACTGGCCTGCCTTCCCTTGCCTGGTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGCTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTACG-TATTTATTTCTCCCTGGGCTG---GGCTGTATGGGTGTGTTGCAGAAGCACATTC-TCTGCAATGCGAG---GTTGATGT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACT----CTGCTATTTAAAAAGTGA--------ATTTCATAGTAGTGAAGCTTGA-GATCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC-------------CCTTAAGTTGTGTATGTTTTCCAGTACTT-ACAGACTTAAAAATGCTGCCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTGGCTTGATG
20200 -CTG---ATTTCTGGTTGTTGCAGGTAGGTACTTGGGTCTTG-GGGAAT--------------------------------------AAAAACTTCAAAA
20300 GCACTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCTC-----TAGGGCAAAATCATGGG-TTTT-GAATGGCTGCACACA----CAGCCC-TCTTGCA
20400 GCCCCACCTGGCTA---AGATGCAGGAC-AACAAGGAGATGAGTGAGC-AGAGGAGGGGAAGC-TGAACTT------GT-GACTCT----TGCTTCACTG
20500 CTTGAAC-AGTC--TCTGAC-CCCAT-GTTGGTCTGAG-C-TTCAGCTGCCTCACAAATGA--GTAAAGAT--AACTACCTGACTG-CTGTGAC-CAT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTCAATGTCCTTTCTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAATGTCTGGGAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGTCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCATGAGAACCCAA------------------ACTTTCAGCCTAGCAGCTTGAGTTT-TCTGTG
20800 TGTTCT-GTCTGAGAGAGGTTAGTACCTTCTAGTAAAAA---G-----CCTGGGGACATACCTT--ACCTGAG--GCATG-TAGGAC-TCAGGAGAAGCC
20900 AAGGATAGCT---CTTTT-------TCCTT-----TCTTTTAAGGGCAAGG-GGGCTA-TTGGA--TG-TAAGTGCTTAT-GAACAGAGGGAGAAACATG
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AA-----------CTTGGCGCAT---GTGAACCCAT----ATAGAATCC-ATGTCTAAGTACAATCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGAGCCAGG-GTT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTTAGTCATG---AGATTTTTCTCATTTT-GCACACAGGT--AAAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATGTGGGTGGGTTGTGTTATT-GAGTAGCCTTGGG-ATAAAGT-GAGCTCTCCATGTAATG--CTCTG-AGC-TTCACAACCAGGTGTCT---GTGCCCT
21300 GGAGCAGCCCTCTGTCTCTCGCCAGCTCTGGCATGGTGACATGGTGCTT--GGG-AGTGCCCAGGCTGCATGGCACTGCTCAGTTTGCTGTGCTT---GT
21400 AC--AGTGCCTGAC-AGACTT----C----TTGGGTGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CGTGTATGTGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 -T--GCCAAGCTGCATCTTATAGCTGGCCTAGTTTTTGGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTACTTTTGCATAAA-TGTACTT-AAATGGT--G
21600 AGGGCTGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGGCGTT-ACTT-TGATGGGACAGA-AGCT----------GAAC-TTCTGTGGCATGTAA-AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTTTTCTTGATCTCATACCCACTCTGGAGGTTTGCTGTG-GTGGCATCAGTGTGTTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAGGCATCCACTACTTGAG---ATG-AGGTT-A---GGGTCCCGTTCAAATGGGCTTCT-AAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TGTGGAGGTTGGA
21900 --GGG-------AC-AGACTCCCCTCTAAA----GATGATTCTGGCAATTACTTTAGATGTCCCTCTGCAT--GGTTGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GGAAATACCCCATCCTTGCTTCACTCT-GAAATA-TCCCTAAAGCCA--CG--TG-TGTG-TTAGACTTA-CCAGTGTGAAATGAAAGTTACTTTCCT
22100 GTAG--TTGTCACCATGGCTTTTTAACCT---CGGCATGGCC-TGATATCTTTGGGGCCACTGTTGCCCT--TACATGTAACTCCT---CCCCTT-----
22200 ------------TG-TGTCTCATCAGCC----AGATGTTTGCTGTCAGGATTTGGGAAGCTTGGGGTGAGGACAGTGGTGG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACAT---TGTTAGCCTAGTTATTTCTGATCTTCCTCATGCAG----------------------------------------------------------
22400 --------------GAACTTTTCTTGTTTTCATGCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGCAGGTTTCAGGTCACTATACTTCCTAGAGTGACAGTTCTTG
22500 CCTCTAAATACGTCTTGAAACAATAT-----AACCCTTAAGCAGATGCTTAGCTTCAAAAGCCTGAGTACTG--------CTGTTAGATACTGAAATAGC
22600 ATCCTCCATGTG----------TTAATAAGTAACAGGATTGTTTAT-AAGCAC-TTTTCCAA-T-CAAAATGAATTTAACTCCTAAT-----GGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAAGACTTTTGACTGCTATCTTTTTTTAATATAACATGTT--TTTAAATATTAACAAC-----------AT-----------
22800 --------AAAAAAGGAAAAAGACCATTTCCTCGTTAAATTCCTTTTCTTCAGCTGATACACGATTATGTTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGCATGCACTTT
22900 GATAAGCTAAAAAAATTACCAATGTGCACACAGAGTAGCCAAAGAAGAATGCTATTATTTGCAGAATAGCAGTAGTAGCATAAGTCACTTCCAGCTAATT
23000 ATAATAATGTGCATGTTTGCTGGAAGAAATAGG-AAGAGATGTAGCTGTCTAAATTATTCAGTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTCTCTCATATTTCTGTCACAGCGACAAAATAAAACTGTATTTTATTCCTCATTTC-TGTGTTCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTAAAATTTTCTTTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCTTGTATCAAAACATCTCCACCTCATCTTCATTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATGCTCAGGATTTTCTTCTGC
23500 TCATTCCCAAGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAACGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACATTGCATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGTC
23800 AGTAAAGTCTGTATTTGCCACAGATATATTGTGGTACATTCTATATGTTAAATTATAACAGAATGTTCTTG-CTCTGTAGCTA---A----GCAGGTAGT
23900 GAAACTTCCACTGCCAACTTGAATTTTCAATTCA-TTAAAATTTGCTGGTAAAAATT-AGCTTTGTCCAAAC---ATTTGGTATGGAGTGTTTCAGCTGT
24000 GGAGTAACTGCTGTATTAAAAAAAAAAAAAAAAGTATACATTCTGTTGTAATCCTGTGAAACTACT----AAGAAAGCATATTTGGTTTGGATATGTATT
24100 AACACTCATTACTCAAACAAGCACTGTCTTTTAGTAATAAACATTGTAGACATGTTATTCATAAAAGTATACA-TTATATCAATATTAAAAATAAC-TTG
24200 AAATCCTTAATTAAGTGTG-AAAA--ATAGCATTTGTGCATGCAAAGTACCTTCTCATTTTATTTTT-ATTGTATTTTATGTATCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTTAT----------TCTATAAAACCA--AAATTACTGCAAAGCCATAGAC-AAAAAACTTGTAACATC---TAGACACCTTTTGTGAGCTACCATCA
24400 TGC-AAGTATTGACA--GA-GTAACTACCCATAAAAG-------------------AATTTCCTTTGCA----ACCTTAGCTTTC--ATTAAGTTCCTTG
24500 AAAGATTCATTCATCTTACTTAAATGCAGCTAGAAA--TTATTCCTCTAATATTGCATATAT-ATTG--------------------ATATAAAACTCCT
24600 ACAGATTTTTTTAGGGTGTGAGAGATGGATACATT-----------------------------------TGAAAGGTAAGTAATTCCAACTACCTAAA-
24700 -T-------------------------------------------------------------------GCCTGCAGAAACACCCAGGAACA-CTTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGTAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AGAGCTATTAAGTAAAATTCACCTC-AAAGAATACTGCAAACCAAG
24900 GATGCAG-GTGAGCTGAAAATGATGTATGAGCCAAAATCAAGC-TTTGCCACTGCCTTTCCTACGGGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGCCAAATT-AAAAAAA----ATACTAAAC
25200 CCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGACATTTT-------T--TTTTTCTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTTGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAGAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TTT--TTTT-------TTTTTGGCTGTTC-TTT-----TTT-TC----CC--CTTTCATATTCACAAATC---ATGCCAACCTCAACCGGCTTGCTTGGT
26200 TAC-TTCCACACTGCCAGAGAAACT-AGCCACCAGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATTTAAAAAAA-AAAAATTATCGGAGG-AAAACAGA-TTGTTGGGAG
26300 ATTTGGAAGCAAG--TACACACCTGAAAACATTTGACAGAGTGCTGCA-AAAAAGTCTGTTGTGCACTTAGATGGAAGGAGCTTTG-TCTGTTAATGCTG
26400 TTAACTCAGTTAAG-CTACTGTCATTATCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GAGTG--------GAGAAAGAAAAACCAGAGACAGAG
26500 AG------ATC-CACCCTAGGAGCTTGC-ATTTTCAGTACAT----------GCTGCATGTACATGCTCCAGCATCAGTT---------ATTTAAACGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGTGCTATTTCCCCATTTCAGTATTTA-TTTCACATGTGTGGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTGATTCACTGGGTTTTTAT-CCC--TGCCTGGAAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--CTTACATAAATTC-------CTAGT--ATC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-CAAATCACT--GTCTGCTGTGCTTAAACATTCGTTTACAGTT----TATA---TGCTTCACATG-AATGCTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGGAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---A---------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ---------------------------------------------------------------------------------------------ATGTCAC
27300 CATGACAGCGTGTTTGGTT---------------TTGTTGTCCGTAGGGCCTAAGAACACTGAAAATACAAGGGCCGTGAGTGAAAGGTGCATCAGGATT
27400 GTCCAA---GAGCTTTTGCCTCAGCTTAGCCA-GTGTT--TTGTGTGTTAGACTTCAGGGTCTGAGAGCCATGGAAA---GGTGCTGTCTGGGTCCCTG-
27500 -TCACGCCGCATCA-CCAACCTCCT-AGCAGGGAAATGGTGGCAGCGA-------GGTGGG-GGGACTGATGGAA---GATGCACAG-TGAGAGCTGG--
27600 -TGGC------------------AGAGCC------------ATACTCGA---CCCTTGGGCTGCCAGTTCACAGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGA-TGTTTCTGTGTTTGTGGGACT-TGCG-GTTCCT--GAGAGCCAGTGCACAG
27800 CCA---CCAAACTGTCTGCCCACCCT-----CCCCGGCATGGCACTTGGACCGCCCAGCTCTGGTTTGGCCCTGCT--GTCCATTCTTCACCCACTG---
27900 ---AAGGGAAGGTTCTTCCTCTCAGCTCTTTTCCAAGCCAAGC-TCCCTGCAGCCAGTATGTGTCTTCCCC-GCTCCCTCCAGCCTTTG-----GCTTTG
28000 GTCCCTGTTCT--GTTAGGCC-AAAGCCTGTAGAGCAGTTC---CAATGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGGGTGTTGCTCTCCCCTCCCACTC-TTCC
28100 CTTCTCCTTTGCAACTCACTCCACCTTCCTCAGCTCTGTGCTTTCCCCCTGCCTCCTCTGAATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCACT-GCTCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAAGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCTGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCAAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCACATGCAATGCCAGGCGCTGCGTTTCCTTC
28700 AACTGA-CACCCCCTCCCCACACTCCTG-----------GGGCTCCCCCAGCCCGTGGGCACACAGTTGTGCACTGCACAG----CTCATC---CTCCAC
28800 CA-TCC--------CCACTCC-CT---CCACCAGCACCAGCCTCTGCTTTCAAACCACTGG--CTCTTGCGCTGACAGCTTTTGTGTGTG----ATGCCT
28900 CGGAGTCAAAGCAGC--------------------------------AGCAGCAGCTTCTGGAGAGGAACTTGTCATGTCC--ACAGGCTTGTACACAAG
29000 ACACAGCCATGGCCAGCCCTGCCTATCCAAAAA-CAGT-GAGGGGGCTTAATTGCTCTGGAGGTCCTCAAGG-CCCAT-GCCTGCTCCCATTCTCTTCTG
29100 CAAGTAACACAATCAGGC--TCCTCCCATGATT-------------------------TGGGGTTTTTTTGTTACTGATCT-AGCCCATCAGTCTAGTCC
29200 ATGATATGCTCAATGGCTATTAATTC--------CAACCCC---CCCAGCCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACATTGGGAATCATGTTTTATATCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAGCTTTTCTCTCCCTCATTGGTTTTGCTTTATGT-CCTA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCACTTGTGCTCTGAATACAAATCAGGCAC-ACTGGAGTGATGAGTTTGGCTCTCCCTT-TTTGTCA-GGTCTTTCAAATGGACCCCATGG----CTGG
29500 GACAGGAGCATGGGATCA-ACCCG--ATGAGCTGGGATGCCAGAGGAAAACTGGAGCAGGCCAAGAGCAGACAGAAAT-CAACAGAACTCGTGTGGAGGA
29600 -AAAGGTTATTTTAGCATAGGCTTGATGGAG--GGAACTGTGAATGGAAGGAAGCAAG-AGGTCTTGCTACAGCAAGTGCATGCTT-TAGCTGTCTCTTA
29700 GGAGGCCAATTTCTTGATGTTAGAGCT-------------------------------------------------------------------------
29800 ---------------------------------------------------------------AAGGGAGGAACCACTGATATCATCACCCAGA--TAC-
29900 TCCATCCAATCAAGATCAGT-CTGTTTCC-AGC-TTTTAACCCT--GATTTGCCC-TCTTCTCCT----TTGTTTGGCTATGTTTATCCTATCAGT----
30000 GTGCCCCTGTCTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTTTTTAGCTTCAGCATTCAGAGGCT-----ATGTTTTT-TTTCTTTTTCTG--TATTTACTCCCTTCTT
30100 GCTTTT-------TCCTCCTCCACTCCTGTGC-TTTTAGCCTGCTTGTTTTTTGCTTCCCAAGACCTTCAACTCT---CTCCC-TTACAGAAGTGTACAT
30200 TTTGGGTACTTTCACT-AAAATCTCTAAGCTCCAATAAGTGCAGGGGGCACT-AAAATCTCAGTCTCACTGCAACTCAGAGAAGTGAGTTAAGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGAACATTTA---ATTTTTCTTCC-TGTTCATGTCCTC-CCTCAGCCC-------ATT----TCAC----AGAACTTTGAA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCATGACCTTCAACAAGGAAGAAGGAGAAGCA----------------AGTCTG-----C
30500 ----TATAGAAGAGCCCTGTTTGCTCT--CCACTGCTCCAGA--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTATCCAACCCTTGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCTGC-ACAATTAAAAATTATTT-ATCTTTTCTCCAGATTTGCACCCAGTATAACAACCTCCAACATCC-TCCCCCTTCCCCTTTGA
30700 TACTTTCACATTTTGTACTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAGTAATAATAA
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TCTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCGCTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCCTGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGACGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAACCAGGGTGGGTTTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CACTGAATGTGTAAGCTCTCCTC-AAAGCATTGTTTTATCATTTGCTGTTTTTTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGATAACTTAATACAACA--TTTTATTGCCACTGAAACATAGGCCATTATCTCTCACGCCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAC-GCTCTACT-TACATACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTCCCCCTT-AGTGTCCTAACAACAAACAATTTATCCTAAAACGTTATTGCTCAAATTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AATCGTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAAAGAGA-TTT-GGGGC-AAAAC--AAAGAGGTAATCTCTAGG--GCTATGGAACCACCAGGCATTCAGG
31900 -AATCAGAACACCAAAGAACTCTTTGCAAAGAGGCATTGGAAATACTTTGAAGAAAAACCTGAGTCTTTGGA-TTTTC-AGTTATCCC-----TTCTACT
32000 TATCTACAGATTTCAG--------ATTTGCCATGATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAA-TGCATCAC-GTGTATG-ACAGTAGCTTCTCTGACAAT-CTC
32100 CATGTTAC--TTTC-TTTCCAAAGGATTCTCTCAAGGGTTGATGTGAAGGGAA-------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά