ALAN SCHMIERER (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KILLDEER_(7-31-07)_-2_(968338570).jpg), „KILLDEER (7-31-07) -2 (968338570)“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
ALAN SCHMIERER, KILLDEER (7-31-07) -2 (968338570), CC0 1.0

Είναι μονογαμικό είδος, αυτόχθον σε νεαρκτικές και νεοτροπικές περιοχές. Αναφέρεται ως είδος "ελάχιστης ανησυχίας" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAATAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGGTA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCAGGACAGCAGCAGTCGGGGAGGT-C---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGTTAGAGGAACGAGCCAGGGCTGACGGGACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCG-----TATAAT-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGGTGC-AGAGATAGG-GCGCC--GAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCGGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATGGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGGTAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAGTATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCCGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACAGCCG-A---ATACGCGGTGCCGTCCCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCAAAATAACACAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTAT-----CA
01700 CAAT-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACTACCACAGCCAAAAAAAGCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CATGTTAGG-AAAAA--TTAGATCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGCGAATGCCGACGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGAGAGGAGCAAAGAACCA-GAAAGTGGAGACGAGAGACA-GAACGTTAG
02100 CAACAAGCAAAAAGAGCCACCGGGACGTAG-AGGCGGCCCGCAGGTACGAGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGTCCTACC
02200 CTCGGAACAGCACGCCGGTCGCGCTACACTCGACTATGGGCGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCTCGTATGGTATCTGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATTTGCCCCCCTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAGCGCAATGAACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAAATAATATGAAATGGGGCCTAAAACCCAGGGAGGAGTTCT--------TCGGTAACGTATAGACACGTC-GAGCCTAATGAGCCCGGCAT-TAACAGC
02500 ACCTACCAGCGACCATCTTCACCCCCAACTAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGCACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAAACTCGACTATTGTCCTTTCCAAAATTCCGTAATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATGTGGCTCTATTGGCCACGACATAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGGAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTGGAACCTATTCTGCTCATGGATTGATCTCTTGTAAGCATCTTAAATTGTCTCTAAA----CG--TATATGTG----ACTCGCTAACC
02900 CATGGAGCGGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCACAGGCAAGCACTTAATAAGCAGGCCCAATTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTG
03000 TCTTTCGCTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTATTGACTGTGCCTCCGTTGAGCCCTGCTGTAGGAGG---AGTAGCATACATAGCAATGTCGT
03100 GGTGTAACCTACTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTGCACAGCTCCCCGAAGCCTTGCATTCTCTGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCGTCTGCTGGTCTTA----C-TTCA-TCTGGTTGTTCAGGGTGGTCGTGGGATC-T-AACTCACCTTCAGG-----------------------
03300 T---------------------TTTTCT-TAATGCAATCCGTACTCTTT-TAAAATTTTTTGTTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TC--AGGGCGAAAAGCG-GGGGAG-TCAAC-TTATTATATAAACTAGGGGAAGATACCTTTCGGGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-GC
03500 ATA---CATGTCAAGGTAGATTATCCCTTTTCACGGTGGAAGGAGTCTTCT--------C----CATTT---------------------------ATTT
03600 TTTTTAATAGGTATTGCAGTAA-TTTTTTATTAAGTATTAAA-TGAG-C-AAATCCGGCACCAGAGAG-----GGAAA-----AAAAA-AAACCCA-AAC
03700 ATGTAAC--TT---GGGATAACTGCTTTGGTCCTCAAA-CCTCAAATTATG-AAATAGGAGTTTATAGGTGGCAGGGCATTTATTAAGGTTTTCTTATGA
03800 TATGTCTCCAAACA-GCTGAATT-CTGTCTACAGCTGTAATTCTGT-----GACAC-----TTCAGATATG-AATCTTT-TGCCTTCTGTAGCATGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAGCTCTC--------------TTCTTTTGCAACAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAAT-GACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAACAGCTCACTTGCATGC-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTTGCCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-CGTCTCCAATTACTCTTTCTATTGAGTAAATGAATGCCTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTTGTGTCGTAAGGCATTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTTTCAGAGAC------ATGA-------CTCTGTGTGAGTCTCTTAAAACTGATTAACGGTGCTTTTGGTTCTGCTGGCTAG
04300 C-----CC-TTTTTTT-TGGGAGAAGTTTCATTTTTCAGT--------GGAAGAACTAGGAGAGTTACC-TTCTTTTGGGTGCCTCAGGCTTGAAGATGT
04400 GGAAGGCCCCCAAACCAGTTGTAAAAGTCAGAAGGA----------------------------------------TTTTTTTTCTTTTTTTTTTTTTCT
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTTCAGAACTACTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-TCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 AGAGGTCATGTATCATATGCTCCAGAG-AAAACTAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCT---GAATATG-AAAAATACCTGATGAAAGTCAAGATTTCAGCAG-TTTTCCTAAAGAACGTCATCCAG-TCTC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTTGGTGTGACTCTACTTTAAAAT-ATCTGGTTTCACATCTGTCAGTACAGATCATAATTGGTG-TTTGTGTTGCCTTCTCTGCCACTCAC
04900 TTTAGGATGTTACAA--AC-CCCCAG-----AA------TACTT-AGGTGGCAC-ATCTGGTACTAGATATGGCTGCAGC-TTTTGTTCGTCAGCAGTGC
05000 ATCTGGATTCATATGT-ATTTCAACAGCTAGCTCAGAGTTATCGCGAGGTGTTTGGGTTTGTTTTTT-TTT--TTTGCAAGGATGGGG-TGGAGAGACAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAAAAGTA-TTT----TTCTG-TATTTCAAGA--T-----TTCTTATGGAGACATGG-TTTACGTTA
05200 AACCCATGATTTAGAGTTCACCTGTCTCAAGACTATCA-CTGCAGTAGCAGTAGTAGCAGAGCAGTGTC-T--------GAACAACGCTGGATTTTG-TT
05300 GTGATTCT---GGG--GT-GACTGTGTTCCACTAC-AGCAGTGCACCTGA-CCAGCTGGCTTGCTTTGCTAAAATGCTGCTTGTGTTCTATTATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCCGCTGAAGCCTTTTAGCTTTTGATCAAACTTATGTCA-TCCTAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTACACTTATGTCTGGCAGTGTGACAATGGTGCTGAAGGTGACTAATAATATGACCGGTCAGATG--ACCTC-AG
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAACAGC-ACGATCGT-AGAGATAGACAGATGGTGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTACTTGCTGTGAACAACCAAAGGCA
05700 GTGCGTGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCCCTT-TGAAGAAG---TTGTCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACAGGC-TGTTGCCAAACG-T--TTATTTT-AAAGACTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTACATA--CTAGTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCGCCTTCCGTGCCCAGTGTCACAGCGGTGCCA--TTAATGATCTT-AAGAA----AGAGTTTAGT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCGTGTGCTGCATCAGAGAGT-GGCTGGGAAGGGCTGTGTTTTGCTTCAGTCAAGTAAGAGTTTTATCAGCTCCG---------------------
06100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06300 -----------------------GTTAGG----ATATG-TAC-AGTGCATGTGGGGAAGAT-CCTCAA-TTTCATCTTTCT--TTAAGAC--AGAGTCTG
06400 ATGGCTG--GGTGGCAGGAACTTCTTGGATGGG--GCTTGTGGGGAGGA-TGCCACAGATGAGCA-AGAGTGCAGAACTATATAGGGAATGGTTACATG-
06500 -----T--AAAGTGTCTT-TCAGTTATGGTTTGTGCCTTTCTAATTGCTCAGGTCCGTATGG------GTTTACTGTTCAGC------TTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCTCCAG--TCTATTCTGTGACTTCAGACCATTATAGGAAGCTGGGCATTATTAATGACA-TAAGGTGGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATGTCAAGCTCTGCACAG--AATGTATCTT--TCCTTCACTTCTGATGGATGCAGC-TTCCC-CCGCCTC
06800 AGTTTTGGTTCTGAAGTTTAGCCT--------------GAAG--GTAGGGCTCCTATTACCTTACC-TTTGAAAAGCTTTCCAG-AAG--ATATTAGTGT
06900 AGCAGCTGATATTAA-TTAACATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTC-AAATAATGTTTATAGTCAAGAGTGGTGTTTTCAAGGTAGCAGCTACTTGT
07000 GT-G-T-GGAAGTAGGTTCCTCTTTGAGA-GGTAAGGTG--TT--TTGTTTTCCCTGGTTCACGTGTTTTAACTGTCTCGGGCCTAAATCCTGCTCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACGTGATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACACACAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGCAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCC-GTAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTTTCACCTACTCTATG
07400 TGC--------TTCAGGTCTGTTTTGTACTTGTATGTG----TGCTTTCTGGCATAA----CGTTAGAAGGAAC-TCGTTATTACAGTGTTA--GTTTTG
07500 AATGCT-TGAGTTGCTTTAGCTTAGGACAGTTGTTGAGAAAGGTG-TATTTTAAACCTTCTCTCC-----TT-AAATCGG-GCTAAAAAAT---------
07600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
07700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
07800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
07900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08000 ---------------------------------------AATTGAGATGTGTTTGTGAAAAGGGGTGCTTAAGAGCCTGT---CAGGTGTTCTAGAGCAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATA-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGCG---TGCTTATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATACTAGGTAATCCAGTCATTCT
08200 ACA-GATGAGA-TTTTCT--TTGCTTGGGAATTC--TTTCAACTTAATTGTTTAAGAACTGCAGTTCTG--------CAGTC-TG-ATTTCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCCACACAGGACAGACATGTTATGA--GTCCTACTTGAAAGTTT-------GTTGGAGTTAGTCTA-TCAACCAGG--A--G-GAAAAAAAAAC
08400 CAAACACA----------------A------------------------ACTTTTGGAAACCAGGCTTCAGCTATTCTCATGCTCATGGAATT-ATTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGTGTGTGCTTGGTTGTAGACA-GAATATA------------TATTTGAGCTTAATGTGACAGAAGATTGCCTTTAGGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCCT-CCTG-TTATGATGCAGGCCTGACTTCTCACGCTTTTAA-TTCTCT--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAACTTTTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTTTCTTTGTGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTTCATGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GGTTTTCAGTACTGG-TAACTTGGCATGTTC----CTTGTACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCGCGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCCT-CATTTTACAG---TCTTTTAAAA--AGTGAA-CTGCTGCTGA
09000 T--GTTTATTGTAGTCCTTTGTCC-TTTTTT---------T---CTCAGATAGCAAGTTGGACAATGAGGTCAGTGTAAGAAG-CTCGGGTTTCAGA-CT
09100 GGATTTGAGTGGGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGTGCTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATA-GGGAGGAATCTACTGCAAAATACAGCTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAACTCACAAGGGACACATAATGTGCGGTAGGTAGAGCTC-CACTATTCTTTTAAATAGGAGCAG-TCTCTAGTCTGAAGCGTGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTCCAATGATTCTGGAGTC-TGA----CTTCATCTTATTTGGGTCTGGACTCGTTCTTTGGGTGTTAACAGT---
09400 ---AG--TACTGTGTGAACTCTAAAGC-AG-TAGCAAGACATGCTGGTTGTGTAGGGCGTAGGATTTAGTCCG--GGGAGGGTATCATAGGGC--CTCAG
09500 GTCATGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATGGAAGTTGCCCATGACTTTTAGAGACAGTAGGCTTATGCTATAAAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGTGCC
09600 AGGGGAGGTTTAGACTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTTACC---AAGAGGGTGGTCAAACACCCAAACAGGCTTCCTGGAGAGATGGTCGATGTCCAA
09700 A----------------------TGCGGGCAATGTCCTTAATAACG-TGATTTAGCTTATGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAGGCAGTTGAAC-T-AGATG
09800 ATCATTATAGGTCCCTTCCAACTGAAATACCCTATTCTGTAAAAGCGGGAGGAAGAAAATGC--TGTCTTGTCGGGTCTGTTCTTAGACCATGCCTCTTT
09900 TGCTGACCATGCCTCCTGCTTAATTCTATTCCATTACCTTTCTAATTGCACTT-GTGTGATAAAA-TGTTTCAGTGCAGGAGCAG---ACTTTCAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC-------AACAACAAA----TATGTAGTCTTTGTGTATGTT-AC---AGCAGTAACATCAACTATAATGTAAAATTT--TGTATGGAAA
10100 GAAGG-TGATGGTAC-TTCT-AGGGTGTTCTCAGTCAACCTGTGCAGGTTCTGAAAACACACTGCAGAAGTACAGGATAAATGACACATTTACTTCCT-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTGCATCCTAGTAGATAAAGCAAATGCTTCTTATGTGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAG-TAATGCATTTTAGTTTGTCTAG
10300 TCTTGGA-CATT-----ACCTTGCAGGT----AAT-C-TTTTGAACAAAGACT---TAAA-TTAATACTAAGGACTGTA-TTAGTGG----CTCTT-AAA
10400 ATCAG---------GTATTTTGGAGAAT-ACTTGCATTAGAGGTGTAATTGAAACTGGCTTTCTTAAACTGAATTCTTAACTGGGATCTGTGCTTGGG--
10500 -------CCAAGGCAGTACTCGTGCT--GTAGGGCAGTAT----AAGAGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGGTGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGATACAAGGTCATATTTTTTTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCACGTCATCTGGATTACAGTATACTGCATATAATTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAATTCCCTATTTTTCATGG-AAATGG
10800 AATTAGCTCTTAACAGGAGATGAC-T--TAT-AAAGCTGGTCTGCAAGTGATGCATTTTTCTATCCCTC-T-TTT--TTCCTTAGCAATTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAAGA-T-----TTT-A--AAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGATT------TCGTGT-ATCTGTGCAATGCAAAC
11000 CTGGG-TGGTAGCTCTTTCTGGTATTGCCAGGCTTGACGA----------------------------------------CCTCGAAAGTGAGGTAGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGATGAATAGGAAGA--CAGTTTTACAAC-------TAAATAAATCTTTGTTGGCTCCAAACTTCATATGGCCCTCAG-AGGT
11200 GCCACTAACAAAG--CTCTACATCTC---TC--CA-TTGGA-TTTGAAAGGA---GTAAAGTAATTAATTCCGTCCCTTAAGA----TATA--GTATTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATCTTGGGAACCTCG--GAGATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATGCAAC--AAAGTGGCTGTGTAAATGT
11400 ATGGGGACAGAGTGGTGAAGTGTCTGGATGA-GGCACGTGG-----ACCTCA---CTTGGTGCCCT-----GGCAGTGAAGATACCAGCTGGGTTGGGTT
11500 CGAGGTCTGGCATGTGAAGTTCCTGAGACCTGAACTTTGTGTTAGGGG-CTACCCCTGACTCCTAGCTTTAAGTCTGGTCCTGGACTGCTGCTAGATAGT
11600 GTGATAGACCTTGGACAAATGAGCATTGAAGTGAGGGGGTGTGATGTATTTTT---T---TTATTTT-----------------TTTCCCTAAAATTAAA
11700 GGAACTGTGTTTGAATCCAAGTCTTAAAATATTTTGTCCGTGTTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAATAATTTG
11800 GACAAGAAATAGAATTAAATGGAATAAGTAAAT-AATGAAAAAAAGAATT-GGTTTTAGTTATCACTGCCAAA--GAATTACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGCGGATGACAAAGATTCAGGCTGAACTTGCAGCTTT--CTGTGGTGACACCTGCTTGTGTAGTGTTACTG
12000 TTAGTGATTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGCGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGCGGCCA-TTTGGGGGACTGGGGTTGAAGGCAGCAAAA-CAAACTTTAGAG----CATAGTAAG-AATGAGGCGAG--CTCCT---GTG--TT
12200 TTG--TAGC-AGATACGCTTTATATGAGAGTTGTAATGTGTGTGACCT--TAAGGTCTTGCTA-TTGTAAGGCCTACGCTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAGATAGCTCTGAAGAC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGATGCAGTCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAACTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGT
12400 GGTGTTC----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGTGTAGTCATGTGCAACACTGAGCAAACACATCATCTAC-TGTATTGCTGTTCTCAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAGTAACTT-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTAGTAATGGATTAACACGTGGAATCATAAAACTGAGCATAAAAGACCTGGCGTG
12600 ----TAGA----CCTCCAGTCGTGGGCCATCT-CTGTTGGTGG-CCCCGC-TGTTGAATCACTGACAC-TTGCTGATCTC-TAACTGTTGAATTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTCGGTCTCAGTTGGTGATTA--ACAACTTGTGAAT-GTTGTGGAGAGGGAGGATGCCAGCAGAGGGCTGGTATCT
12800 AGGAAGCAGACATGCGTCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCATGAC--GTAGGGCATTTGACTCCTGATTGGTGTAGGACTG---C-GATGTGTTAATGTTG
12900 GTACGTAAC--TAGGATTCAGAATTTCCCAA-AAGAACGTACAGTCTTG---ATCT-TCGTAGTATAAATTGATAGATACTCCTAGTTTAAAT---TAAA
13000 ACATACATGCTCATT----GCTATCTTCCTTATGGCAGGTAGTACAGGGTCTGCAGTCTT---CTGAGCTGTTCTGGGG---GTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGACTGCAGT-GAAGTAAGGTGT-CAA--ATATGCTAGTCACCTGGTTATCAGTTACTT--TG-T-GTTACACAGCCCG-T-GGAGTCTGCAGCA
13200 GACCCAGA--GCCCAGGTAAAGTGTTGAAATCTGTCTAGTTGT--GAGCAAACGTCATGGATCAGA--TG-TACTGACCTGTAACGCCATGTCCTGTTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTG---CA-----AGAGCACAGTAACGAGCAGGGGCAAGT-AAGAACCTCTTCATAGTGCTTGGCGAACGTGGCAGCCAAATTTGTT
13400 GCTT-------------------------TTTTTTTTTTAAGGCTT--TTACTAACTTTAGGCCATAGATTATTTTGAATTGGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AACTAGGGCTATTAATGGCCTCTCTTATATGTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATAA-GGGCAAAAA-TATCTAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCTTATATGCCTTCTACTT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACAAGAAGGATTACTTTCTTT-AGTCATGTCTGATTGTTTCTGAGTTGA------------TTGTGGGCTATAGCCCACCAGGGTCTTCACTGAAAAGG
13900 GTTCCCCACA--TCTCTAGG-TAACTTGCAGGTGCTGGATGCCCTCTTTTTATAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TGGT----AATGT
14000 GTGGGATTTTGTTTGGTTGGC--------------------AGCTTT-------------TTGTTTTGTCACATTCAAAGAGCCTTCT-GTACC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-TATTGGTACTTCAAA-GATCATCATGTC--A-TTGCTTTCAGCTGCTTGAAC-AAAT-TAAGTTGATAGAA-C--TTTTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAGAA--TTTTTAGAT---TTA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGCATGAGCTGCATTCTTGGGATCCTTTCCAAGGTATTGGCTCTGTAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTAATTGTGAAGCTTCTACT-AACA---------------CATAGTGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-----AGTTTT
14400 CTGATCCCAGTTCTCTGGAGTACTGGGTGTTGTATAAGCCCCTAAATACAGAGGCCGGTCCAGGA-GGGACTTG-----TTACT----------------
14500 ---------------GAGGTGAACATCAAACTTC-TGGGGGTTGTCCCTCTCACAACT-GTGAGACTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTGCCCCACACGGT
14600 CCTCTGGCATTGTCCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGACAAGTTGCAGCTATTTTGGTCTATTTGTG-AAAAAT-GT---AAGTCAGT
14800 TAAGAAGCAACT-GCCAGCTTGGTGAATTAACTCCATCCTGTGTGCCTGCCTTCACACTGGAC-AAGGTGTCTGCAAGGTCA--GGCAGAAGATTGTC-C
14900 CTTAAGTTGG-GC-TTA-TG-----GAGGTGGCTGG--CTGGAAAGCTTTCTGCTC-TCTGGAGAGTAATGGGGCAGCGCTCTGGAGGAGAGC--GGAGG
15000 CTCAATCCTAGCTCCTAC----AGAGA----CAAGGTGTCATT--TCACCCTTGGACTCCTGTCCTCTCCTC-TTTAAGGCA--GAGGC-TTGCTCGACA
15100 ACTT-ACAC-TTTGTCACC-ATCTGCCTTGT-TAAAAGCTGGGCCCTTTCAG-TTGTAGTCT------------------------CGCTGCTGCTGAT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTATT-AAGA-GCTGATGCA-----------------------------------AAAAGAAAAA-------------
15300 ------------------------ACAACCAGAGGCAGTCAGAAAGCTCCAGTC-TGAGTCT---CTTGCAGGCTTTGCCACTTCAGC-TG---------
15400 ------------------TTTTTTTGTTATACT--AAGTAAGGTATAGGTATTACTAAAGGCTCTATGTCATTTTCAT----TGTGGTCTA-TAGTACTG
15500 TCAGAGCAACTTTCACTGATGATTGA--CACTTGGCAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGCTGCCTCTTA
15600 AGAAGAG-GGAAGCAAAA-CTGTTTTGATGTAGGAATTGCTGTCTGTG-TAACATTC-AGGG-TGCCACTGAGAA----------GTTGAG-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTCCTTAATGGAGGTAGCCATGAAAC--TTTCTGTGGCACGGGATTGAGAAG-CTGTGG-TGAAGAATGCA----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGGAGGGCTCACTGCTCTTTCTGTATAGGTGCCATCAAT---------------CGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAGTTTGAGCTGG
15900 TAGTTCTTCGTGACTTAAGGGCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTCTGGAGACCCTTTAGGCC---TATAGTAGGTCATACAGTAGCTCCTCACA
16000 --GAATAGTAGCTGGTCCTCA-CAGCAGTA--TTTTG---------------------------------------------------------------
16100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16400 -------------------------------------CCAGGGGCTGGCAGCCTGCATAGGTGTTGTG--ACTCAAGGCTGTTTCTGCAAGGGGCCTTGG
16500 GCCGCTCTTGTTGTACTGACATGATGGAC-TTTAGTGGTGGTTCAGAGTGACAAGTT---AGCTGAAGCTGAGAAAAATGAATTAGAGCAAATAAGGCTT
16600 CAGAATA-GACAGTGATCTATTTCGGTATTTCAGGGGAGACTAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGAGTT-TAGCCCTGT----GAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAATGTAGCAGCTCGCTTCTTAATGGTGTTGCAGCA-AGAATGGCTCATGGCTGTTAAGTCTCCTGTGAGGTTCCGTAGGACTTCTAAATGCATCAAACT
16800 GCAAGTCTTGTGGATTTGCTAAAGGGGTTATTGATATGTC-CCTTCAAAATAAAAG--TGTTCTTGGAGAGACAAAATACTCTTTTGTGAGCAGCAATTC
16900 AGGTTAGACAGCAAAAGTTGCGTTCCTTGGATTAATT--TCTTGTT-CGAGAGGAG--TGTTGCAAAAGACTAATATCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 TTGTGGCATT-ACTTG--------------------TTTTCTGTCAAACCGTTGCATGTTCAA--GTGTA--TATATA---AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -GTAG-TATGTGTCA-TGACAACATGGCCTTTCCCTTCCTTTCAAG-TAGGATTAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTGTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCAGTGATTG----TT----TTTAAATTT--AAACTTTGATTTACTCTG--CAGTACAAATT---ATTGCATACT
17300 CCCGCTGCCATA-G-GACATGTTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTGTGCTGAGCCAACTTGGGC-ACCTAGG---CTGGC---AGCAGT--AGGAAAGGG
17400 ----CACTGTGTGACTG-TGGTGCA-----TGGACAAACAAAATGGCTGTGAGCGCCAGCCAAGCTGGTGGGGCAGTCA-----CAGAGCTGATG-TTTT
17500 CTTACTGCTGCAGGGCAGCATTTCACTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCATAGAGTCTTCCTATGGGATTCTTGT
17600 CT-G-TTTATCTTT-TAGTAGATTTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTTCTTTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTACTGGGCCT-GCTA
17700 GATAGAAAGGCGAAGCTGGAGATGTGGGAAATCATT-CTGAAAGATT-GGGACATAATATGAATTTATGGCTTAGATAATACGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGACGGGCT-ACATGTGCAGCAGAG-CTGTGCATATT-GTTAGCATGTATAGGGAAGATTCTC-TGTT--ACAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CTGCGGCTTGTCTTTAGCTTCCCAAGAATTTCATAAGAAAAAAAAAAGTCTCTGCTTTAAAATAAA------------------
18000 -------------------TAAA--------TAAATAAATTGGATGAAA----TGTAATTAGTGCACAGCAATG-----CTTTCACCTACTGAGTTAAGT
18100 TTGTGA----AGAACTGTTAATAACTGAGTTCAATATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTTTA-G----GTTTTTTTGATGTGG-----GGAGAAGGGCT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAGTGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGTGTGCTTTCTGGAAAAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCTGATAGGAGAATTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACT---------------------------------G-TGAAAT-CCAACCAGCTTTCCTT
18500 --CTGAAGATG-GTTATTCC--CTGCTGTCTTAGTGTTC-ACACGATAGTAAC-TGAGATTACCTGCCCTGTACTGGCCTTGGTGCAAGGG----TCCTC
18600 --ACTCTTGTAGGTAGAAGGTATTAGTCTTCAGTGCTGTGCTGT-AAAATGCTTGACTAACTGGGTACATCAGCTCTTAGGG-TAAGGTCTGGTCTGAAG
18700 ---AATATACTCATTACCACTGTACTGA----ACTATGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGA----ACTTTTGTTTAAGAACTTTAAAACTTTTCTGGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAA------CTACAGCATGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACCCTTTCGAAGTACTTAATGTCCC-TGAGACAGCTC--ATTTTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGCGTCTGTAGTGAATGCTGGGGTTACTGCACGTGTCAGGCTCTAGCCC--TGATTGTCGCTGACGACTATTAGTC-------
19000 -T-GTCACCAATCAGAAGGC-ATATTGTTGGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGG-TTGGCTTACTTGGAATCCAGCTGATCCTT--GATCTGAACCAAGCT
19100 TCCTCGT--CTGAAGTACTAATACACCTTGCCTCTCATATGTATTGTTACTTTGGGAGGT-AAT-ACAACGCTGTCACGTTGCTGCATAGCCAATTGGAT
19200 ATGGTCT-------GCAGGACTAACTGGGT----GTCAAAG------AAAAAA-ACA--ACGCGTGA-TTAG----AGCCTC-GAATACTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAGCCCTGTGTTTAGAAGATGATGGCAACAGGGGT-GG------GGG--AAGCAGTTCCAGAAGAGACAGA-TTTTGACAGAGT---TG
19400 CATATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGACCATGGAAACCTGGTTTCTCATTACGTCATTCCCTTTGATCTGATTAGATGTCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AGGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCCAGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAATATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAAG------------AAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCGCTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTAACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGAAGCATCTGCATTGGAGTTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCAGAAGCATAATC-TCTGCAACTAGAGGTTGTTGATGT--ATG
20000 TATACAAG---CGTT---TCCTAACCATACCTGCTATTT-AGAAGTTA--------TTTGCACAGTAGTGAATCTTGA-CATCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 AC---TCC-------TCTTAAGTATTGGAGAACATATAAACCTT-ACAGACTATAAAAGGCT-CCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTGGCATGATG
20200 -CTA---ACTTCCAATTTTTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTT-GGGAATCTTGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAC
20300 GCCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCACTGGATCAGGGTGAAATCATGAA-TTTT-GAATGGTTGTGCTCG----GGGCCC-TGTGGCA
20400 GCTCCATCAGGCAAAGAAGATGCAGTAC----ACGGAAATGAGCTAGC-AGA---GGGGAAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCATGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-GCAGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAT-GATGATGGCTCAGAT--AACTGCCTCGCTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTC--AATGTCCCGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-CTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCACAAGAACCCAA--GGCTCTGCCA---ATTGCCTTCAGCCTAGCAGTGTGGGTTT-TCTGTG
20800 CGTTCT-CTCTGAGCGAGCATAGTACCTTCTAATAATAA---G-----CCTGGAGACATACCTC--ACCTGAA--GCATA-TAGGAC-TCATCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC-----TTTTTGT-TACTCTTG-----TTTTTTATGGGCAAAG-GGGCGG-TTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAACAAAGGGGGAAACTTC
21000 TTTGGGAGTCCTTCTCTT-AT-----------CTTGACTCAT---GTGAACCCAT----ATAGAACCC-ATATGCAAGTACATCAGTCCTCTTAAAAAGC
21100 ACAGACTCGGG-ATT---TATCTGAGGCT-TTGCAGTCTCAGTAGAG---AAATTTTTCTCATTTT-GGGCACAGGT--AGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ACGTAGATGGGTTGTGGTCTT-CAGCAACCTTGGG-ATGAAGC-AAGCTCTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCATATGTCTCTTGCCAACTCTTGCATGGTAACAAGGTGCTT--CAGTAGTGCTGAGACCGTATGGCACTGCTCAGTTTGATGTACTT---AT
21400 AC--AGTGTCTGAC-AGACTT---GG----GGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CACATGTATGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 -T--GTTAAGCTGCGTCTTGTGGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTACA-----------TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AGGGGCGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGGGTTT-ACTC-CGAT-GCACCTA-AGTT----------GAAC-T-----GATGTTTAAAAGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATTGCATACTCACTCCAGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCGCTGTTCTGCCTGTGACTCTGCGAGCAAGTC
21800 ATGTGGAAGCATCCACTATTTGAG---ATG-AAATT-A---GGGTCCTATTCAAATCGGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGATTTGG-TATGGAGATTGGA
21900 --GGAAGCCTCAAA-GGACTCGGCTTTAAATTATGACGATTCTGATAATTAATGTCAACGTTCCTCTGCAT--ATCTGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACCTCATCCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGC--------TG-TGTG-TTATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTTGATTCTT
22100 GTAG--TCATCACCATGGCTTTTTACCCT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCACTGTTGTCCC--TAGATGTAACGCCG---TACCTT-----
22200 ------------CA-TTTCTCATCAGCC----AGCTGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGTCTGGGGTGAGGACAGTGGCGG----TCTCTCCCTTCTAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTCATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 -------------------------GTTCTCATGCTGTTCTTGCGTACAGATCAAGGAGCAGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCTGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAA-----AACCCTTAAGCAGATGTCGAGCTTCAGAAGCCTGGGTACTG----CTAACTGCTAGGTACTGAAATAGC
22600 ATCTTCTCTGTGTATCGGTGAATCCATGAGTAATAATGGAG-TTAT-AATCAC-TTTTCCAA-T-TGAAAAAAATTGAACTCATAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-CAAGGACTTTCCACTTCAGCCTTTTTCTAATATAACATGCT--CTATAAGGTGAAAAAC------A----TA-----------
22800 -------AAAAAAGAGAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGGTGCACTGTGATATTCTTTTGCAATTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATACCACCAATGTACAC--AGAGTAGCCAAAGAAG-ATACTATTATTTGCAGAATAGCCGTAGTAGCATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAATGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCTCAGTCTGAATTATTCTTTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACAACGACAAAATAAAACTGTATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAGGGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCATCATGTTAAATTATAATAGGTTATTCATGTTTCTGGCACTA---A----GTAGGTAAC
23900 GAATCTTCCATTGCAAACTTCTATTTTCAGCTGT-TTAGAACTTACTGGTAAAAACTAGGCTTTGGTCAAAC---ATTTTGTATGGAGCGTCTCACCTGT
24000 GGAATAACTGTTTTATTAAAAATAAAAGATAATTTGTAAATACTGCTGTAATGCTGGGGAGCTACT-GAAAAGAAAGCATAGTGGGTTTGGACACACATT
24100 AACACTCATTACTGAAAAAAGCATTGTCTTTTGCTCATAAAAGTTGTGGACATGTAATTCATAAAAGTGTACAGTTATTTCAATATTGAAAAGAAA-CTG
24200 AAATCCCTACTTAGGTGTG-AAAA--TTAGCATTTGTGCATGCAACACATCTTCTTATCTTATTTTT-ATTATATTTAGTATATCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTGAAAATTA----A-CCCAAAAGCCA--AAATTACAGGAAGGCCATAGAC-AATAAGCCAATAACGTG---GATAAA------------------GA
24400 TAT-CAGCAAGGTCA--TT-TTTTTTACCTGTTGTTT-------------------GATTCACTCC-TT----AGGTTAGCAGGC--TTT---TGTCAGC
24500 AGCGAGTGATTTCTTTTACTGGA-------CATATA--TTTGATCATTCATACTATGTACAG-ATCCTTT-AAAAAA-ATGACTGATGTCTTAAACACCT
24600 GCACTCGCTTTAAAACTGACAGCTATGCTGTCATTAC-------TATATTATTATTA-ATTTTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAGTGACATATA-
24700 -TA--ACAAAA-----------------------------------------------------------CCTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTGAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGACGCACATGATGTATGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCCAC-GCCTCTCCTACAAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGCGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCGACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGCCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 CCAGTACTTGC-AATATACACTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTCGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCGTACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTAGCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCAGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A-----CT
26100 TTTT-TTTT-------TTTTAGACTGCTC-TTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAGCCCACTTGGTTTGA
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAAGAGT-TTGTC-AGAA
26300 ATTTCAAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGAGAGCACACTGCG-AAAAAGTCTGTTGTGCATTTAGATGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TGAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GGGGG--------TGGAGAGAAAA---AGAGAGGGAG
26500 GG------ATC-CATGCTAAGAGCTTGC-ATTTTTTGTACAA----------GCCATGTGTACATGCTCCTGCATCTGTT---------ACTTGACCAAA
26600 GTGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGTGCTATTTCCCCATTTCAGTATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTGT
26700 CATTTGGCTCGTTCATTGGGGTTTTAT-CCC--TGCCTGGCAGTCCCTACACATCTGAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GTG
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCGCTCTGTCTGCTGTGCTT-AACGTTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AGTGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---A---------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ---------------------------------------------------------------------------------------------ATGTCAC
27300 GATGACAGTGCTTTTGGTTTTGTTTA--TGTTACTTATTGCTGGTTAA--CTAAGAACACTGAAAAGGCAAGGGCTGTGGCCAAAACGTCTATCAGGGTT
27400 GTAAGG---CGGCTTTCCCCTCAGCTTAGCGA-GCGTT--TGATGTGTCGGACATCCGTGGCTGATAG-CACCTCCC---CGTGGCGCCTGGGTGGGTG-
27500 -TCACTCCCCATCCCCCAGCCATC-----AGGGAAACGGAGGCGGTGA-------GGTGAG-GGGACTGACGGAG---GGTGCGCAC-TGAGAGCTGG--
27600 -GGGC------------------AGAGCC------------GTACTCGA--CCCCTGAGGCTGCCAGTTCCCAGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGA-TTTTTCTATCTTCGCGGGACC-TGCA-GTTCCCGAGAGGGCTGGTGCGCA-
27800 -----------------------GCC-----TGCCCCGATGGCGCTTTGACTGCCCAGCTGTGGTTTGGCCCCGCT--GTCTGTTCTTCACCCACTG-AC
27900 TCAGGGTGGAGGTTATTCTTCCCAGCGTTGCTCTGGATCAAGC-TCCCCACAGTCGGTATGC-TCTCCACT-GCTCCCTCCAACCTTTG-----CCTTTG
28000 GGCCCTTTTCCACGTTGGGCG-AAAGCCTGTAGAGCAGTAC---CGATGCCGACAGGCTGCATCACCTTCTGGATGGTGCTGTCCCCTCCCGCTCTTTTC
28100 CTTCTTCTTGGCTCCTCACTCCACCTTCCCCGAATCTGCGCTTCCCCCCTTCCTCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTGCCT-CCCCCC-A-CCCTCCCGCAC
28200 CCAGCAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTCGGAGCGATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAATGGATGTTCTCTTCCACTCTTCAGCCATGTGCAGTGCCGGGCGCTGCATTCCCTGC
28700 AACCGA-GACCCCCTGCCCACAGTCTCG----------GGAGCTCTCCCAGCCCGCGGGCACGCGTTTGTGCAGCGCACGG--GCCCCGTC---CTCCCC
28800 CA-TCC--------CCACCCC-CT---CCCACGGCACCGGTGCA--------------------------------------------------------
28900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29900 ---------------------------------------------------------------CT----GCATCCAGTTTTGTATTTTCCAGTA------
30000 -------------------------------------------------------------------------------CTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTTT--TCCTCCTCTTCTCCACTCCCAAGC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTTGCTCCCCAAGACCTTTGATCCAG--CTCAC-TTGCAGCAATGTAAAT
30200 TTTAGATACTCCAAAT-AAAATCACTAAGCTCCACGAAGTACAGTGGGCACTAAAAATCACAATCCCACCGCAACTGAAAGAAGT--GTTATGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGTACATTTC---A-TTTTCTCCC-TGTTTGTGTCATC-ACTCAGCTC-------ATT----TCACC-TAAGAACTTCGCA--AAC-CTA-AG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTTAA-TCCATAACCTTCAACAACGGCAAGGAAGAGCAGGAGGACTGCTCTAA-CAGTCTG-----G
30500 ----GATAGGAAAGCCATGTTTGCTTT--CCATTGCTCCAGG--GTATTCCGGTTTGGCTCCCAGGCTATGGTTTAT-CAGCACTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCCGC-ACAACTGGAAGCTGTTT-GTCCTTCCTCCAGCTTTACACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCCTTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCTTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTCT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGCACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAACTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCGCATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGGGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGCAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGCAATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG----GTTTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CACTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTCATAGAACA-TTTCTATTACCACTGAAACATAGGCCGTTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTC---------TACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTT----------------------------A
31800 AACGCTGCAGCA----TTT-TTTCTTAGGAAGAGAGG-TTT-GGTGC-AAAAC--AAAGAGGTCATCACTAGG--GCTATGGAACCACCAGGCATTCAGG
31900 -AATCAGAACA-------AC-CTTCACAAAGAGGGAGTGGAAATACTTTGAAGAAAAACGTTAGCCTCTGGA-TTTTC-AGCTCTCCC-----TTCTATT
32000 CATCTATACATTTCAGAACTC-TCAATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ATGGTAGCTTCTCCGACGCT-CTC
32100 CATACTAC--TC-----TCTGAAGGATCCCCTCAGGGGTTGATGTGAAGGGACCATTAGTAGGCCAAATAGCTGTTTCTTTTTTTTAACT

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά