DDWESQ (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_BrachyrhynosI_2234.JPG), „Corvus BrachyrhynosI 2234“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
DDWESQ, Corvus BrachyrhynosI 2234, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Είναι το αμερικανικό κοράκι. Αναφέρεται ως είδος "ελάχιστης ανησυχίας" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAACGTGGGGAGAATGAATGGGGGGCCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GCAAAGGGAAAAGATTGGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGAACGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGATGGAAGCAAGCGC--AAGCATCAAA-GTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGAGAGAGGAGAGTAAGATA
00500 CTCGATCATGGGGAGGACCGGTAAGCCAGGCATCACGACAGCAGCAGCCGGCGGGGA-C---CGGCACAAGGCGCGGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGTTGGAGTAAAGGAAGGAGCCAGGGCCCACGGAAGAGCGGAGAGGCCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGT-CGAGATAGGAGCGCCACGAGCATCGACACCCACG--ATTACCCCAACTCCTAGGGCCACTC
00900 GCAGGCCCATGGGGAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCTGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGTGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATAC--GCGGCCCGAG-TCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCCGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTATAGCAG-T---ACACGCGGCCCCCCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAACATCCCAATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACTACGACAGTCAAGAAAAGCAAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGGGAAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAAGGAGCTTGACTGAACGCCGACGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCTGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------AAAGAGAGGTGCAAAGACCGA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-TAAAGTCAG
02100 TAACGAGCAAAAAGAGCCAGCCGGACGAAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGACGGTCGCGCTATCCCCGACTATGGAAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCGGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAAGAAGAGAAA
02300 CAGTATGCGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTCTCAACGCAATGAACCTTAGTGGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAAGAAAGCGGTCT--------TCGGTAACTCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCAT-CAACAGC
02500 ACCTACTATCGATCAGTCTCACCCCTAACAAA-CATCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGGCTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAATATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAATCTAAAACGGATTCTGCTCATAGATTGATCCCTTGTAAGCATCTGAAATCATCCTTGAA----TG--TGTATATG----ACTTGCTAACT
02900 GATAGAGTAGTGTTCAG----AGCTGTTGTCTAACCTTAAGCCGCAGACAAGTACTTAAGAGGCAGGGCCAATTAACTTTATATAGTACAGCAATATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTGG--CTCTCTGGACTGTGCCTCCCTCAAGCCCTGCTGTAGGAGG---AGCCACGTACATAGCAATGGAGT
03100 GGTGTCACCTATTGGAGAAATGGTCAACAGTTCTGGCATGTGCACAACT-CCCAAAGCCTTCTGCTTTG-------AAGCTGCTATAAAT-ACC-AG--C
03200 ----CCCCTCTG---------------ACTG-TCTGGTTGTTCAGGCTGGCTGTGGGATT-G-AGCTTGCCTTCAGGATT---------------TTTTT
03300 A---------------------TTACTT-TAATAAAATCAATAATC-TT-TGAATGGTTTTACTTGAACATTCT--ACAAGTTG----TTGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TG--AGGGAGAAATGCA-GGAGAG-TCAACTTTAGGATATGAACCAGGGGATGATACATTTCAGGAAAGGAATTC-TAAAGGAT-GC
03500 ATG---TGCATCATGGTAGATGATCCATTTGCATAGTGGAAGGAGTTGTCA--------T----TTTTG-------------------------TTATTT
03600 TTTAAAGTAGATATTACATTAGGTATTTTAATAAGTATTAAG-TAAG-C-AAATCCAACATCAGAGGG----AAG---------AAAACCAAACCA-ATG
03700 TTACAAC--TT---AGGATAACTGCTTTTGTCCTCAGA-TACATTTTGTAA-TTTGAAGAGTTCATAGGTGGCAGGGCATTTACTAAGGTTTTTCTGTGA
03800 TATATCTCCATACA-GCTGAACT-CTGCCTATAGCTACAATTCTGA-----TACAC-----TTGAGATATG-AATCATTCTGCTTTCTGTAGC-AGAATG
03900 T--AAAGCTGTGAGCTCT---------------CGTTTTTACATTAAGT--GAGGGTTTGGAGTCACAAATAGGGTGGAAATAAGGTA----GTGCGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCCAAAGGCTCACTTGCATGC-TTTTATCCTACGGCAAAGACAA----ACTTACCTC-----CTTCA--CT-GGT
04100 AACT-CATCTCCAGTTA--CTCTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGGCTTTTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTTGTGTTGAAAGGCTTTTGA
04200 AGAACAAAAACCGA---AGTCTTGCCGGC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGGCTATTAAAACTGATCAAGAGTGGGTTTGGTTTTGCCAGCTAG
04300 T-----AT-G-TTTTC-TGGAAGAAGTTTTGTTTTTCAGT--------AGAAGAGCTAGGAGGGTTGGC----TTTTGAGTGCCTCAGCCTTAAAGATGT
04400 GGAAGGCCCCCAAACCAATTGTAGAAGTCAAAAGGAATCTTTTTTTTCC-----------------------------CCCCCCCCCCACTCATTTTTTA
04500 CCT-------------------CTTGCTGCCTCCTTTCAGAACTACTCAGTATTCAGGC--TTGACTCTTGCAAG-TCTTTTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATATATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAA---CCTGACCTTCTTGAAAATAAGCATAGAGTTGCTGCCAGAGACCAGTTCCTG---ATTTTTG
04700 AACTCAA-TGACCTGCACCCG---GAATATG-AAAAA---CTCGTGAAAGTCAAGATTCCATCAA-GTTTCCTAAAGAATGTTGTCTAC-TCTC-TGCTC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGCCTCTGCTTTTAGAT-ACCTGCTTTCCCATCC----GTACAGCTCATAACTAGTG-TTTGTGTTACCTACCCTGCTGTTCAC
04900 TTTAGGGTGTTGCAA--CA-CCCCAG-----AA------CAGTA-AGGTGGCAC-ATTTGATACTAAATGGGGCTGCAGC-TTTTGTGTATCAGCAGTGC
05000 AGCTGGACTCAGGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTTAG-------------------T-TTT--TCTGCAAGAATAGGG-TGGAGAAGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTTNNNAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGG--T-----TTCTTATGGAGACATAA-TTTATGTTA
05200 AACCTGTGATTTAGTGTTAACTTATCTCTGCACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTGGCGG-AGCACAGCTTC-T--------GGATAAAGCTGGATTTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGGGAGT-GACAGTGTTCCACTGT-AGCAGTGCACCTGGTCCAACTGACTCCCTGTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTATTATGA-TGA
05400 ATTCTGGTCATCTGCCGAAGCCTCTTAGCTTTTGATTAAACATATG----TCCTGGTACTTGACTTGGTAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTATGCTTATGTCGGGCAGTGTGACAGTACTGCTGAAGGTGACTAATAGTATGACCAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 AGTAGCAATTGCTGCTGATGATCTT-TCAATAAT-GGAGAT----AGGCAGTGC-TCAGGTTCCATCCTGGATTTTACTAGCTGTGAACAACTGAAGACA
05700 GAGTGTGACTTCTTGCTGCTTTAATTTATTCTGGC-AAAATAAATTTTGTCTT-TGAAGAAG---TTGTCACC-TTAAGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACAAAG-TCTTATCAAGTG-T--TTATTTT-ACAGGATGAATGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTGTTTACGCTAGTCATTGCTACAGTTCA
05900 ---AGTGTCCTGGAGCTCCTTCCACACCCAGTATCACAGGGGTGCCA--TAAGTGACCTT-AAGAA----GGAGTTTAGT-GTGTCAAGAGT-----TGT
06000 CATACCTTGTAGTGCATCAGGGAGT-GGCTGGGAAGGGCTGTGTTTTGTTCCAGTTGAGTAAGAGTTTTATCAGCTCCGCT-TTTGGTCAGATTGTT-GC
06100 TTGTTGGTCCTGTGCATTGAG-GCC--ATC-AAATTGATTATGCCAGTGAGAAGAGG---TGTTTTAGTGT--TGACTTGCTTCC-CAAATATGGTACTT
06200 CTGCAGAGGTCAGCCAAC-CTTTTGTG---------------CCTCTTA---CACAAGAAGCT-------------------TTAACTGAAAGAA-TATC
06300 AAAGGAC-AG-AAAGTATCTTTGCTTATG---------------ATGTGTGTGGAGAA-AT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-ATGAAC------AGTCTG
06400 ATATCTA--GGTGGCAAGATTTTCTTGGGCAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTACATGTGAGCA-AGATCATGGAACTGTATGGGGAATGGTTAAGTGC
06500 CTGTGT--AAAATATCTT-TTGGTTGATACTTGTGGCTTTCTAATCGTTCAATTCCTTATGT------GTTTACTGCT----------------------
06600 -----------------GAG--TCTATTCTGTGACTTCAGACAATTACAGGAGGCTGGGCGTTACTAATGACA-CAAGGCAGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AATAGCTTAGAAAAAAGTCTG--GTTTCTGGCTCTGCACAG--AATGCATCTT-------TGCTTCTGATGGATGCACC-TTCCTCTTGCCTC
06800 TATACTGGTCTTGAAGTTTAGCTT--------------GGAG--TTAGAGTTCCTATTTGCTTATG-TTTGAAAAACATGCCAGTAAG--ATTTTAGTGT
06900 AGCAGCAGGTATTAA-TTATCATTTGTTAGGGCTGAGTGGGGCAC-TTCAAAAGAGTGGTTATAGTCAAGAGTGGTGTTTTCAAGGTAGCATTTACTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGTAGGCTTCTGTTGGAGA-GGTAAGCTG--TT-------TTTCCTTGGTCATGTGTTTTAACTGTCTTAGACCTAAATCCCTCCCCAGT
07100 ---ATACAG-CTTGACAGCAAAATCTTGAT-ATTGTAACTATTCAAACACACCCAAGGCCTA-ATTTAGCTGATGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACTTGGAGTG-AGAGTCAGTCTGGCCCTTATTCTGAAAAGCTGACTTG-TACC----CT-TCCC-GTAGACCTTATTTACT-
07300 ---TAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTAAATAACAAGTTCTGACATTTCCTGCTACTTCTC-----TG-ATCAGTCTTTTCACTTACAC--TT
07400 -----------TTCATATCTGTTTTATACTTGCATGTA----CACTTTCTGGTGTAA----CTTTAGAAGGAAC-TCTTTGTTACAGTGTTA--GCTTTT
07500 AGTGCT-GGACTTGCTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGGGAACTG-TATTTTAGGTCTCCTGTCC-----TT-AAATTGG-GCA-AAAAAC-----CCTG
07600 A--GATTACTCTTCTCATGC-TCTCACTAACTTTTTT---CCCAAGTA-TT---TGTCTTTGTGTG--------------GGAAGTTTGAGATGCACCCA
07700 CATTACTTCTGG------GG------G---CATTTGGAACATGCTTCCTG-CA-GCAAGTTGGCCACCTG-CC--------CCT--TTTTACCTCTTGTA
07800 GGTTTGGAGTCTGTCATTTGGGGTGCCCACCAGACGAAACTAAGCGG-TA-AGATGCAGTCTTGTGTCTCCATG-----ATGTCAAACTTGGCTGGTGGG
07900 CAAGAC-TAGAACTAAGTTTG-AAATAGTCTTCTGGAAG---GTATAGTGTGGACA-TGTTAGTACGTCTCCAGTCTTGCTCTGGAGGTCTGCTCTTGGT
08000 GT-GTACTACTGCTTGCTAGTGTAAACAC-GCCTCA-GAAACCAAGATTTCTTTGTGAAAAGATGCATTTAAGAGCCTGT---CAGGTGCTCTAGGACAA
08100 GCTAGATATCAA-AAAATCCATG-CAGGAAAGA-GTTG--CTAGGTG---TGCTCATTTAGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGGTAATCCAGTCAGTCT
08200 ACA-GATGAAA-GAATTA--ACAAGCAAAGA-------AAATCTCAGTTGTTTCAGAGCTGCGGTTCTGAAACAACTGAGTC-TG-ATTCCTTTTTGGGC
08300 AGAGAATCCGTGCAGGGCAGACATGTTATGA--CTCCTACTTGAAAGTTT-----------------GTCTA-TCAACCATT--A--G-G----------
08400 --AAAAAT----------------A-------------------------ATTTTGGCAACCAGGCTTCAGCTGTTCTCATGGTCGTGGGGTT-ACTGA-
08500 TTTA-CTCTTTGCATGTGCTCAGTTCAGGACA-GAATATG------------TTTTTGGGCTTGATGTGAC--AAAATTTTCTCTAAGGGAAT-------
08600 ------GTAGTTTTTCCCT-CCTG-TTATGATACAGCGTTGATTTCTGACAC--TTGA-TTTTCT--AGTCAGCTAGTATTT-GATCCAGCTTCCAGAGA
08700 CTTTATGGT--GAAAAG-GCGTTTCTCTGTGTCATGGTAGC--CTGC-TGGGAGGTGATTC-TTTCATGCTGTTGGATCCAGACTTTCGGCAATAAATA-
08800 GTATTTCAGTACTGG-TAACTTGGCATGTTCCTTTCTTGCACCAG--TAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-GTTTTGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AAGGGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAACATTCCC-CTTTGTACAGAG-TCTTTTATAA--AGTCAT-CTGCTGCTGG
09000 TGGGGTTAGTGTAATACTTTGTCT-AACTTG--------CT---ATCTGAGGAAAAAACGGACAATGAGGTCAATATAAGAAGCCTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAGCCTGTAAAACTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGCATA-AACCTACTA-G-AAAACA-GGGAGGGATCTGCTGCAAGATACGGTTT-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAATTCACAGGGAATGCATAATGTGTGGTAGGTAGAGGTC-CAATATCCTTTTAAATAGGACC---GCTCTAGTCAGATGCCTAATG
09300 TC-TGTAGTTTGCAACACAGAGAGCTTCAAGTCATTCTGGAGTT-TGA----CTTCATATTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTGAGTGTTAATAAT---
09400 ---A-------GGGTGGACTCTAAAGC-AG-TAGCAAGACATCCTGGT--TGTAGGAGTTAGGATTCAGTCCT--GGGGGAGTTTCGACAGGC--CTCAG
09500 GTCATGACTGCTCGTCTGCTG-AAAGTGGTGGAAGTTGCCCCTGACTTTCAAACACTGTAGGCTCAGGCTCTGAAACAGATAATGATTCAAAGCTGTGCC
09600 AGGGGATGTTCAGGGTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTTACC---GAGAGAGTGGTCAAACACTGGAACAGGCTTCT--GAGAAGTGATTGGTACCCCA
09700 AGGGGGTCATTATTTAAGAGGCATTTAGACAGTGCTGTTAATGACA-TGCTGTAGCTTATGGTCAGCCCT-GAAGTCGTCGGGCAGTTAGGC-T-AGATG
09800 ATCAGT-TAGGTCCTCTCAAACTGAAA---GTCTGTTTACAAGAGCAGAAGGGAGCAAATGC--TGTCTTGGTCCATTTGTTCTTAGACCATGCCTC--T
09900 TGCTGACAATACCTCTTTCTTAAACCAATTCCATTACCTTTCTAATTGTGGTT-GTGTGATAAAATTGTTTCAGCACAGGAGGAG---ACTTTGAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------CGAAAAAA------AGTCTTTCCTTTTTGTATGTT-AC---AACACTCCCAGGAACTGTAATGTAAAAGTT--TGTGTGGGAA
10100 GAAGA-TGGGGGTCC-TTTT-AAGGTGTTCTCAGTCAA-CTGTGCAAATTCTGAAA--GCACTACAGAAGTACAGGACA-------CATTTACCTCTT--
10200 ----ACCGTCA-TTTTGAATCCTAGCAGGTAAAGCAAATGTTTCTTGTGTGAAACTGAAA---ATATCAG--TGCAA-TAAAACA-TGTAATTTGTTCAG
10300 TCTTTGGCTTTT-----GCCTTGCAGGT----AAT-C-TTTTGAACAAGGACT---TAAT-TTAATAGTGAGGACTATA-TTAGTGA----TTTTT-AAA
10400 GTGAA---------GTATTTTGAAGAAT-TCTTGCCTTAGGGGTGTGATTGCAACTGGCTTTCTTAAACTGAACCCTTACCTGGGATCCATGTTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCATGCT--CCAGGGCAG-------AACAATATCAAATAGAACTG-AGG-AA---ACATCCCATAGGTGAG-TTCATCTTT
10600 TTCAATTGACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTGAAACTGTCATGCTGACATAAGGTCACATGCTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGTCA---CCACGTCAGCTGCATTACAGTATACTGCACAGAGTTCCCAG-AAGGAACTGTACCCGAACTGTACCCTATTCTTCCTGG-AAATA-
10800 AATTAATTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TAT-AAATCGGGCCTGCCAGTGGGGCTTTTTGCTACCCCAG-T-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAATTGG
10900 CTGTAAATGGGTCCTTAACA-T-----TTT-T--CAAGACTTCTTAGCAGCAATGTTGGGAAGTGAGATT------T---------TGTGCACAGCAGGC
11000 CTGCA-TTGTAGTTCTTTTTGGTATTGTTAGGCTGGCTAGTGTGCTGTCTCTGTGTAAATGCTGCATTAGTCTGACTGGCTCCAGGAAGTGAGCTAGAAA
11100 AAGGT--GAGAGGACAGTGA-GTAGGAAGACATTTAGTTTTATAAC-------TAAATAAGTCCGTGTTGGCTCCA------------------------
11200 ----------------------------------------------GAAAGAGGTGTTGAGGAATTAATTCCCTCCCTTAAAA----TAAA--GTGTTAA
11300 TGAAGCCTGGAGAA-ACA----GATGGTCATGAGAACCTGGGAGATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATGTAAC--CAGTTGTCTGTGTAAATGT
11400 G-AGGA--AAAGTGGAGAAGTGTCTGGACAA---------------------------------------------------------------------
11500 --------GGGATGTGAAGGTATTGAGACCTGAAATTTGTGCTGGGGG-CTACCTGTGACTCCTGCCTTTCAGTGTGCTGCTGGACTGCTGCTAGGTATT
11600 GTGGCAGACCTTGGACAAATGAGCATTAATGTGAGAGGGTGTGATGT---------TTTTTTCCCCCC----------------CCCCCCCAAAAGAAAA
11700 GGAACTG-ATTTGAAATGAAGTC--AACATATTTTGTCTATGTTATTCAGCA-----TTGAC-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATGCAACTGTGTAGTTCA
11800 GACAATAAATGGTATTAAATGGAATAAGTAAAT-AATG-AAAAAAAGGTT-GGTT----TTGTCATTGCCAAA--GAAATTCTTCTAGAGT-TT---AAA
11900 AAT-----CATGCTGCAGGGTAGGCCATTAATGCATGACAAAGATTGAGGTTGAACTTGCCACATT--CTGTGTTGACACCTGCTTGAGTAGTGTTACTA
12000 TCAATGATAGGTTTCAAAGTAATATTCCCATGCTTTATGAGGAAAGAGCCATGTGCTGGTTTTGACTTATCCG----TCAAATTGCCTGTCACCAGCTAG
12100 TGATCCTGTGGCCA-TCT-TGGGACTGTGGTGGGCAGCAGTAAAA-CCA--TTTAGAG----CATGGTAAG-AATGAGGCAAG--TTCCT---GCG----
12200 -----------------------------ATTGTAATGTGCGTGACCT--TAAAGTGCTGGTA-TTGCAAGACCTATGCTAAAGTAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTTTGAAGAC--AC-TTTTGGATTCCAGGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGTCCATAGAGCTG--TGAGGGTG-----GAGATGTAGCTCACGT
12400 G-----C----TGTTCTCTCTCTGCTGAGA-------GTCATGTGCAATGCTGAGCAAACA---CATCTAC-TGTATCACTGTTAATAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAATACCTT-----GGTTTCATTT-TCCT-GAAAT---CTTTACTAATGGAGTAATATATGGAATCATAAAAGGGAGCATAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----TCTTGAGTGACAGACCATCT-C-----------------TGTTGAATCACTGACAT-TTGCTGATCTC-TAACTGCTGGCTTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAACTGCCTCTTGGTCTCAGTTTGTGATTA--ACAGCTTAAAAAT-GTTGTGGACAGGGAGCATGCCAACAGACAGCTGGTGTCT
12800 GGGAAGCAGAGATGCATCT-GT--CCCAGAAGCCTGAACGTGAC--ATAGGGCACTTGACTCCTGATGGGTATGAGACTA---T-CATGTAGTAATGTTG
12900 GTACATAGTTTTAGGATTCAAAACTTTCCAA-AAGAAAGTACGGTCTTG---ATCT-TA-----------------------GTGTTAAAAAT---TAAT
13000 AGATACATACTAATT----GCCAGATTCTTCATAGCGGGTATTCTGAGGTCTGCAATATTTTCCTGAGCTGTTCCAGGG---GTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATAATTGCAGC-CAAATAAGGTGTGCTAATATGTACTAGTCA-----TTATTAGTTACTT--TG-T-GTTATGTTGCACA-T-GGAATCCACAGCA
13200 GATCCAGC--ACCCAGGTAAAGTGTCGAAATCGGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCCTGGATCAA-----------------------------------
13300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13700 -------T----AGTACGTAAG------------------------------------------------------------------------------
13800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
14000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
14100 ----------------------------------ATATT--------------------------------TAGGGGCATAAGC-C--------------
14200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
14300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
14400 --------------------------------------CCCCTAAATACATAGGCAATTCCAGGA-GGGATGTA-----CCCTCTCTCT----AGGCGGG
14500 GCAGTAAAGCTACTGGAAATGAACATCACACTTC-CGGGAGCTGACCCTCTCAAAACT-GTGAAACTGAGAAGGAATT-TGCCTGCCTGCCCTGCACTGT
14600 CCTCTAGCATTGTGCTTCTAGAGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGAAAATTGCAGCCATTTTGCTCTATTTGTG-AAAAAT-GT---AAGTTTGT
14800 TAAGAAGCATCT-GCCAGTTCAGCAGATTTACTTCAGCCTATGT-CCAGCCTTCACACTGGAC-AAGGTGTCTGTGGGGTCA-GGGCAGAAGACTGTC-C
14900 CTTGGATTGG-GC-TTA-TG-----GAGGGAGTTGGCTCTGGAAAGCTTTCAGGTC-TCTGGAGAGTAATGTGGCAGCACTCTGGAGGAGAGC--AGAGG
15000 CTCAGTCCTGGCTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAGT--TCGCCCTTGGACTCTTT--------------AAGGCA--GAGAG-AGGCTTTCCT
15100 TCAC-AAC--TTGGTTGCC-ATCTGCCTTGA-TTAAAGTTGGGCCTTTTCAG-TCA----GTTTCTCTGCAGCT-GTGCTACA------TGCTGCAGCT-
15200 TCAGGGGCTGATAAGTGAAAAGCTAGT-AAGA-GCTGATGCA--------------------------------G-AAAATAAAAAA-------------
15300 ------------------------TCAACCAGAGGCAGCTGGAAGGCTCCAGTC-TGAGACT---CTTGCAGACTTTACCTCTTCAGC-TG---------
15400 ------------------TTGGTTTTTCATACT--GAGTAAGGTCCAGGTATT--AAAAGTCTCTATGCTGTTTTCACATGCCATGGTCTC-TAG-ACTG
15500 TCAGAGCAACTTTCACTAAT-ATTGG--CACTTAGCAGTATCAAAGGAAAAGCT------------------------GC--TTTTTGGAGTAGCTCTTA
15600 GGAAGGA-AAAAGCAAAA-CTGTTTTGATACAAGAATTGCTATTTCTG-TAACATTC-AGGG-TGCCAGTGAGAG----------TTTGAC-TAAGGT-C
15700 -TGTAAAGC-------------GGTTAATTGAGGTAGCTATGAGGC--T--CTCTGGCATGGAATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCA----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGGAGGGCTAGCTGCAGATCTTAGATTTGTCAAGGAAAC---------------CAATAGCACCAAT-AAG-TTTCAGTCTGAGATTG
15900 AAATTCTTGGTGACCTAAGGTCTTGCTGCAAAGTAAA-TCTCCAAAGGGTCTGGAGATGCCTTAGGTC---TGTAATAAGTCATACAGTCACTCTTCACA
16000 --CAATAGTAGCTAGTCCCCATTAGCAGTA--TTTGGTATTT--T-----GAGAACA-CTGCATTGA-AGTTGAATTGGTGTTTTGATGCTG--TGTTCT
16100 AGTC------TGCTTTTTACCTCTTACAAGTGAATT--------------------AAT----CTTACCCATCATGGATGAT---AAC-AGAATG-----
16200 --------------------------TATTTATTCTGTGTGCCTGTTATATACTGCTT---GAA--------------------GAGAGCATG-------
16300 ------------GATAGGGAGGGATGCCAGTGGTGTATCGCATGTGATTGTACCCAGGACCTTCCTCAGGGCAGTC-TAGGTGTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 TAGTAAAGCTGGTGGCACCTT-CCTGT----------TCAGGGGCTGGTGGTCTCTG----------------------------------------TGG
16500 GCTGATC---TTGTAGTGA---GATGGAC-TTCAGTGGTGATTCAGAGTGATTAGTG---AGCTGAAG--------------------------------
16600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16800 -----------------------------ATAGATCTGTC-CATTCAAACCGAAAG--AGTTTTTGGAGTGTA-GAATATTCTTTTGTGAGCAGCAATTC
16900 AGGTTGGACAACAAAAGTTGCATTCCTTGGATTGATT--TCTTGTT-----AGGAG--TATTGCAGAAGGTTGGTATCCT-GGGGCTACAG---GT-A--
17000 TTGCGGGATT--CTTG--------------------CTTTTTGTCCAGCTGTTGCATATTGAA--GTGTG--TATATA---AAATGAAGTGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TAAGTGTCA-TGAGAACCATGGCCTTTGTTTCCTTTCAAG-CAGGATTAGG--AATGACTAAAATGTTAGGCGTTTACTGCTC----TGG----
17200 -G-------AAACACTTTCGTTTAATCAGTGATTG----TT----CCTAAATTT--AAAGTTCAATTTACTCTG--CAGTACTAATT---CTTGTGCATT
17300 CCCACTGCCGCA-G-GACATG------------TAT--TAGCTCTGTGCTGAGCCCCCTTGAGC-ACCTGGGCACCTGAT---AGCAAT--AGAAAAGGG
17400 ----CACTGCATGACTG-TGGTGCA-----TGGACAAACTG-------------TCTGGCCAAGCTGGTAGAGCAGTCA-----TGGAGTTGCTA-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCACTGAGGGCACGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTTACGCATTTGGCAGGGCAGAGGATCTTCCTATCAAACTCTTGC
17600 CT-GTTTTATCTTT-TAGTATTTCTGACAGCCTAAGATTTGGATTTATTTCAACTTGC-TTTACTATACTGGGAGAATGAGGTAGTGCTGGACCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCTGGAGATGTGGGAAATCTTTCCTGAAATGTT-AGGAAATAATATGGCTTTATGGTTTAAATAATATAGCTTTGTTTTGTGTTTC
17800 ---C-AG-GTAGGATGGGAC-AGCT-TTGAGTGCTGCAGAA-CCGTACATGTT-GCCAGCACNNNNNNNNNNNNNNNNT-GGTT--ATAAAAATAGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTGTTAAGCTTCCCAACAATTTTATATG--AAAAAAGTCTCTTCGCTTAAAAAGCCC------------------
18000 -------------------------------TGAAAACATCAGATGACT----TGTCCTTAGTGCA-AGCAATG-----CTTTCATCTAC-AGGTTAAGT
18100 TTGTGA--------------ATAACTGAGTTCAGTATCATAGTGAAAATAATAAGTCCATTTA-G-----CTTTTTTGGTGGGG-----AGAGAAGAGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAAGAAGCTGTCAAAGTCAAGACTTAGATCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTA------CGTGCTGTGGGAATATATG---
18300 ----------------AGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAGCAGAGCTGAACCTAGACAGGGAAATTGAG---CA--TCCTTGT-TGTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCA----CTAATCATGTG-AAATAACATGAAGTG-----AAC--ACACCTGAGATAAAATG-TGAGAT-CCAATCAGCTTTACTT
18500 --TGTAATATG-GTTTTTCCTTTTTCTGTCTTGGCATTC-CCATGATAGTAAC-TGAGATTACCTACCCTGTAATGGCCTTGGTGCAAGAG----TGCTC
18600 --ACTCTT-CAAGTAAACTGTATTAGTCTTCAGTGCTATACTGT-AAAACACTCGACTGACTGAGTATGGGGGCCTTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AACACACTTGCTCCCACTGTATTGG----CCTGTGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGG----GCTTTTG-TTAAGAACTTTAAAAACTTTCCAGA
18800 G--CTTGGAATG-TTTAAACTGAACCTAAAGCATGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACCCTTTTGAAGTATGTAACATCCC-TAGGCCAGCTC--CTGCTG
18900 GTCAGGGAGAAAAACGTTGTGTTTGCAGTGAATGCTGGGGTTACTGCAGTTGTCAGGCTCTAACACTGTGACTGTCAGTGAACATTATTTGTC-TGTCAC
19000 TT-GTCACCTATCAGAAGGC-ACATTGTAGGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGA-CTGGCTTACTTGGCAGCCAGCTGATTGTT--CATCTGAACCAAGTT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTGGTAATACCTCTTTCCTCTAATATGTATTGTTTCTTTGGGAGAT-AATAACAGCACTGCCGTAGTGCCATGTGGCCAGATGGAT
19200 ACTGTCT-------GCAGGACCAACTGAGT----GTCAAAG------GAAAAA-ACA--ATGAGTGA-TTAA----AGCCTC-CAATGCTGCAATC----
19300 ------------------------AGGAGATTATGGCAACAGGGAT-GG------GGG--GAGCAGTTCCAGAAGACACAGA-TTTTGACAGAGA---AC
19400 TGTATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCATGGAAACTTGGTTTCTCATTGTTTCATTCCCTTTGATATGTTTGGACATCAGTGAAGAAG
19500 TTACTACTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TAACGGGCTAGGTGGC-TAAGTAGCACTGTAAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCAGTCTGGCT
19600 GTTTGATCAGTGTTTTGACATTCCACAAGCCCTCGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-TTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTGTAGTATTT-TTCTTC
19700 TACACAAAGG-----------GGAAAA---AATTTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GTGCACAGGGCTAAGAACTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAAGAGCATCTGCAGTGGAGTCAAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTCTTTTCTCTATGGGCTG---GGATGTATAGGCATGTTGCAGAAGTATAC---TCCACAACTAGAG---GTTGATGG--ATA
20000 TATACAGG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTTAAAAGTTA--------TTGGCAGAGCACTGAATCTTGA-CATTAGTGAGAAT---CTCCT
20100 CT---TCCTCCTTC-TGTTAAGATCTATATGCTCTCCAGTACTT-ACAGACTGTAAAATGCTGCCTGTGTTCATGCTGTGTC-TGTCCCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTCAAATCTTG-GGGAATCTTGGTG--------------------------AATGAAAGAACTTCAGAT
20300 ACCTTA----ACAGGATTGGTGTGAA---ACTGCTGCTCTGGG-TAGGGCAAAATCATGAG-TTTC-AAATGGTTGCACACA----GAGCCC-ACTTGTA
20400 GCCTCATCAGACAAAGAAGATGCAGTAT-AACAAGGAAGTGAGCTAGC-AGC---GGGCAGAC-TGAACCT------GT-GGCTTTTGTATACTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--CTTAGC-CCAGTGGTTGGTTTGAG-C-TTCAGCCTGCTCAT-GACGA--CTAAAGGT--AACTACCTTGCTG-TTGTGAC-TAT-G
20600 TCTCTTGCTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTGTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTAGGAGGTTTCTTTG-GGAATATTTTAC--TTACTTGGGCTTGA
20700 AGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTTTGCAGGTAGG-------GATTCCAA--GGCTCAGCCA---GTTACCTGCAGCCTGGCATTATATGTTT-TCCATG
20800 CATTCT-ATTCAAGAGAGCATAGTGCCTTTTAATCATAA---G-----CCTGGGGACATACCTT--AACTGAG--GCATG-TGGGAC-TCATCAAGAACC
20900 AAGGATAATT----TTTTTGT-TACTTTTG--GGTTTTTTTATGGGCAAAG-AGGCTA-TTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAAGAGATGGAGAAAATTC
21000 TTGGGGAGGGCTTCTCTT-AC-----------CTTGATTCAT---GTGAACCCAT----ACAGAATTC-CTATGTAAGTACAATCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 A------CAGG-ATG---CAACTGAGGCT-TTGCAGTCTTAGTAGTGAGAAAATTTCCCTTATTTT-GCGCACTGGT--AGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATATGGATGGGTTATGATTTT-CAATAGCCTTAGG-ACAAAGC-AAGCTCTGCGT--AATG--CTTTA-AGCATTTATAGCCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 -GAACAGCCGTGTGTCTCTTGCCAGCTCTTGCACGGTGACAAGGTGCTG--C---AGTGTTGAGGCTCTGTGGTACTGCTCAGTGTGCTGTGCTT---AC
21400 ACAGAGTGTCTGAC-AGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTCATC-TGTGTGTATAG----TGCTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 TT--GGGGAGCTGCACCCTGTGCCTGGCTTAGTTTTCAGTACTGTGTGATATTGCTGGCACAGTTTCTATATTTGCATAAA-TTTACTT-AAATGGA--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGAGTGGGATTA-ACTC-TGATGGCATGTA-AAAT----------GAAT-TTTTGGGGTATTTA----AGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCT-----------TGGACATTTGCTGTG-TTGGCATGAACTTGTTCTTCTGCTTGTGAGT-T----GCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTACTGAAG---ATA-GGAGT-A---GGGTCCTATTCAAACCAGCTTCT-GAATAAAAA-TAAGGACTTGC-TATGGAGATTGGA
21900 --GGGTGCCTCAAA-GGACTCATCTATAAATTATGATGATTCTGATACTAAATATAATGGTTCCTCTGCAC--AGATGGGTCTGCAGGT-AGCCTGAATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTGCTTTCACTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TG-TGTG-TTATGCTTA-CCAGTGTGGATTAAAAACTGCTTTCTT
22100 GTAG--TCCTCAC--------------CT---TGGCATGTCC-T-AAAACTTTGGGATGAATGTTGCCCC--TAGATGTATCTCTG---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGAATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGAACAGTGGTGG----TCTCTCTCTTCCAGG
22300 ACATTT-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACACAG----------------------------------------------------------
22400 ----------AGAGGAACTTTTCTTGTTCTCATGCTGTTCTTGCTTACAGATGAAGGAGCAGGTTTCAGATCACTGGAATTCCTACAGTGCTGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGAGTTGAAACAATAA-----AACCCTTAAGCAGATGCCTGACTTCAGAATCTTGAGTACTG--------CTGTTCGATACTGAAACACC
22600 ATCCTTGATGTGTATTAATAAATCCATGAATAACGGGATTGTTTAT-AAGCAC-TTTTCTAA-T-CAAAAGAAATCAAGCTTCCAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAAACAAGGACTTTGCACTTCTTCCTTCTTCTAACATAACATGCT--CTGTAAGATGAATAAC-----------AT-----------
22800 -------AAAAAAGGAAAAAAGAGC-------------ACTCCTTTTCTTCAGGTGGTGCACTGTGATATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGCATGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATACCTCCAATGTACACAAAGAGCAGCCAAAGAAG-ATGC---TATTTGCAGAATAGCAGGAGCAACATATTACACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAATGTGCATATTTTCTGTGAGCAATAGG-AAGGGATATCACAGTTTAAATTACTCTGTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACACTTGTTGTTGACAA
23100 CTACTTGATCTGTCTCATAATTCTGTTATGATGACAAAATAAAACTATACTTTATTCTCAATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTCTTTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAATGGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTCTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACACTCATATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCATTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGAATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACTGTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 GGCACAGCCTGTATTTGCCACAGATATATGGAGGTTCATTCTGCATGTTAAATTATAATAAGATCTTCATGTTTCTGTCACTA---A----GTCAGTAGT
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTTCAATTGC-TTAAAACTTACTGGTAAAAATT---CTTTGGCCAAAC---ATTTGATATGCAGAATTTCAGCTGT
24000 GGAATAAATTCT---ACTACAATAAAAGATAATTTGTAAATTCTGATATAATACTGTGTAACTACT-GAAAAGAAAGCATATTTGGTTTGGATGAATGTT
24100 AACA---------------------GTCTTTCACTGATAAATGTTGTGGACATATTATTCATAAAAATATACAGTTAGTTCAATATAAAGAAAAAC-TGA
24200 AATTGCTTATTTAAGTGTG-AAAA--TTGGCATTTGTGCATGCAAATCAGCTCCTTATTTTATTTCT------ATTTAGTATATCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTCATAATTA----A-TCCAATCTCCC--AAATTACTGCAAAGCCATAGAC--AAAATTCAATAATGTA---GATAAA------------------GA
24400 TAA-AACCAAGCTCA--TT-TTTTTAACCTGTTGTTT-------------------GGTTCACTGC-TT----AGGTCAGCAGTC--TTT---CTTCAGA
24500 AAAAAAATATTTCTTTTACTGAA-------TATATA--TTTGATCATTCATAATATTTACAG-ATCCTTT--AAAAG-AAGACCAATGTCTTGAACATCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAATAATGATCATCTTAC-------TATATTATTATTA-A-TTTT-TGTTCTCCATATTAAGGAATAACAAAGACATAGT-
24700 -TA--ATGGTATTGTT--------------------------------------------GATAGCTCTGCCTGCGGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGG
24800 AGGTT-GGATG-AAGTCTTTTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACAGTTTAAAAGT-AAAGTAATTAAGTAAAATTTACCCC-AAAGGATACTGCAAACCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGA------TGATGTATGAGCCAAACTCGAGC-TGTACCACTGCCTCTCCTACAAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGTTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTAGTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCGCTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTCTGCCTGTAATTCATTTGTGGATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CTACTAAAC
25200 TCAGTACTGGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATAT----------T--TTTTTGTTTTACCTTGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGATATTCGCTTGAGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTATGTCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATATTTCCTGTACCTGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTTGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATATGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGCGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGCTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAATATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TTTC-TTTT-------TCTTAGTCTGTTC-CCT-----TTTTGT----CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTTCACACAGCCAGAGAAACC-AACCACCAGCCAGGAGACCT-AA-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAAGAGT-TTGTT-GAAA
26300 ATTTTGAGGTAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTATG-AAAAAGTCTGTGGCACATTTAGGTGGAAGGAGTTTTG-TCCATTAATGTTG
26400 TAAACTCTGTTATG-TTACTGTCATGAGACGGGG-AAAAAA-TGTCAAAAT--------GAG-GCAGG--------GAGAAAGCAAA---AGAGAGAGAG
26500 AT------ATCTCTCCCTAAGAGCTTGC-ATTTTCAATATGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATC-------------ACTTAACCAAA
26600 ATATTCTCCATCTCTCAGTATCTTT-GCTGGCGCTATTTCCCCATTTCAGTATTTA-TTTCGCATGTACAAGTCTTTACTC--TGGTAATACTTTTCTAT
26700 CATTTGGATCATTTATTGGGGTTTTAT-CCT--CACCTGGCAGCCCCTCCACATCTCAGGTTTT---T--CTTAGGTAAAGTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCACTTCTTCTGCTGTGCTT-AACACTCATTTATAGCT----TATG---TGCTTCGCATGAAATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTCCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGTTCTTTCAAAATTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATC-------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 -------------------------C--TGTTAGCTTTAAAATAACAC--CCACCCATTCTTGCCTCTTTGGGGAGCTGGCACAGGAGGCTGGTGTGGGT
27400 TCCTGG---CTGCTCCCATGTTTGACAGTAAA-AGTGT--CTGTGTTTCTGTGATTAGAACCAAAATTGTAGGTGTGACCTGGAGTCATTAAAACTTTA-
27500 -TCCCTCAGCAGTGTAAGAGCAGTG-AAAAGAGAATCTCAGGTACCAGTGTGCTTGGCAAA-ACAGGTCACGGTG---ACAGTGCAT-TTGGTCCTGT--
27600 -TGGTGTTGCTGTCTGAACACTGAGGGCC------------TTAATTGA--AATGCATGTCAGGGTGTCAGGCAGCTCTCGCCC-TTC------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGG-CTTTTCTGTTTTCATGGGACC-TGTG-ATTCCT--GAGAGCTGGCACACAG
27800 CTGCCCCCAAGCTGTCTGCCT-------------------------------GCCCCAGCTGTGTTTGGCCCTGCT--GTCCATTCTTCACATGCTG-AC
27900 TGGAAGTGGAGGTTCTTCCTCCCAGCCCTGCTCTGACTCCAGC-TCCCTGCAGTCACTACATGTCTTTGC---CTCTCTGCAACCTTTG-----GCTGTG
28000 GGCCCTGTTCTACATCCAGCC-AA------------------------------AGGCTGCATCAGCTTCTGGGTGTTGCTGTCCCCTCCCACTC-TTTC
28100 ATTTTCCTTTGCTCCTCGCTCCAAGTTCCCGGACTCTGTGCTTTCTCCACACCTCCTCCAAATCCCTCCTCCACTTTCT-CCCCCC-GCCCCTTCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTCGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACCGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGCCCTGGATGAGGAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCTGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-TATGTTCTCTTCCACTCCTTGTCCATGTGCAATGCCGGGCACTGTGTTGCC-GT
28700 GGCTGA-CACCCCCTCCCTACCCCCTT-----------GGGGCTCCCCCAGCCCACAGGCACACGTCTGTGGGCTGCAAGG----CCCACC---CAATGC
28800 CA-TCC--------CTGCCCT-CT---C------------------------------------------------------------------------
28900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------AGGACTACTGGGAGCTACAGTGGAAGGGAGAAGGAACAAAGATCATCCTACAGG--TAC-
29900 CCCTTTCAAACAAGATCATTGGTATTCCC-AGC-TTTCTACCCC--AAATTTCCC-TCATCCCCT----TTGTTTGGGTATGTTTCTCCCACCAGT----
30000 GCTCCCCCATGTTCCCATCT-TTCTCCTCGCTCTTCGGCCCTGGTATTCAGACGCT-----CT-TTTTC-------TGTTTC--TATTTTCTTCCTTC--
30100 ------------------CTCCACTCCCATGC-TTCCAGCCTCCTAG-GGTTTGCTTCCCAAGACCTTTGATT-----------TTGCAGACGTGTAAAT
30200 TTGGGGTACTTCCACT-AAAATCACTCAGCTCCACTAAGGGCAG-GGGCATC-AACATCACAGTCCCACTGCAGCCAAGAGAAG-AAGACAGGCC-TGTG
30300 ACAG-GGAGCACATTTT---GGTTTTCTCCCATTTTTGTATCCTC-ACTCAGCTCTTTTTTTTTT----CCACATTAAGCACTTCGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAA-----AGCAAA--GAAAACA-------CTGCTT-A-TCCATGACATTCAACAACAGCAAGGAAGAGAGAAAGGACTGCTCTTA-CAGTCCA-----G
30500 ----TATAGGAAAGCCCTCTTTGCTCT--CCATTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTAGGTTAT-CAGCTGTGGCCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAATAACCTGC-TCAACTGAAAGCTACTT-AATCCTTCCCCCAGTTAGCATCCAGTAT---AGCCTCCCACATCC-TCCCCTTTCCCCTTCAC
30700 TACTTTCACAT------------TTCCTAAAAGGCCCATGAAAATATTAATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAACCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGATAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGGAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCACTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTGAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-TTAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGAGAAAACAATAAGCACTGAAAATCAGG-----GGTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-TGCTGGATGTGTAAGCTCCCCTT-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCAGAACACAGGCCATTATCTCTCACATGCAAAGCAGAATTATTGCTAG-T-GCTCTACT-AGCATACT
31700 TCATTGTAT-AGG---TTTTTTCTCTTCAATGACTTCATAACAAACAACTTATCCTAAACCTTTAATGCCTACGTTACTTAAACATGCTCCACATCACAA
31800 AACACTGCAGCA----TTT-CTTCTCAGGAGCAGAGA-TTT-GGGGC-AGAAC--AAAGAGGTCATC-CTAGG--GCTATGGAACCATTAGGCGTTCAGG
31900 -AATCAGAATGCCAAAGAAC-CCTCACAAAGAGGCAGTGGAAATACTTGGAAGTAAAGCTTTAGCCTCTGAA-TTTTT-ACCTCTCTT-----TTGTACT
32000 TGTCAATGCATTTCAGAAGTC-TCAATTGCCATAATCTTCAAGTGTAATAC-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ATGGTAGCTTCTCTGACGCT-CTC
32100 TATGCTAC--TCTC-CTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGATTGATGTGAAAGGA--------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά