nan
Missing.

Μεταναστευτικό πουλί, που το καλοκαίρι βρίσκεται σε Ευρώπη και Ασία, ενώ το χειμώνα στην Αφρική. Γεννάει τα αυγά του σε φωλιές άλλων πουλιών, που ήδη έχουν εκεί αυγά. Οφείλει την ονομασία του στο χαρακτηριστικό δισύλλαβο κάλεσμά του.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGTAGCGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCCCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGAGAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACTGGTAAGCTAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGAGTA-C---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGTTGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGAGGAAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTTACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACACGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAATTTAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCAAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCGGAATCACTC
00900 GCAGGCCCTTGGGGAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGAAAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGATCAAGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGCCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATATA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACAACCG-A---ATACGCGACGCTGTCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACTTGAAATAACATAAAAACATCCCTATCACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACTTACACAAGAA
01700 CATT-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACTACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCCAGAAAATGAAAGGGAATTCGG-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAAATTGAGCGAACGCCGATGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------CAAGGGAGGGGGAGAGACCCG-GAAGGTGGAGAAG-AAGGCG-CAAAGTTAG
02100 CGACAAGCAAAAAGAGCCACCGGGACGGAG-AGGCAGCTCGCAGATTCGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTACC
02200 CTCGGAACAGCACGCCGGTCACGCTATCCACGACTATGGAAGCTTCACCGTCAACCCGGGAGCTCGGATGGATTCGAGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATATGCCCCACTTCAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACCGTGAGCCCCTGAGGGGCTTTCAACGTAATGAAGCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGAA
02400 GAGACAATAGGACATTAGACAGAAGACGCAAGAAAGCGCTCC--------TTGGCAACTTATAGACACATC-GGGCCTAATGAAT-CGGCGT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGCCAACACCTTCACCCCCAACTAA-CGTCACTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTGATAATACAAAAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAAACTCGAATATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATGTGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGGAGGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 CATAGATCAATCCAAAACGCATTCTGCTCATGAATTAATCTCTTGTAAGTGCTTTAAATCATCTCTCTA----TG--TGTATATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCACAGACAAGCGTTTAAGGAGCAGAGCCAACTAACTTTATGTAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAATGAATTTTGTAGTAGATTT---CTGTCTTGACTGCACCTCCATTGAGCCCTGCTGTAGGAGC---AGCAGCATTTGTAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTGTTGGAGCAATGTTTGACGATTCTGGCATGTACACAGCTCCCTGAAGCCTTGCG--CTGTGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTGT----C-TGTA-TCTGGTTGTTCAGAGTGGTCGTGGCA---T-AACTTGTCTTCAG------------------------
03300 G---------------------TTTTTG-TAATGCAATCAGTTATC-TT-TAAATGATTTTGCTTGAACATTCT--GAAAGTTG----TAGGTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TCCA-TC---GGGGGAAATGCA-GGGGAG-TCAAC-TCACGGTACAGATCAGGGGTAAATACCTTCCAGGAAAGGAACCC-TAGAAGAT-GC
03500 ATG---TGTGTCAAGGTAGATTATCCCTCTGCACAGTGGAAGGAGGCTTCT--------CTTCTTTCTT---------------------------TTTT
03600 TTTTTCATAGGTATTACGGTAA-TTTTTTATCAAGTCTTAAA-TGAG-G-CAGTCCAGCACTAGAGGG-----GA---------GAAC-AACTCCA-AAC
03700 ATATAAC--TT---GGGATAACTGCTTCAGTCCTCAAA-CATGGTTTGTTA-TTTGAGGAGCTTATAGGTGGCAGGGCATTTACTAAGGTTTTCT-----
03800 TATGTCTCCAAACA-GCTGAACT-TTGTCTACAGCTGTAATTCTGG-----TACAC-----TCCAGATAAG-AATCTTTCTGCCTTCTGGACCATGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAGCTCTT--------------GTCTTTTGCAACAAAT--GAGGGTATGGAGACATGAAT-GACTAGAGATAAGGTG----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTGACAGCTCACTTGTGTGC-CTGTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTTGCCTCT----TTTCA--CTGAGT
04100 AACT-CGACTCCAATTACTCTTTCTATTCAATAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCCGTTGCCCTACAGTAACTTATGTGACAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCGGAGAC------ATTACTTGGATCTCAGTGTGAGTCCAGTAAAACTGAACAAGGGTGCTTTTGGCTCTGCCAGCCAG
04300 C-----ATGGTTTTTT-GGGGTGAAGCTTAATTTTTCTAT--------AGAAGAACCAGAAGGGCTGGC-TTTCTTTGGAAGCCTCAGCCTTGGAGGTGT
04400 GGAAAGCCCCCAAACCAATTGTAAAAGTC--------------------------------------------------------------------TCC
04500 CCT-------------------GCTGCTGTCTGCTTTCAGAACTACTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTTCAAG-TCTTCTAGTAACAGTGATAGGGAG
04600 GGAGGTCACGTATCATATGTTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGTTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGTACCCT---GAACATG-AAAAATATCTGATGGAAGTCAAGATTGCAGCAA-CTTTCCTGAAGAATGTTGTCTGT-GCTC-TCCCC
04800 CTTATTTTTTTTGATGTGGCTCTGCTTTAAAAT-ACTTGCTTTCACATCTGTAAGTACACATCATAATTAGCG-TTTGGGTTGCCTACCCTGCCACTCAC
04900 CTTAGGATGTTACAA--AC-TCTCAG-----AA------TACGT-AGGTGGCAT-GTGTGATACTAGATATGGCTGCAGC-TTTT-----------GTGC
05000 AGCTGGAGTCGTGTGT-ATTGGAGCACCTAGCTCAGAATTGTCTTGAAG-----------------G-CTT--TTTGCAAGGATGGGA-TGGAGAGAAAT
05100 GTC-TTTAT----------------CCCTTT-GTAAGAGTGTTTT----TTCTG-TCTTTCAGGA--T-----CTCTTATTGAGATGCGATTTTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGTGTTCAGCTGTCTCAAGATTGTCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-GGCCCGGTGTC-T--------TAACA------ACTTTTG-TT
05300 GTGGCTCT---GGG--GT-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGACCCAGCTGGCTCGCTTTGCAAAAATAGTGCTTGTGTTGCATTATGA-GAA
05400 ATTTTGTTCATCCGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTAATGTCA-TCCCAGGACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAGTTGCG
05500 AACCAGTGGAAGACCCTTTAAATGACTACACGTATGTCTGGCAATGTGACAGTGGTACTGAAAGTGATTAATGATATGACCAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 AGTTGCAAGTGCTGCTGACAACCTT-ATGGTCGT-AAAGACTGACAAGCAGTGC-TCAAA-TTCATCCTAGATTTTACTTGCTGTGAAGAAACAGA----
05700 ------GACTACCTGCTGCTTATATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGCCATC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-TAA
05800 GGGTTCAGCAAAC-TGTTGCCAAATA-T--TTATTTTAAAAGACTGAGTGGATTGCAACT-----GCTGGGTTATAGA--TACAGCAGTGCTGCAGTACA
05900 ---AATGTCTTGGAGCCCTTTCCATGCCCAATATCACAGTGATGCCA--TTAACGATCTT-AA-------AGAGTTTGATGATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACGCTGTGCTGCATCAGCAGGTGGGCTGGGAAGGGCCATGTTTTGCTCCAGTCAAGTAAGAGTTTTATCAGCTCTGCC-TTTGGTGAGATTGTT---
06100 --TTTAGTCTTGTTCATTGAG-GCC--ATC-GAATTGATGGTGCCAGCAAGTACAGG---TG--TTGTCAC--TGACTTGCTTAC-TGAATACGGTATTT
06200 CTG-------CAGTGAAC-CTCTTGTG--CCT-CT------TCCTCTTC---TGCAAGAAGAT-------------------TTAACTGACAGAA-TATC
06300 AAGGGGC-AG-AAAGTACTTTTGCTTAGG----ACATG-TGC-AGCGTGTGTCAGGAAGAT-CCTCAA-TTTCAGC------------------------
06400 -------------GAAAGAGCTTCTTGGACAGG--GGTTGAGGGGAGTA-TGCTGCAAGTGAGCAGGGATTGTAGAACTGTTTAGGGAATGGTTAACTGA
06500 CTACAC--AG---------GCATTTAAGGCCTGTGCCTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTATGT------CTTTACTGTTGAGG------TTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TGTATTCTGTGATTTCAGGCCATTATGGGAAGCTAGGCACTAGGAATGCCA-TACAGCAGAGAAAGGTG---CACTTA
06700 -------AGCAGCTC--AAGAAAATCTT--GTCTCTGGCTTTGCATAG--GATACAGCTG--TCCGTCACTGCTAATGGATGCAGC-TTCCCCCAGCCCC
06800 AGTCTTGGTTCTGAAGTTTAGCCT--------------AGAG--GTAGGCCTCCTATTCACTTACC-TTTAAAAAGCATCCCAAGAAG--ATATTAGTGT
06900 AG-AGCTAGTATTAG-TTAGCATTTGCCAGGGCTGAATGTGCCCC-TTC-CGAGAATGGTTATAATT--GAGTGATGCGTTCAAGATAGCACCTTCTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGCAAGTGCCTCTTTGAGA-GGTAAGCCG--GT--TTGTTTTCCCTACTTCGTGTGTT---------TTAGGCTTAAATTCTGCCCCAGC
07100 ---GTCTAGACTTGACAACATAGCCTTGAT-ATTGTAACTGCTCAAATACACACAAGGCCTA-ATGTGGCCCATGGAAT--TCTCTCTGTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAATGTGAAGTG-AAAATCTGTCTGGCAATTGTTCTG-AAATCTGGCTTG-TATG----GT-CCCC-ATAGACCTTGTTTACT-
07300 ---TAGTTAGCAAAGGGCTTCCTGTAAAGTGGTTGAGTAACAAGTTCCAATGTTTCCTTCTACTTCAG-----TG-GTCAGTCTTTTCACCTACTC--TG
07400 TAC--------TTCAGATCTGTT------TTGTATGTG----TGCTTTCTGGTGTAA----CATTAGAGGGAAC-TC-TTATTACAGTGTCA--GTTTTT
07500 AAAGCT-GGAGTCATTTCAGCTTAAGACTGTTGTTGAGAGAAGTG-TATTTTAAGCCTTCTTCCC-----AT-GCATTGG-GC--AAAAAA-TAATTGTG
07600 A--GCTTGCTCTTCTTCTGC-TCTCACTAACTTTTTG---TCAATGTT-TT---TTATTTCTGTTGGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTTTGAGGTGCACCTA
07700 TGTTACTCTCGGG-----GG------GTGAGATTTGCAGCATA-TTCTTG-CA-GCAAGTTTGCCACTTG-CC--------TCCCTACACACATCTCCTA
07800 GGTTTGGAGTTTGTCATTTGGGGTTGCCTTCAGCTGAGAC--AGCCG-TA-AGATGCAGTCTTGTTGTGTATAG-GTGTTTGCCTAGCTTGGCTAGCGAA
07900 CAAGAC-TACACATAAGTTTG-GAATAGTGCTCTGGAGC---GCTTAATGCGGACG-CCTTGGTAGGTCTTCAGAC---CTCTGAAGGTCTCTTCTTGGA
08000 AT-ATCCTACTACTTGCTAGAGTAAAAATAGCTTCA-GAAACGAAGATGTGTTTGTGTAAAGAGGCGTTTAAGGGCCTGT---CAGGTGCTATAGGGCAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAGTCCATA-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGTG---TGCTTGTTTGGAGTTAGGTTTTAGGTAATATTAAGTGATCCAATCAGTCC
08200 ACA-GAT---A-TTTTCT--TTGCTTGGCAATTC--TTTCAAATTAATTGTTTCAGCACTGCCATTCTG--------CAGTC-TC-ATTCCTTGT-----
08300 -----------------CTGCCCTATTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTT-------GTCGGAGTTAGTCTA-TCAGCTATG--A--G-G----------
08400 ----AAAT----------------A------------------------ACTTTTGGAAACCAAACTTCAGGTGTTCTCATGCTTGTAGAGTT-ACTTG-
08500 TTTT-CTCTTTTCATGTGCTCAGTTCTAGATG-GAATATG------------TTTTTGAACTTAATGTGGC---AGATTTCCTTTAAGAGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCCT-CCTG-GTGCAATGCAGGGCTGGCTTCTAATGCTTTTGA-TTCTCT---GTTAGCTAGTACTT-GGTCCAACTTCTATTTG
08700 TTTTCTGCT-AAAAAAA-GCATTTTTCTGTGTGATGGTAGC--CTGC-TAGGAAGTGATTCTTTTCACGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAGCGAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACTGA-TAACTTGGCATGTTCCTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCACTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCGATTGGTCTTGGCCTGTAAACTTAAAGCATGCCT-CTTTGTACAGAA---TCTTAACA--AGTCAG-CTGCTGA-GG
09000 T--ATTTAGTGTAATTCTTTCTCC-TTTTTT---------TC--CTCAGATAGCAAGTTAGACAATGAGATCAGCTTAAGAAG-CTCTGGTGTCAGT-TT
09100 GGGTTGAAGTTTGTAAATCAAAAACAAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACATACTT-G-AAAGCA-GGGAGGGATCTACTGCCAAATATGGTTG-TT
09200 AAAAATGGGTGTGTAATTCACAAGGTATACATAATGCAGGGTAGATAGAGCTC-CAGTATCCTTTTACATAGGAGCAG-TCTCTAGACAGAAGCATCACG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCAT---GAACTTCCAGTGATTCTGGAGTCTTGACTT-CTTCGTGTTGTTCAGGTCTGAAATAATTCTTTGGGTGTTAACAGT---
09400 ---AA--CATTTTGAGAACTCTAAAGC-AG-AAGAAAGACATCCTAGT--TGTAGGGTTTAGGATTTAGTCCT--AAGAAAGTTTCGTAGGGC--CTCGG
09500 GTCATGATTGCTCGTCTGCTG-AAAGTGGCGGTTGTTGCCCGTGACTTTTAGAGACAGTAGACCCTGGCTTAAATGTGGTTAATGGTTCAAAGCTGTGCC
09600 AGAGGAGGTTTAGGCTGGACAATTAGGAAGCA-TTTCTTTACC---AAGAAGGTGGTCAGGCACTGGAACAGGCTTCCT--AAAGGTGGTTGAGACCCCA
09700 AGCCTGTCAGTATTTAAAAGGCATTTGGGTAATGCTTACAATAATG-GGTTTTAGCTTGTAGGCAGTACT-CATGCTATAGGGCAGT-------------
09800 -------------------AACTGTAAAACTCCATTCTATAAATGTAGAAGGAGGGAAATGC--TGTGTCACTGGTTCAGGTCTGAAATAATTCTTTGGG
09900 TGTTAACAGTGACCCTGGCTTAAATGTG------------------------------GTTAATGGTGGTCAGGCACTGGAACAG---GCTTCC------
10000 ----------------------------------------------------------------------TACTGTAATGTAAAGTCT--TGCATGGAAA
10100 GAAGG-TGGGGATGT-TTTT-AAGGTGTTC---AGTTACCCGTGCATGTTTGGAAAACACACTGCAGGGCTCCAG----CATGACATGTTTACCTC---A
10200 CTGTGATGTGA-TTTTGAATCCTGGCAGATAAAGCAAATATTTCTTGTGTGAAACAGAAAAT-ATATCAGTTTACAA-TAATGGGTTTTAGCTTGTCCAG
10300 -CTTAGGCCTTT-----GTCGTGCAGGT----AAT-G-TTTTGAACAAGGACT---TAAA-TTAATACTAAGGACTA-----------------------
10400 ---------------TATCTTGGTGTAT-ACTTGCCTTAGAGGTGTAATTGAAACTGG-TTCTTTAAACTGAGCTCTTAACTGTG--------CCTGGCC
10500 TGGTTGCCCGAGGCAGTACTCATGCT--ATAGGGCAGTGT----AAGAGTATCAGATAGAACAG-AAG-AA---GCATCCTATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAGTTAACTG-CTGATCAAATCGCTCGTTGATGCAGC--TTTTAAACTGTTGTGCTGACATAAGGTCATATGTTTCTTATTACAGTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCACATCAT----------GTATAGTGCACACAGCTCCCAG-CAGGA-----A-CTGTAAAACTCC--ATTCTTCCTGG-AAATGA
10800 AATTGGTTTTTAACAAGAGGT-------------AATTGGTCTGCAAGT-GTGCATTTTACTACCTCCC-CATTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAGTTGG
10900 CTGCAAATGAATATTTACAT-T-----CTT-T------AAGTCTAGGAGATGATGTTGGGAAGTGAGATT------TTGTGT-ATCTGCACAACGTACAC
11000 CTGTGCTACCAGTTCCTTTTGGTATTGTCAGGCTGGTTAGTAATGTGTCTC--TGCAAATGCTATGCTAGCCTGGCTAACTCTAGAAAGTGAGGTAGAAA
11100 AGGAT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGGAGAC----AGTTTTGCAAC-------TAAATAAATGTGTGTTGGCTTCAAACTTCACGTGGCCATCATAAGAT
11200 GCCACTAATAAAG--CTCTGCATCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAAGCTGAGTATTTAATTCCCTCCCTTAAGA----TACA--GCGTTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAAGGCA----GATGATCATGGGAATCTGG--GATGTCGCT----TCT-AGAAGGAGGGAAAT-------------GCTGTGTCACTGT
11400 G-AGGGACAAAGTGGTAAAGTGTCTGGAGGA-GGAGAGATG---GCACCTCG---CTTGGTGCCCT-----GGGAGTGGAGACACCATCTGGCTTGGGTT
11500 CAGGGCCTGGAATGTGGAGTTGTTGAGACCTGAATGTTGTTTTGGGGG-CTACATCTGACGACTGGCTTGATGTCTGCTCCTGGACACCTCTGAGGTAGC
11600 ATGACATACCTTGAACAAATGGGCATTGATGTGAGAGGGTGCTAGTTGTTTT----T---TTATTTA-----------------TTCCCCTAAAATAAAA
11700 GGAACTGTGTTTGAATCCAAGCCTTAAGA-ATATTTTGTCTGTTATTCAGTA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACCGAGTAATTTG
11800 GACAATACATGGAATTAAGCAGAGTAAGTAAAT-AATG-AAAGAAGAGTT-GGTTTTAATTATCACTGCTAAA--GAAATGCTTCTGAGGC-TT---AAA
11900 AAA---AAAATGTGGCAATGCTGCCCCCTAACACATGACAAAGGTTCAGGTTGAACTTGCCACTT----TGTGTTGACTCCCGCTTGGGTAGTGTTACTT
12000 TTAGCAGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCTTGTGGCCA-TTTGGGGGACTAGGGTTGAAAACAGAAAAA-CAGTCTTCGGAG----CACAGTAAG-AATGAGCCAAG--CTGCT---GTG--TT
12200 TTG--TAGC----------------CAGAATTATAATATGCATGACCT--TAAAGTTTTGCCA-TTGCAAGGCCTGTGCTTAAGTGACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TC-TCTTAGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACGGAGCTT--TGAGGAGG-----AAGATGCAGCTCACGT
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTTCTGACA-AGTGTGGTCGTGTGCAATGCTGAGCAAGTGCATCATTTACTTCTATCGCTGTTGTCAAACAGGCAC---
12500 TCCTAGAGTAACTT-----GCTTCCATTT-TC-----------CTTTCCTACTGGATTCATACATAGAATTGTAAAACTGGGCATAAAAGACCTGAAGCA
12600 ----TAGA----CCTTCAATGATGGAGCATCT-----------------C-TGTTGAATCACTGGTGC-TTGCTGATCTC-TAATTGTTAAATTGATGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAACTGTTTCTCGGCCTCGGTCTGTGATTA--ACAGCTTCCGCAC-ATTGCAGAGAGGAAGGATGTCA-------GCTGGTGTCT
12800 AGGAAGCAGAAATGCGGCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGTGTGAC--ATAGGGCATTTGACTCCCAATAGGTGTAGGACTG---C-CATGTGTTAATGTTG
12900 ATACATAATTATAGGATTAAATACTTCCTGT-AAAGAAGTACAGCATTG---ATCT-TTGTTGTGTAGATTAATAGATACTTGTAGCGTAAAT---TAAT
13000 ATGTACGTGCCCGTT----GCTAGCTTCTTCATAGCAGGTGTTCTGAGGTCTGCAGTCTTATTCTAAGCTGTTGTAGGC---ATT-GCAGTGGATG-GGC
13100 AGGGGTGACTGCAGA-AAAGTAA---GTGCAA--ATATACTAGTCACCTAGTTACCAGTTACTT--TG-C-GTTACACAGCACG-T-GGAGTCCACAGCA
13200 GATCCACT--GCCCAAGTAAGATGTTAAAATCTGACTAGTAGT--GAGCAGACT-------TGAGG--TG-TACCTGTCTGTAACACCACATACTGCTTA
13300 TGGTAAATGCCTGGTGCA-CA-----AAAGCACAATAACAAGCAGTGGC-----AAGCATCTCTCCATAGTGCTTGGCAAACATGCCAGACACGTTTGTT
13400 GCTG---------------------------CTTTTTTAGAGGCTTTGTTGCTGACTTTAAGCTGCAGATTATTTTGAATTGGC-TTTTGAAACTGGAAC
13500 GAGTCGGGCTGTTATTGCACTCTCTTATACATGCAAATGG----ATATAA-------------C-TTTTATTACCAGAAAGTGGAAAGTGTTTGATC--T
13600 GTCAGAGC--------------------CTGAAGGGAATGA-GGACAAAAA-TATCCAAGTCTGTGAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATTACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGTCTGTATGCTCCTTGCCT-CATCAGTAAGAACTGA
13800 GACCAGGATGGTTACTTTCTGT-AGTCACATCTGGTTGTT--TGAGTCAA------------TTGTGTGCTTCATCCCACCAAGATCTTCACTGAAAAGG
13900 GTTCCCTGCA--TCTTTATA-TAACTTCCAGGTGCTAGGTGCCCTC-TTTTATACAGCTGTAC-T------------TTATGGGTC-TTGC----AATGC
14000 ATGGAGGTTTTATTGGTTGGG----------------------TTTT-------------TTGTTTTGTCATGTTTGAAGAGCCTTCTCTTAGC-TCATC
14100 TTTT------------------TTCACA-GA---ACACTTT--C-TCGCTGTCAGCTATTTGAAC-AAAC-TGAGTTGATAGAA-C--TTTTTGCTTTTC
14200 TGCTAAACAGGA--TTTTTAGAT---TTA-TTGTAGGGT---C-TT-AAAGAGCGTGAGCCACATTCTTGTGATTGTTTCCAAGGTATTAGCTCCATAGT
14300 -----------TTCTTTAACGGTTACTTGGAAA---TCTACT-AATGCTGTGTATTCCTGTGCACAGTGGTCTGCAGTTCTTGAATATC-AGATGGTTTT
14400 CTGGTCGCAGTTCTCTTAAGTACTGAGTCTTTCATAAGCCCCTAAATACAGAGGCGAGTCCAGGA-GGGATGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-AGG
14500 GCAATAAAGCTGCTATACCTGAACATTACGCTTC-TGGGGGTTGTCCCTCTAATAGCT-GTGAGACTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTGCCCCACAGTGT
14600 CCTTTGGTCTTGTGCTGCTCTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCCAGACAAGTTGCAGCTGTTTTGCTCTGTTTGTG-AAAAAT-GT---AGGTCAAT
14800 TAAGAAGCAACT-GCCAGTT-GGTGAATTAATTCCAGCCTGTGTGCCTGCTTTTGCACTGG-C-AAGGTGGCTGTGAGGTCA-AGGCAGAAGGTTGAC-C
14900 CTGAGCTTGG-GC-TGA-CA-----GAGGTGGTTGGTTCTGGAAAGCTTTCTGCCT-TCCAGAGAGTAATGGATC-TTGCTCTGGAGGAGAGC--AGAGG
15000 CTCAGTTCCAGCTCCTGC----AGAGA----CAAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCTTC---TGAGACA--CAGGC-TTGCTTGACA
15100 GCTT-AAACTTTTGTTACC-ATCTGCTTTGA-TAAAAGCTGGGGCCTTTCAG-TCATTGTCTGACTTTGCAGCT-GTGGCAGA---CGCTGCTGGTGAT-
15200 GCAGGGATTGATAAGCAAAGAGCTATT-AAGA-GCTGGTGCA--------------------------------A-AAAAAGAAAAA-------------
15300 ------------------------CCAGC---AGGCAGTTCGAAAGCTCCA---------CT---CTTGCAGGCTTTGCCTGTTCAAC-TG--------T
15400 TTGGTTTTTTTTTTTCTTTTTTTTTGTTACACT--AAGTAAGGTGCAGGTATTACTGAAGTCTCTGTGCCATTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 TCAGAGCGACTTTCCTTGATGATTGG--CACTTGGCAGTGTCAAAGG-AAAGTT-AC--TTCATGATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGAGTGACTCTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGCAAAA-CTGCTCTGATGTAAGAACTGCTACCTTTG-TAACATTC-AGGG-TGCCAGTGAGAA----------TTTGGC-TAAGGA-C
15700 -TGCAAAGCTTCAGGTGAATCTCCTTAATTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAC-CTGTAG----AGAATGCA----GAG-T
15800 GGGT---GCAACTAGGGGGCTCACTGCAACTTCTGGATAGGAGCTATCAGT---------------TGCCTG-TAAATT-AGG-CTTCCTGTTAAGGTAG
15900 TAACTCTTGATGACTTAAAGTCCTGCCACAAAGTAAA-CATTCAAAGGCTCTAGAGACCCTTTGGAGC---TGT------------AGTAGCTCTTCACG
16000 --GAACAGTAGCTAGTTCTCATGAGCAGTA--GTTGGCAGTT--T-----GAGAGCA-TTGTATTGC-AACTAAATTAATGTTTTGATGCTG--------
16100 -GTCTATTATTATTTTATACCTCTTAGGAATGAATT--------------------AGT----CTTACTGGTTCCTA-----AAGAAC-AAAGCA-----
16200 --------------------------TATCTATTCCATTTGCCTGTTACGTACTGAATAATGAA--------------------GAGAGCCTGACCTCAA
16300 CGGACAAA----GGTGGGGAGGGATGCTAGCAGTGTCTGAGA-GCGATCGTACCCAGAACTTCACTGAGGGCAGTC-TAGGTTTGGAGCAACAATGAT--
16400 TAGTAGAGCTGATAGCAACTTAATTGTTCTTCCCCG-CCAGGGGCTGGCCATCTCCCTAGCTGCTGTG------AGGGCTCTGTGTG---AGGGGCTTAG
16500 TCTGCTC---TTGCAGTGAGATGATAGAC-TTCAGAGGTGGTTTGGAGTGACAGGTT---AACGGGAACTGATAAAAATGCATTGGAGCAAATGGAGCTT
16600 TAGGATC-AGTAGTGATCTATTTCAGTGTTCAAGGGGTGACTAGGAGCC---TGTTGAGAGGACTT-CTGTCCTAT----GAAGATCCTTG----CCTCT
16700 GAAT-----AGCTGCCTTCTTAAAGGTATCACAGCA-AGAATGGCTCATGGCTGTTAGGTCTCCTGTGAAGTTCTTCAGGACTTCTAAGTGCATCAAGAT
16800 GCAAGTTGTGTGGATTTACTAAAGGGACTATAGATATGTC-CATTGGAACC-GAAG--TGTTCTTGGAGAGACTATATACTCTTTTGTGAGCAGCAATTC
16900 TGGTTAGGCAGCAAAAGTTGTGTTCCTTGGG----------TTGTT-AGAGGAGAG--TTTTGCAAAAGGCTGACATCTT-CGGGCTGGTG---GT-A--
17000 TTGTGGCATT-ACTTG---------------------TTTTTGTTGAACTGTTGCATATCAAA--GTTTG--TATGTA---AACTGAAGTGTTCTCTTTC
17100 -ATAG-TAAGCGTCA-TGACAACATGG------CTTTCCTTTCAGG-CTAGATTAGG--AGTGACTAAACAGCTAGCTGTTTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAGCACCTTTCTTTAATCAGTGATTC----CT----TTTAAATTT--AAACTTTGATTTACTCTG--CAACACTAATT---ATTGCCTACT
17300 CCCACTGCCACA-G-AACATGTTTCAAGG-----------GCTCTGTGCTGAGCCAGCTCGAGC-GCTGAGA---GTGGC---AGCAGT--AGAAAAGGG
17400 ----CGCTGTATGAC---CAGTGTA-----TGGGTGAAC-AAATGGCTGTGAATGCCAGCCAGGCTGGTAGAGCAATCA-----TGGAGTTACTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCTTTGTGGCCATGGTAAAAAAAAACGC-AGTAGTCATGCAGTTGGCAGGCCAGAGAGTATTCCTGTCGGATTCTTGC
17600 CT-G-TTTATCTTT-TAGTAAATCTGACAACCTAAGGTCTTGATTTATTTCAGCTTTC-TTTATTAGACTAGGAGAATGAGGTAGTACTGGGCCT-ACCA
17700 GATAGAATGGCAGAGCCAGAGATGTGGAAAATCATTCCTGAAAGATT-GAGAAATAATATGACTTTATGGCTTAAATAAAATGGCTTTGTTTTTGTTTTT
17800 TTTCCAGTAGGGGGGAGGGC-AGCT-GGCTGTGCAGCAGAACCGTGGTGTGTT-GTCAGTGTGTATAGGGAGGATTCTC-TGTC--ACAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTCATAAG--AAAAAATTCTTTGGATTTTTAAAA---------------------
18000 -------------------------------------GATCGGATTAAA----CATAAGTAGCACGTAGCAGTG-----CTCTTACCTACTGACTTATGT
18100 TTGTGA----AGATTCATTAATAACTGAG--------AATGGTGAGAACAATAAATGCTTTTA-G-----ATTTTTTTGTCGGG---TAGGGGTGATGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCGATGTCGGAACTT-TATCTAG-CTGAAACTTCAACAGGCAAGAA-----CTTTGTGTCGTGTGGGTA-GTGTG--A
18300 GCTGGTAATATTAATGTCCTTTCTGGATGAGCTGCAGCAACAGAGCTAAATTCTGATAGGAGAATTGAG---CA--TTTTTCT-TCTTAAC-------CT
18400 GAACAAATCTAGTGTCCAAAGGACAGTCATGTGAAAAAAACATAGAGTG-----AAC--GCACCTGCCATAGAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTGAGATG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCACTC-CCATGGTAGTAGC-TGAGATTACCTACCTTGTACAGGCTTTGATGCAAGGT----TCCTC
18600 --GTTCTTCTAAGCAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-AAAATGCTTGACTAATTGGGTACATGGCCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATATGCTCGCTACCATTGTACTGG----ACTGTCT--TGTGTATCTCTTATAG-TAAGA----AATTTTGTTTAGGAAACTTTAAAACTTTCCAGA
18800 G--TCTGGAATA-TTTAGACTGAA-CTTCAGCATGAGTGGAG-TCTGAATA-AAAAACTTTTTGAAGTACTTGGTGTCCCTTAGCACAGCTC--GTACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAGTTTTGTGTCTGCAGTGAATGCTGGGGTTATTGCACGTGTTGGGCTCTAGGCC--TGAT----------------------------
19000 TT-GTAACCCATCAGAGGCAGACTGTGTTTGGACTTTGTATTGTCA--TGAGA-CTGGCTTACTTAGAAGCCAGCTGATCCTT--CACCTGAATCAGGAT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTAATACACCCTGCCTCTAGTACGTATTGTCACTTTGGGAGGT-AAT-ACAACACTGTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 ACAGTCT-------ACAGGACCAACCAAGT----GTCAAAA--G---TAAAAT-CCA--GTATGTGA-TTAG----CAGCAC-TTGAGGCTCAATC-AGT
19300 GCAACTCATCTCAGCCCTGTGTTTAGAAGATGGTGGTAACATGGCT-GG------GAA--GAGCAGTTCCAGAAGAG--AGA-TTCTGGC--AGT---TG
19400 CTTATGAGAACTAGA-GTAAGAATTACA-TTTTCAAAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATCACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGACATCAGTGAAGAAG
19500 CTACTGCTTGTGTTCAGAA----AAGCAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCCTGAGTTTTTTGGATCCTTTTGTTTTCACCCTGGGT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACGAGCCCCAGAGTTCATACTGCTGTCTGTTC--CT-CTGTTTTTCTGTGTATTTGGAGGATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG-------AGAAAAAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTATTC--TTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GTGCGCAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCTTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCGTCTGCATTGGAGTAGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTAAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATCACAGAAGCGTACTC-TCTACAACTAGAG---GATGACGT--ATG
20000 TATGCAAG---CGTT---TCTGAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTC--------TTTGCACAGCAGGGAATCTTGA-CATCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 TC---TCCTCCTTC-CCATAGGACTCATATGTTCTCCAGTACTT-CTAGACTATAAAATACTGTCTGTGTTCCTGCTGCAGC-TGTCTCCTGGCATAATG
20200 -CTG---ACTTATCATTATTGCAGGTAAGTACATAGG-----------TCTTGGGG--------------------------AATAAAAGAAATTCAAAT
20300 GCCTTG----ACAGGCTTTGTAGGAA---ACTGCTGTGCTGGGTTAGGGTGAAATAATTAA-TTTC-AAACGGTTGACTGCA----GAGCCT-TTTTGCA
20400 GCCCCGTTGAGCAAAGAAGGTGCAG-------------------TGGC-AGA---GGGGAAAC-TGAA------------------------CTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TGGGT-ATTGGTTTGAA-C-TTCACTTGGCTCAT-GATGA--GCAAAGCT--AACTACCTTACTG-TCACAAC-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTGAATGCCTTGTGTTTTCTTCTTTCTGCTTAGGTAGCGTCTGGAAGTTTGTTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAGCCTGGAGATGTCTGCTGGTAAGGCCATGACAACCCAA--GGCTCTGCCA---ATTACCTTCAGCCTAGCAGTTTAAGTTT-TCTGTG
20800 CGCTCT-GTCTGAGGGCACGTAGTCCCTGCTAATAACAA---G-----CCTTGCAACATACCCT--GCCTGA---GCAAA-CGGGAC-TCATCACGAGCT
20900 AAGGATAATG---TCTTTTAT-TACTGTGG-----GTTTTTATGGGCAGAG-AGGCTT-TTGGG--GT-TAAGTGCTTGT-GAACAGAGGAAGAAACTTC
21000 TTTGGAGGGGCTTCTCTT-AC-----------ATTGAATT-----GTGAATCCAT----ATAGAATTC-ATATATAAGTACAATCTGTCCTCTTTAGAGC
21100 ACGGGCTCAGG-ATT---TATGGGAGGCA-CTGCGGTCTCAGTAGAG---AGACTTCTTTCATTTTTGGGCGCAGAT--GGAGTAGAGGTGGAAAGGAGG
21200 ATATGAATGGATTGTGGTATT-CAGTAGCCTTGGG-ATACAGC-AAGCTCTCCATATGATT--CTTTG-AGCATTCAGGACCAGGTGCCT---CTGTCCT
21300 GGAACAGCCATGTGTCTCTTGCCAGCTCTTGTGTGGTGACAAGG-----------AGTGCTGAGGCTGTACAGCACTGCTCAGTTTACAGTACTT-----
21400 ACAAGGTGTCTGAC-AGATTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CGTGTGTGTCGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTCGTAGCTGGCCTGCTTTCTGGGGCTGTGATTTATTGCTGGCA---------------TGTAAA-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 TGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGAATTT-ATTC-TGATCGCACATA-AGTT----------GAAG-TTCTGTTGTATTT---AGAGACAAATCCTG
21700 ATGTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTTATACTTGCTCTGGA-GTTTGCTGTG-TTAGCATGAGCTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTACTTGAG---ATG-AGATT-A---GGATCCTATTCAGATTGGTTTCT-GAATGAAAA-CAAGGACTTCT-TCTGGAGATTAAA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACTCTGCTCTAAGTTATGATGATTCTGATAATTGATATAAATGTTCCTCTGCAC--TGATGGCTGTGCAGCT-GGCCTGGATA
22000 T-AAAAATACCCCATCCTTGCTTCACTC---AAAGA-CCCCTAAAGC--------TC-TGTG-TCGTACGTA-GCAGTATGAAATAAAAGTGACTT--TT
22100 ATTG--TCATCACCATGGCAATTTAACCC---TGGCATGGCC-TCAAAACTTTGGGACCATTGTTGCCTC--TAGATGTACCTCTG---TACCCC-----
22200 ------------TA-CGTCTTATCAGCC----AGATTCTCGCTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGCGG----TCTCTCGCTTCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATCTCTGATCTTCCTCACACAG----------------------------------------------------------
22400 ---------------------TCTTGTTCTCACACTGTTCTTGCTTATAGATCTAGGAGCAGGTTTCAAGTCACTAGACTTCCTACAGCGCCAGCCTTTT
22500 CCTCTGTTTATAACTTGAAACAATAA-----AACTCTTAAGCAGATGCCTAGCTTCTGAAGCCTGAGTCCTG----CTAACTCTTAGACACTGAAATAGC
22600 ATCCTCAATGTGTATTAATAAATCCATGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTCCTG-TAAAAAAAAAATTTAATTCATGAC-----TGACAGAA
22700 ATTA---G-TGGAAAA--AAAGACTTTTCACTTCTAACTTTTTGTAGTATAACATGTT--CTATAAGGGCAACATC-----------AT-----------
22800 ----------AAAAAAAGAAAAGGCATTTCTTCATTCAGTTCCTTTTATTCAGCTGATGTGCTGTGATATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGCTGGCACTTT
22900 GATAAATTAAAAATACCACCAATGTACACAAATAGTAGTCA---AAG-TTGCTATTATTTGCATAATAGCAGTAGTAGCATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 GTAATAATGTGCATATTTTCTATGAGAAATAGG-AAGAGATATCAAAGTCTAAATTATTCTGTGTTTGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCCCATAATTCTGTCATAGCAACAAAATAAAAATATATTTTTTTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAGAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ATTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACCGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAATACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCATTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACACGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGTCTGTTCATATTTCTGCCACTA---A----GTAGGTAAT
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTTCAGCTGT-TTAAAACTTACTGGTAAAAATA-AGCTTTGGTCATAT---ATTCAGTACTGAGTGTTTCAGCGAT
24000 GGAGTAAGCTTTCTATTAAAAATAACAGATAATTTGTAAATTCTGCTGGAAAGCTCTGGAGCTACT-GAAAAACAAACATATGGAGTTTGGATACTTTTT
24100 TGCAGTCATTACTGAAACAA-CATTATCTTTCACTAATAACAGTTGTGGACACATTATTAGTAAAAATATGTAGTTA-TTCAACATTAAATAGAAA-CTG
24200 AAATCCTTACTGAACTGTG-AAAA--ATATCATTTGTGTATGTAGAGCAGCTTCTCATTCTATTTTT-ATTGAATTTAGTATACCTAAATAAATGTTCCG
24300 ATTTGATAATTA----A-ACAAAAGTCCG--AAATTACAGCAAAGGCATAGAC-AAAAAGTAAACAACATG---GATAAA------------------GA
24400 TAT-A--------------------------------------------------------ACTCC-TT----AGGTCAGCAGGC--TTT---TGCCAAG
24500 AAAGAGTGGTTTATTTTACTGAA-------CACATA--TTTGATCATTCATAGTGTGCATAG-ATCCTTT-AGAAAA-ATGACCAATGTTTTGAACACCT
24600 GCATTCGCTTTAAAACTGCCAGCTATGTTGTCACTCT-------ATTATTATTA----T-TATT-TGTTCTTAAATGAAACATATAAAAAGTACTTAAT-
24700 -CATTACATTTAATCTTT-------------T----------------------------------------TGCAGAAACACCCAGGAACA-CCGCAGA
24800 GGGCT-GGGTGAAAGTCTCCTCTCAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-CAAGATATTAAGTAAAATTTCCCTT-AAAGGGTACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGATGCGAAGGATGTCTGAGCCAAACTCAAGC-TTTGCCAGCGCCTCTCCTCCGAGCAGGATCCGGCC-TCCCTGGGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 CGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CTACTAAAC
25200 TCGGTACTTGC-AATATACAGCATATTAGGACCATGTTCAGGCAGGCTGATTCTTCAGATACTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTCGCAGAAACAAATCTTTCCTGTGCCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCCTTATATATAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACCAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGCGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTACTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGGCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A-------
26100 ------TTT-------TTTTAGACTGCTC-TTTTTTC-CCCCCC----TC--CCTTCATATTCACGAATC---ACGCAGACCTCA----ACTTGCTCTGC
26200 TAC-TTCCACCCAGCC----AAAGC-AACCACCAGCCAGAAAGCCTAAC-AAAATG----AATC-AAAAATCATCTGGGG-AAAAGAGT-TTGTC-AGAA
26300 ATTTCGAGGGAAGCACACACACCTGCAAACGTGCAACAGAGCGCTGCG---GAAGTCTGTTCCGCATTGAGATGGAAGGAGCTCTG-CCCATTAATGCTG
26400 TCAACTCTGCTGAG-CCACCATCATTAGCAGGGGAAAAAAC-TACCAAAAT--------GAG-GTGGG--------GAGAGAGAAAA---AGAGCGCAAG
26500 --------ATC-CAGCCTAGGAGCTTGC-CTTTTCATTACAG----------GCTGCGTCTACATGCTCCTGCATCACTA---------ACTGAACCAAA
26600 --------TATCTTTCATTATCTTT-GCTGGTGCTATTTCCCCGTCCCGGTATTTA-TTTCACATGTCCAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTTGTTCATTGGGAGTTTCT-----------------CCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--CCTAAGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GCC
26800 TGTCCATTAGCACATCG-AAAATCGCTCTGTCTGCTGCGCGT-AACGTTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACACC-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAGAAAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAGCAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTCAGAGAAAGCACGAGAGCACCTGCA---------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 -----------GTTTGGTTATGTTTG--TGTTGCTT-TTGTCTGTTAA--CTGAGAACACTGACAACTGAAGGGCTGTGATTGGAATGGATATCAGGG-T
27400 GTCAGA---CAGCTTTGGCCT-GGCTTAGTGA-GTGCT--TT--GTGCTGGAGAGTGGTGGCGGATAGCTGTGGTGG---GG--------AGGTGGGTG-
27500 -TCACTCCTGACTGCCCAGCCTCCC-GTCGGGGCG--CGAGGCAGCGA-------AGTGAG-GGAACCGGCAGCA---GGTGCACAG-TGAGAGCTGC--
27600 -TGGC------------------AGAGCT------------CTACTCCA--CTTCGGAGGCTGACACTTCACAGCAGCAGCTCT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGACA-GTTTCCTGTCCCAGCAGTACC-TCCA-GCTCCCGAGAGAACCAGCGCACAG
27800 CTG---CCAGGCTGCCTGCTTGGCCC--------CGGGATGGCACTCTGACCACCCAGCTGTGGTTTGGCCCTGCT--GTATGTTC----CCCGCTG-AC
27900 CCAAAGTGGAGGTTCTTCCTCCCAGCCTTGCCCTGACTTGAGC-TCCCTGCAGTCACTGTGTGTCTTCACC-ACTCCCTCCAGCCCTTG-----GCCTCG
28000 GGCCCTGCTCTGCATTCAACC-AAAGCCTGTAGAGCTGTAT---CAGCATCAACAGGCTGCATCACCTCCTGGGTGTCGCTCTCCCCTCCCACTC-TTTT
28100 CTTCTTCTTGGCTACTCCCTCCACCATCCC-GAGTCTGCACTTT--------CGCCTCAGAATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCCCA-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCGATGAAGTCTTAGGCTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGCGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACCGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACTTGAATGAGAAATGGCCCCTGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTCAAAGAAAC-GATGTTCTCTCCCACTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCGCTGCG-TTCCTGC
28700 AGCTGA-CATCCCCTCCTCGCACTCCCG----------GGGGCTCCCTGGGCCCATGGGCACGTGTTTGTGCGC-GCAGGG----CCCATC---CGCTGC
28800 CA-TTC--------CCACCCC-CT--------------------------CAAACAACTGG--CTCTGGCACTGAGAGCTTT-GTCCGCG----ATGCCT
28900 CGGAGCCAGAGCAGT----------------------GGCAGCGGC----AGCAGCTGCCAGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--GCGGGCTCGCACACAAT
29000 TCACAGCCGCGGCCAGCCCTGCTGGTCTGGAAA-CAGG----GGGCTTTAATTGCTCTGGAGGCCCTCAAGG-CCCAGGGCCCACTCACTTTCTATTACA
29100 CGAGCAACGGGACAGGATAAGCCTCCCCTCTGTTTGCTCCGCGTGC--------------TTTATTTTTGGTTACTTATTT-AACCCATCAATCTAGTA-
29200 --------TTGGATGGCGATTACTTC--------CAC-CCC---CCCGACCCCTTTTTATTGGGAACA------CACATTGGGAATCATGTTTTATGCCT
29300 GCTGGAACCGGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCCCTTGTT-GCCTGGCTCTGTAT-CCTA-------AAGCCATGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTCTGC
29400 CCCTTCTGTGCTCTGAATACAAATCAGG-----CTGTAGGAACTCGTTGGGCTCCTCCTC-TCCATCA-GGCCTTTCAGCTGGACCCTGTGGGTGACTGG
29500 GGCAGGAGCATGGGATGA-TCCCA--ATGGGCTGGGATGCCAGAGGAAAACTGAAG-----------CAGACAGCGAT-CAAGAGAGACCACATGGAGAG
29600 -ACAGGTTATTCTAGTGTAGGCAGAAAGGAG--GGAACTGTGCATGGAAGGAAGCAAG-GGGCCTT-CTACAGCTAGTGCATGCTT-TGCCTGTCTCCTA
29700 G-AGGCCGCCTTGTTGCTGTTAGAGCTCATTAACTCTGCTAAGAACAGGAGTCAGA-------------------------------CCC----------
29800 ----------------------------------------------------------------AGGGAGGAAGCACTGAGATCGTCCCATAAA--TAC-
29900 CCCTT-------AGATCATTGG-AGTCCC-AGC-TTTTTCACCC--CATTTTCCC-CCTTTTCTA----C--TTTGTCTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 GCTCCTCTGTGATCACATCT-TCTTCCTTGCTCTTAGGCTCCAGTATTCAGAGACT-----CT-TTTGC-TTTTTCTGTTTG--TATTTTCTCCCTGCTT
30100 CCTTTT--TTCTCCTCTTTTCCACTCCTATGC-TTTTAGCCCGCTTA-GTTTTGCTTCCCAAGACCTTTGATTCTG--CTCAC-CTGTGGCAGTGTAGAT
30200 TTTAGGTACTTCCACT---AATCACCCAGCTCCACTAAGTGCAGTGGGCACT-AAAATCACAGTCCCGTTGCAACCGAGAGAAGTGAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGCACATTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGTGTCCTC-ACTCAGCTC-------ATT----TTATA-TAATAACTTTCCA--AAT-CTG-AA
30400 GAAGAGCTAGTGAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCTGTGACCTTCAACAATGGCAAAGAAGAGTGAGAAGAGTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----CATGGGAAAACCCTGTTTGCTCT--CCAATGCTCCAGGATGTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CATCCCTGGTCAAAGGCTGCTG
30600 TTT-CTCTAGCAGCCTGC-ACAACTGAAAGCTATTT-GTCCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACAT--------TCTCCCCTTTGC
30700 TACTTTTATATTTCGTAGTCCCCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CAAT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTGAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGATAATTTAAATAGAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCGAGGTACTGATTCTGTGTCACCGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCATTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGCGTG
31200 GAGGGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTAGAAATCAGG----CATTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-TGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGTTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-CTTCTATTACCACTGAAACACAGGCCATTGTCTCTCATGCCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTCAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AAGGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-GGTAC-AAAAC-----AAGGTCATCTCTAGG--GCTCTGGAACTACCAGACATTTAGG
31900 -AATCAGAACA-------AT-CCTCACAAAGAGGCTGTGGAAGTACTTTGAAGAAAAGCCTTAGCCTCTGGA-TTTTC-AATTCTCCT-----GTCTACT
32000 CATCTATACATTTCAGAACTC-TCAATTGCCACAATCTTCAAGTACAATAC-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-GTAATAGCATCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTCCTGAAGAATACTCTCAGGGATTGATGTAAAGGGAACATTAG-------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά