ALAN SCHMIERER (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:111_-_NORTHERN_FULMAR_(9-06)_aleutians,_ak_(2)_(8724571516).jpg), „111 - NORTHERN FULMAR (9-06) aleutians, ak (2) (8724571516)“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
ALAN SCHMIERER, 111 - NORTHERN FULMAR (9-06) aleutians, ak (2) (8724571516), CC0 1.0

Θαλασσοπούλι που ζει στις υπο-αρκτικές περιοχές του Β. Ατλαντικού και του Β. Ειρηνικού ωκεανού.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAGAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTGGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGACA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGGGGA-C---CGGGACGAGGCGAGGTCTCGCACTATA--TGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGA-GAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAACGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAGGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGCCGGGGATAGT-ACGCCGCGGGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCAGGACCACTC
00900 CCAGGCCCATAGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAAAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGCAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACACCCG-A---ATACGCGGCGCCGCCGCC
01600 CAAAATACC--GCGCTTAGTATTCGCTCCAACTCGAA-TAACATAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGATAACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGCGAATGCCGACGGCGAAAATACGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGGGAGGAGCAAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-GAAAGTTAG
02100 TAACAAGCAAAAAGAGCCACCGAGACGAAG-AGACAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCCGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAGGAAGAGAAA
02300 CAGTATATGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGGACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAAGAAAGCGTTCT--------TCGGTAACCCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCAT-CAACAGC
02500 ATCTACCAGTGATCAGTTTCACCCCGAACTAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCGATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATGGATTAATCTCTTGTAAGCATCTTAAATGTTCTCTAAA----CT--TATATATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTATCTAACCTGAAACCACAGGCAAGCACTTAAGAAGCAGGGCCAGTTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTGTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCCCGCTGCAGGAGG---AGTAGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTGTTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACAGCTCCCTGAAGCCTTGCACTCTGTGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTGTGCTAGTCTGA----C-TTTA-TCTGGTTGTTCCAGGTGGTCGTGGGATC-T-AACTCGCCTTCAG------------------------
03300 G---------------------TTTTTT-TGATGAAATCAATAATC-TT-TAAATGATTTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGACTTT-TTAA-GT--CGGGGAAAATGCA-GAGATG-TCAAC-TTACATTACGAACCAGGGGAGGATACCTTTCGGGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-GC
03500 ATA---TCTGTCAAGGTAGATTATCCCTTTGCACAGTGGAAGGAGCCTTGT--------C-------CA---------------------------GTTT
03600 TTTTTAATAGGCATTACAGTAA--TTTGTATTAAGTATTAAA-AGAG-C-AAATCCAGTACTGGGGCG-----GGGGG--------GA-AACAACA-AAC
03700 GTATAAC--GT---AGGATAACTGCTTTGGTCCTCAAA-CACGTTTCTTAA-ATTGAAGAGTTTATAGCTGGCAGGGCATTTACTAAGGTTCTCTTATGA
03800 TATGTCTCCAAACA-GCTGAACT-CTCTCTACAGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATTTG-AATCTTTCTGCCTTCTGTAGCGTGACTG
03900 T--AAAGTTGTGAGCTTTC--------------CTCTTTTGCAACAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAAT-TACTGGAGATAAGGTA----GCGTGAAC
04000 TTGGTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTTACAGCTCACTTGCGTGC-TTTTATCCTACAGCAAGGGCAA----ACTTACCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-CATCTCCAATTACTCCCTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAATTTGTTGCCCTACAGTAACTTGTGTTGAAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCTTCT--AGTCTCACAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCAGGAGTCTATTAAAACTGATCCAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-A-TTTTT-GGGGAGAAG--------TTCAGT--------AGAAGAACTAGGAGAGTTGG--TT-TTTTGAGTGCCTCAACCTTGAAGGTGT
04400 GCAAGGCCCCCAAACTAATTGTAAAAGTCAGAAGGAATCTCTCTCTTTTTTTTTTCTT--------------------TTTTTTTTTTTTTTCTTCCTCT
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTTCAGAACTAGTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGTGAG-CCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATATATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATGAAGTTGCTGCCAGAGGCCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCTGAGGAGTATGAAAAAATACCTGATGAAAGTCAAGATTTCAACAG-CTTTCGTAAAGAAAGTTGTCTAC-TCTC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTTGTTGTGACTCTGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCACATCTGTCAGTACAGATCATAATTAGTG-TCTGTGTTG-CTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTTAGGATGTTACAA--GC-GCCCAG-----AA------CACTT-AGGCCGCAC-ATCTGGTGCTGGATATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATTAGCAGTGC
05000 AACTGGGTTCATGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTTGAAGTGAATAAATTAGCCTTTC-TTT--TTT-CAAGGATGGGG-TGGAGAGAAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAGGA--T-----TTCTTATGGAGACATGA-TTTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGTGTTCACCTGTCTCAAGACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTAACAG-AGCACAGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGA--CT---GGG--GT-GACGGGGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGATCCAGCTAGCTCGCTTTACTAAAATACTGCTTGTGTTGTATTTTGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCTGCTGAAGCCTCTTAGCTTTCGATCAAACTTATGTGA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAATTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTACGCTTATGTCTGGCAGTGTGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATGTGACTAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAACCTT-ACGATCAT-AAAGAT----AGACGATGC-TCAGGTTTCATCCTGGATTTTACTTGCTGTGAACAACCAAAGGCA
05700 GTGCGTGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGCCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACAAAC-TGTTAACAAATG-T--TTCTTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTATATA--CTAGTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGCGTCTTGAAGCTCCTTCAGTACCCAATATCACAGCAGTGCCA--TTGGCGATCTT-AAGAA----AGAGTTTAGT-ATGTGA--AGT-----TAT
06000 CGTACCCTATGCTGCATCAGGGGAC-GGTTGTGAAGAGCTGTGTTTTGCTCCAGTCACGTAAGAGTTTTATCAGCCTGGCC-TTTGGTGGGATTGTT-GC
06100 TGGTTGATCTTGTGCATTGGG-GCC--ATT-GAATTGATGATGCCAGTGAGAATAGT---TG--TTAGCAC--TGACTTGCTTAC-TGAATATGGTATTT
06200 CTGCAGAGGTCAGTGAAC-CTCTCGTG--CCT-CT------TCCTCTTT---GGCAAGATGAT-------------------TTAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTATCTTTGCTTAGG----ATACA-TAC-AATGCATGTGGGGAAGAT-CCTCAG-TTTCTGCTTTTT-ATTAAGAC--AGAGTCTG
06400 ATGGCTA--GGTGGCAAGAGCTTCTTGGACAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTACAGGTGAGCA-AGATCACAGAACTATATAGGGAATGGTTAAATGC
06500 CTGCAT--AGAAGGTCTT-TCAGTTAAGGCTTATGCTTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTGTGT------GTTTGCTGTTCAGCTTTTACTTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TCTATTCTGTGACTTCAGACCATTATAGGAAACTGGGCATTCTTAATGACA-TAAGGCAGGGAAAGATG---CCTGTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATCTCTGGCCCTGCATAG--AATACACCTT--TCTTTCACTTCTGATGGATGCAGC-TTCCCCGTTCCCC
06800 AGTTTTGGTTCTGAA-----------------------------GTAGGGCTCCTATTCGCTTACC-TTTGAAAAGCATCCCAATAAG--ATAC-----T
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCTAC-TTC-AAAGAATGGTTATAATC--GAGTGGTGTTTTCAAGGTAGTACCTTCTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGTAAGTTCCTCTTTGAAT-GGTAAGCTG--TT--TTGTTTTCCCTGGTTCACGTGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAATCCTGCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACACGCAAGGCCTA-ATTTGGCGCATGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATA
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCC-GTAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ACCAGTCTTTCCACCTACTC--TG
07400 TAC--------TTCAGATCTGTTTTGTACATGTATGTA----TGCTTTCTGGCATAA----CGTTAGAAGGAAC-TCTTTATTACAGGGTTA--GTTTTT
07500 AATGCT-GGAATCGCTTTAGGTTAGGACTGTTGTTGAGGGAAGTG-TATTTTAAACCTTCTTTCC-----TT-AAATTGG-GCT-AAAAAA-TAGTTATG
07600 A--GATTGCTCTT---CTGC-TCTCACTAACTTTTTG---TCCAAGCA-TT---TGACTTTGGTCGGCTTGCTCAGGTATGGAAGTTTGAGGTGCACCTA
07700 CATTACTTCTGGG-----GT------G---GATTTGGAGCATACTTCCCG-TA-GCAAGTTTGCCACCTG-CC--------CCC--ACTTA---CTTCTA
07800 GGTTTGTAGCCTGTCATTTGGGATTCCCTTCAGATAAAACTAAGCCA-TA-AGATGCAGTCTTGTTGTGTCTAC-ATGTTTGTCTAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TGGACCTGAGTTTG-AAATGGTCTTCTGGAAT---GTATAGTGTAGACA-TGTTAGTAAGTCTTCAGTCTTGCTCTGAAAGTCTGCTCTTGGT
08000 GT-ATCCTACTACTTGCTGGTGTAAATGTAGCTTCA-GAAACCAAGACTCGTTTGTGAAAAGAGGCATTTAAGAGCCTGT---CAGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGCG---TGCGTATTTGGATTTAGGTTTTAGGAAATACCAGGTAATCCAGTCAGTCC
08200 ACA-CTTAAGA-TTTTCT--TTGCTTGGGAATT---TTTCAACTTAATTGTTTCAGAACTGCATTTCTG--------CAGTC-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAGTCTGCACAGGGCAGACATGTTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTTGGAGATAGTCGGAGTTAGTCTA-CCAACCATG--A--A-G----------
08400 --GAAAAA----------------A------------------------ACTTTTGGAAACCAGGCTTCAGCTGTTCTCATGCTCGTGGAGTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCATGTGC-----TCTAGACA-AAATATG------------TTTTTGAGCTTAATGTTACAGAAGATTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCCT-CCTG-TTGCCATGCAGGGCTGACTTCTAACTCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTGTGTGGTGGTAGC--CTGC-AGGGAAGTGATTGTTTTCATGCTGTTAGATCCAAACTTGTGGCAATAGGCA-
08800 GTTTTTCAGTACTGG-TAACTTGGCATGTTC--CTCTTGCGCCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACACG-TTCTCGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCCT-CTGTGTACAAAG-TCTTCTAAAA--TGTCAA-CTGCTGATGA
09000 T--GTTTAGTGTAACTCTTCGTCTAACTTGC---------T---ATCTGAAGAAAAAAAAGACAATGAGGTCAATGTAAGAAA-CTCTGTTCTCCGA-CT
09100 GGGTTGAAGTCTGTAAATCTGGAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATA-GGGAGGGATCTACTGCAAAA-ACAGTTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAATTCACAAGGGATGCGTAATGCGCGCTAGGTAGAGCTC-CAATATTCTTTTAAATAGGAGCAG-TCTCTAGTCAGAAGCATGACG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGTATGGAGAACTT-CAGTGATTCTGGAGTC-TGAC--------CCTTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTCGGGTGTTAACGAT---
09400 ---AA--CACTGTGTGAACTCTAAAGC-AG-TAGCAAGACATCCTAGT--TGTAGGGATTAGGATTTGGTCCT--GGGGGAGTATCGTAGGGC--TTCAG
09500 GTCACGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATGGAAGTTGCCCATGACTTTTAGAGACAGTAGGCTCAGGCTCTGTAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGCGCC
09600 A-GGGAGGTTTAGACTGGAC-ATGAGGAAGCA-TTTCTTTACC---AAGGGGGTGGTCAAACACTGGAGAAGGCTTCCTAGAGAGGTGGTCGATGCCCCA
09700 AGCCTGTCAGTGTTT--GAGGCATTTGGAAAATGTCCTTAATAACA-TGCTTTAGCTTATGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAGGCAGTTGGAC-T-AGATG
09800 ATCATTGTAGGTCCCTTCCAGCTGAAATATTCCATTCTATAAAAGTGGAAGGAAGAAAATGC--TGTCTTGTTGGGTCTGTTCTTAGACAATGCCTCTCT
09900 TGCTGACAATGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCATTACCTTTCTTATTGCACTT-ATGTGATAAAATTGTTTCAGTGCAGGAGCGG---ACTTTCAATTCT
10000 T-GCTGCTAGC------GAAAAAAT------AGTCTTTACTTTGTATATGTT-AC---AGCAGTAACAGGAACTGTAATGTAAAATTT--TGTATGGGAG
10100 GAAGG-TGGGGATAC-TTTTAAAGGTGTTCTCAGTCAACCTGTGCAGATTCTGAAAACACACTGCAGAAGTACGGGATAAATGACATGTTTACCTCTT-T
10200 CTGTGACATGA-CTTTGAATCCTAGCAGATAAAGCAAGTGTTTCTTGGGCGAAACTGAAAAT-ATCTTGG--TGCAG-TAATGCATTTTAGTTTGTCTAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCCTTGCAGGT----AGT-C-TTTTGAACACGGACT---GAAA-TTAATATTAAGGACTGTA-TTAGTGATT--TTTTT-AAA
10400 ATCAG---------GTATTTTGGAGAAT-ACCTGCCTTAGAGGTGTAGTTGAACCTGGCTTTCTTAAATTGAACTCTTAACTGGGATCTCTGCTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCATGCA--GCAGTAT------GT-AGGAGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCGTAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAGTTAACTGCCTGATGAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACACAAGGTCATATGTTTCTTGTTACCTTGCAAGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCGCATCATCTGGATTACACTATACTGCATGTAGCTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAATTCCCTATTTTTCCTGG-AAATAG
10800 AATTAGTTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TAT-AAAACTGGTCTGCAAGTGGTGCATTTTGCTACCCCAC-T-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--AAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGATT------TTGTGT-ATCTGTGCAATGCAGAC
11000 CTGTG-TGGTAGTTCGTTTTGGTATTGTCAGACTGGCTAGTGTGGCGTCTCTGTGCAACTGCTACGTTAGCTTGACTGACTCTAGAAAGTGAGGTAGAAA
11100 AGGGT--GAGATAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTTTTGCAACTAAATAATAAATAAATCTGTGTTGGCTTCAAACTTCTTATGGACCTCAT-AGAT
11200 GCCATTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGATTGAGTAATTAATTCCCTCCCTTAAGA----TACA--GCATTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATAATCGTGGGAACCTGG--GATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATGCAAC--AAAGTAGCTGTGTAAACGT
11400 C-GGGAACAAAGTGGTGAAGTGTCTGGACGA-GGAGAGCAG--------------------GCCCT-----GGGAGTGAAGATACCAGCTGGGTTGGGTT
11500 CGAGGCCTGGAATGTGAAGTTGTTGAGACGTGAACTTTGTGTTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTGGCTTTAAGTCTGCTCCTGGACTGCTGCTAGATAGT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATGAGCATTGATGTGAGAGGGTGTGTTTA---------ATTTTTATTTT-----------------TTTCCCTAAAATGAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATCCAAATCTTAACATATTTTGTCCATGTAATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAGTAATTTG
11800 GACAATAAGTGGAATTAAATGGAATAAGTAAAT-AATG-AAAAAATAATT-GGTTTTAATTATCACGGCCAAA--GAAATACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGCATTGTCCCTTAGCACATGACAAAGATTCAGGTTGAATTTGCAATTTT--CTGTGTTAACACCCACTTGTGTAGCATTACTA
12000 TTAGCGGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAGCTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGCGGCCA-TTTGGGGGACTGGGGTTGAAAGCAGTAAAA-CAATCTTTAGAG----CATAGTAAG-AATGAGGCAAG--TACCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAATGTCAGAATTGTAATGTGCGTGACCT--GAAAGTCTTGCTA-TTGCAAGGCCTATACTGAAATA--ATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TC-TCTTGGCTTCCAAGGATGCGATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCGCAC
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGCATGGTCATGTGCAAAGCTGAGCAAACACATCATCTAC-TATATCGCTGTTATCAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAGTAACTT-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTAATGAATTAATATATGGAATCATAAAACTGACCATAAAAGGCCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGATGGACCGTCT-CTGTTGGTGG-CCCCTC-CGTTGAATCACTGACAC-TTGCTGATCTC-TAACTGCAGAATTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGGTTCTCGGTCTCAGTCCGTGATTA--ATGACTTGTGAAT-GTTATGGAGAGGGAGGATGTCAGTGGACAGCTGATATCT
12800 AGGAAGCAGAGATGCGTCT-CT--CCCAGTAGCCTGGGTGTGAT--GTAGGGCATTTGACTCCTGATGGGTGTAGGACTG---C---------GATGTTG
12900 GTACATAATTATAGGATACTAAACTTCCCAA-AATAAA-TTCAGTCCTG---ATCT-TC-----------------------GTAGTGTAAAT---TAAT
13000 AGATACATGCTCGTT----GCTAGCTTCTTCATAGCAGGTATTCTGAGGTCTGCAGTCTTCTCCTGAGCTGTTCTAGGG---ATT-GCAGTGGAAA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-GAAGTAAGGTGCGCAA--ATATACTAGTCGCCTAGTTATCAGTTACTT--TG-T-GTTATGCAGCACA-T-GGAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCTGGGTAAAGTACTGAAATCTGACTAGTTGT--GAGTAAACTTCATGGATCAGG--TG-TACCTATCTGTAATACTGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTAACGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTTTTCATAGTGCTTGGCAAACCTGGCAGCCAAATCTGTT
13400 GCTG---------------------------TTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGCCATAGATTATTTTGAATTCGC-ACTTAAAACTTGAAT
13500 AATTAGGGCTATTAATAGCCTCTCTTATATGTGCAAATGG----ATATAAT--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------GTTTTGCTGAATGGAATGA-GAGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTACAAA
13700 TTCTTTCC----ATTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCGTATATGCCCTCTACTT-CATCAGTGAGCACTGA
13800 GACAAGGAGGATTACTTTTTGT-AGTCGTGTCTGATTGTTTCTGAGTTGA------------TTGTGGGCTATAGC---------------CTGAAAAGG
13900 GCTCCCTACA--TCTCTAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCTCTC-TTTCATAAAGCTGTA--TTTAAGCAACACCTTATGGGTC-TTGT----AATGG
14000 TTGGGGGTTTTTTTA-------------------------------------------------TTTGTCATGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-TATTGGTACTTCAGA-GA---TCACTTA--A-TCGCTTTCAGCTACTTGAAC-AAGC-TAAGTTCATAGAA-C--TTCTTGCTTTTC
14200 TGCTAAACAGGA--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGATCATGAGCCACATTCTTGGGACCTTTTCTGAGGTATTAACTCCATAAT
14300 -----------TTCTTCAATGGTTACCTGTAAATCTTCCACT-AATGCCGTGTATTCTTGTGCACAACGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-----AGTTTT
14400 CTGATCCTGATTCTCTGGAGTACTGGGTGTTGCATAAGCCCCTAAACACAGAGGCAAGTCCAGGA-GGTACGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-AGG
14500 GCAATAAAGCTACTATAGGTGGACATCAAACTTT-TGGGGGTTGTCCCTCTCACAACT-GAGAGACTGAGAAGGAATG-TGCCTGCTTGCCCCACGCTGT
14600 CCTCTGGCATTGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGC-GCTATTTTGCTCTATTTGTG-AAAAAT-GT---AAGTCAGT
14800 TAAGAAGCAACT-GCCAGTTCA--------------GCCTGTGTGCCTGCCTTCACACTGGAC-AAGGTGTCCGCGAGGTCA-GGGCAGAAGATTGCC-A
14900 CTTAGGTTGG-GC-TGA-TG-----GAGGTGGTTGGCTCTGAAAAGCTTTCT-CTC-TCTGGAGTGTAATGGGGCAGCACTCTGGAGGAGAGT--AGAAG
15000 CTCAATCCTAGCTCCTAC----AAAGG----CAAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TTCTC-TTTAAGACA--GAAGC-TTGCTTGACA
15100 ACTT-AAAC-TTTGTCGCC-ATCTGCCTTGA-TAAAAGCTGCACCCTTTCAG-CATTAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTGGTAGA---CACTGCTGGTGAT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTATT-AAGA-GCTGATGCC------------------------------ACA-AAAAAAAAAAC-------------
15300 ------------------------CCAAGCAGAGGCAGTCAGAAAGCTCCAGTC-TCAGGCT---CTTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGC-TG---------
15400 ------------------TTTGTTTGCTGTACT--AAGTAAGGTACAGGTATTACTAAAGTCTCTATGCCATTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 TCAGAGCAACTTTCACTGATGATTGA--CACTTGGCAGTTTCAAAGGGAAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTGGCTCTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGCAAAA-CTGTTTTGAGGTAAGAATTACTATCTCTG-TAACATTC-AGAG-TGCCAATGAGAA----------TTTGGC-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTGCTTAACTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGAGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCA----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGGAGGGCTCACTGCCCTTTCTGGATGGGTGCCATAGGT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCGGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCGTGGTGGCTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTCTGGAGACTTTTTAGATC---TATAATAGGTCATACAGTAGCTCTTCACA
16000 --GAACAGTAGCTAGTCTGCATTAACAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAATTAATGTTTTGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTTTGTTAGTACTTTAAACCTCTTAGAAATGAATT--------------------AAT----CTTATCAGCTGTTGACGATAAGAACAAGAGCA-----
16200 --------------------------TATCTATTCTGTCTGCCTGTTATGTACTGAATAACGAA--------------------GAGAGCTTGCCCTCGA
16300 TGGGCAAG----GGTGGGGAAGGATGCTAGCAGTGTACAACATGCAGTCGTACCCAGAACCTTGCTCAGGGCAGTC-AAGGTTTGGAGCAGCAAAGGT--
16400 CCGTAAAGCTGATGGCACCTT-GTTGTTCTTCCCTG-CCAGGGGCTGGTGGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAGGCTGTGTCTGCGAGGAGCCTTGG
16500 GCCACTCTTGTTGTAGTGAGATGATGGAC-TTTACTGGTGGTTCAGAGTGACAAGTT---GGCTGAAGCCAAGAAAAATGCATTGGAGCAAACAGGGCTT
16600 CAGAATT-GATAGTCATCTGTTTCAGTGTTTGAGGGGAGACCAGAAGTGTGTTGTTGAGAAGTCTT-TCGCCCTAT----GAAGATCATCG----CCTTT
16700 GAACATACTGGCTGGCTTCTTAATGGTATTGCAGCA-AGAACAGCTCA-GGCTGTTATGTCTCCTATGATGTTCTGCAGGACTTCTAAATGCATCAAATT
16800 GCAAGTTTTGTGGATTTGCTAAAGGGGTTATAGATATGTC-CATTCAAACTAAAAG--CGTTCTCGGAGAGAC-AAATACTCTTTTGTGAGCAGTAATCC
16900 AGGTTAGACAGTAAAAGTTGCGTTCCTTGGCTTCATT--TCTTGTT-AGAGAGGGG--TGTTGTAAAAGGCTGATACCCT-GGGGCTAGAG---GT-G--
17000 GTGAGGTGTT-ACTTG--------------------TTTTTTGTTGAACTGTTGCATATTGAA--GTGTT--TATATA---AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -GTAG-TATGTGTCA-TGACAACGTGGCCTTTCCTTTCCTTTCAAG-CAGGATTAGA--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCACTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCAGTGATTG----TT----TTTAAATTT--AAACTTTGATTTATTCTG--CAATACTAATT---TTTGCATGCT
17300 CCCACTGCCATA-G-GACACGTTCCAAGGGAGATAT--TAGTGCTATGCT--CTCAACTTGAGC-GCCTGGG---CCGGT---AGCATT--AGAGAAGGA
17400 ----CACTGTATGACCG-TGGTGCA-----TGGATGAACAAAATGGCTGTGAATGCCAGCCAAGCTGGTAGACCAGTCA-----CGGAGCTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTTCAGGGCAGCATTTCATTGTGGACATAGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCTTGTCAGATTCTTGC
17600 CT-G-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTTC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCCAGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AGGTAGGGGGAGGAC------------------AGAGCCGTGCATGTT-GTCAGCATGTATAGGGAGGATTTTC-TGTT--ATAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTCATAAG--AAAAAAGTCTTTTTGCTTTTAAAAAAAA-----------------
18000 -------------------------------AAAAAAAATCAGATTAAG----TATAATTAGCACACAGCAATG-----CTTTCACCTGCTGAATTAAGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTAATAACTGAGTTCGGTATTGTGGTGAGAATAATAAATCCTTTTA-G-----TTTTTTTGGCAGGG-----GCATGAGGGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTC--TGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGCTTGGAGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGATAATATTAGAGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGATGAACTCTGATAGGAGGATTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAA--TAGCGTCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGATG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCATTC-CCATGACAGTAAC-TGAGATTACCTACCCTGTACTGGCCTTGGTGCAAGGG----TCCTC
18600 --ACTCTTCTAAGTAGAATGTATTAGCCTTCAGTGCTGTGCTGT-AAAATGCTTGACTAACCGGGTACGTGGGTTCTTAGAA-TAAGATCTGGTCTGAGG
18700 ---AATATACTTGCTACCACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTAAATCTCTTACAG-TAAGA----ACTTTTGTTTAAAAAACTTTAAAACTTTCTGGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAACTGAA-CTACAGCATGAGTGTAG-TCTGAACA-GA------CTCAAAGTACTTAATGTCTC-TAGGAGAGCTC--ATACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGCATCTGCAGTGAATGCTGGGGTTATTGCACATGTCAGGCTCTAGCCC--TGATTGTCATTGAGGATTATTTTTC-TATCAC
19000 TT-GTCACCCATCAGAAGGC-AGATTGTTGGGACTTTTTAATGTCA--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTAAATCAAGCT
19100 TTCTCAT--CTGAAATATT-ATACATCTTGCCTCTAATATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACAACACTGTCACGTTGACATGTAGCCAGATGGAT
19200 ACAGTCT-------GCAGGACCAGCTAAGT----GTCAAAG------AAAAAA-ACA--ATGCGTGA-TTAG----AGCCTCTGAATGCTGCAGTCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAACCGTGTGTTTAGAAGATGATGGCAACAGGGGT-GG------AGG--GAGCAGTTCCAGAAGAGACAGA-TTTTGACAGAGT---TG
19400 TGTA-------------TAAGAAATGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGATGTCAGTGAAGGAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGGTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCATGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACGAGCCCCGGAGTTTATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG------------AAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAG-TACATCTCTTGGCATTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGGGCATCTGCACTGGAGTCAAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGACTG---GGATGTATAGGCATATTGCAGAAGCATACTC-TCTGCAACTAGAG---GTTGACGT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCACAGTAGTGAATCTTGA-TGTCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC---TCCTCCTTC-CCTTAAGATT--TATGTTCTCCAATACTT-ACAGACTATAAAATGCTGCCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTGGCTTGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTT-GTGAATCTTGGGG--------------------------AGTAAAAGAACTTCAAAT
20300 GGCTTG----ATAGGGTTGGTAGGAA---GCTGCTGCACTGGATTAAGGCAAAATCATGAA-TTTC-AAATGGTTGCACACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 GCCCCATCAGGCAAAGAACATGCAGTAC-AACAAGGAAATGAGCTAGT-GGA---GGGGAAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCGTGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TCGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGATGGCTCAT-GATGA--GTAAAAAT--AACTATGTCGCTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAT--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGGTGTCTGCAGGTAGGGCCACGAGAACCCAA--GGCTCTGCCA---ATTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTTT-TCTGTG
20800 CGTTCT-GTCT--GAGAGCATAGTACCTTCTAATAATAA---G-----CCTGGGGACATACGTT--ACCTGAG--GCATA-TAGGAC-TCATCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTGC-TACTTTTG-----GTTTTTATGGGCAAAG-GGACTA-CTTGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AC-----------CTTGACTCAT---GTGAACCCAT----ATAGAATCC-ATATGTAAATACAATCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTTAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCAGTAGTG---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCACAGGT--AGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATATGGCTGGGTTGTGATCTT-CGGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGTTCTCCATATAATG--GTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGTCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCGTATGTCTCTTGCCAGCTCTTGCATGGTGACAAGGCGCTT--CAG-AGTGCGGAGGCTGTACGGCACTGGTCAGTTCGCTGTACCC---GT
21400 ACAGAGTGTCTGACAAGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTT-TAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CCTGTGTATGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 -T--CTTAAGCTCTATCTTGTGGCTGGCCTAGGTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTACATTTGCATAAA-TGTACTT-AAATGGG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGGATTT-ACTC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTA--AGAGACAAAACCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACTCACTCCAGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCGCTGTTCTGGCTATGACT-TGCGAGCAAGTC
21800 ATCCGGAAGCATCCACTACTCGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCCTATTCAATTCGGCTTCT-GAGCAAAAA-TGAGGACTTGC-TATGGAGATTGGA
21900 --GGGACCCTCAAA-GGACTCGCCTCTAAATTATGATGATTCTGGTAATTAATGTAAATCTTCCTCTGCAC--AGATGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAACACCCCATCCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TA-TGTG-TTACGCTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TTGTCACCATGGCTTTTTAATCT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTTAGGACCACCGTTGCCCC--TAGATGTAACTCCA---TACCTT-----
22200 ------------CG-TGTC-CATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGCGG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACACAG----------------------------------------------------------
22400 ----------AGAGGAACTTTTCTTGTTCTCATGCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGAAGGTTTCAGGTCACTAGGCTTCCTACAGTGCCGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAA-----AACCCTTAAGCAGATGCCTAGCTTCA-------GAGTACTG----CTAACTCTTAGATACTGAAATAGC
22600 ATCCTCTATGTGTATTA--------ATGAGTAACAGAATTTTTTCT-AATCAC-TTTCCCAA-T-TGAAACAAATTAAACTCGTAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAGAACTTTTCACTTCTGCCTTTTTCTAATATAACATGTT--CAATAAGGTAAATAAC------------------------
22800 -------AAAAAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGATATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATACCACCACTGTATACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTAGTATTTGCAGAACAGCAGTAGTAGCATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAACGTGCATACTTTCTGTGAAAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGACTCATAATTCTGTCACTGCGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGTCTCACCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCACCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGTCTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTGAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGATTGTTCATGTTTCTGTCACTAAGTA----GTAGGTAGC
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTTCAGCTGT-TTAAAACTTGGTGGTAAAAATT-GGCCTTGGTCAAAC---ATTTGGTATGGAGCGTTTCAGCTGT
24000 GGAATAACTGCTTTATGAAAAATAAAGGATGATTTGTAAATTATGATGTAATGCTTTGGAACTACT-GAAAAGAAAGGATATTGTATTTGGATACATGTT
24100 AACACTCATTACTGAAACAAGCATTGTCTTTTACTAATAAATATTGTGGATATGTTATTCATAAAAGTATACAGTTATTTCAATATTAAAAAG--A-CTG
24200 AAATCCCTACTTAAGAATG-AAAA--TTAACATTTGTGCATGCAAAGCAGCTTCTCATTTTATTTTT-ATTATATTTAGTAGACTTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTGATAATTA----A-CCCAAAACCCA--AAATTACTGTAAAGCCATAGAC-AAAAAGTCAGTGACGTG---ATTAAA------------------GA
24400 TAC-AAGCAAGCTCATTTT-TTTTTTATCTGTTGGTT-------------------GGTTCGCTTC-TT----AGGTTGGCA------------------
24500 -------CACTTCTTTGACTGAA-------CATATA--TTTGATCATTCATAATAAGTACAG-ACCCTTT-AAAAAA-ATGACCGATGTCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTACGGTGTCGTTAC-------TATATTATTATTA-A-TTTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATTATATATA-
24700 -TA--ACAATAATATTAC-----------------------------------------------------CTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTAAGACACAAATGATGTATGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTACGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTACTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATACACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----TGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACGGTGTATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCCTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCACGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGGGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGGCTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TTTT-TTTT-------TTTTAGGCTGCTC-TTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGTAAACCTGAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGAAGGCCTAAC-AAAACT----AGTC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-GGAA
26300 ATTTTGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTGTG-AAAAAGTCTGTTGTGCATTTAGATGGAAGG-----------ATTAATGCTA
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCCAGGG-AAAAAA-CGCCAAAAT--------GAG-GGGGG--------GAGAGAGAAAA---AGAGAGAGAG
26500 AA------ATC-CACCCTAAGAGCTTAC-ATTTTCGGTACGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAACCGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGCGCTATTTCCCCATTTTGGTATTTA-TTTCGCATGCACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCATTCATTGGGGTTTTAT-CCC--CACCTGGCAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATCCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGAGAAATTAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTCAGAGA----------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 ------AGCGCATTTGGTTATGTTTG--CGTTACTTATTGTCTGTTAA--CGAAGAACACTGAAAATGCAAGGGCCGTGACTGAAACGTGTATCAGGGTT
27400 GTCAGG---CACCTTTCACCTCAGCTTAGCGA-GTGTT--TTGCGTGTCAGGCATCAGTGGCTGATAGCCATGGGAA---GGTGCTGTCTGGATCGGTG-
27500 -TCACTCCTGATCGCCCAGCCTCCT-CGTAGGGAAACGGAGGCGGCGA-------GGTGAG-GGGACTGACGGAG---GGTGCACAGTTGAGAGCTGA--
27600 -TGGC------------------GGAGCC------------GTACTCGA--CCCCTGGGGCTGCCAGTTCACAGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGA-TTTTTCTGTCTTCGCGGGACC-TGCG-ATTCCCGAGAGAGCTGGCGCGCAG
27800 CCA---CCAAGCTGTCTGCCTGGCCC------CCCCGGGTGGCATTTTGACCGCCCAGCTGTGGTTTGGCCCTGCT--GTCCGTTCTTCACCCAGTG-AC
27900 TCGAAGTGGAGGTTCTTCCTCCCAGCCTTGCTCTGATTCAAGC-TCCCTGCAGTCAGTACGCGTCTTCAGC-GCTCCCTCCAACCTTTG-----GCTTCG
28000 GGCCCTGTTCTGCGTTCGGCG-AAAGCCTGTAGAGCAGTAC---CAAGGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGGGTGTTGCTCTC---------------C
28100 CTCCTTCTTTACTACTCACTCCACCTTCTCCGACTCTGCGCTTTCCCCCTACCTCTTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCCCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCGACAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTCTAGCCATGTGCAATGCCAGGCACTGTGTTTCCTGC
28700 AACTGA-CACCCCGTCCCCACGCTCCTG----------GGGGCTCCCCCAGCCCGTGGGCACGCGTTTGTGCACTGCACGG----CCCATC---CGCTGC
28800 CA-CCC--------CCACCCC-CT---CCACCAGCACCAGCCTCTACTTTCAAACAACCGG--CTCTCGTGCTGACAGCTTTCGCCTGCG----ATGCCT
28900 CGGAGTCAGAGCAGC----------------------GGCAGCAGCAGCAAGCAGCTTCCGGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--GCGGGCTTGCACACAAG
29000 TCACAGCCGCGGCCAGCCCTGCCTATCCGAAAG-CAGC-GAGGGGGCTTAATTGCTCTGGATGCCCTCAAGG-CCCATCGCCTGCTCCCTTTCTATTACG
29100 CAAATAATGTAATAAGCC--TCCCCCTGTATGTTTGCTCTGCGTGCTTTT--------TTTTTTTTTTTGGTTACTTTTTT-AACCCGTCAATCCAGTAG
29200 ACGATATGCTCGATGGCTATTAATTC--------CAC-CCC---CCCAGCCCCTCTTTATTGGGGGCG------CACATAGGGAATCATGTTTTATGTTT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCCCTCATTGGCCCAGCTTCATAT-CCTA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCAGCTGTGCTCTGAATACGAATCA-GCTC-CCTGTACTAACCAGGTGGGCTCTCCCTC-TTTCTCA-GGTCTTTCAGACGGACTTCACGGGGGACTGG
29500 GACAGGAGCATGGGATGA-ACCCG--ATGAGCTGGGATGCCAGAGGAAAACTGAAGCAGGCCAAGAGCAGACAGAAAT-CAACAGAAACCACGTGGAGAA
29600 -GTAGGTTATTTTAGCGTAGGCATGAAGGAG--GGAGCTGCAAATGGAAGGAAGCAAG-AGGCCTTGTTACAGCTGGTGCATGCTT-TGGCTGTCT----
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ---------------------------------------------------------------------------ACTGAGATCATCCCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAACAAGATCATTGGTATTCCC-AGC-TTTTTACCCT--GAATTTCCC-TCTTCTCCT----GTTTTTGGTTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 GCTCCCCCGTGTTCCCATCTCTCCTCCTTGCTCTTTGGCACCAGTATTCAGAGGCT-----CT-TTTTC-TTTTTCTGTTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 C---TT--TCCTCCTCTTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCAGCTTG-GCTGTGCTTCCCAAGACCTTTGATTCTG--CCCAC-TTGCAGCAGTGTAAAT
30200 TTTGGGTACTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCCACTAAGTGCAGTGGGCACT-AGAATCA-----CCACTGCAACTGAGAGAAGTGAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATGC-AGAGTGCATTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGTGTCCTCAACTCAGCCC-------ATT----TCATG-TAAGAACTTTTGA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CCCTTT-A-CCTGTGACCTTCAACAACGGCAAGGAAGACTGAGAGGACTGCTCTTA-CAATCTG-----G
30500 ----TATAGGAAAGTCCTGTTTGCTCT--CCATTGCTCCAGG--GTATCCCAGTTAGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCTGC-GCAACTGAAGGCTATTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCT-CCATGTCC-TCCCCTTTCCCTTTTGC
30700 CACTTTCACATTTTGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAATAA
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAAGTA-TTTTTAAGAAAATTTAAATATAGGACTCTCTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTAAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACACATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGAAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCACA----TTTTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTCTATTACCACCGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TGACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCACTGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCGTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AACGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGG----------TC-GGTGC-AAAAC--AAAGAGGTCACCACTAGG--GCTACGGAACCACCAGGCATTCAGG
31900 -AATCAGAACA-------AC-TCTCACAAAGAGGCAGTGGAAATACTTTGAAGAAAAGCCTTAGCCTGTTGA-TTTTC-AGTTCTTCC-----TTCTACT
32000 CATCCATACATTTTAGAATTC-GCAATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ACAGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGGTTGATGTGAAGGGAACGTT---------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά