ALAN SCHMIERER (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:090_-_RED-THROATED_LOON_(3-25-10)_morro_bay,_slo_co,_ca_(3)_(8720115139).jpg), „090 - RED-THROATED LOON (3-25-10) morro bay, slo co, ca (3) (8720115139)“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
ALAN SCHMIERER, 090 - RED-THROATED LOON (3-25-10) morro bay, slo co, ca (3) (8720115139), CC0 1.0

Μεταναστευτικό υδρόβιο πτηνό του βορείου ημισφαιρίου. Απαντά και στον ελλαδικό χώρο.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00200 --------------------------------------------------------------------------------------GCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAAAGGAGAGTAAGACA
00500 CTCAACCATGGGGAGGACCCGTAAGCAAGGCATCACGACAGCGGCAGTCGGGGGGGA-C---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAGGAACGAACCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCCGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCAGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATGGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAAGGCCAAT--------------------------------------------------------------------------------
01100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01300 ------ATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCTTATAAACCGTATGTAGCCCAGTGAACCCCCTACACCCG-A---ATACACGGCGCCGCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAACATGCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCCAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGC-CACGTTAGG-AAAAATTTTAAGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCGGCAATGAGCTCGAGCGAACGCCGACGGCGATAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGCCGACCCT--------GAAGAGAGGAGCAAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGGCG-GAAAGTTAG
02100 TAACAAGCAAAAAGAGCCACCGGGACGTAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTACC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGAAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCTCGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACGGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGTAATGAACCTTAGTAGGACGCAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAGAAAAGCGTTCT--------TCGGCAACTTATAGACACATC-GAGGCTAATGAATCCGGCAT-CAACAGT
02500 ACCTACCACCGACCAGTTTCACCCCCAGCGAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGACAAAAAGGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATGGATTAATCTCTTGTAAGCATCTTAAATGTTCTCTAAA----CA--TATATATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAATAGTTTTCAGAGCCAGTTACTATCTAACCTGAAACCACAGGCAGGCACTTAAGAAGCCCGGCCAGTTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTT
03000 GCTTTCATTTAAAGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACCGTGCCTCCGTTGAGCCCTGCTGCAGGAGG---AGCAGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTATTGGAGAAATAGTTGACAGTTCTGGCG-GTACACAGCTTCATGAAGCCTTGTACTCTGTATG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTTA----C-TTTA-TCTGGTTGTTCTGGGTGGTCGTGGGATC-T-AACTCGCCTTCAG------------------------
03300 T---------------------TTTTTTCTAATGAAATCAATACTC-TT-TAAATTATTTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGACTTT-TAAG-TC--AGGGGAAAATGCA-GGGACG-TCAAC-TTACGTTATG-ATCAGGGGAAGATACCTTTCAGGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-GT
03500 GTA---TGTGTCAAGGTAGATTATCCCTTTGCGTAGTGGAAGGAGTCTTAT--------C-------CA---------------------------GTTT
03600 TTTTTAATAGGTATTACAGTAA--CTTGTATTAAGTATTAAA-TGAG-C-AAATCCCATACAGGGGGG-----GAGGA----GGAGGA-ACAAACA-AAC
03700 ATATAAC--TT---AGGATGACTGCTTTGGTCCTCAAA-CACATTTCTTAA-ATTTAAGAGTTTATAGGTGGCAGGGCATTTACTAAGGTTCTCTTATGA
03800 GATGTCTCCAAACA-GCTGAAGT-TTCTCTACAGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATTTG-AATCTTTCTACCTTCTGTAGTGTGAATG
03900 T--CAAGTTGTGAGTTTTC--------------CTCTTTTGCAACAAAT--GGGGGTATGGAGACACAAAT-TACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAGC
04000 TTGCTGCAG-TGCGG-TAGACTTGTGCTAACAGCTCACTTGTGTGC-TTTTATCCTACAGCAAAGGCAA----GCTTACCTC-----TTTCA--CCAAGT
04100 AACT-ACTCTCCAATTACTCTCTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGGCCTACAGTAACTTGTGTTGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCC--AGTCTCACAGAC------ATGACTTGGATCTCTGTGTGAGTCTGTTAAAACTATTCAAGGATGCCTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-A-TTTTT-TGGGAGAAG--------TTCAGT--------AGAAGAATTGGAAGGGCTGGC-TT-TTTTGGGTATCTCAGCCTTG-------
04400 --------CCCAAACCAATTGTAAAAGTCATAAGGAATATCTCTTTTTGGTTTTTTTGG-------------------TTGTTGTGCCCCCCGCCCCGCC
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTTCAGACCTAGTCAAAGTTCAGGCTTTTGACCCTTGTAAG-CCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATATATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGAGACTTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCTGAGGAGTATG-AAAAATAGCTGTTGAAATCTTGACTTTCATCAG-ATTTCCTAAAGAAACTTGTCTAC-TCTC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTTGTTGTGACTCTGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCACATCTGTCAGTACAGATCATAATTAGTG-TTTGTTTTG-CTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTTAGGATGTTAAAA--GC-CCCCAG-----AA------CGCTT-AGGCCGCAC-GTCTGGTACTAGATATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCATTGC
05000 AACTGGGTTCATATGT-ATTTGAGCAGCTAGATCAGAATTACCTTGAAGTGAATGTATTAGCCTTAC-TTT--TTTGGAAGGATGGAG-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAATAGTG-TGT----TTCTG-TCTTTCAGGA--T-----TTCTTATCGAGATGTGA-TTTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGTGTTGACCTGTCTCAAGACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGCACGGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAATTCTG-TT
05300 GTAACTCT---GGG--GT-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGATCCAGCTGGCTCAATTTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTGTTACAA-GAA
05400 CTTTTGGTCATCCCCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACACTTTGAATGACTACGCTTATGTCTGGCAGTGTGACACTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATATGACCAGTCAAATG--ACCTC-AC
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAAACTT-ACGATCAT-AAGGATAGACAGACGATGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTACTTGCTGTGAACAACCAAAGACA
05700 GTGTGTGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGCCTCC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACACAC-TGTTGCCAAATG-T--TTGTTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTATGTG--CTAGTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTCCTTCAATGTTCAGTATCACAGCAGTGCCA--CTAGCGATCTT-----A----AGAGTTTAGT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATATCCTGTGCTGCATCAGGGGAT-GGTTGTGAAGGGCTGTGTTTTGCTTCAGTCAGGTAAGAGTTTTATCAGCTCTGCT-TTTGGTGGGATTGTT-GT
06100 TGTTTGGTCTTGTGCATTGAG-GCC--ATT-GAATTGATGATGCCAGCAAGAAGAGG---TG--TTAGCAC--TGACTTGCTTAC-TGAATATGGTATTT
06200 CTGCAGAGGTCAGTGAAT-CTCTTGTG--CCT-CT------TCCTCTTC---TAC---AAGAT-------------------TTAACTGAAAGAG-TATC
06300 AGAGGGC-AG-AAAGTATCTTTGCTTAGG----ATACA-TAC-AGTGCATATGGGGAAGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-ATTAAGAC--AGAGTCTG
06400 ATGGCTA--GGTGGCAAGAGCTTCTTGGACAGG--GCTTGAGGGGAGGG-TGCTACAGGTGAGCA-AGATTGCAGAACTGTATAGGGAGCGGTTAAATGC
06500 CTGCAT--AAAAGGTCTT-TCAGTTAAGGCTTATGCCTCTCTAATTGCTCAGTTCCTTATGT------ATTTGCTGTTCAGCTTTTACTTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TCTATTCTGTGACTTAAGACTATTATAGGAAGCTGGACGTTATTAATGACA-TAAGGCAGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATCCCGGGCTCTGCATAG--AATACACCTT--TCCCTTGCTTCTGATGGATGCAGC-TTCCCCGTGCCCC
06800 AGTCTTCATTCTGAAGTTTAGCCT--------------GGAG--GTAGGGCTCCTATTGGCTTACC-TTTGAAAAACATCCCAATGAG--ATAC-----T
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TCAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTC-AAAGAATGGTTATAGTCAAGAGTGGTGTTTTCAAAGTAGCACCTTCTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGCAGGTTCCTCTCTGAGA-GGTAAGCAC--TC--TTGTTTTCCCTGGTTCACGTGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAATCCTACCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACAGAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACATGCAATGCCTA-ATTTGGCCCATGGAAT--TCTCTCTCTGATGCTGATA
07200 AATGAGCAGGGG--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAG-----------------CT-CCCT-GCAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTTTCACCTACTC--TA
07400 TAC--------TTTAGATCTGTTTTGTACTTGTAGGTA----TGCTTTCTGGCATAA----CATTAGAAGGAAC-TCTTTATTACAGTGTTA--GTTTTT
07500 AATGCT-GGAGTTGTTATAGCTTAGGACTGTTGTTGAGGGAAGTG-TACTTTAAGCCTTTTTTCC-----GT-AAATTGG-GCT-ACAAAA-TAATAATG
07600 A--GATTGCTCTTCTCCTGC-TCTCACTAACTTTTTT---TCCAAGTG-TT---TGACTTCTGCTGGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTTTGAGGTGCACCTA
07700 CATTACTTCTGGG-----GG------G---GATTTGGAGCATACTTCCTG-CA-GCAAGTTTGCCACCTG-CC--------CCC--ACTTACCTCTACTA
07800 GGTTCAGAGTCTGTCATTTGGGATTCCCTTCAGATGAAACTAAGCCA-TA-AGATGCAGTCTCATTGTGTCTAA-GTGTTTGTCTAGCTTGGCTAATGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTAAGTTTG-AAATAGTCTTCTGCAAT---GTATAGTGTGGACA-GGTTAGTAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGAAGGTCCGCTCTTGGT
08000 GT-ATCCTACTACTTGCTAGTGTAAACGTAGCTTCA-GAAACCAAGATGTGTTTCTGAAAAGAGGCATTTTAGAGCCTCT---CAGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGATAACAG-AAAATCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGTA---TGCTCATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGGTAATTCAGTCAGTAC
08200 ACA-GATGATG-ATTTC---TTGTTTGGGAATTC--TTTCAACTTAGCTATTTCAGAACTGCAATTCTG--------CAGTC-TG-ATTCCTCGTTGGGC
08300 AGAG--TCCGCACAGGACAGGCATGTTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTT-------GTTGGAGTTAGTCTA-TGAACCATG--A--GAG----------
08400 --AAAAAA----------------A------------------------GCTTTTGGAAACCAGGCTTCAGCTGTTCTCACGCTTGTGGAGTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCATGTGCTTAGTTCGAGACA-GGATATG------------TTTTTGAGCTTAATGTGACAGAAGATGTCCTTCAAGGGAATCTT---A
08600 AAATT-TTAATTCTGCCCT-CCTG-TTACGATGCAGGGCTGACTTCTAATGCTTTTGA-TTCTTT--AGTCAGCTAGTAATT-GGTCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTGTGTGATGGTACC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTTCATGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTATTGG-TAACTTGGCATGTTCCTTTCTTGCA----------CCAGAAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAACCATTCCT-CTTTCTAC--AG-TCTTTTAAAA--AGTCAG-CCGCTGATGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT---------T---CTCAGATAGCAAGTTAGACAATGAGGTGAATGTAAGCAG-CTCTGGTCTCAGA-CC
09100 GGGTTGAAGTCTGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGC-----------------ACTT-G-ACAATA-GGGAGGGATCTACTGCAAAATATGGTGG-TT
09200 CAAAATGGATGTGTAATTCACAAGGGATGTGTAATGCATGGTAGGTAGAGCTC-CAATGTTCTTTTAAATAGGAACAG-TCTCTAGTCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTCCAGTGATTCTGGAGTG-TGAC----TTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTCGGGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CAC--TGTGAACTCTAAAGC-AC-TAGCAAGACATCCTAGT--TGTAGGGGTTAGGATTTAGTCCT--GGGGGAGTATCGTAGGGC--CTCAG
09500 GTCATGATCGCTCATCTACTG-AAAGTGATGGAGGTTGCCCATGACTTTTAGAGACAGTAGGCTCAGACTTTAAAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGTGCT
09600 AGGGAAGGTTTAGACTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTTACT---GAGAGGGTGGTCAAATACTGGAGCAGGCTTCCTAGAGAGGTGATTGATGCCCCA
09700 AGCCTGTCAGTGCTTAAGAGGCATTTGGACAGTGCCCTTAATAACA-TGCTTTAGCTTGTGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAGGCAGTTGGAC-T-AGATG
09800 ATCACTGTAGGTCCCTTCCAACTGAAATATTCTATGCTATAAAAGCGGAAGGAAGAAAATGC--TGTCTTGTCGGGTCTGTTCTTAGACCATGCCTCTCT
09900 TGCTGACAATGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCATTACCTTTTTAATTGCACTT-ATATGATAAAATTGTTTCAGTGCAGGAACAG---ACTTCCAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AAAAAAACCCA---AGTCTTTACTTTGTATATGTT-AC---ACCAGTAACAGGAACTGTAATTTAAAATTT--TGTATGGAAA
10100 GTAGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGGTGTGCTCAGTCAACGTGTGTAGATTCTGAAAACACACTGCAGAAGTACAGGATAAATGACAGGTTTACCTCTT-T
10200 CTGTGATGTGGTTTTTGAATCCTAGCAGATAAAGTAAATGTTTCTTGCGTGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAA-TAATGTGTTTTAGTTTGTCCAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCCTTGCAGGT----AAT-C-TTTTGAACAAGGACT---TAAA-TTGATACTAA-GACTGTA-TTAGTGA----TTTTT-AAA
10400 GTCAG---------ATATTTTGGAGAAT-ACTTGCCTTAGAGGTGTAATTGAAACTGGCTTTTTTAAACTGAACTCTTAACTGGCATCTGTGCTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCATGCT--ATAGGGCAGTATGAT-AAGAGCATCAAATAGAATGG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTAATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATGGATGCAGA-TTTTTAAACTGCTATGCTGACACAAGGTCATATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCATGTCATCTGGATTACAGGATACTGCATATAGCTCCCAG-CACGA-----ACCTGTAAAATTCCCTATTCTTCCTGG-AAATAG
10800 AATTAGTTCTTAATAGGAGGTGAC-T--TAT-AAAACTAGTTTACAAGTGGTACATTTTGCTA-CCAAC-T-TTG--TTCCTTAGCAACTC-TTACTTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--TAAGACTTCTTAGAGCTGATGTTGGGAAGCAAGATC------TCGTGT-ATCTGTGCAATGCAGAC
11000 CTACG-TGGTGGTTCTTTTTGGTATTGTCAGGCTGGCTAGTATGGCATCTCTGTGCAAATGCTCTGTTAGCTTGACTGACTCTAGAAAGTGAGGTAGACA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGTAAGACA--TAGTTTTGCAAC-------TAAATAAATCTGTGCTGGCTTCAAATGTCGTATGGCCCTCAC-AGAT
11200 GCCACTAATAAAG--CTCTATATCTC---TC--AATTTGGA-TTTGAAAGGAGATGTTGAGTAATTAATTCCCTCCTTTAAGA----TACA--GTGTTAA
11300 GGAAG-------------------------------CCTGG--GATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATACAAC--AAAGTGGCTGTGTAAACAT
11400 G-GGGGACAAAG------------TGGATGA-GGAGAGCAG-----ACCTCA---CTTGGTGCC------------------------ATGGGTTGGGTT
11500 CGAGGACTGGAATGTGAAGTTGTTGAGACCTGAACTTTGTGTTGGGGGATTACCTCTGACTCCCAGCCTTAAGTCTGCTCCTGGACTGCTGCTAGATAGT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATGAGCATCGATGTGAGAGGGTGTGATTTATT------TTTTTTATTCC-----------------TTTCCCTAAAATAAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATCCAAATCTTAACATATTTTGTCCATGTTAAC----------ATGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAGCTGAGTAATTTG
11800 GACAATAAATTGAATTAAATGGAAT-----AAT-AATG-AAAAAAGAATT-GGTTTTAATTATCACTGCCAAA--GAAGTACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGCGCATGACAAAGATTCAGGTTGAACTTCCAACTTT--CTGTGTTGACACTTGCTTGTGTAGCATTACTA
12000 TTAGTGGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGTCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGCAGCCA-TTTGGGGGACTGGGGTTGAAAGCAGTAAAA-CAATCTTTAGAC----CATAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAATATCAGAATTGTAATGTGTGTGAACT--TAAAATCTTGCTA-TTGCAAGGCCTATACTGAAATAACATTTGAGCAATG
12300 CAGATAGCTCTGAAGAC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCATGT
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-GGTGTGGTCATGTGCAATGCTGAGCAAACACATCATCTGC-TGTATTGCTCTTATCAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAGTAACTT-----GGTTTTATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTAATGGATTAATATATGGAATCATAAAACTGAGCATAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----TCTCCAGTGATGGACCATCT-CTGCTGGTGG-CCCCCC-TGTTGAATCACTGACAC-TTGCTGATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAACTGTTTCTCAGTCTCAGTCTGTGATTA--ACAACTTGCATGT-GTTGTGGAGAGGGAGGCTGTTAGTGGGCAGTTGGTATCT
12800 AGGAAGCAGAGATGCATCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCGTGAC--ATAGGCCATTTGACTCCTGATAGGTGTAGGACTG---C-TATGTGTTAATGTTA
12900 GTACATAATTATAGGATGCAAAACTTCCCAA-AATAAA-TTCAGTCCTG---ATCT-TT-----------------------GTAGTCTAAAT---TAAT
13000 AGGTACGTGCTCATT----GCTAGCTTCTTCATAGCAGGTATTCTGAGGTCTGCAGTCTT---CTGAGCCATTCTAGGG---GTT-GCAGTGGAAA-GGC
13100 AGGACTGATTGCAGC-AAAGTAAGGTGCGCAA--ATATACTAGTCACCTAGTTATCA-TTACTT--TG-T-GTTATGCAGCACA-T-GGAGTCCCCAGCA
13200 GATCCAGT--GCCCGCGTAAAATGTCGAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCAGGGATCAGG--TG-TACTTATCTGTAACACTGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTAATGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTTTTCATAGTGCTTGGTAAACCTGGCAGCCACATCTGTT
13400 GTTG---------------------------TTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGCTATAGATTATTTTGAATTAGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AATTAGGGCTATTAATGGCCTCTGTTATATGTACAAATGG----ATGTAAT--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAGTGAACAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TTTCCAAGTCTGCTAGCATAAATA-------------ATG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCATATATGCCCTCTACTT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACAAGGAGGATTACTTTCTGT-AGTCATTTCTAACTGTTTCTGAGTTGA------------TTGTGGGCTATAGCCCACTAAGGTCTTCACTGAAAAGG
13900 GCTCCCTACA----TCTAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCCCTC-TTTTATAAAGTTGCAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AATGC
14000 ATGGGGTTTTGTTTGGGTGGA--------------------TTTTTTTTGTTG-------TTGTTTTGTCATGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-TATTGGTACTTCGGA-GA---TCACTTC--A-TCACTTTCAGCTTCTTGAAC-AAAC-TACGTTGATAGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAAGCAGGATTTTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGCACGAGCTACATTTTTGGGATCCTTTCCGAGGTATTAACTCCATAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTTGTAAACCTTCTACT-AATGCTGTGTATTCTTGTGTGCAGTGGTCTGCAATTCTTGAGTATC-AGACAGTTTT
14400 CTGATCCTAATTCTCTGGAGTACTGGGTGTTGCATAAGCCCCTAAACACAGAGGCAAGTCCAGGAGGGTACGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-GGG
14500 GCAATAAAGCTACCATAGGTGAACATGAAACTTTGGGGGGGTTGTCCTTCTCACAACT-GTGAATCTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTGCCTCACATGGT
14600 CCTCTGGCATTGTGCTGCTGTAGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCTC------TG-AAAAAT-GT---AAGTCAGT
14800 TAAGAAGCAACT-GTCCGTTTA--------------GCCTGTGTGCCTGCCTTTATACTGGAC-AAGGTGTCTGCAACGTCA-GGGCAGAAGATTGCC-A
14900 CTTAGGTTGG-GC-TGA-TG-----GATGTGGCTGGCTCTGAAAAGCTTTCTGCTC-TCTGGAGTGTAATGGGGCAGCACTCTGGAGGAGAGT--GGAGG
15000 CTCAATCCTAGCTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAGT--CCACCCTTGGACTCCTG-----TCCT--TTTAAGACA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 ACTTAAAAC-TTTGTTGCC-ATCTGCCTTGA-TAAAAGCTGGGCCCTTTCAG-TCATAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTGATAGG---TGCTGCTGGTGAT-
15200 GTAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTATT-AAGA-GCTGATGCAAAA--------------------------AAAA-AAAAAGAAAAA-------------
15300 ------------------------ACAACCAGAGGCAGTTGGAAAGCTC--ATC-TCAGGCT---CTTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGC-T----------
15400 ------------------TTTTTTTGTTATACT--AAGTAAGGTACAGGTATTACTAAAGTCTCTATGCCATTTTCAT----TATGGTCGC-TAGTACTG
15500 TCAGAGCAACTTTCACTGACGATTGA--CGCTTGGCAATACCAAAATAAAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTGGCTCTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGCAAAA-CTGTTTTGATGTAGGAATTGCTATCTCTG-TAACATTC-AGGG-TGCCAGTTAGAA----------TTTGAC-TAAGAG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTCCTTAATCAAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CTGTGG-TAAAGAATGCA----GAG-T
15800 GAGT---GGAGCTGGAGGGCTCACTGCTCTTTCTGGATAGGTGCCATTGGT---------------TGCCTA-TAAAAT-AAG-TTTTGGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTACAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTCTGGAGATCTTTTAGCTC---TATAGTAGGTCATACAGTAGCTCTTCACA
16000 --GAACAGTAGCTAGTCCGCGTTAGCAGTA--TTTGGTCGTT--T-----GAGAGCA-TTACATTGC-AACTGAATTAGTGTTTTGATGCTGG-TGTCCT
16100 AGTCTGTTATTACTTCAAACCTCTTATAAATGAATT--------------------AAT----CTTATCAGCTGTTGACGATAAGAAT-AGAGCA-----
16200 --------------------------TATCTAT----TCTGCCTGTTATGTACTGAATAAGGAA--------------------GAGAGCCTGCCCTCGA
16300 TGGACAAG----GGTAGGGAAGGATGCTAGCAGTGTACAACATGTGATCGTACCCAGAACCTTGCTCAGGGCAGTC-TGGGTTCGGAGCAGCAATGGT--
16400 CAGTAAAGCTGATGGCACCTT-ACTGTTCTTCCCTG-CCAGGGGTTGGCAGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAAGCTGTGTCTGCGAGGGTCCTTGG
16500 GCCACTCTGATGGTAGTGAGATGATGGAC-TTCAGTGGTGGTTCAGAGTGACAAGTT---GGCTGAAGCCAAGAAAAATGCACTGGAGCAAACAGGGCTT
16600 CAGAATC-CATAGTCGTCTGCTTTAATGTTTGAGGGGAGACCAGATGTCTGTGGTTGAGAGGACTT-TAGCCCTGT----GAAGATCATTG----CCTTT
16700 GAACGTACTGGCTAGCTCCTTAATGGTATTACAGCA-AGAACAGCTCGTCGCTGTTAGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTACAAATGCATCAAATT
16800 GCAAGTTGTGTGGATTTGCTAAAGGGGTTATAGATACGTC-CATTCAAATTAAAAG--CGTTCTTGGAGAGAC-GAATACTCTTTTGTGAGCAGCAGTCC
16900 AGGTTAGGCAGCAAAAGTTGCGTTCCTTGGCTTAATT--TCTTGTT-AGAGAGGAG--TGTTGTAGAAGGCTGATACCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GTGTGGCATT-ACTTG--------------------TTTTTTGTTGAACTGTTGCATATTGAA--GTGTA--TGTATA---AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -ATAGGTATGTGTCA-TGACAACATGGGCTTTCTTTCCTT------------TCAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCACTGATTG----TT----TTTAAATTT--AAACTTTGATTTACTCAG--CAATACTAATT---ATTGCACGCT
17300 CCCACTGCCATA-A-GACATGTTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTGTGCTGAGCCAACTTGAGC-ACCCAGG---CTGGT---AGCAGT--AGAGAAGGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGATGAACAAAATGGCTGTGAATGCCAGCCAGGCTGGTAGAGCAGTCA-----CGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTACTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCACACAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCGTGTCGGATTCTTGC
17600 CC-G-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTTC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCTGGAGATGTGGGAAATCTTTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATTGCTTTATGGCTTAAATAATATAGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-ATATATGGGAGCAGAGCTGTGCATGTT-GTCAGCACGTATAGGGAGGATTCCC-TGTT--ACAAAAATGGAGA-
17900 ------------------CTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTCATAAG--AAAAAAG--TCTTTGCTTAAAAA----------------------
18000 -------------------------------AAGAAAAATCAGATGAAG----TATAATTAGTGTGCAGCAATA-----CTTTCACCTACTGAGTTAAGT
18100 TTGTGA----AGAATTTTTAATAACTGAATTCAGCATCATGGTGAGAATAGTAAATCCTTTTA--------------GGTGGAG-----GGAGGAGGGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAATGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGGCGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTACTACTACTGTGCTTTCTTGTTGAGCTGCAGGGACAGAGTTAAACTCTTATAGGACAATTGAG---CA--GCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCTTTGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTATGT
18500 --TCTAAGATG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCAATC-CCGTGACAGTAAC-TGAGATTACCTACCCTCTATTGACCTTGGTACAAGGG----TCCTC
18600 --ACTCTTCTAAGTAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTGTGCTAT-AAAATGCTTGACTAAACGGGTACGTGGGCTCTTAGGGCTAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATATACTTGCTACCACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGA----ACTGTTGTTTAAGAACTTTTAAATTTTTCCGGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAACTGAA-TTACACCATGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACCCTTTTGATGTATTTAATGTCCC-TAGGACAGCTT--ATACTG
18900 GTCTGGGAGAAAAATATTGTGCCTGCAGTGAATGCTGGGGTTATTGCACATGTCAGGCTCTAGCCC--TGATTGTTGTTGAGGATTATTTGTC-TATCAC
19000 TTCATCACCCGTCAGAAGAC-AGACCCTTGGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAATGCAGCTGATCCTT--GATGTGACTCAAGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTAATACATCTTGCCTCTAATATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AGT-ACAACACTGTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 ATAGTCT-------GCAGGACCAACTAAGT----GTCAAAG------AAAAAA-ACA--ATATGCGA-TTAG----AGCCTC-AAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAACCCTGTTTTTAGAAGATGATGGCAACAGGGGT-GG------GGG--GAGCAGTTCCAAAAGAGACAGA-TTTTCACAGAGT---TA
19400 CGTATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCGTGGAAACCTGGTT--TCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGGTTAGATGTCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAGTCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCCAGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG-----------AAAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCGCGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGGCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGAAGCATCTGCATTGGAGTCAAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGC---AGCATACTC-TCTGCAACTAGAG---GTTGACAT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTTCACAGTAGTGAATCTTGA-CATCAGTGAGGAT---ATCCT
20100 CC---TCCTTCTTC-CCGTAGGATTTATATGTTCTCCAATACTT-ACAGACTATAAAATGCTGCCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTGGCGTGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTT-GGGAATCTTGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAC
20300 ACCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGTGAAATAATGAA-TTTT-GAATGGTTGCGCACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 GCTCTATCAGGCAAAGAAGATGCAGTAC-AGCAAGGAAATGAGCTAGC-AGA---GGGGGAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCATGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TAGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTACCTCAT-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTTGCTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCCCTGAACATTCTGTGTTCTCTTCTTGTTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGCTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCATGTGAACCCAA--GGCTCTGCCA---ATTACCTTCAGCCTAGCAACATGAGTTT-TCTCTG
20800 TGTTCT-GTCTGAGCAAGTGTAGTACCTTCTAGTAATAA---G-----CCTGAGGACATACTTT--ACCTGAG--G-------------CATCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTGT-TACTTTTG-----GTTTTTATGGGCAAAG-GGGCTA-TTGGG--TA-TAAGTGCTTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AT-----------CTTGACTCGT---GTGAACCCAC----ATAGAATCC-CTATGTAAGTACAATCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTCAGG-ATT---TAGCTGAGGCG-TTGCAGTCTTAGTAGTC---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCACAGGT--AGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATATGGATGGGTTGTGATTTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGCTCTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGATCAGCCGTATGTCTCTTGCGAGCTCTTGCATGGTGACAAGGTGCTT--CGG-AGTGCTGAGGCTGTATGGCACTGTTCAGTTTGCTGTACTT---AT
21400 ACAGAGTGTCTGAC-AGTCTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-GGTGTGTATGGC---TGCTT-GTCTT-CTGTTTAC
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTTGTGGCTGGCCTAGTTCTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGACACAGTTTCTACATTTGCATAAA-TTTATTT-AAATGGG--G
21600 AGGGGCGTGGA--TGTGA-GAGGGTGGGATTT-ACTC-TGATAGCACATA-AGCT----------GAAC-TGCTATGGTATTTTAAAGAGGCAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCCCTTAATCTCATACTCACGCCGGAGGTTTGCTGTG-TTGGTATGAGCTC---GTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTGCTTGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCCTATTCAGATCAGCTTCT-GAACAAAAG-TGAGGACTTGC-TATGGTGATTGGA
21900 --GAGAGCCTCAAA-GGACTTGTCTCTAAATTATGATGATTCTGATAATTAATGTAAACATTGCTCTGCAC--AGATGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGTTG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCC--TAA-AG-TGTG-TTATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAATATACTTCCTT
22100 GTAG--TTGTCACCATGATGTTTTAACCT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCACTGTTGCCCC--TAGATGTAACTCTG---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGTGG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGCCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 --------------GAACTTTTCTTGTTCTCATGCTGTGCTTGCTTACAGATCAAGGAGCAGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCCGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAA-----AACCCTTAAGCAGATGCCTAGCTGCAGAAGCCTGAGTACTG----CTAACTGTTAGAGACTGAAATAGC
22600 ATCCTCTATGTGTATTAATAAATCCATGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTCCAA-T-CAAAACAAATTGAACTCATGAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAATA-TAAGGACTTTTCACTTCTGCCTTTTTCTAATATAACATGCT--CTATGAGGTGAATAGC------------------------
22800 ---------TTAAAAAAAAAAGACCAT-------TTCAATTCCTTTCCTTCAGCTAATGCACTGTGATATTCTCTTGCAGTTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GACAAGTTAAAAATACCACCAACGTACACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATAGCAGTCGTAGCGTATTCCACTTTCAGTTAATT
23000 A-AATAATGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCACACTCTAAATTATTCTGTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTGTTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACAGCAACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGAT-AGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAACGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTCTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAAACCTTGAGGC
23800 AG-AAAGGATGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATGCTACATGTTAAATTATAATAGGATGTTCATGTTTCTGTCGCTA---A----GTAGGTAGT
23900 GAAACTTCCATTGTGAACTTCAATTTTCAGCTCT-TTAAAACTTACTGGTAAAAATT-GGCTTTGGTCAAAC---ATTTAGTACGGAGCATTTCAGCTGT
24000 GGAAAAATTGTTCTATTAAAAATAAAAGATAATTTGTAAATTCTGCTGTAATGCAGTGGAACTACT-GAAAAGAAAGCATATTGGGCTTGGATACGTGTT
24100 AACACTCATTGCTGAAAC-AGCATTGTCTTTTACTAATAAATGTTGTAGACATGTTATTCATAAAAGTATACATTTATTTCAATATCAAAAAGAAA-CTG
24200 AATTCCCTACTTAAGTGTG-AGAA--TTAGCATTTGTGCACGCAAAGCAGCTTCTCATTTTATTTTT-ATTATATTTGGTATGTCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTGATAATTA----A-CCCA---------AAATTACTGCAAAGCCATAGAC-AAAAAGTCAATAACCTG---GATAAA------------------GA
24400 TAT-AAGCAAGTTCA-----TCTTTTGTCTGTTGTTT-------------------GGTTCACTCC-TT----AGTTTAGTAGGC---------------
24500 ---------TTTCTTTTACTTAA-------CATATA--TTTGATCATTCATAATAAGTACAG-ATCCTTT-AAAAAA-ATTAATGATGTCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTACAGTGACGTGAC-------TATATTATTACTA-A-TTTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATTAAATATAA
24700 ATA--ACAATAATGCTACCATTAATAATGAATA---------------------------------------TGCAGAAACACCCAAGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAGTTTGGCAGTCGGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTACAG-GTGAGACGCAAATGATGTATGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTACGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATGGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGCTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTTGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCCACTAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT----TGGC------T
26100 TTTT-TTTT-------TTTTTGACTGCTC-TTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATTCAAACCTCAACCCACTTGCTGTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCACCCAGGAGGCCTTAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTATC-AGAA
26300 ATTTTGAGGCAAC--TACACACCTGAAAACATCTGAGAGAGCACTGTG-GAAAAGTCTGTTGTGCATTTAGATGGAAGGAACTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATTATTAGCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GGG-GGGGGCAGGGCGGGGAAGAGAGAA---AAAGAGAGAG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGCCTGC-ATTTTCAGTACGG----------GCTGTGTGTTCATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAACCGAG
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGCACTATTTTCCCATTTCGGTATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCATTCATTGGGGTTTTAT-CCC--CGCCTGACAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTT--T--CTTAGGGAAATTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACGTTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAGCAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTG--------------------------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28000 --------------------------------------------------------------------------------------------CTC-TTTC
28100 CTTCTCCCTTGCTACTCACTCCATCTTCCTCGACTCCACGCTTTCCCCCTACCTCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCCTCCCCCCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCTCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAG-----------------TAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTTTTCAGCCATGTGCAATGCCAGGCATTGTGTTTCCTGC
28700 AACTGA-CA-CCCCTCCCCACACTCTTG----------GGGACTCCCCTAGCCCGTGGGCATGCATTTGTGCACTGCACAG----CTCATC---CACCGC
28800 CA-TCC--------TCACCCC-CT---CCACCAGCACCAGCCTCTGCTTTCAAACAACTGG--CTCTCACGCTGACAGCTTTCGCATGCA----ATGCCT
28900 CCGAGTCAGAGCAGC----------------------AGCACCAGCAGCAGGCAGCTTCCGGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--GCGGGCTTGCAAACAAA
29000 TCACAGCCGCAGCCAGCCCTGCCTATCCGAAAA-TGGC-GAGGGGGCTTAATTGCTCTGGAGGGCCTCAAGG-CCCATTGCCTGCTCCCTTTCTCTTATG
29100 CAA-TAACGTAATAAGCC--TCCCCCTGTATGTTTGCTCTGCATGCCTTTTCT-----TCTTTTTTTTTGGTTAGTTATTT-AAGCCATCAATCTAGTAC
29200 AGGATATGCTCAATGGCTATTAATTC--------CA--CCC---CTCGGCCCCTCTTTCTTGCGAGCA------CACATTGGGAATCATGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAGCAGCAGGCTCCCTCATCGGTCCAGCTTTGTAT-CCTA-------AAGCCGCGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCAGTTGTGCTCTGAATACAAATCAGCCAC-GCTGTAGTAACCAGTTCAGCTCTCCCTC-TTTGTCA-GGTCTTTCGGATGGACCCCGTGGGTGACTGG
29500 GACAGGAGCATGGGATGG-ACCCA--ATGAGCTGGGATGCCAGAGGAAAACTGAAGCAGGCCAAGAGCAGACAGAAAT-CAACAGAAACCACAAGGAGAA
29600 -GTAGGTTATTTTAGCGTAAGCATGAAGGAG--GGAACTGCAAATGGAAGGAAGCAAG-AGGCCTTGCTACAGCTAGTGCGTGCTT-TGGCTGTC-----
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ---------------------------------------------------------------AAGGGAGGAAGCACAGAGGTCATCCCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACACACAAGATCCCTGGTATTCCC-AGC-TTTTTAGCCT--AAATTTCCC-TCTTCTCC-----TTGTTTGGCTATGCTTCTCCTACCAGT----
30000 GCTCCCCCATGTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCTCTGGTATTCAGAGGCT-----CT-TTTTC-TTTTTCTGTTTG--TATTTTCTCCTTTCCT
30100 CCTTTT--TGCTCCTCTTCTCCACTCCCATGC-CTCTAGTCTGTTTG-GTTTTGCTTCCCAAGAC-------------------TTGCAGCAGTGTAAAT
30200 TTTGGGTACTTCCACT-GAAGTCACTAAGATGCACTAAGTGCAGTGGGCACT-AAAATCGCAGTCCCCCTGCAACTG-TAGAAGTGAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGTACATTTC---ATTTTCCTCCC-TGTTTGCGTCCTC-ACTCAGCCC-------GTT----TCACG-TAAGAACTCTGCA--AAC-CTG-TG
30400 GAAAAGCCAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCGTGACCTTCAACAACGGCAAGGAAGAGCGAGAGGACTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----TCTAGAAAAGCCCGGTTTGCTCT--CCACTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAC-CAGCCCTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCTGC-AGAACTGAAAGCTGTTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTACACCCAGTAT---AACCTCCCACACCC-TCCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCATGTTTCGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGGTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGATAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACACATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 GTTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-GTAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGACGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG-------GTTTTTT
31500 CTGTTTTAGTATGTTTATTTTATGCT-TGCTGGATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCATTATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TCACTGTAT-AGT---TTTTTCCCCTTCAGTGTCTTCATAACAAACAATGTAGCCTAAAACTTTATTGCTTGTGTTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AACACTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAGAGAGG-TTT-GGTGC-AAAAC--AAAGAGGTCATCACTAGG--GCTATGGACCCACCAGGCACTCAGG
31900 -AATCAGAATG-------AC-CCTCACAAAGAGGCAGTGGAAATACTTTGAAGAAAAGCCTTAGCCTCTGCA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTCCT
32000 CATCTATACATTTCAGAACTC-TCCATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ATGGTAGCTTCTCTGACCCT-CTC
32100 CACGCCAC--TCTC-TTTCTGCAGGATCCTCTCAGGGGTTGATGTGAAGGGAACACTAG-------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά