Tokumi Ohsaka (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki-c-ojirowashi.jpg), „Wiki-c-ojirowashi“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
Tokumi Ohsaka, Wiki-c-ojirowashi, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Αρπακτικό πουλί που εξαπλώνεται στις εύκρατες περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAGCACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACTATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAGAGGATAGAGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGAGGA-C---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAGAAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAATCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCCCGAGCATCGACACCTACG--ATTACCTCAACTCCCAGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATAGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACAGCCG-A---ATACGCGGCGCGGCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACTCGAAATAACATAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTCCACAGGAA
01700 CATG-TCCAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAACAATGAGCTTGAGTGAACGCCGACAGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAACGGAGGAGCCAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-AAAAGTTAG
02100 TAACAAGCAAAGAGAACCACCGGGACGTAG-AGGCAGCTCGCAGGTAGGGATTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGGCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGACAACCCGGGAGCCGGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAAGAAGAGAAA
02300 CAGTATATGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGAACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGGAAATGAAACCAAAAACGCAAGAAAGCGTTC---------TCGATAACTCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCGT-CAACAGC
02500 ACCTACTAGCGATCATTTTCACCCCTAACTAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTCACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGGATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGTAAAAACGACAAATTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAATCTAAAACGGATTTTGCTCATGGATTAATCTCT-GTAAGCAGCTTAAGTCATCTCTAAA----TG--TATGTATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCACAGGCAAGCACTTAAGAAGCAGGGCCAATTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCTCACTGTAGGAGG---AGTAGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTCTTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACGACTCCCCGAAGCCTTGCACTCTGCGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTTTGCTGGTCTTA----T-TTTA-TCTGGTTGTTCAGGGTGGCTGTGGGATC-T-AACTTGCCTTCAGTTTT--GG----------------
03300 T---------------------TTTTTT-TAATTAAATCAATACTC-TT-TAAATTATTTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TG--AGGGGGAAATGCA-GGGGAG-TCAAC-TTACAATATGAACCAGGGTAAAATACCTTTCAGGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-GC
03500 ATA---TGTGTCAAGGTAGATTATCCCTTTGCTTAGTGGAAGGAGTCTTCT--------C----CATTT-------------------------------
03600 TTTTTTATAGGTATAACAGTAT--TTTTTATTAAGTATTAAA-TTAT-T-AAATCCAGCATCAGAGGG-----GA---------AAAA-AACCCCA-AAC
03700 ATACAGC--TT---GTGAAACGCGTTTGAGGACAAAAG-CAGTTATCCTAA-TTTGAAGAGTTTATAGGTGGCAGGGCATTTACTGAGGTTTTCTTATG-
03800 --TGTCTCCAAACA-GCTGACTT-TTGTCTACAGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATATG-AATCTTTCTGCCTTCTGTAGCATGAATG
03900 T--AAATTTGTGAGCTCTC--------------TTCTTTTGCAACAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAAT-GACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAACAGCTCACTTGTGTGC-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTTCCCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-CATCTCCAATTACTCTCTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTGACTTGTGTCGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCACAGCC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGTGTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 T-----AC-A-TTTTT-GGGGAGAAGTTTCATTTTTCAAT--------AGAAGAACTAGCAGGGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCTCAGCCTTGAAGATGT
04400 GGACAGCACCCAAACCAATTGTAAAAGTCAGAAAGAATCTCTCCCCCCC----------CACCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCTCCC
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTCCAGAACTACTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTACAAG-TCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTAATGTATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTGTTTTTTTTTA
04700 AACTGAATTGGTCTGCACCCT---GAATATG-AAAAGTACCTGATGAAGGTC---ATTTCAGCAA-CTTTCCT-GAGAATGTTGTCTAC-CCTC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGAC--TGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCAC--------------ATCATGATTAGTG-TTTGTGTTGCCTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTTAGGATGCTACAA--AG-CCCCAG-----AA------CACTT-AAGTGGCAC-ATCTGGTACTAGGTATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 AACTGGATTCATGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATTTTGAAG-------------------ATT--TTTGCAAGGATGAGG-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAGGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGA--T-----TTCTTACTGAGATGTGA-TTTATGCTA
05200 AACCCATGACTTAGTGTTCACCTGTCTCAAGAC--TCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGCACAGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGGG-GT-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGATCAAGCTGGCTCGCTTTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTATTATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCTGCTGAAACCTCTTAGCTTTTGATTAAACTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTACGCTTATGTTTGGCAGTATGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATATGACCAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAACCTT-ACAATCAT-AAAGATAGACAGACGGTGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTACTTAGTGCAAACACCCAAAGACA
05700 GTGCATGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGCCACC-TTAGGA---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGCTCAACAAAC-TGTTGCCAAATG-T--TTATTTT-GAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTAGATC--CTAGTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGCAGCTCCTTCTATGCTCGGTATCACAGTGGTGCCA--TTAGTGATCTT----AA----AGAGTTTAGT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCTGTGCTACATCAGGCAGT-GCCTGGCAAGGGTTGTGTTTTGCTCCAGTCAAGTAAGAGTTTTATCAGCTCTGCC-TTTGGTGAGATTGTT-GC
06100 TAGTTGGTCTTGTGCATTGAG-GCC--ATC-GAATTGATGATGCCAGTGACAAGAGG---TG--TTAGCAC--TGACTTACTTAC-TGAATATGGTA---
06200 ----AGTGGTCAGTGAAC-GTCTTGTG---------------CCTCTTC---CACAAGAAGAT-------------------TTAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAATATCTTTGCTTAGG----ATACA-TAC-AGTGCCTGTGGAGAAGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-ATTAAGAC--GGAGTCTG
06400 ATGGCTA--GCTCGCAAGAGCTTCTTGGACGGG--GCTTGAGGGGACGA-TGCTACAGGCGAGCA-AGATCGCAGAATTGTATAGGGAATGGTTAAATGC
06500 CTGCAT--AAAATGTCTT-TCAGTTAAGGCTTGTGCCTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTATGT------GTTTACCATTCAGC------TTTTTCTTCCAG
06600 AACAGCAGTC-TTCCCCCAG--TCTGTTCTGTGACTTCAGACCATTATAGGAAGCTGGGCATTATTAATGACA-TAAGGCAGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATCTCTGGCTCTGCTCAG--CATACGTCTT--TCCTTCACTTCTGATGGATGTAGC-TTCCCACTGGCCC
06800 AGACTTGGTTTTGAAGTTTAGCGT--------------GGAG--GTAAGGCTTCTGTTCGCTTACC-TCTGAAAAGCATCCCAATAAG--ATATTAGTGT
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTC-AAAGAATGGTTATAGTTAAGAGTGGCGTTTTCAGGGTAGCATCTTCTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGTAGGTTCCTCTTTGAGA-GGTAAACTG--TT--CTGTTTTCCCCGGTTCATGTGTTTTAACTGTTTTAGGCATAAATCCTGCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACACACAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT------TCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGCAGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCC-ATAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAAGACTTCCTGTAAAGCAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTTTCACCTGCTC--TA
07400 TAC--------TTCAGACCTGTTTTGTACTTGTATGTA----TGCTTTCTGGCATAA----CATTAGAAGGAAC-TCTTTATTACAGTATTA--GTTTTT
07500 AATGCC-GGAGTCACTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGAGGAGTG-TGTTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAATTGG-GCT-AAAAAA-TAATAATG
07600 A--GATAGTTCTTCTCCTGC-TCTCATTAACTTTTTG---TCCGAGTG-TT---TGACTTCTGTTGGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTTTGAGGTGCACCTA
07700 CATTACTTCTTGGG----GG------G---GATTTGGAGCATACTTCCCG-CA-GCAAGTTTGCCAATTG-CC--------CTC--ACTTATCTCTTCTA
07800 GGTTTGGAGCCTGTCATTTGGGATTCCCTTGAGATGAAACTAAGCCA-TA-AGATGCAGTCTTGTTGTGTCTAG-GTGTTTGTCTAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTTAGTTTG-AAATATTCTTCTCCAAT---GTATAGTGTGGACA-TGTTAACAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGAAGGTCTGCTCTTGGT
08000 GT-ATCCTACTACTTGCTAGTGTAAATGTAGCTTCA-GAAATCAAGATGTGTTTGTGAAAAGAGGCATTTAAAAGCCTGT---CAGGTTCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGGTAACAG-AAAATCCATG-CAGCCTAGA-GTTG--GTATGTG---CACTTATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGGTAATCCAGTCAGCCC
08200 ACA-GATGAGA-TTTTCT--TTGCTTGGAAATTC--CTTCAACTTAATTGTTTCAAAACTGCAGTTCTG--------CATTC-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCCACACAGGGCAGACATATTATGA--ATCCTATTTGAAAGTTT-------GTCAGAGTTAGTCTA-TCAGCCATG--A--G-G----------
08400 --AAAAAA----------------A--------------------------TTTTCGAAACTAGGCTTCAGCTGTTCTCATGCTCATGGAGTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCACATACTCAGTTCTGGACA-GAGTATG------------TTTTTGATGTTAATGTGATAGAAGATTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCCT-CCTG-TTACAATGCAGGGCTGACTTGTAATGCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAACTTGTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTGTGTGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATGCTTTTCATGTTGTCAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACCGG-TAACTTGGCATGTTCCTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCACTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTCAAGATTTAAAGTCTTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCCT-CTTTGTACAG---TCTCTTAAAA--AGTCAG-CCACTGATGA
09000 T--TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-TTT-TC--------CC---CTCAGACAGCAAGTTAGACAATGAGGTCAACATAAGAAG-CTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAGTCTGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATG-GGGAGGGATCTACTGCAAAATACGGTTG-TT
09200 AAAAACAGATGTATAATTCACAAGGGATGCATAATGCACCGTAGGTAGAGCTC-CAATATTCTTTTAAATAGGAGCAA-TCTCTTGTCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTCCAGTGATTCTGGAGTC-TGACTT-CTTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTGGGTGTTAGCAAT---
09400 ---AA--CACTGTGTGAACTCTAAAGC-AG-CAGCAAGACATCCTAGT--TGTAGGGGTTAGGATTTAGTCCT--GGGGGAGTATCACAGGGC--CTTGG
09500 GTCATGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATGGAAGTTGCTCATGACTTTTAGGCACAGTAGGCTCAGGCTCTAAAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGCACG
09600 AGGGGAGGTTTAGACTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTGACC---AAGAGGGTGGTCAAACACTGGAACAGGCTTCCTCGAGAGGTGGTCAATGCCTCA
09700 AGCCTGTCAGTATTTAAGAGGCATTTGGACAATGCCCTTAATAACA-TGCTTTAGCTTATGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAAGCAGTTGGAC-T----AG
09800 ATCATTGTAGGTTCCTTCCAACTGAAATATTCTAATCTATAAAAGCAGAAGGAAGAAAATGC--TGTCTGGTTGGGTCTGTGCTTAGACCATGCCTCTTT
09900 T--TGCTGATGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCATTACCTTTCTAATTGCACTT-ATGTGGTAAAATTGTTTCAGCACAGGAGTGG---ACTTTTAATTCT
10000 T-ACCGCTAGC------AAAAAAC---ATATAGTCTTTACTTTGTATATGTTGAC---AGCAATAACAGGAACAGTAATGTAAAATTT--TGTACGGAAA
10100 GAAGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGGGGTTCTCAGTTAACCTGTACAGGTTCTGAAAACACACTGCAGAACTACAGGATAAATGACATATTTACCTCTC-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTGAATCCTAGAAGATAAAGCAAATGTTTCTTGTGTGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAA-TGATGCATTTTAGTTTGTCCAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCCC--CAGGT----AAT-C-TTTTGAACAGGGATT---TAAA-TTAATACTAAGGACTCTA-TTAGTGA----TTTTT-AAA
10400 GTTGG---------ATATTTTGGAGAAT-ACATGCCTTGGAGGTGTAATTGAAAGTGGCTT-------------TCTTAACTGGGATTTGTGCTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCATGCT--GTAGGGCAGTATGAT-AAGAGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCACTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACACAAGGTCATATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATGGAAAGT-CCACGTCATCTGGATTACAGTGCACTGCATATAGCTCCCAG-CAGGA-----ATCTGTAAAATTCCCTATTCTTCCTGG-AAATAG
10800 AATTAGTTCTTAACAGGAGGCGAC-T--TAC-AAAATTGGTCTGTAAGCAGTGTGTTTTGCTACCCCAC-T-TTT--TTCCTTAGAAACTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--TAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGATT------TCATGT-ATCTGCGCAATGCAGAC
11000 CTGCG-TGGTAGTTCTTTTTGGTATTTTCAGGCTGGCTAGTGTGGTGTCTCTGTGCAAATGCTACGTTAGCTTGACTGACTCTAGAAAGTGAGGTGGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACG--TAGTTTTGCAAC-------CAAATAAATCTGTGTTGGCTTCAAACTTCATATGGCCCTTAC-GGGT
11200 GCCACTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--GG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGGCTGAGTAATTAATTCCCTCCCTTAAGA----TGTA--GCGTTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATCATGGGAACCTGG--GATATCACT----TCT-AGGATGAGG--------AC--AAAGCAAATGTGTAAATGT
11400 G-GGAGACAAAGTGGTGAAGTGTTTGGATGA-GGAGAGCAG-----ACCTCA---CTTGGTGCCCT-----GGGAGTGAAGATATCATCTGGGTTGGGTT
11500 TGAGGCCTGGAATGTGAAGTTGTTGAGACCAGAAGTTTATGTTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTAGCTTTAAGTCTGCTCCTGGACTCCTGTTAGATAGT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATGAGCATTGATGTGAGAAGATGTGATTA---------TTTTTTATTTTTTAAT------------CCCCTCCACAGTAAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATCCAAGTCTTAACGTAATTTGTCCATATTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAGCAATTTG
11800 GACAATAAA------TAAATGGAATAAGTAAATAAATG-AAAAAAGACTT-AGTTTTAATTATGACTGCCAAA--GAAATACTTTTGAATT-GA---AAA
11900 AAAAACTAAGTGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGTGCATGACCAAGA-----GTTGAAATTGCAACTTT--CTGTGTTGACACCTGCTTGTGTAGCGTTACTA
12000 ATAGCGGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTCTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCGTATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCCATGGCCA-TCTGGGGGGCTGGGGTTGAAAGCAGTGAAA-CAGTCTTTAGGG----CATAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAATATCAGAATTGTAATGTGTGTGACCT--TAAAGCCTTGCTA-TTGCAAGG-CTATGGTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGC
12400 A-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGTGTGGTCATGTGCAATGCTGAGCAAACACATCATCTAC-CGTATTGCTGTTACCAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAATAACTC-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTAATGGATTAATATATGGAATCATAAAACTGAGCTTAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCGGTGATGGACCATCT-CTGTTGGTGG-CCCCCC-TGCTGAATCACTGACGC-TTGCTGATCTC-TAACTCCTGAATTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAGCTGCTTTTTGGTCTCAGTCCATGATTA--ACAACTAGTGAAT-GTTGTGGAGAGGGACGATGTCAGCAGACAGCTGATATCT
12800 CGGAAGCAGAGATGAGTTT-GT--CCCAGTAGCCTGGGTGTGAC--ATAGGGCATTTGACTCCTGATAGGTGTAGGACTG---C-GATGTGTTAATGCTG
12900 GTACATAATTATAGGATTCAAAACTGCCCCA-AAGAAAGTATAATCTTG---ATCT-TCATAATGTAAATTAATAGATACTGGTAGTATAAAT---TAAT
13000 AAATACATGTTCATT----GCTAGCTGCTTCATAGCAGGTATTCCAAGGTCTGCAGTCTT---CTGAGCTGCTCTAGGG---GTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-GAAGCAAGGTGTGTGA--ATATACTAGTCACCTAGTTATCAGTTACTT--TG-T-GTTATGCAGCATG-T-AGAGTCTACAGGA
13200 GATCCAGC--GCACAGGTAAAGTGTTGGAATCTGGCTATTTGT--GAGCAAACTTCATGGATCAGG--TG-TACCCATCTATAACACCGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTGAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTCATGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCTTCATGCTGCTTGGCAAACATGGCAGCCAAATTTGTG
13400 GCTG-----TTTTTGTTGGGGTTTTTGGGGTTTTTTTTTAAGGCTCTGTTGCTAACTTTAAGCCATAGA-TATTTTGAATAGGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AACTA-------------------------GTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---A---TA-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-CAGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTATATAA----------AGGTGTATATGCCCTCTAATT-TGTCAGTAAGCACTGA
13800 GACAAGGTGGATTACTTTCTAT-AGCCATGTCTGGTTGTTTGTGAGTTGA------------TTGTGGGCTATAGCCCACCAAGACCTCCACTGCAAAGG
13900 GTTCCCTACA--TCTCCAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGGTGCCCTC-TTTTATAAAGCTGTAC-ATTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AATGC
14000 ATAGGGTTTTGTTTGTTTGGG----------------ATTTTTTTGT-------------TTGTTTGTTCATGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TTATC
14100 TTTT---CCCCG-TATTGGTACTTCAGA-GA---TCACTTC--A-TCGCTTTCAGCTGCTTGAAC-AAAC-TAAGTCGATAGAA-C--TTTTTGCCTTTC
14200 TGTTAAACAGGA--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGCATGAGCCACATTCTTGGGATCCTTTCTGAGGTATTAGCTCTGTAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTGGCAAAGCTTGAACT-AATGCTGTGTATTTCTGTGCACAGTGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-AGACAGTTTT
14400 CTGTTCCCAATTCGCTGGACTACTGGGCGTTGGATTAGCCCCTAAAGACAGAGGCAAGTCCAGGA-GGGATGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-AGG
14500 GCAATAAAGCTACTACAGGTGAACATCAAACTTT-TGGGGGTTGTTCCTCTCACAACT-GTGAGACTGAGAAGGAATTATGGCTGCTTGCCCCACACTGT
14600 CCTCTGGCACTGTGCTGATGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATTTGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCTCTATTTGTG-AAAGAT-GT---AAGTCAGT
14800 TCAGAAGCAACT-GCCAGTTCAGTGAATTAACTCCAGCCTGTGTGTCTGCCTTAACACTGGAC-AAGCTGTCTGTGAGGTCA-GGGCAGAAGATTGCT-C
14900 TTTGGGTTGG-GG-TGA-CA-----GAGGTGGTTGGCTCTGGAAA-------GCTC-TCTGGAGAGTAATGGGGCAGTGCTCTGGAGGAGAGT--GGAGA
15000 CTCAATCCTAGCTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTT-TTTAAGGCA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 GCTT-AAAC-TTTGTTGCC-ATCTGCCTTAA-TAAAAGCTGGGTCCTTTCAG-TCACAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTTGTAGC---CA------------
15200 GCAGGGGCTGGTAAGCAAAGAGGTATT-AAGA-GCTGATGCA--------------------------------A-AAAAAAAAAAAACAAACCCAAAAA
15300 AACCCCCCCAAAAAAACCCCAAAACCAACCAGAGGCAGTCAGAAAGCTCCAGTC-TGAGGCT---CTTGCAAGCTTTGCCTCTTTAGC-TG---------
15400 -------TTTTGTTGGGGCTTTTTTGTTATACT--GAGTAGGGTACAGGTATTACTGAAGTCTCTATGTCATTTCCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 CCAGAGCAACTTTCAGTGATGATTGA--CACTTGG-----------------------------------------------------------------
15600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15700 ------------------------------------------------TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCA----AAG-T
15800 GAAT---GCAGTCAGAGGGGTTGCTGCTTTTTCTGGATAGGTGCCATCAGT---------------TGCCCG-TAAAAT---G-TTTCAGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAGGGGTCTGGAGACCTCTTAGGTC---TATAGTAGGTCATACAGTAGCTCTTCACA
16000 --GAATAGTAGCTAGTCCTCATTAGCAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAATTAATGTTTTAATGCTGG-AGTTCT
16100 AGTCTGTTATTACTTTATACCTCTTAGAAATGAATT--------------------AAT----CTTATCAGTCCTTGACGGTAAGAAC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TATGTATTCTGTCTGGCTGCTACGTACTGAATAATG-A--------------------GAGAGCCTGCCCTTGA
16300 TGGGCAAG----GGTGGGGAGGAATGCTAGCACTGTACAACACGTGATCATACCCAGACCCTTGCTTAGGGCAGTCTTCGGTTTGGAGCAGCACTGGT--
16400 TAGTAAAGCTGATGGCACCTT-GCCGTTCTTCCCTG-CCCAGGACTGGCGGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAGGCTGTGTCTGTGAGGGGCCTTGG
16500 GCCACTCTTGTTGTAGTGAGATGATGGAC-TTTAGTGGTGGTTCAGAGTTGAAGGTTCAGAGCTGAAGCCAAGAAAAATGCATTGGAGCAAACAGGACTT
16600 CAGAATC-AATAGTCATCTGTTTCAGTGTTTGAGAGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGAATT-TAGCCCTGT----AAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAGTGTACCAGCTAGCTTCTTAATGGTATTGCAGCA-AGAACAGCTTGTGGCTGTTGGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTCTAAATGCATTAAATT
16800 GCAAGTTGTGTGGGTTTGCTAAAGGGGTTATAGATATGTC-CATTCAAACTAAAAG--TGTTCTTGGAGAGAT-GAACGCTGTTTCATGAGCACCAGTTC
16900 AGGTTAGACAGC-AAAGTTGTGTTCCTTGGATTAATT--TCTTGTT-AGAGAGGAA--TGTTGCAAAAGGCTGATATCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GCACGGAATT-ACTTGGGGG---------------TTTTTTTGTTGAACAGTTGCATATCAAA--GTGTA--TATATA---AACTGAAATGCTCTCTTTC
17100 -ACAG-TATGTGTCA-TGACAACATGGCTTTTCTTCCCTTTCCAAG-CAGCATTAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCAGTGATTG----TT----TTGAAATTT--AAACTTTGATTTACTCTG--CAGTACTAATT---ATTGCATACT
17300 CCCACTGCCACA-G-GCCACGTTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTATGCTGAGCCAACTTGAGC-ACTTAGG---CTGGT---AGCAGT--AGAGAAGGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGACGAACAAAAAGGCCGTGAATGCCAGCCAAGCTGGTAGAGCAGTCA-----CGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTATTGCTGCAGGGCAGCGTTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCCTGTCGGATTCTTGC
17600 CC-A-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCTTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTGC-TTTATTATACTGGAGGAATGAGGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCCAGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-ATATGTGCAGCAGAGCTGGTGAATGTT----AGCATTTATAGGGAGGATTCTC-TGTT--ATAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CAGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCA----------AAG--AAAAAAGTCCCTTTACTTTAAAAACAAAAACAACAACAAAAAAAA
18000 CTCAAAACAAACAAAAGGCAAAA--------AACCAAAATCAGATTAAA----TGTAGTTAGTGCACAGCAATG-----CTTTTACCTACTGAGCCAGGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTA------------AGTATCATGGTGAGAAT-----ATCATTTTA-G-----TTTTTTCAGTGAG------GGGGGAGGGTT
18200 GGGTGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAGTGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTCTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGTGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCCAAACTTGGATAGCAGAATTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAACAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGACG-TTTTTTTC--CTTCTGTCTTAGCATTC-CCATGATAGTAGC-TGAGATTACCTGCCCTGTACTGGCCTTGGGGCAAGGG----TCCTC
18600 --ACTCTTCTAAGTAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-AAGATGCTTGACTGACTGGGTGTGTGGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAAG
18700 AGTAGTACACTTGCTACCACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAACCTCTTACAG-TAAGA----ACATTTATTTAAGAACTTTAAAACTTTTCTGGA
18800 G--TTTGGAATA-TT-----TGAA-CTACAGCATGAGTGCAG-TCTGAATA-GGAACCCTTTCAAAGTGTGTAATGTCCC-TAGGACAGCTCATATACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGTGTCTGCAG----TGCTGGGGTTACTGCACATGTGAGGCTCTAGCCT--TGACTGTCATTGAGGATTATTTGTC-TATCAC
19000 TT-GTCACCTGTCAGAAGAC-AGATTGTTGGGACTCTGTAGTGTCA--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TCCTCAT--CCGAAGTGCTAATACATCTTGCCTCTAATATGTATTGTTACTTTGGGACAT-AAT-ACAACGCTGTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGTT
19200 ATGGTCT-------GCAGGACCAACTAAGT----GTCAAAG------AAAAAA-ACA--ATGCGTGA-TTAG----AGCCTC-GAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAGCCCTGTGTTTAGAAGATGATGGCAACTGGGAT-GG------GGG--GAGCGGTTCCAGAAAAGACAGA-TTTT--CAGAGT---TG
19400 CATATGAGAATTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGCTTCACATTACTTCATTCCCTTTGATCTCATTAGATGTCATTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTCTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCAGTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTTCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CGCTTC
19700 TACACAAAGG------------AAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCAGAAGCATACTC-TCCGCAACTAGAG---GTTGACGT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCACAGTAGTGAATCTTGA-CGTCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC---TTCTCCTTC-CCTTAAGATTTAGATGTTCTCCAATGCCT-ACAGACTATAAAATACTGCCTATGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTACTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACCTAGGTCTTT-GGGGATCTTGTGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAT
20300 GCCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGTGAAGTCATGAA-TTTC-AAATGGTTGCACACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 GGCCAGTCGGGCAAAGAAGGTGCAGTAC-AACAAGGAAATGAGCTAGC-AGA---AGGGCAAC-TGAACTT------GT-GGGTGTTGCATGTTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TCGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGTTGGCTCAT-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTCACTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCATTTACTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-GTTACTTTTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGCAGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCATGAGAACCCAA--GGCTCTGCCA---GTTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTTT-TCTGTG
20800 CATTCT-GTCTGAGAGAGCTTAGTACCTTCTAATAATAA---G-----CCTAGGGACATGCCTT--ACCTGAG--GCATA-TAGGAC-TCGTCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTGT-TACTTTTG-----TTTTTTATGGGCAAAG-GGGCAA-ATGGG--TG-TAAGTGTCTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGCAGGGATTCCCTT-AT-----------CTTGACTCAT---AGGAACCCAT----ATAGAATCC-ATATGTAAGTACAGTCT-TCCTCTTAAAAGC
21100 ATGGATGCAGG-GTT---TAGCTGAGGCG-TTGCAGTCTCAGTAGTG---AGACTTCTCTCATTTT-GGGCACAGGT--GGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATATGGATGGGTTGTGTTGTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAACCGTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCATATGTCTCTTGCCAGCTCTTGCATGGTGACAAGGTGCTT--CGG-AGTGCTGAGGCTGTATGGCACTGCTCAGTTTGCTGTACTT---AT
21400 ACAGAGTGTCTGAC-AGGCTT----C----TGGGGGGCTGCTTTGTAG-GTGAGAGCCCTTGTT-CATATGTATGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTTGTAGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTATATTTGCATAAA-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGGGCAGGATTT-ACTC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTAA-AGAGACAAATCCCA
21700 ATTTGTGCAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACTCATTCCAGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCACTGTTCTGCCTCTGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCGCTACTTGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCCTATTCAAATCGGCTT-T-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TGTGGAGATTGGA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACT--CTTCTAAATTACAATGATTCTGACAATTACTGTAAACGTTCCTCTGCAT--GGATGGGTATGCAGCT-AGCCTGAATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGTTTCACTCT-GAACGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TGTGGCT-TCATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TCATCACAATGGCTTTTTAATGT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCACTGTTGCCCC--TAGATGTAGCTCCA---TACCTT-----
22200 ------------CA-CGTCTCATCAGC--------TGTTCACTGTCAGGAATTGTGAAGCCTGGGTTGAGGACAGTGATGG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 -----------------CTTTTCTTGTTTTCATGCTGTTCTTGCTCACAGCTCAAGGAGCAGGTTTGAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCCGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAG-----AACCCTTAAGCAGATGCCTCGCTTCAGAAGCCTGAGTAGTG----CTAGC--TTAAATACTGAAATAGC
22600 ATGCTCTATGTGTATTAATAAATCCTTGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTCCAA-T-CGAAACAAATTGAACTCGTAAC-----TGGCAG--
22700 ATTT---A-TTGAAAA-CAAGGACTTTTCACTTCTGCCTCTTTCTAATATAACATGCT--CTATAAGGTGAATAAC-----------AT-----------
22800 -------AAACAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGATTTTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTGAGCACTTT
22900 GGAGATTTAAAAAT---ACCAATGTACACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGTAGAATAGCAGTAGTAGCGTATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 GTAATAATGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACAGCGACAAAATAAAAC---ATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTATTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCATTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCATCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTGCTCATGTTTCTGTCGCTA---A----GTAGGTAGA
23900 GGAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTTCAGCTGT-TTAAAACTTAGTGGTAAAAATT-GGCTTTGGTCAAAC---TTTTGGTATGGAGCATTTTAGCTGT
24000 GGAATAACTGTTCTATTAAAAAT--AAGACAATTTGTAAATTCTGCTGTAATGCTGTGGAACTCCT-GAAAATAAAGCGTAGTGGGTTTGGATACATGTT
24100 AACACTCATTACTGAAACAAGCATTGCCTTTTACTAATAAATGTTGTGGACATGTTATTCATAAAAGTATACAGTTATTTCAATATTAAAAAGAAA-CTG
24200 AAATCCTGACTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCATTTGTGCATGCAAAGCAGCTTCTCA--ATGTTTTT-ATTATATTCAGTATATCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTGATAATTA----A-CCCAAAACCCA--AAATTATTGCAAAGCCATAGAC-AAAAAGTCAATAACATG---GATAAA------------------GA
24400 TAT-AAGCAAGCTCA--TT-TTTTTACTCTCTTGTTC-------------------GGTTCACTCC-TT----AGGTTAGCAGAC--TTT---TGTCAGG
24500 AAAGAGTTATTTCTTTTACTGAA-------CATATA--TTTGATCATTGATAATATGTATAG-ATCCTTT-AAAAA--ACAACTGATATCTTGAACACCT
24600 GTATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTATGGTGTTGTTAC-------TACATTAGTTTT--A-TTTT-TTTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATTATATATA-
24700 -TA--ACAATAATATTACT----------------------------------------------------CTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCGGA
24800 AGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGCAAAATTTACCTC-AAAGAATATTGCAAATCGAG
24900 GGTGCAG-GTGAAACGCGAATGATGTACGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTATGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCAGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCACACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCAGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGCTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------T-------
26100 TGGG-TTTT-------TTTTAGACTGCTC-TTT-----TTC-T-----CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACAGAGCCTGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-AGAA
26300 ATTTCAAGGCAAG--TACACACCTGAAAATACCTGACAGAGCACTGCA-AAAAAGTCTGTTGCGCATTTAGATGGCAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGGAAAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GGGAG--------AAGAGAGGAAA---AAAGAGAGAG
26500 AC------ATC-TACTCTCAGAGCTTGC-ATTTTCGGTATGG----------GCTGTGCGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAATCAAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGTGCTCTTTCCCCATTTCGGTATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTA-TC--TGGTAACACTTTCCTAT
26700 CATTTGGCTCGTTCATTGGGGTTTTAT-CCC--TGCCTGGCAGTCCACCCCCATCTG----------------AGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAGTTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTCAGAGAAA--------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28400 -----------------------------------------------------------CCCCACTAAAAATAAAGATCGTTTCCCTTGAGGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCACGTGCAATGCCAGGCAGTGCGTTTCCTGC
28700 AGCTGA-CACCCCCTCCCCATGCTCCTG----------GGGGCTCCCCCGGCCCGTGGGCACGCATTCGTGCGCTGCATGG----CCCATC---CACGGC
28800 CA-CCC--------CCACCCC-CT---CCACCAGCACCAGCCTCCGCTTTCAAACAACGGG--CTTCCACCATAAAAG----------------------
28900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------------------------------------GAAGCACTGAGATC-------------AT-
29900 CCCTTACAAACAAGATCATTGGTATTCCT-AGC-TTTCTACCCT--GGATTTCCC-TCTTCTCCT----TTGTTTGGCTACGTTTATCCTACCAGT----
30000 GCTCCCCCGTGTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCTCAGGTATTCAGAGGCT-----CT-TTTTC-TTTTCCTGTTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTCT--TCCTCCTCTTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTTGCCTCCCGAGACCTTTGATTCTG--CTCGC-TTGCAGCAGTGTGAAT
30200 TTTGGGTACTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCCACTAAGCGCAGTGGGCACG-AAAATCACAGTCCCACTGCAACTGAGAGAAGTCTGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GCAGCACGTTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGCGTCCTC-ACTCAGCCC-------ATT----TCACG-TAAGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTACCGAG--AGAAAAG-------CTATTT-A-TCTGTGCCCTTCAACAATGGCAAGGAAGAGTGAGAGGCCTGCTCTTA-CAGTGTG-----G
30500 ----TATAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCATTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCCGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGACCACTG
30600 TTC-CTCTAGTAGCCTGC-ACAACTGAAAGCTACTT-ATTCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCTTTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGTACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCCAATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAGGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGA-----GTTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CACTGAATGTGTAAGCTCCCCTT-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACATTTTTTATTACCTCCGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTAGTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TCACTGTAT-AGA---TTTTTCCCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAAATTTATTGCTTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACGA
31800 AACGCTACAGCA----T----TTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-AGGGC-AAAAC--AAAGAGGTCATCACTAGG--GCTATGGAACCACCAGGCATTCTGG
31900 -AATCAGAATGCCAAACAAC-CCTCAC--AGAGGCACTGGAAATACTTTGAAGAAAAGCCTTAGCCTCTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 CATCTACGCATTTCAGAACTC-TGAATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAG-TGAATCAA-GTGTACA-ACGGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGGTTGATGTGAAGGGAA-------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά