Ken Thomas (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bald_Eagle-27527-9.jpg), „Bald Eagle-27527-9“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
Ken Thomas, Bald Eagle-27527-9, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ. Ζει κοντά σε περιοχές με νερό, όπως ακτές, ποτάμια, βάλτους και μεγάλες λίμνες, και μέχρι τα 2000m υψόμετρο.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAGCACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACTATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAGAGGATAGAGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGAGGA-C---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAGAAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAATCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCCCGAGCATCGACACCTACG--ATTACCTCAACTCCCAGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATAGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACAGCCG-A---ATACGCGGCGCGGCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACTCGAAATAACATAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTCCACAGGAA
01700 CATG-TCCAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAACAATGAGCTTGAGTGAACGCCGACAGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAACGGAGGAGCCAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-AAAAGTTAG
02100 TAACAAGCAAAGAGAACCACCGGGACGTAG-AGGCAGCTCGCAGGTAGGGATTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGGCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGACAACCCGGGAGCCGGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAAGAAGAGAAA
02300 CAGTATATGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGAACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGGAAATGAAACCAAAAACGCAAGAAAGCGTTC---------TCGATAACTCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCGT-CAACAGC
02500 ACCTACTAGCGATCATTTTCACCCCTAACTAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTCACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGGATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGTAAAAACGACAAATTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAATCTAAAACGGATTTTGCTCATGGATTAATCTCT-GTAAGCAGCTTAAGTCATCTCTAAA----TG--TATGTATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCACAGGCAAGCACTTAAGAAGCAGGGCCAATTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCTCACTGTAGGAGG---AGTAGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTCTTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACGACTCCCCGAAGCCTTGCACTCTGCGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTTTGCTGGTCTTA----T-TTTA-TCTGGTTGTTCAGGGTGGCTGTGGGATC-T-AACTTGCCTTCAGTTTT--GGT---------------
03300 T---------------------TTTTTT-TAATTAAATCAATACTC-TT-TAAATTATTTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TG--AGGGGGAAATGCA-GGGGAG-TCAAC-TTACAATATGAACCAGGGTAAAATACCTTTCAGGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-GC
03500 ATA---TGTGTCAAGGTAGATTATCCCTTTGCTTAGTGGAAGGAGTCTTCT--------C----CATTT-------------------------------
03600 TTTTTTATAGGTATAACAGTAT--TTTTTATTAAGTATTAAA-TTAT-T-AAATCCAGCATCAGAGGG-----GA---------AAAA-AACCCCA-AAC
03700 ATACAGC--TT---GTGAAACGCGTTTGAGGACAAAAG-CAGTTATCCTAA-TTTGAAGAGTTTATAGGTGGCAGGGCATTTACTGAGGTTTTCTTATG-
03800 --TGTCTCCAAACA-GCTGACTT-TTGTCTACAGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATATG-AATCTTTCTGCCTTCTGTAGCATGAATG
03900 T--AAATTTGTGAGCTCTC--------------TTCTTTTGCAACAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAAT-GACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAACAGCTCACTTGTGTGC-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTTCCCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-CATCTCCAATTACTCTCTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTGACTTGTGTCGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCACAGCC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGTGTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 T-----AC-A-TTTTT-GGGGAGAAGTTTCATTTTTCAAT--------AGAAGAACTAGCAGGGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCTCAGCCTTGAAGATGT
04400 GGACAGCACCCAAACCAATTGTAAAAGTCAGAAAGAATCTCTCCCCCCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
04500 NNN-------------------NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN--NNGACCCTTACAAG-TCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTAATGTATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTGTTTTTTTTTA
04700 AACTGAATTGGTCTGTACCCT---GAATATG-AAAAGTACCTGATGAAGGTC---ATTTCAGCAA-CTTTCCT-GAGAATGTTGTCTAC-CCTC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGAC--TGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCAC--------------ATCATGATTAGTG-TTTGTGTTGCCTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTTAGGATGCTACAA--AG-CCCCAG-----AA------CACTT-AAGTGGCAC-ATCTGGTACTAGGTATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 AACTGGATTCATGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATTTTGAAG-------------------ATT--TTTGCAAGGATGAGG-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAGGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGA--T-----TTCTTACTGAGATGTGA-TTTATGCTA
05200 AACCCATGACTTAGTGTTCACCTGTCTCAAGAC--TCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGCACAGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGGG-GT-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGATCAAGCTGGCTCGCTTTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTATTATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCTGCTGAAACCTCTTAGCTTTTGATTAAACTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTACGCTTATGTTTGGCAGTATGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATATGACCAGTCAGATG--CCCTC-AC
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAACCTT-ACAATCAT-AAAGATAGACAGACGGTGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTACTTAGTGCAAACACCCAAAGACA
05700 GTGCATGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAACAAG---TTGCCACC-TTAGGA---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGCTCAACAAAC-TGTTGCCAGATG-T--TTATTTT-GAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTAGATC--CTAGTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGCAGCTCCTTCTATGCTCGGTATCACAGTGGTGCCA--TTAGTGATCTT----AA----AGAGTTTAGT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCTGTGCTACATCAGGCAGT-GCCTGGCAAGGGTTGTGTTTTGCTCCAGTCAAGTAAGAGTTTTATCAGCTCTGCC-TTTGGTGAGATTGTT-GC
06100 TAGTTGGTCTTGTGCATTGAG-GCC--ATC-GAATTGATGATGCCAGTGACAAGAGG---TG--TTAGCAC--TGACTTACTTAC-TGAATATGGTA---
06200 ----AGTGGTCAGTGAAC-GTCTTGTG---------------CCTCTTC---CACAAGAAGAT-------------------TTAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAATATCTTTGCTTAGG----ATACA-TAC-AGTGCCTGTGGAGAAGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-ATTAAGAC--GGAGTCTG
06400 ATGGCTA--GCTCGCAAGAGCTTCTTGGACGGG--GCTTGAGGGGACGA-TGCTACAGGCGAGCA-AGATCGCAGAATTGTATAGGGAATGGTTAAATGC
06500 CTGCAT--AAAATGTCTT-TCAGTTAAGGCTTGTGCCTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTATGT------GTTTACCATTCAGC------TTTTTCTTCCAG
06600 AACAGCAGTC-TTCCCCCAG--TCTGTTCTGTGACTTCAGACCATTATAGGAAGCTGGGCATTATTAATGACA-TAAGGCAGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATCTCTGGCTCTGCTCAG--CATACATCTT--TCCTTCACTTCTGATGGATGTAGC-TTCCCACTGGCCC
06800 AGACTTGGTTTTGAAGTTTAGCGT--------------GGAG--GTAAGGCTTCTGTTCGCTTACC-TCTGAAAAGCATCCCAATAAG--ATATTAGTGT
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTC-AAAGAATGGTTATAGTTAAGAGTGGCGTTTTCAGGGTAGCATCTTCTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGTAGGTTCCTCTTTGAGA-GGTAAACTG--TT--CTGTTTTCCCCGGTTCATGTGTTTTAACTGTTTTAGGCATAAATCCTGCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACACACAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT------TCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGCAGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCC-ATAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAAGACTTCCTGTAAAGCAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTTTCACCTGCTC--TA
07400 TAC--------TTCAGACCTGTTTTGTACTTGTATGTA----TGCTTTCTGGCATAA----CATTAGAAGGAAC-TCTTTATTACAGTATTA--GTTTTT
07500 AATGCC-GGAGTCACTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGAGGAGTG-TGTTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAATTGG-GCT-AAAAAA-TAATAATG
07600 A--GATAGTTCTTCTCCTGC-TCTCATTAACTTTTTG---TCCGAGTG-TT---TGACTTCTGTTGGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTTTGAGGTGCACCTA
07700 CATTACTTCTTGGG----GG------G---GATTTGGAGCATACTTCCTG-CA-GCAAGTTTGCCAATTG-CC--------CTC--ACTTATCTCTTCTA
07800 GGTTTGGAGCCTGTCATTTGGGATTCCCTTGAGATGAAACTAAGCCA-TA-AGATGCAGTCTTGTTGTGTCTAG-GTGTTTGTCTAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTTAGTTTG-AAATATTCTTCTCCAAT---GTATAGTGTGGACA-TGTTAACAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGAAGGTCTGCTCTTGGT
08000 GT-ATCCTACTACTTGCTAGTGTAAATGTAGCTTCA-GAAATCAAGATGTGTTTGTGAAAAGAGGCATTTAAAAGCCTGT---CAGGTTCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGGTAACAG-AAAATCCATG-CAGCCTAGA-GTTG--GTATGTG---CACTTATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGGTAATCCAGTCAGCCC
08200 ACA-GATGAGA-TTTTCT--TTGCTTGGAAATTC--CTTCAACTTAATTGTTTCAAAACTGCAGTTCTG--------CATTC-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCCACACAGGGCAGACATATTATGA--ATCCTATTTGAAAGTTT-------GTCAGAGTTAGTCTA-TCAGCCATG--A--G-G----------
08400 --AAAAAA----------------A--------------------------TTTTCGAAACTAGGCTTCAGCTGTTCTCATGCTCATGGAGTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCACATACTCAGTTCTGGACA-GAGTATG------------TTTTTGATGTTAATGTGATAGAAGATTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCCT-CCTG-TTACAATGCAGGGCTGACTTGTAATGCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAACTTGTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTGTGTGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATGCTTTTCATGTTGTCAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACCGG-TAACTTGGCATGTTCCTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCACTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTCAAGATTTAAAGTCTTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCCT-CTTTGTACAG---TCTCTTAAAA--AGTCAG-CCACTGATGA
09000 T--TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-TTTNNN--------NN---NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAACATAAGAAG-CTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAGTCTGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATG-GGGAGGGATCTACTGCAAAATACGGTTG-TT
09200 AAAAACAGATGTATAATTCACAAGGGATGCATAATGCACCGTAGGTAGAGCTC-CAATATTCTTTTAAATAGGAGCAA-TCTCTTGTCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTCCAGTGATTCTGGAGTC-TGACTT-CTTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTGGGTGTTAGCAAT---
09400 ---AA--CACTGTGTGAACTCTAAAGC-AG-CAGCAAGACATCCTAGT--TGTAGGGGTTAGGATTTAGTCCT--GGGGGAGTATCACAGGGC--CTTGG
09500 GTCATGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATGGAAGTTGCTCATGACTTTTAGGCACAGTAGGCTCAGGCTCTAAAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGCACG
09600 AGGGGAGGTTTAGACTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTGACC---AAGAGGGTGGTCAAACACTGGAACAGGCTTCCTCGAGAGGTGGTCAATGCCTCA
09700 AGCCTGTCAGTATTTAAGAGGCATTTGGACAATGCCCTTAATAACA-TGCTTTAGCTTATGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAAGCAGTTGGAC-T----AG
09800 ATCATTGTAGGTTCCTTCCAACTGAAATATTCTAATCTATAAAAGCAGAAGGAAGAAAATGC--TGTCTGGTTGGGTCTGTGCTTAGACCATGCCTCTTT
09900 T--TGCTGATGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCATTACCTTTCTAATTGCACTT-ATGTGGTAAAATTGTTTCAGCACAGGAGTGG---ACTTTTAATTCT
10000 T-ACCGCTAGC------AAAAAAC---ATATAGTCTTTACTTTGTATATGTTGAC---AGCAATAACAGGAACAGTAATGTAAAATTT--TGTACGGAAA
10100 GAAGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGGGGTTCTCAGTTAACCTGTACAGGTTCTGAAAACACACTGCAGAACTACAGGATAAATGACATATTTACCTCTC-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTGAATCCTAGAAGATAAAGCAAATGTTTCTTGTGTGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAA-TGATGCATTTTAGTTTGTCCAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCCC--CAGGT----AAT-C-TTTTGAACAGGGATT---TAAA-TTAATACTAAGGACTCTA-TTAGTGA----TTTTT-AAA
10400 GTTGG---------ATATTTTGGAGAAT-ACATGCCTTGGAGGTGTAATTGAAAGTGGCTT-------------TCTTAACTGGGATTTGTGCTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCATGCT--GTAGGGCAGTATGAT-AAGAGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCACTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACACAAGGTCATATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATGGAAAGT-CCACGTCATCTGGATTACAGTGCACTGCATATAGCTCCCAG-CAGGA-----ATCTGTAAAATTCCCTATTCTTCCTGG-AAATAG
10800 AATTAGTTCTTAACAGGAGGCGAC-T--TAC-AAAATTGGTCTGTAAGCAGTGTGTTTTGCTACCCCAC-T-TTT--TTCCTTAGAAACTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--TAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGATT------TCATGT-ATCTGCGCAATGCAGAC
11000 CTGCG-TGGTAGTTCTTTTTGGTATTTTCAGGCTGGCTAGTGTGGTGTCTCTGTGCAAATGCTACGTTAGCTTGACTGACTCTAGAAAGTGAGGTGGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACG--TAGTTTTGCAAC-------CAAATAAATCTGTGTTGGCTTCAAACTTCATATGGCCCTTAC-GGGT
11200 GCCACTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--GG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGGCTGAGTAATTAATTCCCTCCCTTAAGA----TGTA--GCGTTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATCATGGGAACCTGG--GATATCACT----TCT-AGGATGAGG--------AC--AAAGCAAATGTGTAAATGT
11400 G-GGAGACAAAGTGGTGAAGTGTTTGGATGA-GGAGAGCAG-----ACCTCA---CTTGGTGCCCT-----GGGAGTGAAGATATCATCTGGGTTGGGTT
11500 TGAGGCCTGGAATGTGAAGTTGTTGAGACCAGAAGTTTATGTTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTAGCTTTAAGTCTGCTCCTGGACTCCTGTTAGATAGT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATGAGCATTGATGTGAGAAGATGTGATTA---------TTTTTTATTTTTTAAT------------CCCCTCCACAGTAAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATCCAAGTCTTAACGTAATTTGTCCATATTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAGCAATTTG
11800 GACAATAAA------TAAATGGAATAAGTAAATAAATG-AAAAAAGACTT-AGTTTTAATTATGACTGCCAAA--GAAATACTTTTGAATT-GA---AAA
11900 AAAAACTAAGTGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGTGCATGACCAAGA-----GTTGAAATTGCAACTTT--CTGTGTTGACACCTGCTTGTGTAGCGTTACTA
12000 ATAGCGGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTCTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCGTATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCCATGGCCA-TCTGGGGGGCTGGGGTTGAAAGCAGTGAAA-CAGTCTTTAGGG----CATAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAATATCAGAATTGTAATGTGTGTGACCT--TAAAGCCTTGCTA-TTGCAAGG-CTATGGTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGC
12400 A-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGTGTGGTCATGTGCAATGCTGAGCAAACACATCATCTAC-CGTATTGCTGTTACCAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAATAACTC-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTAATGGATTAATATATGGAATCATAAAACTGAGCTTAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCGGTGATGGACCATCT-CTGTTGGTGG-CCCCCC-TGTTGAATCACTGACGC-TTGCTGATCTC-TAACTCCTGAATTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAGCTGCTTTTTGGTCTCAGTCCATGATTA--ACAACTAGTGAAT-GTTGTGGAGAGGGACGATGTCAGCAGACAGCTGATATCT
12800 CGGAAGCAGAGATGAGTTT-GT--CCCAGTAGCCTGGGTGTGAC--ATAGGGCATTTGACTCCTGATAGGTGTAGGACTG---C-GATGTGTTAATGCTG
12900 GTACATAATTATAGGATTCAAAACTGCCCCA-AAGAAAGTATAATCTTG---ATCT-TCATAATGTAAATTAATAGATACTGGTAGTATAAAT---TAAT
13000 AAATACATGTTCATT----GCTAGCTGCTTCATAGCAGGTATTCCAAGGTCTGCAGTCTT---CTGAGCTGCTCTAGGG---GTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-GAAGCAAGGTGTGTGA--ATATACTAGTCACCTAGTTATCAGTTACTT--TG-T-GTTATGCAGCATG-T-AGAGTCTACAGGA
13200 GATCCAGC--GCACAGGTAAAGTGTTGGAATCTGGCTAGTTGT--GAGCAAACTTCATGGATCAGG--TG-TACCCATCTATAACACCGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTGAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTCATGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCTTCATGCTGCTTGGCAAACATGGCAGCCAAATTTGTG
13400 GCTG-----TTTTTGTTGGGGTTTTTGGGGTTTTTTTTTAAGGCTCTGTTGCTAACTTTAAGCCATAGA-TATTTTGAATAGGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AACTA-------------------------GTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---A---TA-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-CAGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTATATAA----------AGGTGTATATGCCCTCTAATT-TGTCAGTAAGCACTGA
13800 GACAAGGTGGATTACTTTCTAT-AGCCATGTCTGGTTGTTTGTGAGTTGA------------TTGTGGGCTATAGCCCACCAAGACCTCCACTGCAAAGG
13900 GTTCCCTACA--TCTCCAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGGTGCCCTC-TTTTATAAAGCTGTAC-ATTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AATGC
14000 ATAGGGTTTTGTTTGTTTGGG----------------ATTTTTTTGT-------------TTGTTTGTTCATGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TTATC
14100 TTTT---CCCCG-TATTGGTACTTCAGA-GA---TCACTTC--A-TCGCTTTCAGCTGCTTGAAC-AAAC-TAAGTCGATAGAA-C--TTTTTGCCTTTC
14200 TGTTAAACAGGA--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGCATGAGCCACATTCTTGGGATCCTTTCTGAGGTATTAGCTCTGTAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTGGCAAAGCTTGAACT-AATGCTGTGTATTTCTGTGCACAGTGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-AGACAGTTTT
14400 CTGTTCCCAATTCGCTGGACTACTGGGCGTTGGATTAGCCCCTAAAGACAGAGGCAAGTCCAGGA-GGGATGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-AGG
14500 GCAATAAAGCTACTACAGGTGAACATCAAACTTT-TGGGGGTTGTTCCTCTCACAACT-GTGAGACTGAGAAGGAATTATGGCTGCTTGCCCCACGCTGT
14600 CCTCTGGCACTGTGCTGATGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATTTGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCTCTATTTGTG-AAAGAT-GT---AAGTCAGT
14800 TCAGAAGCAACT-GCCAGTTCAGTGAATTAACTCCAGCCTGTGTGTCTGCCTTAACACTGGAC-AAGCTGTCTGTGAGGTCA-GGGCAGAAGATTGCT-C
14900 TTTGGGTTGG-GG-TGA-CA-----GAGGTGGTTGGCTCTGGAAA-------GCTC-TCTGGAGAGTAATGGGGCAGTGCTCTGGAGGAGAGT--GGAGA
15000 CTCAATCCTAGCTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTT-TTTAAGGCA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 GCTT-AAAC-TTTGTTGCC-ATCTGCCTTAA-TAAAAGCTGGGTCCTTTCAG-TCACAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTTGTAGC---CA------------
15200 GCAGGGGCTGGTAAGCAAAGAGGTATT-AAGA-GCTGATGCA--------------------------------A-AAAAAAAAAAAACAAACCCAAAAA
15300 ACCCCCCCCAAAAAAAACCCAAAACCAACCAGAGGCAGTCAGAAAGCTCCAGTC-TGAGGCT---CTTGCAAGCTTTGCCTCTTTAGC-TG---------
15400 -------TTTTGTTGGGGCTTTTTTGTTATACT--GAGTAGGGTACAGGTATTACTGAAGTCTCTATGTCATTTCCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 CCAGAGCAACTTTCAGTGATGATTGA--CACTTGG-----------------------------------------------------------------
15600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15700 ------------------------------------------------TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCA----AAG-T
15800 GAAT---GCAGTCAGAGGGGTTGCTGCTTTTTCTGGATAGGTGCCATCAGT---------------TGCCCG-TAAAAT---G-TTTCAGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAGGGGTCTGGAGACCTCTTAGGTC---TATAGTAGGTCATACAGTAGCTCTTCACA
16000 --GAATAGTAGCTAGTCCTCATTAGCAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAATTAATGTTTTAATGCTGG-AGTTCT
16100 AGTCTGTTATTACTTTATACCTCTTAGAAATGAATT--------------------AAT----CTTATCAGTCCTTGACGGTAAGAAC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TATGTATTCTGTCTGGCTGCTACGTCCTGAATAATG-A--------------------GAGAGCCTGCCCTTGA
16300 TGGGCAAG----GGTGGGGAGGAATGCTAGCACTGTACAACACGTGATCATACCCAGACCCTTGCTTAGGGCAGTCTTCGGTTTGGAGCAGCACTGGT--
16400 TAGTAAAGCTGATGGCACCTT-GCCGTTCTTCCCTG-CCCAGGACTGGCGGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAGGCTGTGTCTGTGAGGGGCCTTGG
16500 GCCACTCTTGTTGTAGTGAGATGATGGAC-TTTAGTGGTGGTTCAGAGTTGAAGGTTCAGAGCTGAAGCCAAGAAAAATGCATTGGAGCAAACAGGACTT
16600 CAGAATC-AATAGTCATCTGTTTCAGTGTTTGAGAGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGAATT-TAGCCCTGT----AAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAGTGTACCAGCTAGCTTCTTAATGGTATTGCAGCA-AGAACAGCTTGTGGCTGTTGGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTCTAAATGCATTAAATT
16800 GCAAGTTGTGTGGGTTTGCTAAAGGGGTTATAGATATGTC-CATTCAAACTAAAAG--TGTTCTTGGAGAGAT-GAACGCTGTTTCATGAGCACCAGTTC
16900 AGGTTAGACAGC-AAAGTTGTGTTCCTTGGATTAATT--TCTTGTT-AGAGAGGAA--TGTTGCAAAAGGCTGATATCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GCACGGAATT-ACTTGGGGG---------------TTTTTTTGTTGAACAGTTGCATATCAAA--GTGTA--TATATA---AACTGAAATGCTCTCTTTC
17100 -ACAG-TATGTGTCA-TGACAACATGGCTTTTCTTCCCTTTCCAAG-CAGCATTAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCAGTGATTG----TT----TTGAAATTT--AAACTTTGATTTACTCTG--CAGTACTAATT---ATTGCATACT
17300 CCCACTGCCACA-G-GCCACGTTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTATGCTGAGCCAACTTGAGC-ACTTAGG---CTGGT---AGCAGT--AGAGAAGGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGACGAACAAAAAGGCCGTGAATGCCAGCCAAGCTGGTAGAGCAGTCA-----CGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTATTGCTGCAGGGCAGCGTTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCCTGTCGGATTCTTGC
17600 CC-A-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCTTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTGC-TTTATTATACTGGAGGAATGAGGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCCAGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-ATATGTGCAGCAGAGCTGGTGAATGTT----AGCATTTATAGGGAGGATTCTC-TGTT--ATAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CAGTGGCTTCAATTAAGCTTCCCA----------AAG--AAAAAAGTCCCTTTACTTTAAAAACAAAAACAACAACAAAAAAAC
18000 CTCAAAACAAACAAAAGGCAAAA--------AACCAAAATCAGATTAAA----TGTAGTTAGTGCACAGCAATG-----CTTTTACCTACTGAGCCAGGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTA------------AGTATCATGGTGAAAAT-----ATCATTTTA-G-----TTTTTTCAGTGAG------GGGGGAGGGTT
18200 GGGTGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAGTGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTCTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGTGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCCAAACTTGGATAGCAGAATTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAT-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAACAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGACG-TTTTTTTC--CTTCTGTCTTAGCATTC-CCATGATAGTAGC-TGAGATTACCTGCCCTGTACTGGCCTTGGGGCAAGGG----TCCTC
18600 --ACTCTTCTAAGTAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-AAGATGCTTGACTGACTGGGTGTGTGGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAAG
18700 AGTAGTACACTTGCTACCACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAACCTCTTACAG-TAAGA----ACATTTATTTAAGAACTTTAAAACTTTTCTGGA
18800 G--TTTGGAATA-TT-----TGAA-CTACAGCATGAGTGCAG-TCTGAATA-GGAACCCTTTCAAAGTGTGTAATGTCCC-TAGGACAGCTCATATACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGTGTCTGCAG----TGCTGGGGTTACTGCACATGTGAGGCTCTAGCCT--TGACTGTCATTGAGGATTATTTGTC-TATCAC
19000 TT-GTCACCTGTCAGAAGAC-AGATTGTTGGGACTCTGTAGTGTCA--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TCCTCAT--CCGAAGTGCTAATACATCTTGCCTCTAATATGTATTGTTACTTTGGGACAT-AAT-ACAACGCTGTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGTT
19200 ATGGTCT-------GCAGGACCAACTAAGT----GTCAAAG------AAAAAA-ACA--ATGCGTGA-TTAG----AGCCTC-GAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAGCCCTGTGTTTAGAAGATGATGGCAACTGGGAT-GG------GGG--GAGCAGTTCCAGAAAAGACAGA-TTTT--CAGAGT---TG
19400 CATATGAGAATTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGCTTCACATTACTTCATTCCCTTTGATCTCATTAGATGTCATTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTCTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCAGTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTTCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CGCTTC
19700 TACACAAAGG------------AAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCAGAAGCATACTC-TCCGCAACTAGAG---GTTGACGT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCACAGTAGTGAATCTTGA-CGTCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC---TTCTCCTTC-CCTTAAGATTTAGATGTTCTCCAATGCCT-ACAGACTGTAAAATACTGCCTATGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTACTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACCTAGGTCTTT-GGGGATCTTGTGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAT
20300 GCCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGTGAAGTCATGAA-TTTC-AAATGGTTGCACACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 GGCCAGTCGGGCAAAGAAGGTGCAGTAC-AACAAGGAAATGAGCTAGC-AGA---AGGGCAAC-TGAACTT------GT-GGGTGTTGCATGTTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TCGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGTTGGCTCAT-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTCACTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCATTTACTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-GTTACTTTTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGCAGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCACGAGAACCCAA--GGCTCTGCCA---GTTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTTT-TCTGTG
20800 CATTCT-GTCTGAGAGAGCTTAGTACCTTCTAATAATAA---G-----CCTAGGGACATGCCTT--ACCTGAG--GCATA-TAGGAC-TCGTCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTGT-TACTTTTG-----TTTTTTATGGGCAAAG-GGGCAA-ATGGG--TG-TAAGTGTCTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGCAGGGATTCCCTT-AT-----------CTTGACTCAT---AGGAACCCAT----ATAGAATCC-ATATGTAAGTACAGTCT-TCCTCTTAAAAGC
21100 ATGGATGCAGG-GTT---TAGCTGAGGCG-TTGCAGTCTCAGTAGTG---AGACTTCTCTCATTTT-GGGCACAGGT--GGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATATGGATGGGTTGTGTTGTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAACCGTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCATATGTCTCTTGCCAGCTCTTGCATGGTGACAAGGTGCTT--CGG-AGTGCTGAGGCTGTATGGCACTGCTCAGTTTGCTGTACTT---AT
21400 ACAGAGTGTCTGAC-AGGCTT----C----TGGGGGGCTGCTTTGTAG-GTGAGAGCCCTTGTT-CATATGTATGGT---TGCTT-GTCTG-CTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTTGTAGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTATATTTGCATAAA-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGGGCAGGATTT-ACTC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTAA-AGAGACAAATCCCA
21700 ATTTGTGCAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACTCATTCCAGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCACTGTTCTGCCTCTGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCGCTACTTGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCCTATTCAAATCGGCTT-T-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TGTGGAGATTGGA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACT--CTTCTAAATTACAATGATTCTGACAATTACTGTAAACGTTCCTCTGCAT--GGATGGGTATGCAGCT-AGCCTGAATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGTTTCACTCT-GAACGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TGTGGCT-TCATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TCATCACAATGGCTTTTTAATGT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCACTGTTGCCCC--TAGATGTAGCTCCA---TACCTT-----
22200 ------------CA-CGTCTCATCAGC--------TGTTCACTGTCAGGAATTGTGAAGCCTGGGTTGAGGACAGTGATGG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCATGCAG----------------------------------------------------------
22400 -----------------CTTTTCTTGTTTTCATGCTGTTCTTGCTCACAGCTCAAGGAGCAGGTTTGAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCCGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTTGAAACAATAG-----AACCCTTAAGCAGATGCCTCGCTTCAGAAGCCTGAGTAGTG----CTAGC--TTAAATACTGAAATAGC
22600 ATGCTCTATGTGTATTAATAAATCCTTGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTCCAA-T-CGAAACAAATTGAACTCGTAAC-----TGGCAG--
22700 ATTT---A-TTGAAAA-CAAGGACTTTTCACTTCTGCCTCTTTCTAATATAACATGCT--CTATAAGGTGAATAAC-----------AT-----------
22800 -------AAACAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGATTTTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTGAGCACTTT
22900 GGAGAGTTAAAAAT---ACCAATGTACACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGTAGAATAGCAGTAGTAGCGTATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 GTAATAATGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACAGCGACAAAATAAAAC---ATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTATTGCTATCCAAAAATCATAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCATTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCATCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTGCTCATGTTTCTGTCGCTA---A----GTAGGTAGA
23900 GGAAC-----------------------------------------------------------------------------------------------
24000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24700 -----------------------------------------------------------------------CTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCGGA
24800 AGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGCAAAATTTACCTC-AAAGAATATTGCAAATCGAG
24900 GGTGCAG-GTGAAACGCGAATGATGTACGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTATGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCAGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCACACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCAGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGCTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------T-------
26100 TGGG-TTTT-------TTTTAGACTGCTC-TTT-----TTC-T-----CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACAGAGCCTGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-AGAA
26300 ATTTCAAGGCAAG--TACACACCTGAAAATACCTGACAGAGCACTGCA-AAAAAGTCTGTTGCGCATTTAGATGGCAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGGAAAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GGGAG--------AAGAGAGGAAA---AAAGAGAGAG
26500 AC------ATC-TACTCTCAGAGCTTGC-ATTTTCGGTATGG----------GCTGTGCGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAATCAAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGTGCTCTTTCCCCATTTCGGTATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTA-TC--TGGTAACACTTTCCTAT
26700 CATTTGGCTCGTTCATTGGGGTTTTAT-CCC--CGCCTGGCAGTCCACCCCCATCTG----------------AGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAGTTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTCAGAGAAA--------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 -------------------ATGTTAG--TGTTACTTCTTGTCTGTTAA--CTAAGCCCACTGAAAATGCAAGGGCCGTGACTGAAACGTGTAGCGGGGTT
27400 ACAAAAGCTAAGCTTTTACTTCAGCTTAGCAA-GTGTT--TTGTGTGTCGGATATCAGTGGCTGACAGCCGTGCGGA---GGTGCTGTCTGGATCAGTG-
27500 -TCTCTCCTGATCGCCCAGCCTCCT-AGTAGGAAAACGGAGGCATTGA-------GGTGAG-GGGACCGATGGAG---GGTGCCCAG-TGAGGGCTGGTG
27600 CTGGC------------------AGAGCT------------GTACTCGA--CCCTTGGGGCTGCCAGTTCACGGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGA-TTTTTCCATCGTCCCGGGACC-CGCG-ATTCCCAAGAGGGCTGGCGCA--G
27800 CCG---CCAAACCGTTTTGCTTGGCC-----CCCCCGGATGGCACTTTGACTGCCCAGCTGTGGTTTGGTCCTGCT--GTCTGTTCTTCACCCGCTG-AC
27900 TTCAAGTGGAGGTTCTTCCTCCCGGCCTTGCTCTGTTTCAAGC-TCCCCGCAGTCAGTATGCATCTTCACC-GCTCCCTGCAACCTCTG-----GCTTTG
28000 GGGCCCGTTCTGCGTTCGGTG-AAAGGCTGTAGAGCAGTAC---CTGTGCCGACAGGCTGCATCAGCCTCTGGGTGTTGCTCTGCCCTCCCACTC-TTTC
28100 CTCCTTCTTTGCTACTCACTCCACCTTCCCCGACTCTGCGCTTTCCCCCTGCCTCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCTCC-ACCCCTCCTTCAC
28200 CCAAAGAAGTCTTAAGTTCTTCTTGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCACGTGCAATGCCAGGCAGTGCGTTTCCTGC
28700 AGCTGA-CACCCCCTCCCCATGCTCCTG----------GGGGCTCCCCCGGCCCGTGGGCACGCATTCGTGCGCTGCATGG----CCCATC---CACGGC
28800 CA-CCC--------CCACCCC-CT---CCACCAGCA----------------------------------------------------------------
28900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------------------------------------GAAGCACTGAGATC-------------AT-
29900 CCCTTACAAACAAGATCATTGGTATTCCT-AGC-TTTCTACCCT--GGATTTCCC-TCTTCTCCT----TTGTTTGGCTACGTTTATCCTACCAGT----
30000 GCTCCCCCGTGTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCTCAGGTATTCAGAGGCT-----CT-TTTTC-TTCTCCTGTTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTCT--TCCTCCTCTTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTTGCTTCCCGAGACCTTTGATTCTG--CTCGC-TTGCAGCAGTGTGAAT
30200 TTTGGGTACTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCCACTAAGCGCAGTGGGCACG-AAAATCACAGTCCCACTGCAACTGAGAGAAGTCTGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GCAGCACGTTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGCGTCCTC-ACTCAGCCC-------ATT----TCACG-TAAGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTACCGAG--AGAAAAG-------CTATTT-A-TCTGTGCCCTTCAACAATGGCAATGAAGAGTGAGAGGCCTGCTCTTA-CAGTGTG-----G
30500 ----TATAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCATTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCCGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGACCACTG
30600 TTC-CTCTAGTAGCCTGC-ACAACTGAAAGCTACTT-ATTCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCCTTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGTACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCCAATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAGGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGA------GTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTT-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACATTTTTTATTACCACCGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTAGTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TCACTGTAT-AGA---TTTTTCCCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAAATTTATTGCTTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACGA
31800 AACGCTACAGCA----T----TTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-AGGGC-AAAAC--AAAGAGGTCATCACTAGG--GCTATGGAACCACCAGGCATTCTGG
31900 -AATCAGAATGCCAAACAAC-CCTCAC--AGAGGCACTGGAAATACTTTGAAGAAAAGCCTTAGCCTCTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 CATCTACGCATTTCAGAACTC-TGAATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAG-TGAATCAA-GTGTACA-ACGGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGGTTGATGTGAAGGGAAC------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά