Francesco Veronesi from Italy (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden-collared_Manakin_-_Darien_-_Panama_(48446346507).jpg), „Golden-collared Manakin - Darien - Panama (48446346507)“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
Francesco Veronesi from Italy, Golden-collared Manakin - Darien - Panama (48446346507), CC BY-SA 2.0

Ζει σε δασώδεις περιοχές του Παναμά και της Δ. Κολομβίας.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGAACGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAGTAGTATCAAA-ACAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGAGAGAGGAGAGTTAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCCAGGCATCACGACAGCAGCAGACACAACCTT-C------------TCGCCCTTTGGCACTATAGGTAACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAAAGGAAGGAGCCAGGGCCCACGGAAGAGCGCAGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATAAG-TCTTACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGATGGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGT-CGAGATAGGAGCGCCACAAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCAGGACCACTT
00900 GCAGGCCCATGGGGAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAG-CCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGCAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCTGCCGCAACAT-T------------GATATCGTG
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCTAACCCGAAATAACATAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACTTACACAGGAA
01700 CATG-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACTACCACAGGCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGGGAAAAATCTTAAGCCCGTCTCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTCGACCGAACGCCGACGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCTGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGAGAGGTGCAAAGAACCC-GAAGGTGGAGAAGGAAGACC-AAAAGTCAG
02100 TAACGAGCAAAAAGAGCCAGCGGGACGAAG-AGGCAGTTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCAAGACGGTCGCGCTATCCCCGACTATGGCAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGACGGTATGGATTCGAGGTGTAAGAGTAAAGAAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGAGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGGGGGGTTTTCAACGCGATGAACCTTAGTGGGACCAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACAAAAAACCCAAGAAAGCGGTCC--------TCGGTAACTCATGGACACATC-GGGCCTAATGAATCCGGCGT-CAGCAGC
02500 ACCTACTAGCGACCAGCTTGACCCCTAATTAA-CATCACTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAACAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGGCTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTGCATCATTATCAACACGGATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTTTGCTCATGGATTAATCCCTTGTAAGTATCCAAAATCATCTCTAAA----TG--TATCTATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTGCTGCCTAACCTGAAGCCTCAGACAAGTACTTAAGAGGCAGGACCAATTAACTTTATATAGAACAGCGCTATTTT
03000 CCTTTCATTTAAGGAATGTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGGCTGTGCCTCCCTCGTGCCCCGCTGTAGGAGG---AGCGGCGTACATAGCAATGGAGT
03100 GGTGTCACCTATTGGAGAAATGGTCGGCAGTTCTGACGTGTGCACAACT-CCCGAAGCCTTGTGCTGTG-------AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CTCCTCTGCCTGTCTGA----C---TA-TCTGGTTGTTCAGGGTGGCTGTGGGATC-T-AACTTGCCTTCAGGATT------------------TT
03300 T---------------------TTCTTT-TTATGAAATCAGTTATT-TT-TAAGCGATTTTACTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TCCTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TG--AGGGGGAAATGCA-AGGGAG-TCAAC-TTAGGATATGAACCAGGGGATGATACGCTTCAGGAAAGGAACTC--CATATAT-AC
03500 ACA---TGCATCAAGGTAGATCAT-CTTTTGCACAGTGGAGGGAGTTGTCT--------T----AATTA---------------------------CGTT
03600 TTTTTAGCAGGTATTACATTAGGTATTTTATTAAATATTAAA-TGAG-A-AAATCCAACACCAGAGGG-----GG---------AAAA-AACCCCA-AAT
03700 GTATAAC--TT---AAGATAACTGCTTTTGTCCTCAGA-CACATTTTGTAA-TTTGAAGAGTTCATAGGTGGCAGA------ACTAAGGTTTTCTTATGA
03800 TATATCTCCAAACA-GCTGAACT-CTGTCTACAGCTGTAATTTGGA-----TACAC---------------------TTCTGCCCTCTGTAGC-AGAATG
03900 T--AAAGCTGTGAGCTC----------------TTCTTTTACAACAAAT--GAGGGTATGGAGTCACAAAT-GACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGGTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAACAGCTCACTTGTGTGC-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTTACCTC-----CTTCA--CT-GGT
04100 AACT-CATCTTCAGTTA--CTCTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGAACTTTTGTAACCTGTTGCCCTACAATAACTTGTCTTGAAAGGCTTTTGA
04200 ACAACAAAAGCCTCT--AGTCTTGCAGGC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGGCTATTAAAACTGATCAAGAGTGGTTTTGGTTCTGCCAGCTAC
04300 T-----AT-G-TCTTC-TGGAAGAAGTTTTGTTTTTCAGT--------GGAAGAACTAGGAGGGTTGGC----TTTTGAGTGCCTCAACCTTGAAGATGT
04400 GGAAGGCCCCCAAACCAATTGTAAAAGTCAAAGGAACCTCTTTTCTGTT------------------------------------TCCCCTCATTTTTTT
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTTCAGAACTACTCAAAATTCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-TGTTCTAGTAACAGAGGTAGAGAG
04600 GGAGGTCATATATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAA---CCTGGCCTTCTTGGAAATAAGCATAGAGTTGCTGCCAG-CACCTGTTCCTG---ATTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCT---GAATGTG-AAAAAAAT-------AAGTCAAGATTTCAGCAATTTTTCCTAAAGAATGTTGTCTAC-TATC-TCCTA
04800 CTTG---GTTTTGATGTGCCTCTGCTTTTAGAT-GTCCGCTTTCCCATCTGTCAGTACAGATCATAATTAGTG-TTTGTGTTGCCTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTCAGGGTGTTACAA--CC-CCCTAG-----AA------CACTT--AGTGGCAC-ATCTGGTACTAGATATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATTAGCAGAGC
05000 AGTTGAACTCAGGTGT-ATTTGAGCAGCTAACTCAGAATTATCTTGAAG-----------------T-TTT--TCTGCAAGAATAGAG-TAGAGAAAAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCCTT-ACAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTATCAGGA--T-----TTGTTACTGAGACATGA-TTTA-----
05200 --------------CATTCACTTGTCTTTGGACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTGGCAG-AGCACAGGGTC-T--------GAATAAAGCTGGATTTTG-TT
05300 GTAACTCT---GGGGAGT-GACA--GTTCCTGTAG-TGCAGTACACCTGGTCCAGCTGGCTCCCTCTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTATTATGA-CAA
05400 ATTTTGGTCATCTGCCGAAGCCTCTTAGCTTTTGATTAAACTTGTGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 GATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTGTGCTTATGTCTGGCAGTGTGACCGTGCTGCTAAAGGTGGCTAATAATACGACCAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 GGTCGCAAGTGCTAATGACAGCCTT-ATGATCGT-AGTGAT----AGACAGTGC-TCAGGTTTCATCCTAGGTTTTACTTGCTGTGGACAATCAAAGACA
05700 GTGTTTGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGCCACC-TCAAGA---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACAGAG-TGTTGCCAAATG-T--TTATTTT-GAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTATATACTCTAGTCAGTGCTACAGTTCA
05900 ---GGTGTCCTGGAGCTCCTTCCACACCCAGTACCACAGCGGTGCCA--TTAGTGGTCTT-AAGAA----ATAGTTTAA----GTCA--AGT-----TGT
06000 CATAACCTGTGCTGCATCAGGGGGT-GGCTGGGAAGGGCTGTGTTTTGCTCCAGTTAGGTAAGAGTTTTATCAGCCCTGCC-TTTGATGAGATTGTT-GC
06100 TTGTTGGTCCCGTGCGTTGAG-GCC--A-C-GAATTGATGATGCCAGCGGGAAGAGG---TG--TCAGCGC--TGACTTGCTGAC-TGAATGTGGTGTTT
06200 CCTCAGAGGTCAGTGAAC-CTCTTGTG--CCT-CT------TCCTCTTC---CATGAGAAGGT-------------------TTAACTGAAGTAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGCATCTTTGCTTGGG---------------AAGCATATGGGGAAGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-A---------------TG
06400 ATGTCTG--GGTGGCAAGAGTTTCTTGGCCAGG--GCTTGAGGGGAGGT-TGGTACAGGTGAGCA-A-ATCACAGAACTGTATAGGGAATGATTAAATGC
06500 CTACGT--AAAATACCTT-TCAGTTAAGACT---------------------------------------------------------------------
06600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06800 -----------------------T--------------GGAG--GTAGGGTTCCTATTTGTTTATG-TTTGAAAAACATGCCAGTATG--TTTTTAGTGT
06900 AGCATCAGGTATTAA-TTAGCATTTACTTGGGCTGAGTGGGACAC-TTC-AAAGAGTGGTTATAGTCAAGAGTGGTGTTTTCAAGGTAGCACCTACTTGT
07000 AT-A-T-GGAAGCAGGCTTCTGTTGGAGA-GA-------------------TTCTTGGTTCATTTGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAATCCCTCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAGCATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACA-------CCCA-ATGTGGCTGATGGAAT----TCTCTCTGATATTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAGAATCTGGAGTGAAAAATCTATCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTAACTTG-TACC----CT-TCCT-GTAGACCTTGTTTACT-
07300 ---TAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTAAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAC-----TG-ATCAGTCTTTTCACTTACTC--TA
07400 TAC--------TTTAAATCTGTTTTGTACTTGCACATA----CACTTTCTGGTGTAA----TATTAGAAGGATT-TCTTTGTTACAGTGTTA--GTTTTT
07500 AGTGCT-GGACTCTCTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAAGAAAGTG-TGTTTTAGGCCTTCTGTCC-----TT-AAATTGG-GCT-AAAAAA------TTG
07600 A--GATTGCTCTTCTCATGC-TCTCA-TAACTTTTTG---TCCAAGTG-TT---TGACTTCATTTG--------------GGAAGTTTGAGATGCACCCA
07700 CATTACTTCTGGG-----AG------G---GATTTGGAGCATGCTTTCTGATA-GCAAGTTGGCCACCTA-TC--------CCT--TCTTACCTCTTGTA
07800 CATTTGGAGCCTGTCACTTTGGGTTCCCTCCAGACGAAGCTGGA-------AGATGCAATCTCATGTCTCAACGTTTGTTTGTCAAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTAAATTTG-AAATAGTCTTCTGGAAT---GTATAGTGTGGACATTGTTAATATGTCTTCAGTCTTACTCTG-AGGTCTGTTCTTGGT
08000 GT-GTACTACCACTTTCTACTGTAAATGTAGCCTCA-GAAACCAAGATCTCTTTGTGAAAAGAGGCATTTAAGAGCATGT---CAGGTGCTCCAGGGCAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATG-CAGGAAAGA-GTTG----GTATG---TGCTCATTTGGAGTTAGGTT-----------------ATCCAGTCAGTCC
08200 ACA-GATGAAA-GAATTA--CCAAGCAAAGG-------AAATCTCAATTGTTTCAGAACTGCAGTTCTG--------CAGTT-TG-ATTCCTTTTTGGGC
08300 AGAGAATCTGCAGAGGGCAGATGTGTTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTT-----------------GTCTA-TCAACCATG--A--G-G----------
08400 --AAAAAA----------------G--------------------------TTTTGGCAACCAGGCTTCAGCTGTTCTCATGCTCGTGGGGTT-ACTTA-
08500 TTGA-CTCTTTGCATGTGCTCAATGGAAGACA-GAATATG------------TTTTTGATCTTAATGTGACAGTAAATTTCCTTTAAGGAAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTGCTGCCTT-CCTG-TTACAATACAGAACTGATTTCTAATGCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAGCTAGTATTT-GATCCAGCTTCTAGTTA
08700 CTTTATGGT--GAAAAG-GCATT--TCTGTGTGATGGTAGT--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTTCATGCTGCTGGATCCAGACTTCTGGCAGTAAGTA-
08800 GTTTTTCAGTACTGG-TAACTTGGTATGTTCCTGTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCTGAGCATAACG---TTCTTGCTTT--AATCTTTAGCATA
08900 AAGTGAAGATTTAAGGCCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAACATTCCT-CTTTGTACAGAG-TCTTTTAAAA-----AAATCTGCTACTGA
09000 A--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCT-AACTTG--------CT---ATCTGAGGAAAAAAAGGACAATGAGGTCAATGTAAGAAG-CTCTGATCTCAGA-CT
09100 GGG-TGAAGCCTGTAAATTTGAAATTAATGCTTTTAGCACTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AACATA-AGGAGGGATTTACTGCAAGATACAGTTG-TT
09200 AAAAATGGA--TGTAATTCACAGGGGATGTGTAATGCATGGTAGGTAGAAATC-CAATATTCTTTTAAATAGGAGCAG-TCTC--ATCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTCAAGTGATTCTAGAGTC-TGA----CTTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTTGGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CA--GTGTTGGCTCTAAAGC-AG-TAGCAAGACATCCCAGT--TGTAGGCGATAGGATTTAGTCCT---GAGGAGTATCATAGGGC--CCCAG
09500 GGCGTGACTGCTCAGCTACTG-AAAGTGAGGGAAGTTGCCTGTGACTTTCAGAGACTGTAGGCTCAGGCTCTGAAATGGTTAATTGTTCAGGTCTGTGCC
09600 AGGGGAGGTTTAGGCTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTTACC---AAGAGAATGGTCAAACACTGGAAGAGGCTTCC--GGGAGGTGGTTGTTGTCCTA
09700 GACCCGTCCTTATTTAAGAGGCATTTAGGCAGGGCCCTTAACAACAGAGCTGTAGCTTATGGTCAGCCCT-GGAGCAACCAGGCAGTTGGAC-A-AGATG
09800 ATCCGTGTAAGTCCCTTCAAACTGAAACGATCTCTTCTACAAAAGCAGAAGGGAGCAAATGC--TCTCTTGTCACATTTGTTCTTAGACCAGGCCTC--T
09900 TACTGATGATGCCTCTTGCTTTCACCTATTCCATTACCTTTCTAATTGCACT---TGTGATAAAATTGTTTCAGTGCAGGAGCAG---ACTTTGAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AGAAAAAA-----AATTATTTCCTTTATATATGTT-AC---AGCACTAACAGGAACTGTAATATAAAATTG--TGTACGGAAA
10100 GAAGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGGTGCTCTCAGTCAACCTGTGCAAATTCTGAAA--GCATTGCAGAAGCACAGGGCAAATGATGTGTTTGCCTGTT-T
10200 CTG-----TGA-TTTTGAATCCTAGCAGATAAAGCAAGTGTTTCTGGTTTGAAACTGAAAAT-AAATCAG--TGCAG-TAATGCA-TTTAGTTTGTGCAG
10300 TCTTTGACCTTT-----GCCTCCCAGGT----AAT-C-TTTTGAACAAGGACT---TAAA-TTAATCCTAAGAACTGTA-TTAATGATT--TTTTT-TAA
10400 ATGGA---------ATATTTTAGAGAAT-ACTTGCCTTAGGGATATGACTGCATATGGCTTTCTTAAACTGAACTCTTA-------------CCTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCATGCT--GCAAGGCAGTAT-------GATATCAAATAGAATGG-AGG-AA---ACATCCCATAGATGAC-TTT-TCTTT
10600 TTCAATTGACTGCCTGATCAGATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACATAAGGTTACATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGATAGT-CCACGTCATCAGGATTACAGTATACTGCACATAGTTCCCAG-AAGGA-----ACT------GTACCCTATTCTTCCTGG-AAATA-
10800 AATTAATTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TAT-AAAACTGGCTCGCAAGTGGTGCATTTTTCAACCCCAC-T-TTT--TTCCTTAGCAGCTCTTTATTTGG
10900 CTGTAAATGAGTCATTAACA-T-----TTT-T--CAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGA---------------TTCTGTGCAGTGCAGAT
11000 GTGCA-TGGTAGTTCTTTTTAGTATTGTCAGGTTGAGTAGTGTGGCATCTCTGTGCAAATGCCATGTTAGCCTGACCAGCTCCAGGGAGTGAGGTAGAAA
11100 AAGGT--GAGAGC---GTGA-GTAGGAAGATA--CAGTTTTGCAAC-------TAAATAAGTCTGTGTTGGCTCCA------------------------
11200 ----------------------------------------------GAGAGAGGTGTTGAGTAATTAATTCCCCGTCTTAAGA----TAAG--GTGTTAA
11300 TGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATCATGGGAACCTGG--GATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAGATGTGAC--GAAGCATCTGTGTAAATGT
11400 G-AG----TCAGTGGAGAAGTGTCTGGA-AA-GGAGAGCAG-----AGCTCAGACCTCAGCACCCT-----GGGAGTGAAGATACAAACGGAGTTGGTTT
11500 TGGGGCTTGAGATGTGAAGCAG----------------------------TACCTCTGACTCCTGGCTTTGAGTCTACCCCTGGGCTGCTGCTAGATATT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATGACCATCGATGTGAGAGGGTGTGATTT---------ATTTTTT----------------------TTCCCTAAAATGAAA
11700 GGAACTG-GTTTGGAATCAAGTC--AACATGTTTTGTGTGTGTTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCACGAGCTAGAAAATACAACTGAGTAGTTTG
11800 GACAATAAATGGTATTAAATGGAGTAAGTAAAT-AATGAAAAAAAAGATT-GATTTTAATTATAATTGCCAAA--AAAATACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCGGTGTTGGCCCTTAGTGCATGACAGAGGTTGAGGTTGAACTTGCAGCCTC--CTGTGTGGACACCTGCTTGTGTGGTGTCACTG
12000 TTAGTG-TTGGTTTAGAAGTAATATTCCTGTGCTTTATGTAGAAAGAGCCAACTGCTGTTTTTGACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGT-------AAG
12100 TGATCCTGCATCCA-TCT-GGGGACCGGGGTGGGAAGTAGTAAAA-CAATCTTTAGAG----CATGGTAAG-AATGAGGTGAG--CTCCT---GCG----
12200 -----------------------------GTTGTAATGTGTGTGACCT--TAAAGTCTTGCTA-TTGCAAGGCCTGTGCTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAGATAGGTCTGAAGAC--TC-TTTTGGCTTCCAGGGATGCAATCTATTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGGTG-----GAGATGTAGCTCATGT
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGTGTGGTCTTGTGCAATGCTGAGCAAACA---CATCTAC-TATATTGCTGTTATCAACCAGGCAT---
12500 TTCTGGAATAACTT-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTTATGGATTAATGTATGGAATCGTAA-------------------------
12600 -------A----TCTTCAGTGATGGACTGTCT-C-----------------TGTTGAATCGCTGATGT-TTGCTGATCTC-TAACTGCTGGGTTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTTGGTCTCAG---GTGATTA--ACAACTTGAAAAT-GTTGTGGAGAGGGAGCGTGTCAACAGACAGCTAGTGTCT
12800 GGGAAGCAGAGATGTGATT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCATGGC--ATAGGGTA-------CTTGATAGGTGTAAGATTGCAAC-AATGTGTTAATGTTG
12900 GTCAATAGTTATAGGATTCAAAACTTCCCAA-GACAAAGTACAGTTTTG---ATCT-TC-----------------------GTAGTGTAAAT---AAAT
13000 AGATACATGCTCATT----GCCAGCTTCTTCATGGCAGGT----------CTGCAGTATTCTCCTGAACTGTTTCAGAG---GTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-CAAATAAGGTGTGCAAATATATACTAGTCATCTAGTTATCAGTTACTT--TGTT-GTTATGTGACA------------------
13200 ---CTAGT--GCCTGGGTAAAGTGCCAAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCCTGGATCAAG--TG-TAACTGTCTGTAACACCATGTCCTGCTTC
13300 TAGTAAGTGCCTGGTGTT-CA-----AGAGCACAGTAACCATCAGTGGCAAGT-AAACACCTCTTCATAATCTGTGGCAAATGTGGCAACCAAATTTGTT
13400 AGTG-----------------------------TTTTTAAAGACTTTGTTGCCAACTTTAAGCCATAGATTATTTCGAATTGAC-TTTTAAAGCTTGAAT
13500 AACTGGGGCTATTAGTGGTCTCTTTTATGTGTGCAAATGG----ATGTAAC--TT---ATTTTT-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAAAGC-----CTT------TTTTTGCTGAATGGGATGA-GGGCAAAAA-TACCCAAGCCTGCTAGCATACCTG-------------TTG-GTACAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACATTATTG----------GCTTTATAA----------AGGTGTCTGTGCCCTCTGCTT-TATCAGTAAGCGCTGA
13800 GACAAGGAGGATTGCTTTCTGT-AGTCATGTCTGATCATTTCTAAGTTGA------------TCATGGGCTACAGCCCATCGAGGTCTTCACCAAAAAGG
13900 GTTCCCTACA--GCTCCAGA-TAACTTTCAGATCCTGGATACCCTG-TTTTATAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGATC-TTGT----AATGC
14000 ATGGGGGGTTTTGTGGTTGGG-------------TTTTTTTGTTTGT-------------TTGTTTTGTCACATTCAAAGACCCTTCT-GTAAT-TCCTC
14100 TCTT---CCTCT-TATGGGTAATTCAGA-AA---TCACTTC--A-TCACTTACAGTTGTTTAAAC-AAAC-TAAATTGATAGAA-C--ATTTTGCCTTTC
14200 TCCTAAATAGGA--TTTTTAGAC---TTA-TTGTAGGGT---CTTT-TAAGAGCATGACCCACATTCTTAGGAGTCTTTCTGAGGTATTAGCTCCATAAT
14300 -----------TTCTT---------CTTGTAAAGTTTCTGCT-GATGCTGTGTATTCCTGTGTACAGTGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-AGACAGTTTT
14400 CTGATCCCAGCTCTGTACTGTGTGAGGTGTGGCATAAACCTCTAAGTACAGAGGCAATTCCA-TA-GGGATGCA-----CTCTTCCTGT----AAG-AGG
14500 CCAATAAAGCTACTACAAGTGAACATCAAACTTT-TGGGAGCTGTCCCTCTCAAAGCT-GTGAAACTGAGAAGGAAAT-TGCCTGCCTGCCCTGCACTAT
14600 CCTCTGGCACTGTGCTTCCGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ACCTGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGCTCTATTTGTT-GAAAAT-AT---AAGTCCGT
14800 TTAGAAGCAACT-GCCAGCTTA--------ACTCCAGACTGTGT-CCAACCTTCATACTGGAC-AAGGTGTCTGTGAGGTCA-GGG-AGAAGATTGTC-C
14900 CTTGGGTTGG-GC-TGA-AG-----GAGGGGCTTGGCTCTGGGAAGCTTTCAGCTC-TCAGGAGAGTAATGGAGCACCATTCTGGAGGAGAGC--AGAGG
15000 CTCAGTCCTGGCTCCTAC----AA-------CAAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACT-CTG-----TCCTC-GTTAAGACA--GAGGCTTTTCTTCACA
15100 ACTT-AAAC-TTTGTCGCC-ATCTGCCTTGA-TTAAAGCTTGGTCCCTTCAG-----------TCTCTGCAGCT-GTACTACA------CACTGCTGCT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAAAGCTAGT-AAGA-GCTGATGCA--------------------------------G-GAAATGAGAAG-------------
15300 ------------------------CCAACCAGAGGCAGCTGGAAAGCTCCAGTCTTGAGATT---CTTGCAGACTTTGCCTCTTAAGC-TA---------
15400 ---------GTTGTTGGTTGGTTTGTTTATGTT--AGGTAAGGTAAAGGTGTT--TAAAGTCTCTGTGCCATTTTTCT----TGTGGTCTC-TAGTGCTG
15500 TCAGAACAACTTTCACTAAT-ATTGA--CAATTGGCAGTATCAAAGGAAATGTT------------------------TC--TTTTTGAGGTAGCTTTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGTAAAA-C----CTGATGTAAGAATTGCTATCTCTG-TAATATTC-AGGA-TGCCAGTGAGAG----------CTTGAC-TAAGGT-C
15700 -TGTAAAGC-------------CCTTAATTGAGGTAGCCACAACAC--TTTCTGTGGCATGGAATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCA----GAG-T
15800 GGAT---GCAGCTGGAGAGCTCATTGCTGCTTTTGGGTCGGTGCCATTGGT---------------TGCCTG-ACAAGT-AAG-TTTCAGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACCTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTCTGGAGATGTCTTAGGTC----ATAGTGGGTCACATACTGTGTATTCACA
16000 --CAATAGTGGGTTG-------TACCAGTA--TTTGGTATTT--T-----GAGAACA-TTGCATTAC-AACTGAATTGATGTTTTGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTCTA--ATTGCTTTAGATCTCCTACAAATGAATT--------------------AAT----CTTATCTGTTGTCAGTGATAAGAAC-AGAGGA-----
16200 --------------------------TATTTATTCTGTGTGCCTGTTATGTACTGCATAGTGAA--------------------GAGAGCCTG-------
16300 ------------AGTGGGGAGGGATGCCAGCCGTGTACAGCATGTGGCTGTACCCAGAACCCTCCTCAGGG-AGTC-CAGGTGTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 TAGGAAAGCTGATGGCACATT-CCTCTTCATCCCTG-CCAGGGGCTGGCGGTCTCTGCAGCT---------------GCTGTGTCTGTGAGGGGCTATGG
16500 GCCCCTC---TTGTGGTGA---GATGGAC-TTCAGTGGTGGTTCAGTGTGACGAGTT---AGCTGAAG--------------------------------
16600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16800 -----------------------------AAAGATGTGCT-GGTTCAAACTAAAAG--TGTTCTTGGAGAGTC-GGATACTCTTT--TGAGCAGCAATTC
16900 GGGTTGGACAACAAAAGTTGCGTTCCTTGAGTTAACTCCTTTTGTT-AGAGAGGAG--TGTTGCAGAAGGCTGGTGTCCT-GGGGCTAGAG---ATAA--
17000 TTGTGGCATT-GCTTG--------------------TTTTTTGTCCAGCTGTTGCACGTTGAAGTGGGTG--TATATA---AACTGAAGTGCTTTTTT-C
17100 -ATAG-TAAGTGTCA-TGCCAACATGGCCTTTGGTTTCCTTTCAAG-TAGGATTAGG--AATGACTAAAATGTTAGGTGTTTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACTTTTGTTTAGTCAGTGATTG----TT----TTTAAATCT--AAACTTTGATTTACTTGG--CAGTACTAATT---ATAGTGTGCT
17300 CCCACTACCACA-G-GACATGTCTCAGGGGAGATAT--TAGCTCAGTGCTGAGCCCCCTTGAGC-AC--------CTGGT---AGCAGT--AGAAAAAGG
17400 ----CACTGCAGGAGTG-TGGTGCA-----TGGATGAACAAACAGGCTGTGAATGCCAGCCGAGCTGGTAGAGCAGTCA-----TAGAGTTGCTG-TTTT
17500 CATGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTGAACACGGTAATAGAAG--GC-AATAGTCATGTCTTCGGCAGGACAGAGGATCTTGCTGTTAAACTCTTGC
17600 CC-ATTTTATCTTT-TAGGAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTTAGCTTAC-TTTACTATACTGGGGGAATGAGGTAGTACTGGACCT-GCCA
17700 GATAGAACGAGAAAGCTGGAGATGCAGGAAATCATTCCTGAAATATT-GGGAAATAATATAGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG--TAGGAAAGGAC-ACCT-CTGTGTGCTGCAGGGCTATTGTGTGTT-GTCAGCATGTATAGGGAGAACTCCT-GGTT--ATGACAATGGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTTATATG--AAAAAAGTATCTCTACTTAAAAAAAAAACAAA-------------
18000 -------------------------------CCCAAACCTCAGATGACT----TGTCATTAGTGCACAGCAGTG-----CTTTCATCTATTGAGTGAAAT
18100 TGTTAATAATTGAATTGTTAATAATTGAGTTCCGTATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTTTA-A-----TTTTTTTAGCGGGA-----GGAGGAGGGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAAGGAGTCGTCAATGTCAAAACTT-AATCTAG-TCGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTA-----TTGTGGTGTGGGAA-ATCTG--A
18300 GCTGGTAATGCTAGAGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGGTAAACTCTGACAGGGGAATTGAA---CA--TCTCTGT-CAATAAC-------AT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCAAAGAACAGTCATGTG-AAATAACTTGGAGTG-----AAC--ACACCTGAAGTAAAAGG-TGAAAT-CCAAACAGCTTCACTT
18500 --TGTAAGATG-TTTTTTCCTTTTTCTGTTTTGGCATTC-TCATGGTAGTAAT-TGAGATTACCTATCCTGTACTGGCCTTGGTGCAACTG----TCCTC
18600 --ACT-CTTCAAGTAAAATGTATTAGTCTTCAGTGCTCTGCTGT-AAAATGCTTGACTAACTGAGTACATGAGCCTTTAGGG-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AACACACTGGCTCCCACTGTACTGG----ACCATGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGG----ACTTTTGTTTAAGAACTCCCAAAACTTTCCAGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAACTGAACCTACCTCTTGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACCCTTTTGAAGTATTTGCTGTCCC-CAGGGCAGCTC--GTGCTA
18900 GTCATGAAGAAAAATGTTGCATCTGCAGTGAATGCCGGGGTTACTGCACTTGTCAGGCTCTAGCCC--TGACTGTTGTTGAGCATTATTTGTC-TATCAC
19000 TT-GCCACCCATCAGAAGGC-AGATTGTTGGGATTTTGTAGTGTCG--TGAGA-TTGGCTTAGTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATTTGAATCAGGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTAGTACATCTTGCCTCTAATATGTATTGTTATTTTGGGAGAT-AAT-ACAGCACTGTCATGGTGCCATGGAGCCAGATGGAT
19200 ACTGTCT-------GCAGGACCAAC-GAGT----GTCAAAG------GAAAAA-ACA--ATGAGTGT-TTAG----AGCCTC---------CAATCAATT
19300 GCAG-----CTCAACCTTGTGTTCAGGAGATGATGGCAGTGGGGGT-GG------CA---GGGCAGTTCCAGGAGAGACAGA-TTTTGACAGAGT---TG
19400 CATATGAGAACTAGA-TCAAGAACTGCA-TTTTCAGAGCATGGAAACGTGGTTTCTCATTGCTTCATTCCCTTTGATCGGATTGGGCATCAGTGAAGAAG
19500 CTGTTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGCTGTTTACAGGCTAGATGAC-TAAGTAGCACCATGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCTGGAGTTCGTAGTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTATATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG---------AAAAAAAA---TATCTGAGAATCAAA-GGATTACTC--GTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GTGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAAGAGCATCTGCATTGGAGTTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTAAAGTGAG-TATTTGTTTCTCTATGGGCTG---GGATGTAAAGGCGTGTTGCAGAAGCACACTC-TCTTCAACTAGAG---GTTGATGT--ATG
20000 TGTACAAG---TGTTATATCCTAATTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTG--------TTTGCACAGCAGTGAATCTTGA-CATCAGTGAGAAT---CTCCT
20100 CC---TCTTCCTTC-CCTTAAGATTTATATGCTCTTCAATACTT-ACAGACTATAAAATGCTGCCTGTGTTCACACTGTGTC-TATATCTTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGGTTATTGCAGGTAAGTACTTAAATCTTT-GGGAATTTTGGGG--------------------------AATAAAAAAACTTCAGAT
20300 GCCTTG----ACAGGGTTGGTGGGGA---ACTGCTGCACTGGGTCAGGGTGAAATCACGGG-TT------------------------------------
20400 ------------------------------------------------------------------AATTT------AT-GGCTGTTGCATGCTCTGCTG
20500 CTGGAAA-AGCC--TTTAAC-TCAGTGGTTGGTTTGAG-C-TTCAGCCTGCTCAC-AATGA--CAAAAGAT--AACTAC---------------------
20600 -------CTT-GCCTCTAAATGTCCTGTGCTCTGTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTAGGAGTTTTCTTTG-GGAATATTTTAC--TTACTTGGGCTTGA
20700 AGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTTTGCAGGTAGG-------GAATCCAA--GGCTCTGACA---GTTACCTTCAGCCCAGCAGTCTGAGTTT-TCCATG
20800 TATTCTGGTCCAAGAGAGCATAGTACCTTCTAATCATAA---G-----CCTGGGGACATACCTT--ACCTCAG--GCATA-TGAGAC-TCGTCAAGAACT
20900 AAGGATAACT----TTTTTGT-TACTTCTG----TTTTTTTATGGGCAAAG-AGGCTA-TTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAAGATACGGAGAAAATTC
21000 TTTGGGAGGGCTCCTCTT-AC-----------CTTGATTCAT---GTGAACCCAT---ACCAGAACCC-CTATGTAAGTACAATCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 A------CACG-ATG---TAGCTGAGGTA-TTGCAGTCTC---AGAG---AGAGTTCCCTCATTTT-GGGCACTGGT--AGAGGAGAAATGGAAAGAAGT
21200 ATATGGATGGGTTGTGAACTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGCTCTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTAGAGCCGGGTGCTT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCTTATGTCTCTTGCTAGCTCTTGCATGGTGACAAGGTGCTA--CAG-AGTGCTGAGGCTGTATGGTACTGCTCAGTGTGCTGTGCTT---AC
21400 ACA----GTCTGAC-ACAATT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTC-TGTGTGTGTGG----TGCTT-GTCTT-GCTCTGAC
21500 -T--GGGGAACTGCACCCTGTGGCTGGTCTAGTTCTCAGGACTGTGTGTTATTGCTGGCACAGTTTCTATGTTTGCATAAA-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 A-GGGTGTTGA--TGTGA-AAGGGTGGGTTTT-AGTC-TGATGGCATGTA-AGTT----------GAAC-TTCTGGGGTATTTAAAAGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCCCCTAATCTTATACT-----TGGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTTGCTCTTCTGCCTGTGAGT-T----GCAAGTC
21800 ATCTTGGAGCATCCACTACTGGAG---ATG-AGATT-A---GGATCTTATTCAAATCATCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TACAGAGATTGGA
21900 --GGGAGTCTCAAA-GGACTCGCCTCTAAACTGTGATGATTCTGATATTTAATGTAAAGGTTCCTCTGCAC--AAATAGATCTGCAGGT-AGCCTGAATG
22000 T-GAAAATACTCCATTCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TG-TGTG-TTATATTTA-CCAGTGTGAAA-AAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TCATCACCATGGCTTTTTAAGCT---TGGCATGGCC-T-AAAACTTTGGGACCAGTGTTGTCTC--TAGGTGTAACTCTG---TACCTT-----
22200 ------------TA-TATCTCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGGGAGGACAGTGGTGG----TCTCTCCGTTCTAGG
22300 GCATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACACAG----------------------------------------------------------
22400 -------------------ATTTTCTTTCTCATGCTGTTCTTGCTTACAGCTCAAGGAGCAGGTTTCAGATCACTAGACTTCCTTCAGTGCTGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGAGTTGAAACAATAA-----ACCCCTTAAGCAGATGTCTAGATTCAGAAGCCTGAGTACTA--------CTGCTGGATAATGAAACAGC
22600 ATCCTCTATGTGTATTAATAAATCCATGAGTAACAGGATTGTTTAT-AAGCAC-TTTTCTAA-A-CAAAATAAATCAAACTTCTAAC-----TTCC--AA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAGG-TCTTTCACTCTTGCCTTTTTCTAATATAACATGCT--CTATAAGGTGAGTAAC----------AGA-----------
22800 -------CGAAAGGGAAGAAAGACCA---TTTAATTCAGCTCCTTTCCTTCAGCTCATTCACTGTGATACTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGCATGAACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATACCTCAAATGTACACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGCCAAATAGCAGGAGTAACTTATTCCACTTTCAGCTACTT
23000 ATAAAAATATGCATATTTTCTGTGAGCTGTAGGAAAGGAATATCACAGTTTAAATTATTCTGTGTTGGCTTTAGGAACAC-AAACAGTTGTTGTTGACAA
23100 CGAGTTGATCTGTCTCATAATTCTGTTATGATGACAAAATAAAACTATACTTTATTCTCAATTTT-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAGAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCGGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCATTCCCTTGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACTGCTTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCA-TCTACATGTTAAATTATAATAGGTTGTTCATGTTTCTGTCACTA---A----GTAGATAGT
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAATGTTCATCTGT-TTAAAACTTAGTGGTAAAAATC-GTCTTTGGTCAAAC---ATTTGATATGAAGAATTTCAGCCAC
24000 GGATTAACTTCC---ACTACAATAAAAAATAATATGTAAATTCTGATGTAATGTTTTGCAACTAAT-TAAAAAAAAGTATATCAGTTTTGAATAAATATT
24100 AACACTCATTACCAAAACAACCATTGTCTTTCACTAATAAATGTTGTGGACATATTATTCATAAAAGTATACAGTTATTTCAATATTAAGAAAAAC-TGA
24200 AATCCCTTACTTAAGTGTG-AAAA--TTGGCATTTGTGCAGGCAAAGTAGCTTCCCATTTTATTTTT-ATTACATTTATTATATCTTAATAAACTTTCTG
24300 ATTTGATAATTA----A-CCCAACCCCCC--AAATTAACGCAAAGCCATAGAT-AAAAAGTCAATAATGTG---TATAAA------------------AA
24400 TAT-AACCAAGCTCA--TT-TTTTTAATCTGTTGTTT-------------------GGTTCACTGC-TT----AGGTTAGCAATC-TTTT---TTTTCAG
24500 AAACAGTGATTTCTTTTATTGAC-------CATATA--TTTGATCATTCATAATATGTACAG-ATCCTTT-AAAAAA-ATTACCAATGTCTTGAACTCCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGACAGTAAGGATGGTCTTAC-------TATATTATTATTA-A-TTTT-TCTTCTCAGTAGTAAAGAATAACAAATATATAGT-
24700 -TA--ACAATAATGTT------------------------------------------------GCTCTGCCTGTGGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGG
24800 AGGTT-GGATG-AAGTCTTTTCTAAATTTGGCAGTC-GAAACCTTTTAGAAGT-AAAGTCATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-ATGAGA------TGATGCATGAGCCAAACTCAGGC-TTTGCCACTGCCTCTCTTACAAGCAGGATCAGGCC-TCGCTGTGCGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTCTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CTACTAAAG
25200 TCAGTACCTGC-AATATATAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGTTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--ATTTTGTTTTACCTTGGCAAAGTAA
25300 TTCATTAGGTATTTGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTCAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAGTGT
25400 AATCTTCAGAGTTTGCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTTGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTGGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGGCTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAATATATTACCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TTTC-TTTT-------TCTTAGTCTGTTC-CTT-----TCCCCC----CCCACCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCT-AC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAAGAGT-TTGTT-GGAA
26300 ATTTCAAGGTAAG--TACACACCTGAAAATATCTGACAGAGCACCGTG-AAAATGTCTGTGGCACATTTAGGTGGAAGGAGCTTTG-TCCATTAATGCTG
26400 TAAA--CTGTTAAG-TTACTGTCATGAGCAGGGG--AAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GCAGG--------GAGAGAGAAAA---AGAGAGAGAG
26500 AG------ATCTCTTCCTAAGAGCTTGC-ATTGTCAGTATGG----------GCTGCAGGTACATGCTCCTGCATC-------------ACTTAACCAAA
26600 ATGTTCTCCATTTTTCAGTATCTTT-ACTGGCACTATTTCCTCATTTTGGTATTTA-TTTCACATGTACAGCTCTTTACTC--TAGAAACACTTTTCTAT
26700 TATTTGGCTCATTTATTGGGGTTTTAT-CCC--CACCTGTCTGTCCCTCCACATCTCAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--ATC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCACCTCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCATTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 CTAGCTCTTTCAAAATTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCT------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 ----------------------------------------------------CCACTCTCAACTCTATTGGAGGAGCTGGCACAGGAGGCTGGTGCCAGT
27400 TCCTGG---CTGCTCCTGTGTTTGACATGAGAGCATTTGGCTGCATTTCTGTGGTTAGGAATAAAACTGTAAGTGTGGCCCGGTGTCATTAAAATTATG-
27500 -TTTCCAGATAGTATAAGAGTGATG-AAAAGAGAAACTCAGGTATCAGTGTGCTTGGCAAA-ACAGGTCACACTG---GCAGTGCAT-TTGCTTGTGT--
27600 -TGCTGTTACTGTCTGTTCACCAAGAGCACTGGGAATGCTGTGAGTGAA--ACACTTGTCAGGGTTGTCAGGAAGCTCTCGCCT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTCTCCTGGAGT-TTTTTCTGTCTTCATGAGCCC-CGTG-GTTCCT--GGGAGTAGGTGCATGG
27800 TCA---CCAAGCTGTCTGTCTGCCCC-----CCGCCACATGGCACTGTGACCACCCAGCTGC-ATATGGCCCTGCT--GTCCATTCTTCACATGCTGAAC
27900 TGGAAGTGGAAGTTTTTCCTCCCAGCTCTGCTCTGATTCCAGC-TTTCCGTGGTCAGCATGTGCCTTTGC---CTCTCTCCAGCCTTTG-----GCTGCG
28000 GGCCCTGTTCTACGTTCAGCA-AAAGCCTGTAGAGCAGCAC---CAGTGCCAACAGGCTGCATCAGCTCCTGGGTGT--------------ACTC-TTTC
28100 CTTTTCCTTTGCTCCTCACTCCACCTT-CCTGACTCTTTACATTCCCCACACCTCCTCCAAATCCCTCCTCCTCTTCCTCCCCCCC-ACCCCTCCCTTAC
28200 CCAACAAAGTCTGAGGTTCTTCTCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTCGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTAGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACCGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGCCCTGGATGAGGAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCTGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCATGTGCAATGCT-GGCAGTGCGTTCTT-CT
28700 GGGTGA--CATCCTTCCCCACGCCCCTG-----------GGGCTCCCCCAGCCCGTGGGCACACGTCTGTGGGCTGCACAC----ACCTCC---CAGTGC
28800 CA-TCT--------CTGCCCA-CT---CCACCAGCACCAGCCCCTGCTCTCGAGC--------------TGCCGGTGGCTTTGGCATGTG----CTGCCT
28900 CGGAGCCAGAGC--------------------------------------AGCAGCTCCTGGAGAGCTGTGTGCCGTGGCT-------------------
29000 --------GTGGGCTGCCCTGCCCATCCCAAAA-CACA--GAGCGGCTCCCTGGCTCCGGAGCCACTCCAGG--CCAGCGCCTGCTCCC-----------
29100 --------------------CCTTTCTGCATGTTTGCTCTTTGTG----------------------TTCGCTGCTTATTT-AACCCATCAATCCTGCAC
29200 ATGATATGCTCGGGGGCTGTTAATTC--------CACCCCT----CCAGCCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACACTGGGAGTTGTGTTTTACGTCT
29300 GCTGGAAGCAGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCCCTCATTGGCCCAGCTCTGTAT-CCTG-------GAGCTGTGGCTGGAGACTGGCTGAGGTCTGTTCC
29400 CCCAGCTGAGCTCGGAATACAGATCAGCAGT-GCTGTAGTAACCCGTCCAGCCAGGTCTT------------------TTAGTTTCCCATGGGAAACTGG
29500 GACAGGAGTATGGAATGA-GCCCT--ATGAACTGGGATGCCAGTGGAAAACTGAAGCAGGCCAAGAGCAGACAGAAAG-CGACAGAAACCACGTGGAGAA
29600 -GCAGGTTATTGTAGCGTAGGCATGAAGGGG--GATGCTGCGAGTGGAAGGAAGCAAG------------AGGCTCGTGCAGTTT--TGGCTGTCTCTCA
29700 G-AGGCCAGTTTCTTGGTGCTAGAACTCATTAGCTGTGCTAAGAACAGCATTCAGACTGGTTATGTGGTATAGTTGGCTGCTTTTATCCCCAATTTCTAC
29800 CTACCTAGTGCATTTCCTTGT--------CTCACCTGACCAGGAATACAGACAGCTGTAGCAGAAGGGAGGAAACACAGAGATCATTCCATAGA--TAT-
29900 CCCTTTCAAACAAGAGCA----------------TTTTTAACCC--AAATTTCCC-TCTTCCCCT----TTGCCTGGCTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 G------CATGTTCCCATCT-TCCTCATTGCTCTTTGGCTC---------------------T-TTTTC-------CATTTG--TATTTTCTTCCTTCCT
30100 CCTCTT--CCCTCCTGTTCTCCACTCCCATGT-TTCCAGCCTCCTCA-AGTTTGCTTCTCAAGACCTTTGATTCAG--GTCA--TTGCAGCAGTGTAATT
30200 TTTGGGTGCTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCCACTAAAGGCAGCGGGCACT-GACATCACAGTCCCACTGCAGCCAAGAGAA----------------G
30300 ATAC-AGAGTACATTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGCATAGTC-ACTCAGCTC----CTTCTT----TCACA-TAAGCACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAACAACTAGCAAG--AGAAACA-------CTGTGT-A-CCCGTGACCTTCAGCCAGGGCAAGGAAGAGGGAGAGGACTGCTCTTA-CAGTCCA-----G
30500 ----TACAGGAAAGCCCTCTTTGCTCTCCCCATTGCTCCAGG--GTGTTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTGTAT-CAGCCCTGGCCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTTTAGTAGCCTGC-ACAACTGAGAGCCATTTAATCCTTCCTCCAGCTTTGCACACAGTAT---AGCCTCCCACATCC-ACCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCTCATTTCGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCGCTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AACCCCTAAAATATTTGAAGGTA-TTTTTAAGATAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACCGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGTATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-TTAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGGG----GTTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CACTGGATGTGTAAGCTCCCCTT-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACTGAAACACAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TCACTGTAT-AGG---TTTTTTCTCTTCAGTGTCTTCAT----AACAATTTATCCTAAAACTTTACTGCCTACATTACTGACACACATTCCACAACACAA
31800 AATGCTGCAGCA----TTT-GTTCTCAGGAAAAGAGA-TTT-GGGGC-AAAGC--AAAGAGGTCATCACTAGG--GCTGTGGAACCACCCAGCATTCAGG
31900 -AATCAGAACACCAAAGAAC-CCTCACAGAGAGGCAGTAGAAATACTTGGAAGAAAAGCCTTAGCCTCTGGA-TTTTC-ACCTCTTCC-----TTCTACT
32000 CATCTATGCATTTCAGAACTC-TCAATTGCCACAATCTCCAGGTGCAATAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ATGGCAGCTTCTCTGATGCT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTG-TTTCTGGAGGATCCTCTCAGGGGTAGATGTGAAGAAAA-------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά