ALAN SCHMIERER (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:089_-_WILD_TURKEY_(3-20-09)_canet_rd,_sloco,_ca_(3)_(8719904231).jpg), „089 - WILD TURKEY (3-20-09) canet rd, sloco, ca (3) (8719904231)“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
ALAN SCHMIERER, 089 - WILD TURKEY (3-20-09) canet rd, sloco, ca (3) (8719904231), CC0 1.0

Η άγρια γαλοπούλα είναι θαγενές πουλί της Ν. Αμερικής και πρόγονος της οικόσιτης γαλοπούλας.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAGAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAGAATGAAAGGGGAGCCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGAACGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAAGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCAGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGCCCCAA-------------------------GTTGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTTCACGCCGGAGCTGAGGAACGAGACAAGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAAGATACG-TCTCCCTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCCCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAGAGTAGTCGGGACGG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCTTCGCTACCTACG--GCTACCCCAACTCCCGGGACCACCC
00900 GCAGGCCCATAGGGAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAGGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCACCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAGACCCAACACA-------------------------TG
01600 CAAAATACCTTGCGCTTAGTATCCGCTCCAATCCGAAATAACATAAAAACCTCCTAATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACATACACGAGAA
01700 CATC-TCCAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACGACAGCCAAGACAATCGAAATTGAAAGTCCTAAAAAAGGAAAGGGAATTCGA-CATGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTTAACCAGCAACGAGCTTGAGCGAACGCCGAGGGCGGAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGAGAGGAGCAGAGAGCGA-GAAGGTGGAGAAG-AAGTAG-CAAAGTAAC
02100 TGAGAAGCGAGAAAGGCTACCGGGACGGAGAAAGTAGCTCGCAGGTACGGGCTCGTTGGTCCAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCACCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCCCGACTATGGAAGCTTCACCGTCAACCTGGGAGCCCGTATGGATTCGAGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCCCTTAAGTAGGGGGGGCCACGATCAGCACAGTGAGCTCCTGAGGGGCTTTCACCGCGATGAACCTTAGTAGGACGAAACCAGAAGGA
02400 GAGATAATAGGAAATGAAACCAAAAACCCATAAAAGTGGTCT--------TTGGTAACTCGAAGACACATC-GAGCTTAATGAAT-CGGCAT-CAACAGT
02500 ACCTGCCAGCGATCACTCCCACCCCTAACTAACCCCCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAACAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATACCATCATTATCAACAGGCATGATAT
02700 CTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAGACCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTGTGCTCATAGACTAATCCCTTGTAAGCATCTTAAATCATCTTTGAA----GG--TATATATG----ACTTGTTAAAC
02900 CATAGAATAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGGCTAACCTGAAACCAGAGGCAAGCGTTTAGGAAGCAGGACCAATCAACTTCATGTAGAACAGC---GTTTC
03000 CCTCTTGTTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---GACTT---GCTCTGCCTCCATTGAGCCCTGCTGTAGGAGG---AGTAACATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTATTTGAGAAATGGTTGACAGTTTTGGCATGTACACAGCTCCATGAAGCCTTGCACTC--TGTG---AAGCAGCTATAAATACCC-TT--C
03200 ----CTCCTCTGCTGGTCTTGC---T-TTTT-TCTTGTTGTTTAGAGTGGCAGTGGGATC-T-AACTCTTGTTGCTTTTA-----------TTTAT----
03300 T---------------------TTTTTA-AAATGAAATCAATACTT-CT-CA---AATTTTACTTGAAAGTTCT--AGAAGTTT----CTGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAAGCT--GGAGAGAAATGCA-CAGAAG-TTGAC-ATAAGTTGTAAACCAGGGGAAGATGCTTTTCATGAAAGGTGTTC-TGAAAGGT-GC
03500 CTA---TGTGCCAAGGAAGCTGGCTCCTTTGCACAGGGATAGAAGTCTTCT-------------------------------------------------
03600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03700 -----------------GCAGCTGCCTTGGTCCTCAAA-CACTT--------CTTAAAGAGCTCATAGATGGCAGGGTG-TTACCAAGGTTCTCTTAAAG
03800 TGCATCTCCCAACA-GCTGAACT-CTG------GCTGCGATTTTGG-----TATGC-----TTCAGATGGGAAAAGTTGCTGACGTGTGTAGCCTGCATC
03900 T--AAGGTTGTGAGCTTTC--------------TTCTTTTGTAACAAAT--GA-GGTACC---------------------------------------A
04000 TTGCTGTGG-TACAG----TCTTGTGCCAACATCTCACTTGCGTGC-TCTTATCCTATAGAAAAGACAA----ACTTTCTTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-TGTCTCCAATTACTCTTCCTACTGAGTAACCGAATGTTCAGCTAGGAGTTCCGTAACCTATTGCCCTACAGTAACCTGTGACACAAAGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--ATTCTCACAGAG----GGACGCATTAGATCTCTGCATGAGTCTATTAGAAGTGGTCAGGGGTGGCTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-G-TTCTG-GGGGAGAAGTTTTGCTTTTCAGTTCAGCAGAAGAACTTTTAGAACGATTAGG-GCTTTTTCAGTGCCTCAGCCTTGAAGATGT
04400 TAAAGG-CCCCATACCAGTCTTAAAACCGACAAGGAATACG------------------------------------------TATGTATGCATGTGCTT
04500 CTT-------------------ACTGCTGCCTCCTTTTGGAACTCCTCAAAGTCCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-CCTCCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCAAATATCATACACTCCAGAG-AAAAATAAGCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGAGTTATGTTCCTA---TTTTGTA
04700 AACTGAA-TGGCTTGCACATTATGGAGAATGGAAAAAAATCTAACAAAAGTCAAGCTCTCAAAAAGCTTTCCTAAAAACCATTGTGTGC--TTT-TCTCT
04800 TGTG---TTTTTGATGCGACTCTGCTTTAGAAT-ACCTGCTTTCACATCTGTCAGTACAGAC----AGTAGTG-TTTGTATTGCCTCCTGTGTGGTTCTT
04900 TTCAGCATGTTACCA--CC-TCCCAG-----CA------CAGTC-TGGTGGCAT-ATCTTGTACCTGATGTGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 CACTGGATTTGTCCAT-ATTTGAGCATCTGGCTCAGAACTGTCTTTGAA--------TTAGCCTTATTTTTTCTTCTCAGAAATTGGG-TG--GAGGAAT
05100 ATC-TTTAC----------------CCATCT-GTGAGAATT-CTT----CAGTGTTTTTTCAAGA--T-----TTCTCGTCAAGATGCAG-TTAAGGTTA
05200 AACCTGTGATGTAGCATGGACAGGTTTCATGACTGTCT-TTGTGGCAGCACTGGCAA-AGCCTGGTGGC-TTTGTGTGATCAAACCCCCAGCTTGTG-TT
05300 GGGGCTCT---GGG--GGTGTCAGTGTTCCATCAG-AGCAATGTGTCTGATTCCTCTGGCTCATTTTGC--------------TGTTGTTCTACAA-TGA
05400 TTTGTGGTCATC---------CTCTGAGATCTTAATCAAACTTAAATCA-TCCCAGTTCTTGACTTGATAATCCTTCTAATTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGT-GAAGACCCTGTGAATGACTGCGCTTCTATCTGGCAGTGCAGCAGTGTTGCTGAAGGTGACTAATAATATCACAGGTCAGATG--ACCTG-AT
05600 GGCTGCAAGTGCTGATGACAGCCCT-ATGATTAT-AAA----GATAGACAGCGC-TCAGGTTTCATCCTCTGTCTTCGTTGCTGAAGA----CAAAGCCG
05700 GTGCGTGACTGC-TGCTGCTTTTATTTATTCTGGC-AAAGCGTGCTTCCTGTTCTGAAGGAAAAGTTGCCACC-TTAGGA---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGATTCAACAAAC-TGTTGCCTAACA-T--TTATTTC-AAAG------TAGA-TGCAATTGTTCAGTTAGGTTATGTA--GTAGTTGATGCTACAGTGCA
05900 ---AGTGTCCTGGAGCTCCTTCCATGCTCACTATCACAGCGATGATG--TTA--TATCTT-AATAA----ATGGTTTAGC-ATGCCA--AGC-----TGT
06000 CAGACCTTGTGCAGTGTTA--GGCT-AGGTGAGAAAGGCCATGTTTTGCTCCAGTCAAGTAAGAGTTTTATCAGCTTGGCC-TCTG----AGATTCT-GC
06100 TAGCTGGTTTTGCCCATTGAG-GGC--GCA-GAACTGATGACACCAGCAAGAAGAGG---TG--TTAACAA--TGACTTCCTTAG-AGAACACAGTACTG
06200 GTGCAG----TAGTGAAC-CCCTTCCT--CCT-TTCACTTCTCATATTC---ACCTGCAAGAT-------------------GTAGCTGGAAGGA-TATC
06300 AGCGAAG-AG-TCAGTA--TCTGTGCAGG----GTCAA-TTC-AGGGCACGTAGGGAAGTT-TATCCA-TTCTCACCTTTC--TTAGGAC----ACTCTG
06400 ATGGCAA--GGTTGTAGGAGCTCCTTGAGCTGG--GGATGAGGTGAAGA-TGGTACAGGTGAGTT-AGATTGCTGAACTGTATAGGGAATGGTTAAATGA
06500 CTGCAT--AA---------ACCGTGAAGGCTTGTGCCCTTCTAATTCCCCAGTTCCTTATCT------GTTCATTTCTTA-C------TGCTT-------
06600 -----TAGCC-TTCCTCTGA--TCTGTTC--TGACTTCAGACCAGTATA--------GGCATTGTTTGTAATA-TAAAGTAGG-AAAGGTG---CGCTTC
06700 -------AGTAGCTCAGAAG---ATCTT--ATCCTTGGCTCTGCAGAG--AACGTACCTT--TCATTCACTTCAGGTGGAAATGGCTCTCCCCTTGTCCC
06800 TGTCCTGGTCCTG-GGTTCAGCCT--GTTCTTCTAACATGAG--CTAGGGCTCCTGTTTGCTTATC-TTTGAAAAACATTCTAATAAGAGATATTAGTGT
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAACATTTGCTAGGGCAGACTGTGCTGC-TTC-AAAGGATGGCTGTAATAGAGAGTGATGTTTTAAAGATAGGTCCTTCTTGT
07000 AT-A-T-AGAAATAGGCACCTCTTCAGGAAAGGGAAGCT--GT--TTGTTTTCCTTGCTTCATGTGTTCTGA----CTTAGATCTAAATCCTGCCTCGGA
07100 ---CTGCAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATGGTAGCTGTTGAAACATGCAGAATACCT--CTGTGGTCTGTGGCAT--TGTCTCAGTGA---TGATG
07200 AATGAGCAGAGG-AAAAAACCTGGACTG-AG----TGTCTGGTAGTCATTCTGAAAAGTTGACTCG-TGTG----TT-CCCC-GTAGACATTATTTACTT
07300 TGATAGGTAGCAGGGGACTTCCTGTAAGGCAGTTGAATAACAAGTT-CACCATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTTTCACCTGTTT--TG
07400 TAC--------TT---GTCTGCA------TGCTGTAGG----TACCTTCTGACCTAA----TGTTAGAAGGAGC-CCTTTATGACAGTGCTG--GTTCTA
07500 AGTGCT-GGAG-TCAC-TGGTT-----------TTGAGGGAAGTA-TATTTTAAGCCT-------------T-AAATGGG-GCT--AAGAA-TAGTTAGG
07600 A--AACTGCAATTCTGCT-----TGTCAATGTTTTTG---ACCAGGTC-GTTTGTTATTTCCGTTAGTTTGCTCAGGTGTGGAAGTTCAGGGTGCACCTA
07700 TGTTGCTCTTGCT-----GG----------GTTTTGAAGTATACTTCTGC-AG--CAGGTTTGCTGCTTT-TC--------TCC--TCTTGCCTGTCCTG
07800 GGCTTTGGGCCCAACTTACGTGATCACCTTCAGATGAAACTAAGGTG-TA-AGCTGTAGTCTTGTTTTGGCTCA-GTGTTA-------------------
07900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08400 -----------------------------------------------------------------------------------CTGAGTGGCT-ACTGA-
08500 TCTT-GTCTTTGTATGTGCTCAGTTCTAGATA-AAATGTG---TTCCTTTTTTATTTGTCCTTAAAATGGTGCAAGGTTCCCCCTTTAAGGGATTT----
08600 -AAGC-TTGGTTCTACACT-GCTA-TTACAAGACAGGGCAGGCATCTAATGCTTTTGC-TTCTCT--AGTCTGTGAGTGTTT-GGCCCAACTTTTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAT-GCATTTCTT--TTTAATTACAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTATTTTCATGCTGTTGCATCCAAGCTTATGACAGTGTGCA-
08800 GTCTTTCGTTATTGG-TGACTTGGTGTGTTATTCTATTGCATCAGTACAATCCAGGCATTCCCAGCATAACATT-CTT-----------CCCTCACCTTG
08900 GTGCTGAACAT---TGCAGTCTGTGTTGGTCTTTGCTTGCAAATTTAAAACACTTCT-TTCTGTACAGGG-TATTTTAGAA--AGTCAG-CCACTGATGC
09000 T--GTT-----TAATTCTTTGTCC-TTTT------------------------------------------------------------GTCTCAAA-CG
09100 AG--TTAAGTCTTTAAATCTGAAGCGTAGGCTTGTAGCACTCCTGGGTGCAAGCTACTT-G-AAAATG-GAGAGGGAGTTGCTGCAAAATATAGTTG-AT
09200 AAAAATAGATATGTAATTCACAAGGGATGTGTAATGTGTAGTAGGTAGAGCTT-CAATATTCCTTTAAATAGGAGCAG-CCTCTACTCGGAAATGTGATG
09300 TC-AGCAGTTGGCAGTTTGAAGAACTTGCAGTGGTTCTGGAGTC-TGACTT-TTACGACATATTTGGGTCTGGGCTTATTCTCTAGATGTTTAAAAAAAA
09400 AAAAATCA--------------------------------------------------------------------------------------------
09500 ---------------TCTCTG-AAAGGGATGGAAGCTGCCCATGGCTTCTAGAGAT-GTGAGCTTAGG--------------------------------
09600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09800 ------------------------------------TTGTAAAAGCAGAGAGAAGAAAGTA----------------CTGTTCTTAGGCT----------
09900 --------GTGCCTCTTGGTAAAACCCATTTCACAGCCTATCTAACTGCACTTAACACTATGAAATCGTCTCCTTGCAGGAGCAA---GCTTTCAAGTCT
10000 T-TCTGCTAGT------GACAGAAA--------TACTGATTTCATACATACA-AAGAGAAGAGGGTAACAAACTGTAACGTAAAACTG--TGTTTATAGT
10100 GAAGG-TGGGGGAAC-TTCT-GAGGTATTCTCAGTCAACGTGTGCACGTTCTTAAAATGCACTGCAGAAGTACAGGATAAATGAC------ACTTCTT-T
10200 C--TGACATGA-TTCTAAATGTCAGAAGACAAAGC-AGTGTTTCTCACATTAAACTGAAAAT-CTACTG---TGTGA-TAATACATTTTAGATTGACCCA
10300 TCTTGTGCCCTT-----GTCTTGCAGGC----AGT-G-TTTTGAACAAGGGCT---TGTA-TTGGTATTAAAGACTACA-TTAATGA----TTATT-ATC
10400 AGTAGCGATTAGTCTTATTTTGGGGAAT-AATTGCCTTAGAGGTATAACTGCAATCGACTTTCATAAACTGAAGTCAGGCTAGGGACCTGTGCTTGGCCC
10500 TGCTTGCT--GGGCACTGCTGGTAGT--GTGGGGCAGTGTGT--CTGAGTATCAGATGGAACTG-AAG-AG---CTGTCCCGTAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACT-CCTGAGCAAATTACTCGCTGATGCAGC-TTTTTAAGCTGTCATGCTGGTGCAAGGTCGTATGTGTCTTGTTACCTTGCAGGAAA----
10700 --TTATATAAAGT-CCACATCATTTGGATTACAGTATATTGCATACAGCTGTCAG-CAGGA-----GCCTCTAAAATTCACTGTTCTTCCCAG-GAACAG
10800 AATGAGTCGCTAACAGGAGGAGGC-T--TAC-ACAATTGGTTTGCAAATGGTGCATTTTGCAACCCCAC---TTA--CTACTTAGCAATTC-TTAATTGG
10900 CTGCGAATGAGTCCTTTTTG-TTGGGTTTT-TTTTAAGACTTTTTAGAGGTGAATGTAGGAAGTGGGGTTGAGATTTTGTG-----TGTGCAGCATAAAC
11000 CTGAG-------------------------------------TGTAGAGTCTGTTCGGATGTTACGTTTACTTGTCAGGCTTTGATAAGTGAGATGGAAA
11100 AGGTT--GAGGGAAT-GTGA-GCAGGGAGACA--CAGTTTTATGAC-------TAAATAAATCAGTGTTGGGTTC-AACATCACGTGGCTCTTCT-AGGT
11200 GCTGCT---AAAG--CTCT------------------GGTG-TTTGCAAGGAAAAGCAGAGTGATTAATGCCC-CCTTCAAGA----TAAA--GCTTTTA
11300 AGAAGCCTGAAGAA-GCT----GGTGATCGTGGAAGGCTGG--GATATTACT----TCTGAGAACAGGGCAAATGCAGC--AAATTGTCTG---------
11400 --GG-------------------------GA-AGAGAGCAG-----ACCTCT---CTTAGTGTCCT-----GGGAGTGAGGACATCAGCTGGCTTGGGCA
11500 TAAGAATAT-------------------------------------------------------------------------------------------
11600 ---------------------------------------------------------------TTAT-----------------TTCCCTTGGAGTTCAA
11700 ACAATT-CATTTTAGTTCAAGTACTAACGTGTTTTGTGCATGGTATTCAGTA-----TTGAGTTAAATGCATGAGATAGAAAATACAGCTGAATGGCTTG
11800 GGCAATAAATGGGATTAAATGAAATAAGTAAAT-AATA-AAAAGTTAACT-GGTTTTAATTATCCTTGCCAAA--TAAATACTTCTAACGC-TT--AGAA
11900 GAG---CAAACACTGTAGTGGTGTCCTTTAGCTCAAGACACAGATTTAGTTGAAAATTGCACTGTTTCCTGTGTTAACACCTGGTTCTGTAGTGCTACAA
12000 TTAACAGTTGCTTTCAAAGTAATAATTCTCTGCCTTGTATGGAAGGAGCCAAGTGCTGTTTTCAGCTTCCCCTCATTTCCTGCTGCCTGTCCCAGGC---
12100 ---TCCTGCAGCCA-TTTAGGGG-CCAGCGGTGAGAGCAGTAAAATCGGTCTTTAGGG----CATAGTAAG-AATGAGGCAAA--AACCT---GTGCATC
12200 TTT--TGGCAAGATGAACAAATTACAATTCTGATGTTGAGTTTGACCT--AAAAATCTCACTA-TAGCAAGGCCTGTGCTGAAATAACACATT-GCAATG
12300 GCAATAGCTCTGAAGA-------------TGAAAGTGCTGCAATCTGTTGGCTTGAGGCAGCAGCACTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACAT
12400 G-----T----CGTTCTGTCTG-----------------CTCATGCAGTACAATGTAAACACAGTACCTGC----CCTGCTTCTGTCAGCTGGGCAC---
12500 TTCTGCAGTGGCTCAATCTGGTTTAATTT-TCCT-GATAT---CTTTAGTAGTAGTTCATAACTCCATATATTACAAGTGAATGTAAGAGTTGTGGAGCA
12600 CAGCTAGA----CCTGCAGTGATGCGCCGTCT-CTGCCGGTGG-CCCCGC-TGCTGGTTC-----TGC-TCACC-ATCCC-TAACTGCCCGATTGGTGTC
12700 CTTGCAGGTAAGTTTAACTTGCT--TGGGTCTTGGTCCTCAATTA--ACAACTTGCAATT-GTTCTGGGGAGAGGGAATGTGAGCAGACAGCTTTTATCA
12800 AGGAAGCAGAGATGCCTCT-CG--TCCTCTGGTCTGGGTGTGAC--ATACAGCATTTGTTTCCT----GATGTAGGACTG---C-CACATGTTAATACTG
12900 GTA------TATAGAGTACAAAACTTCCCAA-AAGAAAG-TCTGCGTTG---ATCT-CT-----------------------GTAACAGAACT---GAAT
13000 AAATAAGTGCATATT----GCTAGCTTCCTCATAGCAGTTATTATGGGGTCTGTAGTCTTTTCCTGAACAGGT--------------CAAAGGAAA-GAT
13100 GGGGTCAACAGCAAC-AAAGTCAGCCACCTTA--ATGCTCTAGTGGCCTAGTGGT-GGCTACTT--TG-T-ATTATGTAGCATT-T-GGAGTTCCCAGCA
13200 GATCCAGT--GCTCAGGTAAAACATCAAAATCTGGCTAGTTGTCAGAGCAGACTTCGTGGATCAGG--TG-TGCCCATCTGTAACAC--CGACCTGTTTC
13300 CAGTAAATGCTT-GTGTG-CA-----AGAACACCGTAATGACCAATGGCAAGT-AACTATCTCTTTGTCA----TGACAAACATAGCAGCCAAATTTGCT
13400 GATC---------------------------TTTTTTTA---------------------------AAAGGGTTTTTAACTTGG-TTTTAGAGCTTAAAT
13500 GAATAGGGCAATTAATGACCTGTCTTACATCTGCAAATGA----ATGTAGT--TT---C---TT-TTTTTTTTAATCAGAATGCATAGAGATTGATCTGT
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTCTTGCTGAATGGAATGA-GAGCAAAAA-TACCCACGTCTGCTAGCACAAGTG-------------TTG-TTACAAA
13700 TTCCTTCC----AGTTTATAAATAACACTTTTG----------GCTTTATAA----------AGACACACGTGCCCTCTACTT-CATCAGTAAGCAGTGG
13800 GACAAGGAGGATTGCTTTTTGGTTATCACATCTG--TGTTTCTGAATCGAGTCA--TAACCTTGGTGGGTTGCAGCAC------GTCTTCAATGAAAAGG
13900 GTTCCCTACA--TCTCTGGATGAAGTGTCAGTTGCTGGGCACACTG-TTCTATAAAGCTGTAC-TTTAACCTACAGCCTGGAGGTC-ATGT----CATAC
14000 ATCCG---TTTTCTTTTGCTG--------------------TTGTCTGTCATTTG-----TTTTGTTGATTTTTTTAAAGAGCTTTCA-GTATC-TTATT
14100 TTTTTTCCCCTG-TATTAGTATATTTGA-GG---TAACTTT--A-TTTCTTCCAATTACTC-----AAAA-TAAGTTGACTGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTGAACAGGT--TTTGTGAGTGAGTTATTTCAAGGGT---CTTT-TGAGAG-------TACATTCATAGAATCCGTTCCAAAGTATAAACTCCATAAT
14300 -----------TTCTCTAATGACTTCTTGTAAAGCTTCTACC-AATGCCTTGTATTCCTGTATGTCGTGGTCCACAATACCTGTGTATCAAGACAGTATT
14400 CTGACTAAAAGTCTGTGGCGTTCTGGGTACTGCATAACCCCCTAAACATGGAGGCAATCCTGGAA-GGTATGTG-----CTCTTCCTCT---GGGA-AGG
14500 ATGATAAAGCTGCTGTAGATGAGCATCTCACTTT-TGGGTGTTGTCTGTCTCACAGCT-GTGAAACTATGTGG------------------------TAC
14600 TCCCTGTCAGTCTCAACTTAGCTG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------GGGCAAGCCACAAACAGCTATTTTGTTCTGTTTTTG-AAAAA-------ATGTCATT
14800 TAAAAAGCAACT-TCCAGTCCA-----GTGACTCTGGCCTGTGTG-TTGCCTTCACACCAGAT-GAGACAGCTGTGAGGTCA-GGGCAGCAGATCCCCCA
14900 TCTAGCTGGG-GC-TGA-CA-----GAGGTGGCTGCCTCTGAGCAGCTCTCTGTTG-CTCGGAGGCTGATGGGGCAATGCTCTGGAGGGGAGT--GGGGG
15000 TGAAATCGTGGCTCCTAA----GGAGA----TGGAGTGTCGGTTCTCACCCTTGGGCTCCTG-----TTCTC-TTTACAACA--GAGGT-ATGATTGACA
15100 GCTT-CAAC-TTTATTGCC-ATCTGCCTCCA-TAAAAGCTGAGGCCTTTCAG-TGATAGTCTCCCTCTGCAGCT-----------------ATGGTGAT-
15200 GGAGGGGCTGATACACAAACAGTT----GTGA-GCTGATGCA----------AAACCAAACAAAGCAGTAACAGA-AGCACAACAAA-------------
15300 ------------------------TCAGAGGTAGACAGTCTGAGAGCTCCAGTC-TGAGGCT---CTTACAGGCATCGCCTGTCTTGTTGTGGTGGCTT-
15400 -----TTTTTTTTGGTGGTGTATTGTTTTTGGTTACATTAAATTACAGGTATTACTGA--CATCTACAGTGTTCTCAT----CACAGACTC-GAATAGTG
15500 CCAGAGCAATT-----------------------------------------------------------------------------------------
15600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16400 --------------------------------------------------------------------------------------------------GG
16500 GCCAGTCTTGCTGTAGTGAGGTGGTGCTC-TTTTGTGGTGGCTCAGCGTGTCAAGTT---GATTAAAGTCAAGAAA------------------------
16600 --------ATCAGTAGTTCATTTTGCTGTTGGAGAAGAGACCAGAAGTCTGTTTTTGAGAGGATTT-CAGCTGTAT----GGAGTTTCTTG----TCAGC
16700 GAA--------CTAGCTTCTTTGTGATGCTGCCACATAGAACTGCTCATGGCTGCCAGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTTTGAATGCATTAATCA
16800 GCAACTAGTGTGGATTTGCTGAAGG-------GATATGTC-CATTTAAAAAAAAAAAACCAACTTGGAGAGGC-AAATGTTCTTTCATGAGCAGTAA---
16900 --GTTAGACAGCAAAGATTACGTGCCTTGGACTAAAC----------CAGAGTGGG--TGTTGCAAAAGACTGATGTCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GCACTGCAGTTAATTG--------------------TTTTCTATGCAGCTATTGTATTTAAAA--GTACA--TAC------AACTGAAATATTTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTCG-TGACAA---GAGCCTTCTTTTTCTTTCAGT-CATTGCCTAATCTCTACTTGAAATAGTAACTGTTTACCGTTCCTCTTGG----
17200 -A-------AAGCACCT---TTTTGTCAGTGATTA----TT----TTTAAGTTT--AAACAATTATTTGCTTTGCACAGTACTAATT---ATTGCATGAT
17300 CCAAATGCCAAA-G-GACGTGTTCCAAGGGAAATATTATAGGTCTGTGCTGAGCCGACTTGAGC-AACTAGT---CTAGT---GGCTGT--AGAAAAGGA
17400 ----TATTATATGACTG-TAATGCG-----TGGCCGAACAAAATGGCTGCGTGTGCCAGCCAGTCTGGTAGAGCAGTCG-----TGGAGCTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCGTTTCATTGT--CCGTGGTAAAAGAAG--------------GCAGTTGGCAGGGCACAG--TCTTCCTCTTGGATTCCTGC
17600 CC-ACTTATCTTTT-TGGTAGATCTGACAGCATAGAGTCTTGATTTATTTTGGTTTTT-TTTATTGTGCTGAGAGAATGTGGTACTACTAGGACT-GCCA
17700 GATAGA-CAGCAGAGCTGGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGGTC--AGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATACGGCTTTGTTTTGTTTTCC
17800 -----AG-TAGGGGGAGGAC-AGTT-CT----GGTGCACAGAGCTGGTGTGTT-TTCAGAATATATAGGGAGGATTCTC-CTTT--ATAGAAAGGGAGA-
17900 ------------------CCTGCTTCTAATGAGCTTCCCAAAGATTTCATAAG-AAAAAAAGTCTTTGCTGCTTCAGTGTAAGAAGGAAAA---------
18000 -------------------------------AAAGATGCACTGACTAAA----TGTAATTGGTAAACAGCAATGTGTTTCTTTTTTTTCCCTGAAGTAAT
18100 TTATGA----AGAATTGTTAGTA--TGAATTTGGTGTTGTGATGAGAATAAGAAATCCTTTTA-AGTTTGTCTTTTGGGGGAGG-----AAGGAGCAGAG
18200 GGATGA-TATTTGAGAAATC------TATGAAGACTT-GATCTAA-CTAAAGCTTTAACAGGCAAAAATTTAGCTTTTTATGGTGTGGGAA-GTCCA--A
18300 ACTGGTAATGTTAGTGCTCTTCCTGAAAGAGCTGCAGAAACAGAACTAAA--CTGATAGGAGAGTTGG----CA--TCTCCCT-TCTTAT--------CT
18400 GAAAGAGTCTAGAGTTCACAGGACAGTCGTGTG-AATTAACTTCCAATG-----GAC--ACATCTAAAAGAAGAGG-TGAAAT-CCAGCCAACTTTGCTG
18500 --GCT-------GTCTCTCC--TTCCTGTCTTTGCATTG-CCTTGATAGTAAC-TGAGATTATTTGT----------TCTCAGTGCAAGGG----TCCTC
18600 --GCACT----GGTACTATGTATTAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-GAAGCATTTGAGTAACCAGGTGTGTGGGTGCTAAGGA-CAAAATCTTGCTTGAGA
18700 GG-AACGTGCTATCTATCACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTTTTACAG-TAAAA----ACT----TTTAAGAACTTAAAAAACTTTCTGGA
18800 G--TTTGAAATG-TTTAATTGAAAGCTACAGCAAGAGTGTAG-TATGAATA-GAAAACCTTTCAAAATAAATAA-GTGTC-TAAGACAGATC--ATACTG
18900 ATCAGGTAAAAGAATGTTCCATCTATAG----------------------------------GCTG--TAGGCCCGATTAAGGAGTGCTTGGC-TATTCC
19000 TT-GTCACCCATCAGAAAGC-AGGTAGTGGAA---CTGTGATTTTA--TGAGG-TTGACTTACTTGAA--------GATCCTT--GATCCCCGTTGAGTT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTGCTAATACATCTTGCT-----------TTGTTGCTTTAGGAGAT-GAT-GCAACACTGTCATGTTGCCATATAGTCAGATGGAT
19200 ATGGTCTTTCCATATCCAAACCCACTAAGT----GTT----------TTTTAA-TAA--AATCACAG-ATAG----AGCCTC-TGCTGCTCCAATCAACA
19300 GCAGCTCATCTCCACCTTGTGTGTAGAAGATGATGGTGACAAGGGT-TA------GA---GGACAGTTTGAGATAAGGCAGG-TTT------------TG
19400 TGTACAAAAATTAGA-ATAAGCGTTGTG-TTTTTAGAGCACAGAAA--TGTTTTCTTGTGATTTCACTGCCTTTGATCTGATTAGAAGTCAGTGAAGAAG
19500 CTCTTTCTTGGGTTCAGAT----AGGCAGCTGATG-TTACAGGCTAGGTGGC-TACGTAGCAATGTGAG-TTTTGGAATTCTTTTGTTTTTGCTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACTAGCCCTGGAGTTTATAGAGCTGTCTGTTT--TTTCTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTTCCTCTTC
19700 CACACAAAGG-----------GAAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCGCTGTGTACTGACTGAGGCT
19800 GTGCACAGGGCCATGAGCTGATTTGTTATACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTTGGGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGCACG-TATTTATTTCTGTCT-GACTG---GAATATCTAGACATATTGCAGGAGTATATTC-TCTGCAATTTGAG---GTTGATGT--GTA
20000 TATATACAATTGTTT---TCCTAACTGTACCTGTCATT---AAAGTTA--------TTTCTGTGGTAATTAATCTTGA-CATCATTAAGGAT---GTCCT
20100 CC---------TTC-CCTTAGAGAACACATATCTTT--GTACTT-ATGGACCAGAAAATGCTGCCTTTGTTTCTGCTGTAAC-TGTCTCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ATTTTTGATTGTTGCAGGTAAGTACTTGTGCCTGT-GAGACTTCTGCAG--------------------------CATAAA--------AACT
20300 TCACTG----TCAGGGTTGTTGGGAA---ACTGCTGTACTGGATTAAGGCACGGTTGTGAA-TTTT-GAATGGTTGCAGACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 ACCCCATCAGGCAAAGAAGATGCAGTGT-AACAAGAAAA-GAGCTAGC-AGA---GGGGAAAC-TAAACTT------TT-GCCTGTTGTGTGCTT---TG
20500 CTGGAAT-AGTC--TTTATC-TCAGT-GTCGATTTGAG-C-TTCGACTGGCTCAT-GATGA--ATAAAGAT--ACCTGTGTTGCTG-TAGGGGC-TGT-A
20600 TT-----------CTCTGAATATCCCGTATTCTCTTTT--CTGATCAGGTAGTGTCTAGAATTTTCTTTGG-AAACGG-TTTAC--TTTCTGGGCTTGAA
20700 G---------AGACATGGAGATATCTGCAGATGGGACTGTGTGAACTCCA--GGCTCTATCA---ATTATTGTCAGCCTAAGAGAATGAA-----ATGTG
20800 TGCTCC-CTCTGATAGGACATAGTACCTTTT-ATAGTAA---GTATGTTCTGGAGGCAAACCTC--ATCTGAG--GCA------------GTCAGGAGCT
20900 GAGGATTTCT----TGCTTGT-----TCTG------TTTTTGTGGGCAAGG-GGGCAA-C------CG-TTAGTGTTTAA-GAGCAGGGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGAAAGGCTTCTCTT----TTTCAGAGTGCTCAGTGCAC---GTTAA-CTGT----GTAGAATTA-GTACGTAAATGTGGTCTGGCCCCTTAAAAGC
21100 ATGATCCTGGA-ATT---TGGCTCAGGCA-CTGCATTCTCA-CAGTG---AGATCTCTGTCACTTT-GGGCGCAGAT-------AGAAGTGGAGAAATGG
21200 TTATGGGCTGATTGTATTGTT-CAGTATGCCTGGG-TTAAAGCAAAGCTCTCCATGTGGTA--CTTTG-AGTACTTGAAACCAGGCAGCT---TTGTCCT
21300 GGAACAGCT--ATGTCTCTTACTAACTACTGCATGGTGACAAAATGCTT----------CAGAGACTCTGTGGCACTGCTCAGTTTGTTGTGCTTCTCAT
21400 GCAGAGTGTCTGAC-TGACTT----C----TTGGGGGTTGGTTTCTAG-GTGAGAGCCTCCATTCCATGCCTGTCAT---TGCTT-GGTCTTCACTGT-C
21500 -TGGGTTGTACAGTATTTTGTAGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCAGCATTTTACTCCTGGCACAGATTCTACATTTGCATAAA-TTTACAT-AGGTGGG--G
21600 AAGGGTATTGAT-TATGA-GAGGGTGGGATTTTGCTA-TATGGTCACCTA-ACTTAACTTG----GAACTTTTTATGGTATTTAA-AGAGACAAATTGTA
21700 ACTTGTGAAC---TGGCTGCTTTTAATCTCATACTTGCTCCGAAGGTTTGTTGCA-TTGGCATGAGCTCATTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCAAGTG
21800 AACTGGATGCATCTGCTGCT--------TGAGAATT-A---GGGTCCTATTCAGATTGGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGAC-------TGGAAATTGGA
21900 --GGGAGCGTCAAA-GGACTCGCCTCTAAATTATTATGATTCTGAAAACTAAAGTATGTGTTCCTCTTAAT--GGATTGCTCTGCAGCT-AGCCTGCATG
22000 TGAAAAATATCCTAATTTTGCTTCACTTT-GA------TCTTTAAGGCA--AG--CA-TTTG-TTATACTTA-CCAGTGGGAAATAAAAA----TTACTT
22100 GTAG--TTGCAGCCATGGCTTTTTAACCTAAGCAGCATGGCT-TAAACAT-TTGGGACCACTGCTGTCCC--TAAGAGTAACTCCA---TACCTACAGAA
22200 CAAGTACCTT--CG-TGTCTCCTCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAGGCCTGGGATGAGGACAGGGGAGA----GGTCTCCCTCCTAGG
22300 ACATTC-CGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCATGCAG-------------------------------------------------------CTA
22400 TTGGGCAGTGAGAAGAAATATTCCTGTTCTCATGCTGTGCATGCTTATAGATCAAGGAGTAGGTTTCAGGTCATTGGAATTCCAACAGTG-AGGCCATTG
22500 CCTCTGTTTATGGCTTGAAACAATAA-----GATCCTTAAGCAGATGCCTAGTTTCAGAAGACTGAATATT-------------------CTAAAATATT
22600 ATCTTCAGTGTGTATTAACAAATCTAGGCATAACAGGATTGTTTAT-GATCAC-TTTTCCAA-T-TAAAATAAAAGGAATTC----------AGGAAATG
22700 TTTT---G-TGGAAAA-TGCACATTTTACATTTTTACT-TTTTCTTACGTAACATACT--CTGTAAGATGAATAAT-----------AA-----------
22800 -----TAATAAAATAAATAAATAAAAGGTTTTCATTCAGTTTCTTTTCCTC------TTCTCTGTGATATTTTGTTGCTGTCCTTTGC----TGCACTTT
22900 GATACCTTCAGAACACCACAAATGTACACAAAGAGATGCCAAAGCAG-ATGCTATTACTGATGGAAGAGCAGAGGTAGCATATTCCACATTCAGCTAATT
23000 ATAATAACATTCTTATTTTCTGCATGAAACGGG-AGGAGATGTCACAATCTAAATTATTCTGTGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACGA
23100 GTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACTGCGACAAACTAAAACTGTATTTTATTCTCCATTCC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAGAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGAAATGCTGTTCAAATTGAGGG
23300 ACTGTAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAATACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGAGAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGTTGCTCTACAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGACAAACCCTTGAGGT
23800 GGCTAAGTCTGTATTTGCCACATATATACGGAGGTTCATTCCACATGTTAAATTACAAGAAGTTGTTCATGTTTCTGTCAGTA---A----ATAGGTAAC
23900 AAAACTTCCATCATAAACTTCAATTTTTGGCTGC-TTAATACATCTCAATAGAAACT-GACTTTGGTCAAAT---ATTTGGCATGGAGTGTTTCAGTTGT
24000 GGAATAATTGTTCTATTAAAAATAAAATATATCTTAGTAATTCATCCCTAATACTTTGGAACTATA-GAAAAGAAAGGTTATTGGTTTTGCATACATGCT
24100 AAGAGTCATCATTAAAAAAAACATTATCCTTTACTAATGACTGTTATGAAGAC---------------ATACAGGTATTTTAATATTTAAAAGAAT-CAG
24200 AAATCCCAACTTAAATTTG-AAAA--TTAATGTTTATGCATATATAACATCTTTTCATT---TTTTT-ATCATATTTAGTATCTCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTAATAATTA----ACCACCACCACCC--AAATAATTTAAAAAACAAAAAG-AAAATGT---------------------------------------
24400 --------------------TTTTAAGTCTGTTGTTT-------------------GGTTCATATC-TT----AGTTAT--------------TACCAAG
24500 AAAGAGTGGTGTCTTTTATTGAA-------CATATG--TCTGATCTCTCATGACATGTACAA-ATCTATA-AAAAT--ATCACTAACAAATTGAATACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTATCAGATATGAGATCGTTGC-------TATGTACTT-----T-TTGT-TGTTCTTCATAGTAAAAAA----------------
24700 -----------------------------------------------------------------------ATGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTAT
24800 GGGCT-GGGTG-AAGGCTGGTCTCAATTTGGCAGTCAGGAGACTTTCAGCAGC-AATGCTATTAAGTAAAATTCACCTT-AAAGGACACTGCAAACCAAG
24900 GGTACAG-GTGAGGCACACATGATGCATAAGCCAAGCTTCAGC-TTTGCTACTGCTTTTGGAACAAGCAGGATCAGGCC-TCCCTATGTGCTTTTGTTCA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACCAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTCTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----TGACTAAAC
25200 TCGGTACTTGC-ACTATATGGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGACATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTTGGCGAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCACACATTACATCCTCACTTCAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAGTGT
25400 AATCTTTGGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCAGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGCGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGTAAGTAATAAACTCGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG---AAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGAGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGTTCTGAAAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 T----TTTT-------TTTTACACAAATC-TTT-----TTT-------TT--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCATTTGTTTTGT
26200 TAC-TTCCCCAGCGCCAGCGAAAGG-AACCAGCAGCCAGGA-TCCTAAC-AGCATT----AGTC-AAAAATTA--TGAGG-AAAACAGT-TTGTC-AGAA
26300 ATTTAGAGGCAAG--TACGCACCTGAAAACGTCTGACAGAGCGCTACA-AAAGAGTCTGTTCCGTGTTTGGATGGAAGGAGAGTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTGCAGTCATTAGTGAGAG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GGGGAG---------------------GGAGAGAGAG
26500 AC------AAA-CACCCTAAGATCCCATAGGGAGCAGCAGAG----------GCTGTGTGCGCATGCTGCTCTACCAGTT---------ACTTAACCAAA
26600 ATGTTCTCTACCTTTCATTATCTTT-GTTGGCACTATTTCCCCATTTCGATATTTA-TTTTACACATGCAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTCTTCTAT
26700 CATTTGGTGCATTCACTGGGGCTTTAT-CCC--CGTCTGGCAGTCCCTCCTCACCTGAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTGCAGTCTAAT--GCT
26800 TGCCCATTAGTGCACTT-AGAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TGTGCGCTGCTGCACACG-AATGTTCCTATTCCAGC
26900 AGGTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAA---ATCTGTCAGGGAAA--------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 ------------------------------------------TTCTCTCCCTTACAGGACTGAATACAGAAAGCTGGTGCCAGAATTGTTCAAAACTT--
27400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27700 ------------------------------------TATCCTTAGGTACTGCAGTAGCAGTGAAAGGAGA------------------------------
27800 --------------------------------------------------------------------------------------------------AA
27900 TCTTGGTCCTGTTGTGTTTGACCAAATATACCACGATGACAGC-GTGTTTTGTTATGCATGTGTTATTGCCCACTAACTGAAAACCCTGAAAATGCTAAC
28000 CTCAGCTGGATGCAGCCAGCG-AAAGCTTGCGGAGCATTGC---CAGTGCCAACTTGCTGCAGCAGGGTCTCAGCAGAGCTCTTCCCTTCCACCC--TTC
28100 CTGCTCCTCCGCTACTTATTCTATCTTCCCCGACTCCGTGCTTTCCCCTTGCCTCCTCCCAGTCTCTCCTCCCCTTCCC---------CCCCACCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCCTCCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGCGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGCTTAAAGAAAT-GATGTACTCTTCCACTTTTC-GCCGTGTGCAATGCTAAGCACTATGTCTCGTGC
28700 CACAAA-CACCCTCTCCTGGCACTGCTG--------------AGACCCCAAGCTGTGGTCACACACTTGTGTGCAGCATGG----CCCATC---CGCCAC
28800 CA-TCT--------CACACCCACT----------GGCCCAGCTCTGCCTCCCTAAAGCTGTGGCTGGAGGCTGGGGGCTGTCCTCCAGCT----ATGCCC
28900 GGAGCACAGATCAGCACGATGCAGTGTCCAGCTTGGTGGCAGATTCTCCAGGGAGACCCCAGTTGTGGCTGGGACATGACAGGATGGACACAGGGAGCTA
29000 CAATACCAGGAAAAAGCTGAAGCAGACAGAAATGAAATGGAAATGGTGTGGAGAAGTAGGTTATTTTAAAAGACAAATGAAGGAGGGA---AAAGTAAAG
29100 AGAAGGAAGCAAGAGGCCTTGCTGCATCAGGACAGGCTTTGGCTACCTCTC-------AAGGAGGCACTACTTCGATATTG-GAGCCAGTGAACAATGCT
29200 AAGAACAGGTC--AGATTACTTATGTGGCAGACCTGTCTTTGGCCTGGATCTCTTTCTGCCTGGTGCATTTCCTCATGCCTGGATACTTGTCTCATTTTT
29300 GCT----------------CACATTCTCTCTTTTGCCCCAGTAAAAGCTGTCAGCCACAGAAGACCAAGAAACAGGTGGAAGTTTGCTCAGAGCATGGTC
29400 ATTT-TTGTGCAGAATGCTTCCATTAGAAGCTAGAGATTTCTCTCTATCAGCTAATCCAC-TGCCACACTGTGCTCCAGCTA------------------
29500 -ATGACAAAGCATTTTCA-TCCCAGCTTCCTCTGAATCTTTTTCACTGTGCT-CACTTCACCACCAGCAGCTTCCAGTGCAGCAGCAGATACGTTTTTGA
29600 -----------------------GGAAGCAGTGCTAACTGTTCATATGTCAGCACTTTTTATGCCTACCTGAGCAGACACAGAAGTATCTTTGTCAGA--
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 --------------------------------ACCTGACCAGGAGCACAAAGAGGAACAGCTGAAGTGAGAAGGCACTGAGATCATTCCATAGATCTCT-
29900 CTCTTACAAGTAAGATGACAAATAGT--------ATTTTATTCT--GAATTTCC--TCTTCTCCT----TTGTTCAGCTTTGTT----------------
30000 -CTCCTCTGTTCTCCCATCT-TTCTCCTTGCTTTTGGGCTCCAGTACTCAAAGGAT-----AC-ATTCT-TTCTTCTTTCTGCTCATTTTTTTCCTCTCT
30100 TCTTCT-------TACTCTTCCACTTCCACGC-TTCTAGGCATTTTT-TGTTTGCTTCCCAATACCTTCAATATTGCTCTCAC-TTGCAGCAGCATAAAA
30200 TGTGGGTACATCTACT-AATATCAGTAAACTGC------------------------CAACAGGGCCACAGCAACGAAGAGAAGGAAATC-TGCC-TGCG
30300 ATAC-GGAGTGCTATTC---ACTTTTCTTCC-TGTTTGCACCCTC-ATCCAGCCC-------ATT----TCATG-CAAGGACTTCACATGAAC-CTG-AA
30400 GAACTGCTAACGA---AGAGAAGCTGTTGAACTTTC-A-TCTATGACCTTGCACAGCAGCAAGGATGAG---AGTAATTTTCTCAC-TCTTCTG-----G
30500 ----TATGAGAAAG-----------CT--CCATTGCTCTAAG--GTATTCCAGTCTTGCTCCAAGGCTGTAGCTTAT-CAGCCCCAGCTTAAGGCCCGCA
30600 TTT-CTCTAGCAGCCTAC-ACAGTTGAAAGCTATTT-AGCCTTCCTCCAGCTTTGTACCCAACGT---AACCTCCCACACGC-TCCCCTTTCCC------
30700 -ACTTTTCAAGTTGGTCACCACCTCTGTAAAAGGTCCATGAAAATGGT-TTGCTGCACCTCTCTGTGTTCAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT--
30800 --AA--AAATCCTAAAACATCTGAAAATA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGCACTCTTTTCATCTAGCTATCACGGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGATGGGATCCAGCCAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGCGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGGAGGCACATATTGTAAATGGATTCCTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAAAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATTCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAAAACTTCAAGTAAGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-CATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAG--------TTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CACTGAATGTGTAAGCTCCCCTCAAAAGCAGTGTTTCATCATTTCTTGTTTTCTATCTCATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCAAAACGTAGGCCATTATCTCTCACACCCAGAGCAGAATTATTGCTACAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TCACTGTAT-GGA---TTTTTTCTCTTAAATGTCCTCACAACAAACCATTTTTCCTAAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAGCGCATTCCAAATCACAA
31800 AACACTCCAGCA----TTT-CTTCTTGGGAAAAGAGG-TTT-GGTGCAAAAAC--AAAGAGGTCACCGCTAAG--GCTATGGAAGCACAAGA--------
31900 -AATCAGAGCATCAAACAAC-CGTTAGAGAGAGATAGTGGAAGTACTTAGAAGAAAATCCTTAATCTTTAGA-TTTAC-ATTTCTCTT-----TTCTACT
32000 --------CATTTCAGAATTC-TCAATTGCCATAATGTTCAATTGCAATAC-ACAAAA-TGAAGCAC-CTGTATA-ATGGCAGCTTCTCTGACA---CTC
32100 TGTGCTACGATGTC-TTTCCGAAGAACCTTTTCAGAGGTTGATATGATGGGAACATCTCCAGGCCAA-----------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά