Danielinblue (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zhuhuan2_xi'an.jpg), „Zhuhuan2 xi'an“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Danielinblue, Zhuhuan2 xi'an, CC BY-SA 3.0

Ιθαγενές πουλί της ανατολικής Ασίας. Το κεφάλι του είναι εν μέρει γυμνό, με κόκκινο δέρμα και λευκό λοφίο.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAGCACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCGTCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGAGAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGACGA-A---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAAGAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTTACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAATGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAG---C-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCGGGACCATTC
00900 GCAGGCCCATGGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACACTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCCATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACAGCCG-A---ATACGCGGCGCTGTCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAACATCCCTATTACACTATAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTCCACAGGAA
01700 CATG-TCCGAGTACGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCCAGAAAATGAAAAGGAAT---A-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTTAACCAGCAATGAGCTTGAGCGAACGCCGACGGCGAAAATACGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGGGAGGAG-AAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-GAAAGTTAG
02100 CAACAAGCAAAAAGAGCCACCGGGACTCAG-AGGCAGCTCGCAGGTGCGAGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATGCTCGACTATGGCAGCTTCACCGCCAACCCGGGGGTTCGTATGGACTCGGGGTGTAAGAGTAGAGGAGAGAAA
02300 CAGTGTATGCCCCACTTAAGTAGGGGGGAGCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAGCGAAATGAACCTTAGTAGGACGGGAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAACCCAGAAACCCAGAAAAGCGTTCT--------TCGGTAACTCA-AGGCACATC-TAGGCTAATGAATCCGGCGT-CAACAAC
02500 ACCTACCAGCGATCATCTTCACCCCTAGCTAA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTCTTAACTATGTCTTAGTTAGGTTCGGGTATTGTCCTTTCCAAAATACCATCATTATCAACACAAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACAGAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGCAAGGCAAAAACGACAAATTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAGAACGAGTTTTGCTCATAGATTAATCCCTTGTAAGCATCTTAAATATTCTCTAAA----CA--TATATATG----GCTTGCTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTATCTAACCTGAAACCACAGGCAAGCACTTAAGAAGCAAGGCCAATTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTC---CTCTCTTGATCGTGCCTCCATTGAGCCCCGCCGCAGGAGG---AGTAGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTATTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACAGCTCCCTGAAGCCTCGCACTCTGCGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTCCGCTGGTCTTG----C-TTTA-TCTGGTTGTTCCGGGTGGTCATGGGATCTT-AACTCGTCTTCAG------------------------
03300 GGTTTTTTTTTGGTTTTTTTTTTTTTTT-TAATGAAATCAATAATC-TT-TAAATGATTTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGACTTT-TAAG-TC--GGGGGAAAATGCA-GGTATG-TCAAC-TTACGTTATGAATCA-GGGAAGATACCTTTCAGGAAAGGAACTC-TAAAGGTT-GC
03500 AGA---TGTGTCAAGGTAGATTATTCCTTTGCACGGTGGAAGGAGCCTTCT--------C-------CA----------------------------GTT
03600 TTTTTAATAGGTGTTACAGTAA--TTT-------GTATTAAA-TGAG-C-AATTCCAGTACTGGGGCG-----GGGGACACACACACA-CCAAACA-AAC
03700 ATGTAAC--TT---AGAATAACTGCGTTGGTCCTCAAA--------CTTAA-ATTGAGGAGTTTATAGGTAGCAGGGCATTTACTAAGGTTCTCTTATGA
03800 TATGTGCCCAAACA-GCTGAGCT-CTCTCTACAGCTGTAATTCTGA-----AACAC-----TTCAGATTTG-AATCTTTCTGCCTTCTGTGGCATGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAGCTTTC--------------CTCTTTTGCAATAAAT--GAGGGTATGAAGACACAAAT-TACT--------GGCA----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAACAGCTCGCTTGCGTGC-TTTTATCCTACAGCAAAGGCAA----ACTCACCTC-----TTTCA--CTGGGC
04100 AACT-CATCTCCAATTA--CTCTTTATTGAGTAAACGAACGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTTATGTCGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCACAGAC------GTGACTTGGATCTCTGCGTGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGCTTTCGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-G-TTTTT-TGGGAGAAG--------TTCAGT--------AGAAGAACTAGGAGGGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCTCAGCCTTGAAGGCAG
04400 GCAAGGCCCCCACACCAATTGTGGAAGTCGGAAGGAATCTCTTTTTCTGC-------------------------------------------CCCCTGC
04500 CCC-------------------GCGGCTGCCTCCTTTCAGAACTAGTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-CCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATATATCATATGCTCCAGAG-AAAAATGATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCGTAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTACTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCTGAGGAGTCTG-AAAAATACCTGATGAA-----AGATTTCGACAG-CTTTCCTGAAGAAAGTTGTCTAC-TCTC-TCTCC
04800 CTTG---TTTTTGTTGTGACTCTGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCACATCTGTCAATACAGATGATAATGAGTG-TTTATGTTG-CTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTTAGGATGTTGCAA--AC-CCCCAG-----AA------CGCTT-AGGCCGCGC-ATCT-GTGCTAGATATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 GACTGGGTTCGTGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTTGAAGTGAATGAATTAGCCTTAC-TTT--TTTGCAAAGGTGGGG-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGA--T-----TTCTTACCGAGATGTGA-TTTGTATTA
05200 AACCCACGACTTAGTGTTCGCCTGTCTCCGGACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGGA-GGTGTC-C--------GAACAGAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGG--GT-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGCGCACCTGACCCAGCTGGCTCGCTTTGCTAAAATACTACTCGTGTTGTACGATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCCGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAATTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGGTAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAGTTGCA
05500 AATCAGTGGAGGACCCTTTGAATGACTACGCTTATGTCTGGCAGCATGGCCGTGGAGCAGAAGGTGACTAATAATATGACCAGTCAGATG--ACCTC-AT
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAACCTT-ACGATCAT-AAAGACAGACAGACGATGC-TCAGGTTTCATCCTAGATGTTACTTGCTGTGAACAACCAAAGACA
05700 GTGTGTGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATCAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGCCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTCCAACAAAC-TGTTGCCAAATGTT--TTATTTT-AAAGCCTGAGTGGA-TGCAGCT-----GTTGGGTTGTATA--CTAGTCAGTGCTCCAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTCCTTCAATGCCCAATATCACAGCGGTGCCA--TTAGCGATCTT-AAGAA----AGGGTTTAGT-GTGTCA--AGT-----TGT
06000 CCTACCCTGTGCTGCATC-GGGGGT-GGTTGCGAAGGGCTGTGTTTTGCTTCAGTCAAGTAAGAGTTTTATCAGCTTTGCC-TTTGGTGGGATTGTT-GC
06100 TGGCTGGTCTTGTGTATTGAG-GCC--ATT-GAATTGATGATGCCAGCGAGAAGAAG---TG--TTAGCCC--TGGCTTGCTTAC-TGAATATGATATTT
06200 CTGCAGAGGTCAGTGAAC-CTGTTGCG--GCT-TT------TCCTCTTC---CACAAGAAGAC-------------------TGAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTATCTTTGCTTAGG----GTACA-TAC-AGCGCATGTGGGGAAGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-GTTAGCAC--A------G
06400 ATGGCTA--GGTGGCAAGAGCTTCTTGGACAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTACAGGTGAGCA-AGATCACAGAACTATATAGGCAGTGGTTAAATGC
06500 CCGCATAAAAAAGGTCTT-TCAGTTAAGGCTTATGCCTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTATGT------GTTTGCTGTTCAGCTTTTACTTTTT-------
06600 -----CAATCTTTCCCCCAG--TCTATTCTGTGACTTCGGACCATTATAGGAAGCTGGGCATTATCAATGACA-TAAGGCAGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATCTCTGTCTCTGCATAA--AATACACTGT--TCCTTCACTTCTGCTGGATGCAGC-TTCCCTGTGCCCT
06800 GGTCTTGGTTCTGAAGCTTAGCCT--------------GGAG--GTAGGGCTCCTATTCACTTACC-TTTGAAAAGCATCCCAATAAG--ATAC-----T
06900 AGCAGCTAGTATTGA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTC-AAAGAAGTGTTGTAGTCAAGAGTGGTGTTTTCAAGGTATCACCTCCTCGT
07000 AT-A-T-GGAAGGAGGTTCCTGTTTGAGA-GGTAAGCTG--TT--TTGTTTTCCCTGGTTCACGTGTTTTAACTGTTTTAGGTCTAAATCCTGCCGCAGT
07100 ---GTACAC-CTTGACAACGTAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTTAAACATGTGCAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGGTGATA
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTAGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TGCA----CT-CCCC-ATAGCCCTTGTTTACTT
07300 AGACAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACGCTTCCTGCTACTTCGG-----TG-ATCTGTCTTTTCACCTACTC--TT
07400 CAC--------TTCAGATCTGTTTTGTACTTGTATGTG----TGCTCTCTGGCGTAA----CATTAGAAGGAAC-TCTTTATTACAGTCTTG--GTTTTT
07500 AGTGCT-GGAGTCGCTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGGGAAGTG-TATTTTAAGCCTCCTTTCC-----TT-AAATTGG-GCT-AAAAAA-------TG
07600 A--GATTGCTCTTCTCCTGC-TCTCACTAACTTTTTG---TCCAAATG-TT---TGACTTCTGTCGGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTTTGAGGTGGACCTA
07700 TGTTACTTTGGGG-----AG-----TG---GGTTTGGAGCATACTTCCCA-CA-GCGAGTTTGCTACCTG-CC--------CCC--ACTTACGTCTCCTC
07800 AGTTTGGAACCTGTCATTCGGGATTGCTGTCAGGTGAAACTAAGCCA-TA-AGATGCAGTATTGTTGTGTCTAG-GTGTGTGTCTAGCTCGGCTGGTGGG
07900 CAAGGC-TAGACCTAAGTTTG-AAATAGTCTTCTGGAAT---ATATAGTGTGGGCA-CCT---TAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGAAGGTCTGCTCTTGGT
08000 GT-ATCCTGCTACTTGCTAGTGTAAACGTAGCTTCA-GAAACCAAGACGTGTTTGTGAAAAGAGGCATCTAAGAGCCTGT---CAGGTGCTCTAGGGCAG
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATG-CAGGCAAGA-GGTG--GTATGCG---TACCGATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGGTGATCCAGTCTGTCC
08200 ACA-GATGAGA-TGTTTT--TTGCTTGGGGATTC--TTTCAACTTAATTGTTTCAGAACTGCAGTTCTG--------CAGTT-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAGTCTGCACAGGGCAGACGTGTTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTT-------GTC--AGTTAGTCTA-TCAACCATG--A--G-G----------
08400 --AAAAAA----------------A------------------------ACTTTTGGAAACCAGGCTTCAGCCGTTCCCATGCTTGTGGAGTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCATGTGCTCAGTTCTAGACA-GAATATG------------TTTCTGAGCCTAATGTGACAAAAGATTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCTT-CCTG-TTATGATGCAGGGCTGACTTCGAACACTTTTGA-TTCTCT--GGTCAGCTGGTACTT-GGTCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTGTGTGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTGTTTTCATGCTGTTAGATCCAAAATTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCGGTACTGG-TAACTTGGCACATTCCTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCACTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAACTTAAAGCATTCCT-CTTTGTAC--AG-TCTTTTAAAA--AGTCAA-CCGCTGATGA
09000 T--GTTTACTGTAATTCTTTTGTCCTTTTTT---------T---CTCAGATAG-AAGTTAGACAATGAGGTCAACGTAAGAAG-CTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAATCCGTAAATCTGAAATGAATACTTGTAGCGCTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAACA-GGGAGGGATATACTGCAAAATACGGTTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAACTCACAAGGGGTGCGTAACGTGCGGTAGGTAGAGCTC-CAATACCCTTTTAAATAGGCGCAG-CCTCTAGTCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTCCAGCGATTCCGGAGTTCTGCCTT-CTTCATCTTGTTTGGGTCTGGGCTCGTTCTTTGGGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CAGTGTGTGAACTCTAAAGC-AG-TAGCAAGACATCCTAGT--TGTAGGGGTTAGGGTTTAGTCCT--GGGGGAGTATCGTAGGGC--CTCAG
09500 GTCATGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATGGAGGTTGCCCATGACTTTTAGAGACAGTAGGCTTAGGCTCTAACATGGTTAATGCTTCAGACCTGCGCC
09600 AGGGGAGGTTTAGACTGGAC-ATTAGGAAGGA-TTTCTTTACA---GAGAGGGCGGTCAAACACTGGAGCAGGCTTCCTAGAGAGGTGGTCGATGCCCCA
09700 AGCCTGTCAGTGTTTAAGAGGCATTTGGACAATGCCCTTAATAACA-TGCTTTAGCTTATGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAGGCAGTTGG--------TG
09800 ATTATTGTAGGTCCCTTCCAACTGAAATAGACTATTCTATAAAAGCAGAAGGAAGACAATGC--TGTCTTGTTGAATCTGTTCTTAGACCATGCCTCTTT
09900 TGCTGACAATG-------------------------CCTTTCTAACTGCTCTT-ATGTGATAAAATTGTTTCAGCGCAGGAGCGG---ACTTTCAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AAAAAAAAATAG--TGTCTTTACTTTGTATATGTT-AC---AGCAGTAGCAGGAACTGTAATGTAAAGTTT--TGTATGGAAA
10100 GAAGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGGTGTTCTCAGTCAACCTGTGCAGATTCTGAAAACACACTGCAGAAGTACAGGAAAAATGACACATTTACCTCCT-T
10200 CTGTGACATGA-TTTTGGATCCTAGCAGATAAAGCAAATGTTTCTTATGTGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAG-TAATGCATTTTAGTTTGTCTAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCCCTGCAGGT----GAT-C-TTTTGAACAAGGATT---TCAA-TTCATAGAAAGGGACTAA-TTAGTGA----TTGTT-AAA
10400 GTCAG---------ATATTTGGGAGAAT-ACTTGTCTCAGAGGTGTAATTGAAACTGTTTTTTTTAAACTGAACTCTTAACTGGGATCTGTGCTTGGCCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCGGTACTCATGCT--GTAAGGCAGTATGAT-AAGAGTACCAAATAGAAATG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 CTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTGAACTGTCATGCTGACACAAGGTCATATGATTCTTGTTACCTTACAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-GCATGTCATCTGCATTACAGTATACTGCATATAGCTCCCCA-CAGGA-----ACCTGTAAAATTCCCTGTTCTTCCTGG-AAATAG
10800 AATTAGTTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TAA-AAAACTGGTCTGCAAGTGGTGCGTTTTGCTACCCCAC-T-TTG--TGCCTTAGCAAGTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAATGTT-----TTT-T--TACGACTTCCTAGAGGTGATGTTGGGAAGCGAGGTT------TCGTGT-ATCTGTGCAATGCAGAC
11000 CTGCG-TGGTAGTTCTTTTTGGTATTGTCCAGCTGGCTAGTGCGGTGTCTCTGTGTGAATGCTACGTTAGCTTGACTGGCTCTAGAAAGCGAGGTAGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTTTTGCAAC-------TAAATAAATCTGTGTTGGCTTCAAACTTCATATGCCCCTCAT-AGAT
11200 GCCACTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--TG-TTGGATTTTGAAAGGAGGGGTTGAGTAATTAATTCCCTCCC-TAAGA----TACA--GCGTTAA
11300 GGTAGCCCGGAGAA-GCA----AATGATCATGGGAACCTGG--GATATCACT----TCT-AGGATAAGGCAAATGCCAC--CAAGTGGTTGTGTAAATGT
11400 G-GGGGGCAAAATGGTGAAGTGTCTGGATGA-GGAGAGCAGAGCTCACCTCA---CTCGGTGCCCT-----GGGAGTGAAGACACCAGCTGCATTGGGTT
11500 CGAGGCCTGGAATGTGAAGTTGTCGAGACCTGAGCTTTGTGTTGGAGG-CTACCTCTGACTCCTGGCTGTAAGCCTGCTCCTGGACTGCTGCTAGATAGC
11600 CCGACAGACCTTAGACAAATGAGCATTGATGTGAGAGGGTGTGATTTATTTTTTT-TTTTTATTCTT-----------------TTTCCCTAAAGTAAAA
11700 GGAAATGTGTTTGGATCCAAGTCTTAACATATTTTGTCCATGTTCTTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGACCTAGAAAATACAACTGAGTAATTTG
11800 GACAATAAATGGAATTAAACGGAATAAGTAAAT-AATGAAAAAAAGAATT-GGTTTTAATTATCACTGCTAAA--AAAATACTTCTGAAGTGTA---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGCGCATGACAAAGATTCAGGTTGAACTTGCAGCTTT--CTGTGTTGACACCCACTTGTGTAGCGTTACTC
12000 TTAGCGGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGCGGAAAGAGCCAAGTACTGGTTTCCACTTACCCATATTTCTTATTGCCTGTCCCTGGCAAG
12100 TGATCCTGCGGCCA-TTTGGGGGACTGGGGTTGAAACCAGTAAAA-CAGTCTTTAGAG----CACAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAA-------ATCAGAATTGTAATGTGCATGACCT--TAAAGTCTTGCTA-TTGCAAGGCCTATGCAGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTTTGAAGAC--TC-TCTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGC
12400 G-----C----TGTT---------CTGAGA-AGCGTGGTCATGTGCAGCGCTGAGCAACCACATCATCTAC-CGTACTGCTCTTATCAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAGTAACTC-----GGTTTCATTT-TCCC-GAGAT---CTTTACTAATGGATTAATATATGGAATCATAAAACTGAGCATAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGACATCCCTCCAGTGACGGACAGTCT-CTGTTGGTGGCCCCCCC-CGTTGAATCACTGGCAC-TTGCCGATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTCGGTCTCAGTCCGTGATTA--ACAACTCACGAAT-GTTGTGGAGAGGGAGGATGCCAGCGGACAGCTGGTATCT
12800 GGGAAGCAGCCATGCGTCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGTGTGAC--ATAGGGCATTTGACTCCTGATAGGTGTAGGACTG---T-GATGCATTAATGTTG
12900 GTACATAATTATAGGATGCAAAGCTTGCCAA-AAGAAA-CTCAGTCCTG---ATCC-TC-----------------------GTAGTGCAAAT---TAAT
13000 AGATATGTGCTCATT----GCTAGCCTCTTCATA-----------GAGGTCTGCAGTCCTCTCCTGAGCTGTTCTAGGG---GTT-GCAGTGGAAA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-GAAGTAAGGTGCGCAA--ATATCCTAGTCACCTAGTTATCAGTTACTT--CG-T-GTTATGCAGCACA-T-AGAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCCAGGTAAAGTGTCGAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAGACTTAATGGATGAGG--TG-TACCTATCTGTAGCACCATGTCCTGCTCC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTAATGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCTTCGTAGTGCTTGGCAAACCTGGCAGCCAAATGTGTT
13400 GCTG---------------------------TTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGCTATAGATTATTTTGAATTTGC-TTTTAAAACTTGACT
13500 CATTAGGGCTATTAATGGCCTCTCTTACATGTGC-ATTGG----ATGTAAT--TT---A---TC-TTTTGTTACCAGAAAGTGAAAAGCAATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----TTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACAGTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCATATATGCCCTCTACTT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACAAGGAGGATGACTTTCTGT-AGTCATGGCTGACAGTTTCTGAGTTGA------------TTGTGGGCTATAGCCCACCGAGGTCTTCACTGAAAAAG
13900 GCTCCCTATA--TCTCGAGA-TAACATTTGGATGCTGGATGACCTC-TTTTTTAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AATAT
14000 GTGGGGTTTTGTTTGGCTGGC--------------------GTTTTT-------------TTGTTTTGTCATGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TCACC
14100 TTTT---CCCTG-TGTTAGTGCTTTAGA-GA---TCACTTTCAGCTAGCTTTCAGCTACTTGAAC-AAAC-TAAGTTGACAGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TCCTAAACAGGA--TTTTTGGAC---TTA-TTCTAGGGG---CCTC-TAAGAGCATGAGCCACATTCTTGGGATCCT----------TTAACTCCATAAT
14300 -----------TTCTTCAATGGTTACTTGTAAACCTTCTACT-AATGCCACGTGTTCTTGTGCACAGTGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-----AGTTTT
14400 CTGATCCTAATTTTCTGGAGTACTGGCTGTTGCCTAAGCCCCTAAACACAGAGGCAAGTCCAGCAGGGTACATG-----TTCTTCCTCT----AAG-GGG
14500 GCAATAAAGCTACTATAGGTGAACATTGAACTTT-TGGGGGTTGTACCTCTCACAGCT-GTGAGACTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTGCCCCACACTGT
14600 CCTCTGGCACTGTGCCGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCGGCTCTTTTGCTCTATTTGTG-AAAAATCTT---AAGTCGCT
14800 TAAGAAGCATCT-GCCAGTTCA--------------GCCTGCGTGCCTGCCTTCACGCTGGAC-GAGGTGTCTGCGAGGCCA-GGGCAGAAGGTTGCC-G
14900 CTTAGGCTGG-GC-TGA-CG-----GAGGGGGCTGGCTCTGAAAAGCTTTCCGCTC-TCTGGAGCGTAATGGGGCAGCACGCTGGAGGAGAGG--GGAG-
15000 ----------GCTCCTGC----AAAGA----CAAGGTGTTGGT--TCACCCTGGGACTCCTG-----GCCTCTTTTAAGACA--GAGGC-TTGTTTGACA
15100 ACTT-AAAC-TTTGTCACC-GTCTGCCTTGA-TAAAAGCTAGACCTTTTCAG-TCACAGTCTCCCTCTGTAGCC-GTGGTAGA---CGCTGCTGGTGAT-
15200 GCAGGCGCTGATAAGCAAAGAGCTATT-GAGA-GCTGATGCA--------------------------------A-AAAAAGGAAAA-------------
15300 ------------------------CCAGCCAGAGGCAGTCAGAAAGCTCCAGTC-TCAGGCT---CTTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGCAGG---------
15400 ------------------TTTTTTTGTTGTACT--AAGTAAGGTGCAGGTATTACTAAAGTCTCTATGCCATTTTCAT----TATGGTCTC-TGCTACTG
15500 TCAGAGCAACTTTCACTGATGATTGA--CACTTGGCAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTGGCTCTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGCAAAA-CTGTTCTGATGTAAGAATTGCTCTCCC---TAACATTC-AGGG-TGCCAATGAGAA----------TTTGAT-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTGCTTAATTGAGATAGCCGTGAGAC--TTTCCGTGGCATGGGACTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCA----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGGAGGGCTCACTGCTCTTTCTGGATAGGTGCCATCAAT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAGTGTGAGGTCA
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTCTGGAGACCTTTTAGGTC---------------TATAGTAGCTCTTCACA
16000 --GAACAGTAGCTAGTCCGCTCTAGCAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCG-TTTCATTGC-AACTGAATTAACATTGTGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTCTGGTATTACTTTAAAACTCTTACAGATGAATT--------------------AAT----ATTGTCAGCTGTTG--TATAAGAAC-AGGGCA-----
16200 --------------------------TATCTGTTCTGTCTGCCTGTTACGTACTGAATAACGAA--------------------GAGCGCCTGCCCTCGA
16300 TGGGCAA---------GGGAAGGATGCTAGCAGCGTACAACACACAATCGTACCCAGCACCTTGCCGAGGGCAGTC-TGGGTTTGGAGCAGCAATGGT--
16400 CAGCAAAGCTGATGGCACCTT-GCTGTTCTTCGCTG-CCGGGGGCTGGCGGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAGGCTGTGTTTGCGAGGGGCCTTGG
16500 GCCACTCTTGTTGTAGTGAGATGATGGAC------------TTCAGAGTGACAAGTT---AGCCGAAGCCAAGAAAAATGCATCGGAGCAAACGGGGCTT
16600 CAGAATC-CATAGTAATCTGTTTCGGTGTTTGAGGGGAGACCAGAAGCCTGCTGTTGAGAGGACTT-TAGCCCTGT----GAAGACCCTTG----CCTTT
16700 GAATGTGCTGGCTGGCTTCTTAATGCTATTGCAGCA-AGAACAGCTCGTGGCTGTTAGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTCTAAATGCATCAAATT
16800 GCAAGTTGTGTGGATTTG-TAAAGGGGTTATAGATATGTC-CATTCAAACTAAG----CGTTCTTGGAGAGAT-GAATGCTCTTTTGCGAGCAGCGATTC
16900 AGGTTAGACAGCAAAAGTTGCATTCCTTGGCTTAATT--TCTTGTT-AGAGAGGAG--TGTTGTAAAGGGCTGATACCCT-GGGGCTAGAG---GT-A--
17000 GTGCAGCATT-GCTTG--------------------TTTTTTGTTGAACTGTTGCATATCGAA--GTGTT--TATATA---AACCGAAATGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTGA-TGACAACATGGCCTGTCCTTTCCTTTCAAG-CAGGATTAGG--AGTGACTAAAACGTTAGCTGTTTCCCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACATTTGTTTAATCACTGATTG----TT----TTCACATTT--AAATTTTGATTTACCCTG--CAGGACTAAGT---ATTGCATGCT
17300 CCCACTGCCGTA-G-GACATGTTCCAAGGGAGATGT--TAGCTCTGTGCCGAGCCAACTTGAGC-ACCTAGG---CTGGT---AGCAGT--AGAGACGGG
17400 ----CACTGTGTGACTG-TGGTGCA-----CGGACGAACAAAATGGCTGTGAGTGCCAGGCAAGCTGGTAGAGCAGTCG-----CGGAGCTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCCTTTCATCGTGGACATAGTAAAAGAAG--AC-AATAGACAGGCAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCCTGTCGGATTCTTGC
17600 CC-G-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTGC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTACTGGGCCT-GTCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCTGGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGACT-GGGAAACAATATGGCTTC--------AATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGAGAGGAC-AGCT-GTATCTGCAGCAAAGCCCGTGCGTGTT-GCCTGCATGCATAGGGAGGATTCTC-TGTT--ATAGAAACAGAGC-
17900 ----------------CTGTGACTTCTATTAAGCTTCTCAACAATTTCATAAG-AAAAAAAGTCTCTTTGCTTTAAAAAGAAAAACAAA-----------
18000 -------------------CAAACAAACACCAACAAAAAACCGATGCAG----TATAATTAGTGCACAGCAATG-----CTTTCCTCTACTGAGTTAAGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTAATAACCGAGTTCAGTATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTT---G-----TTTTTTTGGCGGCG-----GGAGGAGGGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAACGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTTTACCAGGCGAGAGCTTAGCTTTGCGTGGTGTGGGAG-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATGTTAGCGGGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCCAAACTCTGATAGGAAAATTGAG---TA--TCTCTCT-CCTCAAC-------CT
18400 GAAAAGG--TGGTGTCCAGAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--GCACCTGAAGTAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTCTTT
18500 --TCTACGATG-GTTTTGCC--TTTCTGTCTTGGCGTTC-CCGTCACAGTAAC-TGAGGTTACCTACCCT------GCCTTGGTGCAAGGG----TCCTC
18600 --ACCCTTCTAAGTAGAATGCATTAGTCTTCAGTGCTGTGCTCG-AAAATGCTTGACTAACTGGGTATGTGGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATGTACTTGCTACCACTGTGCTGG----ACCGTGT--TGTGAATCTCTTGCAG-TAAGA----ACTTTTGTTTAAGAACTTTAAAACTTCCCCGGA
18800 G--GTTGGAATG-TTTGAACCGAA-TTACAGCATGAGTGTAG-TCTGAACA-GAAACCCTTTCGAGGTACTTTACGTCCC-TAGGGCAGCTC--ATACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTCGCGTCTGCAGTGAACGCTGGGGTTGTTGCGCATGTCAGGCTCTAGCCC--TGATTGTTGCTGAGGATTATTCATC-TGTCAC
19000 TT-GTCACCCATCGGAAGGC-AGATTGTTGGGACTTTGTAGTGTTG--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCCGAATCAAGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTAAAACATTTTGCCTCTAATACGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACAATGCTGTCACGTTGCCCTGTAGCCAGATGGAT
19200 ACGGTCT-------GCAGGACCAACGAAGT----GTCAAAG------AAAAAA-ACA--ATGCGCGA-TTAG----AGCCTC-GAACGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAACCCTGCGTTTAGAAGATGATGGCAACAGGGGC-GG------GGG--GAGCAGTTCCAGAAGAGATGGATTTTTAACAGAGC---TG
19400 CGTATGAGAACTAGA-TTAAGAAATGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTACTTCACTCC-------CTGATTAGATGTCAGGGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGACG-TTACAGGCTAGATGGC-GAAGCAGCACCGTGAG-TTTTGGAGTCCTTTTGTTTTCACTTTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCCGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTCTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG----------GAAAAAAAATAATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACGCTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTGTTGCGGAAGCGTACTC-TCCGCAACTAGAG---CTTGACGT--ACG
20000 TGTACAAG---TGTC---TCCTAATTGTACCTGCTATTTAGCAAGTTC--------TCTGTACAGCAGTGAATCTTGA-CATCAGCAAGGAT---CTCCT
20100 CC---TCCTCCTTC-CTTTAAGATTTATATGTTCTGCAATACTT-ACAGACTATAGGATGCTGCCTGTGTTCCCGCTGTGAC-----------------G
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTT-GGGAATCTCGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAC
20300 TCCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCGCTGTATTAGGGCGAAATCAGGAA-TTTT-GAATGGTTGCACGCA----GAGCCC-CCTTGCA
20400 GCCCCATCAGGCGAAGACGATGCAGTAC-AACAAGGAAATGAGCCAGC-AGA---GGGGAAAC-TGAAGTT------GT-GGCTGTTGCATGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTAAAT-TTGGC-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAC-GATGA--GCAAAGAT--AACTGCCTCGCTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCCTTTTCTT-GCCTCTGAATGTTCTGTGTCCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTGG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGCCTGCAGGTAGGGCCGCGAGGACCCAA--GGCTCTGCCA---GTTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTTT-TCTGCG
20800 CGTGCT-GTCTGAGAGAGCGTAGTACCGCCTAATAACAA---G-----CCTGGGGACGTGCCTT--ACCTGAG--GCATA-CGGGAC-TCACCAAGAGCT
20900 AAGGATAACT--TCTTTTTGT-TACTTCTG-----TTTTTTATGGGCAAAG-GGGCAG-TTGGG--GG-TAAGTGCTTAC-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AT-----------CTTGACTCAT---GTGAACCCAT----ATAGAATCC-ATATGTAAGTGCAGTCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTCGGG-ATT---CAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCGGTAGTG---AGATTTCTCTCATTTTGGGGCACAGGT--AGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ACATGGATGGGTCGTGATCTT-CGGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGCTCTCTGTATAATG--CCTTG-AGCGTTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGGACAGCTGTATGTCCCTTGCCAGCTCTTGCACGGCGACAAGGCGCTT--CAG-AGCGCTGAGGCTGTGTGGCAGCGCTCAGTTTGCCGTACTT---AT
21400 GCAGAGTGTCTGAC-AGACTT----G----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CGCGTGTATGGT---TGCTTCGTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCCGCATCTTGTGGCTGGCCTAGTTTTCGGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTATGTTTGCATAAA-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AAGGGCGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGGATTT-ACTC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTAAAAGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGGTCTTAATCTCCTACTCACCCCGGAGGTTTGCTGTG-CTAGCATGAGCTCGCTGTTCTGTCTGTGACT-CGCGAGCAAGTC
21800 ATCCAGAGGCATCCACTACTTGAG---ATG-AGATG-A---GGGTCCTATTCAGATCAGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TTTGGAGATTGGA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACTCACCTCTAAATTATGATGATTCTGATAATTAATGTAAATGTTCCCCTGCAC--AGATGAGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CTCCTAAAGCCA--TG--TG-TGTG-TTATACTTG-CCAGCAGGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--CTGTCACCATGGCTTTTTAACCT---TGGCACGGCC-TAAAAACTTTGGGAGCACTCTTGGCCC--TAGATGTAACCCCA---TACCTT-----
22200 ------------CG-TGTCTCATCAGCC----AGATGTTCACTGCCAGGGTTTGTGAAGCCTGGGGCGAGGACAGTGGCGG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATGC-CGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 -----------------------------TCATGCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGAAGATTTCAGGTCATTAGACTTCCTACGGTGCTGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATTGCTTGAAACAATAA-----AGCCCTTAAACAGACGCCTAGCTTCAAAAGCCTGAGTACTG----CTAACTGTTAGATGCTGAAATAGC
22600 ATCCTCTATGGGTATTAATAACTCCATGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTCCAA-T-TGAAATAAATTAAACTCATAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-CAAGGACCTTTCACTTCTGCCTTTTTCTAATATAACATGCT--TTATAAGGTGAATAAC------------------------
22800 ---------ATAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGATATACTTTTACAGTTCTTTGCTTTTTGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATACCACCAATGTACAGAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTACTTGCAGAACAGCAGAAGTAGCATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAAAGTGCCTATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCACGATTCTGTCACTGCGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCGCTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAAGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTATTCATGTTTCTGTTGCTA---A----GTGGGTAGC
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAGTTTTCGGCTGT-TTAAAACTTACTGGTAAAAACT-GGCTTTGGTCAAAC---ATTCAGTATGTAGCATTTCAGCTGT
24000 GGAATAACTGTTCTATT-AAAATAAAAGATGATTTGCAAATTCTGTTGTAATGCTATGGAAATACT-GAAAAAAAAGCATATTGGGTTTGGATACATGTT
24100 AACACCCATTACTGAAACAAGCATTGTCTTTTACTAATAAACGTTGTGCACATGTTATTCATAAAAGTATACAGTTATTTCAATATTAAAAAGAAA-CTG
24200 AAATCCCTACTTAAGTGTGAAAAA--TTAGCATTTGTGCATGCAAAGCAGCTTCTAATTTCGCTTTT-ATTGTATTTAGTATATCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTGATAATTA----A-CCCAAAACCCA--AAATTACTGCAAAGCCATAGAC-AGAAAGTCAATAATGTG---ATTAAA------------------GA
24400 TAT-AAGCAAGCTCA--TT-CTTTTAGTCTTTTGTTT-------------------GGTGCACTCC-TT----AGGTTAGCAGGC--TTT---TGTCAGG
24500 CAAGAGTGATTTTTTTT-TTTAC-------TGAATG--TTTGATCATCCATAATATGTACAA-ATCCTTT-AAAAAA-ATGACCGATGTCTTGAGCACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTATAGTGTCATTAC-------TATATTAGTGTTA-A-TTTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATGAATATAATT-----
24700 -CT--ATAATTATATAAT-----------------------------------------------------CTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-ACGTCTCCTCTAAATCTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGATGCAAATGACGTATGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCTGCTGCCACTCCTACGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAACCAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTAGTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCAGCAAGATAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAATGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCGTGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCTTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A-------
26100 TTTT-TTTT-------TTTTAGACTACTC-TTT-----TTT-T-----CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGAAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-GGAA
26300 ATTTT-AGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTGCG-AAAAAGTCTGTTGCGCATTTAGATGGAACGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAAGGG-AAAAAA-TGCCAAAATGGGGCGGGGGG-GGGGG--------GGGAGAAAAAG---AGAGAGAGGG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGGTTGC-ATTTTCAGTATGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAACTGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGCGCTATTTCCCCATTTCGGTATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTCTCTAC
26700 CATTTGGCTCGTTCATTGGGGTTTTAG-CCC--CACCTGGTAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTGCAGTCTAAT--GTC
26800 TGT--------ACATTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCTTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGGAGG--
27000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 -----------------------------------------------------------------------------------------------GCCAC
27300 GATGACAGGGCGTTTGGTTATGTTCG--TGTCACTTATTGTCCGTTAA--GTAAGAATACTGAAGATGCAACAGCCACGACTGAAACGTCCGTCAGGGTT
27400 GTCAGG---CAGCTTTTGCCTCAGCTTAGCGA-GTGTT--TTGTGTGTCAG----CGGCTGATAATAGCCATGGGAA---GGTGCTGTCTGGATCGGTG-
27500 -TCGCTCCTGATCGCCCAGCCTCCG-AGCGGGGAAACAGAGGCAGCAA-------GGTGAG-GGGAGTGATGGAG---GGTGCCCAG-CGAGAGCTGA--
27600 -TGGC------------------AGAGCC------------GTACTCAA--CCCCTGGGGCTGCCGGTTCACGGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGA-TTTTTCTATCTTCACGGGACC-TGTG-ATTCCCGAGAGACCCGGCACACAG
27800 CCA---CCAAGCTGTCTGCCTGGCCC------CCCAGGGCGGCACTTGGACCGCCCAGCTGGGGTTTGGCC-----------------CACCCGCTG-AC
27900 TCGAAGTGGAGGTTCTTCCTCCCAGCCTTGCTCCGATTCAAGC-TCCCCCCGGCCAGCATGCGTCTTCCCC-GCTCCCTCCAGCCTTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCCGTTCTGGGTTCAGCG-AAAGCCTGTAGAGCGGTAC---CAATGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGGGGGTTGCTCTCCCCTCCCCCTC-TTTC
28100 CTTCTTCTTTGCCACTCTCTCCACCTTCCCCGGCTCTGCACTTTCCCCCTACCTCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCTCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAAGTAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATTGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCAAGTGCACTGCCAGGCGTCGCGTTACCTGC
28700 AACCGG-CACCCCCTCCCCACGCTCCTG----------GGGGCTCCCCCAGCCCGTGGGCACGCATTTGTGCGCTGCGCGG----CCCGTC---TGCTGC
28800 CG-TCC--------CCACCCC-CT---GCGCCAGCACCAGTCTCTGCTTTCAAACCACCGG--TTCTCGAGCTGACAGCTTTCGCGTGCG----ATGCCT
28900 CGGAGTCAGAGCGGC----------------------GGCAGCAGCAGCAAGCAGCTTCCGGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--GCGGGCTTGCACACAAG
29000 TCACAGCCGTGGCCAGCCCTGCCTATCCGAAAA-CAGC-GAGGGGGCTTAATTGCTCTGGAGGCCCTCAAGG-CCCATCGCCTGCTCCCTTTCTCTTACG
29100 CAAGTAATGTAATAGGCC--TCCCCCTGTATGTTTGCTCTGCATGCTGG---------GGGTTTTTTTTGGTTACTTATTTAAAGCCATCAATCTAGTAC
29200 ACGATATGCTCGATGGCTATTAATTC--------AAC-CCC---CCCAGCCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACATTGGGAATCGTGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCCCCCTCATTGGCCCGGCTTTATAT-CCTA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCAGTTGTGCTCTGAATACAAATCAGGCAC-ACTGTAGTAACCAGTTCAGCTCTCCCTC-TTTGTCA-GGTCTTTCAGACGGACCCCGTGGGTGACTGG
29500 GACAGGAGCACGGGATGA-ACCCG--ATGAGCTGGGATGCCAGAGGAAAACCGAGGCAGGCCAAGACCAGGCAGAAAT-CAACAGAAACGACGTGGAGAA
29600 -ATAGGTTGTTTTAGCGTAGGCACGAAGGAG--GGGACTGCAA--TGGAAGGAACAAG-AGGCCTTGCTACAGCTAGTGCGTGCTT------GTCTCTTA
29700 GG--------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 -------------------------------------------------------------------------GCACTGAGATCATCCCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAACATCATCATCGGTATTCCC-AGC-TTTTTACCCT--GAATTACCC-TCTTCTCCT----TTGTTTGTC--TGTTTCTCCTACCGGT----
30000 GCTCCCCTGTCTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCTCCGGTATTCAGAGAGT-----CT-TCTTC-T------GTTTG--TATTTGCTCCCTTCCT
30100 CCTTTT--TCCTCCTCTTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTTGCTTCCCAAGACCTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGCAGTGTAAAT
30200 TTTGGGTACTTCCCCT-AAAATCACTAAGCTCTACTAAGTGCAGTGGGTGCT-AAAATCACAGTCCCACCGCAACTGAGAGAAGTGAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGTACATTTC---ATTCTTCTCCC-CGTTTGTGTCCTC-ACTCAGTCC-------ATT----TCAGG-TAAGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCGTGGCCTTCAACAATGGCAAGGAAGAGCGAGAGGACTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----TATAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCATTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGTTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CGGCCCTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTACCCTGC-ACAACAGAACGCTATTT-ATCCTTCCTCCAGCTTGGCACCCACTAT---AGCCTCCCACATCC-TCCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAACATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGCTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--ATATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTACACTTCATGAGATAGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATC-AAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACGTTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAGTTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGACAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG------GTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTTCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCAATGTCTCCATAACAAATAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AACGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-GGTGC-AAAAC--AAAGAGCTCATCACTAGG--GCTGTGCAACCACCAGGCATTCAGA
31900 -AATCAGAACA-------AC-CCTCGCAGAGAGGCAGTGGAAATACTTTGAGGAAAAACCTTAGCCTGTGGA-TATTC-GGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 CTTCTATACATTTCAGAACAC-CCAATTGCCATAATCTT------CAATAT-ACAAAA-TGAATCAACGTGTATG-ATGGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CACGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGATTGATGTGAAGGGAACATTAGTAGG---------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά