Paul Louis Oudart artist QS:P170,Q18508574 Creator:C. Motte (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opisthocomus_hoazin_-_1825-1834_-_Print_-_Iconographia_Zoologica_-_Special_Collections_University_of_Amsterdam_-_UBA01_IZ19300059.tif), „Opisthocomus hoazin - 1825-1834 - Print - Iconographia Zoologica - Special Collections University of Amsterdam - UBA01 IZ19300059“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
Paul Louis Oudart artist QS:P170,Q18508574 Creator:C. Motte, Opisthocomus hoazin - 1825-1834 - Print - Iconographia Zoologica - Special Collections University of Amsterdam - UBA01 IZ19300059, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Φυλλοφάγο τροπικό πουλί που ζει σε βάλτους και παραποτάμια και μαγγρόβια δάση των ποταμών Αμαζονίου και Ορινόκο της Νότιας Αμερικής.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAAC----
00100 ------GCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAGAATGAAAGGGGGACCCAAGCCGACCAGCACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAATAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTTAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCGTCACGACAGCAGCAGTCGGGGGGGA-A---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTGAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GGACAACCTGCAAATTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCAGGACCACGC
00900 GCAGGCCCACGGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTG----------AGGGCTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGTAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGCATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACAGCCG-A---ATGCGCGGCGCGGCTGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAACATCCCCATTACATTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACACGAA
01700 CATG-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGCCCTAGAAAATGAAAGGGAGTTCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGTGAACGCCGACGGCGAAAATACGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGAGAGGAG--CAGAGCCG-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-GAAAGTTAG
02100 CAACGAGCAAAAAGAGGCACCGGGACGGAG-AAGTAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCGAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATGTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGGGCTATCCTCGACTATGGAAGCTTCACCGCCGACCCGGGAGCCCGTATGGACTCGGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATATGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATTAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGAAATGAACGTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAGAAAAGCGCCCC--------TCGGTAACCCA--AACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCGT-CAACAGC
02500 ACCCACCAGCGATCATCCCCACCCCTAACTAA-CCCCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTGATAATACAAGAACATGGAATAATAAATGATATAACT
02600 GCGATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATGATTATCAACACGAATGATAT
02700 CTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAGGGCAAAAACGACAAGTTCCTAATCAAT
02800 TATAAGTTAACCTACAACGGATTTTGCTCATGGATTAATCTCTTGTAAGCATCCTAAATCATCTCTAAA----TG--TATATATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAG-----------------TACTGTCTAACTTGAAACCACAGGCAAGCACTTAAGAAG-----CCAATTAACATTGTACAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGATTATGCCTCCGTTGAGCCCTGCTGTAGGAGT---AGCAGCATACATGGCAATGTAGT
03100 GGTATAGCCTATTGGAGGAACGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACAACCCACTGAAGCCTTACACTCTGTGTG---AAGCTGCTATAAATAATC-AC--T
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTTG----C-TTTA-TCTGGTTGTTCAGAGTGGTTGTGGGATC-T-AACTCACCTTCA-------------------------
03300 G---------------------GTTTTT-TAATGAAATCAATACTG-TT-TACATGATTTTGCATGAACATTCT--GAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TC--TGGAGGAAATGCA-AGGGAG-TGAAC-TTACAATACGAACCA--GGAAGATACCTTTCAGGAAAGGAACCT-TAAAAGAC-TT
03500 GTA---TATGTCACGGTAGATTATCCCTTTGCACAGTGGAAGAAATCTTCT--------C--------T---------------------------ATTT
03600 TTTTAAACAGGTATTACAGTAA--TTTTTA--------TAAA-TGAG-C-AAATCTAGCACCAGAGGG-----GA-AA-----AATAA-AACCCCA-AAC
03700 ATTTAAT--TT---AGGATAACTGCTTTGGTCCTCAAA-CACATTTCATAA-TTTGAAGAGTTTATAGGTGGTAGGGCATTTACTAAGGTTTTCTTATGA
03800 TATGTCTCCAAACA-GCTGAACT-CTGTCTACAGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATACG-AATTTTTCTGCCTTCTGTAGCATGAATG
03900 T--AAAGTTATGAGCTTTC--------------TTTTT----AACAAAT--GAGGGTATGGAGACAGAACT-GACTGGAGATAAGTTA----GTGTGAAC
04000 TTGCAGCAG-TGCTG-TAGACTTGTGCTAACAACACACTTGTGTGC-TTTTATGCCACTGCAAAGACAA----ACTTGCTTC-----TCTCA--CCGAGT
04100 AACT-TGTCTCCAACTACTCTCTC---TGAGTAAATCAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTGCTGTAGCTTGTGTCGCAAAGCTTTTCA
04200 AGAATAAAAGCCTGT--AGTCTCAGAGAC------ATGGCTTGGATCTCTGCGTGAGTCTATTAAAACTGAGTAAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AT-G-TCTTT-TGGGAGAAGTTTAATTCTTCAGT--------ATAGGAACTCGGAGGGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCTGAGTCTTGAAGACGT
04400 GGAGTGCCCCCAGATCAATTGTTAAAGTAAAGCGGAATCTC-------------------------------------------CCTTCCCCCCCCTCCC
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTTCAGAACTACTCAGAGTTCAAGC--TTGACCCTTGCAAG-TCTTCTAGT----GAGATAAAGAG
04600 GGGGGTCATATATCATATGCTCTGGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTGGAAAATAACCATAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TTTTATA
04700 AACTGAA-TGGCCCGCACGCT---GAACATG-AAAAATACCTGAAGAAAGTCAACATTCCAGCAA-CTTCACTAAAGAATGTTGCCTGT-TCTC-TCCCT
04800 CTTG---TTTTTGATGT-------TTTAAAAAA-ACCTGCTTTCACATCTTTCACTACAGATCATAATTAGTG-CTTGTGTTTCCTGCCCTGCTGTTCAC
04900 TTTAGGATGTTACAA--ACGCCTCAA-----AA------CACTT-AGGTGGCAT-ATCTGGTGCTAGATATGGTTGCAGT-TTTT-----------GTGC
05000 AGCTGGATTCATGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCATAATTATCTTGAAG----------------GT-TTT--TTTGCAAGGATGGGA-TAGAAAGGAAT
05100 GTG-TTTAC----------------CCCTTT-GCAAGAGGG-TTT-----TCTG-TCTTTCAAGA--T-----TTCTTATCAAGACACAA-TTTATGTTA
05200 AGCCCATGATTTAGTCTTGAGACACGTAAACACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTGGCTG-ATCATGGTGTC-T--------GAAGAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGG--GT-GACGATGTTCCACTAG-AGCTGTGCACCTGATCCATCTGGCGCGCTTTGCTAAAATACTGCTTGT-------------AAA
05400 ATTTTGGTCATCTGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTACGCTTATGTCTGGCAGCATGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAAAAATACGACCAGTCAGATG--ACCTC-AT
05600 GGTTGCAAGTGCTGTTGACAACCTT-ACGGTCAT-AAAGATAGACAGACAGTAC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTACTTGCTGTGAACAACCAGAGACA
05700 GTGCGTGACTGCTTGCAGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAAGTTCCTGTT-T---GAAG---TTGCCACC-GTAGGG---TTTT--CTTGCCT-ACA
05800 AGGTTCAACAAAC-TGTTGCCAAATG-G--TCATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTACGTA--CTAGCCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTGCTTCAGTGCCCAGCATCACAGTGGTGCCG--TTAGCGATCTT-AA-------AGAGTTTAGT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCTGTGCTGCATCAGGGTAT-GGTCCAGAAGGGC--TGTCTTGCTCCAGTCGAGCAAGAGTTTTATCAGCTTTGCC-TCTGGTGAGATTGTT-GC
06100 TGGTTGGTGTTGTGCATTCGG-GCC--ATC-GAATTGATGATGCCAGTGAGAAGAGG---TG--TCAGCGC--TGACTTGGTTCC-TGAATATGGTATTT
06200 CTGCAGTGCTTGGTGAAC-CTCTTGCA--CCT-CT------TCATCTTC---CGCAAGAAGAC-------------------AGAATTGAAAGAATTATC
06300 AGAGGAC-GG-AAGGTGTCTTTGCTT--G----ATACA-TAC-AGTGCACGTGGGGAAGAT-CCTCAGCTTTTAGCCTTTT-ATGAAGAC--AGAGTCTG
06400 ATGGCTA--GGTGGCAGGAGCTTCTTAGACAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTACAGGTGAGCA-AGATTGCAGCACTATATAGGGAATGGATAAATGC
06500 CTGTGT--AAAATGTCTT-TCAGTTAAGGCTTCTGCCTTTTGAATTGCGCAGTTCCTTATGT------GTTTACTGTTCAGC-------TTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TCTATTCTGTAACTTCAGACTGTTGTAGGAAGCTGGGCATTATTAACGACG-TAAGGCAGGGAAAGATG---CCCGTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATGTT--ATCTCTGGCTCGGTATGG--AATACACCTT--CTTTTCACTGCTGATGGATGCAGC-TTCGCCCTGCCTC
06800 AGCCTTGGTTCTGAAGCTTAGCCT--------------GGAG--GTAGGGCTCCTGTTCCCTTACC-TTTGAAAAGCATCCCAATAAG--GTATTAGTGT
06900 AGCAGCTAGTGTTAA-TTAGCATTTGCTGGGGCTGAGTGTGCCAT-GTC-AAAGAATGGTTATAGTT--GCGTGGTGTTTTCAAGGTAGCACCTTCTTCT
07000 AT-G-T-TGAAGTCAGGTCCTCTTTGAGA-GGTAAGCTG--TT--TTGTTATCCCTGGTTTGTGTGTTTTAACTGTCTTAAGACTAAATCCTGCCCCAGT
07100 ---GTATAA-CTTAGCAATGTGATCTTGAT-ATTATAACTGTTCAAAGACGTGCAAGGCCTA-ATTTGGCCCGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAACAGAGG-AAAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACACTCCCT-CCCC-ATAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCGGTCTTTTTGCCTCCTC--TG
07400 TAC--------CTGAGATCTCTTTTGTACTTGTATGTA----TGCTTTCTGGTGTAG----CACTGGAAGGAAC-TCGTTATTGCAGTATTA--GTTTTT
07500 AATGCT-GGAGTTGTGTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGCGAAGCG-TATTTTGAGCCTTCTTTTC-----AT-AGATTGG-GCTAAAAAAT-AATT---G
07600 G--GATTGCTCTTCTGCT-----CTCATAACTTTTTG---TCCAAGTG-TT---TGACTTCTGTCAGCTTGCTCAAGTGTGGAAATTTGAGGTGCACCTA
07700 CATTACTTTTGAG-----GG------G---GATTTGGAATATGCTTCCCA-CA-GCAAGTTTACCACCTG-CC--------TCC--CCTTACCTCTCCTA
07800 GGTTTGGAGCCTGTCATTTGGGATTCCCTTCAGAGGAAGCTAAGCAA-TA-AGATGCAGTCTTGCTGTGTCTAG-ATGTTT-TCTAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTGAGTTTG-AACATTCCAGAAGACTA---TTTCAGTGTGGATA-TGTTAGTAGGCCTTCAGTCGTGCTCTGAAGGTCTGCTTTTCGT
08000 GT-ACCCTACTACTTGCTAGTGTAAACATAGCATCA-GAAACCGAGACGTTTTTGTGAACAGAGGTGTTTAAGAGCCTGT---CAGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGGTATCAG-AAAATCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--CTGTGCA---TGCTCATTTGGAGTTAGGCTTTAGGAAATATTGGGTAATCCAGTCTGTCT
08200 ACA-GAGAAAA-TTTTCT--TTGCTTGGGAATTC--TTTCAACTTAGTTGTTTCAGAACTGTGGTTCTG--------CAGTC-TG-ATTCTTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCCACACAGGGCAGACATGTTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTT-------GTCGGAGTTAGTCTA-TCAACTATG--A--G-GGGA-------
08400 --AAAAAA----------------A------------------------ACTTTTGGAAACCAGGCTTCAGCTGTTCTCATGCTTGTGGGGTT-ACGTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCATATGTTCAGTTCTAGACA-GAATGTG------------TTTTTGAGCTTAATTTTACTGAAGATTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTACTTTTGCCCT-CCTG-TTACGATGCAGGGCTGACTT-----GCCTTTGA-TTGTCT--AGTCGGTTAGTACTT-GTTCCAAATTCTTGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCCGCGTGAGGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTATTCATGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAGTAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACTGG-TAACTTGGCATGTTCATCTTTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTTCCAGCATAATATG-TTCTCACTTT--AATCTGTAGCA-A
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCCTGGCCTGTAAATTTACAGCATTCCT-CTTTGTACATAT-TCTTTTAAAA--AGTCAA-CTGCTGCTGA
09000 T--GTTTAGTGTACTTCTTTGTCC-TTTTTT---------T---CTCAGATAGCAAGTTAGACAATGAGGTCAACGTAAGAAG-CTCTGGTCTCAGA---
09100 ----------CTCTAGATCTGAAGTGAATCCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACCTGCTT-G-AAAATAGGGGAGGGATCTACTGCAAAATACAGTTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTGATTCACACGGGATGTGTAATGCATGGTGGGTAGAGCTC-CCATATTCTTTTAAATAGGAGTAG-TCTCTAGTCAGAAGCATGATG
09300 CC-TGCATTTTGCAGCATGGAGAACTTCCAGTGGTTCTGGAGTCTTGACTT-CTTCATCTTGTTTCGCTCTGGACTCATTCTTTGGGTGTCAGCAAT---
09400 ---AA--CACTGTGTGAACTGTAAAGC-AG-TAGCAAGACATCCTGGT--TGTAGGGGTTAGGCTTTAGTCCT--GGGGGTGTAGTGTAGGGC--ATCAG
09500 GTCATGATTACTCATCTGCTG-AAGGTGGTGGAAGTTGCCCATGA-------------------------------------------------------
09600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10600 -----------------------------------------------------------------------------------------CAGGAAA---T
10700 TATGATAGAGAGT-CTGCATCATCTGTATGACAGTAAACTGCATATAGCTCCCAG-TAGGA-----ACCTGTAGAGTTCCATATTCT---TGG-AAATGG
10800 AATTAGTTCTTAACAAGATGTGAC-T--TAT-AGAACAGGTCTGCGAGTAGTGCGTTTTGCTACCCCAC-T-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAATTGG
10900 CTGCAGATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--TAAGACTTCTTGGAGGTGATGTTGGGAAGGGAGGTT------CTGTGT-GTCTGCACAG-------
11000 -------------TTCTTTTGGCATGGTCAGGCTGGCTAGAGTGGCATCTCTGTGCAAATGCTGTGTTAACTTGACTGACTCTAGAAAGTGAGGTAAAAA
11100 AGGGTGAGAGAGAAT-GTGA-GTAGGTAGACA--TAGTTTTGCAAC-------TAAATAGATCTGTGTTGACTTCAAACTTCATTTGGCCTTCAT-AGGT
11200 GCCGCTGATAAAG--CTCTACGTCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAA---AGAAGCTGAGCAATTGGTTCCTTCCCTTAAGA----TATA--GTGTTAA
11300 GGAAGCCCGGAGAA-GCA----GATGATCCTAGTAATCTGG--GATATCACT----TCC-AGGACAAGGCAAACGCAAC--AAATTGGCTGTGTAAATAT
11400 --GGGGACAAAGTGGTGAAGTGTCTGGACAA-GGAGAGCAG-----ACCTCT---CTTGGTGCCCT-----GGGAGTGGAGATACCAGCTAGGTT-TGTT
11500 TGAGGCCTGACATGGGAAGTTGTTGAGACCTGAACTCTGTGTTGGGGA-CTGCCTCTGACTCCTAGCTTTGAGTCTGCTCCTGGACTGCTGCTAGGTAGT
11600 GTGACA-------GACAAGTGAGCGTTGATGTGAGAGGGTGTGACTAATTTTT---TATTTTTTTAC-----------------CCCCCCTAAAATAAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATCCAAGTCTTAACAGATTTTGTCCTTGTAATTCGACA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAGGAATTTG
11800 GACAATAAATGGAATTAAATGGAATAAGTAAAT-AACG-AAAAAAGAATT-TGTTTTAATTATCACTGCAAAG--GAAATAATTCTGAAGT-TTAAAAAA
11900 AAA---CAAGTGCTGTGGTGTTGCCTCTTAGTGCATGACAAAGATTCAGGTTGAACTTGCAGTTCT--CTGTGTTGCCATCTGCTTGTGTAGTGTTACTA
12000 TTAGT-GTTGGTTTGAAAAAAAAATTCCTGTGCTCTATGTGGAAAGCGCCAAGTGCTGGTTTCAGCTTACCCGTATTGCTTACTGCCTGGCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGCAGCCA-TTTGGGGGACTGGGATTGAAAGCAGTAAAA-CATTCTTTAGAG----CGTAGTAAG-GTTGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGTAAGATAAACTTAATATCAGAATTGTAATGTGTGTGACTT--TAAAGCCTTGCTA-TTGCAAGGCCTATGCTGAAATAATGTTTTGGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGATGCCATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GCAATGCAGCTGACAC
12400 A-----C----TGTTCTGTCTGTGCCGAGA-AGTGTGGTCATACGCAACGCTGAGCAAATGCATCATATAC-CGCATCGCTGTTATCAGCCAGGCAC---
12500 TGCTAGAGTAACTT-----GGTTTCATTT-CCAC-GAGTC---CTTTACTAATGGACTGATAGACGGAATCATAAAACCGAGTGTGAAAGACCT-GAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGATGGACCATCT-CTGTTGGTGG-CCCCCC-TGTTGAATCACTGATGC-TTGCTGATCCG-TAACTGCTGATTTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAACTGCGTCTCGGTCTCAGACCGTCATTA--ACAGCTTGCACGT-GTTGTGGAGAGGGAGGGTGTCAGCGGGCAGCTGGTATCC
12800 AGGAGGCAGAGATGTGT----------------CTGGGCATGAC--GTAGGGCATTTGACTCCTGATAGGTGTAAGACTG---T-GGTGTGTCAATGTTG
12900 GTACACAATTATAGGATGTGAAACTTCCCAA-AACAAAGTTAATTCCTG---ATCT-TT-----------------------GTAGTGTAAAT---TAAT
13000 AGATACGTGCTCACT----GCAAGCTTCTTCATAGCAGGTATCCCGAGGTCTGCAGTCTTCTCCTGAGCTGTTCTAGAG---GTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGTGATGATTGCACTGGGAGTAAAGTGTACAG--ATGTACAGGTCACCTGGTTATAGGTTACTCTGTG-T-GTTATGCAGCACG-T-GGAATCCACAGCA
13200 CATCCAGA--GCCCAGAT--AGTGTCGAAATCTGGCTAGTTGT--GAGCAAACTTCATTGATCAAG--TG-TATCTGTCTATAACAC--TGTTCTGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTAACGAGCAGTGACAAAT-AAGCATCTCTTCATGGTGCTGGGCAAACATGGCAGCAAAATTTGTT
13400 ACTG---------------------------TGTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAGCTTTAAGCCAGAGATTATTTTGAATTGGC-TTTTAGGACTTGAAT
13500 AACTAGGGCTATTAATGGCCTCTCTTATATGTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---T---TC-CGTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTTATTGATC--T
13600 CTCAGAGC-----CTA------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCCAGCATAAATG-------------TTGTTTATAAA
13700 TTCTTTCA----CACTTATGAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGTGTATATGCCCTGTATGT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACGAGGAGGGTTACTTTCTGT-GGTCACGTCCGATTGTTTCTGAGTTGA------------TTGTCGGCTATCGCTCAAGAAGGCCTTTGCTGAAAAGG
13900 GTTCCATATA--TCTCTAGA-CAACTTGCAGGTGTTGAATGCCCTC-TTTTAAAAAGCTGTAC-TTTAGGCTACAGTTTATGGGTC-TTGC----AGTGC
14000 ATGGGT------------------------------------------------------TTGTTTTGTCATGTTCAAAGAGCCTTGC-GTAGC-TTGGC
14100 TTTT---CACTG-TATTGGTTCTTCAGA-GA---TCACTTC--A-TTATTTTCAGCTACTTGAAG-AAAC-TAAGTTGACAGAG-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACTGGA--TGTTTAGAC---TTA-TTCTAGAGT---TTTTATAAGAGCATGAGACACGTTCTTGGGATCCTTTCCAAGGTATTAACTCCATAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTATCTGTAAAGCCTCTACT-AACGCTGTA----CCTGCGCACAGTGGTCTGCAATTCTTGGGCATC-GGACACTCTT
14400 CTGATCTCGGTTCTCTGGAGTGCTAGGTGTTGCATAAGCTCCTAATTACAGAGGCAAGTCCAGGA-GGTATGCG-----TTCATCCTCC----AGG-AAG
14500 GCAATAAAGCTACTATAGGTGAACATCAGAATTC-TGGGGGTTGTCCCTCTGGCAGCT-GTGAGACTGAGAAGGAATT-TGTCTGCTTGCCCCACACTGT
14600 CCTCTGGCTTTGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAGCTGTTTTGCTGTATTTGTG-AAAAAT-GT-----GTCAGT
14800 TAAGAAGCAACT-GCCAGTTCA--------------GCCTGTGTGCCTGCCTTTGCACTGGAC-AAGGTGTCTGTGAGGTCA-GGGCAGAATATTGCC-A
14900 CCAGGGTTGG-GC-TGA-CG-----GAGGTGGTTGGCTCTGGAAAGCTTTCTGCTC-TCTGGAGAGTAATGGGGCAGCACTCTGGAGGAGAAC--GGAGG
15000 TGCAATCCTAGCTCCTGC----TGAGA----CAAGATGTCAGT--TGACCCTTGGACTCCTG-----GCCTC-TTTAAGACA--CAGGC-TTGCTTGACA
15100 ATTT-AAAC-TTTGTTGCC-ATCTGCCTTGA-TAAAAGCTGGGCCCTTTCAG-TCATAGCCTCCCTCTGCAGCT-GTGGTAGA---TGCTGCTGGTGAT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTATT-AAGA-GCTCATGCA--------------------------------A-AAAAAGAAAAC-------------
15300 ------------------------CTAACTGAAGGCAGTCAGAAAGCTCCAGTC-TGAGGCT---CCTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGC-TG---------
15400 ---------TTGGTTTTTTTTTTTTGTCATATT--AAGTAAGGTACAGGTACTACTAAAGTCTTTACGCCGTTTTCAT----TGTGGTCTC-TAGTACTC
15500 TCAGAGCAAGTTTTCATG--GATTGA--CACTTGGCAGTATCGAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTTCTCTT--
15600 --AAGGA-GAAAGC-AAA-CTGTTTTGATGTAAGAATTGCTATTTCTG-TAACATTC-AGGG-TGCCAGTAAGAA----------TTTGAG-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCATGTTAATCTCCTTAATTGAAGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCACGGGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAA-------------
15800 ---T---GCAGCTGGAGGGCTCACTGCTCTTTCTGGATAGGTGCCATTGGT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAGTTTGAGGTAG
15900 TGATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCTAAAGGGTCTGGAGACCTTT--------------TAGGTCATACAGTGGCTCTTAACA
16000 --GAACAGTAGCTGGTCCTCATTGGCAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGCATTAATGGTTTGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTCTGTTGTTACTTTATACCTCTTACAAATGAATT--------------------AAT----CTTACCAGTTATTG---ATAAGGAC-AGAGC------
16200 ------------------------------------GTCTGCCTGTTATGTACTGAATAATGAA--------------------GAGAGCCTGCCCTCAG
16300 TGGGCAAG----GGTGGGGAAGGATGCTGGTGGCGCGCAACACATGAGCGCACCCAGAACCTTTCTG-----------GGGTCTGGAGCAGCAGCAGT--
16400 CAGTAACGCCGATGGCTCCTT-GCTGTTCTTCCCTG-CTGGGGGCTGGCGGGCTCCCTAGCT---------------GCTGTGGCTGGGGGGGGGGGGGG
16500 GCCGCTCTTGTCGTAGCGAGATGATGGAC-TCCAGTGGTGGTTCAGAGTGACTAGTT---AGCTGGAGCCAGGAAAAATGCGTTGGAGCAAATAGGGCTT
16600 CAGAATC-AATAGTCATCTATTTCAGTGTTCAAAGGGAGACCAGAAGCCTGTTGTTGAGAGGGCTT-TAGCCCTGT----GGAGGTCCTTG----TCTTT
16700 GAATGTACTGGTTAGCTTCTACATGGTGTTGTGGCA-AGAATGGCTCGTGGCTGGCAGGTCTGCTGTGGTGTTCTGCAGGACTTCCAAATGCGTCAACCT
16800 GCAAGTAGTCTGGATTTGCTAAAGGGATTATAGGTATGTC-CATTCACACTAAAAG--TGTTCTTGAAGAGAT-GAATACTCTTTTGCAAGCAGCAATTC
16900 AATTTAAACAGGAAAAGTTGCGTTCCTTGGATGAATC--TTTTGTT-----AAGAG--TGTTACAAAAGGCTGATATACT-AGGGCTCGAG---GT-A--
17000 GTGCTGCATT-ACTTG-TTTGTGTTTTTTTGGTGGTTTTTTTTTTTAACTGTTGCATATCGAA--GGGCA--TATATA---AACTGAGATGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTTA-TGACAACATGGCCT-TTCTTTCCTTTCAAG-TAGGATTAGG--AGTGACTAAAATGTTGGCTGTTTAGGGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCAGTGATTG----TT----TTTAACTTT--AAACCTTGATTTACTCTG--CAGTACCGATT---ATGGCATGCT
17300 CCCACTGCCACA-G-GACATGTTCCAAGGGAGGTAT--TAACTCTGTGCTGAGCCAACTTGAGC-ACCTAGG---CTGGT---AGCAGTAGAGAAAAGGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGATGCA-----TGGACGCACAACATGGCTGTGAATGCCCACCAAGCTGGTAGAGCAGTCA-----CGGAGCTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTTGTTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AGTAGTCATGCAGTTGGCAGGGCGGACAGTCTTCCTGTTAGATTCTTGC
17600 CC-G-TTTGTTATT------------------TGAGCTCTTGATTTCTTTCACCTTTC-TTTATTACACTGGGAGAATGAGGTTGTACTGGCCCTAAGCA
17700 GATAGCATGGCAAAGCTGGAGATGTCAGAAAGAATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTT
17800 ---CCAG-TAGGTGGAGGAC-AACT-GTATGTGCAGCAGAGCCCATGCGTGTT-GTCAGCATGTACAGGGAGGATTCTC-TGTT--GTAAGCATGGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTCAGCTTCCCAACAATTTCATAAGAAAAAAAAGTCTCTTTGCTTAACAAAAAAAA----------------
18000 -------------------------------AAACCAAATCAGATTACA----TGTAATTAGTGTGCAGCAATG-----ATTTCACTTCCTG-----AGT
18100 TTATGA----AGTATTGTTAATAACTGAGTTTGGTGTCATGGTGAGAATAATAAATCTTTTTA-G-----GTGTTTGGGGGGGGGTTGAGGAGGAGGATT
18200 GTATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAATGTCAAAACCT-GACCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTCGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAACATTAGTGTGCTTTCTGAAAGAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCTGATAGGAGGATTGAC---CA--TCTCTCC-CCTTAAC-------CT
18400 CAAAAAG--TAATGTCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ATACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACGT
18500 --TTTAAGATACGTTTTTTT--CCTCTGTCTTTGC----------GTAGTAAC-TGAGATTACTTACTCTGTACTAGCTTTGGTACAAGGG----TCCTT
18600 --ACTCTTCTATGTAGAATGTATAAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-AAAATGCTTGACTAACCGGGTATATGGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AAAACATTTGCTACCACTG-ACTGG----ACCGTGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGA----ACTTTTGTTTAAGAACTTTAAAGGCTTTCTGCA
18800 A--TTTGGAATG-CATAAACTGAG-CTATAGCATGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACTCTTGTGAAGTACTTAATGTCCC-TTGGACAGCTC--ATACTG
18900 ACTGGGGAGAAAGATGTTGCGCCTGCAGTGAATGTTGGGGTTATTGCATGTGTCAGACTCCGTCCG--TGACTGTCGTTGAGGACTACTTGTC-TATCGC
19000 TT-GTCACCCATCAGAAGGC-AGATTGTTGGGAGTTTATAGTGTCA--TGAGG-TTGGCTTACTTGGGAGCCAGCCG-CCCTT--GGTCTGAATCAAGCT
19100 TCCTCCT--CTGAAGTAGTAATACATCTTGCCTCTAATACGTGTTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACAGCACTGTCGTGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 ATGGTCT-------GTAGGACCAGCTAAGT----GTCAAAG------AAAAAAACCA--ATGTGTGA-TTAG----AGCTTC-AAATGCTGCAGTCGAAT
19300 GCAGCACATCTCAACCCCCTGTTCAGAAGATAAAGGCCAC--GGGT-GG------GCA--GAGCAGTTCCAGAAGAAATGGA-TTTTGACAGAAT---TT
19400 CATAGGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACGGAAACCTGGTTTCTCATGACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGACGTCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-CTACAGGCTAGATGGC-TAAGTACCACCGCAAG-TTTCAGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG------------AAAAA---GATCTGAGAATCAAA-GGATTACTC--GTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACAGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCGCATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCGAGCCATTAATTAAGAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCAGAAGCATATTC-TCCAGAACTAGAG---ATTGA--------
20000 TATATAAG---CGTT---TCCTAAACGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCACTGTAGTGAATCTTGA-TGTCAGTGGGGAT---CTCCT
20100 CC---TCCCCCTTC-CCTTAAGATTTATAGGTTCTCCAGTACTT---AGACTGTAAAATGCTGCCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTGCTGGTGTGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTCTTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTT-GGGAATCCTGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAT
20300 AGCTTG----GCAGAGTTGGTAGGAA---ACTACTGCACTGGATTAGGGCGAAGTAATGAA-TTTT-GAATGGTTGCACACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 GCCCCATGAGGCAAACA--ATGCAGTACAAAGAAGGAAATGAGCTAGC-AGA---GGGGAAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCCTGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGCC--TTTAAC-TCACT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCGT-GACGA--GTATAGAT--AACTACCTCGCTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCTTTTAATT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGTCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCATGAGAACCCAA--GGCTCTGCCA---ATTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTCT-GCTGTG
20800 CGT-----TCTGAGAGAGCGTAGTACCTTCTAATAACAA---G-----CTTGGGGACATACCTT--ACCTGGG--GCATA-TAGGAC-TCATCAAGACCT
20900 GAGGATAACT---TGTCTTGT-TACTTTTG-----TGTTTTATGGGAAAAG-GGGCTA-TTGGG--TG-TAAGCGCTTAT-GAACAGGCGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AT-----------CTTGACTAATATGATGAACCTAT----GTAGAATCC-ATTTATAAATACAGTCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTTGGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCAGTAGTG---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCGGAGGT--AGAGGAGAAGTGAAAAGAAGG
21200 ATATGGATGGGTTGTGATCTT-CAGC--------------AGC-AAGCTCCCTATAGAA-------TG-AGCATTTATAATCAGGTGCCT---GTGCCCT
21300 GGAACAGCTGTACGTCTCTTGCCAGCTCTCACACGGTGACAGGGTGCTT--CAG-AGTGCTGAGGCTGTACGGCACTGCTCAGTTTGCTGTACTT---AC
21400 GCAGAATGTCTGAC-AGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CATGTGTATGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GTTCAGCTGCATCTTGTGGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCT-GCACAGTTTCTACATTTGCGTAAATTTTACTT-AAATGAG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGGATTT-ACTC-CGATGGCATGTG-AGTT----------GAAC-TTGTGTGGTATTTA--AGAGGCAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATGCTCACTCTGGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-CGCGAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCGCTACT--------TG-AGATT-A---GGGCCCTATTCAGATCGGCTTCT-GAACATAAA-CGAGGACTTGC-TGTGGAGATTGGA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACTCGCCTCTAAATTACGATGATTCTGATAATTAACGTAAATATTCCTCTGCAC--AGATGGCTCTGCAGCT-AGCCTGGGTG
22000 T-GAAAATACCCAATCCTTGCTTCACTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TG-TGTG-TTATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TCGTCACCATGGCTTTTTAACCT---TGGCACGGCC-TAAAAACTTTGGGACCACTGTTGCCCC--TACATGTAACCCTA---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCAGCAGCC----ACGTGTTCGCTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGCAG----TGTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 -----------GAGGAACTTTGCTTGTTCTCATGCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGCAGGTTTCGGGTCACTAGACTTCCTACGGTGCCGGCTCTTG
22500 CCGCTGTTTATGACTTGAAGCAATAA-----AACTCTTAAGCAGATGCCTAGCTTCAGAAGC-------CTG----CTAACTGTTCAACACT-CAATAGC
22600 ATCCTCTGTGTGTATTAATAAATCCATGAGTAACAGGGTTGTTTAC-AATCAC-TTTTCCAA-T-CAAAACAAAATGAACTCATAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---C-TTGAAAA-TAAGGACTTTTCACTTCTGCCTGTTTCTAATATAACATGCT--CTATAAGGTGAATAAC-----------AT-----------
22800 -------TAAAAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATCCCCTTTCTTCAGCTGATGCACTGCGATACTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTATGCTCTTT
22900 GATAAGTTAAAAATACCACCAATGTACACAAAGAGTAGCCTAAGATA-ACGCTATTATTTGCAGAACAGCAGTAGTAGCATATTCCACGTTCAGCTAATT
23000 ATAATCATGTGCATATTTTCTGTGAGAAGTAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTT-------GGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTTATCTGTCTTATAATTCTGTCACAGTGACAAAATAAAACTATATTTTATTCT-CATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAACGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ATTGTAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCACCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTATTATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACTGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGAATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAGATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGATAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGATGTATATTCTACATGTTAAATTATGATAGGTTTTTCATTTTTCTGTCGCTA---A----GTAGGTAGA
23900 AAAACATCTATTGTAAACTTTGATTTTCAGCTCT-TTAAAACTTACTGGTCAAACCT-GACTTTGGTCAAGC---ATTTGATATGGAGTGTTTCAGCTGT
24000 GGAATAACTGTTCTATCAAAAATAAAAGATAATTTGTAAATTCTGCTGTAATGTTGTGGAACTCCT-GAAAAGAAAGCATATTGGGTTTTGTTATGAGTT
24100 CACACTCCTTACTGAAACAAGCATTGTCTTCTACTAATAAATGTTGTGGACGTGTTATTCATAAAAGTATACAGTTATTTCAATATTAAAAAGCAA-TAG
24200 AAATCCCTACTTAAGTGTG-AAAA--ATAGAATTTGTGTATGTAAAACAGCTTCTCATTTTATTTTT-ATTATATGTAGTATATCTAAATAAATATTCTG
24300 ATTTTATAATTA----A-CCCAAAAAAAC--AAAATTACTCAAATACATAGAC-AAAAACTCAATAACATG---GATAAA------------------GA
24400 TAC-TAGCAAGATCA--TA-TTTTTTATCTGTTTTTT-------------------GGTCCACTCC-TT----AGGTTAGCAGCC--TTT---TGTCAGG
24500 AAACAGGGATTTCTTTTACTCAA-------C-TATA--TTAGACCATTCATAACTTGTACAG-ATCCCTT-AAAAAA-ATGACCAATGTCTGAAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAATTGCCAGTTACAGTGTCATTAC-------CATATTATTATTG-A-AGAC-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATGGTATATT-
24700 -TA--ACAATAACA---------------------------------------------------------CTGCAGAAACACCCAGGAGCA-CCTCTGA
24800 GGGCT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGC-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGATTACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGAAGCAAATGATGTATGAGCCAAACTCGTGC-TTTGCCCCCGCCTCTCCTGCGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTCTATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGACAAATT-AAGAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGTTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCTGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAACATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCACCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TTTT-TTTT-------TTTAAGACTGCCC-TTT-----TT--------CC--CCTTCATATTCACAAATC---AAGAAAGCCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCTACACAGCCAGAGAAAGT-AAGCACCAGCCAGGAGGTTTAAC-ATAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-AGAA
26300 ATTTTGACACAAG--TACACACCTGAAAACTTCTG--AGAGCACTGCGAAAAAAGTCTGTTGCGCATTGAGATGGAAAGAGCTTTG-CACATT-ATGCTG
26400 TTAACTCTGTTGAG-CTACCATCATTAGCAGGGG-AAAAGA-TGCCAAAAT--------GAG-GGCAG--------GAGAGAGAAAA---AGAGAGAGAG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGATCTTGC-ATTTTCGGTACAG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTG---------ACTTAACCGAA
26600 ATGTTCTGTATCTTTCATTACCTTT-GCTGGCACTCT--------------------------ATGTACAGCTCTTTATTC--TAGTAACACTTTTCTGT
26700 CATTTGGCTTGTTCATTGGGGTTTTAT-CCC--CACCTGGCAGCC------CATCTGAGGCTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTATAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATTGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACGTTCGTTTACGGCT----TATG---TACTTCACATG-AATGTTCCTCTTCCATC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTCAGAGAAAGCACGAGAGCACCTGCATTT------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 --------------------------------------------------------------------------------------GCGAAATATGTCAC
27300 GATGACAGTGCATTGGGTTGTGTTTG--TGTTACTTATTGTCAGTTAA--CTAAGAACACTGGAAATGCAAGGGCCGTGACTGAAACGTGTATCAGGGTT
27400 GCCAGG---CAGCTTTCGCCACAGCTCAGCGA-GTGTG--TTGTGTGCCAGCCATCGGTGGCCGTTAGCCATGCGGAGGTGGTGCTGTCTGCACCGGTG-
27500 -TCACACCTGTTCGCCCATCCTCCT-CGTAGGGAAACGGAGGCAGCGA-------GGTGAG-GGGGCTGATGGAG---GGTGCACAG-CGAGAGCTGG--
27600 -TGGC------------------AGAGCC------------GTACTCGA--CCCCGGGGGCTGCCAGGTCATGGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGACA-TTTTTCTGTCTTCGTGGGACC-CGCA-GTTCCTGAGAGAGCCGGCACACAG
27800 CCA---GCGAGCTGCTCGCCTGGTCC-----CCGTCAGGTGGCACTTTGACT----------------GCCCTGCT--GTCCGTTCTTCACCCATGG-AC
27900 TCGGCGTGGAGGTTCTTCCTCCCAGCCCTGCTCTGGTTCAGGC-TCCCTGCAGTCAGTGTGCGTCTTCACC-TCTCCCTCCAGCCTTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCTGTTCTGCACTCAGCG-AAAGCCTGTAGAGCAGTAC---CAACGCCAACAGGCTTCTTCAGCTCCTGGGTGTTGCTCTCCCCTCCCACTC-TTTC
28100 CTTCTCCTTTGCTACTCACTCCACCTTCCCTGACTCCGCGCTTTCCCCCTACCTCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCCC-CCCACC--------------
28200 ---CCAAAGTCTTGGGTTCTTCCTGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT------------------------GATGTGCAATGCCAGGCACTGTGTTTCCTGC
28700 AACTGA-CACCCCCTCCCCACGCTCTCG-----------GGGCCCCCCCAGCCCGCGGGCGCGTGTTTGTGCACTGTACAG----CCCATC---------
28800 ----------------------CT---CCACCGGCACCAGCCTCTGCTTTCAAACCGCTGG--CTCTGGCGCTGTCAGCTCCCCCGTGCG----ATGCCC
28900 C---------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------------------------------------------GAGAGATCATCCCGCAGA--CAT-
29900 CCCTGACAAACAAGATTATTGGTATTCCT-AGC-TTTTTACCCT--AAATTTTCC-TCTTTTCCT----TTGTTTGTCTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 GCT-CCCCACATTCCCATCT-TCCTTCTTGCTCTTTGGCTCCGGTATTCAGAGCCT-----CT-TTTTT-TTTTTCTGTTTA--TATTTTCTTCCTTCCT
30100 CCTTTT--TCTTTCTCTTCTTCACACCCATGC-TTCTATCCTGCTTG-GTTTTGCTTCCCAAGACTTTTGACTCTG--CTCAC-TTACAGCA--GTAAAT
30200 TATGGGTACTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCGGATCAGTGCAGTGGGCACT-AAAATCACAGTCCCACTGCAACC--GAGAAGCAAGTTAGGAC-TGTG
30300 ATAC-GGAGTACTTTTT---ATTTTTCTCCC-TGTTTGCATCCTC-ACTCAGCCC-------ATT----TCATG-TATGAACTTTGCA--AAC-TTG-AG
30400 GAAGAGCTGGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TTCGTGACCTTCAACAACGGCAAGGAAGAGCAAGAGGACTGCACTTA-CAGACTG-----C
30500 ----CATAGGAAAGCCCTGTTCACTCT--CCATTGCTCCAGG--GTATTCCAGCTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCTACTG
30600 TTT-CTCTCTCAGTCTGC-ACAACTGAAAGCTACTC-ACCCTTCCTCCAGCTTTTCACCCAGTCT---AACCTCCCACATCC-TCACCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCTCATTTCGTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTCGAAGGTA-TTTTTAAGATAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGAAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCCCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACCGCATGCCATATTTCCATGTCACGCATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCGAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG------GGTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCTGAATGTGTATGCTTCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCATATGGCACCGGGTTC
31600 AGAAAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACTGAAACATAGGCTATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCACTGCT-CACATATT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCGATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTTACATTACTAAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AACACTGCAGCA----T----TTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-CGTGC-AAAGT--AAAGAGGTCATCACTAGGACGCTATGGAACCACCAGGCATTCAGG
31900 -AATCAG-------AACAAC-CCCCACAAACAGGCAGTGAAAATACTTTGCAGAAAAGCCCTAGCTCCTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC------TCTACT
32000 CATCTACACATTTTGGAATTC-TCAATTGCCATTATTTTCAAGTGCAATAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ATGGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGCAGGATCCTCTCAGGGGTTGATATAAAGGGAACATTAGG------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά