nan
Missing.

Θαλασσοπούλι που αναπαράγεται σε μεγάλο μέρος του Παλαιού Κόσμου, στην Αυστραλία και στις ακτές του Ατλαντικού της Β. Αμερικής. Τρέφεται στη θάλασσα, στις εκβολές ποταμών αλλά και σε λίμνες και ποτάμια.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
00900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01000 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01100 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01200 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01300 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01400 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01500 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01700 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01800 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
01900 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
02000 ????????????????????????????????????????--------GTAGGGAGGAGCAGAGAACCC-GAAGGTGGAGAAGGAAGACG-AAAAGTCAC
02100 TAACAAGCAAAAAGAGCTACCTGGACTCAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCTTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCCGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGCATATGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGAAATGGACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGGTAATGGAAAATGAGACCAAAAACCCAAGAAAGCGTTCT--------TCGATAACTTATAGACACATC-GAGGCTAATGAATCCGGCAC-CAACAGT
02500 ACCTACTAGCGATCATCTTCACCCCTCACGAA-CCTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCGATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTCTCTAATCAAT
02800 TATAAACCAACCTAAAACGGATTTTGCTCATGGATTAATCTCTTGTAAGCATCTTAAATATTCCCTGAA----CA--TATATATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCACAGGCCAGCACTTAAGAAGCAGGCCCAATTAACTTTATATAGAATGCCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGCAATTTGGTAGTAAATTC---CTCTCTTGACTGTGTCTCCATTGAGCACCGCTGTAGGAGC---GGTAGCCTACATAGCAATGCAGT
03100 GGTGTAAGCTGTTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACGCAGCTCCGTGAAGCCTTGCACT-TGTGCA---AAGCCGCTATAAAT-ACC-ACCAC
03200 ----CCTCCCCGCTGGTCTTA----C-TTTA-TCTGGTTGTTCCAGGTTGTCGTGGTATCTT-AACTTGCCGTCAG------------------------
03300 ----------------------CTTTTT-TAATGAAATCAATAATC-TG-TAAATTATGTTGCTTGAACATTCT--AGAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 AGACTTT-TAAG-TC--AGAGGAAGATGCA-GGGATG-TCAAC-CTATATTATGAACCAGGGGAAGATACCTTTCAGGAAAGGAACTC-TAAAAGTT-GC
03500 ATG---CGTGTTAAGGTAGATTACCCCTTTGCACAGTGGAAGGAGCCTTCT--------C-------CA---------------------------GTTT
03600 TTTAAAATAGGTATTACAGTAA--TTTTTATTAAGTATTAAA-TGAA-C-AAATCCAGTACCGGGGAG-----AGGAA-------ATA-CCAAACA-AAC
03700 ATATGAC--TT---AGGATAACTGCTTTGGTCCTTGAA-CACATTTCTTAA-ATTGAAGAGTTTATAAGTGGTAGGACATTTACTAAGGTTCTCTTATAA
03800 TATGTCTCCAAAGAGGCTGAACT-CTTTCTACAGCTATAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATCCG-AAT-------CCTTCTGTAGCATGAATG
03900 T--GAAGTTGTGAGCTTTC--------------CTTTTTTGCAACAAAT--GACAGTGTGGTGACAGAAAT-TACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGATGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCGAACAGCTCACTTGTGTGC-TTTTATTGTACAGCAAAGGCAA----GCGTACCTC-----TCTTA--CTGGGT
04100 AACT-CATCTCCAATCACTCTCTCTATTGAGTAAATTAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAATAACTTGTGTCGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGGTTCT--AGTCTCACAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGCTTTTAGTTCTGCCAACTAG
04300 C-----AC-A-TTTTT-TAGGAGAAG--------TTCAGT--------ATAAGAAATACGAGGGTTGGCTTT-TTTTGGGTGCCTCAGCCTT-AAGATGT
04400 GCAGGGCCCCCAAACCAATTGTAAAAGTCAGAAGGAATATCTCTTCCTTC-------------------------------------------CCCCCGC
04500 CCC-------------------ACTGCTGCCTCTTTTCAGAGCTAGTCACAGTTCAGGC--TCTGCCCTTGTGGG-CCTACTAGCAGCAGAGATAGGGAG
04600 GCGGGTCATATATCATATGCTCCAGAGAAAAAATAATCCCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGAGTTGCTGTCAGAGACCTATTTCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCTGAGGAGTATG-AAAAAT---------AAGTCAAGATTTCATCAG-CTTTTCTAAAGAAAGTTGTCTAC-TCTC-TCCCC
04800 CTCG---TTTTTGTTGTGACTCTGCTTTAAAAT-ACCTGCTTTTGCATCCATCAGTACCGGTCATACTTAGTG-TTTGTGTTG-CTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTTAGGATGTTACAA--GC-CCCCAG-----AA------CTCTT-GGGCCACAC-AGCTGGTACTAGATACGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 AACTGGGTTCGTGTGT-ATACAAGCAGCTCGCCCA-AATTATTTTCAAGTGAATGAATTAGCCTTAC-TTT--TTTGCAAGGGTGGGG-TAGAGAGGAAT
05100 GTA-TTTAC----------------CCCGTT-GCAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGG--T-----TTCTTACCGAGACGTGA-TTTATGTTA
05200 AA-CCATGATTTAGTGTTCACCTGTCTCCTGACTGTCAGTCACTGTGGCAGCAGCAG-AGCACAGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGG--GC-GACGGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCAGAT-CAGCTGTCTCACTTTGCCAAAATACTGTTTGTGTTGTATTATGA-CAA
05400 ATTTTGGTCATCCGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTTAAGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGAAAGACCCTTTGAATGACTACACTTATGTCTGGCAGTGTGTCAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATATGACCAGTCAGATG--ACCTC-AT
05600 GGTTGCAAGTGCAGATGACAACCTT-ACTATCAT-AAAGATGGACAGATGATGC-TCAGGTTTCATCCTAGGTTTTATTTGCCTTGAACTACCAAAGACT
05700 GTGTGTGACTGCTTGCTGCTTTCATTTATCCTGGC-AAAAAAAATTTCTGGCT-TGAAGAAG---TTGCCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACAAAC-TGTTGCAAAATG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAGCT-----CTTTAGTTATGTA--CCAGTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTCTTTCAATGCCCAGTATCACAGCAGTGCAAACTTAGCAAATTT----------AGTGTTTAGT-ACGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCTGCGCTGCATCAGGGGAT-GGTTGCAAAGGGCTGTGTTTTGCTCCAGTCAAGTAAGAATTTTATCAGCTTTGCC-TTTGGTGGGATTGCT-GC
06100 CGGTTGGTCATGTGCATCGAG-GAC--ATC-GAATTGATGATGCTAGTGAGAAGAGG---TG--TTAGCGC--TGACTTGCTTAC-TGAATATCGTATTT
06200 CTGCAGAGGTCAGTGAACTCTCTTGTA--CCT-CT------TCCTCTTC---CACAAGAAGAT-------------------GTAAGTGAAAGAC-TGTC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTGTCTTTGCTTAGG----ATACA-TGC-AGTGCATGTGGGAAAGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-ATTAAGAC--AAAGTCTG
06400 ACAGCTA--GGTGGGAAGTGCTTCTTGGACAGG--GCTTGAGGAGAGGG-TGCTACAGGTGAGCA-AGATCACAGAACTATATAGGAAATGGTTAAATGC
06500 CTGCAT--AAAAGGCCTT-TCAGTTAAGGCTTATGCCTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTATGT------GTTTGCTGTTCAGCTTTTACTTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCTCCCAG--TCTATTC--TGACTTCAGACGATTATAGGAAGCTGGGCATTATTA---NNN-NNNNNNNNNNNNNNNNN---NNNNNN
06700 -------NNNNNNNNNNNNNNNNNNCTT--ATCTCTGGCTCTGCACAG--AATATACCTT--TCCTTCAGTTGTGCTGGGTGCAGC-TTCCCCGTGCCCC
06800 AGTCTTGGTTCTGAAATTTAGCCT--------------GGAG--GTAGGGCTCCTTCTCCCCTACC-TTTGGAAAGCATCCCAATAAG--ATAC-----T
06900 AGCAGCTAGTGTTAA-TTAACATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCGC-TTC-AAAGAATGGT--TAGTCAAGACTGGTGTTTTCAAGGTAGCACCTTCTTGT
07000 AT-A-T-GGAGGTAGGTTCCTCTCTGAGA-GGTAAGCTG--TT--TTGTTTTCCCTAGTTCATGTGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAATCCTGCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAATGTAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAGCACATGCAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT--TTTTTCTCTGTTGTTGATA
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAGCCTGGACTG-AGAATCTTTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGTGGACTTG-TACA----CT-CCCC-GTAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAGAACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTTTTCACCTACTC--TG
07400 TAC--------TTCAGATCCATTTTGTACTTGAGTGTA----TGCTTTCTGGCATAA----CGTTAGAAGGAAC-TCTTTATTACAGTGTTA--GTTTTT
07500 AATGCTGGGAGTTGCTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGGGAAGTG-TATTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAACTGG-GCT-AAAAAT-AA---TTG
07600 A--GATTGCTTTTCTCCTGC-TCTTACTAACTTTTAG---GCCAAGTG-TT---TGACTCCTGTTGGCTTGCTTAGGTTTGGAAGCTTGAGATGCACTTA
07700 TATTACTTCTGGG-----GG------G---GATTTGGAGCATACTTCCCG-CA-GCAAGTTTGCTACCTG-CC--------CCC--ACTTACCTCTCCTA
07800 GGTGTGGAGCCTGTCATCTGGGATTCCCTTCAGATGAAACTAAGCTGTTA-AGATGCAGTCTTGCTGTGTCTAG-GTGTTTGTCTAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTAGGTTTGAAAAGAGTCTTCTGGGAT---GTATAGTGTGGAC---GTTAGTATGTCTTCAGTCTT-------------CCTCTTGGT
08000 GT-ATCCTGCTACTTGCTAGTATAAAGGTAGATTCA-GAAAC--AGACATTTTTGTGAAAAGAGGTGCTTAAAAGCTTGT---CAGATGCTCTAGAGCAA
08100 GCTAGATGTCAG-GAAATCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGCG---TGCTCATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGGTAATCCAGTCAGTGC
08200 ACA-GATGAAG-TTTTCT--TTGCTTGGGAATTC--TTTCAACTTAATTGTTTTAGAACTGCAGTTCTG--------CAGTC-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCCACATAGGGCAGACATTTTATGA--GTCCTACTTGAAAGTTT-------ATTGGACCTATTCTA-TCAGCCGTGGCA--G-G----------
08400 --GGGACC----------------A------------------------ACTTTTGGAAATGAGGGTTTGGCTGTTCTCATGCTTGTGGAGTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCATGCGCTCAGTTCTAGACA-GA--ATG------------TTTTTGAGCTTATTGTGGCAGAAGATTTCCTGTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTTTGCCCT-CCTG-TTACGATACAGGGCTGGCTTCTAATGCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTGTGTGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTGTTTTCATGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTATTTCAGTGCTGG-TAACTTGGCATGTTCCCCTGTTGCACCAGCATAACCCAGGAATTCCCAGCATAGCAAC-TTCTTTCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAATATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCCT-CTTTGTACAGTG-AGTTTTTAAA--AGTCAG-ACTC---TGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCT-TTTTTT---------T---CTCAGATAGCAAGTTACACAATGAGGTCAATGTAAGAAG-CC--------------
09100 ---------TCTGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATA-GGGAGGGATCTACTACAAAATACGGTTT-TT
09200 AAAAATAGATGTGTAATTCACAAGGGATGTGTAATGCATGGTAGGTAGAGCTC-CAATATCCTTTTAAATAGGAGCAG-TCTCTAGTCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCCCGGAGAACTTCTAGTGATTCTGGAGTC-TGACTT--TTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTGGGTGTTAACAGT---
09400 ---AA--CACTGTGTGAACTCTAAAGCAAG-TAGTAAGACATCCTGGT--TGTAGGAGTTAGGATTTAGCCCT---------------GAGGC--CTCAG
09500 GTCAT-ATTGCTTATCTGCTG-AAAGTGGTGGAAGTCACCCATGACACT--GAGACAATAGGCTCAGGCTCTAAAATAGTTAATGGTTCAAAGCTGCATC
09600 CGGGGAGGTTTAGACTGGAC-ACTAGGAAGCA-TATCTTTACCAGGAGGAGGGTGGTCAAACACTGGAACAGGCTTCCTGGAGAGATGGTCAATGCCCCA
09700 GGCCTGCCAGTGTTTAAGAGCCATTTGGACAATGTCCTTAATAACA-TACTTTAGCTTATAGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAGGCAGTCAGAC-T-AGATG
09800 ATCATTGTAGGTCCCTTCCAACTGAAATAGTCTATTCTATAAAAGTGGAAGGAAGAAAATGC--TGTCTTGTTGGGTCTGTTCTTAGACCATGTGTCTCT
09900 TGCTGACAATGCCTCTT--TTAAACCTATTCCATTACCTTTCTAATTGCACTT-AGGGGATGAAACTGTTTCAGCACAAGAGCAG---ACTTTCAAGTTT
10000 T-ACTGCTAGC------AAAAAAA----------------------------------AGCAGTAACAGGAACTGTAATGTAAAATTT--TATATGATGG
10100 GGAGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGGTGTACTCAGTCAACCTGTGCAAATTCTGAAAACACACTGCAGTAGTACAGGATAAATTACATGTTTACCTCTT-T
10200 CTGTGGTGTGA-TTTTGAAAGCCAGCAGATAAAGCAAATGTTTCATGTGTGAAACTGAAAAT-ATATCAC--TGCAA-TAATGCATTTTAATTTGCGTAC
10300 CTGCGAGGCAAA-----GGCCCAAGACT----AAT-C-TTTTGAACAAGGACT---TCAA-AAATCACTGATATAGTCC-TTA--------GTATT-AAA
10400 GTCAG---------ATATTTTGGAGAAT-TCTTGCCTTAGAGGTGTAATTGAAACTGGCTTTCTTAAACTGAGCTCTTAACTGGGATC--TGCTTGGGCC
10500 TATTTGTCCAAAGCAGTACTCATGCT--GTAGGGCAGTATGAT-AAGAGTATCAAATAGAACTA-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 CTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACACAAGGTTGTATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCACATCATCTGGATTACAGTATACTGCATATTGCTCCCAG-CAGGG-----ACCTGTAAAATTCCTAAATCTTCCTGG-AAATAG
10800 AGTTAGTTCTTAACGGGAGGTGAC-T--TAT-AAAACTGGTCTGCAAGTGGTGCATTTTGCTACCCCACTT-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAATTAG
10900 CTGCAAATAAATCCTTAACA-T-----TTT-T--AAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGATG------TTGAGT-ATCTGCCCAGTGCAGAC
11000 CGCCG-TGGTGGTTCTTTTTGGTGTTGTCAGGCTGGCTAATTTGGCGTCTC--TGCAAATGCTGCGTTAGCTTGACTGACTTTAGAAAGTGAGGTAGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAG-ATGA-GTAGGAAGACG--TAGTTTTGCAACTA---AATAAATAAATCTGGGTTGGCTTCAAACTTGATACAGCCCCCAT-AGAT
11200 GCCACTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGATTGAGTAATTAATTCCCTCCCTTAAGA----TATA--GTGTTAA
11300 GAAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATGATGGGAACCTGG--GATATCCCT----TCT-AGAACAAGGCAAATGCAAT--AAAGTGGCTGTGTAAATGT
11400 G-GGGGGCAAAGTGGTGAAGTGCCTGGATGA-GGAGAGCAG-----ACCTCA---CTTGGTGCCCT-----GAGAGTGGAGATACCAGCTAGGTCAGGTT
11500 TGAGG-----------------------CCTGAACTTTGTGTTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTGCCTTTAAGTCTGCCCCTGGACTGTGGCTAGATAGT
11600 GTGGCAGACCTTGGACAAGTGAGCATTGATGTGA----GTGTGATTT---------ATTCCCCCCCC-----------------CCCCCC----------
11700 ---ACTGTGTTTGGATCCAAGTTTTAATGTATTCTGTCCATGTTATTCAGCA-----TTGTG-TAATTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAGTAATTCA
11800 AATAATAAATAGAATTAACTGGAATAAGTAAAT-AATG-AAAAAAGAATT-GGTTTTAATTATCACTGCTAAA--TAAATACTTTTGAAGT-TT---AAA
11900 AAC---CAAATGCTGCGGAGTTGCCCCTTGGCACATGACAGAGATTCAGGTTGAACTTGCAACTTT--CTGTGTTGACACCCATTTGTGTACCGTTACTA
12000 TTAGCGGTTGTTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTTTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCTGCGGCCA-TTTCGGGGCCTGGGGTTGAAAGCAGTAAAA-CAATCTTTAGAA----CATAGTAAG-AACAAGGCAAG--CTTCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAATTTAATGTCAGAATTGTAATGCACATGACCT--TGAAGTCTTGCTA-TTGCAAGGCCTATGCTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC-TTT-TTTTGGCTTCCAAGTATTAAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACAC
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGCATGGTCATGTGCATCGCTGAGCAAACACATCATCTAC-TGTAGCACTGTTATCAGCCAGGCAC---
12500 TTCTAGAGTAACTG-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTAAAGGATTAATATATGGAATAATAAAACTGGGTGTGAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCACTGATGGACCATCT-CTGTCAGTGG--CCCCC-CGTTGAATCACTGAGAC-TTGCTGACCTC-TAACTACTGAATTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTATGTTAAAGCTGCTTCTCGGTCTCAGTCTGTGATTA--ACAACTTGTGAAT-GTTGTGGAGAGGGAGGATGCCAGTGGACAGCTGGTATCT
12800 AGGAAGTAGAGATGAGTCT-GT--CCCAGAAGCCTGGGCATTAC--ATAGGGCATTTGAGTCCTGATAAGGGTGAGACTG---C-GGTGTGTTAACGTTC
12900 ATAAATAATGATAAGGTGCAAAACTTCCCAA-AAGAAA-TTCAGCCCTG---ATCT-TC-----------------------ATAGTGTAAAT---TAAT
13000 AGATACATGCTCATT----GCTAGCCTCTTCGTGGCAGGCATTCTGAGGTCTGCAATCTTCTCCTGAGCTGTTCTAGGG---GTT-GCAGTGGAAA-GGC
13100 AGGGATGACTGCAGC-AAAGTAAGGTGCACAA--ATACACTGGTCACCTAGCTGTCAGTTCCTT--TG-TGGTAATGCAGCACA-T-GGAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCTGGGTAAAGTGTTGAGATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTTGTGGATCAGA-------------TGTAATGCTGTGTCCTGCTGC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTAATGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCTTCATAGAGCTTGGCAAACCTGGCAGCCAAATCTGTT
13400 GCTGGTTTGTTTGTTTG--------------TTTTTTTTAAGGCTTTGTTGCTAACCTTAAGCAATAGATTATTTTGAATTTGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AATTAGGGCTATTAATGCCCTCTCTTATATGTGCAAAGGT----ATGTAAT--TT---A---TC-TTCTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTGTGCTGAATGGACTGA-GAGCAAAAA-TACCCAAGTCTGTTAGCATAAACG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCATATATGCCCTCTACTT-TGTCAGTAAGCACTGA
13800 GACAGGGAGGATTACTTTCTGT-AGTAACGTCTGATTG--TCTGAGTTGA------------TGGTGGGTGATAGCCCACAATCGTCTTCACTGAAAAGG
13900 GCTCCCTACA--TCTCTAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCCCTG-TTTTGTAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AACGC
14000 ATGGGGTTTTGTTTGGTTGGG--------------------ATTTT--------------TTATTTTGTCATGTTCGAAGAGCCTTCT-GTACC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-TGTTGGTACTTCAGA-GA---TCACTTC--A-TCACTTTCAGCTGCTTGAAC-AAAC-TAATTT----GAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAGGA--TTTTTAGAC---TGA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGCATGAGCCACATTCCTGGGATCCTTTCTGAGGTATTAGCTCCATAAT
14300 -----------TTCCTTAATGGTTACATGTAAACCTCCTACC-AATGCTGTGTCTACTGAT--ACAACGGTCTGTAATTCTTTGGTATC-AGACAGTTTT
14400 CTGATCCTAATTCTCTGGAGTACTGGGTCTTGCATAAGCCTCTAAACAC--GGGCAAGTCCAGGA-GGTACGTG-----TTCTTCCTCT----TAG-GGG
14500 GCCATAAAGCTACTACAGGAGAACATCAAACTTT-TGGGGCTTGTCCCTCTCACAGCT-GTGAGACTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTGCCCCACACTGT
14600 CCTCTGGCACTGGGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------AGCTGGGCAAGTTGTAGCGATTTTGCTCTGTTTGTG-AAAAAT-AC---AAGTCAGT
14800 CAAGAAGCAACT-GCCAGTTGA--------------GCCTGTGTGCCTGCCTTCACACTGGAC-AAGGTGTCT--GAGGTCA-GGGCAAAAAATTGCT-G
14900 CTTAGATTGG-GC-CGACTG-----GAGGTGGTTGGCTCTGAAAAGCTTTCCGGTT-TCTGGAGCGTAATGGGGCAGCACACCGGAGGAGAGT--GGAGG
15000 CTCAATCCTAGCT-CTAC----AAAGG----CAAGGTGTCAGT--TCATCCTGGGACTCCTG-----TCCTC-TTTAAGACA-ATAGGC-TTGCTTCACA
15100 ACTT-AAAC-TTGGTTGCC-ATCTGCCTTGA-TAAAAGCTGGGCCGTTT--G-TCATAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTGGTAGA---TGCTGCTGGTGA--
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTATTAAAAA-GCTGATGCAAAAAAGCGGGG------------------AAAA-AAAAAGAAAAA-------------
15300 ------------------------CCAACCAGAGGCAGTGAGAAAGCTCCAGCC-TCAGGCT---CTTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGC-TGTTGTGGGTT
15400 TGTTTGTTTTGGTTTTTCTTTTTTTGTTATACT--AAGTAAGGTACAGGTGTTACTAAAGTCTCTATGCCATTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 TCAGAAAAACTTTCACTGATGATTGA--CACTTGGTAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTGGCTCTTA
15600 AGGAGGA-GGAAGCAAAG-CTGTTTTGATGTAAGAATTGCTCTCTCTG-TAACATTC-AGGG-TGCCAATGAGAA----------TTTTAC-TAAAGG-C
15700 -TGCAAAGCTTTAAGTTAATCTGCTTAATTGAGGTAGCCATGAGGC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAAAAG-CTGTAG-TGAAGAATGCA----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGGAGGGCTCACTCCTCTTTCTGGATAGGTGCCATCGGC---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCATTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGGCTTACAGTCCTACTTCAGAGTAAA-CTTCCAAGGGGTCTGGAGACCTTTTAGGCC---TACAGTAGGTCATACAGTAGCTCTTTGCA
16000 --GAAAAGTAGCTGATCTGCATTAGCAGCA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTTAATTGC-AACTGAATTAATGATTTGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTGTGTTACTACTTTAAACCTCTTACAAATGAATT--------------------AAT----CTTATCAGCTGTTGACAGTAAGAAC---AGTA-----
16200 --------------------------TATATATTTTGTCTGCCTGTTATGTA-TGCATGATGCA--------------------GAGAGCCTGTCCTCAG
16300 TGGGCAAG----GGTGGGGAAGGATGCTAGCAGTGTACAACATGCGATCGTACCTAGAACCTTGTTGTGCGCAGTT-TAGGTTTGGAGCAGTGATGGT--
16400 CAGTAAAGCTGATGGCACCTT-GCTGTTCTTAGCTG-CCAGGGGCT-GCAGTCTCTCTAGCT---------------CCTCTGTCTGTGAGGAGCCTTGG
16500 GCTGCTCTTGTTGTAGAGGGATGATGGAT-TTTAGTGGTGGTTCAGGGTGACAAGTT---GGCTGAAGCTGAGGAAAATGAATTGGAGAAAACAGGGCTT
16600 CAGAATC-GATAGTCATCTGTTTCAGTGGTTGGGGGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGTACTT-CAGCCCTAT----GAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAACAGACTGGCTGGCTTCTTAATGGTACTGCAGCG-AGAACAGCTCATGGCTGTTAGGTCTCCTCTGATGTTCTGCAGGATTTCTAAATGCATCAAATT
16800 GCAAGTTGTGTGGATTTGCTAAAGCTGTTAGAGATATGTC-CGTTCAAACTAAAAG--TGTTCTTGGAGAGAT-TAATACCCTTTTGCAAGCAACAATTC
16900 AGGTTAGGCAGCAAAAGGTGTGTTCCTTGACTTAATT--TCTCGTT-----AGGAG--CTTTGTAAAAGGCTGATGCCCT-GGGGCTAGAG---GT-G--
17000 GTGTGGCATT-GCTTT--------------------GTTTTTGTTGAGCTATTGCATATTGAA--GTGTTCACACATA---AACTGAAATGTTTTCTTCC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TG---ATGTGGCCTTTCTCCTCCTTTCAAG-CAGGATTAGG--GGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTCCTGTAATCAGTGACTG----TT----TTTTAATTC--AAACTTTGATTTACTCTG--CAGTACTAATT---ATTGCATGTT
17300 CCCACTGCCACA-G-GACATGCTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTGTGCTGAGGCAACGTGAGC-ACCTAGG---CTGGT---GGCAGC--AGAGAATGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGGTGCG-----TGGACGAACAAAATGGCTGTGAATGCCAGCCAAGCTGGTAGAGCAGTTA-----TGGAGCTGCTG-TTTT
17500 CCTATTGCTGCAGGGCAGAATTTCATTGTGGACATAGTAAAAGAAG--AC-ACTAGTCATGTAGTTGGCAGGGCAAAGAGTCTTCCTGTCAGATTCTTGC
17600 CT-G-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTGC-TTTATTATACTGAGAGAATGAGGTAGTACTGGGTCT-GCCA
17700 GATAGAATTGCAAAGCTGGAGATGTAGGATATCATTCCTGAAAGACT-GTGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTT
17800 ---CCAG-TAGGGGGAGGAC-AGCGGATATGTGCAGCAGAG-CTGTGCATGTT-GTCAGCATGTATAGGGAGGATTTTC-TGTT--ATAAAAAAGGAGA-
17900 ----------------TTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTAAATAAG--AAAAAAGTCTCTTTGCTTTAGAAAGAAAAAACACAACCCAC----
18000 -------------------------------AAAAAAACCCAGATGAAG----TATAATTAGTGCGCAGCAATG-----CTTTCACCTACCGAGTTCAGT
18100 TTATGA----AGAATTGTTAATAAC----TTCAGTATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTTTA-G-----TTTTTTTAGCAGAG-----GGAGGAGGGTT
18200 GGATGA-TGTTT--------------------------------------------------CAAGAACTTAGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTCTA--A
18300 CCTGATAATATTAGTGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCTGATAGGAGAGTTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGTAGTG-----AAC--GCACCTGAAATAAAAGGTTGAAAT-CCAACCAGCTTTAGTT
18500 --TCTAAGATG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCATTC-CCATGACAGAAAC-TGAGATTACCTACCCTGTACTGGCTTTGGTACAAAGG----TCCTC
18600 --ACTTCTCTAAGTGGGATGTATTAGTCTTCTGTGCTGTGCTGTAAAAATGCTTGACTAACTGGGTACGTGGGCTCTTAGGG-TAAGGTCTGGCCTAAGG
18700 ---AATATACTTGCTACCACTGGATTGC----ACTGTGT--TGTGAATCTCTTGCAG-TAAGA----ATT----TTTAAGAACTTTTAAACATTTCCAAA
18800 C--TCAGGAACA-TTTTAACTGAA-CTACAGCATGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACCCTTTTGAAGTACTTAACATCCC-TAGGACAGCTC--TTACTG
18900 TTCAGGGAGGAAAATGTTGTGTCTGCAGTGAATGCTGGGGTTATTGGACAGGTCAGGCTCTAGCCC--TGATTGTCGTTGAGGATTATTTGTCTTATCAC
19000 GT-GTCAACCATCAGAAGGC-AGATTGTTGGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGT-TTGGCTTACTTGGAAACCAGCTGATCCGT--GGTCTGAATCAAGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACCAACACATCTTGCCTCTAATATGTATTGTTACTCTGGGAGAT-AAT-ACATCACTGTCTTGTTGCTATGTAGCCAGATGGAT
19200 ATGATCT-------GCAGGACCAACTAAGT----GTCAAAG------AAAAAATACA--ATGTGTGA-TTAG----AGCCTC-GAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAGCCCTGTGTTTAGAAGATGATAGCAGCTGGAGT-GG------GGG--GAGCAGTTCCAGAAGAGACAGA-TCTTGACAGAGT---TG
19400 CATGTGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGACATCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGCTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGTACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCCAGAGTTTATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTGTCTGTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG------------AAGAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGCAATGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAACTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACGTATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCAAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTA-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGCATAGGCATGTTGCAGACACATACTC-TCCGCAACTAGAG---GTTGACGT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCACAGTAGTGAATCTTGA-CATCAGC-AGGAT---CTCCT
20100 CC---TCTTCCTTC-CCTTAAAATTTATATGTTCTCCAGTACTT-GGAGACTATAAAATGCTGCCTGTGTTCCTGCTCTGACTTGTCTCCTGGCGTGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTGAGTTTTT-GGGGATCTTGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAC
20300 ACCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAG---ACTGCTGCACTGGATTAGGGTGAAATAATGAA-TTTC-GAATGGTTGGACACA----GAGCCC-CCTTGCA
20400 GCCCTATCAGGCAAAGAAGATGCAGTAC-AACAAGGAAATGAGCTAGC-AGA---GGGGAAAC-TGACCTT------GT-----------TGCTTTGCTG
20500 -----------C--TTTAAT-TTGGT-GTTACTTTAAG-C-TTCAGCTGGCTCAT-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTTGCTG-TCGTGAG-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GACTCTGAATGTGCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTAGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--CTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGTAGATGTCTGGAGGTAGAGCCATGAGAACCCAT--GGCTCTGCCA---GTTACCTTCAGCCTAGTGGATTGAGCTT-TCTGTG
20800 CATTCT-GTCT--GAGAGTGTAGTACCTTCTGATAATAA---G-----TCTGGGGACATACCTT--ACCTGAG--GGATG-TAGGAC-TCA-----AGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTGT-TACTTTTG----GTTCTTTATGAGCAAAG-GGGTTA-TTGGG--TA-TAAGTGCTTAC-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTCCTCTT-AT-----------GTTGACTT-----GTGAAGCCAT----ATAGAATCC-ATATGTAAGTACAACCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTCAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCAGTGGTG---AGGTTTCTCTCACTTT-GGGCACAGCT--AGAGGAGAAATGGAAAGGAGG
21200 ACGTGGATGGGTTGTGGGCTT-CAGTAGCCTTGGGAATACAGC-AAGTTCTCCATATAATG--CTCTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCG--TTTCTCTTGCCAGCTC--------TGGCAAGGTGCTT--CAG-AGTGCTGAGGCTGTATGGCACTGCTCAGTTTGCTGTACTT---GT
21400 ACGGAGTGTCTGAC-AGACTT----C----TCGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CACGAGTATGGT---TACTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 -T--CTTAAGCTGCTTCTTGTGGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTAT---TGGTACAGTTTCTACATTTGCATAAA-TTTATTT-AAATGGG--G
21600 AGAGGCATTGA--TGTCA-GAGGGTGGAATTC-ACAC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAA-TCCTACAGTATTTA--AGAGACAAATCCTG
21700 A-TAGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACT-----ACGACGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCGCTGT-----CTGTGACT-TGCGAGCAAGTC
21800 ATCTGGGAGCATCTACTAGTTGGG---GTG-AGGTT-A---GGGTCCTATTTGGATCAGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGCACTTGC-TATGGAGATTGGA
21900 --GGGAGCCTGAAA-GGACTTGCCTCTAAATTATGATGACTCTGATAATTAATGTAAATATTCCTCTGCAC--AGACGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGCTTCACTCC-GAAAGA-CCCCTAAAGCTG--TGTGTG-TGTG-TTATACTTA-TCAGTGTGAAACAAAAATTACTTTCCT
22100 GTAG--TCGTCACCGTAGCTTTTTAACCC---TGGTATAGCC-TAAAATCTTTGGGAGCCCTGTTGCCCC--TAGATGTAACTCT----TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTC---TCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGGCAGTGGCAG----TCTGTCTCTCCCAGG
22300 ATATTC-TATTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCATGCAG----------------------------------------------------------
22400 ------------AGGAACTCTTCTTGTTCTCATGCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGAAGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTGCAGTGCCAGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTACCACTTGAAAAAATAA-----AATCCTTAAGCAGATGCCTAGCTTCAGAAGCCAGAGTACTG----CTCACTGTTAGATCCTGAAATAGT
22600 GTCCTCTATGTGTAT--AAAACTCCATGAGTAACAGGATTGTTCAT-AATCAT-TTTTCTAA-T-TGAAATAAATTAAACTCAGAAC-----TGAGAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAGGACTTTTAATTTCTGCCTTTTTCTAATATAACATGCT--CTGTAAGGTGAATAAC------------------------
22800 ------------ATAAAAAAAGACCA----TTCATTCAATTCCTTTTATTCTGCTCATGCACTATGATATTCTTTTACAGTTCTTTGCTGTATGCACTTG
22900 GATAAGCTAAAAATACCACCAATGTATACAACAA--AGCTAACGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATAGCAGTAGTAGCCTATTCCACTTCCAGCTAATT
23000 ATAATAAAGTGCATATTTTCTGTGAGATATAGA-AAGAAACTTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACTGCGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTTTATTTC-TATGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAATATACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTATAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCGCCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTGGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACACGGAAGCTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTGTTCATGTTTCTGTCACTA---A----GTAGGTACC
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTTCAGCTGT-TTAAAACTTACTGGTAAAAATT-GGGTTTGGTCAAAG---ATTTGGTATGGAGCATTTCAGCTGT
24000 GGAATTACTGTTCTCTTAAAAGTAAAAGATGATTTGTAAATTCTGCTGTAATGTTGTAGAACTACT-GAAAAGAAAGCATCTTGGGTTTGGATACACATT
24100 AACACCCATTACTGAAATGAGCATTGTCTTTTACTAATAAA---TGTGGACATGTTATTCATAAAAGTGTACAGTTATTTCAATATTAAAAAGAAA-CTG
24200 AAATCCCTACTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCACTTCTGCACGCAAAGCAACTTCTCATTCTATTTTT-ATTTTATTTAGTACATCTAAATAAATGTTTTT
24300 ATTTGATAATTA----A-CCCAAAACCCA--AAATTACTGCAAAGCCATAGAC-AAAAAGTCAATAGCATG-----------------------------
24400 TTT-AAGCAAGTTCA---T-TTTTATCTGGGGTGTTC-------------------AACAAACA---------GTGTGAAAAAAA--ATT---AGTCTGA
24500 AACAA-----CCTGATTACTGAA-------CATATA--TTTGATCTTTCATAATATCTACAG-ATCCTTT--AAAAA-ATGACCAACATCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTACAGTGTCATTAC-------TATAT---AATTA-A-TTTT-GGTTCTTAATAGTAAAGAATAATAATGATATATA-
24700 -TA--ACGATAATATTACCATTAATAATTAATCATTCT----------------------------------TGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGCGCAG-GTGAGACGCAAATGATGTATGAGCCAAACTCGAGCTTTTGCCGCTGCCTCTCCTACGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACA-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCGTGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCGTACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 T----TTTT-------TTTCAGACTGCTCTTTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACACACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCAACACAGCCGAAGAAAGT-AACCAGCAGCCAGGCAGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCCGAGG-AAAACAGT-TTTTT-GGAA
26300 ATTTTGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTCAG-AAAACGTCTGCTATGCATGTAGATGGAAAGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CGGCCATCATTAGCAGGGG-AAAAAAATAGCAAAAT--------GGT-GGGGG---GGAGAGAAAAAGAGAG---AGAGAGAGAG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGCTTGT-ATTTTTGGTATGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAACTGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTC-GCTGGTGCTATTTCCCCATTTCAGTATTTC-TCTCGCATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTGC
26700 CATTTGGCTCATTCATTGGGGTTTTAT-CCC--CACCTGGCAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTCGGTAATTTAGGTAAATTTCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGTACATTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TTCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTG-----------------------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 -----------------------------------------------------------------------------------------------GCGCC
27300 GATGACAGTGCG-TTAGTTATGTTTG--TGTTACTTATTGTCTGTTAA--GTAAGAACACTGACAATGCAAGGGCCGTGACTGAAA-GTGTATTGGGGTT
27400 GTCAGG---CAGCTTTTGTCTCAGCTTAGTGT-GAGTT--TTGCGTGTCAGACGTCGGTGGTTGATAGCTGTGGGAA---GGTGCCGTCTGGATCGGCA-
27500 -GCACCCCGGACCGCCCAGCCTCCC-TGTAGGGAAGGGGAGGCAGCGA-------GGCCAG-GGGCCTGACAGAG---GGTGCACAG-TGAGAGCTGG--
27600 -TGGC------------------AGAGCT------------GTCCTCGA--CCCCTGGGGCTGCCAGTTCACAGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGA-TTCGTCTCTCTTCGTGGGGCC-TGTG-ATTGCCGAGAGAGCCGGCACACGG
27800 CCA---CCAAGCTGTCTGCCT--GGC-----CACCCGGATTGCGCTTTGACCACCCAGGTGTGGTTTGGCCGTGCT--GTCTGTTCTTCTCCCACTG-AC
27900 TCAAAGCGGA-TTTCTTCCTCCCAGCCTTGCTCTGATTCGTGT-TCCTCTCAGTCAGCATGTGTCTCCACC-ACTCCCTCCAACCTTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCTGATCTGCATTTGGTG-AAAGCCTGTAGAACAGTAC---CAATGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGGG---------------CCGCCC-TTCT
28100 TCCCTTCTTTGGTCCTCAGTCCACCTTCCCTGACTCTGTGCTTTCCCCCTACCTCCTCTGAATCCCTTCTCCTCTTCCT-CCCCCT-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCCTGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCGCTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCACTGTGTTTCCTGC
28700 AACTGA-CACCCCCTCCCTGCACTCCTG----------GGGGCTCCCCCAGCCCATGGGCATGCATTTGTGCACCGCACGG----CCCATC---CACTGC
28800 CA-TCC--------CCACCCC-CT---CCGCCGGCACCAGCCTCTGCGTTCAAACAACCG---TTCTCAGGCTGAC------------------------
28900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 -----------------------------------------GGACTACACGGAGCGGTAGCAGAAGGGAAGAAGCACTGAGATCATCCCACAAA--TAT-
29900 CCATTACAAACAAAATCATTGATATCCCC-ACC-TTTTTACCCT--GGATTTCCC-TCCTTTCCA----TTGTTTGGC--TGTTTCTCCTACCGGT----
30000 GCTCCCC----------TCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCTCTGGTATTCAGAGGGT-----TG-CCTTC-T------TTTTG--TATTTTCTCCCATCCT
30100 TCTTCT--TCCTTCTCTTCTTCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCTTG-----------------TTTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGTAGTGTAAAT
30200 TTGGGGTATTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCCACTAAGTGCAGTGGGCGCT-AAAATCACAGTCCCACTGCAACTGAGAGAACGGAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGTGCGTTTC---ATTTTTCTCCC-TGCTTGTGTCCTC-ACTCTGCCC-------ATT----TCACG-TAAGAGCTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAAAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCGTGACCTTCAACAACAGCAAGGAAGAATGAGAGGACTACCCACA-TAGCCTG-----G
30500 ----CACAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCATTGCTGTAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGACGAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTGGTAGCCTGC-ACAACTGAGAGCTATTT-ATCCTTCCTC------TGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCATAGTCACCTTCTTAAATGGCCCATGAAAATATT-ATGTTGCACTTCACTATGCTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAAGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATAGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACGTTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAGTTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAAATTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAATGACAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG----GTGTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-TGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCATACTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACCTAGGCCATTATCTCTCACACCCAAACCAGCATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCCATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAATACATTCCAAATCACAA
31800 AACGCTGCGGCA----TTT-CTTCTTAGGAAAGGATG-TTT-GGTGC-AAAAC--AAAGAGGCCATCGCTAGG--TCTATGGAAACACAAGGCATTCAGG
31900 -AATCAGAACA-------AC-CCTCACAAAGAAGCAGTGGAAATACTCTGAAGAAAAGCCTTAGCCTGCAGA-TTTTC-AGTTTTCCC-----TTCAACT
32000 CATCTATACATTTCAGAACTC-TC-ATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAA-CGAATAAA-GTGTATG-ACAGCAGCTTCTCTGACA---TTC
32100 CATGCTAA--CCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGAGTTGATGTGAAGGGAACATTAG-------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά