Tgies001 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_Downy_Woodpecker.jpg), „Male Downy Woodpecker“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
Tgies001, Male Downy Woodpecker, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Ο μικρότερος δρυοκολάπτης της Β. Αμερικής, που ζει κυρίως σε φυλλοβόλα δάση.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGTGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAGCACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTGGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATCACCTCCGCATAGAAGGAAACAAGCGCAATAGCATCAAA-ACAGGCACACACTTCCAAACGGCAATAGGGAGAAAGGAAAGGGGAGAGACCGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAA--------------------------------ACGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGAGTAGAGGAACGAGCCAGCGACGACGGAACAGCGCGGAGGTCTCAACCGAACGACCTTGCCGTA----TAATG-TACAACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAAGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GTACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGGGATAGG-GCGCCGCAAGCATCGACACCCACG--ATTACCCCAACTCCTAGGGCCACTC
00900 ACAGGCCCATGGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTA----------------------
01000 --------------------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAACAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCTCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACCCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAG-TCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCG--------------------------------G
01600 AAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACAGAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTATCA----C
01700 AGTT-TTACAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACTACCCCAGCCAAAAAAATCGAAATTGAAAGTTCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CATGTTAGG-GAAAATCCTAGTCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAACGAATGCCGATGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTG--
02000 ------------------------------------------------GAAGGGAGGCGCAAAGAACCG-GAAGGTGGAGAAGGAAGACT-GAACGTTAT
02100 TAACGAGTAAAAAGAGCCACCGGGATGTAG-A-GAAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATTTCAGCGCACTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATAGTCGCGCTATCCTCGACTATGGCCGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCAGTATGGATTCGGGGGGTAAGAGTATGGGAGAGAGA
02300 CAGCATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACGGTGAGCACCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGAACGTTAGTAGGACGAAAATAGAAGGA
02400 GAGACAACAGAAAATAAAACCAAAAACGCAGAAAAGCGTTC---------TCGGTAACTCATGGACGCATC-GAGCTTAATGAATCCGGCGT-CAACAGC
02500 ATCCACTAGCGATCATCTCCACCCCTAGCTAA-C-TTACTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGCTTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAAACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTGCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTGATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTATACCACCCCCTGTCAATTGAAAGGCAATAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATTAATCTAAAACGGATTCTGCTCATGGATTAATCCCT-GTAAGCATCTTAAATCATCTTTGAA----TG--TGTGTATG----ACTTGCTAACC
02900 TGTGGAGTAGTGTTCGGAGCCAGCTACTGTTTAACCTGAAACCAC-TGCAAGCACTTAAGAAGTAGGGCCAATTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATCT---TTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCCTGCTGTAGGAGG---AATAGGATACATAACAATGTGAT
03100 GGTGTAACCTCTTGGAGAAATGGTTGACAGATCTGGCATGTACGCAGCTCCCCTAAGCCTTGCTCTGTGTGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----TCCCTCTGCTGCTCTTA----C-TTTA-TCTGGTTGTTCAAAGTGGCCATGGGATC-T-AATTTGCCTTCAGGATT------------------TT
03300 T---------------------TTTTTT-TTAAGAGTATTGATTTT-AT-TAATTGATTTTGCTTGAACATTCT--GAAACTTGTAGTTAGTTGTCAAAC
03400 TGGATTT-TAAG-TG--AAGGGGAAATAGA-GGGGGGTTCAAT-TTATGAGATGAATGAGGGAAATACACCTTTCAGGAAAGGAACGC-TGAAAGAT-AC
03500 ATA---TGTGTCAAGGTAGAGGATCCTTTTGCAAAGTGGAATGAGTCTTCT--------C----TGCCT-------------TGGTTGGTTGGTTGGTTT
03600 GTACCAATAGGTATCAAAGAAA--TTTTTATTAAGTATAAAA-TGGG-CAAAATCCAGCCCCAGTATGTGGGGGG---------GTGG-ACCTCCA-AAC
03700 GTGTACT--TT---AGGATAGCTGCTTTGGTCCTCAAG-CACATTCTATAC-TTTGAAGAGTTTATAGCTGGCAGGGCATTTACTGAGGTTTTCTTATGA
03800 TATGTCTCCAAACA-TTTGCTTT-CAGTCTACAGCTGTGA--CTGA-----TACAC-----TTCAGATAGG-ACTACTTCTGCTTTCTGTAACATGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAACTTTC--------------TTATTGCAACATA-----GCGGTTATGGAGATACAAAT-GACTGGAGATAAGGTG----GTGTGAAC
04000 TTGGTGTAG-TGCAG-TAGGTTTGTGCCAACATTTCACTTGCATGC-TTCTGTCCTAGAGCAACTACAA----ACTTCTGTC-----TTTCA--CAGTGC
04100 AAGC-TGTCTCCAGTTA----CTCTATTGAGCAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAAATTGTGTTGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCACAAAC------ATGATTTGGATTTTTGCTTGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCATCCAG
04300 C-----CA-T-TTTTC-TGGGGAGAA------GCTTCATT--------AGAAGGATGAGGAGAACCAGCTTT-TTTTGGGTGCTTCAGCCTTGAAGAAAT
04400 GAAAGCACCCAAACCCAACTATACAAGTCAGAAGGACTCTCTTCCTCTT----------------------------------------------ATTCT
04500 CGT-------------------GCTGGTACCTTATATCAGAACTATTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAGATCTTCTAGTAACAGAGGTAGTG--
04600 -----------------------------------------------------AAATAAACGTGGAGTTGCTGCCAGAGACTGGTTC-------------
04700 --------TGGCCTGGACCCT---GGATGTG-AAAAATAATTACTGAAAGTCAAGATTTTGGCAG-CTTCCTTGAAACATGTTGTCTGC-TCTC-TCCCT
04800 CTTG---TTTTTTATATGAC--TACATTAAAAG-ACTTGCTTTCACATCTGTCAGTACAGGTCATAATTAGTG-TTTGTGTTGCCTCCTGTGCTGCTCAC
04900 TTCAGGATGTTACAA--AC-CCCTAG-----AA------CACTT-GGGTGGCAC-ATCTGGTACTAGGTATGGCTGCAGC-TTTTGTTCATCAGCAATGC
05000 AGC--AATTCATGTGT-GTTTGAACAGCTAGCTCAGAATTATCTTGAC------------------C-TTT--TTTGCAAAGATAGGG-TGGAGAAGAAT
05100 ATA-TTTA------------------------TCAAGAGTG-TTC----TGCTG-TCATTCAAGA--C-----TTCTTCTCAAGAGGTGA-TTTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGTGTTCACCTGTCTCAAGACTCTCA-CTGTGTCAGCA---GCAG-AGCAGGGTGTC-T--------GAG------------TTT-TG
05300 GGGTGCCT---GGAG-GT-GACAGTGCTCCATTAG-AGGACTACACCAAGTCCAGCTGGCTCACTTTGCTGAAACACTGCTTGTGCTGTATTGTGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCTGCTGAAGCCTCTTAGCTTTCGATC-AACTTATGTCA-TCCTGGTACTCGACCTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGAG
05500 AATCAGTGGCAGACCCTTTGAATGACTACACTTGTGTCTGGCAGTGTGACAGTGGCGCTGAAGGTGACTAATAATGTGACCAGTCAGATG--ACCTC-CC
05600 AGTTGCAAGTGCTGCTGACAGCCTC-AAGATCAT-AAAGATAGGCACACGGTGC-TCACGTTTCATCCTAGATTTTACCTGCTGTGAACAACCAAAGGCA
05700 GTGTGTGACTGCTTGCTACTGTTGTTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---TTGC-ACC-TTAGGG---TTTTTATTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACAAGT-CGTTGCCAAATG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTAGA-TGCAACT-----GTTGG-------------GTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGTTCCCTCCATGCCTAGTGTTGCAGCAGTGCCA--TT-------------------AGAGTTTAAT-GTGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCAGTGATGCATCAGGGGGT-GGCTGGAAAGGGCTGTGCTTTGCTCCTGTCAAATAAGATTTTTATCAGCTCAGCC-TTTGGTCAGGTTGTT-GT
06100 TGGCTGCTGCTCTCTGTTGAG-GCC--ATA-AAACTGATGATGCCATC-----GAGG---TG--TTGGCAC--TGG-TTGCTTGC-TGAATATGGCATT-
06200 -TGCAAAGGTCAGTGAGC-CTCCTGCA--TCT-CT------TCCTGTTC---CAT---GAGAT-------------------GTAACTGGAAGGC-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTATTTTTGCTCAGG----ATATG-TAT-G------CTGGGGAAGAT-CCTCAC-TTTCAGCTTTTT-ATTGAGAC----AGTCTG
06400 GTGGCTA--GGTAGCAAGAGCTTCATGGAAAGG--ACTTGAAGGG-----------AGGTGAGCA-TGGTTGCAGAACTGTATAGGAAATGATTGAATGC
06500 CAGCCT--AAAATCCCTT-TCAGTTAAGGCTTGTGGCTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTATAT------GTGTATTGTTCAGC------TTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--CCCTTTCTGTGACTTGAGACCAATATAGGAAGCTGGGCATTATTAATGACA-ATAGGCAGGGAGTGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ACCTCTGGCTCTGCACAG--AATGCATTTT--TCCTTCACTTACGAGGCATGCAGT-TTCCTGCTGCCCT
06800 AGTCTTGGTTCTAAAGTTCAGCCT--------------GGAG--GTAGGGCTCCTAGCCATGTACC-TTTGGAAGGCATCCCAATAGG--ATATTAGTGT
06900 AGCATCTAGTATTAA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCTAC-TTC-AACTAATGGTTGTAGTCAAGGGTGGTGTTTTCAAGGTAGCACTTTCTTGT
07000 AC-A-C-GGAAGTAGGCTGCTCTTGGAGA-GGTGAGCTG--TT--TTGTTCTCCCTGATTCATGTGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAATCCTGCCCCAGA
07100 ---GTACAG-CTTGATAAC--AATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAATATATGCAAGGCCTA-ATTCGGCCTATGGAAT--TCTCTCTTAGATGTTGATG
07200 AACGAGCAGAGG--AAAAACCTGGAGTG---AGTCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAGAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCT-GTAGACCTTGTTTACT-
07300 ---TAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAGAGTACTTGAATAACAAGTTCCAATGTTTCCTGCTTCTTCAGTGATCTG-ATCAGTCTTTTCACCTACTC--CA
07400 TAC-------------TTCTGCTTTGTACTTGCATGTA----TGCTTTCTGGTGTAA----CCTTAGAAAGAAC----TTGCTATGGTCTTG--GTTTTT
07500 AGTGGT-GGAGCCAATTTAACTTGGGACTGTTGTTGAGAAAAGTG-TGGCTTATGTCTTTTTTCC-----TT-AAATTTG-GAC-AAAATA---ATTATG
07600 A--TGTTGCTTTTCTTCTAC-TTTCACTAGTTTTTTGTCTTCTAAGTGTTT---TGACTTCTGTCAGCTTAGTCAGGTGTGGAATTTTGAGGTGCATTTG
07700 CATTACTGGGGGAA--GGGG------G---CATCTGGAGCATAATTCCTG-CA-GCAAGTTTGCCACCTG-CT--------GCC--ACTTG-CTGTTATA
07800 GGTTT-GAGCTTCTTATTTGGCATTCCCTTCAGATGAAACTAAGCCA-GACAGATGCAGTCTTGCTATGCCTAG-GTGTTCATATCACTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGACTTAGACCTAAGTTTG-AAATAGTCTTCTGGAAT---GTATAATGTGGACA-TCTTAGTAGGTCATCAG--------------CCTGCTCTTGGC
08000 AT-ATCCTACTAATTACTAGTGTAAATGTAGCTTCA-GAAAACAACATATGTTTTAGCAAAGAGGCATTTAAGAGCTTGT---CAGGTGCTTCAAAGCAA
08100 GCTAGATCTCAG-ACTGTCCACACCAGGCAAGA-GTTG--GTATGTG---TGATCATTTGGAGTTAGGCTTTAGGAAATACTAGGTAATCCCTTAGACTC
08200 ACA-GATGGAG-TTTTTTCACTGCTTGAGAGTTCTTTTTCACCTGAATTGTTTCAGAACTGCAGTTGTG-------CAAGTC-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCTGCTCAGGGCAGACATACTGTGA--ATCCTTCTTGAAAGATT-------GTTGGAGTTAGTCTA-TCAACAGTG--A--G-G----------
08400 --AAACCA----------------C--------------------CCCAGCTTTTGGGACCTGGGCTTCAGCTGTTCTCATGATTGTGGAGTT-ATTTA-
08500 AGTT-CTCTCTGCTGGTGCTCATTTCTAGACA-GAATGTG------------GTTTTGAGCTTAATGTGATGGAACATTTCCTTTCAGAGAATCTT---A
08600 AAAATACTTGATCTGCCCT-CCTGATTACGATGCAGGGCTGACTTCTAATGCTTTTGA-TTCTTT--AGGCACCTAACACTT-GA------TACTAGCTA
08700 GCTTATGGT--AAAA---CCACCTTTCTTCATGATGCTAGC--CCCCTTGAGAGATGATTCCTTTCATGATGTTAGATCCAAACTTCTTTCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAG------------TGGTATGCTCCTCTCTCGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTTACTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTGCCTGTTGGTCTTGGTCTGAAAATTTCAAGCATTCTT--------CAGAC-TCTCTAAAAAGAAGTCAACCCTTTTATGG
09000 G--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT---------C---CTCAGAGAGCGAATTGGACAATGAGGTCGACTTAAGAAG-CTCTGGTCTCAGA-TT
09100 GGGTTGAA----GTAAATCTGAAGTGAATGCTTGCAGCACTCCTGCATACAACCTACTT-G-AAAATA-GGAAGGGATCTAGTGCAAAATACACTTG-TT
09200 AAAAATGGGTGTGTAATTCACAAGGGATGCATAATTTATGATGGGTAGAACTC-CAGTATGCTTTTAAATAGGAGCAG-TCTCCAGACTGCAGTGTGATG
09300 TC-TGTAGTTAGCAGCAGAGAGAGCTTCCAGTGATTCTGCAGTC-TGACTT-CTTCATCTTGATTAGATCTGGAGTCATTCTTTGGGGGTTTACAAT---
09400 ---AA--TGCTGTGTAAACTCCGAAGC-AG-AACCAAGACATCCTAGC--TGT-GGGGTTAGGATTTAGTCCT--GAGAGGGTATTGTAGGGC--CACAG
09500 GTCATGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATAGAAGTCATCCATG-CTTTTAAAGACATTAGGCTTAGGCTCAGAAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGCACC
09600 AGGGGAGCTTTAGACT--AC-ATTAGGCAGCA-TTTCTTTACT---GAGAGGGTGGTCAGATAGTAGAACAGGCCCCCTAGAGAGGTGATGGATGCCTCA
09700 GGCCTGTCAGTGTTTGAAAG-----------ATACCCTTTATGACC-TGCTTTAGCTTATGGACAGCCTT-GGAAAGGCCAGGCAATTAGGC-TAAGATG
09800 ATAATTTGCAGCCCCTTCCAACTGAAATATTCTGTTCCATGAAAGTGGAAGGAAGAAAATACAATGTTTTGTTAGGCCTTTTCTTAGACTGTGCCTCTTT
09900 TGCTGACAATGTCTTTTGCTTAAACCTACTTCATTACCTTTCTAATTACACTT-ATGTGATACAATTGCTTTGGTGCAGAAGTGG---ACTTCCAATTCT
10000 TCACTGCTAGG------AAGAAAGA-GATTTAGTCTTTACTT--TGTTTGTT-AC---ATCAGTAACAGGA----------AAATTTT--TGTATGGAAA
10100 AA----------------CT-AAGATGTTCTTGGTCAGCCTGTGCAGATTCTGAAAGCAAACTACAGTAGCACAGGATAAATGACATGTTAACCTTTTAC
10200 CTGTGACTTGA-TTT-----------------------------TTGAAAGCAACTGAAAAT-ATATTGA--TGCAA-TGACACATTTTAGTTT-TCCAG
10300 TCTTGGACCTTT-----GCCTTGCAAGT----AAC-C-TTTTGCATAAGGACA---TAAA-TTAATGCTAAGGATTATA-TTAGTGA----TTTTT-AAA
10400 GTTGG---------ATGTTTGGGAGAAG-GCTTGCCTCAGAGGTGT--------------------AACTGAGCTCTTAACTGGAATCTGTGCTTGGGCC
10500 TGTTTGCTCAAGGCAATA---------------------TGAT-AAGACTATCAATTAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAGTTAACTGCCTCATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGGCACAAGGTCATAGGTGTTTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATACAAAGT-CCACGTCATCTGG---------TACTGCATATAGCTCCCAG-TAGGA-----ACCTGTAAAATAATCTGTTCTTCCTGG-AAGCAG
10800 AAATAGCTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TGT-AAAACTGGTCTGCAAGTAGTGCATTTTGCTATCTCGC----TT--TTCCCTAGCAACTC-TTAATTGC
10900 ATGCAAACGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--AAAGAGTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGACT------TTTGTCTGTCTTCACCATGCAGAC
11000 CTGCT-TGGTAGTTCT-TTGAGTATTTTCTGGCTGGC-AGCGTGGAGTCTCTCTGGAAGTGCTGCCTTAGTGTGACTGACTCTAGAAGGTGAGGTAGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAAGA--------AGTTTTGTGAC-------TAGATAAGTCTGTGTTGGCTTCAAACTTCATATGGCCCTCAT-AGGT
11200 GCCCCTAATAAAG--CTCTGTATCTC-------------------------TCAGGTTGAGTAGCTAACTTCCTACCCTAAGA----TAGA--GTGT---
11300 -AAAGCTTGGAACA-GCA----GATGGTCATGGGAACCTGG--AACATCCCT----TCT-AGGACAAGGCAAATGCAAC--AAAATGGCTGTGTACACAG
11400 G-GGTGACAAAATGGTG--GTGTCTGAACAA-GGAGAGGAG-----ACCTCA---CTTGGTGCCC-----------TGAAGGTACCAGCTGGGCTGGGTT
11500 CAAGGCCTAAAATGGAAAGTTGTTGAGACATGAACTTTG--TTGTGAG-CTACCTCCAAACCCTGGCTTTAAGTCTGCTCCTGGACTGCTGCTAGTTAGC
11600 ATGACAGACCTTGGACAAATGAGCATTGATGTGATCTGGTATGATCT---------TT-----------------------------CTTTAAAATAAAA
11700 GGAACTATGTTTGTATTCAAGTCTTAACATGTTTTGTCCATGTTATTTAGTATTCACTTACA-TAAGTGCATGAGCAAGAAAATACAACTAAGTAATTTG
11800 GACAACAAATTGAATTAAATGGAATAAATAAAT-AATA-AACATTGATTT-TTTTTTAACTGTCACTGCCAAG--ACAACTGTTCTAAA-----------
11900 ------AACGTGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGCACATGACAGAGATTCAGGTTGAACTTGCAGCTTT--CTGCGTTGACACCTGCCTGCGTAGTGTTGCTA
12000 TTAGTGGGGGGGTTCAG---AACATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGTCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCAGTTACAAG
12100 TGATCCTGTGGCCA-CTCGGAGCGCTGGGATTGAAAGCAGTAATC-T----------G----TAGAGTAAG-AATGAGACAAG--GCCCT---GCG--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAATTTAACATCAGAATTGTAATGTGTGTGACCT--TTAAGCCTTGCTA-TTGCAAGACCTGTGTTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAGGTC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGATGCAGTCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCCCCTCACGC
12400 T-----C----TGTTCTATCTGGGTTGAGA-AGCGTGGTCATGTGCGGCGCCGAGCAAACACATCACCTAC-ATTATTGCTGTTATCAACAAGGCAC---
12500 TTTTAGAGTAACCT-----GGTTTCATTT-TTCATGAGAT---CTTTACTAATAGATTAATATATGGACTCATAAAACTGAGCATGAAAGACCTGGAGCT
12600 ----TAGA----TCTCCAGTGATGGACCCTCT-CTGTTGGTGG-TCCCC--TGTTGAATCGCTGAGGC-TTGCTGATGCC-TAACCACTGAACTGGTGTC
12700 ATTGCAGGTAAGTTAAAACTATTTCTCTGTCTCACTCCATGATTA--ACAACCTGTGACT-GTTGTGGAGAGAGAGGATGTCAGCAGTCAGCTGATACCT
12800 AGGAAGCAGAGTTGCA--T-GT--CTCGGTAGCCTGGGTGTGAC--ACAGGGCATTTGACCTTTGATAGGTGTAGGCCTA---C-GATGTATTAATGTTG
12900 GTTTGTAATTACAGGACTCAGAACTTCCCAA-AATAAAGTACAGTCTTG---CTCT-TTGTAATGTAAATGGAGAGGTACTTGTAGCTCATTT---CAAT
13000 AGATACACGATCATT----GCTAGCTGCTTCACAGCAGATACTCCAAAGTCTGCAGTCTT---CTGAGCTGCTCTAGGG---GTT-GCAGTGGGCA-GGC
13100 AAGGATGATGGCAGC-AAAGTAAGGAGTGTCA--ATACACTAGTCACCTAGTTATCAGTAACTT--CG-T-GTTATGCAGCACG-T--GGATCCACAGCA
13200 GATCCAGCTGGCCCGGGTAAAGTGTCGAAATCTGACTAGTTGG--GAACAAACCTCATGGATCATG--T--TACCTGTCTGTAACAGCATGTCCTGCTTC
13300 TGGTGAATGCCTGGTGAGCCA-----AGAGCACAGTAACCAGCCTAGGCAAGT-AAGCA---CTTCAGAGTGCTTGGCAAAC-TGGCAGCCAAATCTGTT
13400 GCTG--------------------------CTGTTTTTAAAGGCTTTGTTACTAACTTTAAGCCATAGATTACTTAGAATTGTT-TTTTTGA----GAAT
13500 AACTGGGGCTGTTAAAGACTTGTCTTATATGTGCAAATGG----ATGCAAT--TT---A---TC-TTTTACTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATT--T
13600 GTCAGAGC-----CTG----TGTTTTTGCTGAATGGAAAGA-GGTAAAAAA-TATCCACATCTGCTAGCATAAATA-------------TTG-TTCTAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGCTG----------ACTTT-TAA----------AACTCTATATGCCCT---CTC-CATCAGTGGGCACTGA
13800 GAGGAGGCAGATTACTTTCTAT-AGTCATGTCTGATGGTTTCTGA-------------------GTGGCCTGTATCCTACCAAGGTCTTCAGTGGAAAGG
13900 GTTCCCTATG--TTTCTAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCCCTC-TTTTATAAAGCTGTAC-CTTAA-CTGCAGCTTATGGGTC-TTGT----AATAC
14000 ATGGGATTTTGTTTGGTTGGA--------------------GTTTTA-------------TTGTTTTGTCATGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TCATC
14100 TTTT---CCTTA-TATTGGTACTTCAGA-GATTGTCACTTC--A-TCACTTTCCACTGCTTGAGC-AAAC-TAAGTTGATAGGA-C--ATTTGGCTTTTC
14200 TGCTGGAAAAGG---ATTTAGAC---TCA-TTCCAGGCT---CTTT-TAAGAGCAGGAACCACATTCTTGGGATCCTTTCTGAGGAGTTAATGCTGTATT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTTCTTGTAAAGCTTCTGCT-AGCAC--TGTATTCCTGTGTGCAGTGGTCTGCAATTCTTGCATATC-----AGTTTT
14400 CTGATCCCAAGTTTCTGGAGTACTGGGTGTTTCATGAG-------ATACAGGGGCAAGTCCAGGA-GGGATGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-AGG
14500 GTAGTGAAGCTACTTTAGGTGAATCTCAAACTTC-TGGGGGTTGTCCCTCACAGAATT-GTGAGACAGAGAAGGAATT-TTCCTGCTTGCCCTGTACTGT
14600 TGTCTGGCACCGTGCTGCTGTGGA----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAGCTGTTTTAATCTGTTTGTG-AAATAA-TT---AAGTGAGT
14800 TAAGAAGGGCGT-GCTAGTTCAGTGAATGAACT---GCCTGTGTGCCTGCCTTCACACTGGAC-AAGGTGCCTGAGAGGGCA-GGGCAGAAGATTGCT-G
14900 CTTAGGTTAG-TCTTGA-CA-----CAGGTGGCTGGCTCTGGAAGGCTTTTTGCTC-TCTGGAGAGAAACAATGCAGTTCTGAGGAGGAGAGT--GGAGG
15000 TTCAATCCTAGCTCCTGC----GAAGA-------GGTATTGGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTC-TTTCAGGCA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 ACTT-AAAACTTCGTTGCC-ATCTGCCTTGA-TAAAAGCTGAGCCCTTTCTA-TTATAGGGTC----------------------------CTGATGCT-
15200 GCTGGTGCTGATAAGCAAAGAGCTACT-AAGA-GTTTATGCA--------------------------------AAAAAGGGGGGGG-------------
15300 ------------------------GTAAACAATGGCAGTTATGAAGCTCTGGTC-TGAGGCT---CTTGCAGGCTGCA----------------------
15400 ---------------------TGTGGTTACATG--AAATAAAGTGCACGAATGACTGAAGTCTCTGTGCTGTTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTAGTG
15500 TCAGAGCAGCTTTCAC---TGATTGA--CACTTGACTGTATCCAAAAAAAAGTT-AC--TCCATTTTTACAAAGTCTGAC--TTTTTGGG----------
15600 AGGAGGA-GAAAGCAAAA-CTGTTTTGATGTAAGAATTGCTCTCTCTA-GAACACTC-GGGG-TGCCGATGAGAA----------TTTGAC-TAAGAG-C
15700 -TGTGAAGCTTCACATTAAT--------------------------------------------------------------------------------
15800 -------------------------------------------------------------------------CATGGT-AAA-TTTCCATTTGAGATAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTTTTGCTGCAAAGCAAA-CTTCCAAGGAGTCTAGGGAGAGCCTGAGTC---TATGGTAGGTGATACAGTAGCTCTCCACA
16000 --GAATAGTAGCTAATCTTAATTAGCAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTGCACTGC-AACTAAATGAATGTTTTGATGCTGA-CATTCT
16100 AGTCTGTTATT-TTTAGAACCTCTTACAAATGAATT--------------------AATTAACCTTACCAGCTGT------TAAGAAC-AGAGTG-----
16200 --------------------------TGTCTATTC----TGCCTTTTCTGTACTGAACAATGCA--------------------GACAGCCTGCCCTCAA
16300 TGGGCAGGGTCTGGGGGGAGGGATTGCTAGCGGTATACAACACACAATCATATCCAGAACCTTGCTCAGGGCAGTC-TAGGTTTGGAGCAACAGTGGC--
16400 ---TGCAGCTGAT-GCACCTT-ATTGTTCTTCCCTG-CTAGGGGCTGGTGGTCTCTCTAGCT---------------GCTGTGTCTG--AGGAGCTTTGG
16500 GCTGCTCCTGTTGTAGTGAGGTGATGGAT-TTCAGTGATGGTTCAGAGT--CAAGTT---AGCTGAAGCCAAGAAAAATGCAGTGGAGCAAACAGGGCTC
16600 TGGAATC-GATGGTGATCTATTTCAGTGTTCAAAAGGAGACCAGACGTCTGTTGTTGAGAGGACTT-CAGTGCTGTGAAGGAAGGTCCTTG----CATTT
16700 G---GTAATGGCTAGCTTCTTCATGGCATTGCAGCA-TGAATGGCTTCTGTCTGTTAGGTCTCCTCT-TTGGTAGGCAGGACTTCTAAATGCACCAAACT
16800 GCAAGTAGTGTGGTTTTGCTGAAGGGCTTATGGATATGTC-CATTCAAACTAAAAG--TGTTCTTAGAGAC---AAATATTCTTCCATGAGCAGCAGTTT
16900 AGGTTACACAGCAATAGTTGTGTTCCTTGGATTAATT--TCTTGTT-AGAGAGGAG--TG-TGCAGAAGGCTGATGTCCT--GTGCTAGAG---GT-A--
17000 CTGCAGCATT-ACTTT-----ATCTTGTTGTTGTTTTTTTTTCTTGAGCTGATGCATGTGGAGCTGTGTA--TCTGTA---AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TACGTGTCA-TGGGCAACATGGCCTGCCTTTCCTTTCAAG-CAGGATTAGG--ACTGCCTAAAATGTTAGCTA-CTACAGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTCTTTAATTGGTGACTG----TT----TGTAAGCTT--GAAC--TGATTTGGGCTG--CTGTGCTTGTT---ACTGCACACT
17300 CCCACTGCCATA-G-GACATGTTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTGTGCTGAGCCAGCTTGAGC-ACCTAGG---CTGGT---AGCAGG--AGAAACAGG
17400 ----TAGGGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGACAAACGAAATGGCTGTGAATGCCGGCCAGGCCGG---------CA-----CAGTGCTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCGTTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AGTGATCATGCAGCTGGCAGGGCAGAG------TCTGTCAGATTCTTGC
17600 CT-G-GTTATCTTC-TAGCAGGTCTGACAGCCTGAGATTGTGATTTACTTCAGCTTGC-TTTATTATACTGAGAAAACTAGGTGCTGCTGGACCT-GCCA
17700 GGTAGCGTGGCGGAGTTGGAGGTCTGGGAAGTCGTTCTTGAAGGATT-GGGAAATAACGTGGCTTTATGGCTTAAATAACATGGCCTTGTTCTGCTTTTC
17800 ---C-AG-TAGAGGGAGAAT-GATT-ATATGTGCAGCAGAG-CCATGCATGTTGGGCAGCATGTATAGGGAGGATTCTG-TGTT--AGAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CTGT--CTTCTA------TTCCCAGCAATTTCATAAG----AAAACCATCTTTGCTTTAAAATAAACCAAG-------------
18000 -------------------------------AAGGCAAACCAGGTTAAA----TACCATTGACACACAGCAGTG-----CTTTTATCTACTGAGTTAAGA
18100 TTGTGA----AGAACTGCTGATAACTGAGTCCAGTATCATAGTGAGAGTAAG------TTTTA-A-----GTCTTTGGAGGGGGGGCAGGGTGGAGAGTT
18200 GGATAA-TGTTTGAGGAAATTGTCAATGTCAGAACTT-GATTGAG-TCAAAGCTTTAACAGGCAGGAATGTAGCTC--TGTGATGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATGTTAGTGTGCTTTCTGGAAGGG--GCAGGAACAGGCCTGCTCACTAACAGGAGAGTCAAG---CA--TCT-----CCTTAAT-------CT
18400 CAAAG----TAGTGTCCAAAGGACAGTCACATG-AAATAACTTGCAGTT-----ATTTAACTCCTGAAATAAAAGG-TGGAAT-CCAAATAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGACA-GTTTTTCC--TTTCTGACTTAGCATTC-CCATGATAGTAAC-TGAAATTAGTTACCTTGTACTAGCCTTGGTGCAAGGG----TCCAT
18600 --GCTCATCT--GTAGAGTGTATTAGTCTGTAGTGCCTTGCTGT-AAAATGCTGGA----------------GCTCTCAGGA-TAAGGTCTGATCTGAGG
18700 ---AATGTAGTTGCTACCACTGGACTGG----AGTGTGT--TGTGAATCTCTTGCAG-TAAGA----AGTTTTGGTTAAGAACTTGGAAAACTTTCTGGA
18800 G--CCTGAAATG-TTTGAA------CTCCAGTGCGAGCGCAG-CCTGAACA-GAAATGCTTCTGAAGTACTTAATGCCCC-AAGGATGGCTC--------
18900 --------------------------AGTAAATGCTGGGGTTACTGCATGTGTTGGGCTCTAGTCC-----TTGTTGTTGAGGATTAGCTGTG-TATCAG
19000 TT-GTCACCCATCAGAAGGC-AGAGTGTTGGGACTTTATAGCATCG--TGAGA-GTGGCTTGGTTGGAAGCCTGATGATGCTT--GATCCGAATCAAGCT
19100 TCCACAT--CTGAAGGGCTAATACATCTTGCCCCTAACATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAC-ACAGCATTGTCTTGTTGCCATGTATCCAGATGGGT
19200 ACAGTCT-------GCAGGGCCAGCTGAGT----GTCAAAG--G---TGAAAA-AAA--ACATGTGA-TGAG----AGTCTT-GAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCAGCTCAGCCCTTTGTTTAGAACATGATAGCAACAGGGGT-GG------GGG--GAGCAGTTCCAGAAG---CAGA-TTTTGACACAAT---TG
19400 TGTATGAGAACTAGA-TCAGGAATTGCA-CTTTCAGAGCACAGAAACCTGGATTCTCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGACGTCAGTGGAGAAG
19500 CTATTGCTTCTGTTCAGAA----ACGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACTGTGAG-TTTGGGAATCCTTTTGTTTTCACATTGGCT
19600 CTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGGCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--CT-CTGTTTATCTGTCTATTTAGTGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TCACAAAGGG----GGGGGAAAAAAAA---GCCCTCAGAATGAAA-GGATTACTCCTGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCGCTGGGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCACATGGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACCCTGGCCTGCCTGCTTTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTGGGAGGATGTGCAGGCATATTGCAGAAGCGTGC---TCTGCAGCAAGAG---GTTGACGT--ACG
20000 TACACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTCCTTAAAAAGCTA--------TTTGCACAAGAGTGAGTCTAGA-TGTCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 TC---TCCTCTTTC-CTTTAAGAATTGGGTGTTCTCAGGTATTT-CCGGACCATAAAATGCTGCATATGCTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTACTGTGGTG
20200 -CTG---ACTTCTGATCATTGCAGGTAAGTACTTAAGTCTCT-GGGAATTTGGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAAAT
20300 GTCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACAGCTGCACTGGATTATGGCAAAGCCGTGGA-TTTG-GGATGATGGCACATA----GAGGCC-TTTTGCA
20400 GCCCCATCAGGCAGAGCAGATGCAGTGC-AACAAGGAAGTGAGCTAGC-AAA---GGGAAACC-TGAACTT------GT-GGTTGTTGCCTGCACTGCTG
20500 CTGGAGT-AGTCTTTTTAAC-TTGGT-GTTGATTTGAGTT-TTCAGCTGGGTCGT-AATGA--GTAAAGAT--AACTGCCTCACTG-CTGTGAC-TAT-A
20600 TCCTTTACTT-GACTCTGAATGTCCTGTGTTCTTTTCTTTCTGTGCAGGTAGTATCTGGAAGTGTGTGTTT-GTAATA-TTTAC--TTACTGGGATTGAA
20700 GGAAGTGGATGGACCTGGAAATGTCTGCAGGTAGGGCCACGAGAACCCAA--AGCTCTGCCA---ACTA-------------------------TCTGTG
20800 CACTCT-CTCTGTGAGAGGGTAGTACCTCTTGATAACCA---G-----CCTGGGGACATACCTT--ACCTGGG--GCATA-TAGGGC-TCATCAGGAGCC
20900 AAGGATAGCT----TTTTT---TATTGTTG-----TTCCTTTTGGT-------------TTGGG--TT-TAAGT--------------AGGAGAAATTTT
21000 TTT--GAGGACTTCTCTT-AT-----------CTTGCCTT-----GTAAACCCATAATAATAGAATCC-ATATACAAGTACAGTCTGTCCTC-TGTAAGC
21100 ACACACCCAGG-ATT---TAGCTGAGGTA-TTGCAGTCTCAGTAGTG---GGATTTCACTCATGTG-GGGCCCAGGT--AGAGGGGACATGGAGAGAATG
21200 GTGCAGTTGAGTTGTGTTCTTGCAGTAGTCTTGGG-ATAAAGC-AAG--CTCCATGCAGTG--CTTTG-AGGATTTGTA----------------ACCCT
21300 GGGACAGCCGTGTGTCTCTTGCCAGCTCTTGCACGGTGACAA-------------GGTGCTGAGCCTGTGTGGCACCGTTCAGTTTGCTGTGCTT---AC
21400 AC--AGTGTCTGAT-GAACTT---CT----TGGGGGGGTGGTTTGTAG-GTGAGAGCACTTGTT--GTGTGTATGGC---TGCTT-GTCTTCCTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCTGTATCTTGTGGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACACTTTCTATATTTGCATAAT-TTTACTT-AAGTGGG--A
21600 TGGGGTGTTGA--TGTGG-GAGGGTAGGATTT-ACTC-TGATGGCATGAA-AGTC----------AAAC-TTCTGTGGTATTTAA-AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGTTCTGAATCTCATA----CTCTGGAGGTCTGCTGTG-TTGGCAGGAGCTCGCTGTCAAGCCTGTGACT-TGCAGGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCGCTGCTTGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCCTATTCAAATTGGCTTCT-GAACAAAAA-AGAGGACTTGC-TGT-------GGA
21900 --GGGAGCCTTGAA-GGACTCTCCTC-AAATTATGGTGATTCTGGTAATTAATGTAAGCATTCCTGTGCA------------------C-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATTCTTCACCCTTCTTTCATTCT-GAAAGA-CCCCTGGAGCCA-----------------CGCTTA-CTACTGTGAAATAAAAGCTATTTTCTT
22100 GCAG--TCATCATTATGGCTTTTTAACCT---TGGCGTGGCC-TGAAACCTTCGGGACCACCGTTTCCCC--TAGACGTAACTCTG---TTCCTT-----
22200 ------------TG-TGTCTCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGAATTGTGGA-CCTGGGGTGAGGACAGTGGTGG----CCTCTCTCTCCCAGG
22300 ACATCC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 -----------------------------------------TGCTTACAGATCAAGGAGAAGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCCAGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTGTGACTTGAAACAAT-A-----AACCCTTAAGCAGATGCCTAGCTTCAGAAGCCTAAGTAATG----CTAACAGTCAGGTACTGAAATAGC
22600 ATCTACTATGTGTATTCATAGATCCATGTGTAACAGGATTGTTTACAAATCAC-TTTTCCAA-T-TGAAACAAATTGAATTCATAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-CTGAAAG-TAAGGACTTTTCACATCTGCCTTTTTCTAATATAACCTGGTGAATATAAGGTGAATAAC-----------AT-----------
22800 -------------------------------TCATTCTATTCCTTTTCTTCAGCTGATGTACTGTGATATTCTTTTGCAGTTTTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GACGAGTTAGAAATGCCACCAGTGTACACGAAGAGTAATCAAAGGAG-ATGCTATTATTTGCAGAACAGCAGTAGTAGCATATTTCACTTTCAGCTAATT
23000 AGAATAATGTCCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AGGTGATATCGCATTCTAAATTATTCCGTGCTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCGCAGCAACAAAATAAAACGGTATCTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTCGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCTTGTATCAAAACATCTCCACCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATTCAAAAATCACAGCTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCATTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAGATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGAAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGT
23800 AGCAAAGTCTGTACTTGCCACAGATAGATGGAGGTTCACTCTACATGTTAAATTATAACAAGTTGTTCATGTTTTTGTTGCTA---A----GTAGGTGGC
23900 AAAACTTCCACTGTAAACTTCAATTTTCAGCTGT-TTAAAACTTACTAGTATGATCT-GACATTGGTCTAAC---GTTTGGTATGGAGCCTTTCAGCTGA
24000 GAGATGGCTGTTCTATTAAAAATGAAAGATGATTTGTAAGTTATGCTGTAATGCTGTGGAACTATT-GAAAAGAAAGCATACTGATTTTGGATACACTAT
24100 AACACTCATTACTGAAACAAGCATTGTCTTTTACTAATAAAC-TAGTGGACATGTAACTTAAAAA---GTGCACTTTTTTCAGTATTAAATAGAAG-AGG
24200 AAATCCTCACTTAAGTGTA-AAAA--TCAGCATTTGTGAATCCAAAGAAGCTTCCCATTTTATTTGT-ATTGTATTTATTTTATCTTAATAAATGCTTTG
24300 GTGTGATAATTA----ACCCCAAACCCCC--AAATTGCTGCAAAGTCATAGTC-ACAAAGCCAGTAACATG---GGTAAA------------------GA
24400 TAC-AAGCAAAGTTA--GT-TTTTCTGTCTTTTGTTT-------------------GGCTCACTCC-TT----AGGTTAA--------------------
24500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24600 ------------------------ACAGGCAGATTAA-------TATAGTA-------------------------------------------------
24700 -----------------------------------------------------------------------GTATGCAGAAACCTAGGAACC-CCTCTGA
24800 AGGTT-GGATG-AAGCCTCCTCTAAATTTGGCAGTCACAAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGCAAAATTTACCTC-AAAGGATAGTGCAAATCAAA
24900 GGTGCAG-GTGAGATGCAAATAACGTGTGAGCCAAACCTGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTATGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAGCATGAGGTTTTATAGGGCTGTGCTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAG--ATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAAAACCCAACTAAAC
25200 TCAGTACTTG------------ATATTAAGGCCATGTTCAGACAGGCTGACTCTTTGGATATTTTGTTGTT-G--TTGTTGTTATACCTCAGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTCTAG-TGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACAGTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTTTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGAAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCTATGTAAC
25900 ATTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAATAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCTGGG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAGGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGAGGT-------A------T
26100 TT---TTTT-------TTT-------------------------------------------------------------CTTCAGCCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCGCAGAGCCAGAGAAAGT-AACCACTAGTAAGGAGGCCTAAC-AAAATG----AATC-AAAAATTATCTGAGG-ATAACAGT-TTGCC-AGAC
26300 ATTTCAAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAACACCGTC-AAGCAGTCTGTTGCAGATTTAGATGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACCCTGTTAAG-ATACCATCATTAGCAGGGG--AAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-AGGAG--------------GAGAG---AGAAAAGGAG
26500 AA------ATC-CACCCTAAGAGCTTGC-ATTTTCTATACAG----------GCTATGTGTACCTACCCCTGCATCAGTT---------ACTTAACCAAA
26600 ----------------ATTATCTTT-GCTGGTGCTATTTT---------GTCCTTA-CTTCACATGTACAGCTCTTTAC----TGGTAACATTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCATTCATTGGGGTTCTGTCCCC--CACCTGGCAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--C--AGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATCACACCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATA-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAAAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTCAAAGAAAGCAGGAGAGCACCTGCATTT------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27500 ---------------------------------------------------------------------------------GCACAG-GCAGAGCGGG--
27600 -GGGC--------------------AGTC------------ACACCTGC--AGCCTGGGGCTGCCAGTTCATGGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGA-GTTTTCTACCTTTGTGGGACC-TGTG-ACTGCTGAGAGAGCTAATGCACAG
27800 CTG---TCTGTCTGCCC---------------CTCTGGACGGCACTCCAACC---------------TGCCCTGCT--GTCCTTTCTTCACCCACTA-AC
27900 TCGAAGTGGGGCTTCTTCCTCCCAGCCCTGCCCTGATCCAAGC-TCCCTGCAGTCAGCGTTTGTCTTCACT-GCTCCTTCCAGCCTTTG-----CCTGTG
28000 GGC-----------------A-AAAGCCTGTGGAGCAGTAC---CAGTGCCAACAGGCTG---------CTCAGTGCAGCTCTCCCCTCCCACTC-TT--
28100 -CTCTTCTTTGCTGCTCACTCCAC------------------TTTCCCCTGCCTCCTCCTCAGCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCCCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTGGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCGTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGGAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCTGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCCCTTCCACTCTTCAGCCATGTGCCATGCCAGGCACTGTGTTTCCTGT
28700 GGCCTC-CCTCCCCTCCTCACGCTCCTG-----------GGGTGCCCCCAGCCCGTGGGCAGCCGTTTGAGCGCTGCAGGG----CCCATCGCTGCCATC
28800 CG-TCC--------CCTTGCC-CT---CCACCAGCACCATCT-----------------------------CTGCCCTCGCTGGCCAGCG----GTGCCC
28900 GGGAGGCAGAGCAGC-----------------------------------AGCAGC-TCTGGCGAGCGATGTGCTGTGCCC--GCGGGCTTG-GCACAGG
29000 CCCCGG-CGTGGCCAGCCCTGCCCAGCCCAAGC-TGCC---AGGGGCTTGACGGCTCTGCAGGCCTC--AAG-GCCATCACCTGCTCC--------GGGC
29100 AGGGGACTGGGAAAAACC--TTCCCCTTTA----------------------------------TTTGTGCTCACTTATTT-AAGCCATCAGTCTAGCAC
29200 ACGATATGCTCCATGGCCATTAATTC--------CACCCCT---CCAGCCCCCTCTTTATGGGGAACA------CACATTGGGAATCATGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGAAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCCCTCACTGGCCCAGCTTTATAT-CCCA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCAGCTGTGCTCTGAATACAGAGCAGGCTG-GCTGTAGGAACCAGTTCAGCTCTCCCGC-TCTGTCA-GGTCTTTCAGATGGACCTCACAGGTGAC---
29500 ----------TGGGATGA-GCCCA--AGGAGCTGGGATGGCAGAGGAAAAGTAAAGCGGGCCAAGAGCAAACGGAGAT-CAACAGAAGCTATGTGGAGAA
29600 -GTAGGTTGTTTTGGCACAGGCATGAAGGAG--GGAGCTGCAAATGAAAGGGAACAGG-AGGCCTTGCTCCAGCTAGTGCGTGCTT-TGGCTG----GTA
29700 AGAAGCCAATTTCTTGGTGCTAGAGCTCATTATTTGTGCTAAGAGCAGAAGTCAGATTAGTTATGTGGGAGGCTGTGCTCTTTCTTTCTG----------
29800 ---------------------AACAGCACCTCACCTGACCAGGACAACATGGAGCTGTAGCAGAAGAGAGGAATTGCTGAGATCA-GCCACAAA--CAT-
29900 CCCTTACAAACCACATAATTTGTATTCCC-AGC-TTTTTACCCC--AAATTCCCC-TCTTCTCCT----GTGTTTGGCTGTGTTTCTCCTACTACC----
30000 ACTCCCTGATG--------T-TCCTCCTTGTTCTTTGACTTTGGTATTAAGAGGCCCCTTCCC-TTTTC-------TGTTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTCT-------CTCTCCTCCACTCCCATGC-TTCTAGTTTGCATG-GCTTTGCTTCCCAAGACCTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGCAGTGTAAAT
30200 TTTGGGTACTTCCACT----------AAGCCCCACCAAGTGCAG-------------------------TGCAGTCAAGAGAAGCAAGTTAGGTG-TGTG
30300 ATGT-GAAGTACACTGA---ATTTCTCTCGC-TGTCTGCAGCCTC-GCTCAGCCC-------ACC----TC---------ACTTTGCA--AAC-TAG-AG
30400 GAAAAGCTATCAGG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCTGTGACCTTCTACAAGGGCAAGGGAGATTGTGAGGGCTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----AGCAGGAGAGCCCTGTTTGATCC--CCCTTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGCCTCCAAGGCTGTGGTTCAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-ATCTAGTAGCCTGC-ACCGCTGAAAGCTATTT-ATCCTTCTTCCAG--CTGCACCCAGCAT---AACCTCCCACATCC-TCCCCTTTCCCCTCTGC
30700 TCCTTTCACAT------------TTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAACAATAAT-A
30800 --AA--AATTCCTAAAAGAGTGGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTG
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAGAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGGTTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTGGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGACTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTATCAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATCAGTCCTGGAAATCAGG-----GGTTTTTTC
31500 CTGTTTTAGTATGTTTATTTTATGCT-CACTGAACATGTAAGCTCCCCTT-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAGTGGGTTC
31600 AGAGAACTTAACACAACA-TTTTTATCACCACCAAAACACAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCCAGATGGCTCTACT-TACATACT
31700 TCACTGGAG-AGGT--TTTTTCCTCTTCAATGTCTTCATAACAAACGATTTATCCTAAAGCTTTATTGCTAACAGGACTGAAACAG--------------
31800 --------------------------------------TTA-GTTGC-AATCC--AAATACTCACTTCCT-----GCTATGGAACCAAAAGGAGTTCAGG
31900 -CATCAGAATGCCAAATGAC-CCTCACAAAGAGGCACTGGAAATGCTCTGAAGGAAAGCCCTAGGCTCTGGA-TTTTCAAGTTCACCC-----TTCTGCT
32000 CATCTATACATTTCAGAACTCTTCAACTGCCATAATCTTCAAGTGCAACAT-ACAAAA-CGAATCAA-GTGTATG-ATGGTATCCACTCTGACACT-CTT
32100 CATGCTAC--TCTC-CTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGCTTGATGTGAAGGGAACAGTGGTAGGTCAAACAGCT-----------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά