Frank Winkler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey-crowned-crane.jpg), „Grey-crowned-crane“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
Frank Winkler, Grey-crowned-crane, CC0 1.0

ζει στην υποσαχάρια Αφρική. Η χρυσή "κορώνα" από φτερά στο κεφάλι του, είναι πάντα σηκωμένη. Αναφέρεται ως "κινδυνεύον είδος" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCCGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGGCCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGGAGCAAAAAATCGAGGGAGACGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCCCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGCGGA-C---CGGGACGAGGCAACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGTTGCGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGACGGGACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAAATAGG-GCGCCGCGCGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCGGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATGGGAAAGGTCGATCTGCCTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACAAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACACCCG-A---ATACGCGGCGCCGCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACACAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCCAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAAAAAAGCGAAATTGAAAGTCCCAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATAAGCTTGAACGAACGCCGACGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG-----------------AGAGAGGAGCAAAGACCCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-CAAAGTTAG
02100 TAACAAGTAAAAAGGGCCACCGGGACGAAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGGCAACCCGGGAGCCCGTATGGGTTCTGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGAACCTTAGTAGGACAAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAGAAAAGCGTTCT----------GGTAACACATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCGT-CAATAGC
02500 ACCTACCAGCGATCATTTTCACCCCTAGCTAA-CGTCATTCCCCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGACAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAACTCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATGGATTAATCTCTTGTAAGTGTCTTAAATCATCCCTAAA----TG--TATATTTG----ACTTGCTAACC
02900 CACGGAGCAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGACACCACGGGCAAGCACTTAAGAAGTAGGGCCAATTAACTTTATATAGAACAGCACTGTTTC
03000 CCTTTCATTTAAAGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCCTGCTGTAGGAGG---AGTAGAGTACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTGTTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGTGTGTGCATGACTCCCTGAAGCCTTGCACTCTGC-------AGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTTG----C-TTTA-TCTGGTTGTTCAGGGTGGCCCTGGGATC-T-AACTTGCCTTCGGGTTT--------------------
03300 --------------------------TT-TAATGAAATCAATGCTC----TAAATGATTTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCCTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAA-T---TGGGGGAGGTGCA-GGGGAG-TCATC-TTATGATATGAACT-GGGGAAGATACCTTTCAGGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-GC
03500 GTG---TGTGTCAAGGTAGATTATCCCTTTGCACAGTGGAAGGAGTCTTCT--------C----CGTTG--------------------TT--T------
03600 TTTTTAATAGGTATTACAGTAA--TTTTTATTAAGTATTAAA-TGAG-C-AAAT-------CAGTGGG-----GG---------AAAA-AACACCA-AAC
03700 ATATAAC--TT---TGGATAACTGCTTTGGTCCTCAAA-CACATTTCATAA-TTTTAAGAGTTTATAGATGGCAGGGCATTTACTAAGTTTTTCTTATGA
03800 C----------ACA-GCTGAACT-CTGTCTACAGCTGTCATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATACA-----TTCGTGCTGGCAGAAAGAT--TTG
03900 T--AAAGTTGTGAGCTCTC--------------TTCTTTTCCAACAAAT--TAGGATATGGAGACACAAAT-GACTAGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGTTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTACTACCAGCTCACTTGTGTGC-TTTTATCCTGCAGCAAANNNNN----NNNNNNNNN-----NNNNNCCCTGGGT
04100 AACT-GATCTCCAG----TCTCTCCATTGAGTAACTGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTTCTGTTGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCAGAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCGTGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----GC-ATTTTTT-TGGGAGAAGTTTAACTTTCCAGA--------AGAACAACTAGGAGGGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCTCAGCCTTGAAGATGT
04400 GGAAGGCCCCCAAACAAATTGTAAAAGTCAGAAGGAATCTCTCTCTTTT--------------------------------------TTTTCTCTTTTAA
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTTCAGAACTACTCAAAGTTCAGAC--TTGACCACTGCAAG-TCATCTAGTAACACAGATAGAGAG
04600 GGAGGTCACATATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCGTAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGGTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCATTCT---GAATATG-AAAAATATCTGTTGAAAGTCAAGATTTCAGCAG-CTTTCCTAAAGAATGTTGTCTAC-TCTC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTAGATGTGACTTTACTTTAAAAT-ATTTGCTTTCACATCTTTCA-TACAGATGATAATTAATG-TTTGTGTTGCCTACTCTGCCGCTTGC
04900 TTTAGGATATTACAA--AC-CCTCAG-----AA------CACTT-AGGTGGCAC-ATCTGTCACTAGATATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 AACTGGATTCATGTGT-GTCTAAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTTGAAG--------------GTTT-TTT--TTTGCAAGGATGGGT-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAAAAGTG-CTT----TTCTG-----TCAAGA--T-----TTCTTA--GAGACGTGA-TTTATGTTA
05200 AACCCGTAATTTAGTGTTTACCTGTCTCAAGACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGCACGGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACTCT---GGGG-GT-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGATCCAGCTGGCTCGCTTTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTATTATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCTGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTTATGTCA-T-CTGGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAGTTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTATGCTTATGTCTGGCAGTGTGACAGTGGTGATGAAGGTGAC---TAATATGACCGGTCAGATG--ACCTC-AT
05600 GGTTGCAAGTGCTGATAACAACCTT-ATGATTGT-AAAGCTAGACAGATAGTGC-TTGGGTTTCATCCTTGATTTTACTTGCTGTGAACAACCAAAGACA
05700 GTGCATAACGGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTC-TGAAGAAG---TGGCCACT-GTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGATTCAACAGAC-TGTTGCCAAATG-C--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TACAATT-----ATTGGGTTATATA--CTAGTCAGTGCCACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTCCTTCCATGCCCAGTATCACAGCAGTGCCA--TTAGCAATCTT----AA----AGAGTTTAGT-AAGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCCTGTGCCACATCAGGGAGC-GGCTGGGAAGGGCTGCG-TTTGCTCCAGTC----AAGAGTTTTACCGGCTCTGCT-TT----------------
06100 ---TTGGTTTTGTGCATTGAG-GCT--ATC-GAATTGATGATGCCAGCGAGAAGAGG---TG--TTAGCACTGTGACTTGCTTAC-TGAATAGGGTATTT
06200 CTGCAGGGGTCAGTGAAC-CTCTTG---------------------------CGCAAGAAGAT-------------------TTAACTGAAAGAA-TATC
06300 TGAGGAC-AG-AAAGTGTCTTTGCTACGG----ATACA-TAC-AGTGCATGTGGGGAGGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-ATTAAGGC--AGTGTCTG
06400 ATGTCTA--GGTGGCAAGAGCTGCTTGGACAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTACGGGAGAGCA-AGATTGCAGAACTTTATAGGGAACAGTTAAATGC
06500 CTGTGT--AAAATGTCTT-TCAGTTGAGGCTTGTGCCTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTAGGT------GTTTACTGTTCAGC------TTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TCTGTTCTGTGACTTCAAACAACTATAGGAAGCTGGGCATTATTAATGACA-TAAGGCAGGGAAAGTTG---CCCTTC
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATCTCTGGCTCTGCACAG--AATACATTTT--TCATTCACTTCTGATGGATGCAGC-TTCCCCCTGCCGC
06800 AGTCTTGGTTCTGAAGCTTAGCCT--------------GGTG--GTAGGGCTCCTACTTGCTTACC-TTTGAAAAGCATCCCAATAAG--ATACTTGTGT
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTA-GCTCTTGACTGTAACTATTCTTTGGTGTTTTCAAGGTAGCACCTTCTTCT
07000 ATAA-T-GGCAGTAGGTTCCTCTTTGAGA-GGTAAGCTG--TT--TTGTGTTCCTTGGTTCACGTGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAACCCTGCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACATGCAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGA------------GGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCC-ATAGACCTTGTTTACTT
07300 AAATAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TA-AT------------CTGAAG--TA
07400 TAC--------TCAAGATCTGGTTTGTACTTGTATGTA----TGCTTTCTGGTGTAA----TGTTAGAAGGAACGCTTTTATTGCAGTGTTAG-GTTTTT
07500 AATGCT-GGAGTCACTTTAGCTTAGGACTGTTGTTGAGGGAAGTGTTACTTTAAGTCTTCTTTCC-----TT-AAATTGG-GCT-AAAAAA-TAATTATG
07600 A--GATTG---CTCTCCTGC-TTTCACTAACTTTTTG---TCCAAGTG-TT---TGACTTCTGTCAGCTTGCTCAGATGTGGAAGTTTGAGGT-CACTTA
07700 CATTACTTCTGGG-----GG------G---GATTTGGAGCATACTTCTCA-CA-GCAAGTTTGCCATCTG-CC--------CCC--ACTTACCTCTTATA
07800 GATTTGGAGCCTGTCATTTGGGATTTCCTTCAGATGAAACTAAGCTG-TA-AGATGCAGTCTTGTTGTGCCTAG-GTGTTTGTCTCCCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTAAGTTTG-AAACAGTCTTCTGAAAT---GTATGGTGTGGACA-TGTTTGTAGGTCTTCAGTCTTGTGCTGAAAGTCTGCTCT---T
08000 GT-ATCCTACTACTTGCTAGTGTAAATGTAGCTTCA-GAAACCAGTATGTGTT--TGAAGAGAGGCATTTAAGAGCCTGT---TGGGTGCTCTAGGACAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGCA---TGCTCATTTGGAG-----------------TTAGGTAACTCAGTCAGTCT
08200 GCA-GATGAGA-TTTTCT--TTGCTTGGGAATTC--TTTCAACTTAATTGTTTCAGAACTGTAGTTCTG--------CAATA-TGAATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCCTCACAGGGCAGACATGTTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTT-------ATTGGAGTTAGTCTA-TCAACCATG--A--G-G----------
08400 --GAAAAA----------------A------------------------ACTTCTGGAAACCAGGCTTCAGCTGTTTGAGCTC-------GTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGTGTGTGCTCAGTTCTAGACA-GAATATG------------TTTTTGAGCCTAATGTGAC--AAGATTTCATTTAAGGGAATCTTAAAA
08600 AAAAA-TTAGTTCTGCCTT-CCTG-TTACTATGCAGAGCTGACTTCTAAGGCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAGCTTCTTGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTGTGTGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTTCACGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACTGG-TAACTTGGCATGTTCCTCTCTTGCACCAGCATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTTGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGACCTCCCTGTTGGTCTCGGCCAGTAAATTTAAAGCATTCCT-CTTTGTACAGAG-TCTTTTAAA-----TCAA-CCGCTGATGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTCTGTCC-GTTTTT---------T---CTCAGATAGCAAGTTAGGCAATGAGGTCAACGTAAGAAG-CTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAGTCTGT-AATCTGGAATGAATGCTCGTAGCACTCCTGGGTACAACCTCCTT-G-AAAATA-GGGAGGGATCTACTGTGAAATACGGTTG-TT
09200 -AAAATGGATGTGTAATTCACAAGGGATGCATAATGCACGGTAGCTAGAGGTC-CAATATCCTTTTAAATAGGAACAG-TCTTTAGTCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTCCAGTGATTCTGAAGTC-TGACTT-TTTCATCTTGTTTGAGTCTGGATTCCTTCTTTGGGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CACTATGTGAACTCTAAAGC-AG-TAGCAAGACATCCTAGT--TACAGGGGTTAGGATTTAGTCCT--GGGGGAGTATAGTAGGGC--CTCAG
09500 GTCATGATTGCTCATCTACTG-AAAGTGATGGAAGTTGCCCGTCACTTTTAGAGACAGTAGGCTCAGGCTTTAAAATGGTTAATGGGTCAAAGCTGTGCC
09600 AGGCAACGTTTAGACTGGAC-GTTAAGAAGCA-TTTCTTTACC---AAGAGAGTGGTCAAACACTGGAACAGGCTTCCTAGAGGGGCAGTCAGTGCCCCA
09700 AGCCTGTCCATGTTTGACGG--ATTCGGACAATGCCCTTGATAACA-TGCTTTAGCTTATGGTCAGCCT----------------GTTGGAC-T-AGATG
09800 ATTGTTGTAGGTCCCTTCCAACTGAAATAGTCTATTCTACAAAAGCGTAAGGAAGAAATTAC--TGTCTTGTCAGGTCTGTTCTTAGACCATGCCACTTC
09900 TGCTGACAATGCCTCTTGCTTAAAGGTATTCCATTACCTTTCTAATTGCA-TT-ACGTGATAAAATTGTTTCAGCACAGGAGCGG---ACTTTCAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AAAA----------AGTCCTTATTTTGTATACATT-AC---AGCAGTAACAGGAACTGTAATGTAAAATTT--TGTATAGAAA
10100 GAAGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGATGTTCTCACTCAA----------------------------------CAGGGTAAATTACACGTTTGCCTTTT-T
10200 CTATGACATGA-TTTTGAATCCTAGCAGATAAAGCAAATGTTTCTTGTGTGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAG-TAATGCATTTTAGTTTGTCCAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCCTTGCAGGT----AAT-T-TTTTGAATAAGGACT---TAAA-TTAATACTAAGGACTATA-TTAGTGA----CTTTT-AAA
10400 GTCAG---------ATATTTTGGATGAT-ACTTGCCTTAGAGGTGTAATTGAAACTGGCTTTCTTAAACTGAACTCTTAACTGGGATGCGTGGTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAATACTCATGCT--GTAGGGCAGTATGAT-AAGAGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCTCGTAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTC----ATACAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACACAAGGTCACATGTTTCTTGTTATGTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCATGTCAACTGGATTACAGTATAGGTCATATAGCTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAATTCCCTATTCTTCCTGG-AAATAG
10800 AGTTAGTTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TAT-AAAACTGGTCTGCAAGTGGTGCATTTTGCCACCCTACTT-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAAC---
10900 ------------------AT-T-----TTT-T--TAAGACTACTTAGGGGTGGTGTTGGGAAGTGA-ATT------TCTTGT-ATCTGTGCAACACAGAC
11000 CTGCG-TGGTAGTTCTTTCTGGTTTTGTCAGGCTGGCTAGTGTGACGTCTCTATGCAAACACTACATTAGCTTGACTGACTCTAGAAAGTGAGGTAGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAATTTTGCAAC-------TAAATAAATATGTGTTGGCTTCAAACTTCATATGGCCCTCAT-AGGT
11200 GCCACTAATAAAG--CTCTACATCTC---TC--GG-TTGGA-GTTGAAAGGAGAGGTTGAGTAATTAATTCCCTCCCTTAAGA----TATAGTGTGTTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATCGTGGGAACCTGG--GATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATGCAAT--AAAGTGGCTGTTTAAATGT
11400 G-GAGGATAAA-CAGTGAAGTGTCTGGAGGA-GGAGAGCAG-----ACCTCA---CTTGGTGCCCT-----GGGAGTGAAGGTACTAGCTGCGTTGGGTT
11500 TGAGGCCTGAAGTGTGAAGTTGTTGAGACCCGAACTTTGTGTTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTAGCTTTAAGTCTGCTCCTGGA------GTAGATAGT
11600 GTGACAGGCCTTGGACAAATGAGCATTGATATGAGGGGGTGTGATTT---------CTTTTTA---------------------ACTCCCTAAAATAAAA
11700 GGAATTGTGTTTGAATCCAAGTCTTCACATATTTTGTCCATATTATTCAGCA-----TCGTG-TAAGTGCACAAGCTAGAAAATACAACTGAGTAATTTG
11800 GACAATAAATGGAATTAAATGGAATAAGTAAAT-AATG-AAAAAAAAATC-GGTTTTAATTATTATTGCCAAA--GAAATACTTCTGAAGT-TT---CAA
11900 AAA---CAAACACTGCAGTGTTGCCCCTTAGCACATGACAAAAATTCAGGTTGAACTTGCAGTTTT--CTATGTTGACACCAGCTTATGTAGCGTTACTA
12000 TTAGCAATTGGTTTCAGAATAATATTTCTGAGCTTTACATGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 CAATCCTGTGGCCA-TTT-GGGGGCTGGGGTTGAAAGCAGTAAAA-CCATCTTTAGAG----CGTAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---ACA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAATATCAGAATTATAATGTGTGTGACCT--TAAAGTCTTGCTA-TTGCAAGGCCTGTGCTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TC-TTTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGC
12400 G-----C----TGTTCTGTGTA---CTGGA-AGTGTGATCATGTGCAACACTGAGCAAACACATCATCTAC-CGTGTTGCCGTTATGAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAGTAACTT-----GGTTTCATTT-TCTT-GAGAT---CTTTACTAGTGGATTCATCTATGGAATCAT-AAACTGAGCATAAAAGACTTGAAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGAAGGGCCATCT-CTGCTGGTGG-TCCCCC-TGTTGAATCACTGATGC-TTGGTGATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTCAGTCTCAGTCCGTGGTTA--ACAACTTGTGAAT-GTCATGGGGAAGGAGGATGACAGCAGACGG--GTTTTCT
12800 AGGAAGCAGAGATGCGTCT-GT--CGCAGTAGCTTCAGCATGAC--GTAGGGCTTTTGACTCCTGATAGGCGTAGGACTG---C-AATGTGTTATTGTTG
12900 GTACGTAATTATAGAATTCAAAACTTCCCAA-AAGAAAGTACAGTCTTG---ATCT-TAATAGTGTAAATTAATAGATACTCATCG------T---TAAT
13000 AGATACATGCTCATT----GCTAGCTTCTTCATAGCAGGTATTCCAAGGTCTGCAGTCTTCTCCTGAGCTGTTCTAGGG---GTT-GCAGTCGGCA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGT-GAACCAAGATGTGCAA--ATATACTAGTCACCTGGTTATCAG----TT--TG-T-GTTATGCAGCACA-T-GGAGACCACAGCA
13200 GATCT---------------AGTGTCAAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCATGGATCAGG--TG-TACCTATCTGTAACACCGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-TA-----AGAGCACAGTAATGAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCTTCATAGTGCTTGGCAAACATGGCAGACATTTTTGCT
13400 G------------------------------GTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGCCACAGATTATTTTGAATTGGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AACCAGTGCTATTAATGGCCTCTCTTGTATATGCAAATGG----ATTTAAT--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-AGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCGTATATGCCCT-------------------CTGA
13800 GACCGGGAGGATTACTTTCTGT-AGTCGTGTCTGGCTGTT--TGACTTGA------------TTATGGGCTATAGCCCACCAAGGTCTTCACTGAAAAGG
13900 GTTCCCTACA--TCTCTAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCCTTTTTTTTGTAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AATGC
14000 ACGGGGTTTTGTTTAGTTGGGGTTGTTTTGTTTGGTGGTGTTGTTTT-------------TTTTTTTGTCACATCCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TCTTC
14100 TTTT---CCCTG-TATTGGTACTTCAGA-GA---TCACTTC--A-TTGTTTTCAGCTACTTGAAC-AAAC-GAAGTTGATAAA-------CTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAAGATTTTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTG-TAAGAATGTGAGCCACATTCTTGGGATCCTTTGTGAGGTATTAACTC---AAT
14300 -----------TTTTTTAATAGTTGCATGTAAAGCTTCTACT-AATGCTGTGTATTCCTGTACACAGTGGCCTGTAATTTTTGGGTATC-AGACAGTTTT
14400 CTGATCCCAGTTCTCTGGAGTACTGAGTGTTGTATAAGCCCCTAAATACAGAGGCAAGTCCAGGA-AGGATGCA-----TCCTCCTTCT----AAG-CGG
14500 GCAATAAAGCTATGATAGGTGAATATCAAACTTT-TGGGAGTTGTCCCTCTCACAGCT-GTGAGACGGAGAAGGGATT-TGCCTGCTTTCCCCACACTGT
14600 GCTCTGGCATTGTGCTGCTGTGAG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------AACCAGGCACGCTGCAGCTATTTTACTCTATTTGTG-ATAAAT-AT---AAGTCAGT
14800 GAAGAAGCAGCT-GCCAGTT--------------CAGCCTGCGTGCCTGCCTTCACACCGAAC-AAGGTGTCTGGGAGTTCA-GGGCAGAAGATTGCC-G
14900 CTTAGGTTGG-GC-TGA-TG-----GAGGTGGCTGGCTCTGGAAAGCTT--------TTTGGTGAGTAATGGGGCAGCACTCTGGAGGTGAGT--GGAGC
15000 CACAGCCCTAGCTTCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAAT--CCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTC-CTTAGTACA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 ATTT-AAAA-TTTGTTGCC-GTCTACCTTGA-TAAAAGCTGAGCCCTTTTGG-TCATAGTCTCCATCTGCAGCT--------------------------
15200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15300 -----------------------------------------------------------------CTTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGC-TG---------
15400 ---------------GTTTTTTTTTGTTACACT--AAGTAAGGTGCAGGTA----TAATGGCTCTATGTCATTTTCAT----TATGGTCTC-TACTACTG
15500 TCAGAGCAACTTTCACTGATGAATGA--CACTTGGCAGTATCAAAGAAAAAGTT-AC--TTCAGTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGCAATGGCTCTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGCAAAA-CTGTTTTGATGTAAGAGTTGCTATCTCTG-TGACATTC-AGGG-TGCCAATGAGAA----------TTTGAC-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGTTTCAAGTTAATCTCCTTAATTGAAGTAGCCATGAGAC--TTTTTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CTGTGG-TGAAGAATGCA----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGGAGGGCTTGCTGATCTTTCTGGATAGGTGCCATCAGT---------------TGTCTG-TAAAAT-AAA-TTTCAGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGT-CTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTCTGGAGACTCTTTAGGTC---TATAGTAGGTCATACAGTAGTTTTTCACA
16000 --GAACAGTAGCTAGTCCTTGCTAGCAGTA--TTCGGTAGTT--TGATAGGATAGCA-TTGCATTGC-AACTGAATTAATGTTCTGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTCTGTTACTACTTTGTACTTCTTACAAATGAATT--------------------AAT----CTTAACAGTTCTTGATGATAAGAGC-AGAGCG-----
16200 ----------TATCTATTCTGTCTGCTATCTATTCTGTCTGCCTGTTATGTACTGAATAACGAG--------------------GAGAGCCTGCCCTTGA
16300 TGGACAAG----GGTGGGGAAGGGTGCTGTCAGTGTACAACATGTAATCGTACCCAGAGCCTTGCTCAGGGCAGTC-TAGGTTTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 TAGTAAAGCTGACGGCACCTT-GCTGTTCTTCCCTG-CCAGGGGATGGCAGTCTCTCTAGCTGCTGTG--TTTCAAGGCCATGTCTGCAAGGGGCCTTGG
16500 CCTGCTCTTGTTGTAGTGAAATGATGGAC-TTTAGGGGTGGTTCTGAGTGACAGGTT---AGCTGAAGCCAAGAAAAATTCCTTGGAGCAAATAGGGCTT
16600 CAGAATC-AATAGTCATCCATTTCACTGTTTGAGGGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTG-------TT-TAGCCCTAT----GAAGATCCTTA----CCTTT
16700 AAACATAACAGCTAGCTTCTTAATTGTATTGCAGCA-AGAACAGGTCATGGCTGTTTGCTCTACTGTGATGTTCTGCAGAACATC-AAATGCATCAAACT
16800 GCAAGTTGTGTGGATTTGCTAAAGGGGTTATAGATATGTC-TATTCAAACTAAAGG--TGTTCTTGGAAACAT-GAATACACTTTCACAAGCAGCAATTT
16900 GAGTT----AGCAAAAGTTGTGTTCCTTGGATTAATT--TCTTGTT-----AGGAG--TGTTGCAAAAG-------------GGGCTAGAG---GT-A--
17000 GTGTGGCATT-ACTTG--------------------GTATTTGTCAAGCTGTTGCACGTTGAA--GTGTA--TATGTAC--AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TGCCCAACATGGCCTTTCTTTCCTTTCAAG-TAGGATTAGG--AGTGACTAAAACATTAGCTGTTTACCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAACCAGTGATTG----TT----TTTAAATTT--AAACTTTGCTTTACTCTG--TGATACTAATT---ATTGCATTCT
17300 CCTACTGCCACA-G-GACATGTTCCAAGGGAGGTAT--TAGCTCTATGCTGAGCCAACTTGAGC-ACCCAGG---CTGGT---AGCTGT--AGAAAAGGG
17400 ----TACTGTGTGACTG-TGGTGCA-----TGGATGAACAAAATGGCTGTGAATGCCAGCCAAGCTGGTAGAGTAGTCA-----CGGAGCTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCCTGTCAGATTCTTGC
17600 GT-G-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTTC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGATAGTACTAGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGGAAAGCTGGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGAAC-AGCT-ATATGAGCAAACAGAGCTGTGCATGTT-GTCAGCTTATATAGGGAGGATTCTC-CATT--ATAAAAACAGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTCATAAG--AAAAAAAAGTCTCTTTAAAAAAAAAAAAC----------------
18000 -------------------------------CAAAACCAACAGACTAAA----TGTAATTAGTGCACAGCAGTG-----TTTTCACCAACTGAATTAAGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTAATAACTGAGTTGAGTATCATGGTGAGAATAACAAATCCTTTTA-G-----GTTTTTTGGCGGGG-----GGAGGAGGGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCACTGTCAAAACTT-GATCTGG-TTGAAGCTTTAAC-GGCAAGAACTTCACTTTGTGTGATGTGGGAG-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATGTAAGCGTGCTTTCTGGAAAAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCTGGAAGGAGAATTGAG---CATCTCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAATGTCCAAAGGACGGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTGAACACAAC--ACAGCTGAAATAAACAG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGATG-GTTTTTTC--TTTCTGTCTTAGCATTC-CCATGATAATAAC-TGAGATTACTTCCCCTGTACTGGCCTTGGTGCAAGGG----TCCTC
18600 --TCTCTTCTAGGTAGAATGTATTAGTCTTCACTGCTATGCTGT-AAAATGCTTGACTAACCAGTTATGTGGGCTCTTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATATGTTTGCTACCACCGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATTTCTTACAG-TAAGA----ACTTTTATCGAAGAACTTTAAAACTTTTCTGGA
18800 G--TTTGGAATG-CTTAAACTGGA-CTACACCATGAGTGTAG-TCCGAATA-GAAACCTGTTCGAAGTACTTGAGGTCCC-TAGCACAGCTC--ATACCG
18900 GTCAGGGAGAAAAAGGTTGCGTCTGCAGTGAACACTGGGCTTACTGCACATGTCAGGCTCTAGCCC--TGATTGTTGTTGAGGATTATTTGTC-TATTGT
19000 TT-GTCACCTGTCAGAAGGC-AGATTGTTGAGACTTTGTAGTGTCA--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATACTT--GGTCTGAATCGCGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTAATACATCTTGCCTCTAATATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACAACACTGTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGGT
19200 ACGGTCT-------GCAGGACCAACTAAGT----GTCAAAG------AAAAAA-AAA--AAGCATAA-TTAG----AACCTC-GAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCATCTCAACACTGTGTTTAGAAGACGAAGGCAA---GGGG-GG------GGG--GAACAGTTCCAGAAAAGCCAGA-TTTTGACAGAGT---TG
19400 TGTATGAGAACTGGA-CTAAGAATTGCA-TTGTCAGAGCACAGAAACCTGGCTTCTAATTACTTCATTCCCTTTAATATGGTTAGACATCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACTATGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACTAGCCCCGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTGTGTATTTGGAATATAGTATTT-CTCTTC
19700 TGCACAAAAA------------AAAAATAGTATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAGA-TACATCACTTGGCAGTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GTGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCCCATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTT-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTATTGCAGAAGCATACTCTTCTACAGCTACAG---GTTGACGT--ATA
20000 TATATGAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCACAGTAGTGAGTCTTGA-CATCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC---TCCTCCTTC-CCTTAAGATTTACATGTTCTCTAACACTT-ACAGACTATAAAATGTTGCCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAAGTCTTT-GGGAAT---------------------------------------------------
20300 --CTTG----ACAGGGTTGATAGGAA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGTGAAATCATGAA-TTTT-GAATGGTTGCACACA----GAGACC-TCTTGTA
20400 GCCCCATCGGGCAAAGAAGATGCAGTAC-AACAAGGAGAGGAGCTAGC-AGA---GGGGAAAC-TGAGCTT------GT-GGCTGTTACATGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TCAGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAT-GATGA--GTA-----------ACCTTGCTG-TTGTAAC-GGT-A
20600 TCCTTTACTTGGCCTCTGAATGCCCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAGTA-TTTAC--TTACTGGGCATGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCACAAGAATCCAA--GGCTCTGCCA---GTTACCCTCAGCCTAGCAGCATGAGTTT-TCTGTG
20800 TGTTCT-GTCTGAGAGCGCATAGTACCTGCAAATAATAA---G-----CCTGGGGACATACCTT--ACCTGAG--GCATA-TAGGAC----TCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTGT-TACTTTTGGAAGTTTTTTTATGGGCAAAG-GGGCTA-TTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTTAAC-----------CTTGACTCAT---GTGAACCTGT----ATAGATTCT-ATACATAAGCACAATCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTCAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCAATAGTG---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCACAGGT--AGAGAAG--------------
21200 -------TGGGTTGTGATCTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGCTCTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAAGAGCTGTACGTCTCTTGCCAGCTCTGGCACAGTGACAAGGCGCTT--CGG-AGCGCTGAGGCTGTATGGCGCTGCTCAGTTTGCTGTTCTT-----
21400 --AGAGTGTCTGAC-AGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CGCCTGTATGGT---TGCTTTGTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTTGTAGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTACATTTGCATAAA-TTTACTT-AAACGGG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TATGA-GAGGGTGGGATTT-ACTCTTGGTGGCATGTA-CCTT----------GAAC-TTCTGCGGTATTTAA-AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTTGTACTTGCTCTGGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAACTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTACTTGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCCTATTCAAATTAGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TATGGAGATTGGA
21900 --GGGACCCTCAGA-GGACTCGCCTCTAAATTATGATGATTCTGATAATTAACGTAAATGTTCCTCTGCAG--AGATGGGTCTGCAGTT-AGTCTGGATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGCTTCATTCT-GAAAGA-CCCC-AAGGCCA--TG--TG-CGTG-TTATACTTA-CCAGTGCAAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTGG--TCGTCGCCATGACTTTTTAACCT---TGGCGTGGCC-TAAAAACTTTGGGACCTCTGTTGCCCC--CGGATGTAACACCG---TAACTT-----
22200 ------------TG-TGTCCCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCT-GGGTGAGGACAGTGGCGG----TCTCTCCTTCCCTGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACACAG----------------------------------------------------------
22400 ---------------------------TCTCATGCTGTTCTTGCTTACAGATTAAGGAGCAGGTTTCAGGTCACTGGACTTCCTACAGTGCCGACCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGACTCGAAACAATAA-----AAGCCTTAAGCAAATGCCTAGCTTCAGAAACCAGAGTACTG----CTAACTGTTAGATACTGAAATAGC
22600 ATCCGCTATGTGTATTAATAAATCCATGAGTAACAGAATTGTTTAT-AATCGC-TTTTCCAG-T-TGAAACAAATTAAACCCATAGC-----TAACAGAA
22700 ATTT---G-TTAAATG-TAAGGACTTTTCACTTCTGCCTTTATCTAGTATAACAGGCT--CTATAAAGTGAATAAC-----------AT-----------
22800 -------AAAACAACAACAAAGACCATTTCTTCATTCAATTTCTATTCTTCAGCTGATGCACTGTGATATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATACCACCAATGTACACAAAGAGTAGCCGAAGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATAGCAGTAGTGGCATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAAAGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAAGTGTCACAATCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGAAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACTGTGACTAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACACGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTGTTCATGTTTCTGTCGCTA---A----GTACGTAGC
23900 AAAACTTCCATTGTAATCTTCAGTTTTCAGCTGT-TTAAAACTCACTGGTAAAAATT-GGCTTTGGTCAAAC---ATTTGGTATGGAGTGTTTCCGCTGA
24000 GGAATAACTGTTCCATTAAAAATAAAAGATAATTTGTAAATTCTTCTGAAATGCTGCGGAACTACT-GAAAAGAAAGGATATTGGGTTTGGATACATGTT
24100 AACACTCATTACTGCAACAAGCATTGTCTTTTACTAATAAATGTTGTGGACATTTTATTCATAAAAGTATACAGTTA-TTCAATATTAAAAAGAAA-CTG
24200 AAATCCCTACTTAAGTGTG-AAAA--TTTACATTTGTGCATGCAAAGCAGCTTCTCTTTTTATTTTT-ATTATATTTTGTATATCTAAATAAAAGTTCTG
24300 CTTTGATAATTA----A-CACAAAACCCA--AAATCACTGCAAAGCCATAGAC-GAAAAGTAAATAACATG---GAAAAA------------------GA
24400 TAT-AAGCAAGCTCA--TA-TTTTTTATCTGTTGCTT-------------------GGTTCACTCT-TT----AGGTTAGCAAGC--TTT---TGTCAAG
24500 AAAGAGTGATTTCTTTTACCAAA-------CATACA--TTTGATCATTCATAATTTGTACGG-ATCCTTT-AAAAAA-ATGACCAATGTCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTATGGTGTCATTAC-------TGTAATATTATTA-A-TTTC-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATGATACATA-
24700 -TA--ATAATATTA-----------------------------------------------------------GCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-ATGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTGCCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGATGCCAATGATGTATGAACCAAACTCGAGC-TTTGCCACTGCCTCTCCTATGAGCAGGATCGGGCC-TCCTCGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGACACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAAA--CCTACTAAAT
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACAATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACTTTACATCCTCACTTTAGTTGCTGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTAAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG---AAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATATGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGATTGATATTTCTTTCCTGTGGGGTATTTTTTA------T
26100 TTTT-TTTT-------TTTTAGACTGCTC-TTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCTAAC-CAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-TGAA
26300 ATTTTGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTGCG-AAAAAGTCTGTTGTGCATTTAGATGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGAG--AAAAA-TGCCAAAAT--------GGG-GGGGA-GGGGAGAGAGAAAAGGAG---AGAGAGAGAG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGCTTGC-ATTTTCAGAACGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAACCGAA
26600 ATGTTATCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGCGCTATTTCCCCATTTTGGTATTTA-TTTCACATGTACAGCTCTGTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCGTTCATTGGGGTTTTAT-CCC--CGCCTGGCAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATTGCCCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGGT----TATG---TGCTTCACATG-AACGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCCCTTTAAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACT---------------------------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 -----------GCTCGGTTATGCG----TGCTACTTATTGTCTGTTAA--CTGGGAACGCTGGTAACGTGAGGGCTGTGACTTAAACGTGTATCGGGGTG
27400 GTCGGG---CAGCTTTTGCCTCAACGTAGCA---CGTT--GTGTGTGCCAGACACCAGCGGCTGATCGCTGTGGGGA---ACTGCCATCTGGGTGGGGG-
27500 -CCGCTCCTGATCG-GCACCCTCCT-AGCAGGGAAACGGAGGCAGCGG-------G--TGA-GGGACTGACAGAC---AGTGCGCGG-TGGGAGCTGG--
27600 -TGGC------------------AGAGCC------------ATACTCAGCCCCCCTGGGGCTGCCGGTTCATGGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGGCTTTTTCTGCCTTCATGGGACC-TGCG-ATTCTGCAGAGAGCCGGCGGACGG
27800 CCA---CCGAGCCGTCTGCCTGGCCC------ACCCTGGAGGCACTTTGACCGCCCGGCTGTGGTTTGGCCCTGCT--GTCTGTTCGTCACCCGCCG-AC
27900 TCGAAGCGGAGGTTCTTCCTCCCGGTCTCCTTCTGACTCGAGCTTCCCTGCAGTCAGCGTGCGTCTTCACC-TCTCCCCCTGACCTGTG-----GCTTCG
28000 GGCCCTGTCGCGCGTTTGGCG-AAAGCCTGTGGAGCAGCAC---CAATGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGAGCGTTGCTCTCCCCTCCCACTC-TTGG
28100 CTTCTTCTTTGCTGCTTACTCCACCTTCCCCGACTCTGCGCTTTCCCCCTACCTCCTCCAAATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCCTC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CGGACAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGCTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACGGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCATGTGCGATGCCAGGCACTGCGTTTCCTGC
28700 AGCTGA-CGCCCCCTCCCCACACTCTTG-----------GGGCTCCCCCAGCCCGTGGGCACGCATTTGTGCGTTGCACGG----CCCGTG---CATTGC
28800 CG-TGC--------CCACCCC-CC---GCACCAGCACCAGCCTCTGCTTTCAAACAACTGG--CTCTCGCGCTGACAGCTTTCGCGTGCG----ATGCCT
28900 CGGAGTGAGAGCGGT----------------------GGCGGCGGCAGCAG-----CTTCGGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--GCGGGCTTGCACACAAG
29000 TCACAGCCATGGCCAGCCCTGCCTATCCGAAAA-CAAC-GAGGGGGCTTAATTGCTCTGGAGGCCCTCAAGG-CCCATCGCCTGCTCCCTTTCTCGTACA
29100 CAAGGAACGTAATAAGCC--TCCCCCTCTATGTTTGCTCTGCGTACT-----------TTTTTTTTCCCGGTTACTTATTT-AACCCATCAATCTAGTAC
29200 ACGATATGCTCGATGGCTATTAATTC--------CG---CC---CCCAGCCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACATTGGGAATCATGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCCCTCATTGGCCCAGCTTTATAT-TCTA-------AAGCTGGGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCAGTTGTGCTCCGAATACAAATCAGGCGC-GCTGTAGCAACCGGTTTGGCTCTCCTCC-TTTGCCA-GGTCTTTCAGACGGACCCCATGGGCGACTGG
29500 GACGGGAGCGTGGGATGA-ACCTG--ATGAGCCGGGATGCCAGAGGAAAACTGAAGCGGGCCAAGAGCAGACAGAAAT-CAACAGAAACCACGTGGAGAA
29600 -GTAGGTTATTTTAGCTTTGTTGTGAAGGAC--GGAACTGCGAAC------------G-AGGCCTTGCTTCAGCCAGTGCGTGTTC-TGGCTGTCTCTTA
29700 GGAGGCCAAATTCTTGGT----------------------------------------------------------------------------------
29800 -------------------------------------------------------------------GAGGAAGCACTGAGATCATCCCACAGA--TAT-
29900 CTCTTACAAATAAAATCATTGGTATTCCC-AGC-TTTTTACCCT--GAATTTCCC-TCTT---CT----TTGTTTGGCTATGTTTCTTCTACCAGT----
30000 GCTCCCTCATGTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCTCCGGTATTCAGAGGCT-----CT-TTT-----------TTTG--TATTTCCTTCCTTCCT
30100 CCTTTT--CCCTCCTCTTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGTCTGCTTG-GTTTTGCTTCCCAGGACCTTTGATTCTG--CTCACTTTGCAGCATTGTGAAT
30200 TTTGGGGACTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCCAGTAAGCGCAGCGGGCACT-AAAATCACCATCCCGCTGCAGCTGAGAGACGCGAGTTAGG-C-TGCG
30300 ATAC-AGAGTACATTTC---ATTTTTCTCTC-TGTTTGCGTCCTC-ACTCAGCCC-------ATT----TCACG-TAAGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTAGGAAG--AGAAAAG-------CTGTTC-ATTCCGTGACCTTCAACAACGGCAAGAAGAG--AAAGGGACTGCTTTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----TACAGAAGAGCCCTGTTCGCTCT--CCATTGATCCGGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCGGTGGTTTAT-CGGCCCTGGTCAAAGGCCACCG
30600 TTT-CTCTAGCAGCCTGC-GTAACTGAAAGCTATTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCCCTTGCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCGTAATCACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCGCTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAGTCCTACAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGGAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACGAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAAGCTGG-G---GTTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCTGAATGTATAAGCCCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACGTAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TTACTGTAA-GGG---TTTTTCCCCTTCAATATCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAACATGTTCCAAATCACAA
31800 AACACTGCAGCAT---TTT-TTTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-GGTGC-AAAAG--AAAGAGGTCATGACTAGG--GCTACAGAACCACCAGGCAGTCAGG
31900 -AATGAG-------AACAAC-CCTCACAAAGAGGCAGTGGAAATACTCCGAAGAACAATCTTAGCCTCTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 CATCTATACATTGCAGAACTC-TCAATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACAAAA-TGAATGTA-GTGTATG-ACGGTAGCTGTTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCTCTCAGGAGTTGATGCGAAGGGAACA-----------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά