Henrik Grönvold creator QS:P170,Q1314154 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlamydotis_macqueenii_1921.jpg), „Chlamydotis macqueenii 1921“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
Henrik Grönvold creator QS:P170,Q1314154, Chlamydotis macqueenii 1921, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Ζει στην Ασία, δυτικά από τη χερσόνησο του Σινά και εκτείνεται από το Καζακστάν έως τη Μογγολία. Αναφέρεται ως "τρωτό" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
00200 -------------------------------ATGCAAAGTGGGGAGAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCATCCG-----------------------------GTGCACTATGGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCAACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAATTATGGCCTTATTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCACGAGCATCGACACCTACG--GTTACCTCAACTCCCGGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATGGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA---------------------------------------------------------------------------------------
01100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01200 ---------------------------------------------------GTGCGCCTCAACAGTGTTATGCAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCGGCT-----------------------------G
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACAAAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGCACACAGGAA
01700 CATG-TCCAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACTACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGCCCCAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAACGAACGCCGACGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGAGAGGAGCAAAGAACCC-GAAGGTGGAGAAGGGAGACA-AAAGGTTAG
02100 TAACAAGCGAAAAGAGCCACAGGGACGTAG-AGGCAGCTCGCAAGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGGGACCCTAGTGAGATCTCAGCGGCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCTTGTATGGGTTCGGGGTGTAAGGGTAAAGGACAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACGGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGAACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCGGAGACCCCGGAGAGCGTTCT--------TCGGTAAGGTATGGACACATC-GAGCCTAATGAATCTGGCAT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGCCATCATCCTCACCCCTAGCTAA-AGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGCGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTCTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATGGATTAATCCCTTGTAAGCATCTTAAATCATCTCAAAA----TG--TATATATG----ACTTGCTGACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCATAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCACAGGAAAGCACTTAAGAAGCAGGGCCAATTAACTTTATATAGAACA-----CTTTC
03000 CCTTTCACTTATGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCCCGTTGCAGGAGG---AGTAGCATTCATAGCAGTGTAGT
03100 GGTGTAACC-ACTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGTATGTACACGGCTCCCTGAAGCCTTGCACTCTGTTTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-GC--T
03200 ----TCCCTCTGCTGGCCTTA----T-TTTA-TCTGGTTGTTCAGAGTGGTCGTGGTATC-T-AACTCGCTTTCAGATTT-----------ATTTATTTT
03300 T---------------------TTTTTT-TAATGAAGGCAATACTC-TT-TAAACGATTTTGCTGGAATGTTCT--GAAAGTTG----TAGTTGTTAAAC
03400 TCGCTTT-TGAG-TC--ACGGGGAAATGCA-AGGAGG-GCAGC-TTATGATATGAACGAGGGGAAGATGCCTTTTGAGAAGGGAACTC-TGAAAGAT-GT
03500 GTA---TGTGTTGAGGTGGATTATCCCTTTGCACAGTGGGAGGAGTCTTTT--------C-------------------------------------CTT
03600 TTTTTAATAGGTATTACAATAA--TTTTTGTTAAATATTAAA-TGAG-C-AAATCCAGCACCGGGGGC-----GG--G-----GGGGG-GAACCCA-AAC
03700 TTCTAAC--TT---AGGATAACTGCGTTGATCCTCAAA-CACACTTTGTAA-TTTGAAGAGTTTATAGGTGGCAGGGCATTTTCTAAGGTTTTCTTATGA
03800 TATG-CTCCAAACA-GCGGAGCT-CTGTCTACAGCTGTAATTGTGA-----TACTC-----TTCAGATGTG-AATCTTTGTGTCTTCTGTAACGTGAATG
03900 T--ACAGTTGTGAGCTCTC--------------TTCTTCTGCAACAAATGCGAGGTTATGGAGACACAAAT-GACTGGAGATCGGGTA----GTGTGAAC
04000 TTACTGCAG-TGCAGTTAGACCTGTGCTAACAGCTCACTTGTGTGC-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTTGCCTC-----TTTTG--CTGGGT
04100 AACC-AGTCTCCAATTACTCTCTCTGTTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCGTACCGTAACTTGTGTCGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAAGAAAAGCCTCT--AGTCTCAGAGAC------GTGACTTGGAACTCTGAG------TATTAAAACTGATCAAGGGTGCTTTTGGTTCTACCAGCTGG
04300 C-----AC-A-TTTTT-GGGGAGAAGTTTCATTTTTCAGT--------AGAGGAACTAGGAGGGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCACAGCTTTGAAGATGT
04400 GGAAAGCCCCCAAACCAATTGTAAAAGTCAGAAGGAATCTCTGGATTGTT---------------------TTTTTTTTCTTTTCTTTTTTTTTTTTTTT
04500 TCTTTTTCCTCCCCCTAAGTACGCTGCTGCCTCCTTTCAGAACTACTGAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-TCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGACGTCATATATCATATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGACTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCT---GAACATG-AAGAATATCTGATGAAAGTCAAGATTTCAGCAG-CTTTCCTAAAGAACATTGTCCGC-TCTC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGGCTCTGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCAC-TCTGTCAGTACAGATAATAATTAGTG-TTTGTGTTGCCTACCCTGCCACTCAC
04900 TTTGGGATGTTACAA--AC-TCCCAG-----AA------CACTT-AGGTGGCAC-ATCTGGTACTAGATGTGGCTGCAGC-TTTTGTGTGTCAGCAGTGC
05000 AGCTGGATTCACATAC-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTCAA------------------TT-TTT--TTTGCAAGGATGGGG-TGGAGAGGAGT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGG--T-----TTCTTATCGAGACATGA-TGTAAGTTA
05200 AACGCATGACTTGGTATTCACCAAACC---AACACTGA-CTGTGACAGCAGTAGCAG-AGCACAGTGTG-T--------GAACAAAGTTTAATTTGG-TT
05300 GTGACTCT---GGG--GC-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCACCTGATCCAGCTGGCTCCCTTTGCAAAAATACTGCTTGTGTTGTAACATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCCGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAATTTATGTCA-TCCCAG-ACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATCGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTAAAGTTATGTCTGGCAGGGTGACAGTGATGCTGAAGGTGACTAATAATACAACCAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 AGTTGCAAGCGCTGATGACAAC-------ATCAT-AAAGATAGACGGACGGTGC-TCGGGTTTCATCCGAGGTTTTCCTTGCTGTGAACAACCAAAGGCA
05700 CTGTGTTGCTGCTTGCTGCTCTTATTTATCCTAGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGAAGAAG---CTGCCACC-TCAGGG----TTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGTTCAACAGAC-TGTTGCCAAATG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGG-TGCAACT-----GTTGGGTCGTGTA--C---TCAGTGCTGCAGTACA
05900 ---AGTGCCGTGGAGCTCCTTCTGTGCCCAGTATCACAGTGGTGCCA--GTAGTGATCGT-AAGAC----AGAGTTTAGT-GTGTCA--AGT-----TGT
06000 TGTACCCTGTGCTGCATCAGGGGGT-GGCTGGGAAGGGCTGTGTTTTGCTGCAGTC----GAGGGTTTTATCAGCTCTGCC-TTTGGTGCGGTTGTT-GC
06100 TAGTTGGTCTTGTGTGCTGAG-GCC--ATT-GAATTGATGACACCAGCAAGAAGAGG---TG--TTAGCAC--TGACTTTC-----TGAATATGCTATTT
06200 CTG--------------C-CTCTTGCA--CTT-CT------TCCTCTTC---TGGAAGAAGAT--------------------GAGCTGAAAAAG-TATC
06300 AGAGCAC-AG-AAAGTGTCTCTGCTTAAG----GTACA-TAC-AGTGCGTGTGGGGAAGAT-CCTCG--TTTCAGCCTTTT-ATTAAGAC--AGAGTCTG
06400 ATGG-TA--GGTGGTAAGAGCTTCTCAGGCAGG--GTTTGAGAGGAGGA-TGCTGCAGGTGAGCA-GGATTGCAGAACTATAGAGGGAATGGTTAAATGC
06500 CTGCAT--AAAATGTCTT-TCAGTTAAGGCTTGTACCTATCCAATTGCTCAGTTCCTTATGT------GGTTACTGTTGAGC------TTTTT-------
06600 -----CAGTC--TTTCCCGG--TCTGTTCTGTGACTTCAGACCATTACAGGAAGCT-GACGTTATTAATGCCG-TAAGGTAGGGAAAGATG---CCCTGA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATCTCTGGCTCTGCACGG--AATACACCTT--TCCTTCCTTTCTGATGGATGCAGC-TTCCCCATGCCCC
06800 AGTCTTGGTTCTGAAGTTTATCCT--------------GGAG--GTAGGGCTCCTGTTCACTCACC-TTTCAAAAGCATCCCAACAAG--ATATTAGTGT
06900 AGCAGC------TAA-GTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGGCCC-TTG-AAAGAA----------------TGGTGTTTTCAAGGTAGCACGTTTTTGT
07000 AT-G-T-GGAAGTGGGTTCCTCTGTAAGA-GGTAAGCTG--TT--TTGTTTTCCCTGGTTCACGTGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAATTCTGCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CCTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAATGCATGCAAGGTCTA-ATTTGGCCCATGGAAT--TCTCTC----AGATACTTG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACTTGGAGTG-AGAAACTGTCTGGCAGTTGTT-TGAAAAGCTGACTTG-TACG----CT--CCT-GTAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCGGTTTTTTTACCTACTC--TA
07400 TAC--------CTCAGACCTGTTTTTTACTTGTAGGCA----TGCTTTCTAGTGTAA----TGTTAGGAGGAAC-TCTTTATTACAGTATTA--CTTTTC
07500 AGTGCT-GGAGTCACTTTAGCTTAGGATTATGATTGAGTAAAGTG-TATTTTAAGCCTTTTTTCC-----AT-AAATTGG-GCTAAAAAAA-TA-----G
07600 A--GATTGCTCTTCTCAC--------TTACTTTTTGT---CCCAAGTG-TT---TGACTTCAGTCAGCTTGCTCACGTGTGGAAGCTTGAGGTGTACCTG
07700 CATTACTTCTGGT-----GG------G---GATTTGGAGCATACTTCCCG-CA-GCAAGTTTGGCACCTG-CC--------CGC--ACTTA-TTGTCCTA
07800 GGTTTGGAGCCTGTCATTTGG-----------GATGAAACTAAGCCG-TA-AGATACAGTCATCGTGTGTCTA----GTTTGTCTAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CAAGAC-CAGACCAAAGTTTG-TAACTGTCTTC------------TAGTGTGGACA-GGTTAGTAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGAAGGCCTGCTCTTGGT
08000 GT-ATCCTACTACTTGCTAGTGTAAAC--AGCTCCA-GAAACCAAGATGTG---ATGAAGAGAGGCGTTCAGGAGCCTGT---CAGGTGCTGTAGGGCAA
08100 ACGAGATACCAG-CGAATCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGTG---CGCTCATTTGGAGTTAGGTTTTGGGAAATATTAGGTAATTCAGTCAGTC-
08200 GCA-GATGAGA-TTTTGT--TTGCTTGGGAATTT--TTACAATGTAATTGTTTCGGAACTGCAGTTCTG--------CAGTT-TG-ATTCGTTGTAGGGC
08300 AGAGAATCTGCACAGGGCAGACATGTTATGA--ATCCTACTTCCAAGTTT-------GTCGGAGTTAGTCTC-TCAACCATG--A--G-G----------
08400 --GATAAA----------------A------------------------GCTCTTGGAAACCAAGCTTCAGCTGTTCTCATGCTCGTGGAGTT-ACTTA-
08500 GTTT-CCCTTTGCACGTGCCTAATTCTAG--A-GAGTATG------------TTTTTGAGCTTAATGTAATAGAAGATTTCCTTTAAGGAAAGCTT---A
08600 AAAGT-TTAGTTCTGCCCT-CCTG-CTACAATGCAGGGCTGACTTCTAACGCTTTTAA-TTCTCC--AGTCAGCTTGTACTC-GGCCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GGATTT--CTGTGTGATGGTAAC--CTGC-TGAGAAGTGATTCTTTTCATGCTGTTGGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACTAG-TAACTTGGCATGTTCCTCTCTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAGCATTCCT-CTTAGTACAGAGACTTTTTAAAA--AGTCAA-CTACTGATGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCT-TTTTTT---------TTTCCTCAGATAGCAAGTTAGACAATGAGGTCAATGTAAGAAG-TTCAGGTCTCAGA-CT
09100 GGATTAAAGTCTGTAAATC-----TGAATACTTGTAGCACTCCTGGGTACCACCTACTT-G-AAAATA-GGGAGAGATCTACTGCAAAATACGATTG-TT
09200 AAAAATGGATATGGAATTCA-AAGGGATGCATAACGTGTGGTAGGTAGAGCTC-CAATGTCCTTTTAAATAGGAGCTG-TCTCTAGTCAGAAGC---ATG
09300 TG-TGCAGTTTGCTGCATGGAGAGCTTCCAGTGATTCTGGAGTCTTGA----CTTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTGATTCTTTGGGCGTTAACAAT---
09400 ---AC--CACTGTGTGAACTTTAAAGC-AGTTAGCAACACATCTTAGT--TGTAGGGGTCAAGATTTAGTCCT--GGGGGAGTATCTTAGGACCTCTCAG
09500 GTAATTTTTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATG------------GACTTCTAGAGACAGGAGGCTCAGGCTATAAAATGGTTAATGGTTCAAAGCGGCCCC
09600 AGG-AAGGTTTAGACTGGAC-ACTGGGTGGT--------------------------------CTGCAGCAGTCTTCCCAGAGAGGTGGTGGATGCCCCA
09700 GGCCTGTCAGTGTTT--GGGGCGTTTGGACAATGCCCTTAATAACA-TGCTTTAGCTCACGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAAGCAGTTGGAC-T-AGACT
09800 GTCATTGTAGATCTCTTCCAACTGAAATATTCTATTCTGTAAAAGCAGAAGGAAGAAAATGC--TGTCTTGTCAGGTTTGTTCTTAGACTATGCCTCTTT
09900 TGCTGACAATGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCACTGCCTTTCTAATTGCACTT-ATGTGATAAAACTGTTCCAGTGCAGGAGTGA---ACTTTCAATTCT
10000 T-ACTGCTCGG------GGAAAAAAAA----AGTACTTACTTTGTGTATGTT-AC---TGCTGTAACAGGAACTGTAATGTAAAATTT--CATGTGGAAA
10100 GAAGG-TGGGAGTAC-TTCC-AAGGTGTTCTCGGTCAACCTGTCCAGATTCTGAAAACATATTGCAGAAGTACAGGATCAATGACACGCTCACCTCTT-C
10200 CTATGATGTGA-TTTTGAATCCTGGCAGATAAAACATTTGTTTCTTGTGTGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCGA-TAATGCATTTTATTTTCTCTAG
10300 TCCTGGGCCTTT-----ACTTTGCAGGT----AAT-C-TTTTGAACAAAGACT---TAAA-ATGATACTAAGGACTATA-TCAGTGA----TTTTA-AAA
10400 ATCTG---------GTATTTTGGAGAATAACTTGCCTTAGAGGTGT-ATTGAAACTGGGTTTTTTAAACTGAAATCTTGACTGGGATCTGTGCTCAGGCC
10500 TGTTTGTCCAAGGCAGCACTCACGCT--GTAGGGTAGTGT----AAGAGCATCAGGTAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCCTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTAAGCTGTCATACTGACACAAGGTCATAATTTCCTGCAAGCTAACAAGAAAC---A
10700 TATTATAGAAAAT-CCACGTCATCTGGATTACAGTATACTGCATATAGGTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAACTCCCTGTTCTTCCAGG-AAATGG
10800 AATTAGTTCTTAACGGGAGGTGAC-T--TAT-AAAGCTGGTCTGCTCATGGTACATTTTGCTACCCCAC-T-TTT--TTCCTCAGCAACTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T-TTAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGATT------CTGTGT-ACCTGTGCAATGCAGAC
11000 CTGCA-TGGTGTTTCTGGTTGGTATTGTCAGGCTGGCTGGTGTGGTGTCTCTGTGCAAATGTCACACAAGCTTGACTAACTCTAGAAAGTGAGGCAGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTTTTGGAAA-------TAAGTA-----GTTCTAGCTTCAAACTTCATATGGTCCCCAT-AGGT
11200 GCTACTGATAAAG--CTCTACATCTC---TC--AG-CTGGA-TTTCAAAGGAGAGATGGAGTAATTAATTCCTTGTCTTAAGA----TACA--GCGTTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATCATGGGAACCTAG--GATATCACG----TGC-AGGACAAGGAAGATGCAAC--CAAATGGCTCGGTAAATGT
11400 G-GGGGACAAAGTGGTGGACTGTCTGGACAA-GGAGAGCAG-----ACCTCA---CTTGGTGCCCT-----GACAGTGAAGTTACCAGCTGAGTTGGGTT
11500 TGAGACCTGGAGTGTGAAGTTGTTGAGATCTGAACTTTGCATTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTAGCTTT--GTCTGCTCCTGGACTGCTGCTAGACAGT
11600 GTGACAGACCTTGGACGCAGGAGCATTGATGTGAGAGGGCGTGATTT----------------CTCT-----------------CTGCCCCACAATAAAA
11700 GGAACTATGTTTGTATCCAAGTCTTAACATATGTTGTCCATGTTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAACACAACTGAGTAATTTC
11800 GACAA----------TAAATGGAATAACTAAAT-AATG---AAAAGAACT-GGTTTTAATTATCACTTCCAAA--TAAATACTTCTGGACT-TT---AAA
11900 CAA---CAAATGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGCACAAGACAAAGATTCAGGTTGGACTTGCAGCTTT--CTGTGTTGACACCTCCCTGTGTAGTGTTACTA
12000 TTAGCAGTGGGTTTCAAAATAATATTTCTCTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAGCTTACCCGTATTTCTTACTGCCTGTCACTCGCAAG
12100 TGATCCTGCAGCCA-TTTGTGGGACAGGGCTTGAAAGCAGCAAAA-CAATCTGTGGAG----CACAGTAAG-AGTGAGGCGAG--CTCGT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAAATTAATGTCAGAATTGTAATGTGTGTGACCT--TAAAGTCTCGCTA-TTGCGAGGCCTGTGCTGAAGTAACATTTTAACAGTG
12300 CAAATAGCCCTGGAGAC--TC---TTGGCTTCCAAGGATGCAGTCTGTTGGCTTGAGCCCACAGACCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCATGC
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AATATGGTCATGTGCAACGCTGAGCAAACACATCGTCTAC-CGTATCACTGTTATCAACCAGGCAC---
12500 GTCTAGGGTAACTT-----GGATTCATTT-TCCC-GAGAT---CTTTACTAATGAATTAATATATGGAATCGTAAAACTGAGCATAAAAGACTTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGATGGACCATCT-CTGTTGGTGG-TCCGCA-TGGTGAGTCACTGATGC-TTGCTGATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTCTGTCTTGGTCCATGATTA--ACAGCTTGTGAAT-GTGGTGGGGAGGGGGGGTGTGAGCAGACAGCTGGTATCT
12800 GGGAAGCGGAGCTGCGTCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGTGTGAC--GTAGGGCATTTGACTGCTGGTAAGTGTTAGACTG---T-GATGTATTAACGTTG
12900 GTACATAATTATAGGATGCAAAATTTCCCCA-AAGAAA-TTAAATTCTG---ATCT-TC-----------------------ATAGAGTAATT---TAAT
13000 AAATACATGCTCATT----GCTGCCTTCTTCATAGCAGGTGTTAGGAGGTCTGCAGTCTTCTCCTGAGCTGT--TAGGG---GTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGGTGATTACAGT-GAAGGAAGGTGTGCAA--ATATACTGGTCACTTAGTTATCAGTTGCT---TG-T-GTTATGCAGCACA-T-GGAGTCCACAGAG
13200 GATCCAGA--GCCCAGGTAAAGTGTCAAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTAATGGATCAGA--TG-TGCCTACCTGGAACTCAGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAATG---AGTGTG-CATCTGGTGTGCACAGTAATGAGCAGCGGCAAGT-AAGCAACTTTTCGTAGTGCTTGGCAAATATGACAGCCAAATTTGTT
13400 GCTGTTT------------------------TTTTTTTAAAGGCTTTGTTGTTAACTTTAAGCCGTAGATTATTTTGAATTGGC-TTTTAAAACTGGAAT
13500 AACTGGGGCTATTAATGGCCTCTCTTGTATGTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---A---TC-TTTTTTTAGCAGAAAGGGAGAATTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-----------------TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCCTGTATGCCTTCTGCTT-CATCAGTTAGCACTGA
13800 GACAAGGAGGAGAACTTTCTGT-AGTCATGTCTGATTGTTTCTGAGTTCA------------TTGTGGGCTGTA----ACCAAGGTCTTCACTGAAAAGG
13900 GTTCCCTAGA--TCTCCAGA-TAACTTTCAGGTGCTGGATGCTCTCTTTTTATAAAGCTGCAC-TTTAAGCTACAGCTTATAGGTC-TTGT----AAAGC
14000 ACGGGGTTTGGTTGGTTGGGG--------------------TGTGTT-------------TTGGTTTGTCGTGTTCAAAGAGCAGTCT-GTAGC-TCATC
14100 TTTT---CCCAG-TGTTGGTACTTCAGA-GA---TCGCT------TTGCTTTCAGCTACTTGGAACAAAC-TAAGTTGATAGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTGAACAGGA--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAGCGT---CTTT-TAAGAGCATGAGCCATGGTGCTGGGATCCTTTCCAGGGTATTAACTACATAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTTGTAAAGCTTGTACT-AATGCTGTGTCTTCCTGTGCACAGTGGTCTGCAACTCTTGAGTGTC-ATACACTTTT
14400 CTGATCCCAATTCTTTGGAGTACTGGGTGTTGCATAAGCTCCTAAATACAGAAGCAAGTCCAGAA-GGGATGCA-----TTCTTTCTCT----AAG-AGG
14500 ACAATAAAGCTGCTATAGGTGAACATCAAACTTT-TGGGGGCTGTCACTCTCACAAC---TGAGACTGAGAAGGAATT-TGCCTACCTGCCCCACACTGT
14600 CCTCTGGCATTGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGCTGCAGCTTTTTTGCTCTATTTGTG-AAAAAT-GT---GAGTCAGT
14800 TAAGAAGAAACT-GCCAGTTCA--------------GCCTGCA----TGCCTTCACACTGGAC-AAGGTATCTGCGAGGTCG-GGGCAGAAGATTGCC-C
14900 CTTAGGTTGG-GC-TGA-TG-----GAGGTGGTTGGCTCTGGAAAGCTTTTTGCTC-TCTGGAGAGTAATGGGGCAGCATTTTGGAGGAAAGT--GA---
15000 ---------AGCTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAG------------------------------------------------TTGCTTGACA
15100 ACTT-AAAC-TTTGTTACT-ATCTGCCTTGG-TTAAAGCTGGGCCCTTTCAG-TCATCGTCTTCCTCTGCAGCC-ATGGTAGA---CGCTGCTGGTGAT-
15200 G---------------------------------------------------------------------------------------------------
15300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15400 ---------------------------------------------------------------------CACACTCAT----TACGATCTC-TAGTACTG
15500 TCAGAGCAACTTTCACTGATGGTTGG--CACTTGACAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAGCAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTAACTCTTA
15600 CGAAAGA-TG------------------------------------------------------------------------------------------
15700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16300 ---------------CCGGAAGGATGCCGGCAGCATGCAACACATGAGCGTACCCAAAACCTTGCTCAGGGCAGTC-TAGGTTTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 CAGTAAAGCTGATGGCACCTT-GCTGTTCTTCCCTG-CCAGGGGCTGGTGGTCTCGGTAGCT---------------GCCGTGTCTGCGAGGGGCCTTGG
16500 GCTGCACTTCTTGTAGTGAGTCGATGGAC-TTTAGTGGTGGTCCA--GTGACAAGTT---AGCTGAAACCAAGAAAAATGCGTTGGAGCAAACAGGGCTT
16600 CAGAATC-GGTAGTCATCTGTTTTGGTGTTCGAGGGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGACTT-CAACCTTAT----GAAGATCCTTG----TCTTT
16700 GAACGTAACAGCTAGCTTCTTAATAGTATTGCAGCA-AGGACAGGTCATGGCTGTTAGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTCTAAATGCATCAAACA
16800 GCAAGTTGTGTGGATTTGCAGAAGGGGTTATAGATATGTC-GATTCAAACCAAGAG--TTTTATTGGAGAGAT-TAATACTCTTTCACAAGCAGCAATTC
16900 AGGTTGGACAGCAAAAGTTGTGTTCTTTGGTTTAATT--TCTTGTT-AGAGAGGAG--CGTTGTAAAAGGCTGATGTCCT-GGGGCTAGAG---GT-C--
17000 GTGCAGCATT-ACTTG------TTGGTGTTTTTGTTGTTGTTGTTGAACTGTTGCATATCACC--ATGTA--CATATA---AAATGAAATATTTTCTTTC
17100 -CTAGGTATGTGTCA-TGACAACAT---------TTTCCTTTCAAG-TAGGG-TAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTCTTTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACAGCTTTGTTTAATCAGTTGTTG----TT----TTTAAATTT--AAACTTTGATTTACTCTG--CAGTGCTAATT---ATTGCATGCT
17300 GCCACTGCCATC-A-GACGTGTTCCAAGGGAGGTGT--TGACTCTGTGCTGAGCCAACTGGAGC-ACCTAGG---CTGGT---AGCAGT--AGAAAAGGG
17400 ----CACTGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGACTCACAAAATGGCTGTGAACACCAGCCAAGCTGGTGGAGCAGTCA-----CGGAGCTGCTG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AGTAGTCGTGCAGTTGGCAGAGCACGGAGTCTTCCTGTCAGATTCTTGC
17600 TT-G-TTTATCTTT-TAGAAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTTC-TTTATTATACTGGGAGAATGAGGTAGTGCTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCGAAGCTGGAGATGTGGGAAATAATTCCTGAGAGACT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTCC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-GCACGTGCAGCAGAGCCCATGCGTGTT-GTCAGCATGTATAGGGAGGATTCTC-TGTT--ATAAAAATGAAGG-
17900 ----------------CTCTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAGTTTCATGAG-------AGTCTCTTTCCTTTAAAAAAAAA-----------------
18000 -------------------------------AATAAAAATCAGATGAAA----TGTAATTAGTGCACAGCAATG-----CATTCACTTACTGAGTTAAGT
18100 TTGTAA----AGCATTGTTAGTAACTGAGCTCAGTGTTACAGTGAGGATAATAAATCCTTTTAGA-----TTTTTTTGGCGGGG-----GCAGGAGGGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTG-----------ACTT-TATCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGCGTGCTCTCTGGAAGAGCTTCAGCAACAGAGCTAAACTCCCATAAGAGAATTGAC---CA--TCTCTTG-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAGTCTAGTGTCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAGCTTGCAGTG-----AAC--ACATCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTAATT
18500 --TCTAAG-TG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGTATTC-CCATGATAGTAAC-TGAGATTACTTACCCTGTGCTGGCCTTGGTG------------CTC
18600 --ACTCTTCTAAGTAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTGTGCTGT-AAAATGCTTGACGAACTGGGTACGTGGGCTCTTAGGG-TAAGATCTGGTCTGAGG
18700 ---AATACACTTGCTA-TACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTCTTGCAG-TAAGT----ACTTTTGTTCAAGAACTTTAAAACCCTTCCGGA
18800 G--CTTGGAATG-TTTAAACTGAA-CTATAGTGTGAGTGTAG-TCCGAATA-GAAATCCTTTCGAAGTACTTGATGTCCC-TAGGACAGCTC--ATACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGCATCTGTGGTGAAAGCTGGGGTTGTTGCACGTGTCAGACTCTAGCCC--TGATTGTCACTGAGGATTATTTGTC-TGTCAC
19000 TT-GTCACCCATCAGAAGGC-AGATTGTTGAGACTTTGTAGTGTCA--TGAGATTTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TTCTCAT--CTGAAGTGCTAATACATCTTGCCTCTAATATGTGTTGTTATTTTGTGAGAT-AAT-ACAGCACTGTCATGTTGCCATGTAGTCAGATGGAT
19200 ACAGTCT-------GCAGGACAAACTGAGT----GTCAAAG-AG---GAAAAA-ACG--ATGCGCGA-TTAG----AGCCTC-GAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAG-----CTCAACCCTGTGTTCAGACGATGATGGCAAGAGGGTT-GG------GAG--GAGCAGTTCCAGAAGAGATGGA-TTTC--CAGAGT---TG
19400 TGTATGAGAATTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTGTCTCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGACGTCAGTGAAGAAC
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATAGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCCGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTCTGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG--------AAAAAAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTC--GTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTACGAGCATCTGCATTGGAGTCAAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTGTTCCTCTCTGGGCTG---GCATGTATAGGCATATTGCAGAAGCATACTC-TCCGCAACTAGAG---GTTGGCAT--ATG
20000 TAGACAAA---TGTT---CCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCACAGTAGTGGATCTTGA-CATCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC---T---CCTCC-CTGTAAGACT--TATGTTCTCCAGTACTT-ACAGACTGTTAAATGCTGCCTCTGTTTCTGCT----C-TGTCTCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTTTGATTATTGCAGGTACGTACTTGGGTCTTT-GGGAACCTTGGGG--------------------------AATAAGAGAACTTAAAAT
20300 GCCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---A---CTGCACTGGATTAGGGTGGAATAATGAGTTTTT-GAATAGTTGCACACA-----GGCCG-TTTTGTA
20400 GCCCCATCAGGCAAAGAAGATGCAGTAC-AACAAGGAAATGGGCTAGC-AGA---GGGGAAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCATGCTTTTCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TCGGT-ATTGGTTTGAG-C-TTCAGCT--CTCAT-GATGA--GTAAAGAT--CAGTACCTTGCTG-TTGTGAG-TGT-A
20600 TCCTTTGCCT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTTCTGTTGCTGCTCAGGTAGTATCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGTCTTGAA
20700 GGAAGTAGATGAACCCGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCACGAGAACCCAA--GGCTCTGCCA---ATCACCTTCAGCCTAGCAGCATGAATTT-TCTGTC
20800 CCTTCT-ACCTGAGAGACTGTCACGCCTTCTAATAATAA---G-----CCTGAGGACATACCTT--ACCTGAG--GCATA-TAAGAC----TCAAGAGCT
20900 AAGGATAACA---CTT------TACTTTCA-----TTTTTTATGGGCAGAG-AAGCTA-TTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAACCGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AT-----------CCTGATTCAC---GTGAACCCAT----ATAGAATCC-ATACGTAAGTACCAT-----CTCTTAAAAGC
21100 ACGGGCTCAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCAGTAGAG---AGATT--TCTCATTTT-GAGCAGAGGT--AAAAGAGATGTGGAAAGACAG
21200 ATATGAGTGGGTTGCATTCTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AGGCTCTCCATATAACG--CTTTG-AGCATTTATAACTGGGTGCCT---CCGCCCT
21300 GGAACAGCCGTATGTCTCTTGCCAGCTCTTGCATGGTGACAAAGTGCTT--TGG-AGTGCCGAGGCTGTATGACACTGCTCGGTTCCCTGTACTT---AC
21400 ACAGTTTGTCTGAC-AGGCTT----C----TGGGGGGTTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CATGTGTATGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCCGCATCTTGTGGCTGGCCTGGCTTTTAGAACTGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTGC----------A-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AAGGGTGTTGA--TGTGG-AAGGGTGGGATTT-ACCC-TGATGTGCCATC-AGGG----------TAA-----TGTGGTATTTAA-AAAGACAAATCCTG
21700 ACTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACTCG----AGAGGTTTGCTGTG-TTGGCACGAGCTCATTGTTCTGCCTGCGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTACT--------TG-AGATT-A------TCCTATTCAGATCGGCTTCT-GAACAGAAA-TGAGGACTTGC-TCTGGAGATTGGA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACTCGCTGCTAACTTAGGATGGTTCTGACAATTAATGTAGATGTTCCTCTGCAC--GGATAGGCCTGCAGCC-AGCCTGGATG
22000 C-AAAAATAGCCCATCCTTGCTGCACTGT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TG-TGTG-TTATACTT----AGAGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TTGTCACTATAGCTTTTTAACCT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTTGGGACCACTGTTGCCCC--TAGATGTAACTCCG---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCATCAGCC----AGACGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGCGGCCG----TTTCTCCCTCCTAGG
22300 ATATTC-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 -------------------------------ATGCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGCAGGTTTCAAGTCATTAGACTTCCTACAGTGCTGGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGATTTGAAACAATAA-----AACTCTTAAGTAGATGCCTAGCTTCAGAAGCCTGAGTCCTG----GTAACTGTTAGATACTGAAATAGC
22600 ATCCTCTGTATGTATTAATAAATACTTGAATAACAGGATTGTTCAT-ATTCAC-TTTTCCAA-T-CAAAGCAGATTAAATGCAAAAC-----TAATAGAA
22700 ATTTCTAT-TTTTATA-TTTTCTATTTTCATTTCTGCCTTTTTCTAATAGAACATGCT--CTATCAGGTGAATAAC-----------AT-----------
22800 ------GAAAGAAAAAAAAATGACCATTTCTTCTTTTAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGATATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTACATGCACTTT
22900 TATAAGTTAAAAATGGCACCAATATATACAAAGAGTGACCAAAGAAA-ATGCTATTATTTGCAGAATAGCACTAGTAGCATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAACATACATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGACATGTCACATTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTGTTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACAGCGACAAAATAAGACTATATTTTATTCTCCATTTC-TATGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGGAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACCGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCATTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGCCCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAGTAAGTTGTTCATGTTTCTGTTGCTA---A----GTAGGCAGC
23900 AAAACTTCCTTTGTGTATTCATAAATTTGTTTGTGTTATATTTTCCTAGTAGCACCT-T-TTTCATTTAAGG---GAGAGAGATGTTGTTGCATATGCAG
24000 GTAGAAAGTATTCTCTTAAA---------TGACTGAAAAGTTGGCCATTGATCTTATG-----------AAGAATTGCCTCAGAAATTCTTTAATAATTT
24100 GGCAGTGTAGATTAAGCTGAACATCATTGTTTGCAATTTTGTTTCTAAGATTCCCTAGCA----------------------------------------
24200 ----------------------------------------------------------TTTATTGCA-ATTACAGTGAGTATATAAAACTTGAAGATGCG
24300 GTCTACTAA-------------------------------------------------------------------------------------------
24400 ----AAGTA-------------------------------------------------------------------------------------------
24500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24700 ---------------------------------------------------------------------------AGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGCTT-GGGTG-AAGGCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTTAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGACGCAAATGATGTACGAGCCAAACTCGAGC-ATTGCCACTGCCTCTCCTAGGGGCAGGATGAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGCTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 CGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TATT--TTTTTGTTTTACCTCAGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGCTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTTTATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCCCTCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG-AAAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TTTT-TTTT-------TCCTAGACTGCTC-TTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCGGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-GGAA
26300 ATTTTGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGAGAGAGCACTGTG-AAAAAGTCTGTTGCGCGTTGAGATGGAAGGAGCTTTC-CCTGTGAATACTG
26400 TTAAGTCAGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-TGGGG--------GAGAGAGAAAG---AGAGAGAGAG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGCTCAC-ATTTTCGATCTGG----------GCTGTATGTACATGCTTCTGCATCAGTT---------ACTTAACCAAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGCGCTATTTCCCCATTTCAGTATTTA-TTTCACATGTACGGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCATTCATTGGGGTTTTAT-CCC--TGCCTGGCAATCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--TGTAGGTACATTCCTACAGTCTAAT--TTC
26800 TGTCCATTAGGACGTTT-AAAATCGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTGGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGT
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATATTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---A---------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 --------------------------------------------------------------------------------------------GTGAACGC
27300 GACGACTGTGTGTTTGGTTGAATTTG--TGCTGCTTGTCGTCTGTTAG--CTAAGAACACTGGAAATGCAAGGGCTGTGACTGAAACGTGTGTCGGGGTT
27400 GTCAGG---CAGCTCTCCCCTCAGCCTAGCGA-GTGTT--TTCTGTGTCAGACATCAGGGGCTGATGGCCGTGGGGA---GGTGCTCTCTGGACCCGTG-
27500 -TCACT-CTGCTCGCCCAGCCTCCT-GGTAGGGACACGGAGGCAGCGA-------GGTGAG-GGGACGGATGGAG---GGTGCACGG-TGAGAGCAGG--
27600 -TGGC------------------AGAGCT------------GTACTCCA--CCCC----GGCGCCACTTCACGGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTCTCTTGGAGA-TTTTTCTGTCTTCATGGGACC-TGCA-ATTCCCGAGAGAGCCGGCGCA---
27800 -------CGAGCTGTCTGCCTGA--------CCCCCGGCTGGCACTTTGGTCACCCGGCTGGGGACGGGCCCTGCTACGCCCGTTCCTTACCCGCTG-AC
27900 TCGAAGTAGGGGTTCTGCCGCCCAGCCTTGCTCTGATTC-AGC-TCCCCGCAGTTGGTGTGTGTCTTTGTG---CTCCTGCAGCCTTTG-----GCTGTG
28000 GGCCCTGTTCTGCGTTTGGCA-AAAGCCCGTAGGGCAGCAC---CAATGCCAAGGGGCTGCATCAGCTTCTGGGGGGGGCTCTCCCCTCC----------
28100 --CCCTCTTTGCCACTCGCTCCACCTTCTCCAACTCTGTGCTTTCCCCCTACCTCCTCCAAATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCCCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTTGCTAATCAGCTGTCAGCGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGCCCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCGCTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCCCAGCGTTTCCTGC
28700 AACTGA-CACCAGCTCCCCACGCTCCTA----------GGGGCTCCCCCA-CCCCTGGGCACGCGCTTGTGCACTGCACGG----CCCGTC---CGCCGC
28800 CA-TCC--------CCGCCCC-CT---CCGCCAGCACCAGCCTCTGCTTTCAACAAGCTG----------------------------------------
28900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 --------------------------------------------------------------------------CACTGAGATCATTCCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAACAAGATCATTGGTATTCCC-AGC-CTTTTACCCT--GAATTTCCC-TCTTCTCCT----TTATTTGGCTATGCTTCTCCTACCAGT----
30000 GCTCCCCTGTGTTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGGTCTGGTACTCAGGCTCT--------TCTTC-ATTTTCTGTTTG--TATTTTCTCCCTTCTT
30100 CCTTTTCCTCCTCCTCTTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTTGCTTCCTAAGACCTTTGATTC-----------TGTAGCAGTGTAAAT
30200 TTTGGATACTTCCAATAAAAATCACTAAGCTCCACTAAGTTCAGCAGGCACT-AAAATCACAGTCTGACTGCAGCTGAGAGAAGTGAGTTAGGCC-TGTG
30300 ATAT-GGAGCCCAGTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGTGTCCTC-ACTCAGCCC-------ATT----TCACG-CAAGAACTCTGCA--AAA-CTG-AG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--AGAGAAG-------CTGTTA-A-TCCATGACCTTCAACAATAGCAAGGAAGAGTATGAGGACTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----TATAGCAAAGGCCTGTTTGGTCT--CCATTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAAGCTGTCGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCCAC-ACAACAGAAAGCTGTTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCTACGTCC-TCCCCTTTTCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTTATAGCAACCTTCTTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAGATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGACTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG-----TTTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-TGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAACACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCAAAACATAGGCCATTATCTCTTATACCCAAAGCAAAATTATTGCTAGGT-GCTCTACT-TACGTGTT
31700 ATACTGTAT-AGG---TTTTT-CCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCTTAAAACTTTATTGCTTACGTTACTGAAACACATTC-------CAA
31800 AATGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAGAGAGG-TTT-GGTGC-AAAAC--AAAGAGGTCATCACTAGG--GCTACGGGACCACCAGGCATTCAGG
31900 -AATCTGA--------CAAC-CCTCACAAAGAGGTAGTGGGAGTACTCTGAAGAAAAGCCTTAGCCTCTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 CATCTACACATTTCAG---------ATTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAT-ACCAAA-TGAATCAA-ATGTACG-ATGATAGCTTCTCTGACACTCCTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAAGGATCCACTCAGGAGTTGATGTGAAGGGAACATTTTTAGGCCACATAGCT-----------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά