nan
Missing.

Παρυδάτιο πουλί που ανήκει στην οικογένεια των ερωδιών. Τρέφεται σε ρηχά νερά ή στην ξηρά με μικρά ζώα.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGACAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGACTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCGGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCAAGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGAGGA-A---CGGCACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCGGCGGAACAGCGCGGAAGTCTTAACCGAACGGCCATGCCGGTGTGGATACG-TCTTACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCCAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCTACG-AGTTACCTCAACTCCCGGGACCACTC
00900 GCAGGCCCATAGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTCTGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCTGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTCTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCACTAAACCCCCTACAGCCG-A---ATACGCGGCGCCGCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAACATCCTCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGCACACAGGAA
01700 CATA-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 GACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCCAGAAAATGAAAGGGAATCCGA-CACGTTAGG-AAAAATCTTAGGCCCGTATCTCAA-CTCGAA
01900 ATTCAACCAGCAATGAGCTTGAGCGAACGCCGATGGCGAAAATACGCCCCGCCCCCGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGGAGATGCGG---------------GAAGGGAGGAGCAAAGAACCGGAAAGGTGGAGAAGGACGACA-GAAAGTTAG
02100 TAACAAGCAAAAAGAGGCACCGGGACTTAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGTCAACCCGGAAGTTCGTATGGGTTCGGGTAGTGAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATATGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCTCCTGAGGGGTTTTCAGCGCAATGAACCTTAGTAGGACGAGAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGGAAATGAAACCAAAAACCCAGAGAAGCGCTCT--------TCGGTAACCTATAGATACGTCAAAGGCTAATGACTCCGGCGT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGTGATCATCTTCACCCCTAACCAA-CCTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGGATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCGTTATCAACACCAATGATAT
02700 CTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAACCATCCCCTGTCAATTGAACGGCAAAAACGACAAATTTCTAATCAAT
02800 TGTAAGTCAACCTAAAACGCATTTTGCTCATGGATTAATCTCTTGTAAGCATCTTAAATATTCTTTAAA----CG--TATATATG----ACTTGCTAACC
02900 AATGAAGTAGTGTTCAGAGCAAGCTACTATCTAATCTGAAACCATAGGCAAGCACCTAAGAAGCAGGGCCAAATAACTTTATGTAGAACGGCACTATTTC
03000 CCTCTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGTCTCCATTGAGCCCGACTGCAGGAGT---AGCAGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTATTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACCGCTCCCTGAAGCCTTGCACTCTGTGAG---AAGTTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTTA----G-TTTA-TCTGGTTGTTCTGGGTGGTCATGGAATCGT-AACTCGCCTTCTG------------------------
03300 G-------------------GTTTCTTT-TAATGAAATCAGTAGTC-TT-TAAATGATTTTTCTTGAACATTCT--ACAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGCCTTTGTAAG-TT--GAGGGAGAATGTA-GGGATG-TCAGC-TTATGTTGGGAACCAGGGGAAGATACCTTTCAGGAAAGGAACTG-TGAAAGTT-GC
03500 ATA---TGTGTCAAGGTAGATTCTCCCTTTGCACAGTGGAAGGAGCCTTCA--------G------------------------------------GGTT
03600 TTTTTAATAGGTATTACAGTAA--TTTGTATCAAGTATTAAA-TGAG-C-AAATCCAGTACTGTGGGG-----GAAAA-------------AAACA-AAC
03700 A---AAC--AT---AGGACAACTGCTTTGGTCCTCAAA-CACATTTCTTAA-ATTGAAGAGTTTATAGGTGGCAGGGCATTTACTAAAGTTGTCTTATGA
03800 TATGTCTCCAAACA-GCTGAACTCCCCTCTAGAGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATTTG-ACTCTTTCTGCCTTCTGTAGTATGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAGCTTTC--------------CTCTTTTGCAACAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAAT-TACTGGAGATAAGGTAGTGTGTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTCGTGCTAACAGCTCACTTGCATGC-TTTTATCCTGCAGCAAAGGCAA----ACTTACCTC-----TTTCA--CGGGGT
04100 AACT-CATGTTCAATTACTCTCTCTGTTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCCGGAACCTGTTGCCCTACAGTAA---------CAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCACAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGTCTACTAAAACTGATCAGGGGTG--ATTAGTTCTGCCGGCTAG
04300 C-----AT-G-TTTTTCTGGGAGAAG--------TTCAGC--------AGAAGAACTAGGAGCGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCTCAGCTTTGAAGGTGT
04400 GCAAGGCCCCCAAACCAATTGTAAAAGTCAAAAGGAATCTCTTTCTCTTT-----------------------------CTTCTACTTTTTTTTTCTCCC
04500 CCT-------------------GCTCCTGCCTTCTTTCAGAACTAGTCAAAGTTC---------------------------------------------
04600 ----NNNNNNNNNNATATGCTCCAGAG-AAAAATAATCTTCTGACCTTCTTGAAAATAACCGTAGAGTTGCTGCCAGGGACCTGTTCCTG---TATTTTA
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCTGAGGAGTATG-AAAAATACCTGACGGAAGTCAAGATTTCAACAG-CTGTCCTTTAGGAAGTTGTCTAC-TCGT-TCTCC
04800 CTTA---TTTTTGTTGTGACTCTGCTTTAAAAT-ACCTGCTTTCACATCTATCATTACAGATCATAATTAGCA-TTTGTATTC-CTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTTAGGATGTTACAA--GA-CCCCAG-----AA------CACTT-AGGCCGCAC-GTCTGGTACTAGATATGGCTGCAGC-TTTTGTACATCAGCAGTGC
05000 AACGGGATTCATGAGG-ATCTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTTGAAGTGAATTAATTAGCCTTAC-TTT--TTTGCAAGGATGGGG-TGGAGAGGAGT
05100 GTC-ATTAC----------------CCCTTT-GCAAGAGTG-TTT----TTCTG-TCTTTCAAGA--C-----TTCTTATTGAGATGTGA--TTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGCGTTCACCTGTCTCAAGACTATCG-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGCATGGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAACTTTG-TT
05300 ----------------GT-GACAGTGTTCCATGAG-AGCAGGGCACCTGATCCAGCTGGCTCGTTTTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTGTTATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCTCCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTTACGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTATGCTTATGTCTGGCAGTGTGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAACAATATGACCAGTCAGATG--ACCTC-AT
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAGCCTT-AC-------AAACATAGACAGATGATGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTACTTGCTCTGAATGACTGGAGACA
05700 GTGTGTGACTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAGATTTCCTGTT-AGAAGAAG---TTGCCACC-TTAGGG---TTTG--CCT--------
05800 -----------AA-TGTTGCCAAATG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAGCT-----GTTGGGTTATATA--CTAGTCCATGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTCCTTCAATGCCCAATATCACAGTGGTGCCA--TTAGCGATCAT----------AAAGTTTAGT-ATGTCA--AGT----TGGT
06000 CATACCCCATGCCACGTCAGGGGAT-GCTTGTGAAGGGC--TGTTTTGCTCCAGTCAAATAACAGTTTTATTAGCTTTGCC-TTTGGTGGGATTGTT-GC
06100 TAGTTGGTCTTGTGCATTGAG-GCC--ATC-AAATTGATGTTGCCAGTGAGAAGAGG---TG--TT-----------TTGCTTAC-AGAGTATGGTATTT
06200 CTGCAGACATCAGTGAAC-CTCTTGCA--CCT-------------CTTC---TGCAAGAAGAT-------------------TTAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTGTATTTGCTTAGG----ATACA-TAC-AGTGCATGTTGGGATGAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-ATTAAGAC--AGAGTCTA
06400 ATGGCTA--GGTGGCAAGAGCTTCTTGGATAGG--GCTTGAGGGGAGAA-TGCTACAGGTGAGCA-AGATTGCAGAAC--TCTAGGGAATGGTTAAATGC
06500 CTGCAT--AAAAGGTCTT-TGAGTTAAGGCTTGTGCCTTTCTAATTGCTAAGTTCCTTTTGG------TTTTGCTGTTCAGCTTTTACTTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TCCATTCTGTGACTTCAGATCATTATAGGAAGCTGGGCATTATTAATGACA-TAACGCAGGGAAAGATG---CCT---
06700 --------GTAGCTCAGAAGAAGATCTT--ATCTCTGGCTCTGCATAG--AATGTGTCTT--GCCTTGACCTCTGCTGGATGCAGC-TTCCCCATGCCCC
06800 AGTTTTGGTTCTGAAGTTTAGCCT--------------GGA--------GCTCCTATTTGTTTACG-TTTGAAAAGCATCCCAGTAAG--ATAA-----T
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAGTATTTGTTAGGGCTGAGTGTGCTGC-TTC-AAAGAATGGTTATAGTCAAGAGTGGTGTTTTCAAGGTAGCACCTTCCTGT
07000 AT-A-T-GGAAGTAGGTTCCTC--TGAGA-GGTAAGCTG--TT--TTGTTTTTCCTGGTTCATGTGTTTTTTAACTCTTAGGCCTAAATCCTGTCCCAAT
07100 ---GTACAG-TTTGACAATGTAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAATGCATACAAGGTCTA-ATTTGGCCCATAGAATTCTCTCTCTCTGGTGTTGATA
07200 AATAAGCAGAGC--AAAAACCTGGAGTG-AGAATCTGTCTGGCAGTTGTGCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CTCCCCC-GTAGACCTTGTTTACTT
07300 AGATAGATAGCGAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCGG-----TG-ATCAGTCTTTTCACTTACTC--TA
07400 TAC--------TTCAGATCTGGTTTGTACTTGTATGTG----TGCTTTCTGGCGTAA----CATGAGAAGGAAC-TCTTTCTTACAGTGTTA--GTTTTT
07500 AATGCT-GGAGTTGCTTTAGCTCAGGACTGTTGTTGAGGGAAATG-TATTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAATTGG-GCC-AAAAAA-TGATTATG
07600 A--GATTGCTCTTTTCCTGC-TCTCACTAACTTTTTG---TCCAAGTG-TT---TGACTTCTGTTGGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTTTGAGGTACATGTG
07700 TGTTACTTCTGGA-----GG------G---GATTTGGTGTGTAATTCCCA-CA-GCAAGTGTATCACCTG-CC--------CCC--GTTTACCTCTCCTA
07800 GGTTTGGAGCCTGGCATTTGGGATTCCCTTTGGATGAAACTTAGCCA-TA-AGATGCAGTC---TTGTGTCTAG-GTGTTTGTCTGTTTTGGTTAATGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTAAATTTG-AAATAGTCTTCTGGAAT---GTGTAGTGTGAACA-CATTAGTAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGGATGTCTGCTCTTGGC
08000 GT-AGCCTGCTACTTGCTAGTGTAAATGTAGCTTCA-GAACCCAAGATGTGTTTGTGAAAAGAGGCATTTAAGAGCCGGT---TGGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAAATACCAG-AAAATCCATG-CAGGCAAGA-ATTG--TTCTGCA---TGCTCATTTGGAGTTAGGTTTTAGGGAATATTAGGTAATCCAGTCAGTCT
08200 ACA-GATGAGA-TTTTCT--TTGCTGGGGAATTG--TTTCAATGTAATTGTTGCAGAA--------CTG--------CAGTC-TG-ATTGCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCTGCACA-----------TTAGGA--AGCCTACTTGAAAGTTT-------GTTGGAGTCAGTCTA-TCAACCATG--A--G------------
08400 --GAAAAA----------------A------------------------ACTTTTGGAAACCAGGCTTCATCTGTTTTCATGCTTGTGGAGTT-------
08500 -TTT-TCTTTGCCATGTGCTCAGTTCTAGGCA-GAATATG------------TTTTTGAGCTTAACGTGACAGAAGATTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCCT-CCTG-TTATGATGCAGGACTGACTT-TAATGCTTTTGA-TTCTTT--AATCGGCTAGTACTT-GGTCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCGTTTCTCTGTGCAATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTGTTTTCATGCTGTTAGACCCAAACGTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCAGTACCGG-TAACTTGGCTTGTTCCCCTCTTGCACCAGTGTAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCACTTT--AATCTTCAGCTTA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCCATAAATTTAAAGCATTCCT-CTTTGTACAGAG-TCTTTCAAGA--AGTCAA-CTGCTGCTGG
09000 T--GGTTAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT---------T---CTCAGACAGCAAGTTAGACAATGAGGTCAACGTAAGAAA-CTCTGGTCTCAGC-CT
09100 GAGCTGAAGTCTGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGGGTACAACCTACTT-G-AAAATA-GGGAGGAATCCACTGCAAAATATGGTTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAATTCACAAGGGATGCGTAATGCACGGTAGGTAGAACTC-CAGTATTCTTCTAAATAGGAGCAG-TCTCTAGTCAGAAACATGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGCATGGAGAACTTTCAGTGATTCTGGAGTT-TGACTT-CTTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTCACTCTTTGGGTGTTA--------
09400 --------ACTGTGTGAACTCTGAAGC-AG-TAGCAAGACGTCCTGGT--TGTAGGGGTTAGGATTTA--------GGGGAGTATCGCAGGGC--CCCAG
09500 GTGAGGATTGCTCATCTGCTG-AAAGTGATGGAAGTTGACCAGGACTTTTAGAAACAGTAGTTTCAGATGCTAAAATGGTTAATGGTTCAAAACTCTGCT
09600 -GGGGAGGTTTTGACTGGAT-ATTAGGAAGCT-TTTCTTTACT---GAGAGGGTGGTCAAACACTGGAGCAGGCTTCCTAGAGAGCTGGTTGATGCCCCA
09700 AGCCTGTCAGTGTTTAAAAGGCATTTGGCAGATGCCCCTAATAACA-TGCTTTAGCTTCTGGTCAGCCCT-GAAGTGGTCAGGCAGTTGGAC-T-AGATG
09800 ATTGTTGTAGGTCCTTTCCAACTGAAATAGTCTATTCTATAAAAACAGAAGGAAAAAAAGGC--TGTCTTGTCGGATCTGTTCTTAGACTATGCCTCTCT
09900 TGCTGACAATGTCTCTTGCTTAAACCTATTCCATTACCTTTCCAATTGCACTT-ATGTGATAAAATTATTTCAGCACAGGAAGGG---ACTTTTAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AAAACCC----------------------------------------------------------------------------
10100 -----------CCAG-TACT-TGGTTATTCTCAGCCAACCTGTGCAGATTCTGAAAACACACTGCAGAAGTACAGGATAAATAACACATTTGCTTCTT-T
10200 CTGTGACATGG-TTTTGAATCCTAGCAGATAAAGCAAATGTTTTGTCTGTAAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAA-TACTGCCTTTCAATTTGTCTAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCCTTGCAGGT----AATAT-TTTTGAATGAGGACT---TAAA-TTAATACTAAGGACTACATTTAGTGA----TTTTT-AAA
10400 GTTGG---------ATATTTTGGAGACT-ACTTGCCTTAGAGGTGTAATTGAAACTGGCTTTCTTAAACCGAATTCTTAACTGGGATCTGTGCTTGGGCC
10500 TGTTAGCCCAAGGCAGTACTCGTGCT--GTAGGGCAGTATGAG-AAGAGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GTGTCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 CTCAATTAACTGCCTGATGAAATTGTTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACACAAGGTCATATGTTTCTTGTTACTTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCACGTCATCTGGATTACAGTATACTGCATATAGCTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAATTCCCTGTTCTTCCTGG-AAATAG
10800 AATAAGTTCTTAACAGGAGGTTAC-T--TAT-AAAACTGGTCTGAAAGCGGTGCATTTTGTTACCCCAC-C-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAAGTGG
10900 CTGCAAATGAATCCTTTAAA-T-----TTT-T--TAAGACTTCTTAGAGGTAACGTTGGGAAGTAAGATT------TTGTGT-ATCTGCACAATGCAGAC
11000 CTGCG-TGGTAGTTCTTTTTGCTATTGTCAGGCTGGCTAGTGTGGCGTCTCTGTGCAAATGCTACGTTTGCTTGACTGACTGTGGAAGGTGAGGTAGAAA
11100 AGGGT--GAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTTGTGCAAG-------TAAATATGTAAGTATTGGCTTCAAGCTTCATATGACCCTC---AGAT
11200 ACCACTAAAAAAG--CTCTACATCTC---TC--CA-TTGGA-TTTGAAAGGAAAGGTTGAGTAATTGATTCCCTCCCCTAAGA----TACA--GCGTTAA
11300 GGAAGCCTGCAGAA-GCA----GATGATCATGAGAACCTGG--GGTATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAACGCAAC--AAAGTGGCTGTGTAAATGT
11400 G-GGGGACAAAGTGGTGAGGTGTCTGGACAA-GGAGAGTGG-----ACCTCA---CTTGGTGCCCT-----GGGAGTGAAGATACCAGCTGGGTTGGGTT
11500 TGAGGTATGGAATGTGAAGTTGTTGGGAGCCGAACTTTGTATTGGGGG-CTACCTCTGACTCCTAGCTTTACGTCTGCTCCTGGACTGCTGCTGGATAGT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATGAGTATTGATGTGAGAGGGTATGATTTTTTTT----TTTATTATTTT-----------------TTCCCCTAAAATAAAA
11700 GGAAC--CATTTGGATCCAA---------------GTCCATGTTATTCAGCA-----CTGTG-TAAGTTCACAAGCTAGGAAATAAAACTGAGTAATTTG
11800 GACAACAAATGGAATTAAACAGAATAAGTAAA--AATG-AAAAAACCCTT-CGTTTTAATTATCACTACCAAA--GAAATACTGCTGAAGTTTA---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGTATTGCCCTTCAGCACGTGACAAAGATTCAGGTTGAACTTGCAACTTC--TTGTGTTGACACTCACTTGTGTACCGTTACTA
12000 TTAGTGGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGTTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 AGATCCTGCAGCCA-TTTGGGGGACCAGGGTTGAAAGCAGTAAAA-CAGTCTTTAGAG----CACAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAAATTAATATCAGAATAGTACTGTGTGTGACCT--TAAAGTC-------------------------------------------
12300 -----------------------TTTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTAAGCCCACAGAGCTT--AGAGGATG-----AAGATGGAGCTCATGT
12400 G-----C----TCTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGTGTGGTCATGTGCAACGCTGAGCAAGCACATCATCTAC-CATATCACTGTTATCAACCAGGTGC---
12500 TTCTAGAGTAACTT-----GCTGTCATTT-TCTT-GAGGT---CTTTACTGACAGATTAATATATGGAATCATAACACTGGGCATAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCTAGTGATGGACCGTCT-C---TGGTGG-CCTCCC-TGTTGAATCA--GATAC-TTGCTGATCTCTTAACTGCTGAATTGGTGTT
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTTGGTCTCCGTCCATGATTGTTGTTACATGCAAAT-GTTGTGGAGGGGGGGGGTGTCAGCGGACAGCTGGTATCT
12800 GGGAAGCAGAGTTGCATCT-AT--CTCAGTAGCCTGGGTGTGAC--ATAGGGCATTTCACTCCTGATAGGTGTAGGACTG---CAGAAGTGTTAACGTTG
12900 GTATGTAATTGTAGGGTGCAAAACTTCCCAA-AAGAAA-TTAAGTCCTG---ATCT-TC-----------------------ATAGTGTAAAT---TAAT
13000 AGATACACGCTCATT----GCTAGTCTCTTCGTAGCAGGTATTCTGAGGTCTGCAGTCTT---CTGAGCTGTTCTAGGG---GTT-GCAGT---------
13100 --GGATGATTGCAAC-AAAGCAAGGTGCACAA--GTATACTAGTCACCTAGTTACTGGTTACTT--TG-T-GTTATCTAGCACA-T-GGAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCCAGGTAAAGTGTTGAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCATGGATCAGG--TG-TACCTATCTGTAACACGGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGCTGTG-CA-----AGAGCAGAGCAACGAGCAGTGGCAAGC-AAGCATCTCTTCTTAGTGCTTGGCAAACCTGGCAGCCAAATCTGTT
13400 GCTGGTTTGTT-TTTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAAATTTACGCCATAGGTTATTTCGAATTCGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AACTAGGGCTATTAACAGCCTCTCATGTATGTACAAATGG----ATATAAT--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAATGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTTGGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-AGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCACAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----TGTTTATAGCTAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGCCTATATGCCCTCTACTT-CATCAGTAAGCGCTGA
13800 AGCAAGGAGAATTACTTTCTGT-AGCCATGTCTGATTGTTTCAGAGTTGA------------TTATGGGCTATAGCCCACCAAGGTCTTCACTGAAAAGG
13900 GCTCCCTATATCTCTCTAGA-AAACTTTCAGGTGCTGGATGCCCTC-TTTTATAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AATGC
14000 ATGGGTTTTTGTCTGGTTGGG--------------------GTTTTT-------------CTGTTTTGTCATGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TCATA
14100 TTTT---CCATG-TATCGGTACTTCAGA-GA---TCACTTC--A-TTGCTTTCAGTTACTTGAAC-AAAC-AAAGTTGATAGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAGGA--GTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTC-TAAGAGCGTGAACTACATTCTTGGGGTCCTTTCTGAGGTGTTAATTCCATAAT
14300 -----------TTCTTTAATAGCTACTTGTAAATCTTCTACG-AATGCTGTGTATTTTTGTGCACAGTGGTCTGCAATTTTGGGGTATC-AGGCAGTTTT
14400 GTGATACTAATTC--------GCTGGGTGTTGCATAGGCCCCTAAACGCAGAGGCAAGTCCAGGA-----------------GTCCTCT----AGA-GGG
14500 GCAATAAAGCTACTATAGGTGAAC-TCAGACTTT-TGGGGCTTGTTCCTCTTAGAGCT-GTGAGACCGAGAAGGAATT-TAACTGCTTGCCCCATGGTGT
14600 CCTCTGGCACTGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAGCTATTTGCTCTAATT--TG-AAAAAT-GT---AAGTCAGT
14800 T---AAGCAGCT-GCCACTTCA--------------GCCTGTGTGCCTGCCTTCGCACTGGAC-AAGGTGCCTGTGAGGTCA-GGGCAGAAGATTGCC-A
14900 CTT-----------------------AGGTGGTTAGCTCTGAAAAGCTTTTTGCTC-TC--GAGCGTAACGGGGCAGCACTCCAAAGGAGAGT--GGAGG
15000 CTCAATCCTAGCTCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTT-TTTAAGACA--GAGGC-TTGCTTGACA
15100 ACTT-AAAT-TTTGTTGCC-ATCTGCCTTGA-TAAAAGCTGGACCCTTTTGG-TCACAGTCTCCCTCTGCAACTGGTGGTAGA---TGTTGCT-GTGAT-
15200 CCCAAGGCTGATGAGCAAAGAGCTGTT-AGGA-GCTGATGTG--------------------------------------AAAAAAA-------------
15300 ------------------------CCAACCTGAGGCAGTCAGAAA------GTC-TTGGCCT---CTTGCAGGCTTTGACTCTTTAGC-TG---------
15400 ------------------GTTTTTTGTTGTACT--AAGTAAGGTACAGGTATTGCTGAAGTCTCTGTGCCATTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 TCAGAGCAACTTTCACTGATGATTGA--CACTTCGCAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAATGAAGCCTTGC--TTTTTGGGCTGGCTCTTA
15600 AGAAGGA-GAAAGCAAAA-C--TTTTGATGTAAGAATTGTTATCTCTG-TTACATTC-ACGG-TGCCAACAAGAA----------TTTGAC-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTGCCTAATTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CTACAG-TGAAGAATGTA----GAG-C
15800 GAGT---GCAGCTGGAGGGCTCACCGCTCTCTCTGGGTAGATGCCATCAGT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAGTCTGAGGTAG
15900 TAATTCTTAGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAATAAA-CTTCCAAAGGGTCTAGAGATCTTTTCAGTC---TATAGTAGGTCAT----------------
16000 ----ACAGTAGCTAGTCCGTATTAGCAGTA--TTTGATAGTT--T-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAACTAATGTTTTGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGTCTGTTATTACTTTAAACCTCTTACAAATTGATT--------------------AAT----CTTACCAGCTGTTGATGATAAGAAC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TATCTATTCTGTCTGCCTGTTATGTACTGAATAATGAA--------------------GAGAACCTGCCCTTGA
16300 TGGGCAAG----GG-GGGGAAGGATGCTAGCAGTGTATAACACAAAATTGTACCCAGAACCTTGCTCAGGGCAGTT-TAGGTTTGGAGCAGCCATGGT--
16400 CCGTAAAGCTGATGGCACCTT-GCTGTTCTTCAGTG-TCAAGGGCTGGTGGTCTCTCTAGCTGCTCTAACCCTCAAGGCTGTGTCTGCAACGGGCCTTGG
16500 GCCACTC---TTGCAGTGAGATGATGGTC-TTCAGTGGTGGTTCAGAGTGACGAGGT---GGCTGAAGCCAAGAAAAATGCATTGGAGCAAACAGTGCTT
16600 CAGAATC-AATAGTCATCTGTTTCAGTGTTTGAGGGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGATTT-GAGCTCTGT----GAAGATTTTTG----CCTTT
16700 GAATGTACTGA-------CTTAATGCTATTGCAGCA-AGAACAGCTCGTGGTTGCTA-------------------------------------------
16800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
17000 ------------------------------------CTTTTTGTTGAACTGTTGCATATCAAA--GTGGT--TATATA---AACTGAAATGTTTTCTTCC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TGACAACGTGGCCTGGCCTTTCCTTTCAAG-CAGGATTAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTTTTTAATCAGTGATTGGGTTTT----TTTAAATTT--AAACTTTGATTTAAGTTG--CAGCACTGATT---CTTGCATGCT
17300 CCCACTGCCATA-G-GACTTGTTCTGAGGAAGTTGT--TAGCTCTGTGCTGAGCCAAGTTGAGC-ACCAAGG---CTGGT---AGCAGC--AGAGCAGGG
17400 CACTCACTGTATGACTG-TGGTGCC-----TGGACAAACAAAATGGCTGTGAGTGCCAGCCAAGCTGTTAGAGCAGTCATGGACTGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTATTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGTAGGCATACTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCAGGGAGTCTTCCTGTCAGATTCTTGC
17600 CC-A-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCCTAGGATCTTGATTTATTTCAGCTTTC-TTTATTATACTGGGAGCGTGAGGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCCAGAGATGTGGGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGCTTGAAATATGGCTTTATGGCTTAAATAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-ATATGTGCAGCAGAGCTGGTGAGTGTT-CTCGGCATGTATCAGGAGGATTCTC-TGTT--TTAAGAATGGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACTATTTCAAAAG----AAAAGTCTCTTTACTTAACAAAAAAAAA---------------
18000 -------------------AAAA--------AAAAAAAATCAGATGAAG----TATAATTAGTGTGCAGCAGTG-----CTTTCACCTACTGAGTTAAGT
18100 TTGTGA----AGAATTGTTAATAACTGAGTTCGATATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTTTA-G----ATTTTTTTGGCGGGG-----GGAGGAGGCTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAACATCAAAACTT-GATCTAG-TTCAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTGCATGGTGGAGGAA-GTCAG--A
18300 GCCAGTAATATTAGCGTGTGTTCTGGAAGTGCTGCAGGAACAGAGTTAAACTCTTATAGGAGAATTGAG---CA----TCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTGTCCAAAGGACAGTC--GTG-AGAGAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGATG-ATTTCTCC--TTTCTGTCTTAGCGTTC-CCATGACAATAAC-TGAGATTACCTACCCCGTACCAGCCTTGGTGCAAGGG----TCCTT
18600 --CCTCTTCTAAGTAGAATGTTTTAGTCTTCAGTACTGTGCTGT-AAAATGCTTGACTAATGGGGTATGTGGACTATTAGGA-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATATACTCATTACCTCTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTCTTGCAG-TAAGA----ATTTCTGTTTAAGAACTCCTAAAACTTTCCTGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAACTGAA-CTGCAGCATGAGTGTAG-TCAGAATA-GAAACCCTTTAAAAGTACTTAATGTCCC-TAGGATAGCTC--ATACTG
18900 GTCAGAGAGAAAAATGTTGCGTCTGCAGTGAATGCTGAGGTTATTGCACATGCCAGGCTCTAGCCC--TGATTGTTGTTGAGGATTGTTTGTC-TATCCC
19000 TT-GTCACCCACCAGAAAGC-AGATTGTTGGGACTTTGTAGTGTCA--TGGGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTAATACATCTTGCCTCTACTATATATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACAACACTGTCATGCTGCCACGTAGCCAGATGGGT
19200 ACGGTCT-------GCAGGACCAACTGAAT----GTCAAAGAAA---AAAAAA-ACA--ATGCGTGA-TTAG----AGCCTC-AAATGCCGCAATCAAAT
19300 GCAGCCCATCTCAACCCTGTATTTAGAAGATGATGACAACAGGGGT-GA------GGG--GAGCAGTTCCAGAAGAGACAGA-TTTTGACGGAGT---TG
19400 CATATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTACTTCGTTCCCTTTGATCTGATTAGATGTCAGTGAAGAAG
19500 CTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATGTGTACTTTGTCATTCCACAAGCCCCAGAGTTCATACTGCTGTCTGTTCAGTC-CAGTTTATCTGTGTAGTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG----------AGGAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGT----------GCT
19800 GCACGCGGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTTGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCGTGTTGCAGAAGCATACTT-TCTGCAGCTAAAT---GTTGCCGT--ATG
20000 TATACCCA---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------CTTGCACAGTAGTGAATCTTGAACATCAGTGAGGATCTCCTCCT
20100 CC---TCCTCCTTC-CCTTGAGATGTATATGTTCTGCAATACTT-ACAGACTAGAAAATGCTGCCTGTGTTCATTCTGTGAC-TGTCTCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTT-GGGAATCTTGGGG--------------------------AATAAAAGAATTTCAAAC
20300 GCCTTA----ACGGGGTTGG-AGGAA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGTGAAATCACAAA-TTCT-GAATGGTTGCACACA----GAGCTT-TCTCACA
20400 GCCCCATCAGGCAAAGAAGATGTAGTGC-AGCGAGGAAATGAGCTAGC-AGA---GGGGGAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCATGCTTTGCTG
20500 CTGTAAC-AGTC--TTTAAC-TTGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAT-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTTGCTG-TTGTGAC-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTCTTCTTGCTGCTCAGGTAGTATCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGCCTGCAGGTAGGGCCATGAGAACCCAA--GGCTCTGGTG---ATTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTCT-TCTGTG
20800 CGTTCT-GTCTGAGAGAGCGTAGCGCCTTCTAATAATAA---G-----CCTGGTGGCATACCTT--ACCTGAG--GCATA-CACGAC-TCATCAAGAGCT
20900 AAGAATAAC-----TTTTTGT-TACTTTTG-----TTTTTTATGGGCAAAA-GGG-TA-TTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAACACAGCGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AT-----------CTTGACGCAT---GTGAACCCAT----ATAGAATCC-ATATGTAAGTACAATCTATCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTCAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCAGTAGTG---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCATAGGT--AGAAGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATGTGGGTGGGTCGTGATCTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGCTCTCCAAATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCGTGTGT----------CTCTTGCATGGTGACAAGGTGCTTCACGG-AGTGCCGAGGCTGTATGGCACTGTTCAGTTTGCTGTACTT-----
21400 --AGAGTGTCTGAC-AGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CATGTGTATGGTTGCTGCTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 -T--GTTAAGCTACATCTTGTGGCTGGCCTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTATTGCTGCCACAGTTTCTATGTTTGCATAAA-TTTACTT-CAACAGG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGGATTT-ACTC-TGATGGCATGTA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTA--AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTTGTACTCACTCTGGAGGTTTGTTGCG-TTGGCATGAGCTCACTGTTCTGCCTGTGACT-T----GCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTACTTGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCCCGTTCAAATTGGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TATGGAGATTGGA
21900 --GGGACCGTCAAA-GGAATCTCCTCTAAATT---ATGGTTCTGATAATTAATGTAAATGTTCCTCTGCAC--AGATGGGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTGCTTCAGTCT-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TG-TGTGTTTATACTTG-CCAGTGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAA--TTGTCACTATGACTTTTTAAGCT---TGGCATGGCT-T--AAACTTTGAGACCACTGTTGCTGC--TAGATGTGACTCCA---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCACCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGCGAGGACAGAGGTGG----TCTCTCCCTCCCAGG
22300 ACATTC-CGTTAGTTGGGTTATTTCTGATCTTCCTCACACAG----------------------------------------------------------
22400 ---------------------------------GCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGAAGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTATGGTGCCAGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTGTCACTTGAAACAATAA-----AACCCTTAAGCAGATGCCTCGTTTCAGAAGCCTGAGTACTG----CTAACTGTTAGGTAGAGAAATAGC
22600 ATCCTCTATGTGTATTAATAACTCCATGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCAC-TTTTCCAA-C-TGAAACAAATTAAACTCATAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAGGACTTCTCACTTCTGCCTTTTTCTAAGATAACATGCT--CAATAAGGTGAATAAC-----ATAAAAAA-----------
22800 -------AAAAAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAGTTCCTTTTCTTCAGCTGATGCAGTGTGATATTCTTTTGCAGTTCTCTGCTATATGCACTTT
22900 GGTAAGTCAAAAATACCTCCAATGTACACAAAGAGTAACCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATAGCAGTAGTAACATATTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAAAGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAAATGTCACATTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAG
23100 CTATTTGATCTATCTCTTAATTCTGTCGCTGTGACAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TATGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACCGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATATACGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTGTTCATGTTTCTGTCACTA---C----GTAGGTAGC
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCCATTTTCAGCTGT-TTAAAACTTACTGGCAAAAATT-GACTTTGGTCAAAC---ATTCGCTATAGAGCATTTCAGCTGT
24000 GGAATAACTGTTCTGTTAAAAATAAAAGATGATTTGTAAATTCTGCTCTAATGTTGTGGGA----------------------GGATTTGGATACATGTT
24100 AACACCCATTACTGAAGCAAGCATTTTCTTTTACTAATAAATGTTGTGGACATGTTATTCATCAAAGTATACAGTTATTTCAGTATTAAAAAGACA-CTG
24200 AAATCCCTAC-TAAGTGTG-AAAA--TTAACATTTCTGCATGCTAAGCACCTTCTCATTTTATTTTT-ATTATATTTAGTATATCTAAATAAAAGTTCTG
24300 ATTTGATAATTA----A-CTCAAACCCCC--AAATTACTGGAAAGCCATAGAC-AAAAAGTCAATAATGTC---TTTAAA------------------GA
24400 TAT-AAGCAAGCTCA--TT-TTTTTAATCTGTTGTTT-------------------GGTTCACT-C-TT----AGGTTAGCAGGC--TTT---TGTCAG-
24500 TAAGAGTGATTTCTTTTACTGAA-------CATATA--TTTGAACATTCAAAAT------------TTTT-AAAAAA-GTTACCTATGTCTTGAACACTT
24600 GTGTTTGTTTTAAAACTGCCAGCTATGGTGCCGTTAC-------TATATTACTATAA-A-TTTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATTATATATA-
24700 -TA--ACAGTAATATTGCCATTAATTATTAATCATTCTTACTAAGAAT-----------------------CTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGCC-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAATT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGACCCAAATGGTATATGAGCCAAACTCGAGC-TTTGCCACTGCTTCTCCTATGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CGACTAAAC
25200 TCGGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TT---TTTT-------TTTTAGACTGCTCTTTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTCGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTC-GGAA
26300 ATTTGGAGGCCAG--TACACACCTGAAAGCATCTGACAGAGCACTGCA-GAAAAGTCTGTTGGCCATTTAGATGGAAAGAGTTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTACCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GGGAG--------GGAAGAGAGAA---AAAGAGAGAG
26500 AG------ATC-CATCCTAAGAGCTTGC-ATTTTCGGTACGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAACTGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCCAGTGCTGTTTCCCCATTTCTGTATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCATTCATTGGGATTTTAT-CCC--CACCTGGTAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--CTTACGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGTGCATTT-AAAATCACTCCGTCTCCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTCTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATC-------------------------------CCGCTCTTCATT
27100 CTCTTGCAGGAGCTGGTACGGAAAGCTGGTGCGTGTTACCGGCTGGCTCCCGCGTTTGACAGCAGAAGTGGCTGCGTTTCTGTGGGTAGAAACAAAACTG
27200 TGAGTGTGAGCCAGAGTCATTCAAAGCTTTATCCTTCAGTTAATACAAAAGTGGTGAAAAGAGAAACTCGGGTACCACCGTGCTTGGCGAAACATGTCGT
27300 GATGACAGCACGTTTGGTTCTGTTTG--TGTTAATTATTGTCCGTTAA--CTAAGAACACTGAAAACGCAA-GGCCGTGGCTGAAATGGGTATCAGGGTG
27400 GTCGGG---CAGCTTTCGCCGCAGCTTAGCGA-GGGTT--TTGTGTGCCAGGCGTCAGCGGCTGATAGCCATGGGAA---GGTGCTCTCTGGATCGGTG-
27500 -TCACTTTC----------------------------------------------GGTGAA---------------------------------------
27600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27800 ------------------------------------------------GAAAGCCCAGCTGTGATTTGGCCGCGCT--GTCCGTTCTTCACCCCCTG-AC
27900 TCGAAGTGGAGGCTCTTCCTCTCAGCCTT-CTCTGATTCAGGC-TCCCCGCCGTCAGTATGCGTCTTCACC-GCTCCCTCCAGCCCTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCTGTTCTGGGTTTGGCG-AAAACCTGTAGAGCGGTAC---CAACGCCAACGGGCTGCATCAGCTTCTGGGTGTTGCTCTCCCCTCCCCCTC-TTTC
28100 CTTCTTCTTTGCTACTCTCTCCACCTTCCCCGA------------------CCTCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCCT-CCCCCG-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCAGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCCCTCTTTAGCCATGTGCCATGCCAGGCGCTGCCTTTCCTGC
28700 AACTGACCCCCCCCTCCCCGCACTCCTG----------GGGGCTCCCCCAGCCCGTGGGCACGCATTTGTGCGCTGCACGG----CCCGTC---CACGGC
28800 CG-TCC--------CCACCCC-CT---------CCGCCAGCCTCTGCTTTCAAACAACTGG--CTCTCGAGCTGACAGCTTTCGCAGGCG----ATGCCT
28900 GGGACTCGGAGCAGC----------------------------AGCAGCAAGCAGCTTCCGGAGAGGAGCTTGCCATGTCC--GCGGGCTTGCACGCAAC
29000 TCGCAGCCGTGGCCAGCCCTGCCTATCCGAAAACCAGC-GAGGGGGCTTAATTGCTCTGCAGGCCCTCAAGG-CCCATCGCCCGCTCCCTTTCTGTTACG
29100 CAAGTAATGTAATAAGCT--TCCCCTTGTATGTTTGCTCTGCATGC------------TTCTTTTCTTTGGTTGCTTATTT-AACCCATCAATCTAGTAC
29200 ACGATATGCTCGATGGCTGTTAATGC--------CAC-CCC---CCCAGCCCCTCTTTATTGGGAGGG------CACATTGGGAATCATGTTTTATGTCC
29300 GCTGGAAGCAGTAAGCGGGCAGCCTCTCTCTCCCTCATTGGCCTAGCTTTATGT-CCTA-------GAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCAGTGGTGCTCTGAATACAAATCAGGCAC-GCTGCAGTAACCGGTTCGGCTTTCCCTC-TTTGTCA-GGTCTTTCA----GACTCCATGGGTGACTGG
29500 GTCAGGAGTGTGGGATGA-ACCCC--ATGAGCTGAGATGCTGGAGGAAAACTGAAGCGGGC------------------CAACAGAAACCGCGTGGAGAA
29600 -GTAGGTGATTTCAG-AGAGGCGTGAAGGAG--GGAACTGTGAATGGAAGGAAGCAAG-AGGCCGTGCTACAGCTAGTGCGTGCTT-TGGCTGTCTCTTT
29700 GGACGCCCGTTTCTTGGTGCTAGAGCTCATA---------------------------------------------------------------------
29800 -----------------------------------------------CAGAGAGCTGCAGCAGAAGGGAGGAAGCACTGAGATCATCGCACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAACAAGATCATTGGTATTCCC-AGC-TTTTTACCCT--GAATTTCCC-TCTTTC-------TTGTTTGGC----TTTCTCCTACCAGT----
30000 ACTCCCCTGTGTTCCCACCC-TCTTTCCTGCTCTTTGGCTCCAGTATTCAGAGGCT-----CC-TCTTC-----------TG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTCTT--TCCTTCTCTTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCGTG-GTTTTGCTTCCCAAGACCTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGCAGTGTAGAT
30200 TTTGGGTACTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCCACTGAGTGCAGGGGGCACT-AAAATCACAGTCCCACT------------------CTGGGGC-TGTG
30300 ATAT-GGAGTACATTTC---ATTTTTCTCCC-TGTTTGTGTCCTC-CCTCAGCCC-------ATT----TCACG-TAAGAACTTTGCA--AAC-CCA-GG
30400 GAAGATCTAGCAAG--AGAAAGG-------CTGGTT-A-TCCATGACCTTCAACAATGGCAAGGAAGAGCGAGAGGGCTGCTCTTA-CAGTCTG-----G
30500 ----AATAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCCCTGCTTCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCTGCTG
30600 TTTCCTCTCATAGCCTGC-ACAACAGGAAGTTGTTT-ATCCTCCCACCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACGTCC-CCCCTTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTTGTAGTCACCTTCTTAAACGGCCTGTGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAATATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGGCTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTGGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCATTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGCGTG
31200 GCGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAGTTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGACAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG----GGTTTTTTTC
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCAGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGAT-GCTCTACT-TACATACT
31700 TTACTGTAT-AGG---TTTTTCCCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAACACATTCCAAACCACAA
31800 AATGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-GGTGC-AAAAC--AAAGAGGTCATCGCCAGG--GCTGCGGAACCACCAGGCATCCAGG
31900 -AATCAGAACA-------AC-CCTTGCAAAGAGGCAGGGGAAACACTTTGCAGAAAAGCCTTAGCCTGTGGA-TTTTC-AGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 CATCTATACATTTCAGAACTC-TCACTTGCCCTAATCTTCAAGTGCAATAT-AGAAAA-TGAATCAA-GTGTGTG-ACAGGAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CACGCTAC--TCTT-TTTCTGAAGGATCCTCTTAGGGGTTGACGTGAATGGAACAT----------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά