Daderot (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geospiza_fortis_-_Hessisches_Landesmuseum_Darmstadt_-_Darmstadt,_Germany_-_DSC00099.jpg), „Geospiza fortis - Hessisches Landesmuseum Darmstadt - Darmstadt, Germany - DSC00099“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
Daderot, Geospiza fortis - Hessisches Landesmuseum Darmstadt - Darmstadt, Germany - DSC00099, CC0 1.0

Σποροφάγο πουλί, ένα από τους σπίνους των νησιών Γκαλάπαγκος, που ενέπνευσαν το Δαρβίνο να γράψει το διάσημο βιβλίο του "Περί της Καταγωγής των Ειδών".

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGGCCCAAGCCGACCAGCACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTGGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGAACGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAAGCGCAATAGCATCAAA-GTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGAGAGAGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATGATGGGGAGGAACGGTAAGCCAGGCATCACGACAGCAGCAGACACAACCTT-C--------------------TGGCACTATAGGTTACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGAGTAAAGGAAGGAGCCAGGGCCCACGGAAGAGCGGAGACGCCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCTACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGATAGTAATCGGGACAG
00800 GCACAACCTGCGAATCCAAAGAGCTCGAAAGACGCTGT-CGAGACAGGAGCGCCACGAGCATCGACACCCACGGAGTTACCTCAACTCCTGGGGCCACTC
00900 GCAGGCCCATGAGGAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGGTAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAGTAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAACAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAG-TCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATATA
01500 GAATAGCAAAAAAGCCTTTCCCCCGCTATAGTCGGAACCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCTGCCGCAACAT-T--------------------T
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCGAAATAACATAAAAACATCCCAAGTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACACGAA
01700 CATG-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACTACCACAGCCGAGAAAATCAAAATTGAAAGTCCTAGAAGATGAAAGGGAATTCGA-CGCGTTAGGGAAAAATCGTAGGCCCGTATCTCAAAATCGAA
01900 ATTCAGCCAGCAATGAGCTTGACTGAACGCCGACGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCTGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------AAAGAGAGGTGCAAAGAACGA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-TAAAGTCAG
02100 TAACGAGCAAGAAGAGCCAGCGGGACGAAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGCCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGACGGTCGCGCTATCCCCGACTATGGAAGCTCCACCGCCAACCCGGGAGCCGGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAAGAAGAGAAA
02300 CAGTATGCGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGCTCTCAACGCAATGAACCTTAGTGGGGCGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAAGAAAGCGGTCC--------TCGGTAACTCATGGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCAT-CAACAGC
02500 ACCCACTAGCGATCAGTTTCACCCCTAACAAA-CATCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGAACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGGCTAGGTGCTTTAGTTATACGTGTTAACTATGTCTTAGTTAAACTCGAATATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAGTTGACAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATAGATTAATCCCTTGTAAGCATCTGAAATAATCTCTGAA----TG--TATATGTG----AATTGCCAACT
02900 GATGGAGTAGTGTTCAG----AGGTGCTGTCTAACCTTAAGCCTCAGACAAGTACTTGAAATGCAGGGCCAATTAACTTCATATAGAACAGCAATATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAATAAATTTGCTCTCTCTTGCCTGTGCCTCCCTGGAGCCCTGCTGTAGGAGG---AGCCGCATACATAGCAATGGAGT
03100 GGTGTCACCTATTGGAGAAACGGTC-ACAGTTCTGGCATGCACACAACT-CCAGAAGCCTTGTGCTCAG-------AAGCTGCTATAAAT-ACC-AG--C
03200 ----CCCCTCTG---------------ACTG-TCTGATTGTTCAGAGTGGCTGTGGCATG-G-AGCTTGCCTTAAGGGTT------------------TT
03300 T---------------------TTTTCT-TAATAAAATCAATAATC-TT-TAAATAGTTTTACTTGAACATTCT--AAAAGTTA-------TTGTTGAAC
03400 TGAGTTT-TAAG-TG--AGGGGGAAATGCA-AGAGAG-TCAAC-TTTAGATATGAACCAGGGGAAGATACT-----GGAAAGGAATTC-TAAAGGAT-GC
03500 ATA---TGCATCAAGGTAGATTATATGTTTGCACAGTGGAAGGAGTTGTCT--------T----TTTTT-------------GTTTTGCTT--TGTTTTG
03600 TTTTAAGTAGATATTACATTAGGTATTT-------TATTAAG-TAAG-C-AAATCCACTATCAGAGAT------A---------AAAA-AACCCCA-ATT
03700 TTATAAC--TT---AGGA-AATTGCTTTTGTCTTCAGA-TACATTTTGTAA-TTTGAAGAGTTCATAGGTGGCAGGGCATTTACTAAAGTTTTTCTAGGA
03800 TATGT-------------------CTGGCTATAGCCGTAATTCTGATACACTACAC-----TTAAGATATG-AATCTTTCTGGTTTCTGTAGC-AGAATG
03900 T--AAAGCTGCAAGCTCTTTTTTTTTTTCTTAATTTTTTTACAACAAGT--GTGGGTATGGAGTCACAAAT-GACTGAAGTTCAGGTA----GTGTGTAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACGTGTGTCAACAGCTCACTTGTGTGT-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA--------AACTC-----CTTCA--CT-GGT
04100 AACT-CATCTCCAATTA--CTTTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTGACTTGTGTTGAAAGGCTTTTGA
04200 AGAACAAAAACCTGA--ACTCTTTCAGGC------ATGACTTGGATCTCTGCATGAGGCTATTAAAAATGATCAAGAGTGGGTTTGGTTGTACCAGCTAG
04300 T-----AT-G-TTTTC-TGGAAGAATTTTTTTTCAGCAGC--------AGAAGAGCTAGGAGGGTTGGC----TTTTGAGTGCCTCAGCTTTGAAGATGT
04400 GGAAAGCCCCCAGACCAATTGTAAAAGTCAAAAGGAATTTTTTTCCTTC-------------------------------------------------TC
04500 ACT-------------------CTTGCTGCCTCATTTCAGAACTACCCAATGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-TCTTTTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCGTATATCTTATGCTCCAGAG-AAAAATAA---CCTAACCTTCTTATAAATAAGCATAGAGTTGCTGCCAGAGACCAGTTTCTG---ATTTTGG
04700 AACTGAA-TGACCTGCACCCT---GACTATG-AAAAGCTTCTCATGAAAATTAAGATTTCAGCAA-CTTTCCTGAAGAATGCTGTCTAC-CCTC-TTCTC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGCCTCTGCTTTTAGAT-ACCTGCTTTCCCATCT----GTACAGATCATCATTACTA-TTTGTATTGCCTACCCTGCTGCTCAC
04900 TTT------------------------------------------AGGTGGCAC-ATTTGGTACTAGATGTGGCTGCAGC-TTTTGTGTATCAGCAGTGC
05000 AGCTGAACTCGGGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTACTAG---------------------T-TTT--TCTGCAAGAATAGGA-TGGAGAAGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAAGAGTG-TTT----TTCTG-TTTTTCAGGA--T-----TTCTTATTGAGACATAA-TTTATGTTA
05200 AACTCATGATTTAGTGTTCCCTCATCTCTGC------------GGCAGCAGTGGCAG-AGCTCATCTTC-T--------GGATAAAGCTGGATTTTG-TT
05300 GTGACTGG---GGAA-GT-GACGGTGTTCCACCAT-AGCAGTGCACCTGCTCCAGCTGGCTCCCTGTGCTGAAGTACTGCTTGTGTTTTATTATGA-TGG
05400 ATTTTGGTCATCTGCCGAAGCCTCTTAGCTTTTGATTAAACT--TGTCA-TCCTGGTACTTGGATTGGTAATCTGTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AGTCAGTGGAAGACCCTTTGAATAATTATGCTTATGTCTGGCAGTGTGACAGTGCTGCTGGGGGTGACTAACACTTTGACCAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 AGTTGAAAGTGCTGCTGATGATCTT-ACAATCAT-GGAGAT--------AGTGC-TCAGGTTTCATCCTGGATTTTACTTGCTGTGAACAACTAAAGACA
05700 GAGTGTCACTGCTTGCTGCTTTTATTTATTCTAGA-AAAATAAATTTGCTCTT-TGAAGAAG---TTGTTGCC-TTAAGG---TTTT--CTTGCCT-AAG
05800 AGGCTCAAAAAAG-TCCTAGCAAATG-T--TTATTTT-ATAGGATGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTATGTACACTGGTCATTGCTACAGTTCA
05900 ---AGTGTCCTGGAGTTCCTTCCACACCCAGTATCACAGGGGTGCCA--TAAGTGACCTT-GAGAA----GGAGTTGAGT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACCTTGTTGTGCATCAGGGAGT-GGCAGGGAGGGTCCATGTTTTGCTCCAGTCAAGGAAGTGTTTTATCAGCTCTGCT-TTTGGTGAGGTTGTT-GC
06100 TTGTTCGTCCTGTGCATGGAG-ACC--ATG-GAATTGATGATGCCAGTGAGGTGT---------TTAGTGC--TGACTTGGTTCC-CAAATATGGTACTT
06200 TTGCAGAGGTCAGTGAAC-CTCTTGTG---------------CCTCTTA---CCCAAGAAGCT-------------------TTCACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAT-GG-AAAGTATCTTTGCTTATG---------------GTGTGTGTGGAGAATAT-CCTCAG-TTTCAGCTTTTT-GTGAAC------AGTCTG
06400 ATGTCTA--GGTGGCAAGATTTTCTTGGGCAGG--GCTTG-GGGGAGGT-TGCTACATGTGAGCA-AGATCACAGAACTGT-------ATGGTTGAATGC
06500 CTGTGT--AAAATATATT-TCACTTAATACTTGTGC----CTAATTGCTCAATTCCTTAAGT------GTTTACTGTT----------------------
06600 -----------------CAC--TGTATTCTGTGACTTCCAACCTTTATAGGAGGCTGGACATTATTAATGACA-CAAGGCTGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AATAGCTTAGAAAAAAGTCTC--ATCTCTGGCTCTGCACAG--AATGCATCTT--TCCTTTGCTTCTGATGGATGTATC-TTCCTCTTGCCTC
06800 TGTACTGGTTCTGAAGTTTAGCTT--------------GAAG--GTAGAGTTCCTATTTGCTTACG-TTTGAAAAACGTGCCAGGATG--ATTTTAGTGT
06900 AGCAGCAGGTATTAA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAATGGGACAA-TTC-AAAGAGTGGTTATAGTCAAGAGTGGTGTTTTCAAGGTAGCATCTACTTGT
07000 TT-A-T-GGAAGTACTCTTCTGTTGGAGA-GGTAAGCTG--TT------TTTCCTTGGTTCATGTGTTTTAACTTTTTTAGACCTAAATCCCTCCCCAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAGCATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTTAAACACACCCAAGGCCTA-ATTTAGCTGATGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAGCCTGGAGTG-AGAGTCAGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTCG-CACC----CT-TCCC-GTAGACCTTGTTTACT-
07300 ---TAGATAG-AAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTAAATAACAAGTTCTGATACTTCCTGCTACTTCAC-----TG-ATCAGTCTTTTCACTTACTC--TT
07400 CACTTACACTTTTCATATCTGTTTTGTACTTGCTTGTA----CACTTTCTGGTGTAG----CTTTTGAAGGAAC-TCTTTGTTACAGTGTTA--GTTTTT
07500 AGTGCT-GGACTTGCTTTAGTTTAGGACTGTTGTTGAGGAAAGTG-TCTTTTAAGTCTTCTGTCC-----TT-AAATTTG-GCT-TAAAAA----TCCTG
07600 A--GGTTACTCTTCTCATGC-TCTCATTAACTTTTTT---CCCAAGTA-TT---TGACTTTGTGTG--------------GGAAGTTTGAGATGCACCCA
07700 CATTACTTCTGG------GG------G---CACTTGGAGCATACTTCCTG-CA-GCAAGTTGGCCACCTG-CTGGAGGTGGCCT--TCTTACCTCTTGTA
07800 GGTTTGGAGCCTGTCATTTGGGGTTCCCTCCAGATGAAAATAAGCTG-TG-AGATGCAGTCTTGTGTTTTGGTG-----ATGTCAAACTTGGCTGGTGGG
07900 CAAGAC-TAGAACTAAATTTG-AAATAGTCTTCTGGAAG---GTATAGTGTGGACA-TGTTGGTACATCTCCAGTCTTGCTCTGGAGATCTGCTCTTGGT
08000 GT-GTACTACTGCTTGCTGGTTTAAATACAGCTTCA-GAAACCAAGATTTCTTTGTGAAAAGATGCATTTAAGAGCCTGT---CAGGTGCTCTAGGAAAA
08100 GCTACATATAAA-AAAGTCCATG-CAGGAAAGA-GTTG--CTCTGTG---TGCTGGTTTAGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGATAATCCAGTCGGTCT
08200 GCA-GATGAAA-GAATTA--CCAAGCAAAGA-------AAATCTCAGTTGTTTCAGAACTGCTGTTCTGAAACAACTGAGCC-TG-ATTCCTTTTTGGGC
08300 CAAGAATCCACACAGGGCAGACATGTTATGA--CTCCTGCTTGAAAGTTC-----------------CTCTA-TCAACCATT--A--G-G----------
08400 --AAAAAA----------------A-------------------------GTTTTGGCAACCAGGCTTCAGATGTTCTCATGGTCCTAGGGTT-ACTTA-
08500 TTTA-CTCTTTGCATTTGCTCAGTTCAGTTCA-GAATATG------------TTTTTGGGCTTGAAGTGACAGAAGATTTCCTTTAAGGGAAT-------
08600 ------TTAGTTCTGCTCT-CCTG-TTATGATACAGGGTTGATTTCTGATGCTTTTGG-TTTTCT--AGGCAGCTGGTACTT-GGTCCAGCTTCCAGCTA
08700 CTTCATGGT--GAAAAG-GCATTTCTCTGTGTCATGGTAGC--CTGC-TGGGAGGTGATTC-TTTCATGCTGTTGGATCCAGACTTTTGGCAATAAATA-
08800 GTATTTCAGTACTGG-TAACTTGGCATGTTCCTTTCTTGCACCAG--TAACCCAGGAATTGCCAGCATAACATA-TTTTTGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AAATGAAGATTTAAAGTC--CCCTGTTGGTCTTGGCCTGTAAATTTAAAACATTCCC-CTTTGTACAGAG-TCTTTTATAA--AGTCTG-CTGCTGCTG-
09000 -------AGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT--------TC---CTCAGATAGCAAGTTAGACAATGAGGTCAATATAAGAAGCCTCTGGTCTCAGA-CC
09100 AGGGTAAAGCCTGT--------------------------------------------------------------------------------------
09200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10200 -----------------AATCATAGCAGATAAAGTAAATGTGTCTTGTGTGAGCCCAAAA---ATATCAG--TGCGA-CAAAACA-TGTAATTTGTTCAA
10300 TCTTTGGCTTTT-----GCCTTGCAGGT----AAT-C-TTCTGAACAAGGATT---TAAA-TTACTAGTAAAGACCATA-TTAGTGA----TTTTT-AAA
10400 GTGAA---------ATGTTTTAGAGAAT-TCTTGCCTTAGGGGTGTGATTACAACTGGCTTTCTTAAACTGAGCCCTTGCCTGGTATCCATGTTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCATGGT--CCAGGGCAG-------AACAATATCAAATAGAGCTG-AGA-AA---ACATCCCATAGGTGAG-TTCATCTTT
10600 TTCAATTGACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGGAGC-TTTTTACACTGTCATGCTGACATAAGGTCACATGCTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---T
10700 TATTATAGAGTCA-CCACGTCATCTGGATTACAGTATACTGCCCAGAGTTCCCAG-AAGGA-----ACT------ATACCCTATTCTTCCTGG-AAATA-
10800 AATTAATTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TAT-AAATCTGGCCCACCAGTGGGGCATTTTGCTACCCCAG-T-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAATTGG
10900 CTGTAAATGGGTCCTTAACA-T-----TTT-T--CAAGACTTCTTAGCAGTGATGCTGGGAAGTGAGATT------T---------TGTGCACAGCAGGC
11000 CTGCA-TTGTAGTTCTTTTTGGTATTGTCA----GACTAGTGTGCTGTCTCTGTGCAAATGCTGCATTAGTCTGCCTGGATCCAGGAAGTGAAGTAGAAA
11100 AAGGT--GAGAGAACTGTGA-GTAGGGAGACATTTAGTCTTGCAAC-------TAAAGAAGTCCGTGTTGGCTTCA------------------------
11200 ----------------------------------------------GAAAGAGGTGTTGAGTAATTAATCGCCTCCCTTAAGA----TGAA--GTGTTAA
11300 TGAAGCCTAGAGCA-ACA----GATGGTCACAAGTACCTGG--GATATCGCT----TCT-AGGACAAGGCAAATGTAAC--AAGTTGTGTCTGTAAATGT
11400 G-AGGA--AAAGTGGAG--GTGTCTGGACAA---------------------------------------------------------------------
11500 --------GGGATGTGAAGCTGTTGGGACCTGAAATTTGTGCTGGGGG-CTACCTTTGACTGCTGGCTTTCAGTGTGCTGCTGGACTGCTGCTAGGTATT
11600 GTAGCAGACCTTGGACAAATGAGCATTAATGTGAGAGGGTGTGATTT---------TTTTTT-------------------------CTCTAAAATAAAA
11700 GGAACTG-GTTGGGAATCAAGTC--AACAGA-TTTGTCTGTGTTATTCAGCA-----TTGTC-TAAGTGCGTGAGCTAGAAAATACAACTGAGTAGTTTG
11800 GACAATAAATGGTATTAAATGGAATAAGTAAAT-CATG-AAAAAAAGGTT-GGTTTTAATTATCATTGCCAAA--GAAATTCTTCTAGAGT-TT---ACA
11900 AAA-----CATGCTGCAGCATAGACCATTAATGCATGACAGAGATTGAGGTTGAACTTGCCACATT--CTGTGTTGGCACCCACTTGAGTAGTGTTACTA
12000 TTAATGATAGGTTTCAGAGTAATATTCCTGTGCTTTATGAGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCGACTTACCCATATTTCTTTTTGCCTGTCACCAGCAAG
12100 TGATCCTGTGGCCA-TCT-TGGGACTGGGGTGGGCAGCAGTAGAA-CAATCTTTAGAG----CATGGTAAC-AATGAGACAAG--CTCCT---GTG----
12200 -----------------------------ATTTTAATGTGAATGATCT--TTAAGTCTCGGTA-TTGCAAGACCTGTGCTAAAGTAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGTTTTGAAGA----C-TCTTGGATTCCAAGGATGGAATCTGTTGGCTTGAGCCCATAGAGCTT--TGAGGGTG-----GAGATGTAGCTCACAT
12400 G-----C----TGTTCTCTCTGTGCTGAGA-------GTCATGTGCAATGCTGAGCAAACA---CATCTAC-TGTATCAC--TTATCAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAATAACTT-----GGTTTAATTT-TCCT-GAAAT---CTTTACTAATGGATTAATACATGGAATCAAAAGGGAGCATA-AAAAGGCCTGGAGCA
12600 ----TAGC----TCTTGAGTGACAGACCATCT-CTGAT------------------AATCACTGGTGT-TTGCTGATCTC-TAACTGGTGGCTTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCCTATTGGTCTCAGTTGGTGATTA--ACAACTTACAAAT-GTTTTGGAGAGGGAGCGTGCCAACAGACAGCTGGTGTCT
12800 GGGAAGCAGAGATGCATCT-GT--CCCAGAAGCCTGAATGTGAC--ACGGGGCGCTTGACTCCTGATGGGTGTAAGACTT---T-CATGTGATAATGTTG
12900 GTACATAGTTACAGGATTCAAAACATTCCAA-AAGAGAGCACAGTCTTG---ATCT-TA-----------------------GTGTTAAAAAT---TAAT
13000 AGATACATACTGATT----GCCAGACTCTTCATAGCAGGTATTCTAGGATCTGCAGTATTTTCCCGAGCTGTTCCAGGG---GTT-GCAATGGACA-GGC
13100 AGGGATAATTGCAGC-CAGATAAGGTGTGCTAATATGTACTAGTCA-----TGATCAGATACTT--TG-T-GTTATGTTGGACA-TGGGAGTCCACAGCA
13200 GATCCCGT--GCCCGGGTAAAGTATTGAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCCTGGATCAAG--TG------------------------------
13300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13700 TACTTTAG----AGTACATAAG------------------------------------------------------------------------------
13800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
14000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
14100 ----------------------------------GTATT--------------------------------TAAA---ATAAAA-T--------------
14200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
14300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
14400 --------------------------------------ACCCTAAATATATAAACAATTCCAGGA-GGAATGTA-----CTCTCTCTCT----GGGGGGG
14500 TCAATAAAGTTACTAGAGGTTAACATCATGCTTT-TGGGAGTTGACCCTCTCAAAAC---TGAAACCGAGAAAGAATT-TGCCTGCCTGCCCTGTGCTGT
14600 CCTCTGGCATTGTGGTTCTAGGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAGCAATTTTGCTCTATTTGTG-AAAAAT-AC---AGGTTTGT
14800 TAAAAAGCATGT-GCCAGTTCAGCAGATTTACGTCAGCCTATGT-CCAGCCTTCACACTGGACCAAGGTGTCTGTGAGGTTA-GGGCAGAAGACTGTC-C
14900 CTTGGATTGG-GC-TGA-TG-----GAGGGAAGTGGCTCTGGAAAGCTTTCAGCTC-TCTGGAGAGTAATGTGGCAGCACTCTGGAGGAGAGC--AGAGG
15000 CTCAGTTCTGGCTCCTGC----AAAGA----CAACGTGTCAGT--TCACCCCTGGACTCGTG--------------ATGGCA--GAGAG-AGGCTTTGCT
15100 TCAC-AAC--TTAGTCGCC-ATCTGCCTTGA-TTAAAGCTGGGCCTTTTCAG--CA----GTCTCTCTGC----------------TCATGCTGCAGCT-
15200 GCAGGGGCTGAGAAACAAAAAGCTAGT-AAGA-GCTGATGCA--------------------------------G-AGAATAAAAAG-------------
15300 ------------------------CCAGCCAGAGGGAGTTGGAAGGCTCCAGTC-TGAGGCT---CTTGCAGACTTTGCCTCTTATGC-TG---------
15400 ------------------TTGTTTTTTTATACT--AAGTAAGGTACAGGTATT--TAAAGTCTTGATGCTGTTTTTGTATGCCATGGTCTC-TAGTAATG
15500 TGAGAGCAACTTCCACTAAT-ATTGA--CACTTAGCAGTATCAAAGGAAAAGCT------------------------GC--TTTTTGGAGTAGCTCTTA
15600 GGAAGGA-AAAGGCAAAA-CTGTTTTGATATAAGAATTGCTATTTCTA-TAACATTC-AGGC-TACCAATGAGAG----------TTTGAC-TAAGGT-C
15700 -TGTAAAGC-------------TGTTAATTGAGGTAGCAATGAGAC--T--CTGTGGCATAGAATTGAAAAC-CTGTAG-TGATGAACGCA----GAG-T
15800 GAGT---GCAGCTGAAGGGCTTGCTGCAGGTTTTAGGTTGGTGTTATTGGT---------------TGCCTG-ACAAAT-AAG-TTTCAGTTTGAGGTTG
15900 AAATTCTTGGTGACCTAAGGTCCCACTGCAAAGTAAA-TTTCCAGAGGGTCTGGAGATGCCTTAGGTC---TGTAATAAGTAACGCAGTCAGTCTTCACA
16000 --CAGTAATAGCTACTCCCCATTAATAATA--TTTGGTATTT--T-----GAGAACG-TTGCATTGA-AATTGAATTGATGTTTTGATGCTG--TGTTCC
16100 AGTC--TTACTGCTTTATACCTTTTACAAATGAATT--------------------AAT----CTTATTTATCATTTATGCTAAGAAT-AGAATG-----
16200 --------------------------TATTTATTCTGTGTGCCTATTATGTACTGCTTAAAGAA--------------------GAGAGTCTG-------
16300 ------------AACAGGGAGGGATGCCAGTGGTGTATGGCATGTGATTGTACCCAGGACCTTCCTTAGGGCAGTC-TAGGTGTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 GAGTAAAGCTGGTGGCACCTT-CCTGT----------TCAGGGGCTGGTGGTTTCTG----------------------------------------TGG
16500 GCTGCTC---TTGTAGTGA---GATGGAT-TTCAGTGGCGATTCAGAGTGACAAGTG---AGCTGAAA--------------------------------
16600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
16800 -------------------------------AGATCTGTC-CATTCAAACTGAAAG--AGTTTTTGGAGTGTA-AAATACTCTTTTGTGAGCAGCAATTC
16900 AGGTTGGACAGCAAAAGTTGCATTCCTTGGATTAATT--TCTTGCT-----GGGAG--TGTTGCAGAAGGTTGGTATCCT-GGGGCTACAG---GT-A--
17000 TTGTGGGATT--CTTG--------------------GTTTTTGTCCAGCTGTTGCATGTTGAA--GTGTG--TGTATA---AACTGAAGGGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TAAGTGCTGTTGACAATATGGCCTTTTGTTTCCTTTCAAG-TAGGATTAGG--AGTGACTAAAATGTTATGTGTGTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACCCTTTTGTTTAATCAGTGATTT----TT----CCTAAATTT--AAATTTTAATTTACTCTG--CAGTACTAATT---ATTGTGTATT
17300 CCCAGTGCCACA-G-GACATG------------TGT--TAGCTCTGTGCTGAGCCCCCTTGAGC-ACCTGGG---CTGAT---AGCAAT--AGAAAAGGG
17400 ----CACTGCATGGCTG-GGGTG-A-----TGGACAAACTG-------------CCCATCCATGCTGGTAGAGCAGTCA-----TGGGGTTGATG-TTTT
17500 CCTGTTGCTGCAGGGTAGCATTTCACTGGGGACATGGTGAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGTAGGGCAGAGGATCTTCCTATCAAACTCTTGC
17600 CT-GTTTTATCTTT-TATTATTTCTGACAGCCTAAGATCTGGATTTACTTCAACTTGC-GTTACTATACTGGGAGAATGAGGTAGTGCTGGACCT-GCCA
17700 GATAGAA---------TGGAGATGCGGAAAATCTTTCCTGAAATGTT-AGGAAATAATATGGCTTTATCACTTAAGTAATATAGCTTTGTTTTGTTGTTC
17800 ---C-AG--TAGGATGGGAC-AGCT-CTATGTGCTGCCAGAACTGTCCCTGTT-GTCAGAATGTGTAGGG-GGACTTCT-GGTT--ATAAAAATAAAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTATTAAGCTTACCAACAATTTTATAAG--AAAAAAGTCTCTTTGCTTAAAAAACCT------------------
18000 -------------------------------TGAAAACATGAGATGACTTGTCTGTCCTTAGTACA-AGCAATG-----CTTTAGTCTAT-GAGTTAAGT
18100 TTGTGA--------------GTAACTGAGTTCAGTATCACAGTGAAAATAATAAATCCATTTAGC-----TTTTTTTGATGGGG----AGGAGAAGGGTA
18200 GGATGA-TGTTTAAAGAAGTTGTCAATGTCAAGACTTAAATTTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTTATGTGCTATGGGAA-GTATG---
18300 ----------------AGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAGCAGAGCTATACTTGGACAGGGAAATTGAG---CA--TCCTTGT-TGTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGCGTCCA----CTAGTCTTGTG-AAATAACTGGAAGTG-----AAC--ACACCTGAAATAAAAGG-TGAAAT-CCAATCAGCTTTACCT
18500 --TGTAAGATA-GTTTTTCCTTTTTCTGTCTTGGCATTG-CCATGATAGTATT-GGAGATTACCTACCCTGTATTCATCTTGCTGCAAGAG----TACTC
18600 --ACTCTT-TAAGTAAACTGTATTAGCCTTCAGTGCTGTGCTGT-AAAATGCTC----AGCTGAGGATGTGGGCCCTTAGGA-TGAGGTCTGCTCTGAGG
18700 ---AACACACTTGCTCCCACTGTACTGG----GCTGTGT--TGTG-ATCTCTTACAG-TAAGG----GCCATTGTTTAAGAACTTTAAAACTTCCCTAGA
18800 G--CTTGGAATG-TTTAAACTGAACCTACAGCATGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACCTTTTTGAAGTATGCAACATCCC-TAGGCTAGCTA--ATGCTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTGATGTTTGCAGTGAATGCTGGGGTTACTGCAGTTGTTGGGCTCTAACCC--TGACTGTCATTGAGCATTATTTGTC-TGTCAC
19000 TT-GTCACCAATCAGAAGGC-ACATTGTGGGGACTTTGTAGTGTTA--TAAGA-TTGGCTTACTTGGCAGGCAGCTGATCCTT--GATTAGAATCAGGTT
19100 TCCTCAT--ATGAAGTGGTAATACATCCTGCCTCTAATATGTATTGTTTCTTTGGGAGAT-AAT-ACAGCAGTGTCATAGTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 GCTGTCT-------GCAGAACCAACTGAGT----GTGAAAG------GAAAAA-ACA--ATGAGTGA-ATAA----AGCCTC-CAGTGCTGCAGTCAGTT
19300 GCAG-----CTCAACCTTACATTTAGGAGATCATGGCAACAGGGAT-GG------GGG--AGGCAGTTCCAGAAGAGACAAA-TTTTGACAGAAA---AT
19400 TGTATGAGAACTAGA--TAAAAATTGCA-TTTTCAGAGCATGGAAACCTGGTTTCTCATTGCTTCATTCCTTTTGATGTGTTTGGACATGAGTGCAAGAA
19500 TTAATTCTTATGTTCAGTA----GAGTAACTGATG-TTACAGGCTAGGTGGC-TAAGTGGCACCATGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCAGTCTGGCT
19600 GTTTGATCAGTGCTTTGACATTCCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTTTCT--------GTTATCTGTGTATTTGGAGTGTAGTATTT-TTCTTC
19700 TACACAAAGG--------GGAAAAAAA---TATCCGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTCACTGAAGCT
19800 GTGCACAGGGCCAAGAACTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTGCTCTCACATATCATTGGATTAAGACCATATGCATTGGAGTCAAGCCAACAATTAAAAG
19900 CT--TTTAAGTGCA-TATTCTTTTCTCTATGGGCTG---GGATGTATAGGCATGTTGCACAAGCACACTC-TCCACAGCTAGAG---GTTGATGG--ATA
20000 TGTACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAAAAAGTTA--------TTTGCAGAGCACTGAATCTTGA-CATTACTGAGAAT---CTCCT
20100 CT---TTCTCCTTC-TGTTAAGATTTATATGCTCTCCAGTACTT-ACAGACTGTAAAATGCTGCCTGTGCTCATGTTGTATC-TGTCCCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTCAGGTCTTA-GGGAATCTTGGGG--------------------------AATAAAAGAACTTCAGAG
20300 ACCTTA----ACAGGATGGGTGGGAA---ACTGCTGCACTGTG-TAGGGCAAAATCACAAG-TTTC-AAATGGTTGCACACA----GAGCCC-ACTTGTA
20400 GCTCCATCAGACAAAGAAGATGCAGTAT-AACAAGGAAGTGAGCTAGC-AGA---GGG-------------------GT-GGCTTTTGTATGCTTTGCTG
20500 CTGGAAG-AGTC--CTTAGC-CCAGTGGTTCATTTGAG-C-TTCACCCTGCTCGT-GATGA--CTAAAGAT--AGCTACCTTGCTG-TTATGAC-TAT-G
20600 TCCCTTGCTT-GCCTCTGAATGTTCTGTGTTCTGTTCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTAGGAGGTTTCTTTG-GTAATATTTTAC--TTACTTGGGCTTGA
20700 AGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTTTGCAGGTAGG-------GAATCCAA--GGCTCTGCCA---GTTACCTGTAGCCTGGCAGTATGTGTTT-TCCATG
20800 CATTCT-CTCCAAGAGAGGATAGTACCTTCTAATCATAA---C-----CCTGGGGACATACCTT--ACCTGAG--GCATG-TGGGAC-TCAACAAGAACT
20900 AAGGATAATT----TTTTTGT-TACTTTTT--TGTTTTTTTATGGGCAAAG-AGACTA-TTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-GAAGAGATGGAGAAAATTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AC-----------CTTGATTCAT---GTGAACTCAT----A-AGAATTC-CTATGTAAGTACAATCTATCCTCTTAAAAGC
21100 A------CAGG-ATA---CAACTGAGGCT-TTGCAGTCTCAGTAGTG---ATATTTCCCTCATTTT-GAACACTGGT--TGAGGAGAAATGGAAAGAAGG
21200 ATATGGATGGGTTGTGATCTT-CTATAGCCTTAGG-ATATAGC-AAGCTCTGCAT--AATG--CTTTT-AGCATTTATAGCCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCATATGTCTCTTGCTAGCTCTTGTGTGGTGACAAGGTGCTG--C---AGTGTTGAGGCTCTAAGGTACTGCTCGGTGTGCTGTGCTT---AC
21400 ACAGAGTGTCTGAC-AGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTCG-C-TGTGTGTATGG----TGCTT-GTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GGGGAGCTGCACCCTGTGCCTGGCAGAGTTTCCAGTGCTATGTGATAGCACTGGCACAATTTCTATATTTTCATAAA-TTTACTT-AAATGGA--G
21600 AGGGGTGCTGA--TGTGA-GAGAGTGTGATTA-ACTC-TGATGGCATGTA-AATA----------GAAT-TTTTGGGGTATTTA--AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAT---TGGCTGCTCTTAATCT-----------TGGACATTTGCTGTG-TTGACATGAACTTGTTCTTCTGCTTATGAGT-T----GCATGTC
21800 ATCTGGAAGCATCTACTACTGAAA---GTA-GGATT-A---GGGTCCTATTCAAACTAGCTTCT-GAACAAAAA-TAAGGACTTGC-TATGGAGATTAGA
21900 --GGGTGCCTTAAA-GGACTAATCTCTAAATTATGATGATTCTGAAATTTGATATAATGGTTCATCTGCAC--AGATGGATCTGCAAGT-AGCCTGAATG
22000 T-GAAAGTACCCCATCCTTTCTTCACTCT-GAAGAA-CCCCTAAAGTCA--TG--TG-TGTG-TTATGCTTA-CCAGTGTGAAATAAAAACTACTTCGTT
22100 GTAG--TCCTCACCATGGCTTTTTAACCT---TGGCATGTCC-T-AAAACTTTGGAATGAATGTTGCCCC--TAGATGTATCTCCG---TACCTT-----
22200 ------------CG-TGTGTCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGCGGTGG----TGTCTCTGTTCCAGG
22300 ACATTT-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACACAGTTTTGATGCACAACGGTGAACAGTTTCACTGCATTCAAACATTAATTATAGTAACCTA
22400 TTGATTAATGAGAGGAACTTTTCTTGTTCTCATGCTGTTCTTGCTTACAGATGAAGGAGCAGGTTTCAGGTCACTAGAATTCCTGCAGCGCTAGCCCTTG
22500 CTTCTGTTTATGAGTTGAAACAATAA-----AACCCTTGAGCAGATGCCTGACTTCAGAATCCTGAGTACTG--------CTGTTCAACCCTGAAACAGC
22600 ATCCTTGATGTATATTAATAAATCCACCAATGAAAGGATTGTTTAC-AAGCAC-TTTTACAA-T-CAAAATAAATCAAGCTTCCAAC-----AGAC--AA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-ATAAGAACC--------------------------------------------------------------------------
22800 --------------------------------------ATTCCTTTTCTTCAGGTGGTGCACTGTGATATTCTTTTGCAGTTCTTCGCCATATGCACATT
22900 GGTAAATTAAAAATACCTCCAATGTACACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATAGCAGCACCAACATGCTACACTTTCAGCTAATT
23000 ATAATAATGTGCATATTTTCTGTGAGCAATAGG-AAGGGATATCACAGTTTAAATTATTCTGTGTTGGCTTTTGGAGGAC-AAACACTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATACTGTTATGATGACAAAATAAAACTATACTATTTTCTCAATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTCTTTTTTTCTTTACATCAGTAGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGAAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTCCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAATAGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCATTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAACCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGAATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACTGTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 GGAAAAGTCTGTATTTGCCACAGATATATAGAGGTTC-TTCTACATGTTAAATTATAATAGCTGCTTCATGTTTCTGTCACTA---A----GTCAGTAGT
23900 GAAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTCCAATTGC-TTAAAACATACTGGTAAAAACA-GTCTTCGGCCAAAC---ATTTGGTATAGAGAATTTTAGCTGT
24000 GGAATTACTTCT---ACTACATTAAAAGAAAATTTTAAAATTCTGATACAATGCTGTGTAACTACT-GAAAAGAAAGCATATTGGGTTTGGATGAATGTT
24100 AACAGTCAGTACTGAAACAAGCACTGTCTTTCACTGATAAATTTTGTGTACATGTTATTCATAAAAATATGCAGTGACTTCAATACTAAGAAAAAC-TGG
24200 AATTGTGTATTTAAGTCTG-AAAA--TTGGCATTTGTGCATGCAAATCA---TCTTATTTTGTTTCT-GTTATATTTAGTATATCTAAATAAATATTCTG
24300 ATTTCATAATTA----A--TCAAACCCCC--CAGTTACGGCAAAACCATAGAC--AAAATCCAATAATGTG---CATAAA------------------CA
24400 TAA-AACCAAGCTCA-----TTTTTAATCTCTTGTTG-------------------GGCTCACTGC-TT----AGGTTAACAGTG--TTT---CTTCAG-
24500 AAAAAGTGATTTACTTTACTGAA-------TACATA--TTTGATAATTCGTAATATTTACAG-ATCCTTT--AAAAA-AGGACCAATGTCTTAAATACCT
24600 ACATTTGCTTTAAAACTGCCAATAATGATGGTCTTACTTATTTTTAAATTATTATTA-A-TTTT-TGTTCTCAATATTAAAACATAACAA----------
24700 ----------------------------------------------------------------GCTCTGCCTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGG
24800 AGGTT-GGATG-AAGTCTTTTCTAAATTTGGCAGTCAGGAGCAATTTAAAAGT-AAAGTCATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGGTACTGCAAATCAAG
24900 GATGCAG-GTGAGA------CGATGTATGAGCCAAACTCGAGC-TGTGCCACTGCCTCTCCTCGAAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTAGTCTACAATAAGTACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATGGCAG
25100 TGCTTGTGGTTCTGCCTGTAATTCATTTGTGGATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----CTACTAAAC
25200 TCAGTACTGGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCAGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGATATTCGCTTGGGC-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTATATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTCTACCTGCCAATGT
25400 AATCTTCAGA-TTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTTGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCCACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTTTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG---AAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGCTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAATATATTGCCCATTATTTCTTTCCTTTGGGGT-------A------T
26100 TTTC-TTTT-------TCTTAGTCTGTTC-CTT-----TTCTTT----CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTTCACACAGCCAGAGAAACC-AACCACCAGCCAGGAGACCT-AC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAAGAGT-TTGTT-GGAA
26300 ATTATGAGGTAAG--TACACACCTGAAAACGTGTGACAGAGCACTATG-AAAAAGTCTGTGGCACATTTAGGTGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TAAACTCTGTTACG-TTACCGTCGTGAGCAGGGG-AAAAAA-TGTCAAAAT--------GAG-GCAGG--------GAGAGAGCAAA---AGAGAGAGAG
26500 AT------ATCTCTCCCTAAGAGCTTGC-ATTTTCAATATGG----------GCTCTGTGTACATGCTCCTGCATC-------------ACTTAACCAAA
26600 ATGTTCTCCATCTTTCAGTATCTTT-GCTGGCACTATTTCCCCATTTCAGTATTTA-TTTCGCATGTACAACTCTTTACTC--TGGTAATACTTTCCTAT
26700 CATTTGGCTCATTTATTGGGGTTTTAT-CCT--CACCTGGCAGGCCCTCCACATCTCAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTACTGTGTAAT--GTC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATTGCTTCTTCTCCTGTGCTT-AACACTAATTTATAGCT----TATG---TGCTTCACATAAAATGTTCCTTTTTCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTACG-AAAGGTAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAAATTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATC-------------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 --------------------------------------------TAACACCTCCCCGCTCTTCGCTGTTTGGGAAGCTGGCACAGGAGACTGGTGTGGGT
27400 TCCTGG---CTGCTCCCATGTTTGACAGCAGAAGTAT---CTGTGTTTCTGTGGTTAATACTGAAACTGTATGACC----TAGAGTCATTGAAACTTTA-
27500 -TCCCTCAGTAATGTAGGAGCAATG-GAAAGAGAAACTCAGGTACCAATGTGCTTGACAAA-AGAGGTCAGGGTG---ACAGTACCT-TCAGTCATGT--
27600 -TGGTATTGCTGTCTGAACACAGAGAATA-----AGGGCCTTAACTGAA--ATGCATGTCAGGGTTGCCAGGCAGCTCTCTCCT-TTC------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGG-CTTTTCTGTTTTCACAGGACC-TGTA-ATTCCT--GAGAGCTGGCACACAG
27800 CTGCCACCAAACTGCCTGCCCCAGCT-----------------------------------ATCTTTGGCCCCGTT--GTCCATTCTTGGCGCACTG-AC
27900 TGGAAGTGGAGGTTCCTCCTCCCAGGCCTGCTCTGACTCTGGC-TCCCTGCAGTCACTACGTGTCTTTGC---CTCTCTGCAGCCTTTG-----GCTGTG
28000 GGCCCTGTTCTGCATCAGCCA--------------------------------AAGGGTGCATCAGCTTCTGGGTGTTGCTGTCCCCTGCCACTC-TTTC
28100 CTTTTCCTGTACTCCTTGCTACAA-----------------GTTCCCCACACCTCCTCCAAAGTCCCCCTCCACTTTCT-CCCCCT-TCCCCTCCGTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTGTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTCGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACCGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGCCCTGGATGAGGAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-AGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GGTGTTCTCTTCTGCTCCTTGTCCATGGGCAATGCCAGGTACTGTGTTCCC-GT
28700 GGCTGA----CACCTCCCCACGCCCTTG------------GGGTCCCCCAGTGCTCAGGCACGCGTCTGTGGGCTGCCAGGCACACCCACC---CAGTGC
28800 CA-TCC--------CTGCCCT-CC---CCAGCAGCAGCAGCCCCTGCTCTCGAGG--------CTCTGATGTCGATGGCTTTCA----------------
28900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 -------------TTGCCCTGCCTGTTCCACGA-CACC--GAGGGGCTCTATGG------------------------CGCCTGCTCCTTCCCTCCTGGC
29100 --------------------TCCCCCTGCATGCTTGCTGTGTGTG-------------CTTTTTTTGTTTGTTACTTATTT-AACCCATCAGTCCTGCAC
29200 ACGATATGCTCGGCAGCTATTAATTC--------CACCCCT-----CCAGCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACACTGGGACTTGTGTTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTAAGCAGACAGCT--TCTCTCCCTCATTGGCCCATCTCTGTAT-CCTG-------GAGCTGTGGCTGGAGGCAGGCTGGGGTCTGTGCC
29400 CCAGCTGTGGCTCAGAATACAGATCAGGCAT-GCTGCAGTAACCCGTGCAGCTCTTCCTC----------------------TTTGCCAGGGGGGACTGG
29500 GACACGAGTGCAAGATGACACCCC--ATGAGCTGGAATGCCAGAGGAAAACCGAAGCAGAACAAGAGCAGACAGACAC-CAACAGAAGGGACATGGAGAA
29600 -GCAGGTTATT-TTGCAGAGGCATGAAGGAG--GGAATTAGGAGTGGAAGGAAGCAAG--AGGCCTTCTACCACTAGTGCAGGATT-TGGCTGTCTCTTG
29700 G-GGGCCAGTTTCTTTGTGTTAGAGCTCATTAACTGTGCTAAGAACAGAATTCAGGCTAATTATGTGATACAGTTTGGTATCTTTTTCCTTGATTTTCAC
29800 CTACCTGGTGCCTTTCCTTGT--------CCCACCTGACTAGAACTACAGAGAGCTGCAGCAGAAAGGAGAAAAACCAAAGACTGTTCTATAGG--TAT-
29900 CCCTTTCAAACAAAATCATTGGTATTCCC-AGT-TATTTACCCC--AAATTTCCC-TCTTCCCCT----TTGTTTGGGTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 GCTCCCCCACATTCCCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGCCCTGGTGTTCAGAGGCT-----CT-TTTTC-------TGTCTG--TGTTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTTT-------CCCTCCTCCACTCCCATGC-TTTCAGCCTCCAAG-GGTTTGCTTCCCAAGACCTTTGATTCTA--CTCA--TTGCAGCCATGTAAGT
30200 TTTGGCTACTTCCACT-AAAATCACTCAGCTCCACTAAGGGCAG-GGGCACC-AACATCACAGTCCCACTGCAGCTGAGAGAAG-AAGTCAGGTC-TGTG
30300 ACAG-GGAGCACATTGC---AGTTTTCTCCCTTTTTTGTGTCCTC-ACTCAGCTC--TTCTTTTT----CCATATTAAGCACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAA-----AGCAAA--GGAAACA-------CTGTTT-A-TCCTTGACCTTCAACAGCAGCGAGGAAGAGTGAGAGCACTGCTCTTG-CA-----------
30500 ----------------------GCTCT--CCATTGCTCCAGG--GTGTTCCAGCTTGGCTCCAAGGCTGTAGATTAT-CAGCCCTGGCCAAAGGCCACTG
30600 CTT-CTCTAATAACCTGC-TCAACTGAAAGCTACTT-AATCCTTCCCCCAGTCTGCAGCCAGTAT---AGCCTCCCACATCT-TCCCCTTTCCCCTTTGC
30700 TATTTTCACAT------------TTCCTAAAAGGCCCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAACCCTA----ATTTGAAGGTA-TTTTAAAGTTAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTTCTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-TTAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTCATCC-TATACCCCTGATGGAAATGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGGG----GGGTTTTTT
31500 CTATTTTAGTATGTTTATTTTATGCT-CGCTGGATGTGTAAGCTCCCCTT-TAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAATAGAACA-TTTTTATTACCACCAAAACACAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAG-T-GCCGTGCT-TCCATACT
31700 TCACTGTAT-AGGT--TTTTTTCCCTTCAACGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAACCTTTATTGCCTACATTACTGAAGCACATTCCACATCACAA
31800 AACACTGCAGCA----CTT-CTTCTCACAAATAGAGA-TTT-GGGGC-AAAAC--AGAGAGGTCATC-CTAGG--GCTATGGAACCA--------TCAGG
31900 -AATCAGAATGCCAAAGACC-CCTCACAAAGAGGCAGTGGAAATACTTGGAAGAAAAGCTTTAG-CTCTGAA-TTTTT-ACCTCTCCC-----TTTTACT
32000 TGTGAATGCATTTCAGAACTC-TCAATTGCTACAGTCTTCAAGTGCAATAC-ACAAAA-TGAATCAA-GTGCATG-ATAGTAGCTTCTCTGATGCT-CTC
32100 CACGCTAT--TCTC-TTACTGAAGGATCCTCTCAGGGATTGATGTGAAAGGAACATTAT-------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά