Marc Athanase Parfait Œillet Des Murs (1804-1878) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mesitornis_unicolor_1849.jpg), „Mesitornis unicolor 1849“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
Marc Athanase Parfait Œillet Des Murs (1804-1878), Mesitornis unicolor 1849, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Εδαφόβιο πουλί, ενδημικό της Μαδαγασκάρης. Αναφέρεται ως "τρωτό" στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAATACACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAAGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAAAACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATCTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCCTTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGATAGGATAAGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCCGTAAGCAAGGCATCATGACAGCAGCAGTCGGGGGGAA-C---CGGGACGAGGGGATATCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACACTGGGGTAGAGGAACGAGCCAGGGCCAACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACGGGACGACCATACCGGTTAGGATACG-TCACACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGGAAGTAATCGGGACAA
00800 GAACAATCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCCGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCTACG--ATTAC--CAACTCCCGGGA------
00900 TCAGGCCCATAGGAAAGGTCGATCTGCTTCTTCGGCACTCAATGAGAACTTATGCCCGAGGGAAAGACGCTTCACTTATGATAGCCGGGGAGAGGAAAAG
01000 CCATAGTTACTAA-------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAACAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCAAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGGTCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGTCCCCTGAACCGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACGCCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGACCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATCGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCCTATAAACCGTATGTAGCCCAGTGAACCCCCTACATCCG-A---ATACGAGGTGCCGTCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCCCCAACCCAAAATAACATAAAAACAACCTCATTACACTACAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCCAAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 GACTACAACAGCCAAGAAAATCAAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CATTTTAGG-GAACATTTTGGGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 --TCAAGCAGCAAT------GAGTGAACGCCAATGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCTGACCAGCTGGAATGCCGGTCTGAGCCTTTACTGTATATAGTGGG
02000 TGAGATGACCGGCATGTGAGTTAGAAGATGCGG---------------GAAGAGAGGCGCAAAGAACGA-GAAGGTGGAGAAGAAAGACG-AAAAGTTAG
02100 TCACAAGCAAAAGGAGCCACCGGAACACAG-AGGCAGCTCGCAGATGC-GGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGTCCTACT
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGAAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCGGTATGGATGCGAGGAGTAAGAGTAACGGAGAGGAA
02300 CAGTATATGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGTACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGTAATGAACCTTAGTGGGACACAAACAGAAGGA
02400 GAAT-AATGGAAAATGAAACCAAAAACCCAGGTAAGCGTTCT--------TCGGTAACTCATAGACACATC-GGGCCTAATGAATCCGGCGT-CAACAGC
02500 ACCTACCATCGATTATCTTCGTCCCTAACTAA-CATGATTCCTCTATCTA-AATGACTCATTTGATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGGTTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATCTCTTAGTTAGACTCGAATATTGTCCTTTCCAAAATACCATCATTATCAACACGAATGATAC
02700 TTTAATATGTGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAGGCCATCCCCTGTCAATTGGAGGACAAAAACGACAAGTCTCTAATCAAT
02800 TGCAAC-CAACCTGAAACGGATTTTGCTCATGGATTAATCCCTTGTAAGCATCGTAAATCCTCTCTAAA----TG---------A----ACTTGCTAACC
02900 CGTGAAGCGGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCATACGCAAGCACTTACAAAGCAGAGCCAATTAACTTTACATACAGTAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATGT---CTCTCTCGACTGTGCCTCCATTGAGCCACGCTGTAGGAGC---AGCAGCATACATAGCAGCGCAGT
03100 GGTGTAACCTTCGGGAGAAATGGTTGGCAGTTCTGGCGGGTACACAGCTCCCTGAAGCCTTGTGCTCTGTGTA---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AT--A
03200 ----TCCCTCTGCTGGCCTTA----C-TTTA-TCTGGTTGTTCAGGGTGGTCGTGGGATC-T-AAATCAGCTTCG-------------------------
03300 T---------------------TTCTTT-TCATGAAATCAATACTT-TT-AAAATTGTTTTGCTTGAACATTCA--AGAAGGTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-T------------TACA-GGGGAG-TCAGC-TTATGATATGAACCAGGGGAAGATACCTTTCAGGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-GC
03500 ATA---TGTGTCAAGGTAGATTATCCCTTTGCACAGGGGAAGCAGTATTCT--------C----C-CTT---------------------------TTTT
03600 TTTTTAATAGGTGTTACAGTAA--TTTTTATAAAGTATTAAA-TGAG-C-AAATCCAGCATCAGAGGG-----GG--------AAAAA-GACCCCA-AAC
03700 ATATGGC--TT---AGGATAACTGCTTTAGTCTTCAAA-CACATTTTGTAA-CTTGAAGGGCTTATAGGTGGCAGGGCATTTACTGAGGTTTTCTTGTAA
03800 TATGTCTCCAACCG-GCTGAGCT-GTGTCTACAGCTGTGATTCTG-------ACAC-----TTCAGATACA-AATCTTTCTGCCTTCCGTAGTGTGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAACTCTC--------------CTCTCTTACAACAAGT--GAGGTTCTGGAGGCACCAGT-GACTGCAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACCTGTGCTAACAGCTCACT--CATGC-TTTTATCCTACAGTAAAGACAA----ACTTGCCTC-----TTTCA--CAGAGT
04100 AACT-CGTCTCCAATTA--CTTTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCCACAGTAACTTGTGTTGCAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--GCTCTCGGAGAC------A-GGCTTGGATCTCTGTGGGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-A-TTTTT-GGAGAGAAGTTTC-TTTTTCAGT--------AGAAGAACTAGGAGGATCAGC-TT-TTTTGGGTGCATCAGCCTTGAAGATGT
04400 GGATGGCCCCCAGACCAATTGTAAAACTCCTAAGGAATCTCT------TT---------------------CTCTCTCTCCTTTTTTTTTTTTTAATATA
04500 CCT-------------------GCTGCTGCCTCCTTTCAGAACTACTCAGAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAA-TCTTTAAGTAACAGAGATAGAGAG
04600 GGAGGTCATATATCATGTGCTTAGGAG-AAAAATAACCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATCGCGTTGCTGCCAGAGACCTGCTCCTG---TTTTTTA
04700 ACCTAAA-TGAACTGCACCCT---GAAAATG-AAAAATACCTGATGAAAGTCAGTATTTCATCGG-CTTTCCTAAAGAGCCTTGTCTAC-TCCC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGATTCTGCTTTAAAAC-ATCTGCTTTCACATCTGTTAGTACAGCTCACAATTGGTG-TTTGTGTTGCTTACCCCGCTGCTCGC
04900 TTTAGGATGTTTCAA--GC-CCCCAG-----AG------CACTT-AGGTCACAC-ATCTGGTGCTGGGTATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGCGC
05000 AGCTGGATTCGTGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAATTATCTTGAAGTGAAGGAATTACCCTTGC-TTT--TTGGCAAGGATGGGC-TGGAGAAGAAT
05100 GTCTTTTAC----------------CCCTCT-GCAAGTGTG-TTT----GTCTG-CATTTCAGGT--T-----TTCTTATCAAGGTATGT-TTTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGTGTTCACGTGTTGTAATACTGTCA-CT-----------------------GTGCC-T--------GAAAAAAGCTGAATTTTG-TT
05300 GTGACTTT---GGG--TT-GTCAGTGTTCCACTAG-AGCACTGCACCTGATCCAGCTGGCTGGCTTTGCTAAAACACTGCTTGTATTGTATTAGGG-GAG
05400 ATCTTGGTCATCTGCTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGTTCTCACTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGAGTACGCTGATGTCTGGCAGTGTGACAGCGGTGCTGAAGGTGACTAATGGTACAAACAGTCAGATG--ACTTC-AT
05600 GGGTGCAAGTGCTGATGACAACCTC-ACGGTCAT-----ACAGACAGACGGTGC-TCGGGTTTCATCCTTGATTTTACTTGCTCTGAACAAC------CA
05700 GTGCGTGGCTGCTTGCTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGGT-GGAAGAAA---TTACCGCC-TTAAGG---TTTT--CTTGCTT-AAA
05800 AGGTTCAACAGAC---TTGCCAAATG-T--TTATTGT-AAAGGCTGAGTGAC-TGCAATT-----TTTGGGTTATATA--CTAGTTCATGCTACAGTGCA
05900 ---GGTGTCTCAGAGCTCCTTTCATGCCCAGTATCACAGCACTGCTG--CTAGCAATCTT-AA-------AGAGTTCAGT-GTGCCA----------TGT
06000 TGTACCCTGCGCTGCATCAATGGGT-GACTGGGAAGGGCCGTGCTTTGCTCCAGTCACGTAAGAGTTTTATCAGCTCTGCC-TTTGGTGAGATCGTT-GC
06100 TGGTTGGTCTTGTGCGTCGAGTCCC--ATC-GAATCAATGATGCCACAGACAAGAGG---TG--TTAGCAC--TGACTCGCTTAC-TG-ATACGGTGTTT
06200 CAGCAGAGGTCAGTAAAC-CTCTTGTG--CTT-CT------TCCCTTTC---TGCAAGAAGGT-------------------GGAACCGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAGGTACCTTTCCTTAGG----ATACA-CAC-AGTGCATGTGGGGAAGAT-GCACAT-TTTCAGCTTTTT-ATTAAGAT--AGGATCTG
06400 ATAGCGA--GGTGACAGGAGCTTCTTGGCCAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTACAGGTGAGCA-AGATAGCAGAAATATATAGGGAATGGTTAAATGC
06500 CTGCAT--AACATGTCTT-TCAGTTAAGGCTTTTGCCTTTCTAATTGCTCAGATCCCNNNNN------NNNNNNNNNNNNNN------NNNNN-------
06600 -----NNNNNGCTTTTTCAG--TCTTCCCCTTGACTTCAGACCATTAGAGGAAGCTTGGTGTTATTAATGACACTGAAGCAGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------GGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ATCTCTGGCTCTGCATAG--AATACCCATT--TTCCTTACTTCTGATGGATGCAGC-TTCTCCCCATCCC
06800 AGGCTTGGTTCAGAAGTTTAGCCT--------------AGAG--GTAGGGCCTCTATTTGCTTACC-TTTGAAAAGCATCTCAAGAAG--ATATTAGTGT
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAGCATTTGTTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTC-AAAGAATGGCTATCGTTAAAGGTGGTGTTTTCAAGGTAGTGCCTTCTTAT
07000 AT-A-T-GGAAGTAGGTTCCTC--TGAGA-AGCAAGCCG---T--TTGTTTTCCCTGGTTCACGTGTTTCAACTGTTGTGGACCTAAATCCTGCCCCAGT
07100 ---GTGCAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ACTGTAACTGTTCAAACACACGTGAGGCCTG-ACTTGGCATGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGGTG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGGGCTG-AGAATCTGCCTGGCAGCCATTCTGAGGAGTGGACTGG-TACA----CT-CCCC-CTAGACCTTGTTTACT-
07300 ---GAGATAGCAAAGGCCTTCCTGTAAAGCATTTGAATAACAAGTTCCAACGCTTCCTGCTACTTCAC-----TG-ATCGGTCTTTTCACTTACTC--TG
07400 TAC--------TTCAGAGCTCCTTTGTACT----CGTA----CGCTTGCTGGCGTAA----CATTAGAAGGAAC-TCTTTATGACAATGTTA--GCTTTT
07500 AAGGCT-GGAGCCTCTTTAGCTTAAGACTGTTGTTGAAGGAAGTA-TGTTTTAAGCCTTCTTTCC-----TT-AAATTTG-CCTTAAAAAA-AAATGAGG
07600 A--GATTGCTTTTCTCCTGC-TCTTGCTAACCTTTTG---TTCAAATG-TC---TGAGTTCTGTTGGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTTCAAGGTGCACCTA
07700 CATTACTCCTGGG-----GG------G---GATGTGGAGCATACTTCCAG-CA-GCAAGCTTGCCACCTG-CC--------CCT-ATTTAACCTCTTTTA
07800 GGTTTGAAACCTGTCATTTGGGATTCCCTTTAGATGAAACTTTGCCA-TA-AGATGCAATCTTGTTGTGTTTAG-GTGTTGGTCTGGCTTGGCTACTGGG
07900 CAAGGC-TGTACCCAAGCTTG-AAATAGTCTGTTGGAGT---GTATAATGTGGACA-CGTGAGTAGGTCTTCAGGCCTCCTCTGAAGATCTGTCCTTGGT
08000 GT-ATCTTACTACCTGCTAGTGTATGTGTAGCTTCA-GAAACCAAGACATGTTTGTGG-----------TAAGAGCCTGT---CAGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCCAGACAGCAG-AAAATCCATG-CAGGCACGA-GTTG--GTGTGCA---TGCTCATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGGTAATCCAGTCAGTCT
08200 GCA-GATGAGG-TTTTCT--TTGCTTGGGAATTC--TTTCAAGTCAGTTGTTTCAGAGCTGCAGTTCTG--------CAGTC-TG-ATTCCTTGTTGGAC
08300 AGAGAAT-TGCACAGGGCAGACACGCTATGA--ATACTACTTGAAAGTTT-------ATCACAATGAGTTTA-TCAACCATG--A--G-GAAAAAA----
08400 -CCAAAAC----------------A------------------------ACTCCTGGAAACCAGCCTTCAGCTGTTCTCATGCTCGTGGAGTT-ACTTG-
08500 TTTT-CTCTTTGCATGTGCTCAGTTCCGGACA-GACTGTG------------GTTTTGAGCGTAATGTGACGGAAGATTTCCTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAACT-TTGTTTCTGTCCT-CCTGTTTACAATGCAGGGCTGACTTCTGATGCTTTTGA-TTCTCTAGAGTCGAGTGGTACTT-GGTGCAACTTCGAGCTG
08700 GTTTATGGT--CAAAAG-GCATTTCTATGAGTGCTGATAGC--CTGC-AGGGAAGTGATTCTTTTCATGCTGTTAGATCC-AACTTCTGGCAATTAGCA-
08800 GTGTTTCAGTACTGG-TAACTTGGCATGTTCCTCTGTTGCACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCGTTTT--AATCTTCAGCGTA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTTTCTGTTGGTCTTGACCTGCAAATTTAAAGCATTCCT-CTTTGTGCAGAG-TCTGTTAAA-----TCAA-CCGCTGATGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCT-TTCTTT---------T---CTCAGATAGCAAGTTAGGCATTGAGGTCAGTGTCAGAAG-CTCTGGTCTTAGA-CT
09100 GGGCTGAAGTCTGTAAATCTGCAATGAATGCTTGTAGCGCTCCTGGGTACAAC-------------------------ATACTGCAAAAGACGGTTG-TT
09200 AAAAATGGATGTGTAATTCACAAGGGATGTGTAATGCACAGTGGGTAGAGCTC-CAGCGTCCTTTTAAATAGGAGCCG-TCTCTAGTCAGAAGCACGATG
09300 TC-TGCAGTTTGCAGT------GACTTCCAGTGATTCTGGAGTC-TGAC---TTTTGTCGTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTGGGTGTTAATAGT---
09400 ---AA--CCCTGTGTGAATGCTAGAGC-AG-TAGCAAGACCTCCTGAC--TGTGGAGGTTAGGATTTAGTCCT--GGGGGAGCATCATAGGGC--TTCAG
09500 GTTGTGACTGCTCAGCTGCTG-AAAGTGATGGAAGTTGCCCTTCACTTTTAGAGACAGTAGGCTCAAACTCCAAAATGGTTAATGGTTCAAAGCTGCACC
09600 AGGAGAGGTTTAGACTGGCC-ATTAGGAAGCA-TTTCCTTACC---AAAAGGGTGACCAAACACTGGAGCAGGCTTCCTAGAAAGGTGGTTGATGCCCCA
09700 AGCCTGTCAGTGT------------------------TTAATAACA-CGC-TTAGCTTATGGTCAGCACT-GAAGTGATGAAGCAGTTGGAC-T-GGATG
09800 ATTGCTGTAGGTGCTTTCCAACTGAAA-----TACCTGATAAAAACTGAAGGAAGAAAACGC--TGTCTGTTTGGGCCTGTTCTTAGACCATGTCTCTT-
09900 ------------------------------------------------------------------TGTCACAGCGCAGGAGCAG---ACTTTACATTCT
10000 T-GCTGCTAGG------GGGAAAAA-----------TTACTTTGCATGTCTT-AG---AGCAGTAACAAGAACTGTAATGTGAAATTT--TGTGTGAAAG
10100 AAGG---TGGGGTAC-TTTT-AAGGTGTTCTCAGTCAACTTGTGCAGATTCTGAAAACACAGTGCAGAGGTACAGGAGAAGGGACATGTTCACCTCTT-T
10200 CTGTGATGTGA-TTTTGAATCCTAGTGGATGATGCAGATGTTTCTTGTGTGAAACTGAAA---ACATCAG--TGCAG-TAATGTGTTTTAGTTTGCCCTG
10300 TCTCGGGCCTTT-----GCCTTGCAGAT----AAT-C-TTTTGAACAAGGACT---TAAA-TTAATACTGAGGACTAGA-TTAGTAA----TTTTG-AAA
10400 ATGGG---------ATGTTTTGGAGAAT-GCTTGCCTTAAAGGAGTAATTGAAAGTGGCTTTCTTAAACTGAACTCTTAACTGGGATCTGTGCTTGTGCC
10500 TGTTTGCCCA------------CGTG--CTCATGCAGTACAAC-AAGAGAATCGAGTTGGACTG-AAG-AA---ACGTTCCATAGGTGAC-TGAATCTTT
10600 TTCAGTTCACTGCTCGATCAGATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACGGTAGTGCTGACACAAGGTC--GTGTTTCCTGTTACCTTGCAGGAAAGTTA
10700 TATATTAGAAAGT-CCCCATCATCTGGATTGCAGTGTACTGCGTATAGCTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAA------------------------
10800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
11000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
11100 -------------------------------------------------------------TCTGTGTTGGCTTCAAACTTTACGTGGCCCTCAT-AGGT
11200 GCCGCTAATAAGGCTCTCTACATTTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGGTTGAGTAATTAATTCTCTTGCTTAAGA----TATA--TTGTTAA
11300 GG---------GAA-GCA----GATGATAGTGGAAACGTGG--GATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATGCAGG--AAAGTGGTTGTGTAAATGT
11400 --GAGGACAAAGTGGTGAAGTGTCTGGAGGA-GTAGAGCAG-----ACCCTG---TTTCGTGCCCT-----GGAGGTGAAGGTACCATCTGGGGTGGGTT
11500 GGACGCCTGAAATGTGAAGTTCTTGAGACTTGAACTTTGCGTT-----------------------------GTGTCCTCCAGGACTGCTGCTAGATGAT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATAAGCATTGATGCTAGAGGGTGTGATTTATT-------------ATTT-----------------TTTTATAAAAATAAAA
11700 GGAACTGTGTTTGGATTCAAGTCTTAAAATACTTTGTCCATGTTACTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCGTGAGCTAGAAAATAGAACTGAATAATTTG
11800 GACAATAAATGGAATTAAATGGAATAAGTAAAT-AATG-AAAAAAGAACT-GGTTTTGGTTCTCACTGCCAAG--GAAATACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGTGTTGCCCCTTAGCGCATGACAAAGATTCAGGTTGAACTTGCAGCTTT--CTGTGTTGACACCCCCTTGTGTAGCATTAATA
12000 TTAGCAGTTGGTTTCAAAATAATATTTCAGTTCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTGCTGCCTGTCACTGCCAAG
12100 TGATCCTGCAGCCG-TTTGGGAGGCTGGGGTTGAAAGCAGTAAAA-CAGTCTTTAGAG----CACAGTAAG-ATTGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAATATCAGAACTGTAATGTGCGTGACCT--TAAAGTCTTGCTA-TTGCGGGGCCTATGCTGAAATAACATTTTAGCAGTG
12300 CAGATAGCTCTGAAGAC--TC---CCGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTCGGCTTGAGCCCACGGAGCTG--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGC
12400 G-----C----TGTTCTCTCTGTGCTGGGA-AATGTGGTCATGTGCAATGCTGAGCAAACACATCATCTGC-TGTATCGCTGTTGTCAACCAGGCGC---
12500 TTCTAGAGTAACTT-----GGCTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTGATGCATTAATATATGGATTCATCAAACTGACCATCAAAGGCCTGGAGCA
12600 ----CAGA----CCTCCGGGGATGGACCATCT-C--TTTGTGC-CCCCCC-CGTTGAATCGCTGACAC-GTGCTGATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACAGTTTCTCAGTCTCAGTCCACGTTTA--ACAACTTGCAAAC-ATTGCGG--------------------------------
12800 ------------------------------------------------AGGGCGTTTGACTACTGATGGGTGTAGGACTG---T-GATGTGTTTATGTTG
12900 ATAGATAA----AGGATGCAAAAC----------------------------------------------------------------------------
13000 -------TGCTCATT----GCTAGCGTCTTTGTAGCAGGTGCTCTGAGGTCTGCAGTCTT-TCCTGAGCTGTTGTAGGG---GTT-TTAGTGGAAA-GGC
13100 AGAGATGACGGCAGT-GAAGTGAGGTGTGTAA--ATACACTGCTCCTCTGGGTATCGGGTACTT--TG-T-GTTACGCAGCACA-C-AGAGTCCACAGCA
13200 GATGCAGT--GCCCAGGTAAAGTGTCGAAAGCTGACTAGCTGT--GAGCAGACTTCATGGATCAGG--TG-TACTT--------CACTGTGTCCTGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----CGAACACAGTAACAAGCAGTGGCAAAT-AAGCATTTCTTCAGAGTGCTTTTAAAACCTGGCAGCCAAATCTGTT
13400 GCTCT--------------------------TTTTTTTAAAGACTTTGTTGCTAACTTTAAGCCACAGATTATTTTGAATTTGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AATTAGGGATATTAATGGCCTCTCTTATATGTGCAAATGG----ATGTCAT--TT---A---CC-TTTTATTA-CAAGAAGTGCAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------GTTTAGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAAGTATCCAAGCCTGCTAGCATAGATG-----------------TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTTTATAA----------AGGTGTATATGCCTTCTGCTT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACGAGGAGGATTTCTTTGTGT-GCTCGCGTCTGATTGTCGCTGAGTTGA------------CTGTGGGCTATAGCACACCAAGTTCTTCACTGAGATGG
13900 GCTCCCTACA----TCTAGA-GAACTTTCAGGTGCTCGATGCCCTC-TTTTATAAAGCTGTAC-TTCAGGCTACAGCTTGTGGGTC-TTGC----GATGC
14000 ATGGGGTTTT-TTTGGTTGGG--------------------CTTTTTTTTGT--------TTGTTTTGTTGTGTTCAAACAGCCTTTT-GTATC-CCATC
14100 AGTT---CCCTG-TATTTATACTTCAGA-GA---TCACTTC--A-----TCTCAGCTACTTGAACAAAAC-TAAGTTGGTAGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAAGT--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAAGGT---CTTT-TTAGAGCATGAGCCACATTCGTGGGATCTTTTCTGAGGTATTAACTCCATAAT
14300 -----------TTCATTAATGGTTACTTGTAAACCTTCTAC---------------------------AGTTCGCAG----TGAGTATC-AGACAGTTTT
14400 CTAATCCTAATTCTCT---------GGTGTTGCATAAGCTCCTAAACCCAGAGACAAGTTCAGGA-GGTTCGCA-----TTCTTCCTCT----GAG-GGG
14500 GGACCAAAGCTGCTACAGGTGAACATCAAACTTC-TGGCGGTTCTC--------------TCAGAAGCTGGTGGGATT-TACGTGGCTG-----------
14600 ---CTGGCATTGTGCTGCTGCGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCGAGTTGCAGCTATTTTGCTCTGTTTGTG-AAAAAT-GT---AAGTCGGT
14800 --------AACT-GCCAGTTCA--------------GGCTGTGTGCCTGCCTTTGCACTGGAC-AAGCTGCCTGCAAGGCCA-GGGCAGAAGATTCCC-A
14900 CGTAGGATGG-GC-TGA-CG-----GAGGAGGCTGGCTCCGAAAAGCTTTCCCTTC-TCCAGAACGTAATGGGGCAGCACCCTGTAGGAGAGC--AGAGG
15000 CTCAGTCCTAGCCCCTAC----AAAGA----CAAGGTGTCAGT--TCGGCCTTGGACTTCTG-----TCCTC-TTTAAGACA--GAGGC-CTGCTTGACA
15100 GCTT-AAAC-TTTGTCACT-GTCAGCCTTGG-TAAAAGCTGGTCCCTTTCAA-TTGTGGTCTCCCTCTGTAGCT-GTGGCAGA---CGCTGCTGGCGAT-
15200 GCAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTATG-AAGA-GCAGAGGCA--------------------------------C-AAAAAGAAAAA-------------
15300 ------------------------CCAACCAGAGGCAGTCAGAAAGCTCCAGTC-TGAGGCT---CTTTCAGGCTCTGCCTCTTCAGC-TG---------
15400 ---------------CGGTTTTTTTTTTTGTTA--AATTAAGGTACAGATATTACTAAAATCTC--TGCCCTTTTCAC----TATGATCTC-TAGCCCTG
15500 ACAGAGCAACTTTCAGTGATGATTGA--CACTTGGCAGTATCAGAGGAAAAGTT-AT--TTGATTGTAACAAAGCCTTG---ATTTTGGGGTGGCTCTC-
15600 --AAGGA-GAAAGCAAAA-CTGTTTTGATGTAAGAATCGGTATCCCTG-TAACATCC-AGGG-TGTCAATGAGAA----------TTTCAC-TGAAGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCATGTTAATCTCCTTAATTGAGGTGGCTGTGAGAA--TTTGTGTGGCATGGGACTGAGAAG-CTGTAG-TGAAGAATGC------AG-T
15800 GAGT---GCAGCTGAAGGGCTTGCTGCTCGCTCTGGATGGATGCCATCAGT---------------TGCCTG-TAAAAT-ACC-TTTCAGTTTGAAGTAG
15900 GAATTCTCGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAGGGGCCTGGAGACCTCTCAAGTC---TGTGGTAGGCCATACAGTAGCTCCTCACA
16000 --GAGTAGTAGCTCGTCCTCATTAGCAGCA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTTCATTGC-AACTGAATTAATGTTTTGATGTT-----TTCT
16100 AGTCTGTTATTACTTTATACCTCTTGCAAATGAATT--------------------ACT----CTTATCGGTTGTTGATGGTAAGAAC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TATCTATTCTGCCTGGCTGTTTTGTACTGAGTAATGAG--------------------GAGAGCCTGCCTTTGA
16300 TGGGCAAG----GGTGGAGAAGAAAGCTGGCTGTGTGCAGCGCACAATCGTACCCAGGAC--GGCTTGGAGC--------------AGCAGCAGTGGT--
16400 CAGTAAAGCTGATGGCACCTT-GTGATTCGTCCTT------------------------------------------GCTGTGTCTGCAGAGGGGCCTTG
16500 G-AACATCTCTTGTAGTGAGATGATGGAC-GTTAGTTGTGGTTCAG-------AGCT---GGCTGAAGCCAGGCAAAATGCATTGGAGCAAATAGGGCTT
16600 CAGAACC-CGTAGTCGTCTGGTTTGGTGTTTGAGGGGAGAGCAGAAGTCTGTTGTTGAGAAGACTT-TAGCCCTGT----GAAGATCCTCG----CCTTT
16700 GAATGGACCAGTTACCTTCTTAATGGTATTGCAGCA-AGGACGGCTTGTGGCTGTCAGGTCTCCTGTGGAGTTCTGCAGGACTTCTAAGCCCATCGAATT
16800 GTGAGTGGTGTGCATTTGCTAAAGGGATTATAGAAATGTCGTATTCGGACTGAAAG--TGTTCTTGGAGTGAT-GAGTACTCTTTCACGAGCAGCAGTTG
16900 AGGTTGGACAGCAGCAGTTGTGTTCCTTGGATTGATT--TCTTGCT-AGAGAGGAC--TCC------AGACTGATATCCT-GGGGCTAGCG---GT-A--
17000 GTGCAGCGTT-GCTTG--------------------TTTTCTGTCAAACTGTTGCATATCGAA--GTGTA--TCTATA---AACGGAAATGTTTTCTT-C
17100 -ATAG-TATGTGTCA-CGACAGGCATGGCCTTTCTTTCCTTTCAAG-TAGGATTAGG--AGGGACTAAAGTGTTCGCTGTTTACCGCTC----TGC----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTGATCAGTGGTTG----TT----TTTGAATTT--CAAGTTTGATTTACTCTC--CAATATTGACT---ATCGCATGAT
17300 CCCACTGCCACA-G-GTGCAGTATTAGGTGCAGTAT--TGGCTCTGTGCTGAGCCA---------ATCTAGG---CTGGT---AGCAGG--AGAAAAGGG
17400 ----CGCTGTGTGGCTG-TGGTGCA-----TGGCCAGACAAAATGGCTGTGAATGCCAGCCAAGCTGGTAGAGCAGTCG-----TGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CTTGTTG-TGCAGAGCAGCGTTTCGCTGTGGATGTGGTAAAAGAAG--GC-AGTAGTTATGCAGTGGGCACAA------------CTGTCAGATTCTTGC
17600 TC-G-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGTCTGAGATCTTGATTTATTGCCACTTGC-GCTATTATACAGGGAGAATGAGGTAGCACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGTAAAGTCAGAGATGTGAGAAATAATTCCTGAACGACT-GGGAAATAATATGGCTTTATGGCTGAAATAATATGGCTTGGCTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-TGAC--AATGTGCAGCAGGGGCTGTGCACATT-GTCAGTGTATACAGGGAGAATTCTC-CGTT--AGAAAAATGCAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTGTTAAGCTTCCCAGCAATTTAATAAG-AAAAAAAGTCTCTTTGCTTTAAAAAAAA------------------
18000 -------------------------------CCAAACCAACAGATTAAA----TGTAATTAGTGCACAGCAATG-----CTTTCACCTACTGAGTTAAGT
18100 TTTTGA----AGAATTGCTAATAAGAGAGTTCAGTATCATGGTGAGAATATGGAAACCCTTTA-G-----GTTTTTAGGTGA------------------
18200 GGATGG-TGTTTGAGGAAGTTGTCAATGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTGAGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTTTG--A
18300 ACAGGTGATACCAGTGTGCTTTCTGGAACAGCTGCAGGAACAGAGCTAAATTCTGATAGGAGAACTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GGAAAAG--TAGTGTCCAAAGGACAGTCGTGTG-AAATAACTGGCAGGG-----AAC--ACACCTGAAACAAAAAG-TGAAAT-CCAACTGGCCTTACTT
18500 --TCTAAGATG-TGTTTTCC--TTTCTATCTTAGCAATG-CCATGATAGTAAC-TGAGATTACCTACCCTGTACTGGCCTTGGGGCAAGGG----TCCTC
18600 ------TTCCAAGTAGAATGTGTCAGTCTTCAGTGCTGTGCTGT-AAAACGCTTGACTGATGGGGTACGTGGGCTCTTAGGA-TAGGGTGTGCTCTGAGG
18700 ---AACATCCTCGCTACTGCTGTGCTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTTTTACAG-TAAGA----ACTTTTGTTTGAGAAGGTTTAAAACTTTCCGGA
18800 G--ACTGGAATG-TCTGAACTGAA-CTACAGCATGAGTGTAA-GCTAAAAA-GACACCCTTTTGAAGTATGTGATATCCC-TAGGATGGCTC--ATACTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGTGTCTGCAGTGAATGCTGGGGTCACTGCACATGTCAGGCTCTGGCCC--TGGTTGTCCTTGAGGATTAGTTGTC-TGTCAC
19000 TT-GTCACCCACCAGAAGGC-AGATTGTTGGGACTTTGTAGTGTCAGGAGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATGTGAATCAAGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTGATACATCTTGCCTCTGATATGTATTGTTACTCTGAGAGAT-GCT-ACAACGCTGTCATGTTGTCACGTAGCCAGATGGGT
19200 ACGGTCT-------GCAGGACCAACT-TGT----GTCAAAG-------AAAAA-CAA--GTGTGTGA-TTGG----AGCCTT-GAGTGCTGCAATTGAAT
19300 GCA-----TCTCGGCCCTGTGTTCAGAAGATGATGGCAACAGGGCA-GG------GGG--AAGCAGTTCCGGAAGAGACAGA-TTTCGACTGAGT---TG
19400 CATATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCATGGAAACCTGGTTTCTCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGATTAGACATAAGCAAAGAAG
19500 CCATTGCTTGTGTACGGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCGAGATGGC-GAAGTAGCACCGTGAG-CATCGGAGTCCTTTTGTTTTCACTCCGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATCCCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT-----------TTCTGTGTATTCGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TGCACAAAGG-----------GAAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCA--TGTCTAAA-TACATCACTTGGCACCGTGTGCTGACTGAAGCT
19800 GCGCGCAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTG-CTGCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGTATCTGCATTGGAGTTGAACCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTGTTTCTCTCTGGGCTG---GGTTG--------TACTGCAGAAGCATACTC-TCCACAACTAGAG---GTTGATGT--ACG
20000 TATACAAG---TGCT---TCCTAACTGTACCTGCTATTTAGAAAGTTA--------TTTGCACCATAGTGGATCTGGA-CATCAGTGAGGGT---CTCCC
20100 TC---TCCTTCT---CTTCACAATGTATATGTTCTACAATACTT---------CAAAATGCTGCCTATGTTTCTGCTGCAAC-TGTCTCCTGGCATGATG
20200 CCTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTGGGTCTTT-GGGAATCTTAGGG--------------------------AATAAAAGAACTGCAGAC
20300 ACCTTG----GCAGGGTTGGCAGGAA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGTGAAATCACAAA-CTTT-CAATGGTTG--CACA----GAGCCA-TCTTGCA
20400 GCCCCATCAGCCGAAGAAGATGCAGTGC-AGCAAGGAAATGAGCTAGC-GGA---GGGGAAAC-TGAACTT------CT-GGCTGTTGCATGCTTTGCTG
20500 TTGGAAC-AGTC--TTTAACTTCGGT-GTTGGTCTGAG-C-TTTAGCTGGCTCAT-GATGA--GTAAAGAT--AACTGCCTCGCTG-TTGTGAC-TGT-C
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCTCATCTTGCTGCTCAGGTAGTGTCTTGAGGTTTTCTTTG-GGGATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGGA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGCCTGCAGGTAGGGCCACGAAAACCCAA--GG----------------CTTCAGCCTAGCAGCGTGAATTT-TCTGTG
20800 TGTTCT-GTCTGAGGGAGCATAGTACCTGCTGATAATAA---G-----CCTGGGGATGTGCCTT--ACCTGAG--GCATA-TAGGAC-TCATCAGGAGTG
20900 AAGGATAACT--CTTTTTTGT-GTTTTTTT-----TTTTTTATGAGCAAAG-GGGTTATTTGGG--TG-TAAGTGCTTAT-CAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-GT-----------CCTGACTCGT---ATGAACCCAT----ACAGAATCC-GTATGTAAGTACAGTCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTCAGG-ATT---TAGTTGAGGCG-CTGCAGTCTCGGTAGTG---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCGCTGGT-----AGAGAAGTGGAAGGAAGG
21200 ATATGGATGGGTTGTGTTCTT-CAGAAGCCTTGGG-ATAAGGC-AAACTCTCCATGTAATG--CTTTG-AGTGTTTGTAACCAGGCACCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCCGTGTGTTTGTTGCCAGCCCTTGCGTGGCGTCGAGGTGCTT--TGG-AGTCCTGGGGCTTTACGGCGCTGCTCGGTTTGCTGTGCTC---AT
21400 GC--AGTGTCTGAC-AGCCCT----G----TGGGGG--TGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTCGTT-CGTGTGTTTGGC---T-CTT-GTCTT-CTGTTCGC
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTTGTAGCTGGCCTAGTTTTTGGGGCTGTGTTTTATTGCTGTCGTCGTTTCTACGTTTGCATACA-TTTATTT-AAACCGG--G
21600 AGGGCTGTTGA--TGTGA-GAGGGTGAGATTT-ACGC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCGGTGGTATTTAA-AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACTCACTCTGGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTTGCTGTTCTGCCTGCGACT-TGCAAGCGAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACGACTTGAG---AGG-AGATT-A---GAGTCCTATTCAAATCGGCTTCT-GGACAAAAA-TGAGGGCTTGC-TATAAGGATTGGA
21900 --GGGAGACTCAAA-GGACTCACCTCTAAATTTTGATGATTCTGACAATTAATGTCAATGTTCCTCTGCAC--AGCTGGATCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACACCACCTTTGCTTCACCCA-GAAAGA-CCCCTAAGGCCA--TG--TG-TGCG-TTATACTTA-CCACTGTGAAATAAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TCATGGCCATGGCTTTTTAACCC---TGGCATGGCC-TGAGAACTTTGAGGCCGCTGTTGCCCC--TGGGTGTAACTCTG---CACCTT-----
22200 ------------CG-TGTCCCATCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATCTGTGAGGCCTGGGGTGAGGACAGTGGTGG----TCTCTCCCTGCCAGG
22300 ATGTGA-TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG-------------------------------------------------------CTA
22400 TTGGGTAATGAGAGGAACTTTCCATGTTCTCATGCTGTTCTTTCTTACAGATCAAGGAGCAGGTTTCAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCTAGCCCTTG
22500 CCTCTGTTTATGAATTGAAGCAATAA-----AGCCCTTACGCAGATGCCTAGCTTCAGAAGCCTGAGTACTG--------CTCTTAGATACTGAAATAGC
22600 ATCCTCTAGGTGTATTAATAAATTAATGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATCGC-TTTTCCAG-T-CAAAACAAATTGAACTC--AAC-----TGAGAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA----------------TTTGCTTTTTTGTAATATAACATACC--CTATAAGGTGAATAAC-----------AT-----------
22800 -------AAAAAAGAAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAGTTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGTGATA---------AGTTTTTTGCTGTATGCACTTT
22900 GATAAGCTAAAAACATCACCAATGTACACAAAGAGTAGCCACAGAAG-ATGGTCTTACTTACAGAATAGCAGTAGTAGCAAATAACACTTTCAGCTAATT
23000 GTAATAATGTGCGTATTTTCTGTGAGAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGATGAC-AAACATTTGTTGTTGATGA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCGGAGCGACAAAATAAAACTATAGTTTATTCTCCATTAC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACATGTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGATGTTCAAATTGAAGA
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCACCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGAAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCTGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGATTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAAGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATGGGTTGTTCATGTTTCTGTTGCTA---A----GTAGGTAAC
23900 TAAATGTCCATTGTAAACTTTAATTTTCAGCTGT-TTAAAATGTATTGGTAAAAATA-GACTTGGTTCAAAC---ATTTGGTATGGAGCATTTCAGCTGT
24000 GGAATAACTGTTCTATTAAAAATATAAGAAAATTTGTAAATTCTGCTGTAAAGTTGTGGAACTACT---AAAAAAAGCACATTGGGTTGAGATACATGTT
24100 AATACTCATTACTGAAACAGGCATTGTCTTTTACAAATAAATGTTGTGGATACGTTATTCAT--AAGTATATAGTTATTTCAATTTTAGAAAGAAA-CTG
24200 AAATCTCTACTTAAATGTG-AAAA--ATAACATTTGTGCATGCAAAGCAGTTTCTCAATT--TTTTA-ATTATATTTAGCATACCTAAATAAATGTTCTG
24300 ATTTTATAATTA----A-CCCAAAACTCC--AAAATACTGCAAAACCATAGACCAAAAAGTCAATAACACG---AATAAA------------------GT
24400 TAT-AAGCAAGTTCA--TT-TTTTTAATCTGTTGTTT-------------------GGTTCACTAG-TT----AGGTTAGCAGGC--TTT---TGTCAGG
24500 AAAGAGTTCTTTCTTTTACTGAA-------TATATG--TTTGATCATTCATAATATGTAAAG-ATCCTTT-AAAAAA-ATTACCAATGTCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTGCCAGCTACAGTGTCATTAC-------TGTATTATTA----T-TTTT-TATTCTTAATAGTAAAGAATAACAATGATATATA-
24700 -TAAAACAATAGTATTACC----------------------------------------------------CTGCAGGAACGCCCAGGAGCA-CCTCTGA
24800 GGGCC-AGGTG-AAGCCTCCTCGAAATCTGGCGGCCAGGAGCCTCGTAGCAGT-AGAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-GAAGGATACCGCAAGTCGAG
24900 GGTGCAG-GCGAGACGCAAGTGATGGATGAGCCCAACTCCAGC-TTTGCCGCTGCCTCTCCCACGAGCAGGATCAGGCC-TCCCCGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCCGCAATAAATACGTATATATTGCTGCAACGTGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTGCT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCGG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAA----TGACTAAAC
25200 TCAGTGCTCGC-AATATACAGTATATTAGGGCCGTGTTCAGACAAGCTGATTCCTTGGATACTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTGTTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGCTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGC
25400 AATCTTCGGAGTTTTCGCTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCAGCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTGCCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTGGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG-AAAAAAAACAATTTGCTCGTAGACTCGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTCCTTTGTCCCTGCGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A----TTT
26100 TTTT-CTTT-------CTTTAGACTGCTC-TTT-----TTTCCT----TC--CCTTCATATTCACAAATC---TCGCAAACCTCCATCCACTTGCTTTGC
26200 TGC-TTCCACGCAGCCGGAGAAAGC-GACCACCGGCCAGGAGGCCTAAC-AGAATG----AACC-AGACATCATCTGAGG-AAAA-----CCCTT-GGAA
26300 ATGTATAGGCAAG--TACACACCTGGAAACATCTG--AGAGCACTGCA-AAAAAGTCTGCTGCTCATTCAGATGGAAGGAGCTCTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAA--CTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGG--AAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GTGGG--------GAGACAGAAAC---AGAGAGAGGT
26500 TC------ACC----------------C-ATTTTTGGTACGG----------GCTGTGTGTACCTGCTCCTGCATTAGAT---------CCTCAACCAAA
26600 AAGCTCGCTCGCTCTCATTATCTGT-GCTGGTGCTATCTCCCCATTCTGGTATTTG-TTTCGCATGTGCAGCTCTTTACTC--TGCTAACGCTTTTCTGT
26700 CATTTGGCTCGTTCGCTGGGGCTTTAT-CCC--TGCCTGGCAGTCCCTCCACATCCGAGGTTTTC--T--CTTCGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--GCC
26800 TGTCCATTAGCACACTG-AAAATTGCTCCGTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACGGCT----CATG---CGCTTCCCATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGGAAGTTTAAAGTCAGTTGCAAAATGTTTC-TTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TCAGCTCTTTCAAATTTTAAGCAGAATTCAAAACGCTGTTGG----AACACATTGTCAGAGGAAG-----------------------CCACTCTTCTCT
27100 CTCTTGCAGGCGCTGGTACTGAAAGCTGATGTGTGTTACTGGCTGGCTCCCGTGTTCCCCAGCAGGAGTGGCTGCGTTTCTGTGGTTAGGAACAGGACGG
27200 TGAGTATGGCCCAGAATCACTGGAAACTTTATCCCTTAG-TAATATAATAGCAGTGGAAAGAGAAACGTGGGTACCTCTGTGCTTGGCAAAATATGTCAC
27300 CATGACAGTGCGTATGGTTATGCTTGTGTGTTAGTGATTGTCTGTGAA--CTAAGGACTCTGAAAAGGCAAGGGCCATGACTGAAACGTGTAGCAGGGTT
27400 GTCAGG---CAGCTTTTTCCTCAGTTTGGCAA-GTGTT--TTGCGTGCCAGCCATCAGTGGCTGGTGGCCATAAGGA---GGTGCTGTCTGGATCCCCA-
27500 -TTGCTCCTGATGGCCC-TTCTCCT-GGTCAGGAAGCAGAGGCGGCGA-------GGTGAG-GGGACTGCTGGAG---GGCACACAG-------------
27600 ---CA------------------AGAGCC------------CTGCTTGA--CCCCTGGGGCTGTCAGTTCACAGCAGCAGCTTT-TTG------------
27700 ------------------------------------CTTTCCTGGAGG-TTCCTGTGTCTTCACAGGA--------------------------------
27800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27900 ------------------------------------------------------CAGCACGTGTCTTCACT-GTTCCCACCAACCTTCG-----CCTTTG
28000 GGC-----------------------CCTGCAGAGCAGAGC---CAATGCCAAGAGGCTGCGTCAGCTTCTCAGC-TTGCTCTCCCCTCCCACTC-TTTC
28100 TTACTCCTTGGCTACTCGCTCCACCTTCCCCAGCTCCGTGCTT------------------ATCCCTCCTCCTCTTCCT--CTCCT-GCCCCTCCCTCA-
28200 CCGACCAAGACTTGGGTTCTTCCTGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTGGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGCTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCCCTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCGCTGCGTTTCCTGC
28700 AGCTGC-TGCCCCCTCCCCACGCCCT------------GCCCACCCCCTGGCCCACGGGCACACAGTTCTGCACCGCACGG----CCCGTC---CT----
28800 ---------------------------CCCCCAGCACCAGCCTCTGCTTTCACACGACCAG--CTCCAGCTCCAGCAGCTTTCCTGTGCG----ATGCCT
28900 CTGATTCAGAGCAGC----------------------AGC----------CGCGGCTGCCGGAGCGGCGCTTGCCATGGCC--ACAGGCCTGCACGC-AG
29000 TCACAGCCATGGCCAGC----CCCAGGCTGAAA-CAGC-GAGGGGGTTTAATTGCTCTGGAGGCCCTCCAGG-CCCAGCGCCCGCTCCCTTCCTCTTACG
29100 CAAGTAGCGTAGTGAGCC--TCCCCCTGTATGCTTGCTCTGCCTGC----------------TTTTTTGGGTTACTTATTT-AGCCCATCAATCAGGTCC
29200 ACAGTGTGCTCGATGGATATTAAGTC--------CA---CC---CCCAGCCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACATTGGGAATCACATTTTATGTCT
29300 GCTGGAAACAGTGAGCAGGCAGCTTCTCTC-CCCTCATTGGCCCAGCTTTATAT-CCCA-------ATGCTGTGGCTGGAGCCTG-----GGGCCTGTCC
29400 CCCCGTTGTGCTCTGAATATGAATCAGGAGC-ACTGTAGCAATCAGTTGGGCTCTCCATC-TTCGTCA-CATCCTCCAGGCACACCCTGTGGATGCCTGG
29500 CACAGGAGTATGGGATGA-ACCCAGTGTGAGCTGGGATGCCAGAGGAAAGCTGAAG-AGGCCAAAGGCAGA-----------CAGAAACCACATGGAGAA
29600 -GGAGGTTATTTTAGCATAGGTGTGAAGGAG--GAAGCTGCAAATGGAAGGAAGCAAG-AGGCCTTGTGACAACTAGCGCCTGCTT-TGGCTGTTTCTTA
29700 G---------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 -----------------------------------------------------GGCGTAGCAGAAGGGAGGAAGCACTGAGATCATCCCCCAGA--TAC-
29900 CCCTTACAAACAAGATCATTGCTATTCCC-AGC-TTTTTACCCT--TATTTCCCCTTCTTCTCCT----TTGTTTGGCTATGATTCTCCTATTAGT----
30000 GCTCACTGGTG-TCTCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGGATTTGGTATTCAGAGGCT-----CT-TTTTC-T------GTTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CC-TTT--TCCTCCTCTTCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTT-CTTTCCAAGACTTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCACCAGTGTAAAT
30200 TCTGGGTACTTCCACT-AAAATCACTAAGC----------GTGGTGGGCATC-AACATCACAGTCCCACTGTAACTAAGAAAACTGAGTTAAGCC-TGTG
30300 ATAC-AGAGTATATTTC---ATTTTTC----------GTGTCCTC-ACAGAGACC-------ATT----TCACA-T----ACTTCACA--AAC-CTG-AG
30400 GAAAAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCATTACCTCCAATAACGGCAAGGAAGA-TGAGAGGACTGCTCTTG-AAGCCTG-----G
30500 ----TATAGAAAAGCCCTGTTTGCTCT--TCATTGCTCCAGG--GTATTCCTGTTTGGCTCCAAGGCTGTAGTTTAT-CAGTCCTGGTCAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCTGC-ATAACTGAAAGCTATTT-ATCCTTTATCCAGTTTTGCACCCAGTAT---AACCCCCCACATCC-TTTCCTTTCCCCTTTGC
30700 TACTTTCAAATTTCATAGTCACCTTCATAAAAGGTGCATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTGGGAAGTA-TTTTTAAGAGAAGTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACCAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGTAGCATATTCC-GTAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTGAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG------GGTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CACTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGCTTC
31600 AGAGAACTTAACAGAACA-TTTTTATTACCAGCAAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTATTGCTAGA---------------TACT
31700 TTACTGTATAAGG---TTTCCCCTGTTAAATGTCTTCATAACAAACCATTTATCCTAAAACTTTATTGGTTACATTACTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AATTCTGCAGCA----TTT-CTTTGTAGGAAGAGCAG-TTT-GATGC-AAAAC--AAAGAGGTCATCACTGGG--GCGATGGAACCACCAGGTACTCAGG
31900 -AATCAGAATGCCAAACAAC-CATCCCAAAGAGGCAGTGGCAGTACTTT-AAGAAAAACCTTAGCCTCTAGA-TTTTC-AGTTTTCCC-----TTCTACT
32000 CATCTATACATTTCAGAACTC-TCAATCATCATAATCTTCAAGTGCAATAC-ACAAAA-CAAATCAA-GTGTATG-ACAGCAGCTTCCCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTTCTGAGGGAGCC-ATCAGGGGTTGATGTGAAGGGAACATTAGTAGGCC-------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά