Dunog (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paille2007-12-23-.JPG), „Paille2007-12-23-“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
Dunog, Paille2007-12-23-, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Μικρό θαλασοπούλι που περιπλανιέται στις θερμές, τροπικές θάλασσες των τριών μεγάλων ωκεανών της Γης (Ειρηνικός, Ατλαντικός, Ινδικός).

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAGATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGTGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGTCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGAAATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAGCACCAGGGACTCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCATCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAATAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGAGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCGGGGGGGA-C---CGGGACGCGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCGCGCTGGGGTAGAGGAACGGGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAACCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTTACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAACCTGCGAACTCAAAGAGCTCGAAAGAAGCTGC-CGAGATAGG-GCGCCGCGAGCATCGACACCTACG--ATTACCTCAACTCTCGGGATCACTC
00900 GCGGGCCCATGGGAAAGGTTGATCGGCTTCTTCGGCACTCAA----------------------------------------------------------
01000 --------------------AATTTTTGGGAATGTAACATTACGATAACCAGTCTAACAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCTATAGTCGGAGCTTATAAACCGTATGTAGCCCAGTAAACCCCCTACACCCG-A---TTACGCGGCGCCGCCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCTCCAACCCAAAATAACATAAAAACATCCCCATTACACTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TTCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAATAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 GACCACCACAGCCAAGGAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAGGGAATTCGA-CATGTTAGG-AAAAATCTTAAGCCCGTATCTCAA--TCGAA
01900 ACTCAACCAACAATGAGCTTGAGCGAATGCCGACGGCGAAAATGCGCCCCGCCCCCGACCAG--------------------------------------
02000 ------------------------------------------------GAAGAGAGGAGCAAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGATA-GAAAGTTAG
02100 TGACAAGCAAAAAGAGCCACCGGGACGTAG-AGGCAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGCCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGATGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCCGTATGGACTCGGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCATGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGAACCTTAGTAGGACGCAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAAGAAAGCGTTCT--------TCGGTAACTCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCAT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGAAATCATCTTCACCCCTGGCTGA-CGTCATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATGGATTAATCCCTTGTAAGGATCTTAAATCATCTCTAAA----TG--TATATATG----ACTTGCTAACA
02900 TGTGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCACAGGCAAGCACTTAAGAAGCAGGGCCAATTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGCCTCCATTGAGCCCTGCTGTAGGAGT---AGCAGCATACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTACTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTGCACAGCTCCCCGAAGCCTTGCACTCTGTGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCCCTCTGCTGGTCTCT----C-TTTA-TCTGGTTGTTCAGGGTGTCTGTGGGATC-T-AACTTGCCTTCAGGTTT--GGGGGTGGTTTTTTTTCT
03300 T---------------------CTTCTT-CAGTGAAATCAATACTC-TT-TAAATGATTTTGCTTGAACATTCT--AAAAGTTG----TAGTTCTCTAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TC--AGGTGGAAATGCA-GGGGAG-TCAAC-TTATGTTATGAACCAGGGGAAAATACTGTTCACGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-AC
03500 ACA-----TGTCAAGGTAGATTATCCTTTTGCATAGTGGAAGGGGTTGTCT--------T----TTTTT-----------------------------TT
03600 TTTTAAATGGGTATCACAGTAA--TTTTTATTAAGTATTAAA-TGAG-T-AAATCCAGCACCAGAGGG------G---------AAAA-CCCCCCA-AAC
03700 ATATAAT--TT---AGGATAACTGCTTCGATCCTCAAA-CACATTTTGTAA-TTTGAAGAGTTTATAGATGGCAGGGCATTTACTAAGGTTTTCTTATGA
03800 TATGTCTCCAAACA-GCTGAACT-CTGTCTATGGCTGTAATTCTGA-----TACAC-----TTCAGATATG-AATCTTTCTGCCTTCTGTAGCATGAATG
03900 T--AAAGTTGTGAGCTCCC--------------TTCTTTTGCAACAAAT--GTGGGTGTGGAGACACAAAT-GACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTACAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAATAGCTCACTTGTGTGC-TTTTATCCTCCAGCAAAGACAA----ACTTGCCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-TGTCTCCAATTACTCTCTATATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAGTAACTTGTGTCACAAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--AGTCTCAGAGAC------ATGACTTGGATCTCTGTGTGAGTCTATTAAAACTGGTCAACGATGCTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-A-TTTTT-TGGAAGGAGCTTCATTCTTCAGT--------AGGAGAACTAGGAGGGTTTGC-TG-TTTTGGGTGCTTCAGCCCTGAAGATGT
04400 GGAAGGTCCCCAAACCAATTGTAAAAGTCAGAAGTTGTCTCTTCCCCCT--------------------------------------AACCCCTTCCTCC
04500 CGC-------------------GCTGCTGCCTCATTTCAGAACTACTCAAAGTTCAGGC--TTTACCCTTGCAAG-TCTTCTCGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATATATCATATGCCCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCATAGACTTGCTGCCAGAGACCTGTTCCTG---TTTTTTA
04700 AACTGAA-TGG-CTACACCCT---GAATATG-AAAAATACCTGATGAAAGTGAAGATTTCAGCAA-CTTTCCTAAAGAATGTTGTCTAC-TCTC-TCCAC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGACTTTGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCACATCT----------ATCATAATTAGTG-TTTGTGTTACCTACCCTGCCGCTCAC
04900 TT-AGGATGTTACAA--AC-CCCCAG-----AA------CACTT-AGGTGGCAC-ATCTGGTACTAGGTATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 AACTGGATTCATATGT-ATCTGAGCAGCTAGCTCAGAATTACCTCGAAG-----------------T-CTT--TTTGCAAGGATGGGG-TGGAGATGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------ACCTTT-GCAAGAGTGTTTT----TTCTG-TCTTCCAACG--T-----TTCTTATCGAGATGTGA-TTTATGTTA
05200 AACCCATTATTTAGTGTTCACC--TCTCAAGACTGTGA-C--TGGCAGCAGTAGCAG-AGCACGGTGTC-T--------GAACAAAGCTGAATT----TT
05300 GTGGCTCT---GGGA-GT-GACAGTGTTCCACTAG-AGCAGTGCATCTGATTCAACTGGCTCACTTTGCTAAAATACTGCTTGTGTTGTATTATGA-GAC
05400 ATTTTGGTCATCTGTTGAAGCCTCTTAGCTTTTGCTCAAACTTATGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTGTTTAGATCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGAC------TACGTCTGGCACTGTGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAAAAATATGGCCAATCAGATG--ACCTC-AT
05600 GGTTGCAAGTGCTGATGACAACCTT-ATGATTGT-AAAGAT----AGACGGTGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTATTTGCTGTGAACAACAAAAGACA
05700 GTACGTGACTGCTTGCTGCTTTTATTTTTCCTGGC-AAAATAAATTTCCTTTT-TGAAGAAA---TTGCCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 ATGTTCAATAAAC-TGTTGCTAAATG-T--TTATTTG-AAAGGCTGTGCAGA-TGCAACT-----GTTGGGTTTTATA--CTAGTCAGTGCTACAGTACG
05900 ---AGTGTCTGTGAGCTCCTTCCATGCCCACTATCACAGTGCTGCCA--TTAGCGACCTT----GA----AGAGTTTAGT-ATGACA--CAT-----TGT
06000 CATACCCTGTGCTGCATCAGGGGGT-GGCTGGGAAGGGCTATGTTTTGCTCCAGTCAAGTAAGTGTTTTATCAGCTCTGCC-TTTGGTGAGATTGTT-GC
06100 TGCTTGGTCTGGTGCATTGAG-GCC--ATC-GAATTGATGATGCCAGC-----GAGG---TG--TTAGCAC--TGACTTGCTTAC-TGAATATTGTATTT
06200 TTGCAGAGGTCAGTGAAA-CTCTTGCGCCCCT-CT------TCCTCTTC---TGCAAGAAGAT-------------------TTAACTGAAAGAA-TATC
06300 AGAGGAC-AG-AAAGTATCTTTGCTTAGG----ATACA-TAC-TGTACATGTGGGGAATAT-TCTCAT-TTTCAGCTTTTT-ATTAAGAC--AGGCTCTG
06400 ATGGCTA--AATGGTCAGAGCTTCTTGGACAGG--GCTTGAGGGGAGGA-TGCTACACGTGAGCA-AGGTTGCAGAACTATATAGGGAATGGATAAATGC
06500 CTGTGT--AAAATGGCTT-TCAGTTAAGACTTGTGCCTTTCTGATTGCTCAGTTCCTTATGT------ATTTACTGTTCAGC------TTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TCTATTC--TGACTTAAGACCATTATAGGAAGCTGGGTGTTACTAATGACA-TAAGGCAGGGGAAGATG---CCGTTA
06700 -------AGTAGTTCAGAAGAGAATCTT--ATCTCTGGCTCTACACAG--AATACATCTT--TCTTTCACTTCTGATGGGTGCAGC-TTCCCCCTGCCCC
06800 AGTCCTGGTTCTGAAGTTTAGCCT--------------GAAG--GTAGGGCTCCTATTCGCTTACC-TTTGAAAAGCATCCCAAGGAG--ATACTAGTGT
06900 AGCAGCAAGTAGTAA-TCAGCATTTGCTAGGACTGAGTGTGCCAT-TTC-AAAGAATGGTTATAGTCAAGAGTGGTGTTTTCAAGGTAGCACCTTCTTGG
07000 AT-A-T-GGAAGTAGGTTTGTCTTTGAGA-GGTAAGCTG--TT--TTGTTTTCCCTGGTTCACGTG-TTTAACTGAATTAGGCCTAAATCCTGCCTCAGT
07100 -------------GACAACATAATCTTGATAATTGTAACTGTTCAAACACATGCAAGGCTTA-ATTTGGCCCATGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATG
07200 AATGAGCAGAGG--AAAAACCTGGAGTG-AGAATTTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCT-GTTGACCTTGTTTACTT
07300 AGCTAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACT--AG-----TG-ATCAGTCTTTTCACCTACTC--TG
07400 TAC--------TTCAGATCTGTTTTGTACTTGTATGTA----TGCTTTCTGGTGTAA----CATTAGGAGGAAC-TC--TATTACAATGTTA--GTTTTT
07500 AATGCT-GGAGTTACTTTAGCTTAGGACTGTTACGGAGGGAAGTG-TATTTTAAGTCATCTTTCC-----TT-AAATTGGCGCT-AAAAAA-TAATAATG
07600 A--GATTTCTCTTCTCCTAC-TTGCACTAACTTTTTG---TCCAAGTG-TT---TGGCTTCTGTCAGCTTGCTCAGGTGTGGAAGTCTGAGGTGCAC---
07700 ---TACTTCTGGG-----GA------G---GATTTGGAGCATACTTTCTG-CA-GCAGGTTTGCCACCTG-CC--------CTC--ACTTACCTCTTGTA
07800 GGTTGGGAGCCTCTCATCTGGGATTCCCTTCAGATGAAACTAAGCCC-TA-AGATGCAGTCTTGTTGTGTCTAG-GTGTTTGTCTAGCTTGGCTAGTGGG
07900 CGAGAC-TAGACCTAAGTTTG-AAATAGTCTTCTGGAAG---GTATAGTGTGGGCA-TGTTAGTAGGTCTTCAGCCTTTCTCTGAAGGTCTGCTCTTGGT
08000 GT-ATTGTACTACTTGCTAGTGTAAATGTGGCTTCA-GAAACCAAGATGTGTTTGTGAAAAGAGGTGTTTAAGAGCATAT---CAGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATG-CAAGAAAGA-GCTG--GCATGCG---TGCTCTTTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATTTTAGGTAATCCAGTTAGTCC
08200 ACA-GATGAGA-TTTTCT--TTGCTTGGGAATTC--TTTCAACTTTGTTGTTTCAGAACTGCAGTTGTG--------CAGTC-TG-ATTCCTTGCTTTGC
08300 AGAGAATTTGCACGGGGCAGGTATGTTACAA--ATCCTACTTGAAAGTTT-------GTCGGAGTTAGTCTC-TCAACCATG--A--G-G----------
08400 --AAAAAA----------------A-------------AAAAACCCACAACTTCTGGAAACCAGACTTCAGCTGTTCTCATGCTCGTGGAGTT-ATTTG-
08500 TTTT-CTCTTTGAATGTGTTCAGTTCTAGACA-GAGTATG------------TTTTTGAGATCAATGTGACAGAAGATTTCGTTTAAGGGAATCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCCT-CCTG-TTACGATGCAGGGCTGACTTCTAATGCTTTTGA-TTCTCT--AGT-AGCTAGTACTT-GGTCCAGCTTCTAGTTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTGTGCGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTTCATGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGCA-
08800 GTTTTTCCATACTGG-TAACTTGGCATGTTCCTCTCTTGTACCAGTATAACCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTTGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCCTCCCTGTTGGTCTTGGCCTGTATATTTAAAGCATACTT-CTTTGTACAGAG-CCTTTTTAAA--AATAAGTCCACCACTGA
09000 T--GTTCAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT--------TC---CTC--------AGTTAGACAATGAGGTCAAC--AAGAAG-CTCTGATCTCAGG-CT
09100 GTGTTGAAGTCTGTAAATCTGAAATGAATGCTTGTAGTACTCCTGGGTACAACCTATTT-G-AAAATG-GGGAGGAATCTACTGCAAAATACAGTTG-TT
09200 AAAAATTGGTATGTAATTCACAAGGGATGCATAATGCGTGGTAGGTAGAGCTC-CAATATTCTTTTACATAGGAGCAG-TCTGTAGTCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCGGTTTACAGCATGGAGAACTTCCGGTGATTCTGGAGTC-TGACCT-CTTCATCTGGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTGGGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CACTGTGTGAACTTTAAAGC-AG-TAGCAAGACAACCTAGT--TGTAGGAGTGAGGATTTAGTCCT--GTGGGAGTATTGTAGGGC--CTCAG
09500 GTCATGATTGCTTATCTGCTG-AAAGTGATGGATGTTGCCCATGACTTTCAGAGACACTAGGCTCAGGCTCTAAAATGGTTAGTGGTTCAAAGCTGCACC
09600 AGGGGAGGTTTAAACTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTTACT---GAGAGGGTGGTCAAACACTGGAACAGGTTTCCTAGAGAGGTGGTCAATGCCCCA
09700 AGCCTGGAAGTGTTTAAGAGGCATTTGCACAATGCCCTTAATAACC-TGCTTTAGCTTATGGTCAGCGAT-GAAGTGATCAAG-AGGTGGAC-T-AGATG
09800 ATCATTGTAGGTCCCTTCTGACTGAAATATTCTATTCTATAAAAGCAGAAGGAAGAAAATGC--TGCCTTGTTGGGCCTGTTCTTAGACCATGCCTCTTC
09900 TGCTGACAGTGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCATTACCTTTCTAATTGCACTA-ATGTGATAAAATTGTTTCAGCACAGGAGCAG---AACTTCAATTCT
10000 T-ACTGCTAGC------AAAAAATA--ACATAGTCTTCACTTTGTATATGTT-AC---AACTGTAACAGGATTTGTAATGTAAAATTT--TGTATGGAAA
10100 GAAGG-TAGAGGTACTTTTT-AAGGTGTTCTCAGTCAACTTGTGCAGATTCTGAAAACACACTGCAGAAGAATAGGATAAATGACACGTTTACCTCTT-T
10200 CTGTGACGTGA-TTTTGAATCCTAAGAAATAAAGCAAATGTTTCTTGTGTGAAACTGAAAAT-ATATCAG--TGCAG-TAATGCATTTTAGTTTGTCCAG
10300 TCTTGGGCCTTT-----GCCTTGCAGGT----AAT-C-TTTTGAACAAGGACT---TAAA-TTAATACTACAGGCTATG-TTAGCGG----TTTTT-CAA
10400 GTCGT---------CTATTTTGGAGAAT-ACTTGCCTTAGAGGGGTAATTGAAACTGGCTTTCTTAAACCAAACTCTTAACTGTGATCTGTTCTTGGGCC
10500 TGTTTGCCCTAGGCAGTACTCATGGT--GTAGGGCAGTATGAT-AAGAGTATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTTAAACTGTCATGCTGACACAAGGTCATATGTTTCTTGTTACCTTGCAGGAAA---C
10700 TATTATAGAAAGT-CCATGTCATCTGGATTACAGCATACTGCATATAGCTCCCAG-TAGGA-----ACCTGTAAAATTTCCTATACTTCCAGG-AAATAG
10800 AATGAGTTCTTAACAGGAGGTCAC-T--TAC-AAAACTGGTCTGCAAATGGTGTGTTTTGCTACTCTAC-T-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAATTGG
10900 CTGCAAATGAATTCTTAACA-T-----TTT-T--TAAGACTTCTTACGGGTGATGTTGTGAAGTGAGATT------TCGTGT-ATCCGCACAATGCAGAC
11000 CTGTG-CGGTCGTTCTTTTTGGTATCATCAAGCTAGGTACCATGGCGTCTCTGTGCAAATGCCATGTTAGTTTGACT-------CAAAGTGAGGTAGAAA
11100 AAGGT--GAGAGAGC-AT----------------TAGTTTTGCAAC-------TATATAAATCTGTGTTGGCTTCAAACTTCATACGGCCCTCAT-AGGT
11200 ACCAATGATAAAG--TTTTGCATCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGTTTGAGTAATTAATTCCCTCCCCTAAGAAGAGAGTG--GGGGAGA
11300 TGGAGCCTGGAGAA-GCA----GATGGTTATGGGAACCTGG--GATATCACT----TCT-AGGACAAGGCAAATGTGAC--AAAGTGGCTGTGTAAATGT
11400 G-AGGGACAAAG------------TGGACAG-GGAGAGCAG-----ACCTCA---CTTGGTGTCCT-----GGGAGTGAAGATACCAGCTGGGTTGTGTT
11500 TGAAGCCTGGAATGTGAAGTTGTTGAGACTTGAACTTTGAG--GGGGG-CTACCTCTGACTCCTAGCTTT--GTCTGCTCCTAGACTGCTGCTAGATAGC
11600 GTGACAAATCTTGGACAAATGAGCACGGATGTGAGAGGGTGTGATTT---------ATTTTTT-----------------------CCCCTAAAGTAAAA
11700 GGAGCTGTG-TTGGATCCAAGTCTTAATGTATTTTCTCCATGTTATTCAGCG-----TTGTT-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAGTAATTTG
11800 GACAG----------TAAATGGTGTAAGTAAAT-AATG-AAAAAAGAATT-GGTTTTAATTATCACCACTAAA--GAAGTACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGTGTTGCCTCTTAGTGCATGACAAAGATTCAGGTTGAACTTGGAACTT----TGTGTTGACACCCGGTTGTATAGTGTTACTA
12000 TTAGCGAGTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAGCTTACTCATATTTCTTACTGCCTGTCACTGGCAAG
12100 TGATCCCGCGGCCA-CTTTGGGGACTGGGGTTGAAAGAAGTAAAA-CAATCTTTAGAG----CATAGTAAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTGTATAGCAAGACAAACTTAATATTGGAATTGTAATGTACGTGACCTTATAAAGTCTTGCTA-TTGCAAGGCCTATGCTGAAATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TG-TTCTGTCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGATG-----GAGATGCAGCTCACGT
12400 G-----C----TGTTCTGTCTGTGCTGAGA-AGTGTGGTCATGTGCAACACTGAGCAAACACATCATCTCC-TGTATTGCTGTTATCAACCAGGTGC---
12500 TTCCAGAGTAACTT-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---TTTTACTAATGGATTAATATATGGAATCATAAAACTGAGCATAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGATGGACCATCT-CTGCTGGTGG-CTTCCCATATTGAATTGCTGACAC-TTGCTGATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTT
12700 GTTGCAGGTAAGTAAAATCTGCTTCTCCATCTCAGTCCATGATTA--ACAGCTCGCAAAT-GTTGTTGAGAGGGAGGATGTCAGCAGACAACTGGTATCT
12800 AGGAAGCAGAGATGTGTCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCATGAC--GTGGGACATTTGACTCCTGATAGGTGTAGGACTG---T-GATGTGTTAATGTTG
12900 GTACATAATTATAGGATTCAAGACTTCCCAA-AATAAAGTCCAGTCTTG---ACCT-TCGTAGTGTAAATTAATAGATACTTGTAGCGTAAAT---TAAT
13000 AGATGCATACTCATT----GCTAGTGTCTTCATAACAGGTATTCCAAGGTCTGCAGTCTTCTTCTAAGCTGTTCTAGAG---GTT-GCAGTGGACA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGT-GAAGTGCAGCATGCAA--ATATACTAGTCACTTAGTTATCAGTTACTT--TG-T-GTTATGCAGCACA-T-CAAGTCCACAGCA
13200 GATCCAAT--GTCTGGGTAAAATGTTGAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCATGGATCAGG--TGTTACCCATCTGTAACAACATTTTCAGCTTC
13300 TGATAAGTGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTAATGAGCAGTGGCAAGT-AAGGATCTCTTCATAGTGCTTGGCAAACATGGCAGCCAAATTTGTT
13400 GCTG--------------------------TTTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGCCATAGATTATTTTGAATTAGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AACTAGGGCTATTAATGGCTGCTCTTATATGTGCAAATGG----ATGTAAC--TT---A---TC-TTTTATTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAAC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TACCCAAGTCAGTTAGCATGAGTG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------GCTCT------------------CTATATGCCCTCCACTG-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACTAGGGGGATTACTTTCTGT-AGTCATGTGTGATTGTTTCTGAGTTGA------------TCGTGGGCTATA----------GTCTTCACTTGAAAGG
13900 GTTACCTACA--TCTCTACA-TAACTTTGAGGTGCTGGATGCCTTC-TTTTATAAAGCTGTAC-TTTCAGCTACAGCTTATGGGTC-TTGT----AATGC
14000 ATGGGGTTTTGTTTGGTTGGG--------------------GTTTTT-------------TTATTTTGTCATGGTCAAAGAGACTTCT-GTAGC-TCCTC
14100 TTTT---CCCTG-TATTGGTACTTCAGA-GA---TCACTTC--A-TCACTTTCAGCTGCTTGAAC-AAAC-TAAGTCGATAGAA-T--TTTTTGCCCTTC
14200 TGCTAAACAGGA--TTTTTAGAC---TTA-TTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGCATAAGCCACATTCTTGGGATCCTTTCTGAGGTATTAGCTCCGTAAT
14300 -----------TTATTTAATGGTTACTTGTAAAGCTTCTGCT-AACACTGTGTATTCCTGTGCACAGTGGTCTGCAGTTCTTGGGTATC-AGA-------
14400 -------CTGTGCTCTGGCATACTGGGTGTTGCATAAGCCCCTAAATACGGAGGCAAGTCCAGGA-GGGATGCA-----TTCTTCCTCT----AAG-AGG
14500 GCAGTAAAGCTACCATAGATGAACATCAAACATT-TGGGGGTTGTCCCTCTCACAGCT-GTGAGACTGAGAAGGAATT-TGCTTGCTTGCGCCACACTGT
14600 CCTCTAGCCTTGTGCTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCCAGGCAAATTGCAGGTATTTTGCCGTATTCATG-GAAAAT-CT----AGTCAGT
14800 TAAGAAGCAACTGGTCGGTTCAGTGAATTAACTCCAGCCTATGTGCCTGCCTTTGCACTGGAC-AAGGTGTCTGTGAGGTCA-GGGCAGAAGATTGCC-C
14900 CTTAGGTTGG-AC-TGA-TG-----GAGGTGATTGACTCTGGAAAGCTTTCT------------------------GTGCTCTGGAGGAGAAT--GGAGG
15000 CTCAATCCTAGCTCCTGC----AAAGG----CAAGGTGTCAGT--TCACCCGTGGACCGCTG-----TCCTC-TTTAAGGCA--GAGGC-TTTCTTCACA
15100 ACCT-AAAC-TTTGTTGCCAATCTGCTTTGA-TAAAAGCTGGGCCCTTTCAG-TCATAGTCTCCTTCTGCAGCT-GTGGTAGA---CGCTGCTGGTGAT-
15200 GCAAAGGCTGATAAGCAAAGAGCTATG-AAGA-GCTCATGCG--------------------------------A-GAAAATGAAAA-------------
15300 ------------------------ACAACCAGGGGCAATCAGAAAGCTCCAGTC-TGAGGCT---TGTGCAGGCTTTGCCTCTTCATC-CG---------
15400 ------------------TGCTTTTGTTA---T--AAGTACGGTATAGGTATCACTAAAGTCTCTATGCCTTTTTCAG----TATGGTCTC-TACTACTG
15500 TCAGAGTGACTTTTACTGA----------------CAGTATCAAAGGAAAAGTT-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTGTCTCTTA
15600 AGGA----GAAAGCAAAA-CCATTTTGATGTAAGATTTGCTATTTCTG-TGGCATTC----------AATGAGAA----------TTTGAC-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTCTTTAATTGAGGTAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCATGGGATTGAGAAG-CCGTAG-TGAAGAATGCA----GAG--
15800 ---T---GTAGCTGGAGGGCTCACTGCTCTTTCTGGATAGGTGCCATTGCT---------------TGCCTG-TAAAAT-AAG-TTTCAGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTCCTGCTGCAAAGTAAA-TTTCCAAAGGGTCTGGAGACCCTTTAGGCC---TATAGTAGGTCATATAGTAGCTCTTAACA
16000 --GAATAGTAGTTAGTCCTCATTATCAGTA--TTAGGTAGTT--T-----GAGAGCA-TTGCATTGC-AACTGAATTAATGTTTTGATGCTGG-TGTTCT
16100 GGTCTGTTATTACTTTATAACTCTTACATATGAATT--------------------AAT----CTTATCGGTTGTTGATGATGAGAAC-AGAGCG-----
16200 --------------------------TATCTATTCTGTCTGCCTGTTACGTACTGGATAAT--A--------------------GAGAGCCTGCCCTCAA
16300 TGGGTAAG----AGTGGGGAGGGATGCTAGCAGAGTACAACACTCGATCGTACCCAGAACCTTGCTTAGGGCAGTC-TAGATTTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 TAGTAAAGCTGATGGCATGTT-GCTTTTCCTCCCTG-CCATGGGCTGGAGGTTGCTCTAGCTGCTGTG--TCTCAAGGCCATCTCTGTGAAGGGCCTTGG
16500 GTCACTCTTGTTGTAGTAAGATGATGGACTTTTAGTGGTGGTTCAGAGTGGCAAGCC---AGCTGAAGCC----AAAATGCATTGGAGAAAATAAGGCTT
16600 CAGAATC-AACAGTGATCTGTTTCAGTGTTTGAGGGGAGACCAGAAATCTGTTGCTGAGAGGACTT-TAGCCCTAG----GAAGATCCTTG----CCTTT
16700 GAACTTACTGGCTAGCTGCTTAATGGTACTGCAGCA-AGAATGGCTTGTGGCTGATAGGTCTACTGTGAT-----------CTTCTAAATGCATCAAACT
16800 GCAAGTTGTGTGTATTTGCTAAAGGGGTTATAGATATGTC-CATTCAAACGAAAAG--TGTTCTTGGAGAGGT-GAATATTCTTTCATGAGCAGCAATTC
16900 AGGTTAGACAGCAAAAGTTGCATTCCTTGGATTAATT--TCTTGTT-GGAAATGAG--TGCTGTGAAAGGCTGATATCCT-AGGGCTAGAG---GT-G--
17000 TTGCAGCATT-ACTTG-------------------TTTTTTTGTTGAACTGTTGCATATCGAA--GTGTA--TATATA---AACTGAAATGTCTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TGACAACACAGCCTTTCTTTCCTTTCCAAG-TAGGATTAGG--AGTGACTAAAACGTTAGCTGTTTACCGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAACCAGTGATTG----TT----TTTAAATTT--AAACTTTGATTTACTCTG--CAGTACTAATT---ACGGCAAACT
17300 CCCACTGCCAGA-G-GACATGTACCAAGGGAGATAT--TAGCTCTATGCTGAGCCAACTTGAGC-ACCTAGG---CTGGT---AGCAGT--AGAAAAGGG
17400 ----CACTGTG----TG-TGATGTG-----TGGATGAGTAAAATGGCTGTGAATGCCAGCCGAGCTGGTAGAGCAGTCA-----TGGAGTTGCTG-TTTT
17500 CCTATTGCTGCAGGGCAGCATTTCATTGCAGACGTGGTAGAAGGCG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCAG--------------AGATTCTTCC
17600 GT-G-CTTACCTTC-TGGTAGATCT-ACAACCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTGC-TTTCTTATACTGGAAGAATGAGGTAGTAGTGAGTTT-GCCA
17700 GGTAGAATGGCAAGGCTGGAGATGTGGGAAATCGTTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCCGTGT----------------------TTTGTTTTTC
17800 ---T-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT--AATGTGCAGTTAGAGCTGTGCATGTT-GTCGGCATGTATAGGGAGGATTCTC-TGTT--GTAAAGATGGAGA-
17900 ----------------CTGTGGCTTCTAGTAAGCTTCCCAACAATTTTATAAG-----AAAGTCTTTTTGCTTTAAAAA---------------------
18000 -------------------------------AAAAAAAATCAGATTAAC----AGTAATTAGTGCACAGCAATG-----CTTTCACCTACTGAGTTAAGT
18100 TTGTGA----AGAAGTGTTAATAACTGAGCTCAGTATCATGGTGAGAATAATAAATCCTTTTA-G-----GGTTGTTTTTAGT------GGGGGAGGGTT
18200 CAATGA-TGTTTGAGGAAGCTGTCAATGTCAAAACTT-GATCTAT-TTGAAGCTTTAATGGGCAAGAACTTAGCTTTGTGTGGTGTGGGAA-GTCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGTGTGTTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCTGATAGGAGAATTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAC-------CT
18400 GAAAAAG--TAGTATCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAT--ACACCTGAAATAGAAGG-TGAAAT-CCAACCAGCTTTACTT
18500 --TCTAAGATG-GCTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCATTC-CCGTTACAGTAAC-TGAGATTA-----CCTGTACTGGCTTTGGTGCAAAGG----TCCTC
18600 --TCTCTTCTAAGTAGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-AAAATGCTTGACTAACTGGGTACATGAGCTCTTAAGG-TAAGGTCTGGTCTGAGG
18700 ---AATATACTCATTGCCACTGTACTGG----ACTGTGT--GGTGAATCTCTTACAG-TAAGA----ACTTTTGTTGAAGAACTTTAAAA--CTTCCGGA
18800 G--TTTGGAATG-TTTAAACTGAA-CTACAGCATGAGTGTAG-TGTGACTA-GAAACCCTTTTGGAGTACTTCATGACCC-TAGGACAGCTC--ATACTA
18900 GTCAGGGAGAAAAATGTTGCGTCTGCAGTGAATGCTGGAGTTACTGCACATGTCAGGCTCTAGCCC--TGATTGTTGTTGAGGATTATTTCTC-TATCGC
19000 TT-GTCACCCATCAGAAGGC-ACATTGTTGGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TCCTCAT--CTGAAGTACTAATACATCTTGCCTCTAATATGTGTTGTTACTTTGGGAGATAAAT-ACAACACTGTCCTGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 ACGGTCT-------GCAGGAGCAACTAAGT----GTCCAAG--A---AAAAAA-ACA--ATGCACGA-TTAG----AGCCTT-GAATGCTGCAATTGGAT
19300 GCAG-----TTCAACCCTGTGTTTAGAAGATAAAGGCAATAGGGGT-GG------GGG--GAGTAGTTCCAGAAGAGACAGA-TTTTG--AGAGT---TT
19400 TGTATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCT-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTATTTCATTCCCTTTGATCTGATCAGATGTCAATGAAGAAG
19500 CTATTGCTTATGCTTAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACTGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACT----CT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCACAAGCCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TT-CTGTTTATCTATGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAAG---------AAAAAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCACAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTCCTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTAGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GGATGTATAGGCATATTGCAGAAGGATACTC-TCTGCAGCTAGAG---GTTGATGT--ATG
20000 TATGCAAG---TGTT---TCCTAACTGCACCTGCTATTTAAAAAGTTT--------TTTGCGTAGTAGTGAATCTCAA-CATCAGCGAGGAT---CTCCT
20100 CC---TCCTCCTTC-CCTTAAGATTTATATGTTCTCCAATACTT-ACAGACTATAAAATGCTTCCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTGGCATGATG
20200 -CTG---ACTTCTGGTTATTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTG-GGGAA-CTTGGGG--------------------------AACAAAAGAACTTCAAAC
20300 GCCTTG----ACAGGGTTGGTAGGGA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGCAAAATCATAAA-TTTC-AAATGTTTGCACACA----GAGCCC-TCTTGCA
20400 GCCCTATCGGGCAAAGATGATGCAGTAC-AACAAAGAAGTGAGCTAGC-AGA---AGGGAAAC-TGAACTT------GT-GGCTGTTGCATGCTTTGCTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TTTAAC-TTGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTCAT-GATGA--GTAAAGAA--AACTGCCTTG----------C-TGT-A
20600 TCCTTTACTT-GCCTCTGACTGTCCTGTGTTCTCTTGCTGCT---CAGGTAGTGTCTGGAAGTTCTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATGTCTGCAGGTAGGGCCACGAGAAGCCAA--GGTTCTGCCA---ATTACTTTCAGCTTAGCAGCGTGAGTTT-TCTGTG
20800 CCTTCT-TCCTGAGAGAGCATAGTACCTTCTAATAATAA---G-----CCTGGGGACATGCTTT--ACCTGAG--ACATA-TAGGAC-TCATCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTGT-TACTTTTG-----TTTTTTATGGGCAAAG-CAGCTA-TGGAG--TG-TAAGGGGTTAT-GAACAGAGGGAGAAACTTC
21000 TTTGCGAGGGCTTCTTTT-GT-----------CTTGACTCAT---GTGAACCCTT----ATAGAATCT-ATATGTAAATACAATCTGTTGTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTTAGG-ACT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTTAGTAGTG---AGATTTCTCTCATTTT-GGGCACAGAT--AGAGGAGAAGTGGA---AAGG
21200 ATGTGGATGGGTTGTGGTCTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGGTCTCCATATAATG--CTTTG-AGCATTTATAACCAGGTGCCT---CTGCCTT
21300 GGAACAGCCATATGTCTCTTACCAGTTCTTGCATGGTGACAAGGTGCTT--CAG-AGTGCTGAGGCTGTATGGCACTGCTCAATTTGCCATGCTT---GT
21400 ACAGAGTGTCTGAC-AGACTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-CCTGTGTTTGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGACC
21500 -T--GCTAAGCTGCATCTTGTGGCTGTCCTAGCTTTCGGGGATGTGTTTTATTGCTGGCACAGTTTCTACATTGGCATAAT-TTTGCTT-CATTGGG--G
21600 AGGGATGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGCATTT-ACTC-TGATGGCACATA-AGTT----------GAAC-TTCTGTGGTATTTA--AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCATACTCACTCTGGAGGTTTGTTGTG-TTGGCATGAGCTCGCTGTTCTGCCTGTGACT-TGCAAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTACTTGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCTTATTCAAATTGGCTTCT-GAACAAAAA-TGAGGACTTGC-TATGGAGACTGGA
21900 --GGGAGCCTCAAA-GGACTTGCCTCTAAATTATTATGATTCTAATAATTATTATAAATGTTTGTCTGCACAGAGATGAGTCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATACCCCATCCTTATTTCACTCG-GAAAGA-CCCCTAAAGCCA--TG--TG-TGCG-TTATACTTA-CCGATGTGAAATGAAAATTACTTTCTT
22100 GTAG--TTGTCACCATAGCTTTTTAACCT---TGGCATGGCC-TAAAAGCTTTTGGACCACTGTTGCCTC--TAGGTGTAACTCTG---TACCTT-----
22200 ------------CA-TGTCTCACCAGCC----AGATGTTCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGTGG----TCTCTCCCTCTCAGG
22300 ACAT---TGTTAGTCTGGTTATTTCTGATCTTCCTCACGCAG----------------------------------------------------------
22400 ---------------------------------GCTGTTCTTGCTTACAGATCAAGGAGCAGGTCTCAGGTCACTAGACTTCCTACAGTGCTGGCCCTTG
22500 CCTCTCTTTATGACTTGAAACAATAA-----AATCCTTAAGCAGATGCCTGGCTTCAGAAGCCTGAGTACTG----CTAACTGTTAGATACCGAAATAGC
22600 ATCCTCTATGTGTATTAATAAATCCATGAGTAACAGGATTTTTCAT-AATCAC-TTTTCCAT-T-TGAAACAAATTGAACTTATAACTGAGATGAGATAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TAAGGACTTTTCACTTCTGCCTTTTTCTAATACAACATGCT--CTATAAGGTGAATAAC-----------AT-----------
22800 ----AAAAAAAAAAGAAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCA--GTGACAGTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTGTGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAATACCACCAATGTACACAAAGAGTAGGCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATAGCAGTAGTAGCATTTTCCACTTTCAGCTAATT
23000 ATAGTAATGTGCATATTCTCTGTGAAAAATAGG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGTCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGATGA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACAGCGACAAAATAAAACTCTATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGCAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCGTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACAAATGAAA-AGTACAAAGAAATACACAAACATCA
23400 GTACAATGCCGTGTGTGTACAGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCATTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCACTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGCATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGATACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTACAATGGGTTGTTCATGTTTCTGTCGCTA---T----GTAGGTAGC
23900 AAAACTTCCATTGTAAACTTCAATTTTCAGCCGT-TTAAAACTTACTGGTAAAAATT-TGCTTGGGTCAAAC---TTTTGGTATGGAGTGTTTCAGCTGT
24000 GGAATAACAGTTCTATTAAAAATAAAAGATAATTTGTAAATTCTGCTGGAACGCTGTGGAACTACT-GAAAAGAAAGCATATTGGGTTTGGATACATGTT
24100 AACACCCATTACTGAAACAAGCATTGTCTTTTATTAATAAA---TGTGGACATGTTATTCATAAAAGTATACAG---TTTCAATATTAAAAAGAAA-CTG
24200 AAACCCCTATTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCATTTATGCTTGCAAAGCAGCTTCTCATTTTATTTTT-ATTATGTTTAGAATACCTAAATAAAAGTTCTG
24300 ATTTGATAATTA----ACCAGAAAACCCA--AAATTACTGTAAAGCCATAGAC-AAAAAATCAATAACATG---GATAAA------------------GA
24400 TAA-AAGCAAGCTCA--T--TTTTTAATCTGTTGTTT-------------------GGTTCACTCC-TT----AGGTCAGCAGGC--TTT---TGTCAGT
24500 AAACAGTGATTTCTTTTACTGAA-------CATATA--CTTGATCATTCATAGTATGTATAC-ATCCTTT-AAAAAA-ATGAACAATGCCTTGAACACCT
24600 GCATTTGCTTTAAAACTACCAGCTACGGTGTCGTTAC-------TATATATTTATGA-A-ATTT-TGTTCTTAATAGTAAAGAATAACAATGACATATA-
24700 -TA--ACACTAATCATTCC-------------------------------------------------TGCCTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGCCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAAAACTAAAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGATGCAAATG----ATGAGCCAAACTCAAGC-TTTGCCACTGCCTCCCCTACGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTCT
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCAATAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAC----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAGACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--TTTTTGTTTTACCTCAGCGAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTATCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCAGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAGTTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TTT--TTTT-------TTTCAGACTGCTCTTTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAGTC---ATGCAAACCTCAACCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCCACA----CAGAGAAAGT-AACCACCAGACAGGGGGTCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TGGTC-GGAA
26300 ATTTCGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGACAGAGCACTGCA-AAAATGTCTGTTGCACATTTAGATGGAAGGAACTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-GTGAG------------GAGAGAG---AAAAAGACAG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGCTTGC-ATTTTCGGTACAG----------GCTGTGTGTACATGCTCCCGCATCAGTT---------ACTTAACTGAA
26600 ATGTTCTCTATCTTTCATTATCTTT-GCTGGCACTATTTCCCCATCTCAGTATTTA-TTTCGCATGTACAGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCATTCACTGGGGTTTTAT-CCC--CACCTGGCAGTCCC-CCATATCTGAGGTTTTC--T--CTTAGGTAAATTCCTATAGTCTACT--GTC
26800 TGTCCATTAGCCCATTT-AAAATCTCTCCTTCTGCTGTGCTT-AACATTCGTTTACAGCT----TATG---TGCTTCACATG-AATGTTCCTTTTCCAGC
26900 AGTTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTC-TTCTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTTAGAG-----------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27700 --------------------------------------------------------------GCCGGACC-CGCG-ATTCCCAAGAGAGCCGGCGCGCAG
27800 CCG---CCGAGCTGTCCGCCT--GGC-----CCCCCGGGTGGCACTTTGACCGCCCGGCTGTGGTTCGGCCCTGCT--GTCCCTTCTTCACCCACTG-AC
27900 TC--AGGCGGAGTTCTTCCTCCCAGCCCCGCTCCGAGCCAGGC-TCCCCGCAGTCAGTATGCGTCTGCACC-GCTCCCTCCAGCCTTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCCGTTCTGCGTCCGGCG-AGGGCCCGTAGAGCAGCAC---CAATGCCAACGGGCTGCGTCAGCTTCTGGGCCTTG-------CTCCCACCC-TTTC
28100 CTTCTCCTTCGCAGCTCACTCCACCTTCCCCGACTCTGCGCTT----------TCCTCCGAATCCCTCCTCCTCTTCTT-CCCCCC-GCCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCGATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCCTCCACTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCGCTGCGTTTCCTGC
28700 AGCTGA-CACCCCCGCCCCGCACTC---------------------------------------------------------------------------
28800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
28900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29300 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------------------------------------------------------CACAGA--TAT-
29900 CCCTTACAAACAAGATCACTGGTATTCCC-AGC-TTTCTACCCT--GAATTTCCC-CGTTCTCCT----TTGTTGGGCTATGTTTCTCCTACCAGT----
30000 ACTCCCCCGTATCCCCATCT-TCCTCTTTGC-------CTCCAGTATTCAGAGACT-----CT-TCCTC-TTTTTCTGTTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTTT--TCCTCCTCTTCTCCGCTCCCATGC-TTTTAGCCTGCTTG-G-CTTGTTGCCCAAGACCTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGCAGTGTAAAT
30200 TTTGGGTACTTCCACT-GAAATCACTAAGCTCCTCGAAGTGCAGTGGGTGCT-AAAAT--CAGCCCCACCGCAACTGAGAGAAGTGAGTCACGCC-TGTG
30300 ATAC-GGGATACATTTC---GTTTTTCTCCC-TGTTTGCATCCTC-ACTCAGCCC-------ATT----TCATG-TAAGAACTTTGCA--AAC-CTGAAG
30400 GAAGAGCTAGCAAG--AGAAAAG-------CTGTTT-A-TCCGTGACCTTCAACAAAGGCAAGGCAGAGTGAGGGGAGGGCTCCTA-GAGTCTG-----C
30500 ----TATAGGAAAGCCTTGTTTGCTCT--GCATTGCTCCAGG--GTATTCCAGTTTGGCTCCAAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTGAAAGGCCACTG
30600 TTT-CTGTAGTAGCCTGC-ACAACTGAAAGCTATTT-ATCCTTCCTCCAGCTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCCCCTTGCCCCTTTGC
30700 TACTTTCACATTTCCTAGTCACCTTCTTAAAAGGCCTATGAAAATATT-ATGCTGCACTTCACTACGTTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAGTCCTAGAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGGGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCACATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCTTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGCGTG
31200 GAGAGATGAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTAAAAAAACAATAAGTACTGGAAATCAGG------GTGTTTTT
31500 CTATTCTAATATGTTTATTTTATGCT-TGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCATTTGCTGTTTTCTCTCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAG-----AATAGAACA-TTTTTATTACCACCAAAACATAGGCCATTATCTCTCACACCCAAAGCAGAATTACTGCTAGAT-G----------------
31700 --ACTGTAT-ATA---TTTTTCTTCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACTTTATTGCTTACATTACTGAAACACATTCCGAATCACAA
31800 AACATGGCAGCA----TTT-CTTCTTAAGAAAAGAGG-TTT-GGTGA-AAAAC----AGAGGTCATCGCTAGG--GCTATGGAACTACCAGGCATTTGGG
31900 -ACTCAGGACA-----CAAC-CCTCACAAAGAGGCAGTGGAAATACTTTGAAGAAAAGCCTAGCCTCTGGAT-TTATC-AGTTCTCCC-----TTCTACT
32000 GATCTATACATTTCAGAATTC-TCAATTGCCATAACCTTCAAATGCAATAT-ACAAAA-TGAATCAA-GTGTATG-ATGGTAGCTTCTCTGACA---TTC
32100 CATGCTAC--TCTC-TTCCTGAAGGATCCTCT--GAGGTTGACATGAAGGAA-CATTAGTAGGCCAAATAGCTATTTCTTTCTTT-----

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά