Verstreken (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_Flamingo.jpg), „Animal Flamingo“, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self
Verstreken, Animal Flamingo, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Aναπαράγεται στη Νότια Αμερική, sτις Δυτικές Ινδίες και sτις τροπικές περιοχές της ηπειρωτικής Β. Αμερικής. Βρίσκεται σε αλμυρές λιμνοθάλασσες, λασπότοπους και ρηχές, υφάλμυρες, παράκτιες ή εσωτερικές λίμνες.

Εμφάνιση αλληλουχίας DNA00000 GAAATTTAGTAGCGCAGTCCTGCGGCCGATAAGAAAAAGTAAACAAGCGAATTCGAGGAATATTAGTACACAGTGGCCGCAAAGAGGAGACACAACGAGT
00100 AGTTGTGCAGTCTCCCCGAGGTTGACGTTGTCTCCACTCGGGCAGAAGGAGAGTGAGCCCAAACGGAAGGATGACATCGGCATGGCTACTCCAAAACATT
00200 GCGCCCAAAGGCGGTCAATAAGATCCGGACTATGCAAGGTGGGGAAAATGAATGGGGGACCCAAGCCGACCAACACCAGGGAATCGGCGCTAACCAAGTC
00300 GTAAAGGGAAAAGATTTGGGAAGCAAAAAATCGAGGGAGAAGCGCCGGTAAGATCGGGGAACCCTAGATAAAGGGCGCTCACAACGAACTGGCGTCCAGC
00400 ACCATTACCTCCGCATAGAAGGAAGCAGGCGCAGTAGCATCAAAGGTAGGCACACACTTCCAAACGGTAATAGGGAGAAAGGATAGGGGAGAGTAAGATA
00500 CTCAATCATGGGGAGGACCGGTAAGCAAGGCATCACGACAGCAGCAGTCCGGGGGGA-C---CGGGACGAGGCGACGTCTCGCACTATAGGTGACGGAAT
00600 GTCCACGCTGGGGTAGAGAAACGAGCCAGGGCCGACGGAACAGCGCGGAGGTCTTAATCGAACGACCATGCCGGTGAGGATACG-TCTCACTATTTTGCG
00700 GGCACCGATCCGCGCTCCGATCAGCGACAGGTGAGCAGGGGGGCATTGGGCAAAGGAGGCTAGTTATGGCCTTTTTAAGGAAAGAAAGTAATCGGGACAG
00800 GAACAAGCTGCGGACTCAAAGAGCTCGAA-----------------------------------------------------------------------
00900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
01000 --------------------AATTTTTGGGGATGTAACATTACGATAACCAGTCTAATAAGGATAATTTCTAGTGACCAGGCCAGGCCTATAATAGTTCA
01100 TGAACAATAGCAGGTGAGGATAGGACAGGACTCCCGAGGAACTAGTACTGCGCAACCCCATTTGGGGAGGGGACACATCAGATCATAAAATTCGGCCAGA
01200 CACCTCTAAATCAAGAACTATCCCTGAAACAGAAAGAGGGCCCCCTGAGCTGTGCGCCTCAACAGTGTTATGGAAACTCACAGACGAAATAATAAATAAA
01300 ACGGAAATCGGAGGGGGCCAATTAAACAGAATAGTTCGAGCAAGGAGTACAGATTAAAAGGAGATAACAAACACAAACAGTTAAATAGTCTGACTTAGTA
01400 TCATTAGGACTACACCTAACACTGATGAACTCCCATCCCTACCTTCCCATACGGCCGGCCCGAGTTCACTCTTCCACACACAACAATTAATATAGATGTA
01500 GAATAGTAAAAAAGCCTTTCCCCGGCCATAGTCGGAGCCTATACACCGTATATAGCCCAATAAACCCCCTACACCCG-A---ATACGCGGCGCCGTCGCC
01600 CAAAATACCCCGCGCTTAGTATTCGCCCCAACCCGAAATAACATAAAAACATCCCCATTACATTAAAGGTTTCTTAATCACGATCTAACGTACACAGGAA
01700 CATG-TCCGAGTATGCGACAAAGAGAAGGAAAAAGTTAAAAAAAAAGTAAAGAACAGATAAAAGGAAAAAGATTAACTTCTTTCCACCATTCCCCCCCAG
01800 AACCACCACAGCCAAGAAAATCGAAATTGAAAGTCCTAGAAAATGAAAA---------------------------------------------------
01900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
02000 ------------------------------------------------GAAGGGAGGAGCAAAGAACCA-GAAGGTGGAGAAGGAAGACA-GAAAGTTAG
02100 TAACAAGCGAAAA--GCCACCGGGACGTAG-AGACAGCTCGCAGGTACGGGTTCGTTGGTCAAGGGAGGGGTGACCCTAGTGAGATCTCAGCGGCCTGCC
02200 CTCGGAAAAGCACGACGGTCGCGCTATCCTCGACTATGGGAGCTTCACCGCCAACCCGGGAGCCCGTATGGATTCGGGGTGTAAGAGTAAGGGAGAGAAA
02300 CAGTATGTGCCCCACTTAAGTAGGGGGGACCACGATCAGCACAGTGAGCCCCTGAGGGGTTTTCAACGCAATGAACCTTAGTAGGACGAAAACAGAAGGA
02400 GAGATAATAGAAAATGAAACCAAAAACCCAGGAAAGCGTTCT--------TCGGTAACTCATAGACACATC-GAGCCTAATGAATCCGGCGT-CAACAGC
02500 ACCTACCAGCGATCA--TTCACCCCTAGCCAA-CACTATTCCTCTATCTAAAATGACTCATTTAATAATACAAGGACATGGAATAATATATGATATAACT
02600 GCAATAGACTAGGTGCTTTAGTTATACGTATTAACTATGTCTTAGTTAGACTCGAGTATTGTCCTTTCCAAAATTCCATCATTATCAACACGAATGATAT
02700 TTTAATATATGGCTCTATTGGCCACGACACAAACTCAATTATCTTAAATTAAGCCATCCCCTGTCAATTGAAAGGCAAAAACGACAAGTTTCTAATCAAT
02800 TATAAATCAACCTAAAACGGATTCTGCTCATAGATTAATCTCTTGTAAGCATCTTACATCATCTCTGAA----TG--TATATATG----ACTTGCTAACC
02900 CATGGAGTAGTGTTCAGAGCCAGCTACTGTCTAACCTGAAACCACAGGCAAGCACTTAAGAAGCAGGGCCAATTAACTTTATATAGAACAGCACTATTTC
03000 CCTTTCATTTAAGGAATTTGGTAGTAAATTT---CTCTCTTGACTGTGTCTCCATTGAGCCCCGCTGCAGGAGT---AGCAGCACACATAGCAATGTAGT
03100 GGTGTAACCTGTTGGAGAAATGGTTGACAGTTCTGGCATGTACACAGCTCTCCCAAGCATTGCACTCTGCGTG---AAGCTGCTATAAAT-ACC-AC--C
03200 ----CCTCTCTGCTGGTCTTG----C-TTTA-TCTGGTTGTTCAGGGTTGTTGTGGGATC-T-AACTCCCCTTCAG------------------------
03300 G---------------------TTTTTT-TAATGAAATCAATACTC-TT-AAAATGATTTTGCATGAACATTCT--GAAAGTTG----TAGTTCTTGAAC
03400 TGGCTTT-TAAG-TC----GGGGAAATGCC-GGGGAG-TCAAC-TTATGATATGAACCAGGAAAAGATG---TTCAGGAAAGGAACTC-TAAAAGAT-GC
03500 ATA---TGTGTCAAGGCAGATTATCCCTTTGCACAGCGGAAGGAGTATCTC--------C------------------------------------ATTT
03600 TTTTTAACAGGCATTATGGTAA--TTTTTATGATGTATTAAA-TGAG-C-AAATCCAGCACCGGGGCG-----GG-GG-----GGGGA-ACCCCCA-AAC
03700 ATATAAC--TT---AGGGTAACTGCTTTGGTCCTCAAA-CACATTTCCTAA-TTTGAAGAGTTTATAGGGAGCAGGGCATTTACTAAGGTTTTCTTATGA
03800 TACGTCTCCAAACA-GCTGAACT-GTGTCTACAGCTGTAATTCTGA-----TTCAC-----TTCAGATATA-AATC--TCTGCCTTCTGTAGCATGAACG
03900 T--AAAGTTGTGAACTCTC--------------TTCTTTTGCGACAAAT--GAGGGTATGGAGACACAAAT-GACTGGAGATAAGGTA----GTGTGAAC
04000 TTGCTGCAG-TGCAG-TAGACTTGTGCTAACAGCTCACTCGCATGC-TTTTATCCTACAGCAAAGACAA----ACTTCCCTC-----TTTCA--CTGGGT
04100 AACT-CGTCTCCAATTACTCTCTCTATTGAGTAAATGAATGCTTAACTGGGACTTCTGTAACCTGTTGCCCTACAG-----TGTGTTGCGAGGCTTTTGA
04200 AGAATAAAAGCCTCT--TGTCTCAGAGAC------ATGACTTGGATCTCTGCGTGAGTCTATTAAAACTGATCAAGGGTGGTTTTGGTTCTGCCAGCTAG
04300 C-----AC-A-TTTTT-GGGTAGAAGTTTCATTTTTCAGT-----------AGAACTAGGAGGGTTGGC-TT-TTTTGGGTGCCTCAACCTTGAAGATGT
04400 GGAAGGCCCCCAAACCAATTGTAAAAGTCCGAAGGAATGTA-----------------------------------TCTTTTTTTTTTTTTTCCTTTTTC
04500 CCT-------------------ACTGCTGCTTCCTTTCAGAGCTACTCAAAGTTCAGGC--TTGACCCTTGCAAG-TCTTCTAGTAACAGAGATAGGGAG
04600 GGAGGTCATATATCATATGTTCCAGAG-AAAAATAATCTCCTGACCTTCTTGAAAATAACCGTAGAGTTGCTGCCAGAGACCTGTTCTTG--TTTTTTTG
04700 AACTGAA-TGGCCTGCACCCT---GAACACG-AAAAATATCTGATGAAAGTTAAGATTTCAGCAA-CTTTCCTAAAGAATGTTGTCTAC---TC-TCCCC
04800 CTTG---TTTTTGATGTGACTCTGCTTTAAAAT-ATCTGCTTTCACATCTGTCGGTACAGGTCATAATTAGTG-TTTGTGTTGCCTACCCCGCCACTCGC
04900 TTTAGGATGTTACAA--AC-CCCCAG-----AA------CACTT-AGGTGGCAC-ATCTGATACTAGGTATGGCTGCAGC-TTTTGTGCATCAGCAGTGC
05000 AGCTGGATTCACGTGT-ATTTGAGCAGCTAGCTCAGAGCTATCTTGACG----------------TT-TTT--TTTGCAAGGATGGGG-TGGAGAGGAAT
05100 GTC-TTTAC----------------CCCTTT-GCAAGAGTG-TTT----TCCTG-TCTTTCAAGA--T-----TTCTTACTGAGACATGA-TTTATGTTA
05200 AACCCATGATTTAGTGTTCACCTGTCTCAAGACTGTCA-CTGTGGCAGCAGTAGCAG-AGCACGGTGTC-T---------GACAAAGCTGACTTCTG-TT
05300 GTGACTCT---GGG--G--GTGAGTGTTCCACTAG-AGCAGCGCACCTGATTCAGCTGGCTCCCTTTGCTAACATACCACTTGTGCTGTATTATGA-GAA
05400 ATTTTGGTCATCCACTGAAGCCTCTTAGCTTTTGATCAAACTTGTGTCA-TCCCAGTACTTGACTTGATAATCTTTTTAGTTCTTGCTAATCCAATTGCA
05500 AATCAGTGGAAGACCCTTTGAATGACTACGCTTATGTCTGGCAGTGTGACAGTGGTGCTGAAGGTGACTAATAATATGACCAGTCAGATG--ACCTC-AC
05600 GGTTGCAAGCGCTGATGACAACCTT-ACAATCAT-AAAGATAGACAGGCAGTGC-TCAGGTTTCATCCTAGATTTTACTTGCTGTGAACAACCAAAGACA
05700 GTGCGTGGCTGCTTGTTGCTTTTATTTATCCTGGC-AAAATAAATTTCCTGTT-TGGAGAAG---TTGCCACC-TTAGGG---TTTT--CTTGCCT-AAA
05800 AGGCTCAACAAAC-TGTTGCCACATG-T--TTATTTT-AAAGGCTGAGTGGA-TGCAACT-----GTTGGGTTATATA--CTAGTCAGTGCTACAGTACA
05900 ---AGTGTCTTGGAGCTGCTTCCATGCCCAATATCACTGTGGTGCCA--TTAGCGATCTT-AAGAATGTCACAGTTTAGT-ATGTCA--AGT-----TGT
06000 CATACTCTGTGCTGCATCAGGGGGT-GGCTGGGAAGG------------------------------------GCTCTGCC-TTTGGTGAGATTGTT-GC
06100 TAGTTGGTCTTGTGCATCGAG-GCC--ATC-GAATTGATGATGCCAGTGAGAAGAGG---TG--TTAGTGC--TGACTTGCTTAG-TGAATATGGTATTT
06200 CTGCAAAGGTCAGTAAAC-CTCTTGCG--CCT-CT------TCCTCTTC---TGCAAGAAGAT-------------------GTAACTGAAAGAA-TAAC
06300 AGAGAAC-AG-AAAGTATCTTTGCTTAGG----ATACA-TAC-AGGGTATGTGGGGAAGAT-CCTCAG-TTGCAGCTTTTT-ATTAAGAC----AGTCTG
06400 ATGGCTA--GGTGGCTAGAGCTTCTTGGGCAGG--GCCTGAGAGGACGA-TGCTACAGGTGAGCA-AGATCACAGAACTGTATAGGAAATGGTTAAATGC
06500 CTGTGT--AAAATGTCTT-TCAGTTAAGGCTTGTGCCTTTCTAATTGCTCAGTTCCTTATGT------GTTTACTGTTCATC------TTTTT-------
06600 -----CAGTC-TTCCCCCAG--TCTATTCTGTGACTTCAGACCACTGTAGGAAGCTGGGCATTATTAATGACA-TAAGGCAGGGAAAGATG---CCCTTA
06700 -------AGTAGCTCAGAAGAAAATCTT--ACCTCTGGCTCTGCATAG--GATACACCTT--TCCCTCACTTCTGATCGATGCAGC-TTCCC-CCGCCTC
06800 AGTCTTGGCTCTGAAGTTTAGCCT--------------GGAG--GTAGGGCTCCTAT-------CC-TTTGAAAAGCATCCCGATAAG--ATATTAGTGT
06900 AGCAGCTAGTATTAA-TTAGCATTTGCTAGGGCTGAGTGTGCCAC-TTC-AAAGAACAGTTATACTCAAGAGCAGTGTTTTCAAGGTACCACCTTCTTGT
07000 AT-G-T-GGAAGTAGGTTCCTCTTTGAGA-GGTAAGCTG--CT--TTGTTTTCCCTGTTTCACATGTTTTAACTGTCTTAGGCCTAAATCCTGCCCTAGT
07100 ---GTACAG-CTTGACAACATAATCTTGAT-ATTGTAACTGTTCAAACACATGCAAGGCCTA-ATTTGGCCTGTGGAAT--TCTCTCTCTGATGTTGATA
07200 AATGAGCAGAGG-AAAAAACCTGGAGGG-AGAACCTGTCTGGCAGTTGTTCTGAAAAGCTGACTTG-TACA----CT-CCCC-GTAGACCTTGTTTACT-
07300 ---TAGATAGCAAAGGACTTCCTGTAAAGTAGTTGAATAACAAGTTCCAACATTTCCTGCTACTTCAG-----TG-ATCAGTCTCTTCACCTACTC--TG
07400 TAC--------TTCAGATCTGGTTTGTGCTTGTATGTA----TGCTTTCTGGCATAA----CGTTAGAAGGAAC-TCTTTATTACAGTGGTA--GTTTTT
07500 AATGCT-GGAGTTGCTTTACCTTAGGACTGTTGTTGAGGGAAGTG-TATTTTAAGCCTTCCTTCC-----TT-AAATTGG-GCTAAAAAAA-CAATTATG
07600 A--GATTGCTCTTCTGCT----GTCACTAACTTTTTG---TCCTAGTG-TT---TGACTTCTGTCGGCTTGCTGAGGTGTGGAAGTTTGAGGTGCACCTA
07700 TGTTACTTCTGCA-----GG------G---GATTTGGAGCATACTTCCTG-CA-GCAGGTTTGCCACCTG-CC--------CCC--ACTTACTTCTCCTA
07800 GGTTTGGAGCCTGTCATTTGGAG---CCTTCAGATGAAGCTAAGCCA-TA-AGATGCAGTCTTACCGTGTCTAG-GTGTTTGTCTAGCTTGGCTAACGGG
07900 CAAGAC-TAGACCTAAGTTTG-AAATAGTCTTCTGGAAT---GGATAGTGTGGACA-CGTTAGTAGGTCTTCAGTCTTGCTCTGAAGGTCTGCTTGTGGT
08000 GT-ATCCTACTGCTTGCTAGTGTAAACGTAGCTTCA-GAAACAAAGACATGTTTGCGAAAAGAGGCGTTTAAGAGCCTGT---CAGGTGCTCTAGGGCAA
08100 GCTAGATATCAG-AAAATCCATG-CAGGCAAGA-GTTG--GTATGCA---TGCTTATTTGGAGTTAGGTTTTAGGAAATATTAGGTAATCCAGTCAGTCC
08200 ACA-GATGAGA-TTTTCT--TTGCTTAGGAAGTC--TTTCAACCTAATTGTTTCAGAACTGCAGTTCTG--------CAGTC-TG-ATTCCTTGTTGGGC
08300 AGAGAATCCGCACAGGGCAGATGTGTTATGA--ATCCTACTTGAAAGTTT-------GTCGGAGTAAGTCTA-TCAACCACA--A--G-GGGGAAA----
08400 -AAAAAAA----------------A------------------------ACTTTCGGAAACCAGATTTCAGCTGTTTTCATGCTCATGGAGTT-ACTTA-
08500 TTTT-CTCTTTGCATGTGCCCAGTTCTAGACA-GGATATG------------TTTTTGAGCTTAATGTGACAGAAGATTTCCTTTAAGGGAGTCTT---A
08600 AAAAT-TTAGTTCTGCCTT-CCTA-TTATGGTGCAGGACTGCCTTCTAACGCTTTTGA-TTCTCT--AGTCAGCTAGTACTT-GGTCCAACTTCTAGCTA
08700 TTTTATGGT--AAAAAG-GCATTTCTCTATGTGATGGTAGC--CTGC-TGGGAAGTGATTCTTTTCATGCTGTTAGATCCAAACTTCTGGCAATAAGTA-
08800 GTTTTTCAGTACTGG-TAACTTGGCATGTCCCTCTCTTGCACCAGTATAATCCAGGAATTCCCAGCATAACATG-TTCTCGCTTT--AATCTTCAGCATA
08900 AGGTGAAGATTTAAAGTCGTCCCTGTTAGTCTTGGCTGGTAAATCTAAAGCATTCCT-CTTTGTACAGAG-TCTTTTAAAA--AGTCAA-CTGCTGATGA
09000 T--GTTTAGTGTAATTCTTTGTCC-TTTTTT---------TT--CTCAGCTAGCAAGTTAGAAAATGAGGTCAACGTAAGCAG-CTCTGGTCTCAGA-CT
09100 GGGTTGAAGTCTGTAAATGTGAAATGAATGCTTGTAGCACTCCTGAGTACAACCTACTT-G-AAAATA-GGGAGGGATCTACTGCAAAATATGGTTG-TT
09200 AAAAACAGATGTGTAATTCACAAGGGATGCGTAATGCGCAGTAGGTAGAGGTC-CAATATTCCTTTGAATAGGAACAG-TCTCTAGTCAGAAGCATGATG
09300 TC-TGCAGCTTGCAGCATGGAGAACTTCCAGTGATTCTGGAGTC-TGACTT-CTTCATCTTGTTTGGGTCTGGACTCATTCTTTGGGTGTTAACAAT---
09400 ---AA--CACTGTGTGAACTCTAAAGC-AG-TAGCCAGATATCTGAGT--TGTAGGGGTTAGGATTTAGTCCT--GGAGGAGTATCGTAGGGC--CTCAG
09500 GCCATGATTGCTCATCTGCAG-AAAGTGATGGAAGTTGCCCATGACTTATAGAGACTGTAGACTTGGGCTCTGAAACGGTTAATGGTTCAAAGCTGCGCC
09600 AGGGGAGGTTTAGACTGGAC-ATTAGGAAGCA-TTTCTTTACC---GAGAGAGTGGTCAGACACTGGAACGGGCTTTCTAGAAAGGTGGTTGATGCCCCA
09700 AGCCTGTCAGTGTTTAAGAGGTGTTTGGACAATGCCCTTAATAACA-TGCTTTAACTTTTGGTCAGCCCT-GAAGCGGTCAGGCAGTTGGAC-T-GGATG
09800 ATCGTTGTAGGTCCCTTCCAACTGAACTGTGCTATTCTATAAAAGCGGAAGGAAGAAAATGC--TGTCTTGTCGGGTCTGTTCTTAGACCATGCCTCTTT
09900 TGCTGACAATGCCTCTTGCTTAAACCTATTCCTTTACCTTTCTAATTGCACTT-ATGTGATAAAATTGTTTCAGCACCGGAGTGG---ACTTTCAATTCT
10000 T-ACTAT------------------------AGTCTTTACTTTGTTTATGTT-A----AGCAGTAACAGGAACTGTAATGTAAAATTT--TGTATGGAAA
10100 GGTGG-TGGGGGTAC-TTTT-AAGGTGTTTTCAGTCAACCTGTGCAGATTCTGAAAACGCACTGCAGAAGTACAGGATAAATGATGCGTTTACCTCTT-T
10200 CTATGACATGA-TTTTGAATCCTAGAAGATGAAGCAAGTGTTTCTTGTGTGAAACTGAAAATAATATCAG--TGCTA-TAATGCATTTTAGTTTGTCCAA
10300 TCTTGGGCCTTT-----GGCTTGCAGGT----AAT-C-TTTTGAACGAGGACT---TAAA-TTACTACTAAGGACTATA-TTAGTGA----TTTTT-AGA
10400 GTAGA---------GTATTTTGGTGAAT-ACTTGCCTGAAAGGTGTAATTGAAACTGGCTTCCTTAAACTGAACTCTTAACTGGGATCTGTGCTTGGCCC
10500 TGTTTGCCCAAGGCAGTACTCGTGTT--GTAGAGCAGTATGAT-AAGAATATCAAATAGAACTG-AAG-AA---GCATCCCATAGGTGAC-TTCATCTTT
10600 TTCAATTAACTGCCTGATCAAATCACTCATTGATGCAGC-TTTTT-AGCTGTCATGCTGACACAAGGTCATATGTTTCTTGTTACCTTGCAGAAAA---T
10700 TATTATAGAAAGT-CCATGTCATCTGGATTACAGTATACTGCATATAGCTCCCAG-CAGGA-----ACCTGTAAAATTCCCTATTATTCCTGG-AAGTAG
10800 AATTAGTTCTTAACAGGAGGTGAC-T--TAT-AAAACTGGTCTGCAAGTGGTGCATTCTGCTATGCCAC-T-TTT--TTCCTTAGCAACTC-TTAATTCG
10900 CTGCAAATGAATCCTTAACA-T-----TTT-T--TAAGACTTCTTAGAGGTGATGTTGGGAAGTGAGATT------TTGTGT-ATCTGTGCAGTGCAGAC
11000 CTGCG-TGGTAGTTCTTTTTGGTATTGTTAGGCTGGCTAGTGTGGCATCTCTATGCAAATGCTACGTTGGCTCGACTGACTCCAGAAAGTGAGGTAGAAA
11100 AGGGC--AAGAGAAC-ATGA-GTAGGAAGACA--TAGTTTTGCAAC-------TAAATAAATCTGTATTGGCTTCAAACTTCATATGGCCCTCAT-AGGT
11200 GCCACTAATCAAG--CTCTACATCTC---TC--AG-TTGGA-TTTGAAAGGAGAGGCTGAGTAATTAATTCTTTTCTTTAAGA----TACA--GTGTTAA
11300 GGAAGCCTGGAGAA-GCA----GATGATCATGGGAAGCTAG--GATATCGCTTCTATCT-AGGACAAGGCAAATGCAGC--AAAGTGGC-GTGTAAATGT
11400 --GGGGGACAAGTGGTGAAGTGTCTGGACGA-GGGGAGCAG-----ACCTCA---CCTGGTGCCCT-----GGGTGTGAAGATACCAGCTGGGTTGGGTT
11500 CGAGGCCTGGAACGTGAAGTTGTTGAGACCTGAACTTTGTGTTGGGGG-CTACCTCTGACTTCTAGCT-TAAGTCTGCTCTTGGAGTGCTGCTAGGTAGT
11600 GTGACAGACCTTGGACAAATGAGCATTGATGTGAGAGGGTGTGATTTATTTA----------TTTTT-----------------TTCCCCTAAAATAAAA
11700 GGAAC--TGTTTGGATCCAAGTCTTAACATATTTTGTCCATGTTATTCAGCA-----TTGTG-TAAGTGCATGAGCTAGAAAATACAACTGAGTAATTTG
11800 GACAATAAATGGAATTGAGTGGAATAAGTAAAT-AATG-AAAAAAGAATT-GGTTTTAATTATCACTGCCAAAACAACATACTTCTGAAGT-TT---AAA
11900 AAA---CAAATGCTGCAGTGTTGCCTCTTAGCGCATGACAAAGATTCAGGTTAAACTTGCAGCTT---CTATGTTGACACC-GCTTGTGTAGCGTTACTA
12000 TTAGCAGTTGGTTTCAAAATAATATTTCTGTGCTTTATGTGGAAAGAGCCAAGTGCTGGTTTCAACTTACCCATATTTCTTACTGCCTGTCACCGGCAAG
12100 TGATCCTGCGGCCA-TTTGGGGGACTGGGGCTGAAAGCAGTAAAA-CAATCTTTAGAG----CATAGTGAG-AATGAGGCAAG--CTCCT---GCA--TT
12200 TTG--TAGCAAGATAAACTTAACATCAGAATGGTAATGTGTGTGACCT--TAAAGTCTTGCTA-TTGCAAGGCCTGTGCTG-AATAACATTTTAGCAATG
12300 CAAATAGCTCTGAAGAC--TC---TTGGCTTCCAAGGATGCAATCTGTTGGCTTGAGCCCACAGAGCTT--TGAGGAGG-----GAGGTGCAGCTCATGT
12400 G-----C----TGT----TCTGTGCTGAGA-AGTACGGTCATGTGCAATGCTGAGCAAATGCATCATCTACTTCTATCGCTGTTGTCAACCAGGCAC---
12500 TTCTAGAGTAACTT-----GGTTTCATTT-TCCT-GAGAT---CTTTACTAACGGATTAATATATGGAATTCTAAAACTGAGCATAAAAGACCTGGAGCA
12600 ----TAGA----CCTCCAGTGACGGACCATCT-CTGTTGGTGG-CCCCCC-TGTTGAATCACTGATGC-TTGCTCATCTC-TAACTGCTGAATTGGTGTC
12700 GTTGCAGGTAAGTTAAAACTGCTTCTCGGTCTCAGTCTGTGATTA--ACAACTTGTGAAT-GTTGTGGAGAGGGAGGATGTCAGCAGACAGCTGGTATCT
12800 AGGAAGCAGAGATGCGTCT-GT--CCCAGTAGCCTGGGCGTGAC--GTGGGGCGTTTGACTCCTGATAGGTGTAGGACTG---C-AGTGTGTTAATGTTA
12900 GTACTTAATTATAGGATGTAAAACTTCCCAG-AAGAAA-TTCAGTCCTG---ATCT-TT-----------------------CTAGTATAAAT---TAAT
13000 AAATACGTGCTCATT----GTTAGCTGCTTCATAGCAGGTATTCTGAGGTCTGCAGTCTTCTCCTGAGCTCTTCTAGGG---GTT-GCAGTGGGCA-GGC
13100 AGGGATGATTGCAGC-AAAGTAAGGTGTGCAA--ATATACTAGTCACCTAGTTATCAGTTACTT--TG-T-GGTATGCAGCACG-T-GGAGTCCACAGCA
13200 GATCCAGT--GCCTGGGTAAAGTGTCAAAATCTGACTAGTTGT--GAGCAAACTTCATGGATCAGG--TG-TACCTATCTGTAACACCACGTCCAGCTTC
13300 TGGTAAATGCCTGGTGTG-CA-----AGAGCACAGTGACAAGCAGTGGCAAGT-AAGCATCTCTTCATAGTGCTTGGTAAACCTGGCAGCCAAATCTGCT
13400 GCTG---------------------------TTTTTTTAAAGGCTTTGTTGCTAACTTTAAGCCATAGATTATCTTGAATTTGC-TTTTAAAACTTGAAT
13500 AATTAGGGCTATTAATGGCCCCTCTTATATGTGCAAATGG----ATGTAAT--TT---G---TC-TTTTGTTACCAGAAAGTGAAAAGTGATTGATC--T
13600 GTCAGAGC-----CTG------TTTTTGCTGAATGGAATGA-GGGCAAAAA-TATCCAAGTCTGCTAGCATAAATG-------------TTG-TTATAAA
13700 TTCTTTCC----AGTTTATAAATAACACTGTTG----------CCTTTATA------------------------CTCTACTT-CATCAGTAAGCACTGA
13800 GACAAGGAGGATTACTTTCTGT-AGTCATGTCTGATTGTTTCTGAGTTGA------------TTGTGGGTTATAGCCCACCAAGGTCTTCACTGAAAAGG
13900 CTTCCCTACA--TCTCTAGA-TAACTTGCAGGTGCTGGATGCCCTC-TTTTATAAAGCTGTAC-TTTAAGCTACAGCTTATGGGCC-TTGT----AATGC
14000 ATGGGGTTTTGTTTGGTTGGG--------------------GTTCTT-------------CTGTTTTGTCACGTTCAAAGAGCCTTCT-GTAGC-TCATC
14100 TTTT---CCCTG-TATTCGTACTTCAGA-GA---TCACTTC--ATTTACTTTCAGCTACTTGAAC-AAAC-TAAGTTGATAGAA-C--TTCTTGCCTTTC
14200 TGCTAAACAGGA--TTTTTAGAT---TTA-CTCTAGGGT---CTTT-TAAGAGCATGAGCCACATTCTTGGGATCCTTTCCGAGGTATTAACTCCATAAT
14300 -----------TTCTTTAATGGTTACTTGTAAA-------------GCTGTGTATTCCTGTGCACAGTGGTCTGCAATTCTTGGGTATC-AGATGGTGTT
14400 CTGATCCCAATTCTCTGGAGTGCTGGGTGTTGCATAAGCCCCTAAATAGAGAGGCAAGTCCAGGA-GGTACACG-----TTCTTCCTCT----AAC-AGG
14500 GCGATAAAGCTACTGTGGGTGAACATCAAACTTT-TGGGGGTTGTCCCTCTCACAACT---GAGATTGAGAAGGAATT-TGCCTGCTTGCCCCACACTGT
14600 CCTCTGGTGTTGCACTGCTGTGGG----------------------------------------------------------------------------
14700 -------------------------------------------ATCTGGGCAAGTTGCAGCTATTTTGTTCTATTTGTG-TAAAAT-GT---AAATCAGT
14800 TAAGAAGCAACT-GCCAGTTCA--------------GCCTGTGTGCCTGCCTTCTCACTGGAC-AAGGTGTCTGCGAGGTCA-GGGCAGAAAATTGCC-A
14900 CTTAGGTTGG-GC-TGA-TG-----GAAGTGGTTGGCTCTGAAAAGCTTTCTGCTC-TCTGGAGAGTAACGGGACAGCACTCTGGAGGAGAGC--GGAGC
15000 CACAGTCCTAGCTTCTAC----AAAGA----TGAGGTGTCAGT--TCACCCTTGGACTCCTG-----TCCTC-TTTAAGGCA--GAGGC-TTGCTTGAC-
15100 -----AAAC-TTTGTTGCC-GTCTGCCTTGA-TAAAAGCTGAGCCCTTTCAG-TCATAGTCTCCCTCTGCAGCT-GTGGTCAG---CCCTGCTCGTGAT-
15200 GTAGGGGCTGATAAGCAAAGAGCTATT-AAGA-GCTGATGCA-------------------------------AA-AAAAAGAAAAA-------------
15300 ------------------------CCAACCAGAGGCAGTGAGAAAGCTCTGGTA-TGAGGCT---CTTGCAGGCTTTGCCTCTTCAGC-TG---------
15400 ------------------TTTTTTTGTTATACT--AAGTAAGGTACAGGTATTACTGAAGTCTCTATGCCATTTTCAT----TATGGTCTC-TAGTACTG
15500 TCAGAGGAACTTTCACTGATGATTGA--CACTTGGCAGTATCAAAGGAAAAGTC-AC--TTCATTATAACAAAGCCTTGC--TTTTTGGGGTGGCTCTTA
15600 AAACCGT-TTTGCTTTAT-CCTTCTTGATGTAAGAATTGCTCTCTCTG-TAACATTC-AGGG-TGCCAATGAGAA----------TTTGAC-TAAGGG-C
15700 -TGTAAAGCTTCAAGTTAATCTCCTTAATTGACATAGCCATGAGAC--TTTCTGTGGCAGGGGATTGAGAAG-CTGTAG-TGAAAGATGCA----GAG-T
15800 GGGT---GCAGCTGGAGGGCCCACTGCTCTTTCTGGATAGGTGCCATCAGT---------------TGCCTG-T-ATGT-AAG-TCTCAGTTTGAGGTAG
15900 TAATTCTTGGTGACTTAAGGTTCTGCTGCAAAGTAAA-CTTCCAAAGGGTGTGGAGACCCTTTAGGTC---TATAGTAAGTCATACAGTAACTCTTCACA
16000 --GAACAGTAGCTAGTCCTCTTTAGCAGTA--TTTGGTAGTT--T-----GAGAGGA-TTGCATTGC-AACTGAATTAATGGTTTGATGCTGG-TGTTCT
16100 AGCCTG---TTAATTTATACCTCTTA-AAATGAATT--------------------AAT----CTTATCAGTTCTTGATGATAAGAAC-AGAGCA-----
16200 --------------------------TATCTATTCTGTCTGCCTGTTATGTATTGAATAATGAA--------------------GAGAGCCTGCTCTCGG
16300 TGGGCAAG----GGTGGGGAGGGATGCTAGCAGTTTACAACATGCAGTCGTACCCAGAACCTTGCTCAGGGCAGTC-TCGGTTTGGAGCAGCAGTGGT--
16400 TAGTAAGGCTGATGGCACCTT-GCTGTTCTTCCCTG-CCAGGGGCTGGTGGTCTCTCTAGCT---------------ACTGTGTCTGCGAGGGGCTTTGG
16500 GCCACTCTTTTTGTAGTGAGATGATGGAC-TTCAGTGGTGGTTCAGAGTGACAAGTT---AGCTGAAGCCAAGAAAAATGCATTGGAGCAAACAGGGCTT
16600 CAGAATC-GATAGTCCTCTATTTCAGTGTTTGAGGGGAGACCAGAAGTCTGTTGTTGAGAGGACTT-TAGCCCTAT----GAAGATCCTTA----CCTTT
16700 GAACAGACCGGCTAGCTGCTTAATGGTATTGCAGCA-AGAATGGCTCATGGCTCTTAGGTCTCCTGTGATGTTCTGCAGGACTTGTAAATGCATCAAACT
16800 GCAAGTTGTGTGGATTTGCTAAAGGGGTTATAGATATGTC-CATTCAAACTAAAAG--TGTTCTTGGATAGAT-GAATACTCTTTCACGAGCAGCAATTC
16900 AGGTTAGACAGCAAAAGCTGTGTTCCTTGGATTAATT--TCTTGTT-AGAGAGGAG--TGTTGTAGAAGGCTGATACCCT-GGGGCTAGAG---AT-A--
17000 GTGTGGCATT-ACTTG--------------------TTTTTTG---------------TCGAA--GTGTA--TATGTA---AACTGAAATGTTTTCTTTC
17100 -ATAG-TATGTGTCA-TGACAACATGGCCTTTCTTTCCTTTCCAAG-TAGGATTAGG--AGTGACTAAAATGTTAGCTGTTTACTGCTC----TGG----
17200 -A-------AAACACCTTTGTTTAATCCAGGATTG----TT----TTCAAATTT--AAAATTTGATTTACTCTG--CAGTACTAATT---ATTGCACATT
17300 CCCACTGCCACA-G-GACATGTTCCAAGGGAGGTAT--TGGCTCTATGCTGAGCCAACTTAAGC-ACCCAGG---CTGGT---AGCAGT--AGAAAAGGG
17400 ----CAGTGTATGACTG-TGGTGCA-----TGGACAAACAAAATGGCTGTGAATGCCAGCCAGGCTGGTAGAGCAGTCA-----CAGAGTTGCTG-TGTT
17500 CCTATTGCTGCAGGGCCGCGTTTCATTGTGGACATGGTAAAAGAAG--GC-AATAGTCATGCAGTTGGCAGGGCAGAGAGTCTTCCTGTCGGATTCTTGC
17600 CC-A-TTTATCTTT-TAGTAGATCTGACAGCCTAAGATCTTGATTTATTTCAGCTTTC-TTTATTATACTGGGAGAATGAAGTAGTACTGGGCCT-GCCA
17700 GATAGAATGGCAAAGCCGGAGATGTGTGAAATCATTCCTGAAAGATT-GGGAAATAATATGGCTCTATGGCTTAAACAATATGGCTTTGTTTTGTTTTTC
17800 ---C-AG-TAGGGGGAGGAC-AGCT-ATATGTGCAGCAGAGCTGGTGCATGTT-GTCAGCATATATAGGGAGGATCCTA-TGTT--ATAAAAATGGAGA-
17900 ----------------CTGGGGCTTCTATTAAGCTTCCCAACAATTTCATAAG--AAAAAAGTCTC--TGCTTAAAAAAAAA------------------
18000 -----------------------------------------AGATGAAA----TCTAATTAGTGCGCAGTAATG-----CTTTCACCTACTGAGTTAAGT
18100 TTGTGA----AAAATTGTTAATAACTGATTTCAGTATCATGGTGAG---AATAAATCCTTTTA-G-----TTTTTTTGGCGGGA-----GGCAGAGGGTT
18200 GGATGA-TGTTTGAGGAAGTTGTCAATGTCAAAACTT-GATCTAG-TTGAAGCTTTAACAGGCAAGAACTTAGCTTCGTGTGGTGTGGGAA-GCCTG--A
18300 GCTGGTAATATTAGCGTGCTTTCTGGAAGAGCTGCAGGAACAGAGCTAAACTCCGATAGGAGAATTGAG---CA--TCTCTCT-CCTTAAG-------CT
18400 GAAAAAGTCTAGTGTCCAAAGGACAGTCATGTG-AAATAACTTGCAGTG-----AAC--ACACCTGAAATAAAAGG-TGAAGT-CCAGCCAGCTTTACTT
18500 --TCTATGATG-GTTTTTCC--TTTCTGTCTTAGCATTC-CCATGATAGTAAC-TGAGATTACCTACCTTGTACTGGCCTTGGTGCAAGGG----TCCTC
18600 --ACTCTTCTAAGTGGAATGTATTAGTCTTCAGTGCTATGCTGT-AAAATGCTTGACTAACTGGGTAGGTGGGCTCTTATCC-TAAGGTCTGGTCTGAAG
18700 ---AATATACTTACTACCACTGTACTGG----ACTGTGT--TGTGAATCTCTTACAG-TAAGT----ACTTTTGTTTAAGAACTTTAAAAACTTTCTGGA
18800 G--TTTAGAATG-TTTAAAGTGAA-CTACAGTGTGAGTGTAG-TCTGAATA-GAAACCCTTTCGAAGTGCTTTATGTCCC-TAGGACAGCTC--ATGCTG
18900 GTCAGGGAGAAAAATGT---GTCTGCAACGAATGCTGGGGTTATTGCACGTGTCAGGCTCTAGCCC--TGATCATCGTTGAGGATTATTTGTC-TGTCAC
19000 TT-GTCACCCATCAGAAGGC-AGATTGTTGGGACTTTGTAGTGTCA--TGAGA-TTGGCTTACTTGGAAGCCAGCTGATCCTT--GATCTGAATCAAGCT
19100 TTCTCAT--CTGACGTACTAACACATCTTGCCTTTAGTATGTATTGTTACTTTGGGAGAT-AAT-ACACCACTGTCATGTTGCCATGTAGCCAGATGGAT
19200 ACAGTCT-------GCAGGACCAACTAAGT----GTCAAAG------AAAAAA-ACA--ATGCGTGA-TTAG----AGCCTC-GAATGCTGCAATCAAAT
19300 GCAGCTCGTCTCAGCCCTGTGTTTAGAAGATGATGGCAACAGGGGT-GG------GGA--GAGCAGTTCCAGAAGAGACAGA-TTTTGACAGAGT---TG
19400 TGTATGAGAACTAGA-TTAAGAATTGCA-TTTTCAGAGCACAGAAACCTGGTTTCTCATTACTTCATTCCCTTTGATCTGATCAGACGTCAGTGAAGAAG
19500 GTATTGCTTGTGTTCAGAA----AAGTAGCTGATG-TTACAGGCTAGATGGC-TAAGTAGCACCGTGAG-TTTTGGAATCCTTTTGTTTTCACTCTGGCT
19600 GTTTGATCTGTGCTTTGTCATTCCCCAAACCCTGGAGTTCATACTGCTGTCTGTTT--TTCCTGTTTATCTGCGTATTTGGAGTATAGTATTT-CTCTTC
19700 TACACAAAGG-----------AAAAAA---AATCTGAGAATCAAA-GGATTACTCATGTGTCCAAA-TACATCACTTGGCACTGTGTGCTGACTAAAGCT
19800 GCGCGCAGGGCCAAGAGCTGATTTGTTACACTGGCCTGCCTACTCTCACATATTATTGGATTAGGAGCATCTGCATTGGAGTCGAGCCATTAATTAAAAG
19900 CTG-TTTAAGTGCA-TATTTATTTCTCTCTGGGCTG---GAATGTATAGGCGTATTGCAGAAGCATACTC-TCCGCAACTAGAG---GTTGACGT--ATG
20000 TATACAAG---TGTT---TCCTAACTGTACCCGCTCTTTAAAAAGTTA--------TCTGCACAGTAGTGAATCTTGA-CATCAGTGAGGAT---CTCCT
20100 CC---TCCCCTT--------AAGATTATATGTTCTCCAATACTT-ACGGACTATAAAATGCTGCCTGTGTTCCTGCTGTGAC-TGTCTCCTGGCGTGATG
20200 -CTG---ACTTCTGATTATTGCAGGTAAGTACTTAGGTCTTT-GGGAATCTTGGCG--------------------------ATTAAAAGAACTTCAAAC
20300 GCCTTG----ACAGGGTTGGTAGGAA---ACTGCTGCACTGGATTAGGGTAAAATCATGAA-TTTC-GAATGGTCGCACACATGGGGAACCC-TCTTGCA
20400 GCCCCATCAGGCAAAGAAGATG---------CAAGTAAATGAGCTAGC-AGT---GGGGAAACTTGAACTT------GT-GGCTGTTGCCTGCTTTGTTG
20500 CTGGAAC-AGTC--TCTAAC-TTGGT-GTTGGTTTGAG-C-TTCAGCTGGCTTGT-GATGA--GTAAAGAT--AACTACCTCACTG-TCACAAC-TGT-A
20600 TCCTTCGCTT-GCCTCTGAATGTCCTGTGTTCCCTTCTTACTGCTCAGGTAGTGTCTGGAAGTTTTCTTTG-GGAATA-TTTAC--TTACTGGGCTTGAA
20700 GGAAGTGGATGAACCTGGAGATATCTGCAGGTAGGGCCACGAGAACCCAA--GGCTCTGCCA---ATTACCTTCAGCCTAGCAGCATGAGTTT-TCTGTG
20800 CGTATT-GTCTGAGAGAGCGTAGTACCTTCTAAT-ATAA---G-----CCTGGGGACGTACCTT--ACCTGAG--GCATA-CAGGAC-TCATCAAGAGCT
20900 AAGGATAAC----TTTTTTGT-TACTTTTG---TTTTTTTTCTGGGCAAAG-GGGCTA-TTGGG--TG-TAAGCGCTTAT-GAACAGAGGGAGAAAATTC
21000 TTTGGGAGGGCTTCTCTT-AT-----------CTTGACTTGT--------------------GAACCC-ATATGTAAGTACAATCTGTCCTCTTAAAAGC
21100 ACAGACTCAGG-ATT---TAGCTGAGGCA-TTGCAGTCTCAGTAGTG---AGATT--TCTCATTTT-GGGTGCAGGT--AGAGGAGAAATGGAAAGCAGG
21200 ATATGGATGGGTTGTGATCTT-CAGTAGCCTTGGG-ATAAAGC-AAGCTCTCCATATAATG--CTTTG-AGCACTTACAACCAGGTGCCT---CTGCCCT
21300 GGAACAGCTGAGTGTCTCTTGCCAGCTCT----TGGTGATGAGGTGCTT--CGG-AGCACTGAGGCCATATGGCACTGCTTGGTTTGCTGTACTT---AC
21400 AC--AGTGTCTGAC-AGAGTT----C----TGGGGGGCTGGTTTGTAG-GTGAGAGCTCTTGTT-TGTGTGTATGGT---TGCTT-GTCTT-CTGTGA-C
21500 -T--GTTAAGCTGCATCTTGTAGCAGGCGTAGTTTTCAGGGCTGTGTTTTACTGCTGGCACAGTTTCTACATTTGCATAAA-TTTACTT-AAATGGG--G
21600 AGGGGTGTTGA--TGTGA-GAGGGTGGGATTT-GCTC-TGATGGCACATA-AATT----------GAAC-CTCTGTGGTATTTAA-AGAGACAAATCCTG
21700 ATTTGTGAAC---TGGCTGCTCTTAATCTCGTACTCGCTCTGGAGGTTTGCTGTG-TTGGCATGAGCTCGCTGTTCCGCCTGTGACT-TGCGAGCAAGTC
21800 ATCTGGAAGCATCCACTACTTGAG---ATG-AGATT-A---GGGTCCTATTCAAATCGGCTTCT-GATCAAAAA-TGAGGACTTGC-TATGGAGATTGGA
21900 GGGGGAGCCTCAAA-GGACTCGCCTCTAAATTATGATGATTCTGATAATTAATGTAAACATTCCTCTGCAC--AGATGGGCCTGCAGCT-AGCCTGGATG
22000 T-GAAAATGCCCCATCCTTGCTTCACTCTGGAAAAA-CCTCTAAAGCC----G--TG-TGTG-TTATACTTA-CCAGTGTGAAATAAAAATTACTTTCCT
22100 GTAG--TCGTCACCATGGCTTTTTAACCT---TGGCATGGCC-TAAAAACTTAGGGACCACTGTCGCCCC--TAGATGTAACTCCG---TGCCTT-----
22200 ------------CA-TATCTCATCAGCC----AGATGTCCACTGTCAGGATTTGTGAAGCCTGGGGTGAGGACAGTGGCGG----TCTCTCCCTCTCGGG
22300 ACATTC-TGTTAGTCTCGTTATTTCTGATCTTCCTCACACAG----------------------------------------------------------
22400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
22500 ----------------GAAACAATAA-----AACCCTTAAGTAGATGCCTAGCTTCAGAAGCCTGAGGACTG----CTAACTGTTAGATACTGAAATAGC
22600 ATCCTCTATGTGTATTAATAAATCCACGAGTAACAGGATTGTTTAT-AATAAC-TTTTCCAA-T-CAAAACAAATTATACTCATAAC-----TGACAGAA
22700 ATTT---G-TTGAAAA-TACGGACCTTTCACTTCTGCC-TTTTCTAATATAACATGCT--CTGTAAGGTGAATCAC-----------AT-----------
22800 ------GAAAAAAAGGAAAAAGACCATTTCTTCATTCAATTCCTTTTCTTCAGCTGATGCACTGGGATATTCTTTTGCAGTTCTTTGCTGTGTGCACTTT
22900 GATAAGTTAAAAACACCACCAGTGTACACAAAGAGTAGCCAAAGAAG-ATGCTATTATTTGCAGAATGGCAGTAGTAGCATATTCCACTTTCAGCTGATT
23000 ATAATAAAGTGCATATTTTCTGTGAGAAATAAG-AAGAGATGTCACAGTCTAAATTATTCTATGTTGGCTTTAGGAGGAC-AAACATTTGTTGTTGACAA
23100 CTATTTGATCTGTCTCATAATTCTGTCACTGCGGCAAAATAAAACTATATTTTATTCTCCATTTC-TGTGATCTTTCACCTAGATAAGAACCAACACCTG
23200 GCATCTTTTCAAATTTTC-TTTTTTCTTTACATCAGTGGTAAAAGTTAAAAAGGTAACATGAAAAGAAAGATGAAAAAGGAATGCTGTTCAAATTGAAGG
23300 ACTGCAGTTTCAAGTTTCAATCCTGTATCAAAACATCTCCGCCTCATCTTCTTTCTCAGTCATCACGAATGAAA-AGTACAAAGAAGTACACAAACATCA
23400 GTACAATGCTGTGTGTGTACTGCTATCCAAAAATCACAGTTACAAAATTATACCTGACATATCAAAAACTGACAGTCACATCCTCAAGATTTTCTTCTGT
23500 TCGTTCCCATGGACCTTCTTTATTAATAAATCTGACACATAAAAAGCATCTGTATGACTAAAGTGTCAGTTACTGGAAAGACCGTTTTGATCTACTTCTT
23600 AACTTTTAGAAGAAATATTCTCTTTTTTATGAAGACAGGATCCGTTCGCTGACTGCCAGCTTTCAAATGACCACCTCTTGAAGTTTAATTTTAAGTTTTA
23700 AATAAATATTGTATGCATGCAGAATAATTATGATGCTCTAGAGAGACACTGTATAATGACATTGATTCTTTTTTATCTAAAAATGCCAAACCCTTGAGGC
23800 AGCAAAGTCTGTATTTGCCACAGACACATGGAGGTTCATTCTACATGTTAAATTATAATAGGTTGTTCATGTTTCTGTCGCTA---A----GTAGGAAGC
23900 AAAACTTCCATTGCAAACTTCATTTTTCAGCTGT-TTAAAACTTACTGGTGAAAACT-GGCTTTGGTCTAAT---ATTCAGTATGGAGTGTTTCAACTGT
24000 GCAATAACTGTTCTATTAAAAATAAAATATAATTTGTAAATTCTACTGTAATGCTGTGGAATTACT-GAAAAG--AGCATATTGGGTTTGGATACATGTT
24100 AACACTCAGTACTGAAACAAGCATTGTCTTTTACTGATAAATGGTGTGGACATGTTATTCATAAAAGTATATAGTTATTTCAATATTAAAAAGAAA-CTG
24200 AAATGCCTACTTAAGTGTG-AAAA--TTAGCATTTGTGCATGCAAAGCAGCTTCTAATTTTATTCTT-ATTATATTTAGTATATCTAAATAAATCTTGTG
24300 ATTTGATAACTA----A-CCCAAAACCCC--AAATTGCTGCAAAGCCATAGGC-AAAAAGTAAATAACATG---GATAAA------------------GA
24400 AAT-AAGCAAGCTCA--TA-TTTTTTATCTACGGTTT-------------------GGTTCACTCC-TT----AGGTAA---------------------
24500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
24700 -----------------------------------------------------------------------CTGCAGAAACACCCAGGAACA-CCTCTGA
24800 GGGTT-GGGTG-AAGTCTCCTCTAAATTTGGCAGTCAGGAACCTTTTAGAAGT-AAAGCTATTAAGTAAAATTTACCTC-AAAGGATACTGCAAATCAAG
24900 GGTGCAG-GTGAGACGCAAATGATGTGTAAGCCAAACTCGAGC-ATTGCCACTGCCTCTCCTACGAGCAGGATCAGGCC-TCCCTGTGTGCTTTTGTTTA
25000 GCTGAAATTTACTCTACAATAAATACTTATATATTGCTGCAACATGATGTTTTATTGGGCTGCACTAGTTTACT-AAAAACAGCAGGCTGGTAATAGCAG
25100 TGCTTGTGGTTTTGCCTGTAATTCATTTGTGCATGGTAATGCACAGGGAGAGATATGATACAAGATAATAAGGCAAATT-AAAAAAC----CGACTAAAC
25200 TCAGTACTTGC-AATATACAGTATATTAGGACCATGTTCAAACAGGCTGATTCTTTGGATATTTT----TA-T--GTTTTGTTTTACCTCGGCAAGGTAA
25300 TTCATTAGGTATTCGCTTGGGT-AAAGAATAAATGAATATAGCATACATTACATCCTCACTTTAGTTGCAGAAACAAATCTTTCCTGTACCCGCCAATGT
25400 AATCTTCAGAGTTTTCGTTATATAAAACACCTCAAGAAAAATGCACCTCGGTAAGATTTACACTTTATTACTCTAATGATTCTACAAACACTGCCACAAT
25500 GTGATGAAAGGCAAAGCAGTCCTGATCTGATTGAGAGCTAATAAAAATCAGTACTGAAAACTGAAAATAGCACCCTTATCATCTTTCTTTCATTTAGACC
25600 TGATTACTAGGGGATTATAATGCAATCACAGCTATGTGTGAGAGGTAGCTATGGGAACCAGTTTTAACTGTTTATCTAGCCAAAGATCTTAATTTAAGTT
25700 TGAACACTCTGATTCATTTATATGTAAGACACCAAGGAGACAAAATGCAGAAGAAACAGATGCTCACTTGTTCTTTCCATTTAACTTCATAAGCTACCAG
25800 CCAATTTGTCTTTCAGGGACAAAATTAATTTCTGATGACAATGTGAGCAAGTAATAAACTAGGAGTTCCTGTCCTGGGAAACTTGTTAAGGCCATGTAAT
25900 GTTCTGGAGTTATTTAG--AAAAAAACAATTTGCTCATAGACTTGCAGGGACATCTGTAACAGAGTTTTCTTTGTCCCTGTGCTGTTACTCATTTCT-GG
26000 GGGC-TTTATGACACCTTTTCCAGAGGTTGATTTG-AAAAAGTTCAAAAGGAAACATATTGCCCATTATTTCTTTCCTGTGGGGT-------A------T
26100 TTTT-TTTT-------TTTTAGACTGCTC-GTT-----TTT-------CC--CCTTCATATTCACAAATC---ATGCAAACCTCAATCCACTTGCTTTGC
26200 TAC-TTCTACACAGCCAGAGAAAGT-AACCACCAGCCAGGAGGCCTAAC-AAAATT----AATC-AAAAATTATCTGAGG-AAAACAGT-TTGTT-GGAA
26300 ATGTCGAGGCAAG--TACACACCTGAAAACATCTGAGAGAGCAC----------------TGCGCATTTAGATGGAAGGAGCTTTG-CCCATTAATGCTG
26400 TTAACTCTGTTAAG-CTACCATCATTAGCAGGGG-AAAAAA-TGCCAAAAT--------GAG-AGGGG----GAGAGAGAAAAAGAG---AGAGAGAGAG
26500 AG------ATC-CACCCTAAGAGCTTGC-ATTTTCAGTATGG----------GCTGTGTGTACATGCTCCTGCATCAGTT---------ACTTAACCCAA
26600 ATGTTCTCAATCTTTCATTACCTTT-GCTGGCGCTAGTTCCCCATTTCAGTATTTA-CTTCGCATGTACTGCTCTTTACTC--TGGTAACACTTTTCTAT
26700 CATTTGGCTCATTCATTGGGGTTTTAT-CCC--CGCCTGGCAGTCCCTCCACATCTGAGGTTTTC--T--TTTAGGTAAATTCCTACAGTCTAAT--ATC
26800 TGTCCATTAGCACATTT-AAAATTGCTCTGTCTGCTGTGCTT-AACATTCATTTACAGCTTA--TATG---TGCTTCACATG-AATGTTGCTTTTCCAGT
26900 AATTCTTTTGAAGAAAGTTTAAAGTAAGTTGCAAAATGTTTCTTTTTTCATCTAAACAGGGAAATGAATTTAAG-AAAGGAAGAGAAGAGCCTGAAGG-T
27000 TTAGCTCTTTCAAATTTTAAACAGAATTCAAAACACTGTTGG----AACAC---ATCTGTCAGA------------------------------------
27100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
27300 AATGACAGTGTGTTTGGTTATGTCTGTATGTTGTTTTTTGCCCATTAA--CTAAGAACACTGAAAATGCAAGGGCTATGACTGAAACATGTAGCAGGGTT
27400 GTCAGG---CAGCTTTTGCCTCAGCTTAGCGA-GCGTT--TT---------------GTGGCTGATAGCCATACAGA---GGTGCTGTCTGGATCGCTG-
27500 -TCACTCCTGCTTGCCTAGCCTCCT-AGTAGGGGAATAGAGGCAGTGA-------GGTAAG-GGGACTGACAGAG---GATGCACAG-TGAGAGCTGG--
27600 -TTGT------------------AGAGCC------------CTACTCAA--CCCTT-GGGCTGTCGGTTCACGGCAGCAGTTTTCTTG------------
27700 ------------------------------------CTTTTCTAGAGA-TTTTTCTGTCTTCATGGGACC-CACG-GTTCCTGAGAGAGTCAGTGCACAG
27800 CCA---CTGAGGTCTCTGCCTAGCCC------CCCTGGATAGCACTTTAACTGCTCAGCTGCAGTTTGGCCCTGCT--GTCCATTCTTCACCCACTG-AC
27900 TCAAAGTGGAGGTTCTTCCTCCCAGCCCTTCTCTGATTCAAGC-TCCCTGCAGTCAGTATGTGTCTTCGCC-GCTCCTTCCAACCTTTG-----GCTTTG
28000 GGCCCTGTTCCACGTTCGGCG-AAAGCCTGTAGAGCAATAC---CAATGCCAACAGGCTGCATCAGCTTCTGAATGTTTCTCTCCCCTCCCCCTC-TTTC
28100 CTTCTCCTTTGCTACTCACTCCACCTTCCCTGACTCTGCACTTTCCCCCTGCCTCCTCTGAATCCCGCCTCCTCTTCCT--CCCCC-ACCCCTCCCTCAC
28200 CCAACAAAGTCTTAGGTTCTTCCCGCTTGTAATTTGTCGCTAATCAGCTGTCAGTGTTGGAGCAATGATGAGAGGTTCATCTCTTGCTGAGGGTAATGGC
28300 CTTAAAAGTCACAGAGTCAATGTCAATGGGATCGCTCCAATTCAATCAGAGACCTGAATGAGAAATGGCCCCCGCTGACATTAGCACTCATTTTGAGCCC
28400 AAGCATCTGGGCCCTAGTAAATAACCATCAGTGGGTGGGTCCGGGGGACAGGTCATTAGCCCCACGAAAAATAAATATCGTTTCCCTTGATGGCTGCGAG
28500 TAATTTAGCTCAGACGAGGAAATTTCACCCTAGATTAAGTATGATGAGCCAATATCAGTCAGAGGAGGCCAAACAGTGAGAGCTTGATGAGATAGA-GGG
28600 AAATTTATATGCAGCTGGCTGAATGCAAGATGAGTTTAAAGAAAT-GATGTTCTCTTCCACTCTTTAGCCATGTGCAATGCCAGGCACTGCGTTTCCTGC
28700 AAGTGA-CACCCTCTCCCCACACTCTC--------------GCCCCCTCCCCCCATGCGCAAGCATTTCTGCACTGCATGG----CCCATC---CACTGC
28800 CA-TCC--------CCACCCT-GT---CCACCAACACCAGCCTCTGCTTTCAGACAACTGG--CTCTCGCACTGACAGCTTTCGCATGCA----ATGCCT
28900 CGGAGTCAGAGCAGC----------------------A---GCAGCAGCAAGCAGCTTCCAGAGAGGAGTTTGCCATGTCC--GCAGGCTTGCACACAAG
29000 TCAGAGCCGTGGCCAGCCCTGCCTATCCAAAAA-CAGC-AAGGGGGTTTAATTGCTCTGGAGGCCCTCAAAG-CCCATCGCCCTCTCCCTTCCTCTTACA
29100 CAAGTAACATAATAAGCC--TCCCCCTGTATGCTTGCTCTGCATGC------------CTTTTTTTTTTTGTTACTTATTT-AGTCCATCAATCTAGTAC
29200 ACGATATGCTCGATGGCTATTAATTC--------CA------------GCCCCTCTTTATTGGGAGCA------CACATTGGGAATCATATTTTATGTCT
29300 ACTGGAAAGAGTAAGCAGGCAGCTTCTCTCTCCCTCATTGGCCCAGCTTTATAT-CCTA-------AAGCTGTGGCTGGAGGCTG-----GGGTCTGTCC
29400 CCCATTTGTGCTCTGAATACAAATCAGGTGC-ACTGTGGCAACCA-----GCTCTCCCTC-TTCATCA-GGTCTTTCAGACAGACCCCATGGATGACTGG
29500 GACAAGAGCATGGGATGA-ACCCA--ACGAGCTGGGATGCCAGAGGAAAACTGAAGCAGGCCAAGAGCAGACAGAAAT-CAACAGAAACCACATGGAGAA
29600 -GCAGGTTATTTTAGCATAGGCATGAAGGAG--GGAACCGTGAATGGAAGGAAGGAAG-AGGCCTTGCTACAACCAGTGAATGCTT-TGTCTGTCTCTTA
29700 GGAGGCCAGTTTCTTGACA---------------------------------------------------------------------------------
29800 ----------------------------------------------------------------------------------TCATCCCACAGA--TAT-
29900 CCCATACAAACAAGATCACTGGTATTCCC-AGC-TTTTTAACCT--CAATTTCCC-TCTTCCCCT----TTATTTGGCTATGTTTCTCCTATCAGT----
30000 GCTCACTGGTGTTCTCATCT-TCCTCCTTGCTCTTTGACTCTGGTATTCAGAGGCT-----CT-TTTTC-TCTTTCTGTTTG--TATTTTCTCCCTTCCT
30100 CCTTTT--TCCTCCTCTGCTCCACTCCCATGC-TTCTAGCCTGCTTG-GTTTTGCTTCCAAAGACCTTTGATTCTG--CTCAC-TTGCAGTGGGGTAAAT
30200 TTTGGGTACTTCCACT-AAAATCACTAAGCTCCACTAAGTGCAGTGGGCACC-AAAATCACAGTCCCACTGCAACTAAGAGAA--------------GTG
30300 ATAT-GGAGTACATTTC---ATTTTTCTGCC-TGTTTGCGTCCTC-ACCCAGCCC-------ATT----TCACA-TAGGAACTTTGCA--AAC-CTG-AG
30400 GAAGAGCTTGCAAG--AGAATAG-------CTGTTT-A-TCCATGACCTTCAATAATGGCAAGGAAGACTAAGAGGATTGCTCTTA-TAGTCTG-----T
30500 ----TATAGGAAAGCCCTGTTTGCTCT--CCGTTGCTCCAGG--GTATTCCAGCTTGGCTCCGAGGCTGTGGTTTAT-CAGCCCTGGTCAAAGGCCGCTG
30600 TTT-CTCTAGTAGCCTGC-ACAACTGAAAGCTATTT-ATCCTTCCTCCAACTTTGCACCCAGTAT---AACCTCCCACATCC-TCTCCTTTCCCCTTCGC
30700 TGCTTTCACATTTTGTAGTCACCTTCATAAAAGGCCCATGAAAATATT-ACGCTGCACTTCACTACATTTAGTTAA-CTGT---AAAATAATAATAAT-A
30800 --AA--AAATCCTAAAAGATTTGAAGGTA-TTTTTAAGAGAATTTAAATATAGGACTCTTTTCATCTAGCTATCACTGCAGTAATATAAATGAAGCAAAT
30900 TAATTTTAATGCTCCAAGGTACTGATTCTGTGTCACTGTCACTGACAGGATCCAACTAGACTTTATGAGATGGCATTTGACTTTATGGAAGTGAGCACTA
31000 TGCACGCATTTACAATTTTACAGGGACTTTAAGCTGTCATGCTGAAAAATGTTTATAAAACATTAATCAAAAAATGCCTCTTTAATACAATGCATTGTCT
31100 GAAAGATGTTAGAAGGCGCATATTGTAAATGGATTCTTTTTCTGACTAAAGTAATTTCTACCAAAAGCCTTTCCCCACTGCTATACAAGTACACAGTGTG
31200 GAGAGATAAAGAGCACTTTCTCAGCACATTACTACCTGATCCAAACACTTGGGAAATCACTAATGTACAGCATGCCATATTTCCATGTCACACATGACAC
31300 ATTTGTCTAAAATTACCCAACAGAGTTTGACATTGCAGCATATTCC-ATAGCAGAGCTTTCAACTGACATCTGCCAAGTAAGAACTTCAAGTAGGAGC-T
31400 TTCTTCTTCTAACAAGCAAGTAAGAGTTTTCTTTTATCC-TATACCCATGATGGAAGTGATAAAACAATAAGTACTGCAAATCAGG-----GGTTTTTTT
31500 CTATTTTAATATGTTTATTTTATGCT-CGCTGAATGTGTAAGCTCCCCTC-AAAGCACTGTTTCATCACTTGCTGTTTTCTATCACATTGCAATGGGTTC
31600 AGAGAACTTAACAGAACA-TTTTTATTACCACCGAAACACAGGCCATCCTCTCTCACACCCAAAGCAGAATTACTGCCAGAT-GCTCTACT-----TACT
31700 TTACTGTAT-AGG----TTTTCTCCTTCAATGTCTTCATAACAAACAATTTATCCTAAAACCTTATTGGTTACCTTTCTGAAACACATTCCAAATCACAA
31800 AATGCTGCAGCA----TTT-CTTCTTAGGAAAAGAGG-TTT-GGTGC-AAAAC--AAAGAGGTCAGCACTAGG--GCTACGGAACTACCAGGTATTCAGG
31900 -AATCAGAATGCCAAACCAC-CCTCACAAAGAGACAGTGGCAATACTTTGAAGAAAAGCCTTAGCGTCTGCA-TTTCC-AGTTCTCCC-----TTCCACT
32000 CATCTATACATTTCAGAACTC-TCAACTGCCATAATCTTCAAGTGCAATAC-ACAAAA-TGAATCGA-GTGTATG-ACGGTAGCTTCTCTGACACT-CTC
32100 CATGCTAC--TCTCTTTTCTGAAGGATCCTCTCAGGGGTTGATGTGAACGGAAC------------------------------------

Άλλαξε γλώσσα

Ελληνικά 🐣 Αγγλικά